Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Ca 250 nya bostäder planeras.
Nybyggnad av bostäder, förskola och parkeringshus i Upplands-Väsby
Kv Soltäppan och Kv Näckrosen. Kvarteren ligger inom Fyrklövern som är det största bostadsbyggnadsprojektet i Upplands Väsby på trettio år. Projektet utförs i en samverkansentreprenad och omfattar 125 stycken hyresrätter, 120 stycken garageplatser och en förskola för 80 barn. Byggnaderna uppförs med ett fokus på hållbarhet och livscykelperspektiv och ska Svanenmärkas. Det uppskattade ordervärdet är 350 miljoner och projektet beräknas vara färdigställt i sin helhet under våren 2021.
Nybyggnad av lägenheter samt vård- och omsorgsboende i Upplands Väsby
Ca 100 lgh samt ett nytt vård- och omsorgsboende med ca 50 lgh, rivning av befintligt kontorshus.
Nybyggnad av studentbostäder i Upplands Väsby
Avser 3 flerbostadshus i 4-6 våningar, med en sammanlagd BTA på ca 13 000 m². De 3 byggnaderna kommer bestå av ca 170 lägenheter varav ca 140 lägenheter utgörs av student- och ungdomslägenheter. Objektet är en del i utvecklingen av Väsby Entré, området kring Väsby station. Denna upphandling sker i partnering/samverkans form. Där Fas 1 där systemhandlingar, projektering och framtagande av riktkostnad görs först. ABK09 tillämpas. Målet och optionen är att komma till Fas 2 och totalentreprenaden kan få sitt genomförande ABT06.
Nybyggnad av radhus i Upplands Väsby
31 radhus och 8 st suterrängradhus.
Ombyggnad av väg och va-ledning i Upplands Väsby
I Fyrklöverns etapp 4 ska Mälarvägen, Husarvägen och Ekebovägen med delar av tillhörande gångstråk till ”blå bron” över E4 byggas om i sin helhet.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby, Etapp 1
Totalt planeras ca 400 bostäder, mestadels smålägenheter. Både bostadsrätter och hyresrätter söder om Mälarvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby, Etapp 2
Totalt planeras ca 400 bostäder, mestadels smålägenheter. Både bostadsrätter och hyresrätter söder om Mälarvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby, Etapp 3
Totalt planeras ca 400 bostäder, mestadels smålägenheter. Både bostadsrätter och hyresrätter söder om Mälarvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby, Etapp 4
Totalt planeras ca 400 bostäder, mestadels smålägenheter. Både bostadsrätter och hyresrätter söder om Mälarvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Ca 50 bostadsrätter planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus i Upplands-Väsby, kvarter 4
52 bostadsrätter, 3-5 våningar. Brf ska bildas. 6 stadsradhus.
Nybyggnad av stadsradhus i Upplands Väsby
13 bostäder, ca 140 kvm/styck.
Nybyggnad av LSS-boende på Odenslunda
Avser nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av förskola på Odenslunda
Planer för ny förskola på Rosendalsvägen/Eddavägen, Hammarby-Smedby 2:25 mfl.
Nybyggnad av idrottshall i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Nybyggnad av separat bussförbindelse över E4 i Upplands Väsby
Ur trafikplan. Avser ny bussbroförbindelse över E4 mellan Trafikplats Glädjen och Väsbyvägen.
Ombyggnad av kontor och samilngslokaler mm i Upplands Väsby
Alma Property Partners och Byggvesta har bildat ett gemensamt bolag för att utveckla Optimusområdet. Området omfattar idag 50 000 kvm mark med 36 500 kvm bebyggelse i form av kontor, verksamhetslokaler och lokaler för olika samhällsfunktioner.
Nybyggnad av flerbostadshus och gruppboende i Upplands Väsby
Nybyggnad av 24 st lägenheter samt 2 st gruppbostäder.
Ombyggnad av park i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av parken med flytt av träd, nya scener/parkdäck och dammanläggning.
Renovering av kulturhistoriska hus i Upplands Väsby
Byggnaderna Lilla Henriksborg och Villa Korpkulla med tillhörande förråd och uthus från slutet av 1800-talet och framåt är en av Upplands Väsbys mest välbevarade äldre bebyggelsemiljö. Byggnaderna med dess trädgårdar beskrivs som kulturhistoriskt värdefulla. Målet för byggnaderna och parken runt omkring är att värna bebyggelsens särdrag i samband med renoveringar och anpassningar till nya funktioner. Byggnaderna som i detta läge ska upphandlas är Villa Korpkulla och Lilla Henriksborg. Renoveringarna omfattar fasader, tak, invändiga ytskikt, pentry och WC samt ny rumsbildning till kontor.
Nybyggnad av utställningshall i Upplands Väsby
Nybyggnad av utställningshall innehållande även utbildningslokal, kök, m.m.
Nybyggnad park/idrottshall i Upplands Väsby
Utveckling av Vilundaparken till idrottsändamål under nya projektnamnet Väsby Idrottsstad.
Ny gc-väg i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2016-2018.
Uppdatering av gator, park och VA i Upplands Väsby
Hasselnöten projektet är ett omfattande byggprojekt med både bostäder, förskola, parker och torg. För att kunna anlägga byggnader och vägar, behöver kommunen få fram en systemhandling, med beräkningar och ritningar där gata, va och dagvattenhanteringen fungerar (ca 250 m gata och va).
Nytt manöversystem vid signalställverk i Upplands Väsby
Uppgradering av manöversystemet till Upplands Väsby signalställverk. Uppgraderingen omfattar i stort ett nytt PLS-skåp i version S7 samt ett nytt modernt HMI (användargränssnitt mot entreprenör). Placering innanför spårområdet på östra sidan om Upplands Väsby station, km 24+380.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av stall i Upplands Väsby
Nybyggnad av lösdriftsstall.
Ombyggnad av friluftsmuseum i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Nybyggnad av matsal vid skola i Upplands Väsby
Nybyggnad av skolmatsal flr ca 730 elever och 100 personal i tre sittningar om 280 platser. Matsalen ska även kunna fungera som en samlingssal och vara uthyrningsbar.
Nybyggnad av va-ledningar i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2016-2018.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Upplands Väsby
Ombyggnad av lasarett till äldre- och demensboende.
Ombyggnad av bibliotek i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Ombyggnad av kök/matsal i skola i Upplands Väsby
Planerat projekt från investeringsbudget. Kök/matsal Runby.
Marksaneringsarbeten inom exploateringsområde i Upplands Väsby
Avser efterbehandling/sanering av mark inom Åhusens exploateringsområde.
Ombyggnad av GC-väg i Upplands Väsby
Ombyggnation GC-väg Optimusvägen.
Nybyggnad av garage i Upplands Väsby
Nybyggnad av ekonomibyggnad (kylrum, garage, förråd och personalutrymme).
Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Inredning av flerbostadshus 10 st lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Installation av 36 nya hissar i flerbostadshus på Vilunda 28:89, 28:26 (Holmvägen 24-60, Husarvägen 1-21 och Hagtornsvägen 1-6).
Ombyggnad av sjukhus i Upplands Väsby
Ändring av ventilation.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsade byggbodar.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Upplands Väsby
Omfärgning av fasad på enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Upplands Väsby
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Upplands Väsby
Nybyggnad av miljöanläggning.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Upplands Väsby
Installation av solceller på Frestaby 1:47 & Grimsta 5:129.
Rivning och sanering av matsal vid skola i Upplands Väsby
Rivning och sanering av befintlig matsal på 270 kvm. Den gamla matsalen ska sedan ersättas med en ny större byggnad på samma plats (1509530).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: