Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, skola och centrumverksamhet i Knivsta
Knivsta-Tarv 3:18-20, 5:1 och Ängby 2:7
Ny stadsdel i Knivsta
Det planeras för en ny stadsdel. Denna kommer att delas upp i olika detaljplaner och etapper.
Nybyggnad av bostäder och butiker i Knivsta
112 hyreslägenheter, 49 lägenhetshotellrum samt kommersiella lokaler.
Nybyggnad av bostadsrätter i Knivsta
Byggnaden som beräknas ha en total BOA på ca 6000 kvadratmeter får mellan 8 till 14 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Knivsta
I centrala Knivsta, 300 meter från järnvägsstationen, utvecklar Bolite cirka 100 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av två flerbostadshus.
Nybyggnad av skola, seniorbostäder och lägenheter i Knivsta
Ny och påbyggnad av skola, nybyggnad av seniorbostäder mm
Ombyggnad av driftsplats samt slopande av plankorsning i Knivsta
Slopande av plankorsning/ny gångbro över järnvägen, ombyggnad av driftstation, ny väderskyddad cykelparkering med ca 40 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Planer för 35 lägenheter i ett fyravåningshus.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Byggherren har på Boängsvägen i Knivsta erhållit en markanvisning för uppförandet av en förskola för 130 barn, 8 avdelningar.
Till- och ombyggad av kyrka för ungdomsverksamhet i Knivsta
S:ta Birgittakyrkan planeras byggas till och länkas samman med befintlig bebyggelse (orgelfabriken). De nya lokalerna ska innehålla kontor, kök, musik, barn- och ungdomsverksamhet.
Utökning av kapacitet för avloppsrening i Knivsta
Knivsta avloppsreningsverk saknar kapacitet för den samhällsutveckling som Knivsta kommun förutspår. Ett alternativ till att bygga ut reningsverket är att ansluta Knivsta kommun till Käppala reningsverk, Lidingö via befintliga spillvattentunnlar i Sigtuna kommun. Tiden för att få till en alternativ lösning är relativt knapp och en ny lösning bedöms behöva finnas på plats 2021–2022. Fågelvägen är sträckan från Knivsta till påslaget i Märsta ca 12 km.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Knivsta etapp 1
Avser Centralvägens sträckning söderut.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av platsmark i Knivsta
Platsmark Sågenområdet
Ombyggnad av väg i Knivsta
Ombyggnad av Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstavägen
Ombyggnad av cirkulationsplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Nybyggnad av villaområde i Nor
4-5 villatomter som skall styckas av
Nybyggnad av återvinningscentral i Knivsta
Deponi för byggavfall och återvinning
Ombyggnad av väg i Knivsta
Ombyggnad av Parkvägen och Södervägen
Tillbyggnad av kloster i Alsike
Tillbyggnad för retreat, boende för volontärer, lekutrymmen för flyktingbarn mm. 1 våning + vind. Uppskattad oklar byggstart, finansieringsfrågan är ej löst.
Nybyggnad av reservkraftaggregat i Knivsta
Vattenfall har för avsikt att byta ut befintligt dieseldrivet reservkraftaggregat mot en nytt fossiloljefritt aggregat till vår produktionsanläggning i Knivsta. Leveransen ska bestå av ett komplett driftsatt reservkraftaggregat bestående av motor och generator på minst 160kVA inklusive styrutrustning och bränslesystem. Befintligt aggregat med tillhörande utrustning ska demonteras och skrotas. Det nya aggregat ska ha samma placering som det gamla.
Reparation av bro över Trunstaån
Uppsala-Märsta km 50+123. Utbyte kantbalk, räcke, reparation platta.
Ombyggnad av affärshus i Knivsta
Bygglov för ändrad användning från industri till handel.
Rivning av industrihus i Knivsta
Rivningslov för två byggnader.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av lss-boende samt rivning av befintlig huvudbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av ett tvåbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av gatukök i Knivsta
Bygglov , tidsbegränsat lov för tillbyggnad av gatukök (inglasat uterum samt skärmtak) t.o.m 2023-01-01.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en teknikbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Knivsta
Bygglov för tre parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Anmälan, nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lager i Knivsta
Tidsbegränsat bygglov förändrad användning från butik till lager till och med 2023-07-31 samt fasadändring.
Nybyggnad av lager i Knivsta
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Renovering av spontanidrottsplats i Alsike
Renovering av spontanidrottsplats Thunman.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: