Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Håbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 1
270 hyresrätter planeras på totalt 2 etapper. Små lägenheter på 30-60 kvm/styck.
Ny och ombyggnad till bostäder i Bålsta
En förändrad användning av befintliga byggnader, från hotell- och konferensanläggning, till bostäder. Planen föreslås även möjliggöra för nya bostäder på dagens besöksparkering, samt i norra delen innan sluttningen.
Nybyggnad av VA-verk i Skokloster
Kapacitetsförstärkningar i VA nätet, redundans samt nybyggnad av vatten och avloppsverk i Skokloster.
Ombyggnad av kök i förskola i Håbo
Projektets huvuduppgift är att ersätta Viby skolas befintliga mottagningskök med en tillbyggnad innehållande tillagningskök och matsal. Projektet ska även ersätta två st provisoriska förskoleavdelningar samt ombesörja erforderliga ombyggnationer i befintliga skollokaler.
Ombyggnad av skola i Bålsta
Avser bl a renovering efter fuktskada.
Nytt verksamhetsområde i Håbo
Bista 4:10 och Bista 4:5 utveckling av handel, kontor och småindustri. En utveckling i linje med Dragets industriområde och kommande utbyggnad av Lillsjöns företagspark.
Nybyggnad av matsal och tillagningskök i Bålsta
Avser nybyggnad av matsal, soprum, tillagningskök och andra byggnads- och installationsarbeten.
Nybyggnad av förskola i Väppeby
Förskola med fyra avdelningar för ca 80 barn.
Utbyggnad av VA-nätet i Håbo kommun
Ansluta området till kommunalt vatten och spillvatten.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Bålsta
270 hyresrätter planeras, små lägenheter på 30-60 kvm/styck.
Rivning och nybyggnad av ridhus i Bålsta
Rivning och nybyggnad av ridhus med personallokal och omklädningsrum.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnation av damm i Bålsta
Ombyggnation av Dragets vattendamm.
Ombyggnad av samlingslokal i Bålsta
Ombyggnad av Skeppsgården.
Exploatering av mark i Bålsta
Ca 30 hektar mark.
Nybyggnad av kontor i Bålsta
Nybyggnad av kontorslokaler, Tidsbegränsat bygglov för korttidsboende Bålsta 2:29.
Nybyggnad av tillfälligt parkeringsdäck i Bålsta
Avser komplett leverans av tillfälligt parkeringsdäck som ska monteras nära Bålsta centrum under sommaren 2017. Det ska demonteras av annan leverantör om ca 10 till 15 år och ska därför vara så demonterbart som möjligt.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Håbo kommun
Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eon´s projektnummer: 317989
Ny fotbollsanläggning i Håbo kommun
Ny fotbollsanläggning.
Om- och nybyggnad av hissar vid järnvägsstation i Bålsta
Objektet avser demontering av två (2) befintliga hissar och därefter nyinstallation av två (2) hissar för utomhusbruk vid Bålsta Station. Hiss 1 är den som går upp till perrongen och hiss 2 går mellan parkering och gångtunnel.
Säkerhetsåtgärder i skolor och förskolor i Håbo kommun
- investeringar i lås, inbrotts- och brandlarm främst i förskolor och skolor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av vårdhem i Bålsta
Väsentlig ändring av en byggnads utseende gällande vårdlokaler.
Ombyggnad av affärshus i Bålsta
Väsentlig ändring av en byggnads utseende Affärslokaler.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Bålsta
Renovering av fasaden och skalskydd.
Nybyggnad av nätstation i Bålsta
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mur i Bålsta
Nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Nybyggnad av förråd.
Verksamhetsanpassning på skola i Skokloster
Utemiljö och förråd till träslöjden.
Upprustning av markområde i Håbo kommun
Upprustning av Dumpersbacken.
Ny gångbro mm i Håbo kommun
Ny gångbro till Svanholmen och ny skylt.
Byte av säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Bålsta
Bålstavägen 9 A-B, 10 A-B och 12.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: