Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Heby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av mötesspår i Heby
Ombyggnad av plattform till mittplattform och byggnation av ett nytt mötesspår söder om spår 1 mellan plattform och stationsbyggnad. Ställverk 59 ska installeras.
Rivning och nybyggnad av vårdcentral i Östervåla
Rivning och nybyggnad av Östervåla vårdcentral
Nybyggnad exploateringsområde för bostäder i Heby
Inom fastigheten Kronan centralt belägen i Heby planeras bostäder i 2-5 våningar. Idag är området planlagt för tvåvåningshus men genom en planändring kommer våningsantalet höjas och exploateringsgraden att öka. Exakt placering av hus är ej gjord och inte heller våningsantal. Undersökning om marken innehåller farliga ämnen ska också göras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tärnsjö
Nybyggnad av flerbostadshus
Nya bostäder i Harbo
Ny och ombyggnad av bostäder
Nybyggnad av flerbostadshus i Harbo
Nybyggnad av flerbostadshus med 11 lägenheter.
Utbyggnad av ridhusområdet, Julmyra i Heby
Detaljplanen syftar till att underlätta exploatering av området genom att möjliggöra för flera olika typer av markanvändning och för tätare bebyggelse.
Anpassning av gymnastiksal i Heby
Ombyggnad av gymnastikhall, gamla skolan för bla bättre tillgänglighet.
Renovering av brandstationen i Tärnsjö, Heby
Rot renovering och yttertaksarbeten.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Heby kommun
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Ombyggnad av lägenheter i Tärnsjö
Ombyggnad till 3 lägenheter.
Nybyggnad av parkeringsplats i Heby
Nybyggnad av parkeringsplatser för pendlarparkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: