Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny djupförvaringsanläggning i Forsmark
Slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall. Kostnad okänd.
Rivning, ny/om och tillbyggnad av mellan- och högstadieskola i Östhammar
Rivning av 6 huskroppar. Nybyggnad av 1 huskropp som ska byggas till och länkas ihop med en befintlig byggnad som ska byggas om.
Muddring av hamn i Hargshamn
Ca 300 000 kubikmeter, från nuvarande 8,5 m djup till 11 m djup.
Nybyggnad av förskola i Österbybruk
Förskolan ska rymma 100 barn och 25 personal.
Till och ombyggnad av skola i Östhammar
Rivning av Österbyskolans byggnad F samt nybyggnation av skolbyggnad i två plan ﴾cirka 1200 kvm﴿. Den nya byggnaden ska anslutas med länkbyggnad mot Österbyskolans byggnad E. I länkbyggnaden placeras nytt teknikrum..
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Kappseglaren 2, 17 lägenheter
Exploatering för bostadsområde i Ed
Styckebebyggelse. 75-100 tomter.
Sanering av förorenat område i Östhammar
Sanering av Östhammarsågen
Byte av tak på skola i Östhammar
Entreprenaden omfattar takomläggning av samtliga tak på Kristinelundsskolan, Östhammar.
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på Edsvägen
Rivning av radhus i Östhammar
Rivningslov för rivning 49 st bostadslängor etc. Ett obligatoriskt platsbesök i Forsmark fordras för att lämna anbud och det bokas snarast med ulf.malmros@skb.se
Utbyte av larm- och övervakningsutrustning på SFR, Forsmark
System 848 SFR. Utbyte av larm- och övervakningsutrustning på SFR. Omfattar inköp av komponenter och byte av utrustning.
Byte av rörledningar mm på SFR, Forsmark
FAS 2 Översyn och åtgärder SFR Byte och byte av rörledningar och komponenter i system för länshållning och uppvärmning av bergrumsanläggningen på SFR
Inredning av vindsvåning till hamnkontor i Östhammar
Objektet avser ombyggnad av vindsvåning till kontor (ca 205 kvm BTA) ink. erforderliga anpassningar och anslutningar mot byggnadens övriga plan mm.
Ny och ombyggand av lägenheter i Gimo
Objektet är beläget vid Köpmangatan 3 och Torngatan 36 & 38 i Gimo, Totalt 68 befintliga lägenheter. Objektet omfattar - åtgärder för att minska radonhalten i lägenheter - ombyggnad till 8st nya lägenheter i bef entrévåning på Köpmangatan 3 - ombyggnad förråd i källarutrymmen - ny tvättstuga i bef fastighet - Nya balkonger - byte av El, VS och ventilation i bef lägenheter
Nybyggnad av tvätthall i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av tvätthall 0.p95.
Tillbyggnad av reningsverk i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av slamlager (bassäng).
Tillbyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (kallager).
Nybyggnad av gym i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av gym.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av redskapsbod.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (fönsterbyte).
Utvändigt underhåll av förråd i Östhammar
Bygglov för fasadändring (solceller).
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage.
Nybyggnad av cistern i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av automatstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av en sjömack.
Anpassning till +55 boende i Öregrund
14 lägenheter som renoveras löpande.
Ombyggnad av församlingshus i Östhammar
Anmälan om anordning för ventilation i församlingshemmet.
Rivning av telestation i Östhammar
Anmälan om rivning (flytt) av telestation.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för markkabel, fällning av 5 lövträd samt flytt och byte av kabelskåp.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nytt kabelskåp och ny mark- och sjökabel.
Ombyggnad av lägenhet i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (samlingslokal till lägenhet).
Ombyggnad av gym i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från affärslokal till friskvårdsanläggning/gym.
Ombyggnad av garage i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från garage till övningslokal.
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från kontor till jourcenter.
Ombyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av cistern i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av spillplatta och cistern.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (tele/data).
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivning befintlig.
Tillbyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus (farstukvist).
Tillbyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av skola i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig skolpaviljong vid österbyskolan.
Nybyggnad av personalbod vid återvinningscentralen i Östhammar
Avser nybyggnad av personalbod vid återvinningscentralen i Östhammar.
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på Kajen 7
Underhållsarbete på Österbybruks kyrka och klockstapeln
Tjärning och underhållsarbete på kyrkan och klockstapeln
Underhållsarbete på klockstapeln i Films kyrkby
Tjärning och underhållsarbete på klockstapeln

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: