Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hyresbostäder i Knivsta
201 st hyresrätter och 2 lokaler.
Nybyggnad av kontor, butiker och lägenheter i Knivsta
Tre huskroppar som vilar på ett gemensamt entréplan med butiker, café mm. Det högsta huset blir 12 våningar.
Nybyggnad av skola, seniorbostäder och lägenheter i Knivsta
Ny och påbyggnad av skola, nybyggnad av seniorbostäder mm
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i centrala Ängby
Nybyggnad av äldreboende på Fd Ängby IP, del av Ängby 2:1. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av kyrka i Knivsta
Nybyggnad av kyrka med plats för ca 800 personer.
Nybyggnad av kontor, service, hotell och handel i Knivsta
Byggrätter för verksamheter inom kontor, service, hotell och till viss mån handel.
Nybyggnad av bostadsrätter i Knivsta
22 villor på 140 kvm. Bostadsrätter.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Byggherren har på Boängsvägen i Knivsta erhållit en markanvisning för uppförandet av en förskola för 120 barn.
Nybyggnad av parhus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 24 gruppbyggda småhus (rad- och parhus).
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Knivsta, etapp 1
Avser Centralvägens sträckning söderut.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vassunda
Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus (14 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av väg och va-ledning i Knivsta etapp 2
Avser byggväg och nya spillvattenledningar.
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av 7 stycken enbostadshus.
Nybyggnad av reservkraftaggregat i Knivsta
Vattenfall har för avsikt att byta ut befintligt dieseldrivet reservkraftaggregat mot en nytt fossiloljefritt aggregat till vår produktionsanläggning i Knivsta. Leveransen ska bestå av ett komplett driftsatt reservkraftaggregat bestående av motor och generator på minst 160kVA inklusive styrutrustning och bränslesystem. Befintligt aggregat med tillhörande utrustning ska demonteras och skrotas. Det nya aggregat ska ha samma placering som det gamla.
Renovering av konstgräsplan i Alsike
Renovering och omläggning av nytt konstgräs.
Ombyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Ändring av användning från vandrarhem till lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en industribyggnad.
Nybyggnad av idrottsplats i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av idrottsplats.
Tillbyggnad av lager i Knivsta
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av barack i Knivsta
Bygglov, tidsbegränsat lov för mansskapsbostäder till och med 2019-11-01.
Nybyggnad av parkeringsplats i Knivsta
Bygglov, tidsbegränsat lov för parkering till och med 2021-02-28.
Tillbyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt en komplementbyggnad.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Knivsta
Bygglov , tidsbegränsat lov för tandläkarpraktik tom. 2029-06-01.
Rivning av fritidshus i Knivsta
Anmälan, rivning av ett fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Knivsta
Rivningslov för ett enbostadshus samt fem komplementbyggnader.
Ombyggnad av bageri i Knivsta
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från industri till bageri till och med 2023-07-31.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: