Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny motorbana, affärslokaler mm i Enköping, etapp 1
I denna etapp kommer det att byggas: Motorbana Affärslokaler Testlokaler Bårskär 1:1 m.fl 190 hektar mark som skall bebyggas
Ny/ombyggnad av handel, torg, lägenheter mm i Enköping
Om och nybyggnad av torg, handel, bostäder och allaktivitetshus.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
2 bostadsrättsföreningar planeras det för.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Nybyggnad av ca 60 trygghetsboendelägenheter och ca 120 hyreslägenheter.
Nybyggnad av skola i Enköping
Nybyggnad av skola. Området är ca 7500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 78 st hyresrätter.
Nybyggnad av radhus i Enköping
50 radhuslägenheter
Rivning och nybyggnad av förskola mm i Grillby
Nybyggnation av en förskola, ombyggnad av ett storkök samt rivning av en befintlig förskola i Grillby, Enköpings kommun. Den nya förskolan har en total yta om ca 2100 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 8000 m2, ombyggnad storkök är ca 240 m2 och den befintliga förskolan som ska rivas är ca 650 m2.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Enköping
12 st brf lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Möjliggöra uppförande av hyresbostäder, antingen bygga på befintlig byggnad med fler våningar alternativt uppföra en helt ny byggnad.
Nybyggnad av radhus i Enköping etapp 1
Bygglov för nybyggnad av 12st radhus/parhus på 110 m2 BOA. Nynäs 1:10 och 1:9.
Nybyggnad av vårdbostad i Enköping
Nybyggnation av ett samsjuklighetsboende. Byggnad innehållande 12 lägenheter samt lokaler för personal med en total yta om ca 1275 m² BTA.
Nybyggnad av studentbostäder i Enköping
Bostäder (1ROK, 2ROK, 4ROK), studentbostäder
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal samt rivning del av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokaler åt G Construct
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 6 stycken 2-plans parhus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Stamrenovering av 73 lägenheter
Nybyggnad av seniorbostäder i Enköping
Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad av kontor i Enköping
Utbyggnad av bankens kontor
Omvandling av kvarter i Enköping
Romberga 22:1 och 22:4. Bostäder samt möjlighet till kontor och handel i bottenvåning.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping etapp 3
Stambyte i badrum. Sammanlagt 140 lägenheter i 4 olika etapper.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus, 3 lägenheter.
Utbyggnad av VA-ledning i Enköping
Förläggning av ny dricksvattenledning, cirka 1,5 kilometer, inklusive inkoppling på befintlig ledning. En del av ledningen ska förläggas i gata i ett befintligt bostadsområde. Cirka 900 meter förläggs i ängsmark. En del av sträckan kan tryckas/borras. Uppdraget omfattar även förläggning av dricks- och spillvattenledningar till 5 fastigheter.
Anläggande av fibernät för bredband i Enköping, Rotbrunna, etapp 1
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Enköping Rotbrunna, etapp 1.
Anläggande av fibernät för bredband i Enköping, Rotbrunna, etapp 2
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Enköping Rotbrunna.
Anläggande av fibernät för bredband i Enköping, Örsundsbro
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Enköping Örsundsbro Norr GSF.
Anläggande av fibernät för bredband i Enköping, Örsundsbro
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Enköping Örsundsbro Öst.
Nybyggnad av modulär serverhall för IT-drift i Enköping
Objektet avser ny serverhall för Enköpings kommun i form av en modulär lösning då nuvarande byggnad som inrymmer hallen ska rivas.
Ombyggnad av ventilation på skola i Enköping
Objektet avser ombyggnation av Ventilation för H (hög) huset på Korsängsskolan. Två befintliga aggregat rivs/kopplas ifrån och ersätts med ett nytt i nytt läge på källarplan. Planet högst upp renoveras med nya ytskikt och belysning.
Reparation av broar över E18 i Enköping
Objektet avser reparation av 4 st broar över E18, samt 2 st trummor under E18 i Enköpings kommun.
Nybyggnad av GC-bana vid Österleden i Enköping, etapp 2
Avser anläggande av ny GC-bana mellan Silvergatan och Vargatans norra korsning med Österleden samt mellan Österled och Storvretsvägen i Enköping. Etappen omfattar cirka 960 m GC-bana.
Ny busshållplats och avlämningsplats i Enköping
Anläggande av ny angöringsplats till ny planerad skola inkl gång- och cykelväg vid Älvdansen inklusive ny mittrefug och övergånggställe på Mästergatan samt gång- och cykelbana mellan Mästergatan och området vid järnvägsstationens parkeringsplatser,
Nybyggnad av gata, korsning och va-ledning i Enköping
Nybyggnad av gata/korsning och VA under gatan. Bredsandsvägen och Boglösavägen.
Renovering av restaurang i Enköping
Hyresgästanpassning i restaurang
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av flerbostadshus (markplan).
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerfamiljsfastighet samt förskola, rivning av befintlig huvudbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Anmälan ändrad planlösning industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av industri- och träningslokal.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Anmälan för ändrad planlösning av kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov fasadändring flerbostadshus samt installation av vattenburen värmeledning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för ombyggnad förråd till 4 st lägenheter.
Rivning av bilhall i Enköping
Rivningslov rivning av bilhandlarbutik och kringytor.
Invändiga arbeten på kraftvärmeverk i Enköping
Ombyggnad av befintligt elfilter till slangfilter på Ena Energis kraftverkspannan. I ombyggnaden ingår även kalkdosering för att kunna rena rökgaserna från surgörande ämnen.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation, kabelskåp samt ny markkabel.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens förläggning av fiberoptisk sjökabel.
Ombyggnad av gymnasieskola i Enköping
Tidsbegränsat bygglov för industrilokal till gymnasium 2020-07-01 - 2025-06-30.
Ombyggnad av gruppbostad i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov 2019-10 - 2024-10 gruppbostad.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov 2020-04-06- 2021-10-30 arbetsplatsbodar.
Nybyggnad av utbildningslokal i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov 2020-06-01 till 2024-07-01, tillfällig klassrumsmodul.
Nybyggnad av lager i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov lagertält 20080909-20230909.
Nybyggnad av cistern i Enköping
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ärendenr. 657537 ).
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov fasadändring industrilokal.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov för bodetablering, tidsbegränsat lov 2019-11-20 - 2021-09-30.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov för fasadändring industrilokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för inglasning av balkong.
Rivning av förråd i Enköping
Anmälan rivning förråd.
Utvändigt underhåll av återvinningsstation i Enköping
Anmälan för installation av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Bygglov inglasning av balkonger.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av campingstuga i Enköping
Bygglov nybyggnad av campingstuga samt rivning av bef. stuga.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus samt carport.
Nybyggnad av elverk i Enköping
Bygglov nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef station. (n153378).
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef. (n153411).
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lastkaj i Enköping
Bygglov nybyggnad av upplagsyta, lastyta, lastkaj.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov placering av konstruktionsfärdiga förråd.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov arbetsplatsbodar.
Nybyggnad av kallförråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av plank i Enköping
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av parkeringsplats i Enköping
Marklov anläggande av parkering.
Upprustning av camping i Enköping
Omfattar bla terrassering, trappor, badrumsrenovering, målningsarbeten, fönsterbyte, nytt plåttak samt renovering av duschar mm.
Invändiga arbeten i Österunda kyrka
Byte av radiatorer och elledningar

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: