Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vaxholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Resarö
Planområdet omfattar fastigheterna Överby 2:40-42; 2:46; 2:50; 2:77 och del av fastigheterna Engarn 1:12, Överby 2:43-44, 2:47 och 2:70 samt del av Överby S:3. Marken här ägs i huvudsak av kommunen och kommunen är huvudman för allmän plats.
Nybyggnad av skola och förskola på Rindö
Skola för 350 elever innehållande klassrum och matsal. Ca 3500 kvm skola och ca 1000 kvm förskola (6 avdelningar). Kommer att ske efter sanering: 1466138
Nybyggnad av bostäder och kontor i Vaxholm
Syftet med planen för del Vaxön 1:26 (som längre fram kommer få arbetsnamn Rådjuret) är att skapa förutsättningar för cirka 25 stycken mindre bostäder för studenter och nyanlända, samt möjligheter till kontor på del av fastigheten för Vaxön 1:26.
Anläggande av cirkulationsplats vid Engarns vägskäl
Projektet avser ombyggnad av Engarns vägskäl/trevägskorsning till cirkulationsplats, förbättringsåtgärder för kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafíkanter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Ombyggnad av fd regementsbyggnad till bostäder.
Nybyggnad av markförlagda ledningar på Skarpö, etapp 3.1
Etapp 3.1: 1015897. Etapp 3.2: 1187622. Etapp 3.3: 1198834. Etapp 3.4: 1535619
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Ändrad användning av lokal (gym) till fem lägenheter.
Sanering av markanläggning i Rindö
Sanering av mark inför nybyggnation av skola och förskola.
Nybyggnad av båthallar och förråd i Vaxholm, Etapp 2
Denna del avser nybyggnad av verkstad och lager.
Etablering av förskolepaviljong i Vaxholm
Avser uppförande av provisorisk förskola på kv Vitsippan. Utsedd entreprenör kan vara: Mark-och byggentreprenör, Markentreprenör med byggentreprenör som UE eller Byggentreprenör med markentreprenör som UE. Pavilljongleverantör finns utsedd via ramavtal.
Nybyggnad av parkering i Vaxholm
Det finns ett stort behov av fler platser för infartsparkering vid Engarns vägskäl. Den befintliga parkeringen söder om Resarövägen planeras att utökas med fler platser närmare busshållplatserna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Bygglov för ändrad användning och utvändig användning av flerbostadshus, samt ändring av marknivå.
Tillbyggnad av affärshus i Vaxholm
Förhandsbesked för uppförande av lyftbord.
Rivning av skola i Vaxholm
Rivning av skolbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Vaxholm
Rivningslov för rivning av två enbostadshus, personalbostäder.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Vaxholm
Bygglov för anläggande av brygga, utökning av småbåtshamn.
Nybyggnad av förråd i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vaxholm
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och utvändig ändring. Nybyggnad av bastu samt ny brygga. rivning av lekstuga.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Vaxholm
Bygglov för utvändig ändring av stationshall och tvätthall, byte av fasadfärg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: