Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, butiker och restauranger i Karlholm
Detaljplanelagt för 700 lägenheter samt 300 villor där 120 st har strandtomt. Projektet kommer att säljas till flertalet byggherrar. Exploatering: 1444782 http://karlholmstrand.se/
Basunderhåll väg område Tierp
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av Räddningsstation i Tierp
Ny räddningsstation för brandförsvaret och ambulans i utkanten av Tierp tätort.
Nybyggnad av vårdboende i Tierp
Vårdboende i Triangelparken i Tierp. Boendet innehåller 57 lägenheter i tre våningar i en vinkelbyggnad.
Ombyggnad till kulturcentrum mm i Tierp
Projektet avser bland annat en gemensam entré och foajé samt en öppen aktivitetsyta med kafé och utställningshall. Projektet är delat in i 2 faser. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.
Nybyggnad av skola i Örbyhus
Nybyggnad av förskola.
Totalrenovering på flerbostadshus i Örbyhus
Stambyte, invändig renovering samt utvändig renovering med fasad, fönster och balkonger för 30 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Tierp
Nybyggnad av förskola med 3st avdelningar som kommunen vill hyra.
Nybyggnad av sjöbod och lägenhet i Tierp
Planer för nybyggnation av sjöbodar och eventuellt lägenheter. Inget är bestämt i nuläget.
Exploatering för bostäder på Karlholms strand
Detaljplanelagt för 700 lägenheter samt 300 villor där 120 st har strandtomt. http://karlholmstrand.se/
Nybyggnad av kontor i Tierp
Inom fastigheten Tierp 101:4 uppförs nya kontors- och personalutrymmen i två plan samt garage och carporttak. Kontorsbyggnaden vänder sig mot gatan för att allmänheten enkelt ska kunna besöka den invändiga receptionen. Invändigt ska lokalerna vara praktiska, lättskötta och främja ett gott arbetsklimat. Bruttoarea 1339 kvm. Inom fastigheten Tierp 2:93 uppförs om- och tillbyggnad av garage/verkstad med nya kall- och varmgarage, enklare verkstad samt tvätthall.
Byte av värmesystem i Österlövsta kyrka
Byte av värmesystem samt återställning av kyrkorum.
Nytt verksamhetsområde i Skärplinge
Utökat verksamhetsområde i anslutning till väg 76
Iordningställande av återvinningcentral i Tierp
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Anläggningsarbeten i Tierps kommun
Anläggningsentreprenader och beläggning genom dynamiskt inköpssystem, kvalificerade entreprenörer kommer att avropas. Anläggning Anläggning och beläggning. Linjemålning och vägmarkeringar Delområdet rör vägmarkeringar och annan linjemålning som hör samman med anläggning och beläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ändrad användning från kontor till ca 20st lägenheter.
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Utveckling av stationsområdet i Örbyhus
Utveckling av stationsområdet i Örbyhus. Totalentreprenörer via dynamiskt inköpssystem kommer att räkna på detta.
Tillbyggnad av gruppbostad i Tierp
Ändring av gruppboende, tillbyggnad.
Ombyggnad i flerbostadshus i Tierp
Ombyggnation från lokal till 4 lägenheter.
Tillbyggnad av skola i Tierp
Tillbyggnad av skolkök, flytta kylrum mm
Renovering av gc-väg i Tierp
Renovering av G-C vägen från Tobo till Örbyhus
Utveckling av lekplatser i Tierps kommun
Utveckling av lekplatser i Tierps kommun
Nybyggnad av industrihus i Tierp etapp 2
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad 2500-3000 kvm schaktning, rivning.
Nybyggnad av industrihus i Tierp etapp 1
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad, marklov avseende schaktning, rivning.
Ombyggnad av butik i Tierp
Avser invändig ombyggnad av Granngården butik för lokaler, rivning av väggar, toalett och personalutrymmen.
Nybyggnad av gc-väg i Tierp
G-c väg från Adamsväg till Kyrkogatan
Nybyggnad av gc-väg i Tierp
G-c väg från Libbarbovägen till Örbyhus
Nybyggnad av gc-väg i Tierp
G-c väg från Strömsbergsvägen i Tierp till Tolfta
Beläggningsarbeten på gator/vägar i Tierps kommun
Beläggningsarbeten på gator/vägar
Ombyggnad av kvarn i Tierp
Ingrepp i bärande konstruktion, kvarn.
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av industribyggnad/kontor.
Nybyggnad av samlingslokal i Tierp
Nybyggnad av möteslokal/kontor/förråd.
Ombyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, ombyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Tierp
Ändring av affärslokal, utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tierp
Ändring av flerbostadshus, utvändig ändring.
Nybyggnad av staket i Tierp
Uppsättning av staket/plank.
Tillbyggnad av läktare i Tierp
Ändring av läktare, tillbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Tierp
Nybyggnad av toalett.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av grillkåta, marklov avseende uppfyllning.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av cykelställ med tak, marklov avseende schaktning, rivning av garage.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnad, marklov avseende schaktning och uppfyllnad.
Förhöjning av lastkaj på skola i Tierp
Förhöjning av lastkajen på Ol Andersskolan.
Takarbeten på Hållnäs kyrka
Akuta åtgärder mot takläckage samt rötskador i stommen.
Renovering av yttertak på Lövstabruk kyrka
Renovering av spåntaket+tjärning.
Installation av klimatstyrsystem i Västland kyrka
Installation av klimatstyrsystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: