Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny djupförvaringsanläggning i Forsmark
Slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall. Kostnad okänd.
Rivning, ny/om och tillbyggnad av mellan- och högstadieskola i Östhammar
Rivning av 6 huskroppar. Nybyggnad av 1 huskropp som ska byggas till och länkas ihop med en befintlig byggnad som ska byggas om.
Nya bostäder i Alunda
Detaljplanearbete för att möjliggöra bostäder i form av flerbostadshus, enbostadshus och radhus mm.
Muddring av hamn i Hargshamn
Ca 300 000 kubikmeter, från nuvarande 8,5 m djup till 11 m djup.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar, etapp 4
Nybyggnad av bostäder på Cirkusplatsen, Östhammar 1:2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Nybyggnad av 30 st hyreslägenheter i 2-4 huskroppar på 2 våningar. Lågenergihus.
Nybyggnad av LSS-boende i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Öregrund
Ca 30 lgh, omklädningsrum för personalen, nya p-platser, omb för ett större och mer handikappanpassat kök.
Ventilationsbyte och ombyggnad av förskola i Östhammar
Byte av ventilation i huvudbyggnaden, 5 avdelningar samt gemensamma utrymmen, utbyggnation av fläktrum samt utbyggnation av två mindre lekrum m.m.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Österbybruk
Trafiksäkerhetsåtgärder på Gimogatan
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Östhammar
Anmälan om ändrad planlösning.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av grupphus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av 3 bostadshus och komplementbyggnader, Öregrund 8:26,8:27,8:28.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Östhammar
Bygglov för ändrad användning.
Tillbyggnad av butik i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Förhandsbesked avseende nybyggnad av företagslokal.
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av bygdegård (pelletsförråd).
Tillbyggnad av carport i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (carport).
Nybyggnad av brygga i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av gångbrygga runt hummelfjärden.
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bostadshus, samt rivningslov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bussangöringsplatser och parkering.
Nybyggnad av pumpstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av scen i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av utomhusscen.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nerläggning av markkabel.
Nybyggnad av gångstråk i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av gångbrygga runt hummelfjärden.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Östhammar
Avser renovering av fönster och dörrar.
Utvändigt underhåll av galleria i Östhammar
Bygglov för fasadändring (byta fönster till ytterdörr).
Ombyggnad av brygga i Östhammar
Bygglov för flytt av gamla gästhamnsbryggan till sjösättningsrampen vid marinvägen.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: