Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Knivsta
Nybyggnation av 414 lägenheter som kommer att pågå i 3 år
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiell verksamhet i Knivsta
300 lägenheter och kommersiell verksamhet. Kv B beräknas vara färdigställt i december 2022, kv C i september 2024.
Nybyggnad av flerbostadshus och vårdcentral i Knivsta
40-50 hyresrätter och en vårdcentral.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gredelby
60-70 lägenheter planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av två flerbostadshus.
Ombyggnad av driftsplats samt slopande av plankorsning i Knivsta
Slopande av plankorsning (plk 31445)/ny gångbro över järnvägen, ombyggnad av driftstation, ny väderskyddad cykelparkering med ca 40 platser.
Till- och ombyggad av kyrka för ungdomsverksamhet i Knivsta
S:ta Birgittakyrkan planeras byggas till och länkas samman med befintlig bebyggelse (orgelfabriken). De nya lokalerna ska innehålla kontor, kök, musik, barn- och ungdomsverksamhet.
Nybyggnad av parhus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 24 gruppbyggda småhus (rad- och parhus).
Nybyggnad av radhus i Knivsta
Ca 5 radhus samt garage.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus samt komplementbyggnader, Nor 1:13,1:14,1:15,1:16,1:17,1:18.
Nybyggnad av villor i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Ekeby 1:368,1:367,1:212,1:366.
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Ombyggnad av produktionslokal i Knivsta
Ombyggnation av övervåning till från vindsutrymme till utställningsyta ca 500 kvm
Nybyggnad av reservkraftaggregat i Knivsta
Vattenfall har för avsikt att byta ut befintligt dieseldrivet reservkraftaggregat mot en nytt fossiloljefritt aggregat till vår produktionsanläggning i Knivsta. Leveransen ska bestå av ett komplett driftsatt reservkraftaggregat bestående av motor och generator på minst 160kVA inklusive styrutrustning och bränslesystem. Befintligt aggregat med tillhörande utrustning ska demonteras och skrotas. Det nya aggregat ska ha samma placering som det gamla.
Ny anläggning för behandling av svartvatten i Knivsta
Anläggning för hygienisering av svartvatten från enskilda avlopp med urea. I objektet ingår plan ca. 1300 kvm inklusive gjutning av bottenplatta och montering av gödselbrunn med tillhörande pumpbrunn. Kabeldragning och montering av belysningsstolpe.
Ombyggnad av kontor i Knivsta
Bygglov för ombyggnad av lokal till kontor.
Exploatering för bostäder i Alsike
Exploateringsarbeten för Vrå 1:3
Nybyggnad av bilhall i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en bilhall.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en industribyggnad.
Rivning av skola i Knivsta
Rivning inför nybyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Knivsta
Anmälan, ändring i bärande konstruktion/planlösning industribyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Knivsta
Bygglov för anordning av parkeringsplatser och padelbanor.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Knivsta
Bygglov för fasadändring av verksamhet (solceller).
Nybyggnad av parkeringsplats i Knivsta
Bygglov för anordning av 4 parkeringsplatser.
Ombyggnad av markanläggning i Knivsta
Marklov för marknivåförändring.
Nya balkonger på flerbostadshus i Knivsta
Några nya balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av plank.
Ombyggnad av kontor i Knivsta
Bygglov för ändrad användning av butik till kontor/showroom t.o.m 2021-12-31.
Ombyggnad av frisersalong i Knivsta
Bygglov för ändrad användning från kontor till frisörsalong.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: