Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, butiker och restauranger i Karlholm
Detaljplanelagt för 700 lägenheter samt 300 villor där 120 st har strandtomt. Projektet kommer att säljas till flertalet byggherrar. Exploatering: 1444782 http://karlholmstrand.se/
Basunderhåll väg område Tierp
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av bostäder och trygghetsboende i Örbyhus
AB Tierpsbyggen planerar att bebygga området med bostäder och trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor/butiker i Tierp
1hus med 7 våningar. Butiker i bottenplan.
Nybyggnad av kontor i Tierp
Inom fastigheten Tierp 101:4 uppförs nya kontors- och personalutrymmen i två plan samt garage och carporttak. Kontorsbyggnaden vänder sig mot gatan för att allmänheten enkelt ska kunna besöka den invändiga receptionen. Invändigt ska lokalerna vara praktiska, lättskötta och främja ett gott arbetsklimat. Bruttoarea 1339 kvm. Inom fastigheten Tierp 2:93 uppförs om- och tillbyggnad av garage/verkstad med nya kall- och varmgarage, enklare verkstad samt tvätthall.
Ombyggnad till kulturcentrum mm i Tierp
Projektet avser bland annat en gemensam entré och foajé samt en öppen aktivitetsyta med kafé och utställningshall. Projektet är delat in i 2 faser. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.
Nybyggnad av förskola i Tierp
Nybyggnad av förskola med 3st avdelningar som kommunen vill hyra.
Nybyggnad av LSS-boende i Tierp
Nybyggnad av lss-boende.
Anläggningsarbeten i Tierps kommun
Anläggningsentreprenader och beläggning genom dynamiskt inköpssystem, kvalificerade entreprenörer kommer att avropas. Anläggning Anläggning och beläggning. Linjemålning och vägmarkeringar Delområdet rör vägmarkeringar och annan linjemålning som hör samman med anläggning och beläggning.
Ny infart i Tierps kommun
Infart Siggbo, anläggning
Ombyggnad i flerbostadshus i Tierp
Ombyggnation från lokal till 4 lägenheter.
Nybyggnad av förvaringshall i Tierp
Mått 20m x 50m, Tierps energi och miljö iordningställer marken innan uppsättning av förvaringshallen.
Tillbyggnad av gruppbostad i Tierp
Ändring av gruppboende, tillbyggnad.
Renovering av gc-väg i Tierp
Renovering av G-C vägen från Tobo till Örbyhus
Tillbyggnad av skola i Tierp
Tillbyggnad av skolkök, flytta kylrum mm
Nybyggnad av gc-väg i Tierp
G-c väg från Strömsbergsvägen i Tierp till Tolfta
Anläggande av allvädersbanor på Vegavallen i Tierp
Avser installation av nya allvädersbanor med tillhörande utrustning till friidrottsanläggningen på Vegavallen i Tierp.
Ombyggnad av butik i Tierp
Avser invändig ombyggnad av Granngården butik för lokaler, rivning av väggar, toalett och personalutrymmen.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Tierp
Trafiksäkerhet till Wallskoga/ Strömsbergsvägen.
Rivning av ladugårdsbyggnader i Botarbo
Rivning utanför detaljplan Botarbo 7:1,Lockelsbo 1:4,Vallby 2:30.
Utvändigt underhåll av panncentral i Tierp
Ändring av tidigare panncentral för skolan, utvändig ändring.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Tierp
Utvändig ändring, tillbyggnad, Ändring av flerbostadshus, ändrad planlösning Pesarby 2:112.
Ombyggnad av lägenhet i Tierp
Ändrad användning från kontorslokal till lägenhet, inreda ytterligare bostad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Tierp
Ändring av enbostadshus, utvändig ändring.
Ombyggnad av enbostadshus i Tierp
Ändring av enbostadshus, ändrad planlösning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ändring av flerbostadshus, tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Tierp
Ändring av förråd, utvändig ändring.
Ny fjärrvärmeledning i Tierp etapp 4
Arbetet kommer att ta plats vid Rådhusallén 16
Ny fjärrvärmeledning i Tierp etapp 2
Arbetet kommer att utgå från korsningen Rådhusallén/Södra Esplanaden och fortsätta ner för Rådhusallén till Torggatan
Ny fjärrvärmeledning i Tierp etapp 3
Arbetet kommer att utgå från Rådhusallén, över parkeringsytan och upp mot baksidan av kontorsbyggnaden på Centralgatan 17.
Ny fjärrvärmeledning i Tierp etapp 5
Arbetet omfattar två punktinsatser; i korsningen Rådhusallén/Torggatan samt vid Torggatan 9.
Nybyggnad av cistern i Tierp
Installation av cistern.
Ombyggnad av restaurang i Tierp
Installation av fettavskiljare.
Nybyggnad av carport i Tierp
Nybyggnad av carport och förrådsbyggnad Gyllby 61:45,61:46.
Nybyggnad av carport i Tierp
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Tierp
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Tierp
Nybyggnad av förvaringstält.
Nybyggnad av lager i Tierp
Nybyggnad av lagerbyggnad, marklov avseende schaktning.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av toalett i Tierp
Nybyggnad av toalettkabin.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Rivning av byggnader vid Masugn Tobo, Tierp
Avser rivning av intilliggande byggnader till Masugnsbyggnaden Tobo 1:8. Masugnsbyggnaden som inte skadats nämnvärt under branden skall bevaras och restaureras av ägaren. Alla kringbyggnader fick större skador brand och skall rivas.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: