Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hyresbostäder i Knivsta
201 st hyresrätter och 2 lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Knivsta
80-tal små hyreslägenheter
Nybyggnad av skola, seniorbostäder och lägenheter i Knivsta
Ny och påbyggnad av skola, nybyggnad av seniorbostäder mm
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i centrala Ängby
Nybyggnad av äldreboende på Fd Ängby IP, del av Ängby 2:1. Miljöbyggnad Silver
Ombyggnad av driftsplats samt slopande av plankorsning i Knivsta
Slopande av plankorsning/ny gångbro över järnvägen, ombyggnad av driftstation, ny väderskyddad cykelparkering med ca 40 platser.
Nybyggnad av kyrka i Knivsta
Nybyggnad av kyrka med plats för ca 800 personer.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Byggherren har på Boängsvägen i Knivsta erhållit en markanvisning för uppförandet av en förskola för 120 barn.
Till- och ombyggad av kyrka för ungdomsverksamhet i Knivsta
S:ta Birgittakyrkan planeras byggas till och länkas samman med befintlig bebyggelse (orgelfabriken). De nya lokalerna ska innehålla kontor, kök, musik, barn- och ungdomsverksamhet.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Knivsta, etapp 1
Avser Centralvägens sträckning söderut.
Nybyggnad av idrottshall i Alsike, Knivsta
Nybyggnad av idrottshall i Alsike
Nybyggnad av väg och va-ledning i Knivsta etapp 2
Avser byggväg och nya spillvattenledningar.
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av 7 stycken enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Renovering av konstgräsplan i Alsike
Renovering och omläggning av nytt konstgräs.
Ombyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Ändring av användning från vandrarhem till lägenheter.
Tillbyggnad av lager i Knivsta
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av hotell i Knivsta
Bygglov för fasadändring av verksamhet.
Nybyggnad av idrottsplats i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av idrottsplats.
Nybyggnad av telestation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Knivsta
Bygglov, tidsbegränsat lov för parkering till och med 2021-02-28.
Rivning av enbostadshus i Knivsta
Rivningslov för ett enbostadshus samt fem komplementbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Knivsta
Bygglov , tidsbegränsat lov för bodar tom 2019-12-01.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Knivsta
Bygglov , tidsbegränsat lov för tandläkarpraktik tom. 2029-06-01.
Ombyggnad av bageri i Knivsta
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från industri till bageri till och med 2023-07-31.
Ombyggnad av markanläggning i Knivsta
Tidsbegränsat marklov för utvidgning av befintlig bollplan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: