Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Ca 250 nya bostäder planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Upplands Väsby
Planer för ca 80 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus på 4-6 våningar med lokaler för centrumändamål och förskola i bottenvåningen.
Ombyggnad av väg och va-ledning i Upplands Väsby
Avser va- arbeten och ny gestaltning av Mälarvägen och vid Fyrklövern.
Nybyggnad av bostäder, förskola och parkeringshus i Upplands-Väsby
4-6 våningar. Byggs vid korsningen Husarvägen/Drabantvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus.
Rivning och nybyggnad av skola i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Ombyggnad av hotell i Upplands Väsby
Ändrad användning från industri och kontor till hotell. Ca 152 rum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och marklov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av bilanläggning i Upplands-Väsby
Ny anläggning för BMW Motorrad
Nybyggnad av bostadsrätter (stadsvillor) i Upplands Väsby
Planerar 30 exklusiva bostadsrättslägenheter. Säljstart våren 2017.
Ombyggnad av bilverkstad och kontor i Upplands Väsby
Ombyggnad av bilanläggning och kontor.
Nybyggnad av LSS-boende på Odenslunda
Avser nybyggnad av LSS-boende.
Utbyggnad av Ladbrovägen i Upplands Väsby
Utbyggnad av Ladbrovägen med direkt koppling till Mälarvägen.
Nybyggnad av tennishall i Upplands Väsby
Nybyggnad och tillbyggnad av tennishall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av ca 30-35 st lägenheter.
Ombyggnad av park i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av parken med flytt av träd, nya scener/parkdäck och dammanläggning.
Förstärkning av Älvsundavägen mm i Upplands Väsby
Avser sträckan mellan Mälarvägen-TNT. Nybyggnad av avfallstation samt stödmur.
Nybyggnad av ridanläggning i Upplands Väsby
Upplands-Väsby kommun planerar att uppföra en ny byggnad inrymmande ridbana, läktare, stall, personalutrymmen, kontor och kafé vid Väsby ridanläggning, Sättra gård, Upplands-Väsby. Entreprenaden omfattar projektering och nybyggnad av ridhus/stallbyggnad.
Nybyggnad av förskola eller LSS boende i Västra Väsby
Upplands Väsby kommun kommer att uppföra en förskola eller ett LSS-boende.
Nybyggnad av hotell i Upplands Väsby
Nybyggnad av hotellverksamhet.
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av väg och VA vid Skarvängskroken i Kairo. Den aktuella delen av Skarvängskroken är en lokalgata som utgår från Båtbyggarvägen/Masthuggarvägen i öster och löper sedan vidare i nordvästlig riktning, runt i en krok, för att åter ansluta Båtbyggarvägen i väster
Nybyggnad park/idrottshall i Upplands Väsby
Utveckling av Vilundaparken till idrottsändamål under nya projektnamnet Väsby Idrottsstad.
Nytt manöversystem vid signalställverk i Upplands Väsby
Uppgradering av manöversystemet till Upplands Väsby signalställverk. Uppgraderingen omfattar i stort ett nytt PLS-skåp i version S7 samt ett nytt modernt HMI (användargränssnitt mot entreprenör). Placering innanför spårområdet på östra sidan om Upplands Väsby station, km 24+380.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av ispist i ishall i Upplands Väsby
Avser projektering och utförande av en nybyggd ispist i Vilunda Ishall i Upplands Väsby kommun.
Exploatering för nya bostäder mm i Upplands Väsby
Avser utbyggnad av ett torg mellan det nya bostadshuset och befintlig centrumhus intill Runby torg samt en upprustning av Trädgårdsvägen samt del av Runbyvägen. Anslutande del norrut längs
Nybyggnad av GC-väg i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Uppförande av temporärt idrottstält och omklädningspaviljong vid skola i Upplands Väsby
Avser idrottshall för bollsporter (såsom basket, innebandy, volleyboll, badminton samt gymnastik), 15 x 25 m, ca 375 kvm, förråd för bollvagnar och övriga redskap, ca 15 kvm, omklädning för 15 st elever samt entré, ca 80 + 15 kvm, erforderlig korridor mellan omklädningspaviljong och idrottshall.
Upphandling av byggherresamordnare i Upplands Väsby
En byggherresamordnare behövs för produktionsskedet i Fyrklövern för att samordna projektets 13 byggherrar och deras 15 bostadsprojekt. Projektet är beläget vid Dragonvägen, Mälarvägen och Husarvägen.
Nybyggnad av gata och va i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2016-2018. Utbyggnad av gata och va i väsby idrottstad, tidigare Vilundaparken/Smedsgärdstomten.
Rivning och sanering av matsal vid skola i Upplands Väsby
Rivning och sanering av befintlig matsal på 270 kvm. Den gamla matsalen ska sedan ersättas med en ny större byggnad på samma plats (1509530).
Fönsterbyte på kedjeradhus i Upplands Väsby
Byte av fönster och fönsterdörrar på 70 bostäder.
Upprustning av utebad i Upplandsväsby
Hasselbadet ska bevaras och rustas upp.
Om- och tillbyggnad av personallokal i Upplands Väsby
Avser mindre tillbyggnad på ca 9 kvm med ny entré, samt ombyggnation av tvättrum för personal, ändring av fasadkulör.
Nybyggnad av garage i Upplands Väsby
Nybyggnad av ekonomibyggnad (kylrum, garage, förråd och personalutrymme).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Upplands Väsby
Byte av fönster och altandörrar på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av lager i Upplands Väsby
Fasadändring av lokal för uthyrning av förråd/magasin samt rivning av torn samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av kontor i Upplands Väsby
Ändrad användning av enbostadshus till kontor, fasadändringar, ny ventilation och ramp.
Ombyggnad av butik i Upplands Väsby
Ändrad användning från kontor till butik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Ändrad användning från lokal till bostäder.
Ombyggnad av utvecklingscenter i Upplands Väsby
Ändring av ekonomibyggnad till utvecklingscenter.
Ombyggnad av kontor i Upplands Väsby
Ändring av enbostadshus till kontor.
Nybyggnad av datorhall i Upplands Väsby
Nybyggnad av serverhall.
Nybyggnad av stall i Upplands Väsby
Nybyggnad av lösdriftsstall.
Nybyggnad av sophus i Upplands Väsby
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mur i Upplands Väsby
Nybyggnad av stödmur.
Tillbyggnad av enbostadshus i Upplands Väsby
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Upplands Väsby
Tillbyggnad av komplementhus.
Tillbyggnad av verkstad i Upplands Väsby
Tillbyggnad av lada för verkstadsändamål.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tillfällig bodetablering under byggperiod.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Uppförande av tält för lagerhållning, tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av parhus i Upplands Väsby
Ombyggnad av enbostadshus till tvåbostadshus samt fasadändring.
Nybyggnad av parkeringsplats i Upplands Väsby
Ändring av naturmark till parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Uppställning av 2st gasförråd avsedda för att förvara gasflaskor.
Nybyggnad av plank i Upplands Väsby
Uppsättning av plank alt. spaljé.
Ombyggnad av lägenhet i Upplands Väsby
Fasadändring och ändrad användning av enbostadshus till lägenheter.
Nybyggnad av plank i Upplands Väsby
Nybyggnad av 42 st plank.
Ombyggnad av lägenhet i Upplands Väsby
Ändrad användning från kontor till bostad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: