Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i Tierp område A
Område A: 4 000 kvm byggrätt BTA
Nybyggnad av äldreboende i Tierp
Vårdboende i Triangelparken i Tierp. Boendet innehåller 57 lägenheter i tre våningar i en vinkelbyggnad. Beställare = framtida byggherre med tillträde vid färdigställandet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp
Nybyggnad av flerbostadshus 32 lägenheter.
Nybyggande av infrastruktur i Tierp
Detaljplan 1010 kv Lejonet, infrastruktur
Nybyggnad av LSS-boende i Tierp
Nybyggnad av lss-boende.
Byte av ställverk vid fjärrvärmeanläggning i Tierp
Avser totalentreprenad för byte från ett högspänningsställverk till en ny lågspänningsanläggning vid fjärrvärmeanläggningen i Tierp.
Upprustning av gatubelysning i Tierps kommun
Stolpbyten och byte av uttag för belysningsstolpar
Nybyggnad av industri i Tierp
Tomt för industri Vallskoga 1:120
Tillbyggnad av silo i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad
Utveckling av lekplatser i Tierps kommun
Utveckling av lekplatser i Tierps kommun
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ändrad användning från gym och kontorslokal till lägenheter, ändring som påverkar byggnadens brandskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, utvändig ändring.
Ombyggnad av industrihus i Tierp
Underhåll av byggnad med skyddsbestämmelser, ändrad planlösning.
Nybyggnad av skylt i Tierp
Uppsättning av skylt, marklov avseende schaktning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Tierp
Ändring av enbostadshus, tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Tierp
Ändring av enbostadshus, utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av garage i Tierp
Ändring av flerbostadshus, utvändig ändring garage.
Tillbyggnad av förskola i Tierp
Ändring av förskola, tillbyggnad av utesovplatser för barnvagnar.
Nybyggnad av omklädningsrum i Tierp
Nybyggnad av redskapsbodar, omklädningsrum, mulltoa.
Nybyggnad av telestation i Tierp
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av tillgänglighetsanpassat torrdass, förråd, fågeltorn, parkering. marklov avseende schaktning och uppfyllning.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation Hillebola 1:16,1:18.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation Tolbo 2:1,2:2.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av telestation i Tierp
Nybyggnad av 48 m mobilmast, teknikbod.
Nybyggnad av barack i Tierp
Nybyggnad av bodetablering.
Nybyggnad av ställplatser i Tierps kommun
Ställplatser för husbil i Karlholm, Tierp och Hållnäs
Byggnation av pumphus, renovering av duschrum mm i Risön, Florarnas naturreservat m fl
Duschrummet i Risön, Florarnas naturreservat, behöver renoveras, komposttoaletterna i Hjälstaviken rustas upp och det ska också uppföras ett isolerat pumphus i Andersby (grundyta 4,5 m2), inklusive vatten och eldragning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: