Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Älvkarleby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Skutskär
Avser nybyggnad av punkthus i Skutskär, Centralgatan 6 - Lillängsvägen 11 med totalt 31 lägenheter. Byggnaden består av 8 våningar med 4 lägenheter per plan utom på bottenplan. På bottenplan är det tre lägenheter samt barnvagnsrum, fjärrvärme- och elcentral. På vind (plan 9) är lägenhetsförråd samt fläktrum placerat.
Nybyggnad av enbostadshus i Älvkarleby etapp 2
I denna etapp säljs 19 tomter Exploatering: 1413927
Nybyggnad av enbostadshus Älvkarleby etapp 1
I denna etapp säljs 13 tomter Exploatering: 1413927
Nybyggnad av radhus i Älvkarleby
Nybyggnad av radhus 2 längor, 8 lägenheter
Tillbyggnad av läktare i Skutskär
- Om- och tillbyggnader. - Ny ventilationsanläggning i tilbyggd del samt i sporthall. - nya rör installationer samt anpassning av befintlig anläggning. - nya el-, tele-, larm- installationer samt anpassning av befintlig anläggning. markarbeten för ny byggnad. Tillbyggnad av läktare ca 300 platser.
Anläggande i gata och VA för bostadsområde i Skutskär
Anläggande av ny gata med VA, el, belysning och fiber på nyexploaterade bostadsområdet Liljebacken i Skutskär. Området består av kvartersmark som inrymmer 35 st tomter för blandad bebyggelse. Breddning av tillfartsväg Kopphusvägen inkl. nytt VA utförs fram till bostadsområdet.
Nybyggnad av restaurang och bostader vid handelsträdgård i Älvkarleby
Restaurang, handel, spa verksamhet och ett mindre antal bostäder.
Anpassningar vid resecentrum i Skutskär
Utbyggnad av parkeringar och bussterminalen.
Ombyggnad av badrum, stambyte mm i flerbostadshus i Skutskär
Byggnaderna omfattar 36 st lägenheter, 1 st tvättstuga i Tebogatan 5, två stycken wc i källarplan Tebogatan 5 och Centralgatan 14, samt nio stycken affärslokaler med nio stycken WC samt pentry i Centralgatan 14. Badrum renoveras i sin helhet samt att vatten- och avlopp och elinstallationer byts i sin helhet.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Älvkarleby
Avser TS-åtgärder som busshållplatser, gångpassager och andra trafiksäkeråtgärder.
Nybyggnad och rivning av byggnader på Marma militärövningsfält, Älvkarleby
Nyproduktion av ett sanitetshus, har även en rivningsdel Entreprenaden omfattar fyra byggnader inom området ska rivas. Byggnaderna består av en servicebyggnad (By 93), en expedition (By 105), ett förråd (By 82) samt ett skjul (By 128).
Återställning av lägenheter i flerbostadshus i Skutskär
Objektet avser att återställa 6 lgh som tidigare varit gruppboende.
Utvändigt underhåll på förskola i Skutskär
Ombyggnad av varumottagning och fasadåtgärder
Nybyggnad av industrihus i Älvkarleby
Nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Älvkarleby
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Älvkarleby
Anmälan om installation av va.
Ombyggnad av klubbhus i Älvkarleby
Anmälan om installation av ventilation.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Älvkarleby
Anmälan om installation av ventilation.
Rivning av förråd i Älvkarleby
Anmälan om rivning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Älvkarleby
Anmälan om installation av hiss.
Nybyggnad av personallokal i Älvkarleby
Nybyggnad av personalbod.
Invändiga arbeten på idrottsplats i Älvkarleby
Luftbehandlingssystem bandyn, larmsystem, belysning och ny passage ishall och tekniska.
Nybyggnad av barack i Älvkarleby
Nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av barack i Älvkarleby
Nybyggnad av byggarbetsplats.
Nybyggnad av småbåtshamn i Älvkarleby
Nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av telestation i Älvkarleby
Nybyggnad av teknikbodar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Älvkarleby
Ändrad användning från gruppboende till lägenheter.
Renovering av brandstationen i Älvkarleby
Invändiga ytskikt våtrum och kök och larm.
In och utvändiga arbeten på förskola i Älvkarleby
Elkraftsystem, ny asfalt, miljöhus, nytt larm och invändiga ytskikt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: