Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Heby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Stambyte mm i flerbostadshus i Heby
Stamrenovering och fasadrenovering mm på totalt 112 lägenheter i 4 st fastigheter.
Om- och tillbyggnad av skola i Östervåla
Tillbyggnad Hus A3: En tillbyggnad till Hus A1 görs med 6 st klassrum, grupprum, lärararbetsrum, grupprum, kapprum, wc, fläktrum på vind mm. Solceller hus A1 och hus B Solceller installeras på tak hus A1 och B. (Option) Om och tillbyggnad hus B: Om- och tillbyggnad av matsal med ett nytt fläktrum på vind. Befintliga fläktaggregat och kylmaskiner byts ut. Ombyggnad i kök med nya kyl- och frysrum, förändad planlösning för wc/dusch, städ, förråd samt tillbyggnad av en ny miljöstation vid lastkaj som ersätter befintlig kylt soprum. Flytt av utedel KA4 för Blastchiller. Ny wc-grupp vid pentry i den administrativa delen.
Nybyggnad av enbostadshus i Östervåla, Etapp 2
Tomterna kommer vara ca 1200-1400 kvm stora.9 st
Nybyggnad av flerbostadshus i Heby
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppboende i Morgongåva
6 lgh + 1 personalbostad.
Nybyggnad av grupphus i Heby
Nybyggnad av flera enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Heby
Avser ändrad användning av industrifastighet till 13 st bostäder.
Ramavtal avseende anläggningsmaskintjänster i Heby kommun
Avser anläggningsmaskintjänster med förare och vid behov anläggare. Tjänsterna kan förekomma inom hela kommunens areal med koncentration till tätorterna. Avtalstiden är två (2) år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet på oförändrade villkor i ytterligare två (2) år.
Våtmarksarbeten i Heby kommun
Avverkning och rensning, är att gräva ur det avledande diket. Den nya strukturen på våtmarken som nu utformas gör att uppehållstiden för dagvattnet förlängs och reningen förbättras ytterligare. Nästa steg som ska göras är att gräva ur tydligare vattenfåror i Sjömossen samt några större dammar. Befintlig struktur på vattnets väg ska behållas och förstärkas. En del större träd samt en del döda träd i olika stadier kommer att behållas. Dessa är viktiga för att behålla en biologisk mångfald och skapa livsutrymme för insekter, fåglar samt vissa däggdjur. De delar där det idag är mer vatten och där vass (kaveldun) växer ska fördjupas och är utgångspunkten för dammarna. Det planeras även för att en stig genom våtmarken ska anläggas så att platsen blir tillgänglig för kommunens invånare.
Exploatering för villatomter i Tärnsjö
Exploatering för 9 st tomter.
Ny busshållplats och gångpassage vid väg 272 i Harbo
Vid korsningen med Kristinelundsvägen. 2 busshållplatser i Harbo Centrum byggs om.
Nybyggnad av cykelbana i Heby
Ur investeringsbudget 2017-2019. Sträckor och tidsplan ej fastställda.
Ombyggnad av butik i Heby
Ändrad användning del av garage till butik.
Nybyggnad av toalett i Heby
Nybyggnad av handikapptoaletter.
Nybyggnad av förråd i Heby
Tidsbegränsat lov för nybygnnad av bodar.
Tillbyggnad av kallförråd i Heby
Tillbyggnad av kallförråd.
Ombyggnad av vårdcentral i Heby
Bygglov för nybyggnad av solceller på tak till vårdcentral.
Nybyggnad av mur i Heby
Marklov för nybyggnad av stödmur vid busshållplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Nybyggnad av enbostadshus, carport och förråd.
Nybyggnad av matsal i Heby
Nybyggnad av tillfällig matsal, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Nybyggnad av transformatorstationer.
Ombyggnad av vårdhem i Heby
Ombyggnad och ändrad användning av butik till flerbostadshus.
Rivning av fritidshus i Heby
Rivning av jakt/fiskestuga.
In och utvändiga arbeten på Vittinge kyrka
Installation av styr- och reglersystem för luft/temp. Tjärstrykning av klockstapeln.
Nybyggnad av parkeringsplats i Heby
Nybyggnad av parkeringsplatser för pendlarparkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: