Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Håbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 1
270 hyresrätter planeras på totalt 2 etapper. Små lägenheter på 30-60 kvm/styck.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 1
Nybyggnad av ca 70 bostadsrätter. Totalt i området planeras ca 350 bostäder.
Nybyggnad av affärshus i Bålsta
Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärslokaler.
Om och tillbyggnad av kök i skola i Håbo
Projektets huvuduppgift är att ersätta Viby skolas befintliga mottagningskök med en tillbyggnad innehållande tillagningskök och matsal. Projektet ska även ersätta två st provisoriska förskoleavdelningar samt ombesörja erforderliga ombyggnationer i befintliga skollokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Yttergran
Ett 20-tal lägenheter.
Nytt verksamhetsområde i Håbo
Bista 4:10 och Bista 4:5 utveckling av handel, kontor och småindustri. En utveckling i linje med Dragets industriområde och kommande utbyggnad av Lillsjöns företagspark.
Nybyggnad av radhus och GC-väg i Håbo
Förtäta en del av området med radhus, även möjliggöra en gång- och cykelväg parallellt med järnvägen med anslutning till den gamla järnvägsbron över Södra Bålstaleden.
Nybyggnad av bostäder samt småbåtshamn mm i Håbo
Förtäta området med bostäder samt möjligheten till att anlägga en pir/brygga med småbåtshamn och service.
Förtätning med enbostadshus i Håbo
Förtätning med 8 småhus, lekplats och ny väganslutning.
Ny trafikplats mm i Håbo
Ny trafikplats i korsningen Centrumleden-Kraftleden-Kalmarleden. Utökning för förskola och livsmedelsbutik.
Ombyggnation av damm i Bålsta
Ombyggnation av Dragets vattendamm.
Ombyggnad av samlingslokal i Bålsta
Ombyggnad av Skeppsgården.
Nybyggnad av parhus i Bålsta
Nybyggnad av tvåbostadshus och garage.
Nybyggnad av lager i Bålsta
Förhandsbesked för nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av affärshus i Bålsta
Tillbyggnad av affärslokaler.
Tillbyggnad av förskola i Bålsta
Tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av sophus i Bålsta
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av telestation i Bålsta
Nybyggnad av mobilmast och teknikbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Bålsta
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Bålsta
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av skjutbana i Bålsta
Nybyggnad av skjuthall samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Bålsta
Nybyggnad av transformatorstation på Häggebylund 1:1, Häggeby-Sandvik 1:1, Viksjö 2:24, Viksjö 7:1, Rölunda 1:13, Nederhassla 2:3 och Häggeby 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Bålsta
Nybyggnad av transformatorstation på Vi 11:1 och Rölunda 1:6.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bålsta
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Bålsta
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov förråd/valstuga.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Bålsta
Fasadändring, bensinstation.
Ombyggnad av markanläggning i Bålsta
Marklov för schaktning.
Nybyggnad av fritidshus i Bålsta
Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd, nybyggnad av komplementbostadshus.
Renovering av fönster på Skokloster slott
Arbetet omfattar renovering av fönster på Skokloster slott. Renoveringen omfattar trälagningar, blyspröjslagningar, målningsarbeten och byte av munblåst glas. I samband med fönsterrenoveringen ska även entreprenören åtgärda sprickor i fasaden genom drevning eller murning.
Upprustning av lekplatser i Håbo kommun
Upprustning av lekplatser. Projektering 2018, genomförande 2019-2020.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Bålsta
Bålstavägen 9 A-B, 10 A-B och 12A.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: