Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vaxholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenheter för särskilt boende på Vaxön
Särskilt boende samt seniorbostäder planeras, minst 120 platser.
Nybyggnad av bostäder på Vaxön, Vaxholm
Avser nybyggnad av 240 bostäder, från radhus till flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Vaxholm
Bygglov för uppförande av förskola, kontor, mötesplats för seniorer och garage.
Nybyggnad av hyresrätter i Vaxholm
Nybyggnad av bostäder med garage under mark.
Tillbyggnad av skola i Resarö
Tillbyggnad av skola med slöjdsalar på 600 kvm fördelat på 2 våningar.
Utbyggnad av va-ledningar i Vaxholms stad
Objektet avser förläggning av nya dagvattenledningar, rörspräckning, bort- och omkoppling av felkopplingar, nya förbindelsepunkter samt anläggande av ett fördröjningsmagasin för dagvatten på Vaxön i Vaxholms stad. Objektet avser också återställning av väg samt anläggning av ny trottoar i Timmermansvägen.
Nybyggnad av markförlagda ledningar på Skarpö, etapp 3.3
Avser VA-utbyggnad och markförläggning av elkraft på Skarpö. Etapp 3.1: 1015897. Etapp 3.2: 1187622. Etapp 3.3: 1198834. Etapp 3.4: 1535619
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Ändrad användning och inredande av tre bostadslägenheter i lokal i flerbostadshus samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkering i Vaxholm
Det finns ett stort behov av fler platser för infartsparkering vid Engarns vägskäl. Den befintliga parkeringen söder om Resarövägen planeras att utökas med fler platser närmare busshållplatserna.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed Rindövägen i Rindö, Vaxholm
Objektet omfattar trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed en sträcka på ca 600 m längs med Rindövägen på Rindö. Åtgärderna omfattar bland annat anläggande av gång- och cykelväg, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser samt belysningsarbeten.
Nybyggnad av förråd i Vaxholm
Nybyggnad för ca 12 kistförvaringar, avser 40 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Avser inredning av 4 lägenheter i flerbostadshus, tillbyggnad med 4 takkupor och utvändig ändring (två nya takfönster).
Nybyggnad av båthallar och förråd i Vaxholm, Etapp 2
Denna del avser nybyggnad av verkstad och lager.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaxholm
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Vaxholm
Nybyggnad av plank.
Utvändigt underhåll av hembygdsgård i Vaxholm
Utvändig ändring av hembygdsgård.
Utvändigt underhåll av skola i Vaxholm
Utvändig ändring av skolbyggnad, borttagande av ett fönster på fasad mot norr.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Vaxholm
Utökning av småbåtshamn.
Ombyggnad av industrihus i Vaxholm
Ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Vaxholm
Tidsbegränsat bygglov för kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Vaxholm
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av brygga i Rindö hamn, Vaxholm
Byggnation av ny flytbrygga med Y-bommar och gångbara bommar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: