Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av tågdepå i Vallentuna
En uppställningshall för tåg (ca 8000 kvm), en byggnad för verkstad (ca 4000 kvm) och en byggnad för kontor.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Ca 600 bostäder i flerbostadshus och småhus 2-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Nybyggnad av ca 100 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Detaljplan för bostadsbebyggelse om ca 50 bostäder i flerbostadshus och ca 10 radhus/kedjehus på Kragsta 1:51:3 och del av 2:7.
Nybyggnad av radhus/parhus i Vallentuna
Planer för ett 40-50 tal rad och parhus.
Anläggande av ramper i Gillinge
Projektet avser anläggande av två nya temporära ramper. En påfartsramp för södergående trafik ut på E18 mot Stockholm och en avfartsramp för norrgående trafik från Stockholm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Vallentuna
Norr om Väsbyvägen med ca 50000 kvm byggklar mark.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Vallentuna och Knivsta
Avser nyförläggning av avloppsreningsverk med tillhörande tillfartsvägar i Västersjö, Knivsta och i Lövsättra, Vallentuna.
Tillbyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av småhus i Vallentuna
Syftet med planen är att pröva möjligheten till en utbyggnad av bostäder i norra delen av Lindholmen. Planen innebär att fyra parhus eller fem friliggande småhus kan uppföras. Tillfart till planområdet sker från Mörbytorpsvägen. Marken ägs av privata fastighetsägare.
Ombyggnad av väg i Vallentuna
Ur investeringsbudget 2019-2022. Trafiksäkerhetsåtgärder längs Lindholmsvägen.
Trafikåtgärder vid Hagaskolan i Vallentuna
Avser tillträdesvägar i området runt den nya Hagaskolan i Vallentuna behöver förbättras. Hållplatserna på Lindholmsvägen ska tillgänglighetsanpassas. Vid återvinningsstation längs Lindholmsvägen finns ett övergångsställe som ska åtgärdas.
Utvändigt underhåll av ishall i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av ishall, renovering av fasad och fönster.
Nybyggnad av småhus i Vallentuna
6-7 småhus planeras. Marken ägs av privata fastighetsägare.
Nybyggnad av småhus i Kumla-Stensta, Vallentuna
Planområdet ligger väster om Gamla Norrtäljevägen.
Utbyggnad av väg och vattenledning i Vallentuna
Avse utbyggnad av befintlig väg samt anlägga nytt kommunalt VA system på del av Bergsjövägen inom detaljplaneområde Kårsta - Rickeby 1.
Ombyggnad av pendeltågstation längs Roslagsbanan
Byte av bommar, nytt mötesspår och infart.
Ombyggnad av pendeltågstation längs Roslagsbanan
Ny sidoplattform, nya korsningar med bommar, ny växel, bullerskyddsskärmar.
Ombyggnad av pendeltågstation längs Roslagsbanan
Flytt av plattform, ny övergång med bommar, nya växlar, bullerskärmar.
Tillbyggnad av lager i Vallentuna
Tillbyggnad av lagerlokal med ca 200 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: