Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny djupförvaringsanläggning i Forsmark
Slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall. Kostnad okänd.
Ombyggnad av väg 288 mellan Gimo-Börstil
Ombyggnad till mötesfri väg.
Rivning, ny/om och tillbyggnad av mellan- och högstadieskola i Östhammar
Rivning av 6 huskroppar. Nybyggnad av 1 huskropp som ska byggas till och länkas ihop med en befintlig byggnad som ska byggas om.
Muddring av hamn i Hargshamn
Ca 300 000 kubikmeter, från nuvarande 8,5 m djup till 11 m djup.
Till och ombyggnad av skola i Östhammar
Bygglov för ändrad användning, ombyggnad och utvändig ändring av skollokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar, etapp 4
Nybyggnad av bostäder på Cirkusplatsen, Östhammar 1:2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Nybyggnad av 30 st hyreslägenheter i 2-4 huskroppar på 2 våningar. Lågenergihus.
Nybyggnad av radhus i Östhammar
10-11 radhus byggs löpande efter efterfrågan.
Nybyggnad av LSS-boende i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).
Sanering av förorenat område i Östhammar
Sanering av Östhammarsågen
Ny överföringsledning för vatten mellan Örbyhus, Österbybruk och Alunda
Ansökan om strandskyddsdispens för överföringsledning av vatten mellan örbyhus, österbybruk och alunda.
Nybyggnad av grupphus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av 3 bostadshus och komplementbyggnader, Öregrund 8:26,8:27,8:28.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Östhammar
Anmälan om ändrad planlösning.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av lagerhall.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Östhammar
Bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av affärshus i Östhammar
Bygglov för ombyggnad av lokaler för centrumverksamhet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Ombyggnad av restaurang i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från butik till butik och restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från lagerlokal till bostäder.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Förhandsbesked avseende nybyggnad av företagslokal.
Rivning av plank i Östhammar
Rivningslov för rivning av plank.
Tillbyggnad av kontor i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för utbyggnad av kontorsmoduler.
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mobilmast och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mobiltorn och teknikbodar.
Nybyggnad av pumpstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av carport i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport).
Nybyggnad av garage i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage), rivning befintligt.
Nybyggnad av skärmtak i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (väderskydd).
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, rivning av befintlig.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggning av markkabel och luftledning.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggning av sjökabel.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nerläggning av markkabel.
Nybyggnad av gångstråk i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av gångbrygga runt hummelfjärden.
Ombyggnad av brygga i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för utbyte av brygga.
Rivning av telestation i Östhammar
Anmälan för rivning av teknikbod.
Installation av hiss i flerbostadshus i Östhammar
Anmälan om installation av hiss.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bostadshus, samt rivningslov.
Utvändigt underhåll av galleria i Östhammar
Bygglov för fasadändring (byta fönster till ytterdörr).
Ombyggnad av brygga i Östhammar
Bygglov för flytt av gamla gästhamnsbryggan till sjösättningsrampen vid marinvägen.
Statusbesiktningar av fastigheter i Östhammars kommun
Östhammars kommun äger och förvaltar förskolor och skolor där statusen ser lite olika ut. Drift, skötsel och underhåll utförs i egen regi. Flera av byggnaderna står inför renovering eller ombyggnation inom de närmsta åren. Därför behöver status bedömas för byggnaderna. Uppdelad per geografiskt område.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: