Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av tågdepå i Vallentuna
En uppställningshall för tåg (ca 8000 kvm), en byggnad för verkstad (ca 4000 kvm) och en byggnad för kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Totalt i området planeras ca 300-400 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Detaljplanearbetet ska undersöka förutsättningarna för att etablera bostäder i form av flerbostadshus i 2-4 våningar inom fastigheten Bällsta 2:158. Målet är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom fastigheten.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Vallentuna
Norr om Väsbyvägen med ca 50000 kvm byggklar mark.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Vallentuna och Knivsta
Avser nyförläggning av avloppsreningsverk med tillhörande tillfartsvägar i Västersjö, Knivsta och i Lövsättra, Vallentuna.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus och förråd Bällsta.
Nybyggnad av lekplats i centrala Vallentuna
Ny lekplats i centrala Vallentuna.
Nybyggnad av gc-väg i Vallentuna etapp 1
Etapp 1 Den första etappen börjar vid GC-tunneln öster Svampskogsvägen/Fågelsångsvägen och avslutas vid Murkelvägen i väst mellan befintligt gång- och cykelnät längs södra sidan av Bällstabergsvägen
Nybyggnad av gc-väg i Vallentuna etapp 2
Etapp 2 Den andra etappen föreslås placeras längs norra sidan av Bällstabergsvägen, från Svampskogsvägens västra anslutning till Bällstabergsvägen i öst till Fritzbergsvägen i anslutning till Bällstabergsvägen i väst.
Förläggning av nya kabelförband i centrala Vallentuna
Avser förläggning av nya kabelförband för låg- och mellanspänning i centrala Vallentuna. Projektet kommer troligen att etappindelas.
Tillbyggnad av matsal i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av kvarn i Vallentuna
Nybyggnad av kvarn. Projektet kommer att bekostas med donationer i form av arbete, material och pengar.
Tillbyggnad av lager i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av automatstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av gruppbostad i Vallentuna
Anmälan om inredning av fler bostadsrum för gruppboende.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av isolerad thermohall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering och skylt-/ar.
Nybyggnad av mast i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av radiokommunikationsmast.
Tillbyggnad av reningsverk i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus för nytt avloppsreningsverk.
Nybyggnad av telestation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus, tillfällig åtgärd t.o.m 2020-12-12.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivningslov för rivning av befintligt.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. nybyggnad av komplementbostadshus samt rivning av det befintliga. nybyggnad av garage/förråd.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Anmälan om ändring av en byggnads planlösning för industrilokal samt ventilationsanläggning - lokal 22.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Anmälan om ändring av en byggnads planlösning industrilokaler.
Nybyggnad av sophus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för kärlskåp för sopor.
Nybyggnad av samlingslokal i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gemensamhetslokal och cykelförråd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Avser mindre anpassning för ändrad användning och ändring av planlösning för industrilokal - lokal 5.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Avser mindre anpassning för ändring av planlösning för industrilokal - lokal 18.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Avser mindre anpassning för ändring av planlösning för industrilokal - lokal 26.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Avser mindre anpassning för ändring av planlösning för industrilokal - lokal 30.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Avser mindre anpassning för ändring av planlösning för industrilokal - lokal 33.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Avser mindre anpassning för ändring av planlösning för industrilokal - lokal 7.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av bensinstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för ändring av industrilokals planlösning - lokal 31.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus.
Rivning av skärmtak i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för skärmtak.
Nybyggnad av förskola i Vallentuna
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola tom 2028-03-30.
Åtgärder av cykelparkeringar i Vallentuna
Avser upprustning av befintliga cykelparkeringar plus installation av cykelpumpar i Vallentuna kommun på Vallentuna station, Ormsta station, Söderhalls trafikplats, Karby samt Lindholmen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: