Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i Tierp område A
Område A: 4 000 kvm byggrätt BTA
Nybyggnad av bostäder i Karlholm
100 lägenheter i fina Karlsholm http://karlholmstrand.se/
Nybyggnad av äldreboende i Tierp
Vårdboende i Triangelparken i Tierp. Boendet innehåller 57 lägenheter i tre våningar i en vinkelbyggnad. Beställare = framtida byggherre med tillträde vid färdigställandet.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor/butiker i Tierp
1 hus med 8 våningar. 2 butiker i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp
Nybyggnad av flerbostadshus 32 lägenheter.
Ny dubbelledning Mehedeby-Uppsala N
Mehedeby-Uppsala N, ny 400 kV-ledning, 100 km.
Nybyggnad av däckverkstad i Tierp
Nybyggnad av däckverkstad.
Nybyggnad av radhus i Tierp
Nybyggnad av 9 radhus.
Nybyggande av infrastruktur i Tierp
Detaljplan 1010 kv Lejonet, infrastruktur
Korsningsåtgärder längs väg 292 i Tierp/Östhammars kommun
Höjning av trafiksäkerheten på tre korsningar längs väg 292 i Uppsala län. Korsningarna är med väg 600 respektive 709/716 i Tierps kommun samt med väg 292 i Östhammars kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad på ca 400 kvm
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Utveckling av stationsområdet i Örbyhus
Utveckling av stationsområdet i Örbyhus. Totalentreprenörer via dynamiskt inköpssystem kommer att räkna på detta.
Upprustning av gatubelysning i Tierps kommun
Stolpbyten och byte av uttag för belysningsstolpar
Nybyggnad av industri i Tierp
Tomt för industri Vallskoga 1:120
Utveckling av lekplatser i Tierps kommun
Utveckling av lekplatser i Tierps kommun
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad.
Ombyggnad av vårdbostad i Tierp
Ändring av särskilt boende, ändrad planlösning.
Nybyggnad av skylt i Tierp
Uppsättning av skylt, marklov avseende schaktning.
Nybyggnad av enbostadshus i Tierp
Nybyggnad av enbostadshus, rivning av befintligt enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Tierp
Nybyggnad av barnvagnsgarage.
Nybyggnad av barack i Tierp
Nybyggnad av bodetablering.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av cykelställ med tak. marklov avseende schaktning.
Nybyggnad av omklädningsrum i Tierp
Nybyggnad av redskapsbodar, omklädningsrum, mulltoa.
Nybyggnad av silo i Tierp
Nybyggnad av silo.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation Eskesta 2:19.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation Hillebola 1:16,1:18.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation Tolbo 2:1,2:2.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation Årsta 3:7,11:4,12:1,10:1.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av ställplatser i Tierps kommun
Ställplatser för husbil i Karlholm, Tierp och Hållnäs
Byggnation av pumphus, renovering av duschrum mm i Risön, Florarnas naturreservat m fl
Duschrummet i Risön, Florarnas naturreservat, behöver renoveras, komposttoaletterna i Hjälstaviken rustas upp och det ska också uppföras ett isolerat pumphus i Andersby (grundyta 4,5 m2), inklusive vatten och eldragning.
Exploatering för bostäder i Tierp
Planer finns för ett eventuellt nytt bostadsområde i norra delen av Tierps köping, Vallskogagärde. Området omfattar ca 30 hektar.
Rödfärgning av hus samt målning av fönster i Risön, Florarnas naturreservat
Uppdraget är uppdelat i rödfärgning av 13 hus (deluppdrag 1) samt renovering av 2 fönsterbågar och målning av 33 fönsterbågar (deluppdrag 2).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: