Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Heby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Heby
Del av Västerlövsta Prästgård 2:1 och Västerlövsta Klockaregård 1:22 Nybyggnation av en byggnad inrymmandes ett vård- och omsorgsboende inklusive tillagningskök, kontor för hemtjänst och hemsjukvård. Vård- och omsorgsboendet består av totalt 80 lägenheter fördelat om 10 lägenheter per avdelning med gemensamhets- och verksamhetsutrymmen samt ett tillagningskök.
Nybyggnad av mötesspår i Heby
Ombyggnad av plattform till mittplattform och byggnation av ett nytt mötesspår söder om spår 1 mellan plattform och stationsbyggnad. Ställverk 59 ska installeras. Bro/byggnadsverk.
Rivning och nybyggnad av vårdcentral i Östervåla
Rivning och nybyggnad av Östervåla vårdcentral
Nybyggnad av LSS boende och lägenheter i Morgongåva
Nybyggnad av LSS-boende, 6 lägenheter á 43 kvm st. Och 16 st hyreslägenheter.
Nybyggnad exploateringsområde för bostäder i Heby
Inom fastigheten Kronan centralt belägen i Heby planeras bostäder i 2-5 våningar. Idag är området planlagt för tvåvåningshus men genom en planändring kommer våningsantalet höjas och exploateringsgraden att öka. Exakt placering av hus är ej gjord och inte heller våningsantal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Heby
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Avser nybyggnad av 16 bostadsrätter i en huskropp med 3 våningar plus en vindsvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Heby
Nybyggnad av 17 hyreslägenheter.
Nya bostäder i Harbo
Ny och ombyggnad av bostäder
Utbyggnad av ridhusområdet, Julmyra i Heby
Detaljplanen syftar till att underlätta exploatering av området genom att möjliggöra för flera olika typer av markanvändning och för tätare bebyggelse.
Ny industri i Vittinge
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av näridrottsplatser i Heby
Avser nybyggnad av näridrottsplatser i Heby kommun, startar i Harbo sedan Morgongåva, Tärnsjö osv.
Utvändiga arbeten på Nora kyrka, Tärnsjö
Tjärstrykning av tornluckorna. Rengöring lagning puts och målning av fasaden
Signaltrimning i Morgongåva
För att minska spårspring.
Nybyggnad av gc-väg i Heby kommun
Ny gång- och cykelbana mellan Harbo-Östervåla
Nybyggnad av gc-väg i Heby kommun
Ny gång- och cykelbana mellan Heby och Sala
Nybyggnad av gc-väg i Heby kommun
Ny gång- och cykelbana mellan Morgongåva och Vittinge
Nybyggnad av gc-väg i Heby kommun
Ny gång- och cykelbana mellan Östervåla skola och Hembygdsgården i Östervåla.
Nytt trygghet/passageslarm i vårdboenden i Heby kommun
Trygghetslarm nytt våbo Passagesystem nytt våbo
Ombyggnad till bostäder i Östervåla
Ombyggnation till bostäder
Markundersökning för ev sanering av mark i Heby
Markundersökningar skall göras för ev sanering på Stallarna 3
Ny gata samt ledningar i Östervåla
Anläggning av en ny gata samt ledningsdragning i Ol-jansberget i Östervåla. Den nya gatan kommer att bli en förlängning av Långsängsvägen och därefter vika av norrut.
Utbyggnad av fibernät i Heby Södra
Avser projektering, markentreprenad, installation och drift av passivt fiberoptiskt nät för bredband.
Nybyggnad av flerbostadshus i Heby
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Heby
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Heby
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Heby
Nybyggnad av paddelbana.
Tillbyggnad av skärmtak i Heby
Tillbyggnad av 3 st skärmtak.
Tillbyggnad av reningsverk i Heby
Tillbyggnad av reningsverk.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Heby
Fasadändring av församlingshem.
Nybyggnad av parkeringsplats i Heby
Nybyggnad av parkeringsplatser för pendlarparkering.
Upprustning av rekreationsområde i Heby
Upprustning av Östa rekreationsområde

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: