Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, förskola och parkeringshus i Upplands-Väsby
Kv Soltäppan och Kv Näckrosen, inom Fyrklövern. Projektet utförs i en samverkansentreprenad och omfattar 125 stycken hyresrätter, 120 stycken garageplatser och en förskola för 80 barn. Byggnaderna uppförs med ett fokus på hållbarhet och livscykelperspektiv och ska Svanenmärkas.
Nybyggnad av studentbostäder i Upplands Väsby
Avser 3 flerbostadshus i 4-6 våningar, med en sammanlagd BTA på ca 13 000 m². De 3 byggnaderna kommer bestå av ca 170 lägenheter varav ca 140 lägenheter utgörs av student- och ungdomslägenheter. Objektet är en del i utvecklingen av Väsby Entré, området kring Väsby station. Denna upphandling sker i partnering/samverkans form. Där Fas 1 där systemhandlingar, projektering och framtagande av riktkostnad görs först. ABK09 tillämpas. Målet och optionen är att komma till Fas 2 och totalentreprenaden kan få sitt genomförande ABT06.
Nybyggnad av hotell i Upplands Väsby
Nybyggnad av hotell med 192 rum på ca 4700 kvm.
Nybyggnad av bostäder vid stationsområdet i Upplands Väsby
Totalt i området planeras bussterminal med vänthall ca 2000 kvm med ca 13000 kvm bostäder och verksamheter ovanpå. Parkeringsdäck med ca 500 bilplatser och 18000 kvm verksamheter. Landmärke med 17000 kvm verksamheter.
Ombyggnad av väg och va-ledning i Upplands Väsby
I Fyrklöverns etapp 4 ska Mälarvägen, Husarvägen och Ekebovägen med delar av tillhörande gångstråk till ”blå bron” över E4 byggas om i sin helhet.
Nybyggnad av radhus och flerfamiljshus i Upplands Väsby, Etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 (1169961). Kan eventuellt delas in i fler etapper.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus.
Nybyggnad av seniorbostäder i Upplands Väsby
Ca 50 lgh för personer över 55 år.
Om- och nybyggnad av gata och allmän platsmark vid stationsområdet i Upplands Väsby
Avser bl a områdena stationsutformning, väg/gata/mark, VA/dagvatten, landskap, broteknik, anläggningskonstruktion, geoteknik inför bostadsbyggnationen i området för Väsby entré.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och marklov för parkeringsplatser.
Ombyggnad av Älvsundavägen i Upplands Väsby
Ombyggnad av Älvsundavägen mellan Paradisvägen och Saturnvägen.
Nybyggnad av förskola i Upplands Väsby
Nybyggnad av förskola och äldreboende.
Nybyggnad av LSS-boende på Odenslunda
Avser nybyggnad av LSS-boende vid Rosendalsvägen/Eddavägen.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad av 10 radhus, 8 parhus, 2 lägenheter och 1 lokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av 31 st lägenheter.
Nybyggnad av företagshotell i Upplands Väsby
Nybyggnad av företagshotell med ca 20st enheter.
Tillbyggnad av tennishall i Upplands Väsby
Planer för tillbyggnad av befintlig tennishall med ca 2700 kvm.
Ombyggnad av park i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av parken med flytt av träd, nya scener/parkdäck och dammanläggning.
Nybyggnad av förskola eller LSS boende i Västra Väsby
Upplands Väsby kommun kommer att uppföra en förskola eller ett LSS-boende.
Nybyggnad av gruppbostad i Upplands Väsby
Nybyggnad av LSS- boende. Fastigheten är på ca. 2500 m2 och boendet ca. 565 m2 BTA. Boendet inrymmer 6 lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen för både hyresgäster och personal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Installation av 36 nya hissar i flerbostadshus på Vilunda 28:89, 28:26 (Holmvägen 24-60, Husarvägen 1-21 och Hagtornsvägen 1-6).
Om- och tillbyggnad av storkök i mindre restauranglokal i Upplands Väsby
Avser om-och tillbyggnad av storköket Cafe Astrid. I entreprenaden finns en option avseende storköksutrustningen.
Uppdatering av gator, park och VA i Upplands Väsby
Hasselnöten projektet är ett omfattande byggprojekt med både bostäder, förskola, parker och torg. För att kunna anlägga byggnader och vägar, behöver kommunen få fram en systemhandling, med beräkningar och ritningar där gata, va och dagvattenhanteringen fungerar (ca 250 m gata och va).
Rivning av industrihus i Upplands Väsby
Avser rivning av merparten av industribyggnaderna av eventuell betongkonstruktion på Nedra Runby 1:9 och 1:11. Detta för att bereda mark för etapp ett av Ladbrovägens anslutning till Jupitervägen och i sin förlängning Mälarvägen. Byggnader på fastigheterna som avses rivas är hus 2c, 3, 4a-4g. Entreprenaden omfattar även avverkning av all vegetation, rivning av inom området förekommande stängsel samt belysningsanläggningar.
Nybyggnad av stall i Upplands Väsby
Nybyggnad av lösdriftsstall.
Nybyggnad av GC-väg i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av småindustri.
Fönsterbyte på kedjeradhus i Upplands Väsby
Byte av fönster och fönsterdörrar på 74 bostäder.
Nybyggnad av park i Upplands Väsby
Parken rustas upp och utformas för fler människor att röra sig tryggt i – med ny belysning och bänkar. Parkområdet längs med Väsbyån öppnas upp så att det blir lättare att promenera och vistas där, vilket skapar en mer levande plats. I parken kommer ny markbeläggning, planteringar och träd att anläggas.
Ombyggnad av lager i Upplands Väsby
Ombyggnad av lagerlokal.
Ombyggnad av kontor i Upplands Väsby
Väsentlig ändring av ventilation i en kontorsbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Upplands Väsby
Nybyggnad av miljöhus för återvinningskärl.
Tillbyggnad av skärmtak i Upplands Väsby
Cykelställ med skärmtak.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Uppställing av byggbaracker.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsad bodetablering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Upplands Väsby
Tidsbegränsade parkeringsplatser.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov av byggbod.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering, materialupplag och parkering.
Nybyggnad av plank i Upplands Väsby
Tidsbegränsat plank med skylt på Vilunda 6:38 och Vilunda 1:548.
Nybyggnad av idrottsplats i Upplands Väsby
Nybyggnad av tennisanläggning.
Nybyggnad av kallförråd i Upplands Väsby
Nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av miljöstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av miljöstation som ska betjäna Bollstanäs skola samt Bryggans förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: