Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, butiker och restauranger i Karlholm
Detaljplanelagt för 700 lägenheter samt 300 villor där 120 st har strandtomt. Projektet kommer att säljas till flertalet byggherrar. Exploatering: 1444782 http://karlholmstrand.se/
Basunderhåll väg område Tierp
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av Räddningsstation i Tierp
Ny räddningsstation för brandförsvaret och ambulans i utkanten av Tierp tätort.
Nybyggnad av vårdboende i Tierp
Vårdboende i Triangelparken i Tierp. Boendet innehåller 57 lägenheter i tre våningar i en vinkelbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor/butiker i Tierp
1hus med 7 våningar. Butiker i bottenplan.
Ombyggnad till kulturcentrum mm i Tierp
Projektet avser bland annat en gemensam entré och foajé samt en öppen aktivitetsyta med kafé och utställningshall. Projektet är delat in i 2 faser. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.
Nybyggnad av skola i Örbyhus
Nybyggnad av förskola.
Totalrenovering på flerbostadshus i Örbyhus
Stambyte, invändig renovering samt utvändig renovering med fasad, fönster och balkonger för 30 lägenheter.
Nybyggnad av sjöbod och lägenhet i Tierp
Planer för nybyggnation av sjöbodar och eventuellt lägenheter. Inget är bestämt i nuläget.
Byte av värmesystem i Österlövsta kyrka
Byte av värmesystem samt återställning av kyrkorum.
Ramavtal avseende måleriarbeten i Tierp
Gäller i 2 år med option på förlängning i 1+1 år Fastigheter i Karlholm, Söderfors, Mehedeby, Västland, Skärplinge, Edvalla, Tobo, Vendel (skola), Örbyhus, Månkarbo, Tierp, Tierps kyrkby och Lövstabruk
Iordningställande av återvinningcentral i Tierp
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Upprustning av gatubelysning i Tierps kommun
Stolpbyten och byte av uttag för belysningsstolpar
Tillbyggnad av gruppbostad i Tierp
Ändring av gruppboende, tillbyggnad.
Ombyggnad i flerbostadshus i Tierp
Ombyggnation från lokal till 4 lägenheter.
Renovering av gc-väg i Tierp
Renovering av G-C vägen från Tobo till Örbyhus
Ombyggnad av butik i Tierp
Avser invändig ombyggnad av Granngården butik för lokaler, rivning av väggar, toalett och personalutrymmen.
Nybyggnad av gc-väg i Tierp
G-c väg från Adamsväg till Kyrkogatan
Nybyggnad av gc-väg i Tierp
G-c väg från Libbarbovägen till Örbyhus
Nybyggnad av gc-väg i Tierp
G-c väg från Strömsbergsvägen i Tierp till Tolfta
Nybyggnad av industrihus i Tierp etapp 1
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad, marklov avseende schaktning, rivning.
Utveckling av lekplatser i Tierps kommun
Utveckling av lekplatser i Tierps kommun
Beläggningsarbeten på gator/vägar i Tierps kommun
Beläggningsarbeten på gator/vägar
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av industribyggnad/kontor.
Nybyggnad av samlingslokal i Tierp
Nybyggnad av möteslokal/kontor/förråd.
Nybyggnad av panncentral i Tierp
Nybyggnad av panncentral.
Ombyggnad av kvarn i Tierp
Ingrepp i bärande konstruktion, kvarn.
Utvändigt underhåll av affärshus i Tierp
Ändring av affärslokal, utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tierp
Ändring av flerbostadshus, utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, utvändig ändring.
Tillbyggnad av skola i Tierp
Ändring av skola, tillbyggnad.
Tillbyggnad av läktare i Tierp
Ändring av läktare, tillbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Tierp
Ändring av enbostadshus, utvändig ändring.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av grillkåta, marklov avseende uppfyllning.
Ombyggnad av markanläggning i Tierp
Nyanläggning av spillzoner.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av cykelställ med tak, marklov avseende schaktning, rivning av garage.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnad, marklov avseende schaktning och uppfyllnad.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnader.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Takarbeten på Hållnäs kyrka
Akuta åtgärder mot takläckage samt rötskador i stommen.
Renovering av yttertak på Lövstabruk kyrka
Renovering av spåntaket+tjärning.
Installation av klimatstyrsystem i Västland kyrka
Installation av klimatstyrsystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: