Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av väg, gc bro mm i Tierp
Infrastruktur för Siggbo Väg, samt GC-broar 7+3m.
Nybyggnad av bostäder i Karlholm
100 lägenheter i fina Karlsholm http://karlholmstrand.se/
Nybyggnad av äldreboende i Tierp
Vårdboende i Triangelparken i Tierp. Boendet innehåller 57 lägenheter i tre våningar i en vinkelbyggnad. Beställare = framtida byggherre med tillträde vid färdigställandet.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor/butiker i Tierp
1 hus med 8 våningar. 2 butiker i bottenplan.
Nybyggnad av kontor i Tierp
Inom fastigheten Tierp 101:4 uppförs nya kontors- och personalutrymmen i två plan samt garage och carporttak. Kontorsbyggnaden vänder sig mot gatan för att allmänheten enkelt ska kunna besöka den invändiga receptionen. Invändigt ska lokalerna vara praktiska, lättskötta och främja ett gott arbetsklimat. Bruttoarea 1339 kvm. Inom fastigheten Tierp 2:93 uppförs om- och tillbyggnad av garage/verkstad med nya kall- och varmgarage, enklare verkstad samt tvätthall.
Nybyggnad av däckverkstad i Tierp
Nybyggnad av däckverkstad.
Nybyggnad av förskola i Tierp
Nybyggnad av förskola med 3st avdelningar som kommunen vill hyra.
Nybyggnad av radhus i Tierp
Nybyggnad av 9 radhus.
Nybyggnad av radhus i Karlholm
9 radhus med strandtomt, takterass och båtbrygga
Anläggningsarbeten i Tierps kommun
Anläggningsentreprenader och beläggning genom dynamiskt inköpssystem, kvalificerade entreprenörer kommer att avropas. Anläggning Anläggning och beläggning. Linjemålning och vägmarkeringar Delområdet rör vägmarkeringar och annan linjemålning som hör samman med anläggning och beläggning.
Nybyggnad av exploateringsområde i Tierp
Exploateringsområde Triangelparken
Upprustning av gatubelysning i Tierps kommun
Stolpbyten och byte av uttag för belysningsstolpar
Utveckling av stationsområdet i Örbyhus
Utveckling av stationsområdet i Örbyhus. Totalentreprenörer via dynamiskt inköpssystem kommer att räkna på detta.
Anläggande av allvädersbanor på Vegavallen i Tierp
Avser installation av nya allvädersbanor med tillhörande utrustning till friidrottsanläggningen på Vegavallen i Tierp.
Nybyggnad av gc-väg i Tierp
G-c väg från Libbarbovägen till Örbyhus
Nybyggnad av hamn och förråd i Tierp
Nybyggnad av 12 st förrådsbyggnader och muddring för en liten hamn.
Utvändigt underhåll av värmeverk i Tierp
Underhåll av byggnad med skyddsbestämmelser.
Nybyggnad av affärshus i Tierp
Nybyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av affärshus i Tierp
Ändring av affärslokal, tillbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Tierp
Ändring av kyrka, utvändig ändring.
Nybyggnad av automatstation i Tierp
Ändring av drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tierp
Ändring av flerbostadshus, utvändig ändring.
Nybyggnad av carport i Tierp
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Tierp
Nybyggnad av enbostadshus och garage, installation av eldstad.
Nybyggnad av telestation i Tierp
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Tierp
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av lager i Tierp
Nybyggnad av tält.
Ombyggnad av gym i Tierp
Ändrad användning från butik till gym.
Ombyggnad av bibliotek i Tierp
Ändrad användning från flyktingboende till bibliotek.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av 6 transformatorkiosk/nätstationer Älby 5:17,Gryttby 3:3,Uvlunge 3:2,Gryttby 27:1,Gryttby 5:17,Vendel 1:6.
Trafiksäkerhetsåtgärder mm på torg i Skärplinge
Trafiksäkerhetsåtgärd/gestaltning av torg.
Utveckling av lekplats i Tierps kommun
Totalrenovering av befintlig lekplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: