Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, förskola och parkeringshus i Upplands-Väsby
Kv Soltäppan och Kv Näckrosen, inom Fyrklövern. Projektet utförs i en samverkansentreprenad och omfattar 125 stycken hyresrätter, 120 stycken garageplatser och en förskola för 80 barn. Byggnaderna uppförs med ett fokus på hållbarhet och livscykelperspektiv och ska Svanenmärkas.
Nybyggnad av lägenheter samt vård- och omsorgsboende i Upplands Väsby
Ca 100 lgh samt ett nytt vård- och omsorgsboende med ca 50 lgh, rivning av befintligt kontorshus.
Nybyggnad av studentbostäder i Upplands Väsby
Avser 3 flerbostadshus i 4-6 våningar, med en sammanlagd BTA på ca 13 000 m². De 3 byggnaderna kommer bestå av ca 170 lägenheter varav ca 140 lägenheter utgörs av student- och ungdomslägenheter. Objektet är en del i utvecklingen av Väsby Entré, området kring Väsby station. Denna upphandling sker i partnering/samverkans form. Där Fas 1 där systemhandlingar, projektering och framtagande av riktkostnad görs först. ABK09 tillämpas. Målet och optionen är att komma till Fas 2 och totalentreprenaden kan få sitt genomförande ABT06.
Nybyggnad av hotell i Upplands Väsby
Nybyggnad av hotell med 192 rum på ca 4700 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus.
Nybyggnad av gc-förbindelse över E4 i Upplands Väsby
Planer finns för en ny gång- och cykelbro över E4an mellan Väsby Centrum och Vallentuna vägen på ca 150m.
Ny kraftledning mellan Snösätra-Ekudden
Rivning av nuvarande dubbla 220kV ledning samt byggnation av ny 400kV ledning i stort sett i samma sträckning. sambyggnation med Vattenfalls 130kV på 2/3 av sträckan. Julgransstolpar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands-Väsby, kvarter 6
61 bostadsrätter, 3-5 våningar. Brf har bildas för byggherrerollen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands-Väsby, kvarter 7
74 bostadsrätter, 3-5 våningar. Brf har bildas för byggherrerollen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands-Väsby, kvarter 4
Bostadsrätter på 3-5 våningar. Brf ska bildas.
Nybyggnad av grundskola i Upplands Väsby
Planerat projekt från investeringsbudget. Nybyggnad av grundskola i Vilundaparken vid Smedbynära/Fyrklövern.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Totalt planeras ca 140 nya bostäder, varierad småhusbebyggelse i form av friliggande hus, radhus, kedjehus och parhus. Även fyra låga flerbostadshus planeras.
Nybyggnad av förskola och äldreboende i Upplands Väsby
Nybyggnad av förskola och äldreboende.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby etapp 4
Planer finns på nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Tillbyggnad av tennishall i Upplands Väsby
Planer för tillbyggnad av befintlig tennishall med ca 2700 kvm.
Nybyggnad av radhus och kedjehus i Upplands Väsby
Totalt i området planeras ca 140 nya bostäder, varierad småhusbebyggelse i form av friliggande hus, radhus, kedjehus och parhus. Denna del avser 22 st radhus och kedjehus.
Nybyggnad av förskola på Odenslunda
Planer för ny förskola på Rosendalsvägen/Eddavägen, Hammarby-Smedby 2:25 mfl.
Nybyggnad av LSS-boende på Odenslunda
Avser nybyggnad av LSS-boende vid Rosendalsvägen/Eddavägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av 31 st lägenheter.
Nybyggnad av separat bussförbindelse över E4 i Upplands Väsby
Ur trafikplan. Avser ny bussbroförbindelse över E4 mellan Trafikplats Glädjen och Väsbyvägen.
Ombyggnad av Älvsundavägen i Upplands Väsby
Ombyggnad av Älvsundavägen mellan Paradisvägen och Saturnvägen.
Nybyggnad av förskola i Upplands Väsby
Nybyggnad av förskola för ca 80 barn i Eds Allé fd Väster om Ägget.
Ombyggnad av skola i Upplands Väsby
Ombyggnad av kontor till skola samt uppförande av bullerplank och murar.
Nybyggnad av gruppbostad i Upplands Väsby
Nybyggnad av LSS- boende. Fastigheten är på ca. 2500 m2 och boendet ca. 565 m2 BTA. Boendet inrymmer 6 lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen för både hyresgäster och personal.
Nybyggnad av allmän platsmark inför husbygggnation i Upplands Väsby
Syftet med förstudien är att se över hur fastigheten Grimsta 5:133 m.fl. (fd. Winnanssons Handelsträdgård) kan utvecklas med bostäder. Nya lokalgator med VA- anslutningar kommer även att anläggas inom området.
Nybyggnad av utställningshall i Upplands Väsby
Nybyggnad av utställningshall innehållande även utbildningslokal, kök, m.m.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Bygglov/rivningslov av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av studentlägenhet i Upplands Väsby
Nybyggnad av 25 stycken studentlägenheter/moduler.
Om- och tillbyggnad av storkök i mindre restauranglokal i Upplands Väsby
Avser om-och tillbyggnad av storköket Cafe Astrid. I entreprenaden finns en option avseende storköksutrustningen.
Nybyggnad av vattenledning i Upplands Väsby
Avser nytt VA-stråk förbi Eds Kyrka. Ledningssträckningen är totalt ca 850 meter och förläggs söder om kyrkan och bort mot Eds Allé. Ledningspaketet utgörs av tre tryckledningar varav två tryckspillvattenledningar samt en dricksvattenledning. Förläggningsdjupet planeras till ca 2 meter.
Anläggning av dagvattenhantering samt finplanering i Upplands Väsby
Objektet avser anläggning av dagvattenhantering med brunnar och fördröjningsmagasin samt finplanering på Himmelsgränd, Dragonvägen och Drabantgatan. Även den kommunala belysningsanläggningen ingår.
Utbyggnad av gata och va på Odenslunda
Avser ombyggnad av gata samt att slutföra kapacitetsökningen av VA-nätet på Eddavägen ner till korsningen Frejavägen. Befintlig gångväg förlängs utmed hela projektet. Gatuparkering samt belysning anläggs och ny beläggning tillkommer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus (6 st. lgh).
Ombyggnad av kök/matsal i skola i Upplands Väsby
Planerat projekt från investeringsbudget. Kök/matsal Runby.
Ny gc-tunnel vid Nordanvägen i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Upphandling av besiktningsorganisation i Upplands Väsby
Avser konsultuppdrag inom entreprenadbesiktning för exploateringsområdet Fyrklövern.
Utvändigt underhåll av industrihus i Upplands Väsby
Fasadändring av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av vårdbostad i Upplands Väsby
Förhandsbesked för nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus (72 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och marklov för parkeringsplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Ändrad användning och ombyggnad av flerbostadshus: föreningslokaler till bostäder samt fasadändring.
Ombyggnad av hamburgerbar i Upplands Väsby
Ombyggnad av lokal - ändrad användning av banklokal till hamburgerrestaurang.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av mur i Upplands Väsby
Nybyggnad av mur på Vilunda 1:548, 1:617 och 6:38.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar 2019-08-01 till 2020-06-30.
Tillbyggnad av radhus i Upplands Väsby
Tillbyggnad av altan på radhus.
Ombyggnad av förskola i Upplands Väsby
Ventilationsrenovering/ombyggnad på förskolebyggnad.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Nybyggnad av lagerbyggnad av tältduk lager för saltinblandad sandningssand.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: