Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i Tierp område A
Område A: 4 000 kvm byggrätt BTA
Nybyggnad av väg, gc bro mm i Tierp
Infrastruktur för Siggbo Väg, samt GC-broar 7+3m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp
Nybyggnad av flerbostadshus 32 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Tierp
Förtätning av bostäder på del av fastigheten Tierp 1:1.
Nybyggnad av bostäder i Tierp
Förtätning av bostäder på del av fastigheten Tierp 2:1.
Utbyggnad av bostäder samt centrumverksamhet i Månkarbo
Yttrö 55:1 Yttrö 5:26 Yttrö 5:20
Nybyggnad av radhus i Tierp
Nybyggnad av 9 radhus.
Nybyggande av infrastruktur i Tierp
Detaljplan 1010 kv Lejonet, infrastruktur
Underhåll av bro över Tämnarån i Tierp
Utbyte av befintliga kantbalkar, räcke, tätskikt samt grundavlopp. Anläggande av utterpassage.
Byte av ställverk vid fjärrvärmeanläggning i Tierp
Avser totalentreprenad för byte från ett högspänningsställverk till en ny lågspänningsanläggning vid fjärrvärmeanläggningen i Tierp.
Upprustning av gatubelysning i Tierps kommun
Stolpbyten och byte av uttag för belysningsstolpar
Utveckling av lekplatser i Tierps kommun
Utveckling av lekplatser i Tierps kommun
Nybyggnad av industri i Tierp
Tomt för industri Vallskoga 1:120
Reparation av kvarnslutan mm i Lövstabruk
Avser renovering av befintlig sluta genom att betongkonstruktionen med luckor rivs i sin helhet för att lämna plats åt ett fast överfall i betong på samma plats. För att kunna klara höga flöden vill SFV anlägga en förbiledning förbi "slutan" till den första dammen.
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Tierp
Nybyggnad av lss-boende 6 lgh.
Ombyggnad av industrihus i Tierp
Underhåll av byggnad med skyddsbestämmelser, ändrad planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ändrad användning från gym och kontorslokal till lägenheter, ändring som påverkar byggnadens brandskydd.
Ombyggnad av konferenscentrum i Tierp
Ändrad användning från lager till mötesplats, konferens, underhållning.
Utvändigt underhåll av hotell i Tierp
Ändring av gym/hotell/konferens, utvändig ändring.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Tierp
Ändring av kontorsbyggnad, utvändig ändring, ändras planlösning, installation av ventilation.
Tillbyggnad av lager i Tierp
Ändring av läktare, tillbyggnad tält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, utvändig ändring.
Tillbyggnad av enbostadshus i Tierp
Ändring av enbostadshus, tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Tierp
Ändring av enbostadshus, utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av garage i Tierp
Ändring av flerbostadshus, utvändig ändring garage.
Tillbyggnad av förskola i Tierp
Ändring av förskola, tillbyggnad av utesovplatser för barnvagnar.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av sophus i Tierp
Nybyggnad av miljöhus/sophus samt schakning.
Nybyggnad av elverk i Tierp
Nybyggnad av mindre reservelverk, tillbyggnad.
Nybyggnad av elverk i Tierp
Nybyggnad av reservkraftstation.
Nybyggnad av telestation i Tierp
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Tierp
Nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av tillgänglighetsanpassat torrdass, förråd, fågeltorn, parkering. marklov avseende schaktning och uppfyllning.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Tierp
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Ombyggnad av stationshus i Tierp
Installation av hiss.
Nybyggnad av telestation i Tierp
Nybyggnad av 48 m mobilmast, teknikbod.
Nybyggnad av ställplatser i Tierps kommun
Ställplatser för husbil i Karlholm, Tierp och Hållnäs

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: