Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vaxholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av markanläggning i Rindö
Sanering av mark inför nybyggnation av skola och förskola.
Omläggning av konstgräsplan på Vaxön, Vaxholm
Avser borttagning och destruering av befintlig konstgräsmatta, leverans, utläggning och färdigställande av ny konstgräsplan 68 x 111 meter för breddfotboll på befintlig underbyggnad och helgjuten gummipad.
Nybyggnad av kontor i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad av kontor, verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Nybyggnad av affärslokaler och flerbostadshus samt parkering.
Nybyggnad av garage i Vaxholm
Nybyggnad av komplementbyggnad, garage, samt stängsel runt tennisbana.
Nybyggnad av pumpstation i Vaxholm
Nybyggnad av pumpstation samt ändring av marknivå.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaxholm
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Vaxholm
Rivning av befintligt plank samt nybyggnad av plank.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vaxholm
Rivning av del av fasad på flerbostadshus.
Rivning av transformatorstation i Vaxholm
Rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av parhus i Vaxholm
Bygglov för utvändig ändring av tvåbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Vaxholm
Bygglov för ändrad användning, lokal till lägenhet.
Nybyggnad av förråd i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Vaxholm
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskolepaviljong.
Nybyggnad av brygga i Vaxholm
Strandskyddsdispens för brygga.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Vaxholm
Tidbegränsad ändrad användning av brandstation (byggnad 7) till friskvårdsanläggning.
Utvändigt underhåll av bryggeri i Vaxholm
Utvändig ändring av microbryggeri.
Utvändigt underhåll av pumpstation i Vaxholm
Utvändig ändring på pumpstation.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Vaxholm
Utökning av småbåtshamn samt ansökan om strandskyddsdispens.
Ombyggnad av lägenhet i Vaxholm
Ändrad användning av lokal i flerbostadshus till bostadslägenhet.
Ombyggnad av idrottshall i Vaxholm
Ändrad användning av militär gymnastikbyggnad till civil idrottshall (byggnad 6).
Ombyggnad av affärshus i Vaxholm
Ändrad planlösning samt ändring som berör bärande delar och påverkar brandskyddet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: