Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, butiker och lägenheter i Knivsta
Tre huskroppar som vilar på ett gemensamt entréplan med butiker, café mm. Det högsta huset blir 12 våningar.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i centrala Ängby
Nybyggnad av äldreboende på Fd Ängby IP, del av Ängby 2:1. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av kyrka i Knivsta
Nybyggnad av kyrka med plats för ca 800 personer.
Till- och ombyggad av kyrka för ungdomsverksamhet i Knivsta
S:ta Birgittakyrkan planeras byggas till och länkas samman med befintlig bebyggelse (orgelfabriken). De nya lokalerna ska innehålla kontor, kök, musik, barn- och ungdomsverksamhet.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Byggherren har på Boängsvägen i Knivsta erhållit en markanvisning för uppförandet av en förskola för 120 barn.
Nybyggnad av väg och va-ledning i Knivsta etapp 2
Avser byggväg och nya spillvattenledningar.
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Förhyrning av moduler till skola, Knivsta
9 klassrum med tillhörande grupprum. Modulerna ska även innehålla lärararbetsplatser, entréer, hiss, kapprum, WC, RWC, förråd, ett mottagningskök med kapacitet för 270 portioner samt matsal för 70 sittande.
Ombyggnad av återvinningsstation i Knivsta
Anmälan, installation eller väsentlig ändring av ventilationssystem.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Utvändigt underhåll av hotell i Knivsta
Bygglov för fasadändring av verksamhet.
Nybyggnad av nätstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en nätstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av nätstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en nätstation.
Nybyggnad av telestation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av frisersalong i Knivsta
Bygglov för ändrad användning från bibliotek till solarium.
Nybyggnad av barack i Knivsta
Bygglov , tidsbegränsat lov för bodar tom 2019-12-01.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av ett tvåbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Knivsta
Tidsbegränsat marklov för utvidgning av befintlig bollplan.
Rivning av enbostadshus i Knivsta
Rivningslov för ett enbostadshus samt fem komplementbyggnader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: