Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Håbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nyb av resecentrum, flerbostadshus & handel i Bålsta, etapp 1
Omfattar ca 440 lgh, nytt resecentrum, handelslokaler, parkeringshus med ca 850 platser, ca 161 markparkeringsplatser, nytt busstorg, stationspark mm.
Nyb av flerbostadshus, butiker, kontor mm i Bålsta, etapp 2-9
Ca 2000 nya bostäder, servicelokaler mm planeras. Kommer att byggas etappvis under 20 års tid. Uppskattad oklar byggstart och kostnad. Ettelva har tagit fram ett gestaltningsprogram.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 1
270 hyresrätter planeras på totalt 2 etapper. Små lägenheter på 30-60 kvm/styck.
Nybyggnad av hästnära boende i Skokloster
Detaljplanearbete pågår. Marken kommer att säljas till en exploatör.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 1
Nybyggnad av ca 70 bostadsrätter. Totalt i området planeras ca 350 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 2
Totalt i området planeras ca 350 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 3
Totalt i området planeras ca 350 bostäder.
Nybyggnad av affärshus i Bålsta
Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärslokaler.
Ny och ombyggnad till bostäder i Bålsta
En förändrad användning av befintliga byggnader, från hotell- och konferensanläggning, till bostäder. Planen föreslås även möjliggöra för nya bostäder på dagens besöksparkering, samt i norra delen innan sluttningen.
Nybyggnad av VA-verk i Skokloster
Kapacitetsförstärkningar i VA nätet, redundans samt nybyggnad av vatten och avloppsverk i Skokloster.
Nybyggnad av bostäder i Yttergran
Ett 20-tal lägenheter.
Nytt verksamhetsområde i Håbo
Bista 4:10 och Bista 4:5 utveckling av handel, kontor och småindustri. En utveckling i linje med Dragets industriområde och kommande utbyggnad av Lillsjöns företagspark.
Nybyggnad av matsal och tillagningskök i Bålsta
Avser nybyggnad av matsal, soprum, tillagningskök och andra byggnads- och installationsarbeten.
Nybyggnad av förskola i Väppeby
Förskola med fyra avdelningar för ca 80 barn.
Ombyggnation av damm i Bålsta
Ombyggnation av Dragets vattendamm.
Exploatering av mark i Bålsta
Ca 30 hektar mark.
Ombyggnad av samlingslokal i Bålsta
Ombyggnad av Skeppsgården.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industrilokaler.
Ny fotbollsanläggning i Håbo kommun
Ny fotbollsanläggning.
Ombyggnad av hotell i Bålsta
Om- och tillbyggnad av hotell.
Nybyggnad av handel och kontor i Frösundavik, Bålsta
Plan för handel och kontor, vid korsningen Granbacksvägen och Gåsholmsvägen
Tillbyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Bålsta
Utvändigt underhåll av förskola.
Utvändigt underhåll av skola i Bålsta
Utvändigt underhåll skola.
Utvändigt underhåll av industrihus i Bålsta
Utväntigt underhåll av en byggnad.
Rivning av enbostadshus i Bålsta
Rivning av byggnad.
Rivning av förråd i Bålsta
Rivning av förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Bålsta
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Bålsta
Nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Bålsta
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Bålsta
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Bålsta
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: