Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av studentbostäder i Upplands Väsby
Avser 3 flerbostadshus i 4-6 våningar, med en sammanlagd BTA på ca 13 000 m². De 3 byggnaderna kommer bestå av ca 170 lägenheter varav ca 140 lägenheter utgörs av student- och ungdomslägenheter. Objektet är en del i utvecklingen av Väsby Entré, området kring Väsby station. Denna upphandling sker i partnering/samverkans form. Där Fas 1 där systemhandlingar, projektering och framtagande av riktkostnad görs först. ABK09 tillämpas. Målet och optionen är att komma till Fas 2 och totalentreprenaden kan få sitt genomförande ABT06.
Nybyggnad av lägenheter samt vård- och omsorgsboende i Upplands Väsby
Ca 100 lgh samt ett nytt vård- och omsorgsboende med ca 50 lgh, rivning av befintligt kontorshus.
Nybyggnad av hotell i Upplands Väsby
Nybyggnad av hotell med 192 rum på ca 4700 kvm.
Nybyggnad av grundskola i Upplands Väsby
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2025. Planering pågår med förstudie av tomt för en skola för 600 elever i åk F-9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby, Etapp 1
Totalt planeras ca 400 bostäder, mestadels smålägenheter. Både bostadsrätter och hyresrätter söder om Mälarvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby, Etapp 2
Totalt planeras ca 400 bostäder, mestadels smålägenheter. Både bostadsrätter och hyresrätter söder om Mälarvägen.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av 64 bostäder bestående av radhus, kedjehus och enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands-Väsby, kvarter 4
Bostadsrätter på 3-5 våningar. Brf ska bildas.
Nybyggnad av förskola i Upplands Väsby
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2030. Planer för en förskola med 120 platser.
Nybyggnad av grundskola i Upplands Väsby
Planerat projekt från investeringsbudget. Nybyggnad av grundskola i Vilundaparken vid Smedbynära/Fyrklövern.
Nybyggnad av förskola och äldreboende i Upplands Väsby
Nybyggnad av förskola och äldreboende.
Nybyggnad av fotbollshall i Vilunda
Planer finns för en ny fotbollshall i Vilundaområdet.
Nybyggnad av brandstation i Upplands Väsby
Projektör med option på brandstationen i Upplands Väsby (1301030) är anlitad.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Planer finns på nybyggnad av ca 68 lägenheter på Eds allé 4.
Nybyggnad av produktionslokal i Upplands Väsby
Marklov för uppförande av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av tennishall i Upplands Väsby
Planer för tillbyggnad av befintlig tennishall med ca 2700 kvm.
Nybyggnad av radhus och kedjehus i Upplands Väsby
Totalt i området planeras ca 140 nya bostäder, varierad småhusbebyggelse i form av friliggande hus, radhus, kedjehus och parhus. Denna del avser 22 st radhus och kedjehus.
Nybyggnad av förskola på Odenslunda
Planer för ny förskola på Rosendalsvägen/Eddavägen, Hammarby-Smedby 2:25 mfl.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad av 10 radhus, 8 parhus, 2 lägenheter och 1 lokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av 31 st lägenheter.
Nybyggnad av LSS-boende på Odenslunda
Avser nybyggnad av LSS-boende vid Rosendalsvägen/Eddavägen.
Nybyggnad av parhus i Upplands Väsby
Totalt i området planeras ca 140 nya bostäder, varierad småhusbebyggelse i form av friliggande hus, radhus, kedjehus och parhus. Denna del avser 16 st parhus.
Nybyggnad av förskola i Upplands Väsby
Nybyggnad av förskola för ca 80 barn i Eds Allé fd Väster om Ägget.
Ombyggnad av skola i Upplands Väsby
Ombyggnad av kontor till skola samt uppförande av bullerplank och murar.
Nybyggnad av gruppbostad i Upplands Väsby
Nybyggnad av LSS- boende. Fastigheten är på ca. 2500 m2 och boendet ca. 565 m2 BTA. Boendet inrymmer 6 lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen för både hyresgäster och personal.
Nybyggnad av utställningshall i Upplands Väsby
Nybyggnad av utställningshall innehållande även utbildningslokal, kök, m.m.
Nybyggnad av studentlägenhet i Upplands Väsby
Nybyggnad av 25 stycken studentlägenheter/moduler.
Nybyggnad av vattenledning i Upplands Väsby
Avser nytt VA-stråk förbi Eds Kyrka. Ledningssträckningen är totalt ca 850 meter och förläggs söder om kyrkan och bort mot Eds Allé. Ledningspaketet utgörs av tre tryckledningar varav två tryckspillvattenledningar samt en dricksvattenledning. Förläggningsdjupet planeras till ca 2 meter.
Utbyggnad av gata och va på Odenslunda
Avser ombyggnad av gata samt att slutföra kapacitetsökningen av VA-nätet på Eddavägen ner till korsningen Frejavägen. Befintlig gångväg förlängs utmed hela projektet. Gatuparkering samt belysning anläggs och ny beläggning tillkommer.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Nybyggnad av lager på totalt ca 3000 kvm för förvaring/magasinering inom ytor av ca 40-50 kvm.
Meandring av vattendrag i Upplands Väsby
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2023. Avser ombyggnad/meandring av Väsbyån i Stora Väsby.
Ombyggnad av gata i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av Smedbyslingan.
Nybyggnad av gc-väg i Upplands Väsby
Avser gc-väg vid trafikplats Bredden.
Ombyggnad av skolkök i Upplands Väsby
Tankar finns på att ställa om mottagningskök till tillagningskök vid Grimstaskolan.
Ombyggnad av kök/matsal i skola i Upplands Väsby
Planerat projekt från investeringsbudget. Kök/matsal Runby.
Ny gc-tunnel vid Nordanvägen i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Upphandling av besiktningsorganisation i Upplands Väsby
Avser konsultuppdrag inom entreprenadbesiktning för exploateringsområdet Fyrklövern.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industri / lagerbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Upplands Väsby
Uppförande av 3 enbostadshus på Ekeby 4:1, 4:2 och 5:1.
Nybyggnad av skärmtak i Upplands Väsby
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Upplands Väsby
Uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av förskola i Upplands Väsby
Ventilationsrenovering/ombyggnad på förskolebyggnad.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för etablering av baracker.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för etablering av byggbodar 2019-12-31 t o m 2020-11-30.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodetablering t.o.m 2021-10-29.
Nybyggnad av studentlägenhet i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av studentbostäder.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tälthall för hantering av avfall t o m 2030-01-01.
Ombyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av ventilationsaggregat på industribyggnad.
Nybyggnad av mur i Upplands Väsby
Nybyggnad av mur på Vilunda 1:548, 1:617 och 6:38.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Upplands Väsby
Inglasning av balkong, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Upplands Väsby
Inglasning av balkonger och uteplatser - flerbostadshus. Avser ett generellt bygglov där de boende själva får välja om de vill glasa in och handla upp entreprenör.
Anläggande av våtmark i Upplands Väsby
Avser anläggande av damm/våtmark i Sanda i Upplands Väsby.
Nybyggnad av cykelparkeringar i Upplands Väsby
Avser Cykelparkeringar vid busshållplatser. Placeringar ej fastställda i dagsläget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: