Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Muddring av hamn i Hargshamn
Ca 300 000 kubikmeter, från nuvarande 8,5 m djup till 11 m djup.
Till och ombyggnad av skola i Östhammar
Rivning av Österbyskolans byggnad F samt nybyggnation av skolbyggnad i två plan ﴾cirka 1200 kvm﴿. Den nya byggnaden ska anslutas med länkbyggnad mot Österbyskolans byggnad E. I länkbyggnaden placeras nytt teknikrum..
Muddringsarbeten för ny kaj i Hargshamn
Muddring för nybyggnad av kaj.
Nybyggnad av kontor och kemilabb mm i Forsmark
Kontor och förrådsbyggnad inkl. kemilabb
Nybyggnad av kontor i Forsmark
Kontorsbyggnad för entreprenörer/konsulter
Bergentreprenad i Forsmark
Bergurtag, ridåinjektering, etc.
Ny överföringsledning för vatten mellan Österbybruk och Alunda etapp 2
Projektet ska lösa vattenförsörjningen i Österbybruk och Alunda. Arbetet är uppdelat i 2 st. etapper. En etapp för Örbyhus-Österbybruk som utförs 2019 och en etapp Österbybruk – Alunda som utförs 2020. Etapp 2 mellan Österbybruk-Alunda består av 3 st. entreprenader. Denna upphandling gäller läggning av 225 mm/PE-vattenledning via schaktning i sträcka A enligt Översiktsritning etapp 2, sträckan är dryga 6 km och är förlagd mestadels intill väg 292 i och sydost om Österbybruk.
Ny överföringsledning för vatten mellan Österbybruk och Alunda etapp 2B
Projektet ska lösa vattenförsörjningen i Österbybruk och Alunda. Arbetet är uppdelat i 2 st. etapper. En etapp för Örbyhus-Österbybruk som utförs 2019 och en etapp Österbybruk – Alunda som utförs 2020. Etapp 2 mellan Österbybruk-Alunda består av 3 st. entreprenader. Denna upphandling gäller läggning av 225 mm/PE-vattenledning via schaktning i sträcka A enligt Översiktsritning etapp 2, sträckan är dryga 6 km och är förlagd mestadels intill väg 292 i och sydost om Österbybruk. Etapp 2B är schaktfri läggning och etapp 2C är ytterligare en etapp med schaktning. vilket är en sidoentreprenad.
Ny överföringsledning för vatten mellan Österbybruk och Alunda etapp 2C
Projektet ska lösa vattenförsörjningen i Österbybruk och Alunda. Arbetet är uppdelat i 2 st. etapper. En etapp för Örbyhus-Österbybruk som utförs 2019 och en etapp Österbybruk – Alunda som utförs 2020. Etapp 2 mellan Österbybruk-Alunda består av 3 st. entreprenader. Denna upphandling gäller läggning av 225 mm/PE-vattenledning via schaktning i sträcka A enligt Översiktsritning etapp 2, sträckan är dryga 6 km och är förlagd mestadels intill väg 292 i och sydost om Österbybruk. Etapp 2B är schaktfri läggning och etapp 2C är ytterligare en etapp med schaktning. vilket är en sidoentreprenad.
Reparation av kaj i Hargs hamn
Under december 2018 blev Malmkajen påkörd av fartyg vilket ledde till skador på frontbalk och den västra huvudbalken i befintlig landförbindelse. Reparationsåtgärderna omfattar att återställa bärigheten i kajen till samma nivå som kajen hade före påseglingen.
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på Edsvägen
Utbyte av larm- och övervakningsutrustning på SFR, Forsmark
System 848 SFR. Utbyte av larm- och övervakningsutrustning på SFR. Omfattar inköp av komponenter och byte av utrustning.
Ny och ombyggand av lägenheter i Gimo
Objektet är beläget vid Köpmangatan 3 och Torngatan 36 & 38 i Gimo, Totalt 68 befintliga lägenheter. Objektet omfattar - åtgärder för att minska radonhalten i lägenheter - ombyggnad till 8st nya lägenheter i bef entrévåning på Köpmangatan 3 - ombyggnad förråd i källarutrymmen - ny tvättstuga i bef fastighet - Nya balkonger - byte av El, VS och ventilation i bef lägenheter
Byte av rörledningar mm på SFR, Forsmark
FAS 2 Översyn och åtgärder SFR Byte och byte av rörledningar och komponenter i system för länshållning och uppvärmning av bergrumsanläggningen på SFR
Installation av kylanläggning vid SLU Kustlaboratoriet i Öregrund
Komfortkyla ska installeras på befintlig ventilationsanläggning i fastigheten Öregrund 33:8. SLU:s kustlaboratoriets dagliga verksamhet är hyresgäst och kommer att ha pågående verksamhet under entreprenaden.
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Nybyggnad av g-c väg ca 2.3 km. Efter väg 569
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Gc-väg efter Prästgårdsvägen
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för till- och ombyggnad (inglasade balkonger).
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Bygglov för ändrad användning till kontor, nybyggnad komplementbyggnad (rivning befintliga) samt parkering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Anmälan om installation och byte av ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av butik i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av butik- och lagerlokal.
Tillbyggnad av butik i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av studentlägenhet i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av elevboende forsmarks skola.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mobiltorn och teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation med tillhörande jordkabel samt rivning av befintlig luftledning med tillhörande stolpar Däcksta 3:1,1:2.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation med tillhörande jordkabel samt rivning av befintlig luftledning med tillhörande stolpar Risinge 11:1,10:21.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation med tillhörande jordkabel samt rivning av befintlig luftledning med tillhörande stolpar Vattensta 2:17,1:23.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation med tillhörande jordkabel samt rivning av befintlig luftledning med tillhörande stolpar.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation ns70379 charlottendal.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation ns87227 reningsverket.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av padelbana i tallparken.
Nybyggnad av markanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av spolplatta.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för distibution av bredband.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av återvinningsstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av garage i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av föreningshus (garage) samt fasadändring.
Tillbyggnad av hamn i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av gästhamn (inglasat uterum).
Ombyggnad av affärshus i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (lägenhet till affärslokal).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (plåttak över balkongplattor).
Tillbyggnad av garage i Östhammar
Bygglov för fasadändring samt tillbyggnad av komplementbyggnad (garage).
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för ny 0,4 kv markkabel (a-b) ca 40 m.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nya markkablar.
Byte av fasad på församlingshus i Östhammar
Byte av fasad och isolering.
Tillbyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus och nybyggnad av komplementbyggnader (garage och växthus).
Nybyggnad av personallokal i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för bostadsmoduler (hus 0.113).
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för industribyggnad.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik (obemannad).
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av mottagningsstation.
Nybyggnad av skola i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola (paviljong).
Ombyggnad av vårdcentral i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från lägenheter till vårdcentral.
Rivning av telestation i Östhammar
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Upphandling av personalbod till återvinningscentral i Östhammar
Upphandlingens syfte är inköp och leverans av en byggmodul som ska fungera som personalbod vid återvinningscentralen i Öregrund.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: