Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny djupförvaringsanläggning i Forsmark
Slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall. Kostnad okänd.
Nybyggnad av förskola i Österbybruk
Förskolan ska rymma 100 barn och 25 personal.
Till och ombyggnad av skola i Östhammar
Rivning av Österbyskolans byggnad F samt nybyggnation av skolbyggnad i två plan ﴾cirka 1200 kvm﴿. Den nya byggnaden ska anslutas med länkbyggnad mot Österbyskolans byggnad E. I länkbyggnaden placeras nytt teknikrum..
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Kappseglaren 2, 17 lägenheter
Exploatering för bostadsområde i Ed
Styckebebyggelse. 75-100 tomter.
Ny överföringsledning för vatten mellan Österbybruk och Alunda etapp 2
Projektet ska lösa vattenförsörjningen i Österbybruk och Alunda. Arbetet är uppdelat i 2 st. etapper. En etapp för Örbyhus-Österbybruk som utförs 2019 och en etapp Österbybruk – Alunda som utförs 2020. Etapp 2 mellan Österbybruk-Alunda består av 3 st. entreprenader. Denna upphandling gäller läggning av 225 mm/PE-vattenledning via schaktning i sträcka A enligt Översiktsritning etapp 2, sträckan är dryga 6 km och är förlagd mestadels intill väg 292 i och sydost om Österbybruk.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Österbybruk
Trafiksäkerhetsåtgärder på Gimogatan
Byte av tak på skola i Östhammar
Entreprenaden omfattar takomläggning av samtliga tak på Kristinelundsskolan, Östhammar.
Byte av rörledningar mm på SFR, Forsmark
FAS 2 Översyn och åtgärder SFR Byte och byte av rörledningar och komponenter i system för länshållning och uppvärmning av bergrumsanläggningen på SFR
Ny och ombyggand av lägenheter i Gimo
Objektet är beläget vid Köpmangatan 3 och Torngatan 36 & 38 i Gimo, Totalt 68 befintliga lägenheter. Objektet omfattar - åtgärder för att minska radonhalten i lägenheter - ombyggnad till 8st nya lägenheter i bef entrévåning på Köpmangatan 3 - ombyggnad förråd i källarutrymmen - ny tvättstuga i bef fastighet - Nya balkonger - byte av El, VS och ventilation i bef lägenheter
Utbyte av larm- och övervakningsutrustning på SFR, Forsmark
System 848 SFR. Utbyte av larm- och övervakningsutrustning på SFR. Omfattar inköp av komponenter och byte av utrustning.
Installation av kylanläggning vid SLU Kustlaboratoriet i Öregrund
Komfortkyla ska installeras på befintlig ventilationsanläggning i fastigheten Öregrund 33:8. SLU:s kustlaboratoriets dagliga verksamhet är hyresgäst och kommer att ha pågående verksamhet under entreprenaden.
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Nybyggnad av g-c väg ca 2.3 km. Efter väg 569
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Prästgårdsvägen
Tillbyggnad av butik i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av butikslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (inglasning av balkonger).
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av mast i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mast (för bredband).
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av multiarena.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation ns70379 charlottendal.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation ns87227 reningsverket.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av padelbana i tallparken.
Nybyggnad av pumpstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av markanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av spolplatta.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av pumpstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus och nybyggnad av komplementbyggnader (garage och växthus).
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bostadshus samt solceller.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av fiskrensningsbord under tak.
Installation av hiss i kontor i Östhammar
Anmälan om installation av hiss.
Rivning av telestation i Östhammar
Anmälan om rivning (flytt) av telestation.
Tillbyggnad av automatstation i Östhammar
Anmälan om tillbyggnad av bensinpumpar.
Nybyggnad av butik i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnader (butik och bodar) samt spolplatta.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nya markkablar.
Tillbyggnad av garage i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av föreningshus (garage) samt fasadändring.
Tillbyggnad av hamn i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av gästhamn (inglasat uterum).
Ombyggnad av lägenhet i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (samlingslokal till lägenhet).
Ombyggnad av gym i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från affärslokal till friskvårdsanläggning/gym.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från snickeri till träningslokaler, fotoateljé, kansli och aktivitetshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av personallokal i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för bostadsmoduler (hus 0.113).
Nybyggnad av barack i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljong 1, 2 och en tillbyggnad.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik (obemannad).
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av mottagningsstation.
Upphandling av personalbod till återvinningscentral i Östhammar
Upphandlingens syfte är inköp och leverans av en byggmodul som ska fungera som personalbod vid återvinningscentralen i Öregrund.
Underhållsarbete på Österbybruks kyrka och klockstapeln
Tjärning och underhållsarbete på kyrkan och klockstapeln
Underhållsarbete på klockstapeln i Films kyrkby
Tjärning och underhållsarbete på klockstapeln

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: