Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vaxholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av bostäder mm i Vaxholm
Planer för nybyggnation av bostäder, kontor, centrumverksamhet i markplan och garage under mark på Domaren 15.
Nybyggnad av bostäder på Resarö
Planområdet omfattar fastigheterna Överby 2:40-42; 2:46; 2:50; 2:77 och del av fastigheterna Engarn 1:12, Överby 2:43-44, 2:47 och 2:70 samt del av Överby S:3. Marken här ägs i huvudsak av kommunen och kommunen är huvudman för allmän plats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Resarö
Tillbyggnad av skola med slöjdsalar på 600 kvm fördelat på 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Rivning av tvåbostadshus och nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Ombyggnad av fd regementsbyggnad till bostäder.
Nybyggnad av markförlagda ledningar på Skarpö, etapp 3.1
Etapp 3.1: 1015897. Etapp 3.2: 1187622. Etapp 3.3: 1198834. Etapp 3.4: 1535619
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Ändrad användning av lokal (gym) till fem lägenheter.
Sanering av markanläggning i Rindö
Sanering av mark inför nybyggnation av skola och förskola.
Nybyggnad av båthallar och förråd i Vaxholm, Etapp 1
Bygglov sökt för utökning av småbåtshamn samt nybyggnad av 2 st båthallar, 5 st förråd och en tvättbod.
Etablering av förskolepaviljong i Vaxholm
Avser uppförande av provisorisk förskola på kv Vitsippan. Utsedd entreprenör kan vara: Mark-och byggentreprenör, Markentreprenör med byggentreprenör som UE eller Byggentreprenör med markentreprenör som UE. Pavilljongleverantör finns utsedd via ramavtal.
Nybyggnad av parkering i Vaxholm
Det finns ett stort behov av fler platser för infartsparkering vid Engarns vägskäl. Den befintliga parkeringen söder om Resarövägen planeras att utökas med fler platser närmare busshållplatserna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Bygglov för ändrad användning och utvändig användning av flerbostadshus, samt ändring av marknivå.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt ansökan om rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vaxholm
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och utvändig ändring. Nybyggnad av bastu samt ny brygga. rivning av lekstuga.
Nybyggnad av plank i Vaxholm
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av garage i Vaxholm
Nybyggnad av traktorgarage.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaxholm
Nybyggnad av transformatordstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaxholm
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av förråd i Vaxholm
Rivning av förråd.
Rivning av skola i Vaxholm
Rivning av skolbyggnad.
Nybyggnad av paviljong i Vaxholm
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av paviljonger för nyanlända.
Ombyggnad av barack i Vaxholm
Ombyggnad av modulbyggnad samt marklov för redan utförda markutfyllnader.
Rivning av enbostadshus i Vaxholm
Rivningslov för rivning av två enbostadshus, personalbostäder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: