Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Heby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Heby
Del av Västerlövsta Prästgård 2:1 och Västerlövsta Klockaregård 1:22 Nybyggnation av en byggnad inrymmandes ett vård- och omsorgsboende inklusive tillagningskök, kontor för hemtjänst och hemsjukvård. Vård- och omsorgsboendet består av totalt 80 lägenheter fördelat om 10 lägenheter per avdelning med gemensamhets- och verksamhetsutrymmen samt ett tillagningskök.
Nybyggnad av bostäder, Heby kommun
Bostäder samt att ta till vara Rävsjöbäckens naturvärden. Området ligger centralt i Morgongåva och kan erbjuda attraktiva bostäder. Samtidigt är naturmarken och bäckmiljön eftersatt och kan utvecklas och skapa ett attraktivt stråk
Rivning och nybyggnad av vårdcentral i Östervåla
Rivning och nybyggnad av Östervåla vårdcentral
Nybyggnad av LSS boende och lägenheter i Morgongåva
Nybyggnad av LSS-boende, 6 lägenheter á 43 kvm st. Och 16 st hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Avser nybyggnad av 16 bostadsrätter i en huskropp med 3 våningar plus en vindsvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Harbo
Nybyggnad av flerbostadshus med 11 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Heby
Fastigheterna Guttorp 3:25 (1839 m2), Guttorp 3:26 (1160 m2) och Guttorp 3:27 (1274 m2) i Harbo är nu till försäljning genom anbud. Försäljningen av fastigheterna görs till den exploatör som är högstbjudande, dock lägsta pris 200 kr/kvm. Fastigheterna, som inte planlagda, har ett positivt förhandsbesked för tre enbostadshus i ett plan med största byggnadsarea på 150 kvm per byggnad.
Signaltrimning i Morgongåva
För att minska spårspring.
Ny gata samt ledningar i Östervåla
Anläggning av en ny gata samt ledningsdragning i Ol-jansberget i Östervåla. Den nya gatan kommer att bli en förlängning av Långsängsvägen och därefter vika av norrut.
Utbyggnad av fibernät i Heby Södra
Avser projektering, markentreprenad, installation och drift av passivt fiberoptiskt nät för bredband.
Ombyggnad till bostäder i Östervåla
Ombyggnation till bostäder
Tillbyggnad av reningsverk i Heby
Tillbyggnad av reningsverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Heby
Nybyggnad av flerbostadshus (särskilt boende) / kontor / komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Heby
Fasadändring av församlingshem.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Nybyggnad av enbostadshus med carport och förråd.
Nybyggnad av lager i Heby
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Heby
Nybyggnad av paddelbana.
Nybyggnad av skärmtak i Heby
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av kontor i Heby
Utvändigt ändring av kontor.
Rivning av förråd i Heby
Rivning av jakt- och fiskestuga med tillhörande byggnader.
Tillbyggnad av skärmtak i Heby
Tillbyggnad av 3 st skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Heby
Tillbyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: