Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus mm i Enköping
Totalt ca 600 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus.
Nybyggnad av gymnasium i Enköping
Gymnasieskola för ca 1600 elever.
Nybyggnad av simhall i Enköping
Avser nybyggnad av familjebad på det s.k. Korsängsfältet i Enköping. Familjebadet planeras innehålla rehab- och undervisningsbassäng, 25-meters simbassäng, hoppbassäng, en familjedel med upplevelsebassänger, relaxavdelning och gym.
Ny/ombyggnad av handel, torg, lägenheter mm i Enköping
Om och nybyggnad av torg, handel, bostäder och allaktivitetshus.
Tillbyggnad av förskola i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av industrilokal till förskola, fasadändring, tillbyggnad samt nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 112 st hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Ca 60 lägenheter på Sankt Ilian 8:1 och parkeringsmöjligheter på Sank Ilian 3:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 78 st hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Totalt 180 lägenheter i tre etapper. Ca 60 lgh i varje etapp.
Rivning och nybyggnad av förskola mm i Grillby
Nybyggnation av en förskola, ombyggnad av ett storkök samt rivning av en befintlig förskola i Grillby, Enköpings kommun. Den nya förskolan har en total yta om ca 2100 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 8000 m2, ombyggnad storkök är ca 240 m2 och den befintliga förskolan som ska rivas är ca 650 m2.
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 2
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Nybyggnad av företagsby i Enköping
Företagsby för verksamheter, service och småskalig handel inom sin fastighet i anslutning till Stockholmsvägens korsning med Österleden
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Nybyggnad av förskola i Enköping, Etapp 2
Äldreboende i etapp 1: 1296262. Byggstart 2017
Nybyggnad av vårdbostad i Enköping
Nybyggnation av ett samsjuklighetsboende. Byggnad innehållande 12 lägenheter samt lokaler för personal med en total yta om ca 1275 m² BTA.
Nybyggnad av radhus i Enköping etapp 1
Bygglov för nybyggnad av 12st radhus/parhus på 110 m2 BOA. Nynäs 1:10 och 1:9.
Nybyggnad av värphönsstall i Örsundsbro
Projektet avser nybyggnad av värphönsstall och ägg packeri.
Rivning av byggnader i Enköping
Korsängen 20:2 & 20:3
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping etapp 2
Stambyte i badrum. Sammanlagt 140 lägenheter i 4 olika etapper.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flera tvåbostadshus.
Omvandling av kvarter i Enköping
Romberga 22:1 och 22:4. Bostäder samt möjlighet till kontor och handel i bottenvåning. Fastigheterna omfattar totalt cirka 9500 kvm.
Nya gator mm i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator och torg i Enköpings centrum. I projektet ingår även nyanläggning av dagvatten- och spillvattenledningar i Torggatan. Byggnationen omfattar cirka 180 m nya gator och entré ytor, cirka 30 m x 30 m torg och cirka 115 m nyläggning av dagvatten- och spillvattenledningar i Torggatan.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av fem parhus och en villa, galeonsvägen 8,10 och 12.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 1 radhus 3 lägenheter.
Nybyggnad av gata, VA mm i Enköping
Exploatering av Sneden 1:1
Rivning av kommunalhus i Enköping
Rivning av kommunhuset
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 2 st parhus.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av tvåfamiljshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, stall samt verkstad.
Reparation av broar över E18 i Enköping
Objektet avser reparation av 4 st broar över E18, samt 2 st trummor under E18 i Enköpings kommun.
Nybyggnad av gata och va-ledning i Enköping
Nybyggnad av gata och VA under gatan.
Renovering av spåntak på Arnö kyrka
Denna renovering omfattar i huvudsak följande delar: Omtäckning med nya spån på sakristian, norra långhustaket och merparten av koret. Tjärning av samtliga spåntak som ska täckas om och tidigare tjärade ytor i anslutning till de aktuella taken, Renovering av takutsmyckningar och målning av plåt i anslutning till tak som ska omtäckas samt Sanering/städning av vind.
Nybyggnad av GC-bana i Enköping, etapp 2
Avser anläggande av ny GC-bana från Klondike och norrut.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal samt rivning del av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av gruppbostad i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt och tillbyggnad av vandrarhem till lss-boende samt nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Enköping
Bygglov för nybyggnad av "hämta skåp" stora coop.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 4 parhus Grillby 64:51,64:54,64:55,64:56.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av tobaksindustri, fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Bygglov för ändrat användningssätt av butik till kontor, mötes- och studielokaler samt ny skylt.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus samt carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av båthus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av båthus, rivning av befintligt.
Nybyggnad av carport i Enköping
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov för nybyggnad förråd, tidsbegränsat lov 2019-07-01 till 2024-07-01.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av fritidshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av fritidshus samt rivning av bef. fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation ns36905 brunnby.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation ns50985.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad för minireningsverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nis 242723.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns34117 långbo.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns39709.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns77879 norrsta.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Enköping
Anläggande av drivmedelscistern.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig.
Rivning av ungdomsgård i Enköping
Rivningslov för ungdomsgård.
Nybyggnad av barack i Enköping
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Enköping
Tillbyggnad av enbostadshus.
Upprustning av camping i Enköping
Omfattar bla terrassering, trappor, badrumsrenovering, målningsarbeten, fönsterbyte, nytt plåttak samt renovering av duschar mm.
Invändiga arbeten i Österunda kyrka
Byte av radiatorer och elledningar

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: