Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
165 lägenheter tomten är på 10 000 kvm
Basunderhåll väg område Enköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 112 st hyresrätter.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Upprustning av allmänna ytor, tvättstugor mm.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
100 lägenheter i 2 huskroppar, komplementsbyggnader
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 78 st hyresrätter.
Nybyggnad av förskola i Örsundsbro
8 avdelningar 160 barn Nybyggnation av en förskola i Örsundsbro med en total yta om ca 2000 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 7000 m2. Rivning av en befintlig byggnad på platsen på ca 160 m2 BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Rivning av förskola i Enköping
Objektet avser rivning av byggnad och dess ingående komponenter, lös inredning och markanläggningar på fastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus samt marklov.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping etapp 3
Stambyte i badrum. Sammanlagt 140 lägenheter i 4 olika etapper.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping etapp 4
Stambyte i badrum. Sammanlagt 140 lägenheter i 4 olika etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 16 lägenheter.
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 1
I denna etapp är det 59 lägenheter. Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Invändig renovering flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
12 st lägenheter, parhus
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bilhall och verkstäder
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 11 tvåbostadshus Grillby 64:27,64:29,64:30,64:37,64:35,64:28,64:38,64:33,64:32,64:40,64:34.
Nybyggnad av enbostadshus på Ekolsunds Slott, etapp 2
Nybyggnad av 12 st enbostadshus på ca 100-300 kvm/tomt. Byggstart kan ske omgående. Kommunalt vatten och avlopp samt bredband finns till tomtgränsen.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping etapp 2
Stambyte i badrum. Sammanlagt 140 lägenheter i 4 olika etapper.
Nybyggnad av vårdbostad i Enköping
Nybyggnation av ett samsjuklighetsboende. Byggnad innehållande 12 lägenheter samt lokaler för personal med en total yta om ca 1275 m² BTA.
Tillbyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov tillbyggnad av industrilokal.
Säkerhetshöjande åtgärder längs väg 70 mellan Simtuna-Sala
Objektet avser att sätta sidoräcken på ett antal ställen längs väg 70 mellan Simtuna och Sala.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping etapp 1
Stambyte i badrum. Sammanlagt 140 lägenheter i 4 olika etapper.
Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 1
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av GC-bana och hållplats i Enköping
Avser anläggande av ny GC-bana mellan Åkersbergsvägen och Silvergatan inklusive ny busshållplats med anslutande gator i Enköping.
Nytt mottagningskontor vid avfallsanläggning i Enköping
Entreprenaden omfattar i huvudsak erforderlig projektering, flyttning av befintligt kontor till provisorisk plats under byggtiden, erforderlig grundläggning samt byggnation av nytt kontor med samtliga installationer av vatten, avlopp, el och datakommunikation. Rivning av befintligt kontor utförs genom annan entreprenad efter färdigställd nybyggnation.
Installation av brandlarm i kraftvärmeverk i Enköping
Nytt brandlarm till kraftvärmeverket.
Ombyggnad av vårdboende i Enköping
ombyggnad av golv på omvårdnadsboende med 57 lägenheter och tillhörande gemensamma utrymmen för administration, service och vård.
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Anmälan ändrad planlösning industrilokal.
Nybyggnad av gruppbostad i Enköping
Bygglov nybyggnad av gruppbostad lss.
Nybyggnad av personallokal i Enköping
Bygglov nybyggnad av spannmålsplatta med personalbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus med 11 lägenheter.
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för ändrat användningssätt av industrilokal.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad, garage och skärmtak.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av affärshus till kontor.
Invändigt underhåll av förskola i Enköping
Ovk-ärende daghem, förskola, fritidshem, pluto fsk.
Invändigt underhåll av hamnmagasin i Enköping
Ovk-ärende obligatorisk vent.kontr. hamnmagasinet.
Nybyggnad av ställverk i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av ställverk.
Invändiga installationer i flislada i Enköping
Leverans och installation av släcksystem i flislada. Baserat på brandvattenkanoner som aktiveras och styrs av värmekameror.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov ändring av befintliga höjder på fastighet.
Ombyggnad av förråd i Enköping
Rivningslov och bygglov för ny överbyggnad på pumpstation.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för anläggning av kablar.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för markkabel.
Nybyggnad av lager i Enköping
Tidsbegränsat bygglov för lager.
Nybyggnad av mur i Enköping
Bygglov för nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod ät1341-lo5 solbo-hagby.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation kp10345 rönna.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nis150156.
Nybyggnad av lager i Enköping
Bygglov för nybyggnad av tält/lagerhall.
Tillbyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkong.
Tillbyggnad av garage i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av garage, förråd och altan med tak.
Tillbyggnad av sophus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad, miljöbod.
Ombyggnad av restaurang i Enköping
Bygglov för ändrat användningssätt av bensinstation till restaurang.
Ombyggnad av lägenhet i Enköping
Bygglov för ändrat användningssätt av bostadskomplement till brf-lägenhet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov fasadändring solceller, martin & servera.
Nybyggnad av automatstation i Enköping
Bygglov för anläggande av dieselanläggning.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Bygglov för anläggande av nät.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Enköping
Bygglov för fasadändring av fritidshus och stödmur, tillbyggnad av uterum, nybyggnad av carport, rivning av bef garage och friggebod samt marklov.
Utvändigt underhåll av kontor i Enköping
Bygglov för fasadändring av kontor.
Utvändigt underhåll av skola i Enköping
Bygglov för fasadändring av skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Enköping
Bygglov för fasadändring kontor.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Enköping
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av ställverk i Enköping
Bygglov för nybyggnad av elladdningsanläggning och ställverk.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport/förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation/pumphus.
Ombyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov ombyggnad av bef. stolpstation till ny nätstation, ns49098.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov bodar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring.
Nybyggnad av cistern i Enköping
Anmälan nybyggnad av 2 st tankar till värmekraftverket.
Ombyggnad av enbostadshus i Enköping
Anmälan ombyggnation av övervåning, sätta in kök.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: