Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder i Alunda
Detaljplanearbete för att möjliggöra bostäder i form av flerbostadshus, enbostadshus och radhus mm.
Nybyggnad av flerbostadshus/hyresrätter i Östhammar
Mellan 30 och 40 lägenheter planeras där och byggstart kan ske tidigast 2018.
Till och ombyggnad av skola i Östhammar
Rivning av Österbyskolans byggnad F samt nybyggnation av skolbyggnad i två plan ﴾cirka 1200 kvm﴿. Den nya byggnaden ska anslutas med länkbyggnad mot Österbyskolans byggnad E. I länkbyggnaden placeras nytt teknikrum..
Uppförande av lagertält i Hargs hamn
Hargs Hamn AB avser att bygga ett lagertält för träpellets. Lagertältets yttermått ska vara 40 m x 120 m x 11 m.
Sanering av förorenat område i Östhammar
Sanering av Östhammarsågen
Ny överföringsledning för vatten mellan Örbyhus och Österbybruk etapp 1
Projektet ska lösa vattenförsörjningen i Österbybruk och Alunda. Arbetet är uppdelat i 2 st. etapper. En etapp för Örbyhus-Österbybruk som utförs 2019 och en etapp Österbybruk – Alunda som utförs 2020. Etappen mellan Örbyhus – Österbybruk består av två st. entreprenader. Denna entreprenad gäller läggning av vattenledning via schaktning och en sidoentreprenad läggning av vattenledning med schaktfri metod. Objektet avser en knappt 11 km, 225 mm/PE-vattenledning. Vissa delar kommer schaktas, det ingår i denna entreprenad och vissa delar utförs som schaktfri läggning (styrd borrning, AT/SBR-borrning, hammarborrning), vilket är en sidoentreprenad.
Nybyggnad av gc-väg i Östhammar
Nybyggnad av gc-väg ca 1100 m längs Albrektsgatan.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
Entreprenaden omfattar planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar inkl. avsättning.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Nybyggnad av lagerlokal.
Modernisering av pumpstationer i Östhammars kommun
Avser styrutrustning till ett 20-tal pumpstationer i Östhammars kommun.
Tillbyggnad av butik i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Nybyggnad av g-c väg ca 2.3 km. Efter väg 569
Ombyggnad av affärshus i Östhammar
Anmälan om ändrad planlösning.
Nybyggnad av fyr i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för 5 fyrar och 2 kummel. gäller söderharg 15:1 m.fl.
Tillbyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Prästgårdsvägen
Tillbyggnad av förskola i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för förskola.
Tillbyggnad av kontor i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för utbyggnad av kontorsmoduler.
Rivning av barack i Östhammar
Rivningslov för rivning av 3 baracker.
Tillbyggnad av båthall i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av lokal för båtbyggeriverksamhet.
Ombyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (från magasin till lagerbyggnad).
Ombyggnad av lägenhet i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (lokal till lägenheter).
Ombyggnad av va-ledning i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för att ta in sjövattnen till bevattning av tennisbanor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Anmälan om installation av hiss.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad (container med vindskydd).
Tillbyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (entré).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (inglasning av balkonger/uteplatser).
Utvändigt underhåll av industrihus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (nya portar).
Nybyggnad av paviljong i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av 4 st paviljonger.
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av carport i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage), rivning befintligt.
Nybyggnad av skärmtak i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (väderskydd).
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mobilmast och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mobiltorn och teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (it).
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer.
Utvändigt underhåll av butik i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av trappa (nödutgång) samt spång och räcken.
Ombyggnad av affärshus i Östhammar
Bygglov för ombyggnad av lokaler för centrumverksamhet.
Tillbyggnad av brandstation i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av brandstation (inbyggnad av värmepumpar).
Statusbesiktningar av fastigheter i Östhammars kommun
Östhammars kommun äger och förvaltar förskolor och skolor där statusen ser lite olika ut. Drift, skötsel och underhåll utförs i egen regi. Flera av byggnaderna står inför renovering eller ombyggnation inom de närmsta åren. Därför behöver status bedömas för byggnaderna. Uppdelad per geografiskt område.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: