Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vaxholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Resarö
Planområdet omfattar fastigheterna Överby 2:40-42; 2:46; 2:50; 2:77 och del av fastigheterna Engarn 1:12, Överby 2:43-44, 2:47 och 2:70 samt del av Överby S:3. Marken här ägs i huvudsak av kommunen och kommunen är huvudman för allmän plats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av markförlagda ledningar på Skarpö, etapp 3.1
Etapp 3.1: 1015897. Etapp 3.2: 1187622. Etapp 3.3: 1198834. Etapp 3.4: 1535619
Nybyggnad av markförlagda ledningar på Skarpö, etapp 3.2
Etapp 3.1: 1015897. Etapp 3.2: 1187622. Etapp 3.3: 1198834. Etapp 3.4: 1535619
Nybyggnad av markförlagda ledningar på Skarpö, etapp 3.4
Etapp 3.1: 1015897. Etapp 3.2: 1187622. Etapp 3.3: 1198834. Etapp 3.4: 1535619
Utbyggnad av VA-ledningar i Storäng på Vaxholm
Objektet avser förläggning av VA och spillpumpstation i omvandlingsområde Storäng.
Nytt lågtrycksavlopp & pumpstation på Stegesundsöarna
Byggnationa av huvudmatarledning dricksvatten ca1,5km som poasserar öarna samt LTA i samma sträcka för att omhänderta ca 100 fastigheters avlopp. Omvandlingsområde.
Nybyggnad av markförlagda ledningar på Skarpö, etapp 3.3
Etapp 3.1: 1015897. Etapp 3.2: 1187622. Etapp 3.3: 1198834. Etapp 3.4: 1535619
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Ändrad användning av lokal (gym) till fem lägenheter.
Takomläggning på skola i Vaxholm
Avser renovering av tak på Söderfjärdsskolan.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt ansökan om rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Vaxholm
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av garage i Vaxholm
Nybyggnad av traktorgarage.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaxholm
Nybyggnad av transformatordstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaxholm
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av förråd i Vaxholm
Rivning av förråd.
Rivning av skola i Vaxholm
Rivning av skolbyggnad.
Rivning av verkstad i Vaxholm
Rivningslov för rivning av verkstadshall.
Nybyggnad av paviljong i Vaxholm
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av paviljonger för nyanlända.
Ombyggnad av barack i Vaxholm
Ombyggnad av modulbyggnad samt marklov för redan utförda markutfyllnader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: