Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vaxholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola och förskola på Rindö
Skola för 350 elever innehållande klassrum och matsal. Ca 3500 kvm skola och ca 1000 kvm förskola (6 avdelningar). Kommer att ske efter sanering: 1466138
Renovering av hamn, kaj i Vaxholm
Planer finns för renovering/ombyggnad av kajerna i Vaxholm.
Tillbyggnad av skola i Resarö
Tillbyggnad av skola med slöjdsalar på 600 kvm fördelat på 2 våningar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vaxholm
Avser byte av fönster och balkongdörrar på Kulan 2 och kulan 5.
Rivning av skola i Vaxholm
Avser rivning av 3 st förskolor Norrbergsskolan, Lillstugan och Lägerhöjden på Eriksövägen samt Hamngatan, inför nybyggnation.
Ombyggnad av skollokaler i Vaxholm
Avser ombyggnad av industrilokal till skollokaler.
Nybyggnad av markförlagda ledningar på Skarpö, etapp 3.2
Avser VA-utbyggnad och markförläggning av elkraft på Skarpö. Etapp 3.1: 1015897. Etapp 3.2: 1187622. Etapp 3.3: 1198834. Etapp 3.4: 1535619
Nybyggnad av markförlagda ledningar på Skarpö, etapp 3.1
Avser VA-utbyggnad och markförläggning av elkraft på Skarpö. Etapp 3.1: 1015897. Etapp 3.2: 1187622. Etapp 3.3: 1198834. Etapp 3.4: 1535619
Sanering av markanläggning i Rindö
Sanering av mark inför nybyggnation av skola och förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Bygglov för inredning av 4 lägenheter i flerbostadshus, tillbyggnad med 4 takkupor och utvändig ändring (två nya takfönster).
Anläggning av våtmark i Vaxholm
Projektet innebär att en våtmark skapas i Söderby träsk och därmed skapas ett vatten för lekvandrande fiskar, framför allt gädda. Våtmarken kommer anläggas genom en kombination av en grund urschaktning av matjordslagret och att en 250 meter lång dammvall anläggs i östra kanten av träsket. Total yta för urschaktning ca 2,3 ha.
Nybyggnad av parkering i Vaxholm
Det finns ett stort behov av fler platser för infartsparkering vid Engarns vägskäl. Den befintliga parkeringen söder om Resarövägen planeras att utökas med fler platser närmare busshållplatserna.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vaxholm
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger, Anmälan för installation av flerbostadshus, installation av markiser Rindö 3:394.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Vaxholm
Bygglov för utökning av småbåtshamn (ytterligare båtplatser).
Ombyggnad av lägenhet i Vaxholm
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus (lokal till lägenhet).
Nybyggnad av fritidshus i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad, samt uppförande av plank.
Nybyggnad av fritidshus i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad för kistförvaring.
Tillbyggnad av fritidshus i Vaxholm
Bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus samt utvändig ändring av fritidshus och komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vaxholm
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av 16 st balkonger.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Vaxholm
Iordningställande av parkering på befintlig tennisbana, ca 28 parkeringsplatser.
Renovering av kaj i Vaxholm
Avser renovering av träbrygga/kaj vid Cronhamnsplan. En del renovering är redan gjord.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: