Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vaxholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola och förskola på Rindö
Skola för 350 elever innehållande klassrum och matsal. Ca 3500 kvm skola och ca 1000 kvm förskola (6 avdelningar). Kommer att ske efter sanering: 1466138
Nybyggnad av förskola på Vaxön, Vaxholm
Förskola på 6 avdelningar för ca 120 barn.
Utbyggnad av VA-ledningar i Storäng på Vaxholm
Objektet avser förläggning av VA och spillpumpstation i omvandlingsområde Storäng.
Nybyggnad av kontor i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad av kontor, verkstadsbyggnad.
Sanering av markanläggning i Rindö
Sanering av mark inför nybyggnation av skola och förskola.
Omläggning av konstgräsplan på Vaxön, Vaxholm
Avser borttagning och destruering av befintlig konstgräsmatta, leverans, utläggning och färdigställande av ny konstgräsplan 68 x 111 meter för breddfotboll på befintlig underbyggnad och helgjuten gummipad.
Takomläggning på skola i Vaxholm
Avser renovering av tak på Söderfjärdsskolan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Nybyggnad av affärslokaler och flerbostadshus samt parkering.
Tillbyggnad av restaurang i Vaxholm
Bygglov för tillbyggnad av annan byggnad, restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Bygglov för ändrad användning samt utvändig ändring av del av flerbostadshus.
Rivning av verkstad i Vaxholm
Rivningslov för rivning av verkstadshall.
Nybyggnad av brygga i Vaxholm
Strandskyddsdispens för brygga.
Nybyggnad av barack i Vaxholm
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av annan byggnad, byggbodar.
Utvändigt underhåll av bryggeri i Vaxholm
Utvändig ändring av microbryggeri.
Utvändigt underhåll av pumpstation i Vaxholm
Utvändig ändring på pumpstation.
Ombyggnad av lägenhet i Vaxholm
Bygglov för ändrad användning, lokal till lägenhet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av parhus i Vaxholm
Bygglov för utvändig ändring av tvåbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaxholm
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vaxholm
Rivning av del av fasad på flerbostadshus.
Rivning av transformatorstation i Vaxholm
Rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av ställverk i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad, ställverksbyggnad, samt ansökan om rivningslov.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt ansökan om rivningslov och marklov.
Nybyggnad av förråd i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: