Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, butiker och restauranger i Karlholm
Detaljplanelagt för 700 lägenheter samt 300 villor där 120 st har strandtomt. Projektet kommer att säljas till flertalet byggherrar. Exploatering: 1444782 http://karlholmstrand.se/
Nybyggnad av äldreboende i Tierp
Vårdboende i Triangelparken i Tierp. Boendet innehåller 57 lägenheter i tre våningar i en vinkelbyggnad. Beställare = framtida byggherre med tillträde vid färdigställandet.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor/butiker i Tierp
1 hus med 8 våningar. 2 butiker i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örbyhus, Etapp 1
Totalt ska ca 60 bostäder blandat med hyresrätter, bostadsrätter och vårdboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örbyhus, Etapp 2
Totalt ska ca 60 bostäder blandat med hyresrätter, bostadsrätter och vårdboende.
Nybyggnad av vårdboende i Örbyhus, Etapp 3
Totalt ska ca 60 bostäder blandat med hyresrätter, bostadsrätter och vårdboende.
Nybyggnad av förskola i Tierp
Nybyggnad av förskola med 3st avdelningar som kommunen vill hyra.
Anläggningsarbeten i Tierps kommun
Anläggningsentreprenader och beläggning genom dynamiskt inköpssystem, kvalificerade entreprenörer kommer att avropas. Anläggning Anläggning och beläggning. Linjemålning och vägmarkeringar Delområdet rör vägmarkeringar och annan linjemålning som hör samman med anläggning och beläggning.
Nybyggnad av exploateringsområde i Tierp
Exploateringsområde Triangelparken
Upprustning av gatubelysning i Tierps kommun
Stolpbyten och byte av uttag för belysningsstolpar
Utveckling av stationsområdet i Örbyhus
Utveckling av stationsområdet i Örbyhus. Totalentreprenörer via dynamiskt inköpssystem kommer att räkna på detta.
Nybyggnad av industrihus i Tierp etapp 2
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad 2500-3000 kvm schaktning, rivning.
Anläggande av allvädersbanor på Vegavallen i Tierp
Avser installation av nya allvädersbanor med tillhörande utrustning till friidrottsanläggningen på Vegavallen i Tierp.
Nybyggnad av gc-väg i Tierp
G-c väg från Libbarbovägen till Örbyhus
Utveckling av lekplatser i Tierps kommun
Utveckling av lekplatser i Tierps kommun
Trafiksäkerhetsåtgärder i Tierp
Trafiksäkerhet till Wallskoga/ Strömsbergsvägen.
Nybyggnad av kontor i Tierp
Nybyggnad av kontor och omklädningsrum. rivningslov.
Utvändigt underhåll av värmeverk i Tierp
Underhåll av byggnad med skyddsbestämmelser.
Tillbyggnad av affärshus i Tierp
Ändring av affärslokal, tillbyggnad.
Nybyggnad av radhus i Tierp
Nybyggnad av 9 radhus.
Nybyggnad av affärshus i Tierp
Nybyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tierp
Ändring av flerbostadshus, utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ändring av planlösning, väsentlig ändring av va.
Ombyggnad av gym i Tierp
Ändrad användning från butik till gym.
Ombyggnad av toalett i Tierp
Ändrad användning från lager/passage till toaletter.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av kyrka i Tierp
Ändring av kyrka, utvändig ändring.
Nybyggnad av enbostadshus i Tierp
Nybyggnad av enbostadshus och garage, installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av 6 transformatorkiosk/nätstationer Älby 5:17,Gryttby 3:3,Uvlunge 3:2,Gryttby 27:1,Gryttby 5:17,Vendel 1:6.
Ny fjärrvärmeledning i Tierp etapp 5
Arbetet omfattar två punktinsatser; i korsningen Rådhusallén/Torggatan samt vid Torggatan 9.
Nybyggnad av automatstation i Tierp
Ändring av drivmedelsanläggning.
Tillbyggnad av skärmtak i Tierp
Ändring av flerbostadshus, tillbyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ändring av flerbostadshus, tillbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Tierp
Nybyggnad av pumpstation och transformatorstation. marklov avseende schakning.
Nybyggnad av telestation i Tierp
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av lager i Tierp
Nybyggnad av tält.
Trafiksäkerhetsåtgärder mm på torg i Skärplinge
Trafiksäkerhetsåtgärd/gestaltning av torg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: