Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Totalt i området planeras ca 300 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ca 69 bostadsrätter och 27 hyresrätter.
Nybyggnad av äldreboende i Vallentuna, etapp 1
Avser nybyggnad av äldreboende med ca 54 platser i Kristineberg, kvarter 4. Totalt i området planeras ca 250 lgh i flerbostadshus, handelslokaler, 90-95 radhus, 40-45 villor, förskola.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Detaljplan för bostadsbebyggelse om ca 50 bostäder i flerbostadshus och ca 10 radhus/kedjehus på Kragsta 1:51:3 och del av 2:7.
Nybyggnad av närvärmeverk vid tågdepå i Vallentuna
Trafikförvaltningen önskar köpa en funktionsleverans av energileverantör som bygger, äger och driver en ny, lokalt placerad värmeanläggning för Roslagsbanans nya depå.
Tillbyggnad av flerbostadshus och butiker i Vallentuna
Tillb ca 26 lgh och 600 kvm lokaler samt omb 1500 kvm befintliga lokaler.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Vallentuna
Norr om Väsbyvägen med ca 5000 kvm byggklar mark på Vargmötet 2:3 mfl
Nybyggnad av gruppbostad i Ormsta
Nybyggnad av LSS-boende samt förråd.
Nybyggnad av butik och lager i Vallentuna
Nybyggnad av butikslokal och lager för Nordiska galleriet.
Stambyte och ytskiktsrenovering av kök och badrum i flerbostadshus i Vallentuna
Entreprenaden avser stambyte med kvarboende, ytskiktsrenovering av badrum och kök samt el-installationsarbete avseende 4 st flerbostadshus med total 63 lägenheter.
Ombyggnad av skolkök i Vallentuna
Avser renovering av storkök samt tillhörande utrymmen i Hjälmstaskolan. Även en Option gällande ny CO2 kylanläggning för storkök ingår.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Nybyggnad av industri/lager.
Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Kårsta, Vallentuna
Avser VA-utbyggnad i Kårevägen, Kårsta, Vallentuna.
Ombyggnad av pendeltågstation längs Roslagsbanan
Byte av bommar, nytt mötesspår och infart.
Ny mötesstation vid Vedalund längs Roslagsbanan
Ny mötesstation och ny infart till Vallentunadepån.
Ombyggnad av pendeltågstation längs Roslagsbanan
Ny sidoplattform, nya korsningar med bommar, ny växel, bullerskyddsskärmar.
Ombyggnad av pendeltågstation längs Roslagsbanan
Flytt av plattform, ny övergång med bommar, nya växlar, bullerskärmar.
Täckning norra deponin Löts avfallsanläggning Vallentuna
Avser deponibotten vid Sörabs avfallsanläggning i Löt.
Invändig renovering i Kårsta kyrka
Utförande av el, klimat, brand och dränering.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Vallentuna
Tillbyggnad av industri/lager (Bya 1170 m2).
Nybyggnad av gruppbostad i Vallentuna
Nybyggnad av flerbostadshus (Bya/Bta 554 m2), vårdboende LSS- 6 st. lägenheter.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vallentuna
Utvändig ändring av industri/lager.
Nybyggnad av gruppbostad i Vallentuna
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus/LSS-boende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Anmälan - ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Vallentuna
Anmälan om inredande ytterligare bostad, två takkupor och tillbyggnad med 15 m2 samt komplementbostadshus 25 m2.
Ombyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Anmälan om inredning av ytterligare bostad i enbostadshus på Bällsta 2:1255 och Bällsta 2:1256.
Ombyggnad av parhus i Vallentuna
Anmälan om inredning av ytterligare bostad i enbostadshus, nybyggnad av kompementbostadshus max 25 m2 samt ändring av bärande konstruktion i tvåbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Anmälan om inredning av ytterligare bostad i enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Vallentuna
Anmälan om inredning av ytterligare bostad, två takkupor och tillbyggnad med 15 m2 samt komplementbostadshus om 25 m2.
Rivning av enbostadshus i Vallentuna
Anmälan om rivning av enbostadshus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av parhus i Vallentuna
Anmälan om ändring av bärande konstruktion i tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av klockstapel vid Vada Kyrka
Avser renovering av klockstapeln vid Vada kyrka.
Nybyggnad av förråd i Vallentuna
Anmälan - Nybyggnad av komplementbyggnad max 25 m2.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av reservoar i Vallentuna
Förhandsbesked för nybyggnad av vattenreservoar och tryckstegringsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Vallentuna
Bygglov för byggbodar t o m 2020-12-31.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Vallentuna
Utvändig ändring av enbostadshus / ersätta garageport med ytterdörr.
Nybyggnad av fritidshus i Vallentuna
Nybyggnad av fritidshus (Bya/Bta 115 m2).
Nybyggnad av förråd i Vallentuna
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Vallentuna
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Nybyggnad av industri/lager (tidsbegränsat 2020-03-01 - 2030-02-28).
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Nybyggnad av enbostadshus (Bya 111m2 Bta 190 m2) samt carport (Bya 30 m2).
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Nybyggnad av enbostadshus Bya om 110 m2 och Bta 185 m2 och additionsbostad med en bya/bta om 50 m2 samt rivning av bef. byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Vallentuna
Nybyggnad av komplementbyggnad Bya/Bta 50 m2 på Kårsta-Rickeby 2:144, 2:141, 2:78, 2:75, 2:149, 2:143, 2:72, 2:142, 2:73, 2:148, 2:82, 2:81 och 2:66.
Nybyggnad av förråd i Vallentuna
Nybyggnad av komplementbyggnad max 25 m2.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vallentuna
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Vallentuna
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av sophus i Vallentuna
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Nybyggnad av transformatorstation 16 kvm.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Nybyggnad av transformatorstation på Molnby 6:1, Vallentuna Prästgård 1:2 och Lindholmen 5:1.
Rivning av parhus i Vallentuna
Rivning av tvåbostadshus med lägenheter 14 och 15.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Avser mindre ändring av industri/lager

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: