Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Värmdö
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av särskilt boende på Ingarö
Markanvisningstävling för särskilt boende i Pilhamn med minst 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Planer för nybyggnad av 48st lägenheter i Lugnet, Gustavsberg.
Nybyggnad av förskola i Gustavsberg
Planerat projekt ur investeringsbudget för ny förskola på Värmdölandet.
Nybyggnad av sporthall i Gustavsberg
Planer ur kommunens investeringsbudget för nybyggnad av en ny sporthall i Charlottendal med läktare för ca 270 personer.
Nybyggnad av radhus i Gustavsberg
Avser nybyggnad av 38 radhuslägenheter i 8 längor.
Nybyggnad av trygghetsboende i Gustavsberg
Avser cirka 30–40 lägenheter i trygghetsboende inom en del av fastigheten Gustavsberg 1:144 i centrala Gustavsberg.
Nybyggnad av radhus i Gustavsberg
Avser nybyggnad av 16 st radhus vid Gustavsbergs gamla porslinsfabrik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, kv. 7 etapp 1
I denna etapp ska det byggas 34 bostadsrätter
Nybyggnad av bostäder i Gustavsberg
Nybyggnad av parhus samt 1 flerbostadshus med 6st lägenheter.
Nybyggnad av industriområde på Värmdö etapp 1
7 st industritomter kvar, tomterna är på cirka 1100-3350 kvm
Nybyggnad av småindustri, hantverkshus och kontor i Brunn
Avser nybyggnad av industri på ca 500-600 m2.
Nybyggnad av affärshus i Gustavsberg
Avser nybyggnad av uppförande av handelshus.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Stockholms län
Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av 12 st befintliga busshållplatser längs väg 222 i Värmdö kommun. Breddning av väg, anläggning av mittrefuger samt sidoområdesåtgärder. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden till och med 2021-11-30.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 2
Totalt planeras 18 bostäder och i andra etappen byggs 10 st.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Avser uppförande av 4 tvåbostadshus samt komplementbyggnad Sund 1:19,1:20,1:21.
Utbyggnad av va-ledningar på Bullandö
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Utbyggnad av va-ledningar på Värmdö
Avser utbyggnad av va-ledningar i Stavsnäs vid Gammelbodavägen.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 3
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Projektet kommer att delas i etapper. Denna sträcka avser Kolströms Bro - Varmdömarknaden.
Utbyggnad av va-ledningar i Strömma
Planer finns för utbyggnad av VA-ledningar i Strömma.
Nybyggnad av föreningshus i Mörtnäs, Värmdö
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Avser uppförande av tvåbostadshus.
Nybyggnad av väg i Gustavsberg
Avser nybyggnad av anläggande av väg.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Avser nybyggnad av 4 enbostadshus 1:18,1:19,1:20,1:21.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Avser uppförande av gruppbyggda småhus/ radhus.
Tillbyggnad av restaurang i Gustavsberg
Avser om-tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av 4 tvåbostadshus (hus 4), uppförande av komplementbyggnad Hemmesta 11:235,11:519,11:520,11:518.
Nybyggnad av hotell i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av personalbostäder/hotell samt rivning.
Ombyggnad för bergvärme i förskola på Värmdö
Omfattar ombyggnad av värmesystem till bergvärmesystem. Utförande av byggnadsarbeten, VVS- och elinstallationer, styrenheter samt rivning och rördragning.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av två komplementbyggnader.
Nybyggnad av återvinningsstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av förskola i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av förskola. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av skola i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av skola. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av hamn i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för utökning av hamn enligt miljödom nacka tr m 3948-15.
Rivning av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov för rivning av nätstation.
Rivning av förråd i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov för rivning av torp och komplementbyggnader.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för fem komplementbyggnader för boetablering.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för komplementbyggnader.
Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat lov för brygganläggning.
Rivning av brygga i Gustavsberg
Ansökan rivningslov brygga.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gustavsberg
Anmälan om utvändig ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av enbostadshus, rivning av befintlig huvudbyggnad.
Nybyggnad av belysningsmast i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för anläggande av belysningsstolpar.
Tillbyggnad av elljusspår i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för belysning till motionsspåret ekedal.
Nybyggnad av belysningsmast i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för belysning.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för förråd.
Ombyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ombyggnad och utvändig ändring av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av silo i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av pelletssilo.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: