Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, ny/om och tillbyggnad av mellan- och högstadieskola i Östhammar
Rivning av 6 huskroppar. Nybyggnad av 1 huskropp som ska byggas till och länkas ihop med en befintlig byggnad som ska byggas om.
Nya bostäder i Alunda
Detaljplanearbete för att möjliggöra bostäder i form av flerbostadshus, enbostadshus och radhus mm.
Nybyggnad av radhus i Östhammar
10-11 radhus byggs löpande efter efterfrågan.
Nybyggnad av kontor i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hamnkontor med personalutrymmen.
Tillbyggnad av nya entréer vid förskola i Östhammar
Avser tillbyggnad av tre nya entréer vid Tomtberga förskola samt utvändig ommålning.
Ny gång- och cykelväg längs Coromantvägen i Gimo
Avser belagd gc-väg på ca 1200 m mellan riksväg 288 och Idrottsvägen i Gimo.
Ombyggnad till bibliotek i Österbybruk
Gamla skolan i Österbybruk är uppförd i slutet på 1800-talet och stod färdig som skola 1903. Byggnaden är en putsad tegelbyggnad som varit i bruk som skola fram till 2014. Byggnaden ska nu byggas om och anpassas till bibliotek.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av spannmålstork mm i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av spannmålstork mm
Asfaltering på hamnen i Hargshamn
Ca 73 000 m2 som ska ytbeläggas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från butikslokal till bostadsrätter samt fasadändring.
Ombyggnad av skola i Östhammar
Bygglov för ändrad användning, ombyggnad och utvändig ändring av skollokal.
Ombyggnad av bilverkstad i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (från lager till bilskadecenter).
Nybyggnad av panncentral i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av panncentral till befintlig värmeverk neova ab i gimo.
Nybyggnad av skola i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av aktivitetspark.
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av trappa.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av industri-eller lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för om- och tillbyggnad av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av butik i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av butikslokal.
Tillbyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av LSS-boende i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).
Nybyggnad av helikopterhangar i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av hangarer.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Östhammar
Anmälan om installation av fläktanordning i hus 8, 11, 10. Forsmark 3:45.
Nybyggnad av driftledning i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för fiber.
Ombyggnad av brygga i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för flytt av brygga och muddring.
Nybyggnad av kanal i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för kanal mellan sandikafjärden och dragfjärden.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för markkabel samt två kabelskåp.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för markkabel.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nätstation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (belysning).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (byte av fönster).
Utvändigt underhåll på kontorshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (byte av panel).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av hotell i Östhammar
Bygglov för fasadändring (nya ytterdörrar).
Fasadändring på skola i Östhammar
Bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Bygglov för inredande av vind.
Nybyggnad av mur i Östhammar
Bygglov för mur.
Nybyggnad av carport i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport).
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av församlingshus i Östhammar
Anmälan om tillbyggnad av toalett och rullstolsramp.
Ombyggnad av samlingslokal i Östhammar
Anmälan om väsentlig ändring av brandskydd.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av parkering.
Tillbyggnad av scen i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av scentak.
Ombyggnad av lägenhet i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (del av kontor till lägenhet).
Nybyggnad av brygga i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av brygga.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (till lägenheter).
Ombyggnad av gäststuga i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från garage/förråd till komplementbostadshus med förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus.
Rivning av värmeverk i Östhammar
Rivningslov för rivning av elpanna och oljetank till värmeverk.
Rivning av fritidshus i Östhammar
Rivningslov för rivning av nedbrunnet fritidshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig sommarparkering.
Uppförande av lagertält i Hargshamn
Hargs Hamn AB avser att bygga ett lagertält för träpellets. Lagertältets yttermått ska vara 40 m x 120 m x 11 m.
Fasadarbete på Östhammar kyrka
Avfärgning och omputsning av fasaden.
Väginventering i Östhammar 2018
Avser inventering av skador och samt göra en tillståndsbedömning av de ytor som trafikeras av fordonstrafik samt gång- och cykeltrafik i Östhammars kommun.
Statusbesiktningar av fastigheter i Östhammars kommun
Avser Inventering, status‐ och underhållsbesiktning för upprättande av åtgärdsplan och bedömning av kostnader för dessa underhålls‐ och förbättringsåtgärder. Byggnaderna som berörs är: Österbyskolan byggnad F, Ekens förskola, Myrans förskola, Rubinens förskola, Furustugans förskola, Kristinelundsskolan, Edsskolan, Bruksgymnasiet samt Granens förskola.
Utvändigt underhåll på Skäfthammars klockstapel
rengöring, målning och tjärstrykning.
Tjärstrykning på del av tak på Valö kyrka
Tjärning av takets södra del.
Ombyggnad av industrihus i Östhammar
Anmälan om installation av ventilationsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: