Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, butiker och restauranger i Karlholm
Detaljplanelagt för 700 lägenheter samt 300 villor där 120 st har strandtomt. Projektet kommer att säljas till flertalet byggherrar. Exploatering: 1444782 http://karlholmstrand.se/
Nybyggnad av skola i Karlholmsbruk
F-9 skola för ca 550 elever
Nybyggnad av bostäder i Karlholm
100 lägenheter i fina Karlsholm http://karlholmstrand.se/
Utveckling av centrum i Örbyhus
Utveckling av verksamheter för handel samt möjligheter för ny handel och centrumverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlholm etapp 1
Etapp 1 byggs det 46 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlholm etapp 2
Etapp 2 byggs det 46 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp
Nybyggnad av flerbostadshus 32 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Karlsholmsbruk etapp 1
29 bostäder i radhus vid havet
Nybyggnad av bostäder i Tierp
Förtätning av bostäder på del av fastigheten Tierp 1:1.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Karlholmsbruk
Nybyggnad av villor ca 15 st
Nybyggnad av LSS-boende i Tierp
LSS boende med sex lägenheter, gemensamhets- och administrativa utrymmen
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av bostad i Tierp
Förtätning av bostäder på del av fastigheten Tierp 2:1.
Underhåll av bro över Tämnarån i Tierp
Utbyte av befintliga kantbalkar, räcke, tätskikt samt grundavlopp. Anläggande av utterpassage.
Nybyggnad av miljöhus i Tierps kommun
Nybyggnad av miljöhus/sophus i Tierps kommun
Nybyggnad av industri i Tierp
Tomt för industri Vallskoga 1:120
Reparation av kvarnslutan mm i Lövstabruk
Avser renovering av befintlig sluta genom att betongkonstruktionen med luckor rivs i sin helhet för att lämna plats åt ett fast överfall i betong på samma plats.Utloppskanalen renoveras genom att stenar som har förskjutits demonteras och återmonteras. Fyllningsdammen vid kvarnslutan ska förses med ett tätande skikt av gummiduk på uppströmssidan och en komplettering av erosionsskyddet ska ske.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Tierp
Nybyggnad av 2 paddelbanor, 1 tennisplan nybyggnad av toalettbyggnad, rivning inom detaljplanerat område och uppsättning av skylt/ljusanordning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Tierp
Ändrad användning från kallager till verkstadsyta/kontor samt ventilation.
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av industribyggnad samt marklov avseende schaktning och uppfyllnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp etapp 3
Ändrad användning från lagerlokal till garage/förråd/lägenhet, från lab till lägenhet, Ändrad användning från kontor till lägenhet, ändrad planlösning samt installation av ventilation från vindsvåning till 2 st lägenheter Tierp 73:4,73:2,73:5.
Ombyggnad av förråd i Tierp
Ändring av förråd, ändrad planlösning samt inreda ytterligare lokal.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tierp
Ändring av parkeringsplatser, schaktning.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av butik i Tierp
Nybyggnad av obemannad butik i containerlösning samt schaktning.
Nybyggnad av telestation i Tierp
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av växthus i Tierp
Nybyggnad av växthus, installation av eldstad och rökkanal.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Rivning samt nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av cykelförråd.
Invändig renovering av skola i Örbyhus
Upprustning efter vattenskada.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: