Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Älvkarleby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus Älvkarleby
3 tomter som får bebyggas med 40 % i 2 våningar. Exploatering: 1413927
Nybyggnad av bostäder i Älvkarleby
Etapp 1 avser 13 villatomter samt en större fastighet på 7400 kvm som får bebyggas med flerfamiljshus, radhus eller kopplade hus i 2 plan. Exploatering: 1413927
Nybyggnad av flerbostadshus, SABOs Kombohus i Skutskär
Avser nybyggnad av punkthus i Skutskär, Centralgatan 6 - Lillängsvägen 11 med totalt 31 lägenheter. Byggnaden består av 8 våningar med 4 lägenheter per plan utom på bottenplan. På bottenplan är det tre lägenheter samt barnvagnsrum, fjärrvärme- och elcentral. På vind (plan 9) är lägenhetsförråd samt fläktrum placerat.
Tillbyggnad av läktare i Skutskär
- Om- och tillbyggnader. - Ny ventilationsanläggning i tilbyggd del samt i sporthall. - nya rör installationer samt anpassning av befintlig anläggning. - nya el-, tele-, larm- installationer samt anpassning av befintlig anläggning. markarbeten för ny byggnad. Tillbyggnad av läktare ca 300 platser.
Nybyggnad av restaurang och bostader vid handelsträdgård i Älvkarleby
Restaurang, handel, spa verksamhet och ett mindre antal bostäder.
Anläggande i gata och VA för bostadsområde i Skutskär
Anläggande av ny gata med VA, el, belysning och fiber på nyexploaterade bostadsområdet Liljebacken i Skutskär. Området består av kvartersmark som inrymmer 35 st tomter för blandad bebyggelse. Breddning av tillfartsväg Kopphusvägen inkl. nytt VA utförs fram till bostadsområdet.
Ombyggnad av bro över Dalälven vid Marma
Utbyte av 16 st höghållfasta lager.
Utvändiga arbeten på skola i Älvkarleby
Renovering av fasad och byte av fönster
Renovering av VA-ledningar i Älvkarleby
Infordring av spilledning (strumpning) och vattenöedning.
Invändigt underhåll på kontor i Älvkarleby
Anmälan om installation av ventilation.
Ombyggnad av va-ledning i Älvkarleby
Anmälan om installation av vatten och avlopp.
Installation av ventilation på vattenverk i Älvkarleby
Anmälan om installation av ventilation.
Nybyggnad av sopanläggning i Älvkarleby
Nybyggnad av avfallshanteringsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Älvkarleby
Nybyggnad av kanotförråd.
Nybyggnad av förråd i Älvkarleby
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Älvkarleby
Nybyggnad av tält.
Rivning av förråd i Älvkarleby
Rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av vägbro i Älvkarleby
Tidsbegränsat bygglov för broreparation.
Tillbyggnad av pizzeria i Älvkarleby
Tillbyggnad av affärshus.
Yttre renovering av förskola i Älvkarleby
Renovering av fasad och ombyggnad av varumottagning.
Anpassningar på flyktingboende i Älvkarleby
Invändiga ytskikt och luftbehandlingssystem.
Ny badbrygga i Älvkarleby kommun
Ny brygga vid Båtplats Rösten brygga 2
Nya badbryggor i Älvkarleby kommun
Nya bryggor vid Marma badplats
Ombyggnad av kontor i Älvkarleby
Avser ändrad användning till fikarum, flytt av vägg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: