Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende på Ingarö
Markanvisningstävling för särskilt boende i Pilhamn med minst 60 lägenheter.
Nybyggnad av skola i Värmdö
Nybyggnad av F-9 skola i Charlottendal, utanför Gustavsbergs centrum. Avser att bli en tvåparallellig grundskola för årskurserna F-9 och fritids. När den är fullt utbyggd kommer den att ha cirka 600 elever.
Nybyggnad av sporthall i Gustavsberg
Planer ur kommunens investeringsbudget för nybyggnad av en ny sporthall i Charlottendal med läktare för ca 270 personer.
Nybyggnad av trygghetsboende i Gustavsberg
Avser cirka 30–40 lägenheter i trygghetsboende inom en del av fastigheten Gustavsberg 1:144 i centrala Gustavsberg.
Nybyggnad av bostäder i Värmdö
Planuppdrag för att möjliggöra bostadsbebyggelse för ca 25-30 bostäder i mindre flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av bostäder samt servicepunkt för färjor på Runmarö
Nybyggnation av 6st villor, ombyggnad av 4st fastigheter till lägenheter samt väntsal/servicepunkt för färjor. Nytt byggherrebolag kommer bildas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Planer finns för ca 30 bostäder i flerfamiljshus.
Nybyggnad av radhus i Gustavsberg
Avser nybyggnad av 16 st radhus vid Gustavsbergs gamla porslinsfabrik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, kv. 7 etapp 1
I denna etapp ska det byggas 34 bostadsrätter
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, kv. 7 etapp 2
I denna etapp ska det byggas 34 bostadsrätter
Nybyggnad av industrihus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av småindustri/hantverkslokaler.
Nybyggnad av bostäder på Ingarö, Etapp 3
I tredje etappen planeras nybyggnad av 23 st parkvillor samt klubbhus.
Nybyggnad av småindustri, hantverkshus och kontor i Brunn
Avser nybyggnad av industri på ca 500-600 m2.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 2
Nybyggnad av bostäder på Mörtnäshöjden, Mörtnäs 1:12 mfl, i Värmdö.
Inbyggnad av hockeyrink i Gustavsberg
Planer för ombyggnad av Ekvallens utomhusring till en ishall.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 2
Totalt planeras 18 bostäder och i andra etappen byggs 10 st.
Utbyggnad av va-ledningar på Bullandö
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Utbyggnad av va-ledningar på Värmdö
Avser utbyggnad av va-ledningar i Stavsnäs vid Gammelbodavägen.
Uppförande av pelletspannanläggning vid värmeverk, Gustavsberg
Avser nybyggnad av pelletspannanläggning inom Vattenfalls produktionsanläggning Ekobacken i Gustavsberg. Anläggning av nya dagvattenledningar, brunnar, processavlopp, pumpgrop och dräneringsledningar.
Pontonbryggor vid Stavsnäs vinterhamn
Avser betongpontoner inklusive förankring, y-bommar enligt bygglovshandling, ledningsdragning samt erforderligt antal pollare för belysning, el och vatten. Entreprenaden omfattar även rivning och bortforsling av 2 befintliga brygg/pontonanläggningar samt flytt och förankring av en mindre ponton, 2 x 10 m med en sugtömningsstation.
Utbyggnad av va-ledningar i Strömma
Planer finns för utbyggnad av VA-ledningar i Strömma.
Ombyggnad av tillfartsvägar vid Norra Lagnö och Tynningö
Breddning av Lagnövägen för ny gångbana, breddning av Tynningövägen, ny busshållplats mm.
Nybyggnad av föreningshus i Mörtnäs, Värmdö
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Stockholms län
Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av 12 st befintliga busshållplatser längs väg 222 i Värmdö kommun. Breddning av väg, anläggning av mittrefuger samt sidoområdesåtgärder. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden till och med 2021-11-30.
Konvertering av garage till bostäder i Gustavsberg
Avser konvertering av garage till 5 st lägenheter på Ösby 1;36, Rutens väg 2-6, Gustavsberg.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Avser uppförande av 3 enbostadshus Torsby 1:47,1:207,1:205.
Nybyggnad av hotell i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av personalbostäder/hotell samt rivning.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av 4 tvåbostadshus (hus 4), uppförande av komplementbyggnad Hemmesta 11:235,11:519,11:520,11:518.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av gruppbyggda småhus/ radhus.
Nybyggnad av affärshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av handelshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Gustavsberg
Avser konvertering av flerbostadshus Ösby 1:36,4:2. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande av tvåbostadshus.
Ombyggnad för bergvärme i förskola på Värmdö
Omfattar ombyggnad av värmesystem till bergvärmesystem. Utförande av byggnadsarbeten, VVS- och elinstallationer, styrenheter samt rivning och rördragning.
Ombyggnad av församlingshus i Gustavsberg
Anmälan om ändrad planlösning.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Gustavsberg
Avser fasadändring av drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gustavsberg
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Nybyggnad av lager i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av industritält.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av silo i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av pelletssilo.
Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus.
Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsad bygglov för pontonbrygga.
Nybyggnad av lager i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för komplementbyggnad/tält.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för komplementbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av komplementbyggnad/förvaringsskåp.
Nybyggnad av reningsverk i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av reningsanläggning.
Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat lov för brygganläggning.
Ombyggnad av busshållplats i Gustavsberg
Ansökan om tillgänglighetsanpassning av busshållplats samt marklov.
Ombyggnad av busshållplats i Gustavsberg
Ansökan om tillgänglighetsanpassning av busshållplats.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov fasadändring av enbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av pooltak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av elljusspår i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för belysning till motionsspåret ekedal.
Nybyggnad av belysningsmast i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för belysning.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring, solceller.
Utvändigt underhåll av värmeverk i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring, solceller.
Tillbyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för förlängning av befintlig brygga.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för förråd.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad till verksamhet.
Ombyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ombyggnad och utvändig ändring av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för pumpstation.
Tillbyggnad av garage i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillbyggnad garagebyggnad, besinstation.
Ombyggnad av busshållplats i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillgänglighetsanpassning av busshållplats samt marklov.
Ombyggnad av markanläggning i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillgänglighetsanpassning av busshållplats samt marklov.
Nybyggnad av mur i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av stödmur samt marklov.
Nybyggnad av mur i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av stödmur, södra sidan.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt rivning av den befintliga.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt rivningsanmälan för befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation, tidsbegränsat lov för tillfällig transformatorstationstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Ombyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ändrad placering av väderskydd samt marklov (norra sidan).
Ombyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ändrad placering av väderskydd samt marklov.
Ombyggnad av markanläggning i Gustavsberg
Ansökan om marklov för markutjämning.
Ombyggnad av busshållplats i Gustavsberg
Ansökan om marklov för tillgänglighetsanpassning av busshållplats.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gustavsberg
Ansökan om nybyggnad av servicehus.
Rivning av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov fritidshus (jaktstuga).
Utvändigt underhåll av gym i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring för affärsbyggnad (gym).
Rivning av garage, Gustavsberg
Ansökan om rivningslov gällande garagelänga.
Utvändigt underhåll av kyrkogård i Värmdö Kyrka
Planer finns för renovering av kyrktrapp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: