Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vaxholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus i Vaxholm
Nybyggnad av radhus på Rindö 3:415 och Rindö 3:416.
Utbyggnad av va-ledningar i Vaxholms stad
Objektet avser förläggning av nya dagvattenledningar, rörspräckning, bort- och omkoppling av felkopplingar, nya förbindelsepunkter samt anläggande av ett fördröjningsmagasin för dagvatten på Vaxön i Vaxholms stad. Objektet avser också återställning av väg samt anläggning av ny trottoar i Timmermansvägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Ändrad användning och inredande av tre bostadslägenheter i lokal i flerbostadshus samt anläggande av parkeringsplatser.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed Rindövägen i Rindö, Vaxholm
Objektet omfattar trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed en sträcka på ca 600 m längs med Rindövägen på Rindö. Åtgärderna omfattar bland annat anläggande av gång- och cykelväg, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser samt belysningsarbeten.
Utbyggnad av infartsparkering i Vaxholm
Objektet omfattar utbyggnad av befintlig infartsparkering. Åtgärderna omfattar bland annat omdisponering samt utökning av parkeringsytor, anläggande av ny in- och utfart till parkeringen samt arbeten med belysning och dagvatten. Berörd yta är ca 4000 kvm.
Nybyggnad av båthallar och förråd i Vaxholm, Etapp 2
Denna del avser nybyggnad av verkstad och lager.
Nybyggnad av plank i Vaxholm
Nybyggnad av plank.
Ombyggnad av parkeringsplats i Vaxholm
Bygglov för utökning och ombyggnad av parkering.
Nybyggnad av fritidshus i Vaxholm
Rivning av fritidshus och komplementbyggnad samt nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt marklov för ändring av marknivå.
Utvändigt underhåll av hembygdsgård i Vaxholm
Utvändig ändring av hembygdsgård.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Vaxholm
Utökning av småbåtshamn.
Ombyggnad av industrihus i Vaxholm
Ändrad användning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Vaxholm
Renovering av kyrkfönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: