Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder i Alunda
Detaljplanearbete för att möjliggöra bostäder i form av flerbostadshus, enbostadshus och radhus mm.
Muddring av hamn i Hargshamn
Ca 300 000 kubikmeter, från nuvarande 8,5 m djup till 11 m djup.
Till och ombyggnad av skola i Östhammar
Rivning av Österbyskolans byggnad F samt nybyggnation av skolbyggnad i två plan ﴾cirka 1200 kvm﴿. Den nya byggnaden ska anslutas med länkbyggnad mot Österbyskolans byggnad E. I länkbyggnaden placeras nytt teknikrum..
Uppförande av lagertält i Hargs hamn
Hargs Hamn AB avser att bygga ett lagertält för träpellets. Lagertältets yttermått ska vara 40 m x 120 m x 11 m.
Sanering av förorenat område i Östhammar
Sanering av Östhammarsågen
Ny överföringsledning för vatten mellan Örbyhus och Österbybruk etapp 1
Projektet ska lösa vattenförsörjningen i Österbybruk och Alunda. Arbetet är uppdelat i 2 st. etapper. En etapp för Örbyhus-Österbybruk som utförs 2019 och en etapp Österbybruk – Alunda som utförs 2020. Etappen mellan Örbyhus – Österbybruk består av två st. entreprenader. Denna entreprenad gäller läggning av vattenledning via schaktning och en sidoentreprenad läggning av vattenledning med schaktfri metod. Objektet avser en knappt 11 km, 225 mm/PE-vattenledning. Vissa delar kommer schaktas, det ingår i denna entreprenad och vissa delar utförs som schaktfri läggning (styrd borrning, AT/SBR-borrning, hammarborrning), vilket är en sidoentreprenad.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Österbybruk
Trafiksäkerhetsåtgärder på Gimogatan
Nybyggnad av gc-väg i Östhammar
Nybyggnad av gc-väg ca 1100 m längs Albrektsgatan.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
Entreprenaden omfattar planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar inkl. avsättning.
Rivning av radhus i Östhammar
Rivningslov för rivning 49 st bostadslängor etc. Ett obligatoriskt platsbesök i Forsmark fordras för att lämna anbud och det bokas snarast med ulf.malmros@skb.se
Nybyggnad av lager i Östhammar
Nybyggnad av lagerlokal.
Ny och ombyggand av lägenheter i Gimo
Objektet är beläget vid Köpmangatan 3 och Torngatan 36 & 38 i Gimo, Totalt 68 befintliga lägenheter. Objektet omfattar - åtgärder för att minska radonhalten i lägenheter - ombyggnad till 8st nya lägenheter i bef entrévåning på Köpmangatan 3 - ombyggnad förråd i källarutrymmen - ny tvättstuga i bef fastighet - Nya balkonger - byte av El, VS och ventilation i bef lägenheter
Nybyggnad av brygga i Öregrund
Avser leverans av tre stycken, fullt färdiga att tas i bruk, betongpontonbryggor samt landgång, ramp och Y‐bommar. Entreprenaden inkluderar även transport, sjösättning, montering och utläggning vid Öregrunds hamn.
Modernisering av pumpstationer i Östhammars kommun
Avser styrutrustning till ett 20-tal pumpstationer i Östhammars kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av fyr i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för 5 fyrar och 2 kummel. gäller söderharg 15:1 m.fl.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från pub till "escape room".
Tillbyggnad av båthall i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av lokal för båtbyggeriverksamhet.
Ombyggnad av lägenhet i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (lokal till lägenheter).
Ombyggnad av markanläggning i Östhammar
Anmälan om borr av egen brunn.
Rivning av barack i Östhammar
Rivningslov för rivning av 3 baracker.
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av carport i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (it).
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av butik i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av trappa (nödutgång) samt spång och räcken.
Tillbyggnad av brygga i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av brygga, nybyggnad av komplementbyggnad (torrdass), tillbyggnad av förläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (entré).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (inglasning av balkonger/uteplatser).
Ombyggnad av lägenhet i Östhammar
Bygglov för fasadändring, ombyggnad samt inredande av ytterligare bostad/lokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: