Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Heby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, Heby kommun
Bostäder samt att ta till vara Rävsjöbäckens naturvärden. Området ligger centralt i Morgongåva och kan erbjuda attraktiva bostäder. Samtidigt är naturmarken och bäckmiljön eftersatt och kan utvecklas och skapa ett attraktivt stråk
Stambyte mm i flerbostadshus i Heby
Stamrenovering och fasadrenovering mm på totalt 112 lägenheter i 4 st fastigheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tärnsjö
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Planerat efter visningshus: 1398643.
Utbyggnad av ridhusområdet, Julmyra i Heby
Detaljplanen syftar till att underlätta exploatering av området genom att möjliggöra för flera olika typer av markanvändning och för tätare bebyggelse.
Nybyggnad av lager/logistikhall i Heby
Nybyggnad av lager/logistikhall åt Adlibris
Nybyggnad av gruppboende i Morgongåva
6 lgh + 1 personalbostad.
Nybyggnad av flerbostadshus eller enbostadshus i Harbo
4500 kvm mark, 100 kr/kvm. Planlagt område. Kan byggas 4 st friliggande villor eller 1-2 st flerbostadshus, 2 våningar.
Anpassning av byggnad i Östervåla
Befintlig industribyggnad kan göras om till flerbostadshus och/eller kontor.
Nybyggnad av biltvätthall i Tärnsjö
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av enbostadshus i Horrsta
Nu finns villatomterna i Horrsta backe, Heby, till försäljning! Området ligger i södra delen av centralorten. I väster gränsar det till ett äldre villaområde och i öster bjuds på vy över öppet landskap. Området ligger bara några minuter från Heby sport- och simhall, fem minuter från Heby skola och tio minuters promenadväg från Heby station som erbjuder goda pendlingsmöjligheter till Uppsala, Stockholm och Sala. Tomternas storlek varierar från drygt 1000 m2 till knappt 1800 m2. Tomterna på den övre delen av området erbjuder möjlighet för byggnation av en- och enhalvplanshus. Tomterna på den nedre delen av området erbjuder byggnation av tvåplanshus. För att nå upplevelsen av ett ombonat och enhetligt bostadsområde finns gestaltningsbestämmelser i området att förhålla sig till. Servispunkt för kommunalt vatten och avlopp finns i gatan samt anslutningspunkt till el. Området är förberett för bredband via fiber, två aktörer har lagt ner fiberslang och det är upp till fastighetsägaren att välja vilken aktör som önskas. Mer information finns på www.heby.se
Ramavtal avseende anläggningsmaskintjänster i Heby kommun
Avser anläggningsmaskintjänster med förare och vid behov anläggare. Tjänsterna kan förekomma inom hela kommunens areal med koncentration till tätorterna. Avtalstiden är två (2) år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet på oförändrade villkor i ytterligare två (2) år.
Upphandling av kommunikationsoperatör för bredbandsnät mellan Kerstinbo - Runhällen
Avser kommunikationsoperatör för sträckan Kerstinbo - Runhällen.
Nybyggnad av cykelbana i Heby
Ur investeringsbudget 2017-2019. Sträckor och tidsplan ej fastställda.
Fönstermålning på Huddunge kyrka
Utvändig fönstermålning
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Heby
Byte av takmaterial på tre st flerbostadshus.
Nybyggnad av skatepark/parkourpark i Heby
Nybyggnad av skatepark / Parkourpark.
Ombyggnad av enbostadshus i Heby
Ombyggnad från personalrum till bostad.
Nybyggnad av mur i Heby
Marklov för nybyggnad av stödmur vid busshållplats.
Ombyggnad av kontor i Heby
Ändrad användning från bostad till kontor.
Nybyggnad av förråd i Heby
Tidsbegränsat lov för nybygnnad av bodar.
Nybyggnad av silo i Heby
Uppställning av temorär silo.
Ombyggnad av vårdcentral i Heby
Bygglov för nybyggnad av solceller på tak till vårdcentral.
Utvändigt underhåll av folkets hus i Heby
Bygglov för solceller på tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: