Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Karlholmsbruk
F-9 skola för ca 550 elever
Nybyggnad av bostäder och trygghetsboende i Örbyhus
AB Tierpsbyggen planerar att bebygga området med bostäder och trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlholm etapp 1
Etapp 1 byggs det 46 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlholm etapp 2
Etapp 2 byggs det 46 lägenheter
Nybyggnad av radhus i Karlsholmsbruk etapp 1
29 bostäder i radhus vid havet
Ny gång- och cykelväg mellan Tierp-Tierps kyrkby
Ca 3,5 km ny GC-väg mellan Tierp och Tierps kyrkby. Tillgänglighetsanpassning av 8 busshållplatser ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Månkarbo
Nybyggnation av 12 lägenheter
Nybyggnad av LSS-boende i Tierp
LSS boende med sex lägenheter, gemensamhets- och administrativa utrymmen
Nybyggnad av lss boende i Tierp
Nybyggnad av Lss boende
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Byte av ställverk vid fjärrvärmeanläggning i Tierp
Avser totalentreprenad för byte från ett högspänningsställverk till en ny lågspänningsanläggning vid fjärrvärmeanläggningen i Tierp.
Underhåll av bro över Tämnarån i Tierp
Utbyte av befintliga kantbalkar, räcke, tätskikt samt grundavlopp. Anläggande av utterpassage.
Utveckling av lekplatser i Tierps kommun
Utveckling av lekplatser i Tierps kommun
Reparation av kvarnslutan mm i Lövstabruk
Avser renovering av befintlig sluta genom att betongkonstruktionen med luckor rivs i sin helhet för att lämna plats åt ett fast överfall i betong på samma plats. För att kunna klara höga flöden vill SFV anlägga en förbiledning förbi "slutan" till den första dammen.
Ombyggnad av konferenscentrum i Tierp
Ändrad användning från lager till mötesplats, konferens, underhållning.
Upprustning av gatubelysning i Tierps kommun
Stolpbyten och byte av uttag för belysningsstolpar
Nybyggnad av fritidsanläggning i Tierp
Nybyggnad av 2 paddelbanor, 1 tennisplan nybyggnad av toalettbyggnad, rivning inom detaljplanerat område och uppsättning av skylt/ljusanordning.
Utvändigt underhåll av hotell i Tierp
Ändring av gym/hotell/konferens, utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Tierp
Ändring av kontorsbyggnad, utvändig ändring, ändras planlösning, installation av ventilation.
Tillbyggnad av lager i Tierp
Ändring av läktare, tillbyggnad tält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tierp
Ändring av parkeringsplatser, schaktning.
Nybyggnad av växthus i Tierp
Nybyggnad av växthus, installation av eldstad och rökkanal.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av sophus i Tierp
Nybyggnad av miljöhus/sophus samt schaktning.
Nybyggnad av omklädningsrum i Tierp
Nybyggnad av omklädningsrum samt marklov avseende uppfyllning.
Nybyggnad av telestation i Tierp
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Tierp
Nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Tierp
Ändring av enbostadshus, utvändig ändring.
Ombyggnad av förråd i Tierp
Ändring av förråd, ändrad planlösning samt inreda ytterligare lokal.
Ombyggnad av kontor i Tierp
Installation av ventilation, ändring som påverkar byggnadens brandskydd.
Nybyggnad av ställplatser i Tierps kommun
Ställplatser för husbil i Karlholm, Tierp och Hållnäs
Invändig renovering av skola i Örbyhus
Upprustning efter vattenskada.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: