Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Heby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Heby
Del av Västerlövsta Prästgård 2:1 och Västerlövsta Klockaregård 1:22
Nybyggnad av mötesspår i Heby
Ombyggnad av plattform till mittplattform och byggnation av ett nytt mötesspår söder om spår 1 mellan plattform och stationsbyggnad. Ställverk 59 ska installeras.
Nybyggnad av bostäder, Heby kommun
Bostäder samt att ta till vara Rävsjöbäckens naturvärden. Området ligger centralt i Morgongåva och kan erbjuda attraktiva bostäder. Samtidigt är naturmarken och bäckmiljön eftersatt och kan utvecklas och skapa ett attraktivt stråk
Nya bostäder mm i Heby
Bostäder i form av parhus och/eller flerbostadshus i två våningar. Planarbetet kommer även undersöka möjligheten att bygga vårdbostäder på en mindre del av planområdet. Avseende Forsbo 1:60
Nybyggnad av LSS boende och lägenheter i Morgongåva
Nybyggnad av LSS-boende, 6 lägenheter á 43 kvm st. Och 16 st hyreslägenheter.
Nya bostäder mm i Ösvervåla
Ombyggnad av lokalgator och utökning av byggrätt
Utökning av verksamhet i Heby
Utökning av industriverksamhet.
Nya bostäder i Harbo
Ny och ombyggnad av bostäder
Nybyggnad av flerbostadshus i Harbo
Nybyggnad av flerbostadshus med 11 lägenheter.
Signaltrimning i Morgongåva
För att minska spårspring.
Utbyggnad av fibernät i Heby Södra
Avser projektering, markentreprenad, installation och drift av passivt fiberoptiskt nät för bredband.
Ombyggnad till bostäder i Östervåla
Ombyggnation till bostäder
Renovering av brandstationen i Tärnsjö, Heby
Rot renovering och yttertaksarbeten.
Tillbyggnad av förråd i Heby
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Heby
Utvändigt ändring av kontor.
Rivning av förråd i Heby
Rivning av jakt- och fiskestuga med tillhörande byggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Nybyggnad av enbostadshus med carport och förråd.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Heby kommun
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av skärmtak i Heby
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Nybyggnad av transformatorstation.
Markundersökning för ev. sanering av fd tipp i Heby kommun
Avser konsulttjänst för markundersökningar på den nedlagda tippen på fastigheten Röcklinge 1:32 i Heby kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Heby
Nybyggnad av parkeringsplatser för pendlarparkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: