Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad vid stationsområdet i Upplands Väsby
Totalt i området planeras bussterminal med vänthall ca 2000 kvm med ca 13000 kvm bostäder och verksamheter ovanpå. Parkeringsdäck med ca 500 bilplatser och 18000 kvm verksamheter. Landmärke med 17000 kvm verksamheter.
Nybyggnad av studentbostäder i Upplands Väsby
Avser 3 flerbostadshus i 4-6 våningar, med en sammanlagd BTA på ca 13 000 m². De 3 byggnaderna kommer bestå av ca 170 lägenheter varav ca 140 lägenheter utgörs av student- och ungdomslägenheter. Objektet är en del i utvecklingen av Väsby Entré, området kring Väsby station. Denna upphandling sker i partnering/samverkans form. Där Fas 1 där systemhandlingar, projektering och framtagande av riktkostnad görs först. ABK09 tillämpas. Målet och optionen är att komma till Fas 2 och totalentreprenaden kan få sitt genomförande ABT06. Partab på badrumsmoduler,
Nybyggnad av lägenheter samt vård- och omsorgsboende i Upplands Väsby
Ca 100 lgh samt ett nytt vård- och omsorgsboende med ca 50 lgh, rivning av befintligt kontorshus.
Nybyggnad av bostadsrätter/smålägenheter i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av bostadsrätter. Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad av väg och va-ledning i Upplands Väsby
I Fyrklöverns etapp 4 ska Mälarvägen, Husarvägen och Ekebovägen med delar av tillhörande gångstråk till ”blå bron” över E4 byggas om i sin helhet.
Nybyggnad av radhus och flerfamiljshus i Upplands Väsby, Etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 (1169961) med 7st radhus och 2st flerbostadshus. Kan eventuellt delas in i fler etapper.
Om- och nybyggnad av gata och allmän platsmark vid stationsområdet i Upplands Väsby
Avser bl a områdena stationsutformning, väg/gata/mark, VA/dagvatten, landskap, broteknik, anläggningskonstruktion, geoteknik inför bostadsbyggnationen i området för Väsby entré.
Rivning och nybyggnad av skola i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Nybyggnad av fotbollshall i Vilunda
Planer finns för en ny fotbollshall i Vilundaområdet.
Nybyggnad av förskola och äldreboende i Upplands Väsby
Nybyggnad av förskola och äldreboende.
Nybyggnad av produktionslokal i Upplands Väsby
Marklov för uppförande av verksamhetslokal.
Utbyggnad av Ladbrovägen i Upplands Väsby
Utbyggnad av Ladbrovägen med direkt koppling till Mälarvägen i Vasbå entré. Stationsområdet.
Nybyggnad av parhus i Upplands Väsby
Totalt i området planeras ca 140 nya bostäder, varierad småhusbebyggelse i form av friliggande hus, radhus, kedjehus och parhus. Denna del avser 16 st parhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av yttertak på brf smedby, blandade bostäder. Flerbostadshus samt rad/kedjehus.
Nybyggnad av vattenledning i Upplands Väsby
Avser nytt VA-stråk förbi Eds Kyrka. Ledningssträckningen är totalt ca 850 meter och förläggs söder om kyrkan och bort mot Eds Allé. Ledningspaketet utgörs av tre tryckledningar varav två tryckspillvattenledningar samt en dricksvattenledning. Förläggningsdjupet planeras till ca 2 meter.
Uppdatering av gator, park och VA i Upplands Väsby
Hasselnöten projektet är ett omfattande byggprojekt med både bostäder, förskola, parker och torg. För att kunna anlägga byggnader och vägar, behöver kommunen få fram en systemhandling, med beräkningar och ritningar där gata, va och dagvattenhanteringen fungerar (ca 250 m gata och va).
Utbyggnad av gata i Upplands Väsby
Omfattar utbyggnad av gata.
Nybyggnad av pumpstation i Upplands Väsby
Ny pumpstation vid Löwenströmska parken.
Nybyggnad av va-ledning i Upplands Väsby
Ur kommunens investeringsbudget 2020. Nya VA-ledningar vid Löwenströmska parken. Projektet kan komma att delas i etapper.
Ombyggnad av skolkök i Upplands Väsby
Tankar finns på att ställa om mottagningskök till tillagningskök vid Grimstaskolan.
Nybyggnad av park i Upplands Väsby
Parken rustas upp och utformas för fler människor att röra sig tryggt i – med ny belysning och bänkar. Parkområdet längs med Väsbyån öppnas upp så att det blir lättare att promenera och vistas där, vilket skapar en mer levande plats. I parken kommer ny markbeläggning, planteringar och träd att anläggas.
Utvändig renovering av fastigheter i Upplands Väsby
Objektet avser omputsning fasad samt komplettering fönster och fönsterdörrar till isolerglas. Arbetet innefattar även att byta stuprör och droppbleck. Rengöring, justering, ommålning och allmän översyn av garagedörrar. Rengöring av takpannor på Hus 6 och 8. Utbyte dagvattenledningar för stuprör. Slipning och lackning av butiksfönster och entré till lokal i Hus 10A. Rengöring mur samt utbyte staket gavel utanför lokal.
Nybyggnad av anslutningsväg i Upplands Väsby
Anläggning av in- och utfartsväg.
Asfaltsarbeten vid flerbostadshus i Upplands Väsby
Avser asfaltering vid flerbostadshus och skolgård.
Ombyggnad av utbildningslokal i Upplands Väsby
Ändrad användning från kontor till undervisningslokal.
Ombyggnad av pizzeria i Upplands Väsby
Ändring av ventilation.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodetablering från 2020-08-03 till 2023-03-15.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar t o m 2030-01-01.
Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av förråd.
Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Uppförande av förrådsbyggnader.
Nybyggnad av garage i Upplands Väsby
Nybyggand av garagelänga.
Nybyggnad av enbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av transformatorstation i Upplands Väsby
Rivning och uppförande av ny transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Upplands Väsby
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av cykelparkeringar i Upplands Väsby
Avser Cykelparkeringar vid busshållplatser. Placeringar ej fastställda i dagsläget.
Anläggande av våtmark i Upplands Väsby
Avser anläggande av damm/våtmark i Sanda i Upplands Väsby.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: