Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Östra Mörtnäs
Ca 140 lgh i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Ca 130-150 lägenheter.
Nybyggnad av särskilt boende på Ingarö
Markanvisningstävling för särskilt boende i Pilhamn med minst 60 lägenheter.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Värmdö
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Planer för nybyggnad av 75 st lägenheter i Lugnet, Gustavsberg.
Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Planområdet är cirka 7 600 kvm och omfattar fastigheterna Ösby 1:77, Ösby 1:318 och del av Gustavsberg 1:51 och ligger i anslutning till Skärgårdsvägen och Gamla Svartens väg/ Hästskovägen
Nybyggnad av förskola i Gustavsberg
Planerat projekt ur investeringsbudget för ny förskola på Värmdölandet.
Nybyggnad av sporthall i Gustavsberg
Planer ur kommunens investeringsbudget för nybyggnad av en ny sporthall i Charlottendal med läktare för ca 270 personer.
Nybyggnad av trafikcentrum på Ingarö
Gc-bana från Värmdö marknad mot Ingarö, knutpunkt för busstrafik, infartsparkering, översyn av trafikplatserna Gustavsberg och Hålludden samt kollektivtrafikfält.
Nytt verksamhetsområde på Värmdö
40 000 kvm tomtmark, 2 nya infartsparkeringar med totalt ca 140 platser.
Nybyggnad av lättare industri, lager och logistiklokaler i Gustavsberg
Tomter till försäljning för industri, lager och logistik på Ekobacken i Gustavsberg.
Nybyggnad av bostäder i Värmdö
Planuppdrag för att möjliggöra bostadsbebyggelse för ca 25-30 bostäder i mindre flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Planer finns för ca 30 bostäder i flerfamiljshus.
Nybyggnad av bostäder samt servicepunkt för färjor på Runmarö
Nybyggnation av 3st villor. Ombyggnad till bostadsrätter alternativt hotell. Väntsal/servicepunkt för färjor. Nytt byggherrebolag kommer bildas.
Utbyggnad av va-ledningar till Enkärret
Utbyggnad av VA-ledningar
Nybyggnad av radhus i Gustavsberg
Avser nybyggnad av 16 st radhus vid Gustavsbergs gamla porslinsfabrik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, kv. 7 etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 91 lägenheter.
Ombyggnad samt nybyggnad av bostäder i Gustavsberg
Ombyggnad av Stallet till lokaler för centrumändamål, nybyggnad av ca 25 bostäder i 2-4 våningar.
Nybyggnad av industriområde på Värmdö etapp 1
7 st industritomter kvar, tomterna är på cirka 1100-3350 kvm
Nybyggnad av förskola i Värmdö
Avser nybyggnad av en förskola med 10 avdelningar.
Nya bostäder Gustavsberg
Planer finns att bygga 94 lägenheter fördelat på 4 huskroppar. Underhusen planeras det att bygga garage och cykelparkeringar.
Nybyggnad av affärshus i Gustavsberg
Avser nybyggnad av uppförande av handelshus.
Nybyggnad av fastighet i Gustavsberg
Avser nybyggnad av kommersiell verksamhet på Leveransvägen 9, vid Värmdö Marknad, i Gustavsberg. Det kommer vara Padeltennis med elva banor i lokalerna. Bland hyresgästerna finns också ett gym och ett par andra verksamheter. Samt en lokal på ca 700 kvm kommer finnas kvar för uthyrning.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 2
Nybyggnad av bostäder på Mörtnäshöjden, Mörtnäs 1:12 mfl, i Värmdö.
Nybyggnad av gc-väg mellan Långvik-Björkviksbrygga, Värmdö, etapp 2
Nybyggnad av gc-väg mellan Långvik-Björkviksbrygga
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Avser uppförande av 4 tvåbostadshus samt komplementbyggnad Sund 1:19,1:20,1:21.
Utbyggnad av va-ledningar på Bullandö
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Utbyggnad av va-ledningar på Värmdö
Avser utbyggnad av va-ledningar i Stavsnäs vid Gammelbodavägen.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 4
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Denna sträcka avser Kolströms Bro - Varmdömarknaden.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 3
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Denna sträcka avser Kolströms Bro - Varmdömarknaden.
Utbyggnad av va-ledningar i Strömma
Planer finns för utbyggnad av VA-ledningar i Strömma.
Nybyggnad av väg i Gustavsberg
Avser nybyggnad av anläggande av väg.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Avser nybyggnad av 4 enbostadshus 1:18,1:19,1:20,1:21.
Ombyggnad till padelanläggning, Värmdö
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Installation av solcellsanläggning på äldreboende i Värmdö kommun
Objektet avser projektering och installation av en komplett solcellsanläggning på taket av Ljungs äldreboende.
Installation av solcellsanläggning i Värmdö kommun
Objektet avser projektering och installation av en komplett solcellsanläggning på taket av räddningstationen.
Installation av solcellsanläggning på sporthall i Värmdö kommun
Objektet avser projektering och installation av en komplett solcellsanläggning på taket av sporthallen vid Brunns skola.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av enbostadshus, rivning av befintlig huvudbyggnad.
Nybyggnad av belysningsmast i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för anläggande av belysningsstolpar.
Rivning av förråd i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov för rivning av torp och komplementbyggnader.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för fem komplementbyggnader för boetablering.
Rivning av brygga i Gustavsberg
Ansökan rivningslov brygga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: