Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna, etapp 1
Totalt i området planeras ca 250 lgh i flerbostadshus, handelslokaler, 90-95 radhus, 40-45 villor, förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ca 69 bostadsrätter och 27 hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Detaljplan för bostadsbebyggelse om ca 50 bostäder i flerbostadshus och ca 10 radhus/kedjehus på Kragsta 1:51:3 och del av 2:7.
Nybyggnad av Kontor i Vallentuna
Avser nybyggnad av kontor, ett kontorshus på ca 3600 kvm.
Nybyggnad av gc-väg i Vallentuna
Planerat projekt från investeringsbudget för ny gång- & cykelväg Vallentuna - Karby. Centrala Vallentuna- Karby/Brottby
Tillbyggnad av flerbostadshus och butiker i Vallentuna
Tillb ca 26 lgh och 600 kvm lokaler samt omb 1500 kvm befintliga lokaler.
Nybyggnad av skola i Vallentuna
Planer finns för nybyggnad av engelska skola i Vallentuna.
Nybyggnad av butik och lager i Vallentuna
Nybyggnad av butikslokal och lager för Nordiska galleriet.
Ombyggnad av förskola i Vallentuna
Planer finns för ombyggnad av del av Karbyskolan för att göra plats för förskolan Garnstugan.
Ombyggnad av skolkök i Vallentuna
Avser renovering av storkök samt tillhörande utrymmen i Hjälmstaskolan. Även en Option gällande ny CO2 kylanläggning för storkök ingår.
Nybyggnad av gruppbostad i Vallentuna
Uppförande av gruppboende LSS.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Nybyggnad av industri/lager.
Ny mötesstation vid Vedalund längs Roslagsbanan
Ny mötesstation och ny infart till Vallentunadepån.
Ombyggnad av pendeltågstation längs Roslagsbanan
Ny sidoplattform, nya korsningar med bommar, ny växel, bullerskyddsskärmar.
Ombyggnad av pendeltågstation längs Roslagsbanan
Byte av bommar, nytt mötesspår och infart.
Ombyggnad av pendeltågstation längs Roslagsbanan
Flytt av plattform, ny övergång med bommar, nya växlar, bullerskärmar.
Nybyggnad av Infartsparkering i Vallentuna
Avser en ny infartsparkering i Kragstalund, Bällstaberg.
Ny återvinningsstation i Lindholmen, Vallentuna
Planer finns för nybyggnad av en ny återvinningsstation i Lindholmen.
Upprustning av lekplats i Vallentuna
Planer finns för upprustning av lekplats i Rickeby, Bergvägen 20 C.
Täckning norra deponin Löts avfallsanläggning Vallentuna
Avser deponibotten vid Sörabs avfallsanläggning i Löt.
Drift och skötsel park och tomt, Vallentuna kommun
Engångsrapport! Anbud på drift och skötsel infordras. Uppskattad start. Ingen kostnadsuppgift.
Utvändigt underhåll av kyrka i Frösunda Kyrka
Ur kyrkoantikvarisk ersättning. Planer finns för byte av tak på Frösunda kyrka.
Invändig renovering i Kårsta kyrka
Utförande av el, klimat, brand och dränering.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Vallentuna
Tillbyggnad av industri/lager (Bya 1170 m2).
Utvändigt underhåll av industrihus i Vallentuna
Utvändig ändring av industri/lager.
Tillbyggnad av hotell i Vallentuna
Tillbyggnad av hotell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Anmälan - ändring av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus/lss-boende.
Nybyggnad av gruppbostad i Vallentuna
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus/LSS-boende.
Nybyggnad av gruppbostad i Vallentuna
Nybyggnad av flerbostadshus (Bya/Bta 554 m2), vårdboende LSS- 6 st. lägenheter.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Vallentuna
Utvändig ändring av sporthall/ishall.
Utvändigt underhåll av hotell i Vallentuna
Utvändig ändring av hotell.
Nybyggnad av mur i Vallentuna
Marklov för mur/murar.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Ändrad användning av industri/lager.
Ombyggnad av förråd i Vallentuna
Ändrad användning av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Vallentuna
Utvändig ändring av enbostadshus / ersätta garageport med ytterdörr.
Nybyggnad av fritidshus i Vallentuna
Nybyggnad av fritidshus (Bya/Bta 115 m2).
Nybyggnad av förråd i Vallentuna
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Vallentuna
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Nybyggnad av industri/lager (tidsbegränsat 2020-03-01 - 2030-02-28).
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Nybyggnad av enbostadshus (Bya 111m2 Bta 190 m2) samt carport (Bya 30 m2).
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Nybyggnad av enbostadshus Bya om 110 m2 och Bta 185 m2 och additionsbostad med en bya/bta om 50 m2 samt rivning av bef. byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport på Bällsta 2:1306 och Bällsta 2:1307.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av reservoar i Vallentuna
Förhandsbesked för nybyggnad av vattenreservoar och tryckstegringsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Vallentuna
Bygglov för byggbodar t o m 2020-12-31.
Rivning av parhus i Vallentuna
Rivning av tvåbostadshus med lägenheter 14 och 15.
Rivning av servering i Vallentuna
Rivning av uteservering.
Rivning av enbostadshus i Vallentuna
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Vallentuna
Nybyggnad av komplementbyggnad Bya/Bta 50 m2 på Kårsta-Rickeby 2:144, 2:141, 2:78, 2:75, 2:149, 2:143, 2:72, 2:142, 2:73, 2:148, 2:82, 2:81 och 2:66.
Nybyggnad av förråd i Vallentuna
Nybyggnad av komplementbyggnad max 25 m2.
Nybyggnad av kontor i Vallentuna
Nybyggnad av kontorslokaler, tidsbegränsad åtgärd t.o.m 2020-12-31.
Nybyggnad av mur i Vallentuna
Nybyggnad av mur mm.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vallentuna
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Vallentuna
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av sophus i Vallentuna
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Nybyggnad av transformatorstation 16 kvm.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Nybyggnad av transformatorstation på Molnby 6:1, Vallentuna Prästgård 1:2 och Lindholmen 5:1.
Nybyggnad av telestation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av likriktarstation med bya/bta om 197 kvm.
Nybyggnad av skärmtak i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak bya 18 kvm.
Nybyggnad av telestation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av utökad tillfartsparkering - tidsbegränsat tom 2020-12-31.
Nybyggnad av kontor i Vallentuna
Ansökan om bygglov för uppförande av bodar/kontorslokaler tidsbegränsat tom 2023-12-31.
Rivning av sophus i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för rivning av container miljöstation.
Rivning av sophus i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för rivning av contrainer miljöstation.
Ombyggnad av markanläggning i Vallentuna
Ansökan om strandskyddsdispens för upprustning av badstrand.
Ombyggnad av lägenhet i Vallentuna
Anmälan om inredande ytterligare bostad, två takkupor och tillbyggnad med 15 m2 samt komplementbostadshus 25 m2.
Ombyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Anmälan om inredning av ytterligare bostad i enbostadshus på Bällsta 2:1255 och Bällsta 2:1256.
Ombyggnad av parhus i Vallentuna
Anmälan om inredning av ytterligare bostad i enbostadshus, nybyggnad av kompementbostadshus max 25 m2 samt ändring av bärande konstruktion i tvåbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Anmälan om inredning av ytterligare bostad i enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Vallentuna
Anmälan om inredning av ytterligare bostad, två takkupor och tillbyggnad med 15 m2 samt komplementbostadshus om 25 m2.
Rivning av enbostadshus i Vallentuna
Anmälan om rivning av enbostadshus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av parhus i Vallentuna
Anmälan om ändring av bärande konstruktion i tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av klockstapel vid Vada Kyrka
Avser renovering av klockstapeln vid Vada kyrka.
Nybyggnad av förråd i Vallentuna
Anmälan - Nybyggnad av komplementbyggnad max 25 m2.
Invendig renovering av kyrka i Vallentuna
Avser utredning och åtgärder av nytt inneklimat i Orkesta kyrka.
Ny etableringsyta för bodar och materialupplag i Vallentuna
Inför kommande utbyggnad av Roslagsbanan mellan Vallentuna och Kårsta.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Avser mindre ändring av industri/lager

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: