Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av förorenat område i Östhammar
Sanering av Östhammarsågen
Nybyggnad av kontor i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hamnkontor med personalutrymmen.
Inredning av vind till lägenheter i Österbybruk
Objektet avser nybyggnad av sex nya lägenheter på befintlig vind vid Stråkvägen 1, Österbybruk. Övriga åtgärder som skall utföras är bl.a. byte av lägenhetsdörrar på befintliga lägenheter, renovering av trapphus samt åtgärder för att klara låga energikrav.
Ombyggnad till bibliotek i Österbybruk
Gamla skolan i Österbybruk är uppförd i slutet på 1800-talet och stod färdig som skola 1903. Byggnaden är en putsad tegelbyggnad som varit i bruk som skola fram till 2014. Byggnaden ska nu byggas om och anpassas till bibliotek.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Ny gång- och cykelväg längs Coromantvägen i Gimo
Avser belagd gc-väg på ca 1200 m mellan riksväg 288 och Idrottsvägen i Gimo.
Tillbyggnad av nya entréer vid förskola i Östhammar
Avser tillbyggnad av tre nya entréer vid Tomtberga förskola samt utvändig ommålning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Avser ändrad användning från industrilokal till bostäder, samt ombyggnad.
Nybyggnad av spannmålstork mm i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av spannmålstork mm
Asfaltering på hamnen i Hargshamn
Ca 73 000 m2 som ska ytbeläggas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (till lägenheter).
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av industri-eller lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av LSS-boende i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).
Nybyggnad av helikopterhangar i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av hangarer.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Östhammar
Anmälan om installation av fläktanordning i hus 8, 11, 10. Forsmark 3:45.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av aktivitetspark.
Nybyggnad av brygga i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av brygga.
Tillbyggnad av församlingshus i Östhammar
Anmälan om tillbyggnad av toalett och rullstolsramp.
Ombyggnad av samlingslokal i Östhammar
Anmälan om väsentlig ändring av brandskydd.
Nybyggnad av carport i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport).
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (rivning befintlig).
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (belysning).
Utvändigt underhåll på kontorshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (byte av panel).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av hotell i Östhammar
Bygglov för fasadändring (nya ytterdörrar).
Ombyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för flyttning av bod till hembygdsgården östhammar 54:1.
Nybyggnad av driftledning i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för fiber.
Ombyggnad av brygga i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för flytt av brygga och muddring.
Nybyggnad av kanal i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för kanal mellan sandikafjärden och dragfjärden.
Ombyggnad av kanal i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för kanal mellan sandikafjärden och dragfjärden.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för markkabel och kabelskåp.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för markkabel samt två kabelskåp.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för markkabel.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nätstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av parkering.
Ombyggnad av lägenhet i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (del av kontor till lägenhet).
Ombyggnad av gäststuga i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från garage/förråd till komplementbostadshus med förråd.
Nybyggnad av mast i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mast samt tre tillhörande teknikbodar.
Rivning av värmeverk i Östhammar
Rivningslov för rivning av elpanna och oljetank till värmeverk.
Rivning av fritidshus i Östhammar
Rivningslov för rivning av nedbrunnet fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av barack i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för revisionsbarack.
Tillbyggnad av förråd i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av vagnsförråd.
Uppförande av lagertält i Hargshamn
Hargs Hamn AB avser att bygga ett lagertält för träpellets. Lagertältets yttermått ska vara 40 m x 120 m x 11 m.
Fasadarbete på Östhammar kyrka
Avfärgning och omputsning av fasaden.
Utvändigt underhåll på Skäfthammars klockstapel
rengöring, målning och tjärstrykning.
Tjärstrykning på del av tak på Valö kyrka
Tjärning av takets södra del.
Ombyggnad av industrihus i Östhammar
Anmälan om installation av ventilationsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: