Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Håbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 1
270 hyresrätter planeras på totalt 2 etapper. Små lägenheter på 30-60 kvm/styck.
Nybyggnad av VA-verk i Skokloster
Kapacitetsförstärkningar i VA nätet, redundans samt nybyggnad av vatten och avloppsverk i Skokloster.
Om och tillbyggnad av kök i skola i Håbo
Projektets huvuduppgift är att ersätta Viby skolas befintliga mottagningskök med en tillbyggnad innehållande tillagningskök och matsal. Projektet ska även ersätta två st provisoriska förskoleavdelningar samt ombesörja erforderliga ombyggnationer i befintliga skollokaler.
Ombyggnad av skola i Bålsta
Avser bl a renovering efter fuktskada.
Nybyggnad av matsal och tillagningskök i Bålsta
Avser nybyggnad av matsal, soprum, tillagningskök och andra byggnads- och installationsarbeten.
Nybyggnad av förskola i Väppeby
Förskola med fyra avdelningar för ca 80 barn.
Utbyggnad av VA-nätet i Håbo kommun
Ansluta området till kommunalt vatten och spillvatten.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Bålsta
270 hyresrätter planeras, små lägenheter på 30-60 kvm/styck.
Rivning och nybyggnad av ridhus i Bålsta
Rivning och nybyggnad av ridhus med personallokal och omklädningsrum.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnation av damm i Bålsta
Ombyggnation av Dragets vattendamm.
Ombyggnad av samlingslokal i Bålsta
Ombyggnad av Skeppsgården.
Nybyggnad av kontor i Bålsta
Nybyggnad av kontorslokaler, Tidsbegränsat bygglov för korttidsboende Bålsta 2:29.
Exploatering av mark i Bålsta
Ca 30 hektar mark.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Håbo kommun
Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eon´s projektnummer: 317989
Ny fotbollsanläggning i Håbo kommun
Ny fotbollsanläggning.
Om- och nybyggnad av hissar vid järnvägsstation i Bålsta
Objektet avser demontering av två (2) befintliga hissar och därefter nyinstallation av två (2) hissar för utomhusbruk vid Bålsta Station. Hiss 1 är den som går upp till perrongen och hiss 2 går mellan parkering och gångtunnel.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av lager i Bålsta
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerlokaler.
Ombyggnad av vårdhem i Bålsta
Väsentlig ändring av en byggnads utseende gällande vårdlokaler.
Ombyggnad av affärshus i Bålsta
Väsentlig ändring av en byggnads utseende Affärslokaler.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Bålsta
Renovering av fasaden och skalskydd.
Nybyggnad av nätstation i Bålsta
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mur i Bålsta
Nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Nybyggnad av förråd.
Verksamhetsanpassning på skola i Skokloster
Utemiljö och förråd till träslöjden.
Ny gångbro mm i Håbo kommun
Ny gångbro till Svanholmen och ny skylt.
Byte av säkerhetsdörrar i flerbostadshus i Bålsta
Bålstavägen 9 A-B, 10 A-B och 12.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: