Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, butiker och lägenheter i Knivsta
Tre huskroppar som vilar på ett gemensamt entréplan med butiker, café mm. Det högsta huset blir 12 våningar.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i centrala Ängby
Nybyggnad av äldreboende på Fd Ängby IP, del av Ängby 2:1. Miljöbyggnad Silver
Exploatering för nya bostäder i Alsike
Nybyggnation av VA-ledningar, dagvattendamm och sport- /aktivitetsyta i parkmiljö, där bland annat en omfattande trädlund ska anläggas.
Slopande av plankorsning i Knivsta
Samarbetsprojekt mellan Knivsta kommun, Trafikverket och Region förbundet.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
8 avdelningar i två plan.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Byggherren har på Boängsvägen i Knivsta erhållit en markanvisning för uppförandet av en förskola för 120 barn.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Planer för nybyggnad av skola intill Boängsvägen i Knivsta. Gredelby 1:3 och 2:1
Nybyggnad av vårdbostad i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av ett lss boende (6st lägenheter).
Nybyggnad av ridhus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av ett ridhus.
Utvändig renovering av Alsike kyrka
Byte av takspån på korsarmarna. Omputsning och infärgning på tornet.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av 7 enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av äldreboende.
Tillbyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för om- och tillbyggnad av vattentorn till bostad, Anmälan, nybyggnad av komplementbostadshus samt tillbyggnad av enbostadshus Särsta 3:103.
Ombyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för ändrad användning från tom lokal till verksamheter.
Nybyggnad av parkeringsplats i Knivsta
Bygglov, tidsbegränsat lov för parkering t.o.m. 2028-03-19.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av toalett i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av toalett.
Nybyggnad av tvätthall i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av verksamhet - tvätthall.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov , tidsbegränsat lov för komplementbyggnad t.o.m 2018-12-01.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov , tidsbegränsat lov för komplementbyggnad t.o.m. 2028-02-28.
Nybyggnad av kontor i Knivsta
Bygglov , tidsbegränsat lov för kontor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Knivsta
Bygglov för anordning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Vassunda-örby 2:94,2:95.
Nybyggnad av nätstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en nätstation.
Invändiga arbeten av kontor i Knivsta
Anmälan, installation eller väsentlig ändring av ventilation i verksamhetslokaler.
Fasadarbete på kyrka i Knivsta
Lagning av putssläpp samt avfärgning.
Renovering av spontanidrottsplats i Alsike
Renovering av spontanidrottsplats Thunman.
Renovering av fönstermm på Husby Långhundra kyrka
Renovering av fönstren. Tjärning av taket och rödmålning av klockstapeln.
Tjärning av tak på Lagga kyrka
Tjärning av klockstapeln och kyrktak.
Tjärning av tak på Östuna kyrka
Tjärning av tak på kyrka och klockstapel.
Renovering av fönster på Vassunda kyrka
Skrapning, oljning och målning av fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: