Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny vattenförsörjning i Enköping
Enköping kan i framtiden få en del av sitt dricksvatten från Västerås. Då behöver det dras nya ledningar mellan de två kommunerna och byggas ett nytt vattenberedningsverk i Enköping.
Ny motorbana/landsvägsbana i Enköping, etapp 1
Bårskär 1:1 m.fl 190 hektar mark som skall bebyggas
Ny/ombyggnad av handel, torg, lägenheter mm i Enköping
Om och nybyggnad av torg, handel, bostäder och allaktivitetshus.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
2 bostadsrättsföreningar planeras det för.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Tomten är på 10 000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Nybyggnad av ca 60 trygghetsboendelägenheter och ca 120 hyreslägenheter.
Nybyggnad av skola i Enköping
Nybyggnad av skola. Området är ca 7500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Ca 60 lägenheter på Sankt Ilian 8:1 och parkeringsmöjligheter på Sank Ilian 3:1.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Totalt 180 lägenheter i tre etapper. Ca 60 lgh i varje etapp.
Nybyggnad av kommunalhus i Enköping
Nybyggnad av kommunhuset
Rivning och nybyggnad av förskola mm i Grillby
Nybyggnation av en förskola, ombyggnad av ett storkök samt rivning av en befintlig förskola i Grillby, Enköpings kommun. Den nya förskolan har en total yta om ca 2100 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 8000 m2, ombyggnad storkök är ca 240 m2 och den befintliga förskolan som ska rivas är ca 650 m2.
Ombyggnad för kulturskolan i Enköping
I ombyggnaden till Kulturhus Joar planeras gång- och cykelvägen mellan byggnaderna ersättas med en glasbyggnad som sammanbinder huskropparna. Efter ombyggnad av den större huskroppen ska denna innehålla lokaler för biograf, kultur- och musikskola, teater, konferens, café och personal. I biblioteksbyggnaden ska arbeten med installationer, larmsystem, sprinkler och passersystem ske.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Ändrad detaljplan prövas i syfte att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus som ett led i förtätningen av stadens centrala delar. Fastigheten används idag som materiallager med mera.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Möjliggöra uppförande av hyresbostäder, antingen bygga på befintlig byggnad med fler våningar alternativt uppföra en helt ny byggnad.
Nybyggnad av radhus i Enköping etapp 1
Bygglov för nybyggnad av 12st radhus/parhus på 110 m2 BOA. Nynäs 1:10 och 1:9.
Nybyggnad av kontorshus i Enköping
Här har gamla kommunhuset stått. Tomten är på ca 5000 kvm.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping etapp 3
Stambyte i badrum. Sammanlagt 140 lägenheter i 4 olika etapper.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping etapp 4
Stambyte i badrum. Sammanlagt 140 lägenheter i 4 olika etapper.
In och utvändig renovering av flerfamiljshus i Enköping
In och utvändig renovering efter brand.
Rivning av byggnader i Enköping
Korsängen 20:2 & 20:3
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal samt rivning del av befintlig byggnad.
Rivning av kommunalhus i Enköping
Rivning av kommunhuset
Utbyggnad av VA-ledning i Enköping
Förläggning av ny dricksvattenledning, cirka 1,5 kilometer, inklusive inkoppling på befintlig ledning. En del av ledningen ska förläggas i gata i ett befintligt bostadsområde. Cirka 900 meter förläggs i ängsmark. En del av sträckan kan tryckas/borras. Uppdraget omfattar även förläggning av dricks- och spillvattenledningar till 5 fastigheter.
Reparation av broar över E18 i Enköping
Objektet avser reparation av 4 st broar över E18, samt 2 st trummor under E18 i Enköpings kommun.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, stall samt verkstad.
Nybyggnad av GC-bana vid Österleden i Enköping, etapp 2
Avser anläggande av ny GC-bana mellan Silvergatan och Vargatans norra korsning med Österleden samt mellan Österled och Storvretsvägen i Enköping. Etappen omfattar cirka 960 m GC-bana.
Ny busshållplats och avlämningsplats i Enköping
Anläggande av ny angöringsplats till ny planerad skola inkl gång- och cykelväg vid Älvdansen inklusive ny mittrefug och övergånggställe på Mästergatan samt gång- och cykelbana mellan Mästergatan och området vid järnvägsstationens parkeringsplatser,
Nybyggnad av gata, korsning och va-ledning i Enköping
Nybyggnad av gata/korsning och VA under gatan.
Rivning av bilhall i Enköping
Rivningslov rivning av bilhandlarbutik och kringytor.
Invändiga arbeten på kraftvärmeverk i Enköping
Ombyggnad av befintligt elfilter till slangfilter på Ena Energis kraftverkspannan. I ombyggnaden ingår även kalkdosering för att kunna rena rökgaserna från surgörande ämnen.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Anmälan för ändrad planlösning av kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för ombyggnad förråd till 4 st lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av industri- och träningslokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av tobaksindustri, fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Bygglov för ändrat användningssätt av butik till kontor, mötes- och studielokaler samt ny skylt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerfamiljsfastighet samt förskola, rivning av befintlig huvudbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus, 3 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Tillbyggnad av gruppbostad i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt och tillbyggnad av vandrarhem till lss-boende samt nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov fasadändring flerbostadshus samt installation av vattenburen värmeledning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov fasadändring industrilokal.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov för bodetablering, tidsbegränsat lov 2019-11-20 - 2021-09-30.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov för fasadändring industrilokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för inglasning av balkong.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Enköping
Bygglov för nybyggnad av "hämta skåp" stora coop.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ärendenr. 657537 ).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation ns36905 brunnby.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation ns50985.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nis 242723.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns34117 långbo.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns39709.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns77879 norrsta.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Enköping
Anläggande av drivmedelscistern.
Nybyggnad av fritidshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av fritidshus samt rivning av bef. fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation, ns41642 högstena.
Ombyggnad av gruppbostad i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov 2019-10 - 2024-10 gruppbostad.
Nybyggnad av utbildningslokal i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov 2020-06-01 till 2024-07-01, tillfällig klassrumsmodul.
Nybyggnad av lager i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov lagertält 20080909-20230909.
Rivning av förråd i Enköping
Anmälan rivning förråd.
Utvändigt underhåll av återvinningsstation i Enköping
Anmälan för installation av solceller på tak.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Enköping
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation, kabelskåp samt ny markkabel.
Nybyggnad av barack i Enköping
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Ombyggnad av gymnasieskola i Enköping
Tidsbegränsat bygglov för industrilokal till gymnasium 2020-07-01 - 2025-06-30.
Tillbyggnad av enbostadshus i Enköping
Tillbyggnad av enbostadshus.
Upprustning av camping i Enköping
Omfattar bla terrassering, trappor, badrumsrenovering, målningsarbeten, fönsterbyte, nytt plåttak samt renovering av duschar mm.
Invändiga arbeten i Österunda kyrka
Byte av radiatorer och elledningar

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: