Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hyresbostäder i Knivsta
201 st hyresrätter och 2 lokaler.
Nybyggnad av bostäder med centrumbebyggelse i Alsike
Planer finns för byggnation av ca 100-150 bostäder i form av radhus och flerbostadshus med lokaler för centrumverkashem på fastigheten Vrå 1:64 Stenbrottsgatan/Morängatan.
Nybyggnad av hyresbostäder i Knivsta
Byggnaden som beräknas ha en total BOA på ca 6000 kvadratmeter får mellan 8 till 14 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Knivsta, Kvarter A
I hela området planeras ca 200 bostäder och i Centrala Ängby, Kvarter A planeras 83 bostäder.
Nybyggnad av skola, seniorbostäder och lägenheter i Knivsta
Ny och påbyggnad av skola, nybyggnad av seniorbostäder mm
Nybyggnad av kyrka i Knivsta
Nybyggnad av kyrka med plats för ca 800 personer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Planer för 35 lägenheter i ett fyravåningshus.
Nybyggnad av bostäder i Knivsta, Kvarter B
I området planeras totalt ca 200 bostäder, varav denna etapp består av ca 40-50 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Byggherren har på Boängsvägen i Knivsta erhållit en markanvisning för uppförandet av en förskola för 120 barn.
Nybyggnad av parhus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 24 gruppbyggda småhus (rad- och parhus).
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Knivsta, etapp 1
Avser Centralvägens sträckning söderut.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vassunda
Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus (14 lgh).
Nybyggnad av bostäder i Knivsta, Kvarter D
I området planeras totalt ca 200 bostäder. I Centrala Ängby, Kvarter D planeras 10 st radhus.
Nybyggnad av väg och va-ledning i Knivsta etapp 2
Avser byggväg och nya spillvattenledningar.
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av 7 stycken enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av reservkraftaggregat i Knivsta
Vattenfall har för avsikt att byta ut befintligt dieseldrivet reservkraftaggregat mot en nytt fossiloljefritt aggregat till vår produktionsanläggning i Knivsta. Leveransen ska bestå av ett komplett driftsatt reservkraftaggregat bestående av motor och generator på minst 160kVA inklusive styrutrustning och bränslesystem. Befintligt aggregat med tillhörande utrustning ska demonteras och skrotas. Det nya aggregat ska ha samma placering som det gamla.
Renovering av konstgräsplan i Alsike
Renovering och omläggning av nytt konstgräs.
Utvändigt underhåll av skola i Knivsta
Fasadändring av huvudbyggnad (skola).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Knivsta
Fasadändring av flerbostadshus, inglasade balkonger.
Nybyggnad av parhus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av ett tvåbostadshus.
Nybyggnad av idrottsplats i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av idrottsplats.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en industribyggnad.
Nybyggnad av telestation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en teknikbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt en komplementbyggnad.
Rivning av fritidshus i Knivsta
Anmälan, rivning av ett fritidshus.
Tillbyggnad av gatukök i Knivsta
Bygglov , tidsbegränsat lov för tillbyggnad av gatukök (inglasat uterum samt skärmtak) t.o.m 2023-01-01.
Tillbyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Knivsta
Bygglov, tidsbegränsat lov för mansskapsbostäder till och med 2019-11-01.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Knivsta
Fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Knivsta
Nybyggnad av teknikbod.
Rivning av enbostadshus i Knivsta
Rivningslov för ett enbostadshus samt fem komplementbyggnader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: