Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna, Etapp 1
Avser ca 74 st bostäder. Totalt i området planeras ca 250 lgh i flerbostadshus, handelslokaler, 90-95 radhus, 40-45 villor, förskola.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna, etapp 1
Totalt i området planeras ca 250 lgh i flerbostadshus, handelslokaler, 90-95 radhus, 40-45 villor, förskola.
Nybyggnad av närvärmeverk vid tågdepå i Vallentuna
Trafikförvaltningen önskar köpa en funktionsleverans av energileverantör som bygger, äger och driver en ny, lokalt placerad värmeanläggning för Roslagsbanans nya depå.
Nybyggnad av gruppbostad i Ormsta
Ur kommunens Lokalförsörjningsprognos 2019-2028. Planer för gruppbostad med ca 60 platser.
Nybyggnad av Kontor i Vallentuna
Avser nybyggnad av kontor, ett kontorshus på ca 3600 kvm.
Nybyggnad av studentbostäder i Vallentuna
Avser studentbostäder med hyresrätter på gamla polishuset tomten. De nya studentbostäderna kommer att ligga centralt i korsningen Gärdesvägen/Allévägen.
Nybyggnad av skola i Vallentuna
Planer finns för nybyggnad av engelska skola i Vallentuna.
Nybyggnad av småhus i Vallentuna
Nybyggnad för antingen 4 parhus eller 5 enbostadshus på detaljplaneområdet, samt möjliggöra för ny gång- och cykelväg längs Mörbytorpsvägen.
Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Kårsta, Vallentuna
Avser VA-utbyggnad i Kårevägen, Kårsta, Vallentuna.
Ny återvinningsstation i Lindholmen, Vallentuna
Planer finns för nybyggnad av en ny återvinningsstation i Lindholmen. Vallentuna- Åby 1:174 : 1635888
Nybyggnad av Infartsparkering i Vallentuna
Avser en ny infartsparkering i Kragstalund, Bällstaberg.
Ombyggnad av gata och VA-anläggning i Vallentuna
Etapp 1: Syftet med projektet är att skapa gatuanslutning till bostadsbebyggelsen på fastigheten Vallentuna-Mörby 1:115 samt att förbättra trafiksäkerheten och utformningen av korsningen Mörbyvägen/Fornminnesvägen. Etapp 2: Objektet avser förnyelse av befintliga VA ledningar längs Mörbyvägen samt anläggande av ny dagvattenledning med tillhörande fördröjningsmagasin i Mörbyvägen / Källvägen.
Upprustning av lekplats i Vallentuna
Planer finns för upprustning av lekplats i Rickeby, Bergvägen 20 C.
Anläggning av förskolegård i Brottby, Vallentuna
Avser anläggning av ny förskolegård för Garnstugans förskola, samt anpassningar och komplettering med lekutrustning på befintlig skol- och förskolegård inom Karbyskolan i Brottby, Vallentuna kommun.
Utvändigt underhåll av kyrka i Frösunda Kyrka
Ur kyrkoantikvarisk ersättning. Planer finns för byte av tak på Frösunda kyrka.
Tillbyggnad av hotell i Vallentuna
Tillbyggnad av hotell.
Nybyggnad av promenadväg i Vallentuna
Ny strandpromenad längs Vallentunasjön.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Nybyggnad av industri/kontor.
Utvändigt underhåll av skola i Vallentuna
Utvändig ändring av skola och förskola samt invändig ändring av förskola hus E Karbyskolan.
Utvändigt underhåll av förråd i Vallentuna
Utvändig ändring av förråd med ytterligare en dörr på Bällsta 2:1266, Bällsta 2:655 & Bällsta 2:1270.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Vallentuna
Nybyggnad av tvåbostadshus med BYA/BTA om 144/263 m2.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Tillbyggnad av enbostadshus (BYA 45 m2 BTA 24 m2.).
Invendig renovering av kyrka i Vallentuna
Avser utredning och åtgärder av nytt inneklimat i Orkesta kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: