Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus mm i Enköping
Totalt ca 600 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus.
Ny motorbana, affärslokaler mm i Enköping, etapp 1
I denna etapp kommer det att byggas: Motorbana Affärslokaler Testlokaler Bårskär 1:1 m.fl 190 hektar mark som skall bebyggas
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Nybyggnad av ca 60 trygghetsboendelägenheter och ca 120 hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Drygt 30 lgh i 3-4 våningar med ca 20 parkeringsplatser i garage eller carports planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 78 st hyresrätter.
Nybyggnad av radhus i Enköping
50 radhuslägenheter
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 2
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Renovering av flerbostadshus i Enköping
In och utvändig renovering efter brand.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Nybyggnad av radhus i Enköping
12 st brf lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Invändiga arbeten på kraftvärmeverk i Enköping
Ombyggnad av befintligt elfilter till slangfilter på Ena Energis kraftverkspannan. I ombyggnaden ingår även kalkdosering för att kunna rena rökgaserna från surgörande ämnen.
Rivning av byggnader i Enköping
Korsängen 20:2 & 20:3
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flera tvåbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokaler åt G Construct
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Stamrenovering av 73 lägenheter
Utbyggnad av kontor i Enköping
Utbyggnad av bankens kontor
Ny och ombyggnad av lokal i Enköping
Ny och ombyggnation av affärslokaler
Fasad och värmeåtgärder i Örsundsbro
Fasadbyte och konvertering av värme
Ombyggnad av järnväg vid lastplatsen i Enköping
Lastkaj för försvaret, upprustning av spårområde för att kunna lasta ca 650 m långa tåg på Enköpings bangårds västra sida. Ny infartsväg via Västra Järnvägsgatan.
Tillbyggnad av omklädningsrum mm i Enköping
Tillbyggnad av omklädningsrum och upprustning av friidrottsanläggning.
Förstärkning av dricksvatten från Munksundet i Enköping
Objektet avser anläggande av ny dricksvattenledning cirka 1000 meter söderut från Klosterparken samt borrning under Enköpingsån in på tomten för befintligt reningsverk. Ledningen anläggs med styrd borrning.
Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Enköping
Avser utbyggnad av vatten - och spillvattenledningar mellan Gåsbacken och Gånsta, samt en avloppspumpstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Anläggande av ny konstgräsplan i Örsundsbro
Objektet avser anläggande av ny konstgräsanläggning för Åvallen, Grusplanen.
Ombyggnad av ventilation på skola i Enköping
Objektet avser ombyggnation av Ventilation för H (hög) huset på Korsängsskolan. Två befintliga aggregat rivs/kopplas ifrån och ersätts med ett nytt i nytt läge på källarplan. Planet högst upp renoveras med nya ytskikt och belysning.
Utbyggnad av VA-ledningar till Norra Varghällar, Enköping
Avser entreprenad gällande vatten- och spillvattenledningar fram till fastigheten Sneden 1:6 som ska exploateras av fastighetsägaren Kilenkrysset. Ledningssträckan är ca 400 meter.
Nybyggnad av GC-väg i Enköping
Avser nybyggnad av ca 320 m asfalterad gång- och cykelväg (GC-väg) med tillhörande belysningsanläggning.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Vattenrening vid Fjärdhundrabadet, Enköping
Avser en ny- och ombyggnation av Fjärdhundrabadets vattenrening.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av parhus.
Fasadrenovering på Wallinska gården, Enköpings museum och Trögdshemmet i Enköping
Objekten avser renovering av fönster och murputs på fasader tillhörande Wallinska gården och Enköpings Museum. Renovering av murputs på Trögdshemmets gamla delar.
Rivning av bilhall i Enköping
Rivningslov rivning av bilhandlarbutik och kringytor.
Påsvetsning med alloy 625 på taktuber på kraftverkspanna i Enköping
Överhettare 2.2 i pannan ska bytas. I samband med detta skall påsvetsning med Alloy 625 utföras på taket ovan överhettare 2.2.
Utvändiga arbeten på kyrka i Örsundsbro
Utvändig renovering av fönster och tak
Renovering av GC-bro i Enköping
Bron har en längd av 18 meter och en bredd av 2 meter. Uppdelad i 2 entreprenader där Elvbygg AB anlitats från ramavtal för entreprenad 2.
Nybyggnad av parkeringsplats i Enköping
Bygglov anläggande av ställplats för husbilar samt elstolpar.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av silo i Enköping
Bygglov för nybyggnad av pålplatta samt montering av prefabricerad silo.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (IB 329040).
Tillbyggnad av fritidshus i Enköping
Bygglov tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation nis 242723.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av förråd.
Utvändiga arbeten på kyrka i Enköping
Tjärning och målning av takfot, gavelsprång, balusterdockor m.m
Tjärning av tak mm på kyrka i Grillby
Tjärning av luckor, takfot, gavelsprång, takprydnader samt rostskyddsmålning.
Utvändiga arbeten på kyrka i Sparrsätraby, Enköping
Tjärning av tak, luckor, dörrar, takprydnader samt hängränna i trä.
Utvändig målning på kyrka i Hacksta, Enköping
Tjärning av norra takfallet, vapenhuset och vindskivor samt målning av stuprör m.m.
Invändiga arbeten i Österunda kyrka
Byte av radiatorer och elledningar

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: