Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vaxholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola i Resarö
Tillbyggnad av skola med slöjdsalar på 600 kvm fördelat på 2 våningar.
Rivning av skola i Vaxholm
Avser rivning av 3 st förskolor Norrbergsskolan, Lillstugan och Lägerhöjden på Eriksövägen samt Hamngatan, inför nybyggnation.
Ombyggnad av skollokaler i Vaxholm
Avser ombyggnad av industrilokal till skollokaler.
Nybyggnad av markförlagda ledningar på Skarpö, etapp 3.2
Avser VA-utbyggnad och markförläggning av elkraft på Skarpö. Etapp 3.1: 1015897. Etapp 3.2: 1187622. Etapp 3.3: 1198834. Etapp 3.4: 1535619
Nybyggnad av markförlagda ledningar på Skarpö, etapp 3.4
Avser VA-utbyggnad och markförläggning av elkraft på Skarpö. Etapp 3.1: 1015897. Etapp 3.2: 1187622. Etapp 3.3: 1198834. Etapp 3.4: 1535619
Nybyggnad av markförlagda ledningar på Skarpö, etapp 3.3
Avser VA-utbyggnad och markförläggning av elkraft på Skarpö. Etapp 3.1: 1015897. Etapp 3.2: 1187622. Etapp 3.3: 1198834. Etapp 3.4: 1535619
Nybyggnad av markförlagda ledningar på Skarpö, etapp 3.1
Avser VA-utbyggnad och markförläggning av elkraft på Skarpö. Etapp 3.1: 1015897. Etapp 3.2: 1187622. Etapp 3.3: 1198834. Etapp 3.4: 1535619
Sanering av markanläggning i Rindö
Sanering av mark inför nybyggnation av skola och förskola.
Anläggning av våtmark i Vaxholm
Projektet innebär att en våtmark skapas i Söderby träsk och därmed skapas ett vatten för lekvandrande fiskar, framför allt gädda. Våtmarken kommer anläggas genom en kombination av en grund urschaktning av matjordslagret och att en 250 meter lång dammvall anläggs i östra kanten av träsket. Total yta för urschaktning ca 2,3 ha.
Etablering av förskolepaviljong i Vaxholm
Avser uppförande av provisorisk förskola på kv Vitsippan. Utsedd entreprenör kan vara: Mark-och byggentreprenör, Markentreprenör med byggentreprenör som UE eller Byggentreprenör med markentreprenör som UE. Pavilljongleverantör finns utsedd via ramavtal.
Nybyggnad av parkering i Vaxholm
Det finns ett stort behov av fler platser för infartsparkering vid Engarns vägskäl. Den befintliga parkeringen söder om Resarövägen planeras att utökas med fler platser närmare busshållplatserna.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vaxholm
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fönster och balkongdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vaxholm
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger, Anmälan för installation av flerbostadshus, installation av markiser Rindö 3:394.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vaxholm
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, ändring av taktäckning från betongtakpannor till planplåt.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Vaxholm
Bygglov för utvändig ändring av stationshall och tvätthall, byte av fasadfärg.
Ombyggnad av lägenhet i Vaxholm
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus (lokal till lägenhet).
Nybyggnad av återvinningsstation i Vaxholm
Bygglov för ändring av återvinningsstation.
Nybyggnad av småbåtshamn i Vaxholm
Bygglov för anläggande av småbåtshamn som ersättning för befintlig.
Nybyggnad av carport i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad av carportar.
Nybyggnad av fritidshus i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad av fritidhus samt rivning av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad av två förrådsbodar.
Nybyggnad av barack i Vaxholm
Bygglov för uppförande av annan byggnad, bodetablering.
Nybyggnad av busshållplats i Vaxholm
Marklov för anläggande av busshållplats.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Vaxholm
Iordningställande av parkering på befintlig tennisbana, ca 28 parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: