Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i Tierp område A
Område A: 4 000 kvm byggrätt BTA
Nybyggnad av bostäder i Karlholm
100 lägenheter i fina Karlsholm http://karlholmstrand.se/
Nybyggnad av äldreboende i Tierp
Vårdboende i Triangelparken i Tierp. Boendet innehåller 57 lägenheter i tre våningar i en vinkelbyggnad. Beställare = framtida byggherre med tillträde vid färdigställandet.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor/butiker i Tierp
1 hus med 8 våningar. 2 butiker i bottenplan.
Ombyggnad till kulturcentrum mm i Tierp
Projektet avser bland annat en gemensam entré och foajé samt en öppen aktivitetsyta med kafé och utställningshall. Projektet är delat in i 2 faser. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.
Nybyggnad av däckverkstad i Tierp
Nybyggnad av däckverkstad.
Nybyggnad av förskola i Tierp
Nybyggnad av förskola med 3st avdelningar som kommunen vill hyra.
Nybyggnad av radhus i Tierp
Nybyggnad av 9 radhus.
Nybyggnad av LSS-boende i Tierp
Nybyggnad av lss-boende.
Nybyggnad av exploateringsområde i Tierp
Exploateringsområde Triangelparken
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Utveckling av stationsområdet i Örbyhus
Utveckling av stationsområdet i Örbyhus. Totalentreprenörer via dynamiskt inköpssystem kommer att räkna på detta.
Nybyggnad av gc-väg i Tierp
G-c väg från Libbarbovägen till Örbyhus
Nybyggnad av hamn och förråd i Tierp
Nybyggnad av 12 st förrådsbyggnader och muddring för en liten hamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av vårdbostad i Tierp
Ändring av särskilt boende, ändrad planlösning.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad.
Ombyggnad av ishall i Tierp
Ändring av ishall, ändring i bärande delar.
Ombyggnad av parkeringsplats i Tierp
Ändrad användning från grusad yta till parkering, marklov avseende schaktning och uppfyllning.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av grillkåta med tak.
Nybyggnad av toalett i Tierp
Nybyggnad av handikappstoalett.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnad, marklov avseende schaktning.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av 4 transformatorkiosker/nätstationer Slada 2:15,2:3,Slada S:4.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av 4 transformatorkiosker/nätstationer Österlövsta-åkerby 10:21,Elinge 11:17,Harfall 1:5,Elinge 5:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av 7 transformatorkiosker/nätstationer Bennarby 1:3,2:4,Björnboda 1:6,Broddby 1:2,Elsarby 1:14,Esarby 1:2.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av 8 transformatorkiosker/nätstationer Persbylånga 3:5,Prästarby 3:13,Prästarby 3:5,Göttorp 1:1,Fågelbo 1:3,Sixarby 2:7,Skala 3:21,Österrike 1:8.
Trafiksäkerhetsåtgärder mm på torg i Skärplinge
Trafiksäkerhetsåtgärd/gestaltning av torg.
Utveckling av lekplats i Tierps kommun
Totalrenovering av befintlig lekplats.
Takrenovering och ombyggnad av pumphus i Tierp
Avser omläggning av 6 st tak (total yta 520m2) i Risön och Västergärde, Florornas naturreservat, samt byggnation av isolerat pumphus i Andersby ängskackar inklusive el- och vatteninstallation. Länsstyrelsen i Uppsala avser att teckna avtal med en eller två leverantörer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: