Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny djupförvaringsanläggning i Forsmark
Slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall. Kostnad okänd.
Muddring av hamn i Hargshamn
Ca 300 000 kubikmeter, från nuvarande 8,5 m djup till 11 m djup.
Till och ombyggnad av skola i Östhammar
Rivning av Österbyskolans byggnad F samt nybyggnation av skolbyggnad i två plan ﴾cirka 1200 kvm﴿. Den nya byggnaden ska anslutas med länkbyggnad mot Österbyskolans byggnad E. I länkbyggnaden placeras nytt teknikrum..
Nybyggnad av förskola i Österbybruk
Förskolan ska rymma 100 barn och 25 personal.
Nybyggnad av radhus i Östhammar
10-11 radhus byggs löpande efter efterfrågan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Kappseglaren 2, 17 lägenheter
Exploatering för bostadsområde i Ed
Styckebebyggelse. 75-100 tomter.
Byte av tak på skola i Östhammar
Entreprenaden omfattar takomläggning av samtliga tak på Kristinelundsskolan, Östhammar.
Byte av rörledningar mm på SFR, Forsmark
FAS 2 Översyn och åtgärder SFR Byte och byte av rörledningar och komponenter i system för länshållning och uppvärmning av bergrumsanläggningen på SFR
Inredning av vindsvåning till hamnkontor i Östhammar
Objektet avser ombyggnad av vindsvåning till kontor (ca 205 kvm BTA) ink. erforderliga anpassningar och anslutningar mot byggnadens övriga plan mm.
Ny och ombyggand av lägenheter i Gimo
Objektet är beläget vid Köpmangatan 3 och Torngatan 36 & 38 i Gimo, Totalt 68 befintliga lägenheter. Objektet omfattar - åtgärder för att minska radonhalten i lägenheter - ombyggnad till 8st nya lägenheter i bef entrévåning på Köpmangatan 3 - ombyggnad förråd i källarutrymmen - ny tvättstuga i bef fastighet - Nya balkonger - byte av El, VS och ventilation i bef lägenheter
Rivning av radhus i Östhammar
Rivningslov för rivning 49 st bostadslängor etc. Ett obligatoriskt platsbesök i Forsmark fordras för att lämna anbud och det bokas snarast med ulf.malmros@skb.se
Utbyte av larm- och övervakningsutrustning på SFR, Forsmark
System 848 SFR. Utbyte av larm- och övervakningsutrustning på SFR. Omfattar inköp av komponenter och byte av utrustning.
Nybyggnad av brygga i Öregrund
Avser leverans av tre stycken, fullt färdiga att tas i bruk, betongpontonbryggor samt landgång, ramp och Y‐bommar. Entreprenaden inkluderar även transport, sjösättning, montering och utläggning vid Öregrunds hamn.
Nybyggnad av datorhall i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av datahall.
Nybyggnad av gym i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av gym.
Tillbyggnad av reningsverk i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av slamlager (bassäng).
Nybyggnad av tvätthall i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av tvätthall 0.p95.
Nybyggnad av fyr i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för 5 fyrar och 2 kummel. gäller söderharg 15:1 m.fl.
Ombyggnad av gym i Östhammar
Bygglov för 0.82a, ändrad användning från verkstad till teknik och träningscenter.
Utvändigt underhåll av affärshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring och uppsättande av skyltar.
Rivning av kontor i Östhammar
Rivningslov för rivning av kontorslokaler 0.82b.
Tillbyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (kallager).
Tillbyggnad av kontor i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler (3.v1 dockas till 2.m).
Ombyggnad av gym i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från affärslokal till friskvårdsanläggning/gym.
Ombyggnad av garage i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från garage till övningslokal.
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från kontor till jourcenter.
Nybyggnad av plank i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering och uppsättande av plank.
Nybyggnad av skola i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig skolpaviljong vid österbyskolan.
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage (rivning av befintligt).
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage.
Nybyggnad av cistern i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (fönsterbyte).
Utvändigt underhåll av förråd i Östhammar
Bygglov för fasadändring (solceller).
Utvändigt underhåll av kontor i Östhammar
Bygglov för fasadändring (solceller).
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för markkabel, fällning av 5 lövträd samt flytt och byte av kabelskåp.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nytt kabelskåp och ny mark- och sjökabel.
Anpassning till +55 boende i Öregrund
14 lägenheter som renoveras löpande.
Ombyggnad av församlingshus i Östhammar
Anmälan om anordning för ventilation i församlingshemmet.
Nybyggnad av brygga i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för 2 st bryggor.
Tillbyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus (farstukvist).
Tillbyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av cistern i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av spillplatta och cistern.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (tele/data).
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivning befintlig.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mur/parkering.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av redskapsbod.
Nybyggnad av automatstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av en sjömack.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av personalbod vid återvinningscentralen i Östhammar
Avser nybyggnad av personalbod vid återvinningscentralen i Östhammar.
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på Kajen 7
Underhållsarbete på Österbybruks kyrka och klockstapeln
Tjärning och underhållsarbete på kyrkan och klockstapeln
Underhållsarbete på klockstapeln i Films kyrkby
Tjärning och underhållsarbete på klockstapeln

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: