Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, butiker och lägenheter i Knivsta
Tre huskroppar som vilar på ett gemensamt entréplan med butiker, café mm. Det högsta huset blir 12 våningar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Knivsta
Byggnaden som beräknas ha en total BOA på ca 6000 kvadratmeter får mellan 8 till 14 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av två flerbostadshus.
Nybyggnad av skola, seniorbostäder och lägenheter i Knivsta
Ny och påbyggnad av skola, nybyggnad av seniorbostäder mm
Ombyggnad av driftsplats samt slopande av plankorsning i Knivsta
Slopande av plankorsning/ny gångbro över järnvägen, ombyggnad av driftstation, ny väderskyddad cykelparkering med ca 40 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Planer för 35 lägenheter i ett fyravåningshus.
Nybyggnad av bostäder, skola och centrumverksamhet i Knivsta
Knivsta-Tarv 3:18-20, 5:1 och Ängby 2:7
Nybyggnad av parhus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 24 gruppbyggda småhus (rad- och parhus).
Nybyggnad av bilhall i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en industribyggnad.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Byggherren har på Boängsvägen i Knivsta erhållit en markanvisning för uppförandet av en förskola för 130 barn, 8 avdelningar.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Knivsta etapp 1
Avser Centralvägens sträckning söderut.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vassunda
Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus (14 lgh).
Nybyggnad av bensinstation i Knivsta
Bensinstationen ska ha full service med butik och biltvättplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Knivsta
Ca 5 radhus samt garage.
Nybyggnad av idrottshall i Alsike, Knivsta
Nybyggnad av idrottshall i Alsike
Nybyggnad av väg och va-ledning i Knivsta etapp 2
Avser byggväg och nya spillvattenledningar.
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Nybyggnad av villaområde i Nor
4-5 villatomter som skall styckas av
Nybyggnad av återvinningscentral i Knivsta
Deponi för byggavfall och återvinning
Tillbyggnad av kloster i Alsike
Tillbyggnad för retreat, boende för volontärer, lekutrymmen för flyktingbarn mm. 1 våning + vind. Uppskattad oklar byggstart, finansieringsfrågan är ej löst.
Nybyggnad av reservkraftaggregat i Knivsta
Vattenfall har för avsikt att byta ut befintligt dieseldrivet reservkraftaggregat mot en nytt fossiloljefritt aggregat till vår produktionsanläggning i Knivsta. Leveransen ska bestå av ett komplett driftsatt reservkraftaggregat bestående av motor och generator på minst 160kVA inklusive styrutrustning och bränslesystem. Befintligt aggregat med tillhörande utrustning ska demonteras och skrotas. Det nya aggregat ska ha samma placering som det gamla.
Reparation av bro över Trunstaån
Uppsala-Märsta km 50+123. Utbyte kantbalk, räcke, reparation platta.
Rivning av skola i Knivsta
Rivning inför nybyggnad.
Rivning av industrihus i Knivsta
Rivningslov för två byggnader.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Knivsta
Fasadändring av flerbostadshus, inglasade balkonger.
Nybyggnad av parhus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av ett tvåbostadshus.
Tillbyggnad av gatukök i Knivsta
Bygglov , tidsbegränsat lov för tillbyggnad av gatukök (inglasat uterum samt skärmtak) t.o.m 2023-01-01.
Nybyggnad av telestation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en teknikbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Knivsta
Fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av skola i Knivsta
Fasadändring av huvudbyggnad (skola).
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Knivsta
Nybyggnad av teknikbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: