Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Älvkarleby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av enbostadshus i Älvkarleby etapp 2
I denna etapp säljs 19 tomter Exploatering: 1413927
Nybyggnad av enbostadshus Älvkarleby etapp 1
I denna etapp säljs 13 tomter Exploatering: 1413927
In och utvändiga arbeten i flerbostadshus i Älvkarleby
Ny fasad, ombyggnad av 1:orna, nya kök, stammar och invändiga ytskikt.
Nybyggnad av restaurang och bostader vid handelsträdgård i Älvkarleby
Restaurang, handel, spa verksamhet och ett mindre antal bostäder.
Ombyggnad av badrum, stambyte mm i flerbostadshus i Skutskär
Byggnaderna omfattar 36 st lägenheter, 1 st tvättstuga i Tebogatan 5, två stycken wc i källarplan Tebogatan 5 och Centralgatan 14, samt nio stycken affärslokaler med nio stycken WC samt pentry i Centralgatan 14. Badrum renoveras i sin helhet samt att vatten- och avlopp och elinstallationer byts i sin helhet.
Ombyggnad av badrum samt fasadrenovering vid flerbostadshus i Skutskär
Byggnaden omfattar 36 st lägenheter på Andra tvärgatan 2 och 4 i Skutskär och omfattar ombyggnad av badrum, byte av vatten, el och avlopp samt fasadrenovering.
Tillbyggnad av skola i Älvkarleby
Tillbyggnad skola. Två nya klassrum.
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Älvkarleby
Avser TS-åtgärder som busshållplatser, gångpassager och andra trafiksäkeråtgärder.
Återställning av lägenheter i flerbostadshus i Skutskär
Objektet avser att återställa 6 lgh som tidigare varit gruppboende.
Utvändigt underhåll på förskola i Skutskär
Ombyggnad av varumottagning och fasadåtgärder
Installationer på kontor i Älvkarleby
Anmälan om installation av ventilation.
Ombyggnad av affärshus i Älvkarleby
Anmälan om installation av ventilation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Älvkarleby
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Rivning av förråd i Älvkarleby
Rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Älvkarleby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av personallokal i Älvkarleby
Nybyggnad av personalbod.
Nybyggnad av småbåtshamn i Älvkarleby
Nybyggnad av småbåtshamn.
Invändiga arbeten på idrottsplats i Älvkarleby
Luftbehandlingssystem bandyn, larmsystem, belysning och ny passage ishall och tekniska.
Ombyggnad av samlingslokal i Älvkarleby
Ändrad användning från specialenhet kulturbyggnad till hyreslokal.
Renovering av brandstationen i Älvkarleby
Invändiga ytskikt våtrum och kök och larm.
In och utvändiga arbeten på förskola i Älvkarleby
Elkraftsystem, ny asfalt, miljöhus, nytt larm och invändiga ytskikt.
Nytt bevattningssystem till fotbollsplan i Älvkarleby
Automatiskt bevattningssystem avsett för fotbollsplan av en storlek på 105 m x 65 m naturgräs.
Ny brygga i Älvkarleby kommun
Ny brygga vid Båtplats Willys
Nya badbryggor i Älvkarleby kommun
Nya bryggor vid Nygård badplats

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: