Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Alma Property Partners och Byggvesta har bildat ett gemensamt bolag för att utveckla Optimusområdet. Totalt i området planeras nybyggnation för ca 1000 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Ca 250 nya bostäder planeras.
Nybyggnad av lägenheter samt vård- och omsorgsboende i Upplands Väsby
Ca 100 lgh samt ett nytt vård- och omsorgsboende med ca 50 lgh, rivning av befintligt kontorshus.
Nybyggnad av studentbostäder i Upplands Väsby
Avser 3 flerbostadshus i 4-6 våningar, med en sammanlagd BTA på ca 13 000 m². De 3 byggnaderna kommer bestå av ca 170 lägenheter varav ca 140 lägenheter utgörs av student- och ungdomslägenheter. Objektet är en del i utvecklingen av Väsby Entré, området kring Väsby station. Denna upphandling sker i partnering/samverkans form. Där Fas 1 där systemhandlingar, projektering och framtagande av riktkostnad görs först. ABK09 tillämpas. Målet och optionen är att komma till Fas 2 och totalentreprenaden kan få sitt genomförande ABT06.
Nybyggnad av hotell i Upplands Väsby
Nybyggnad av hotell med 192 rum på ca 4700 kvm.
Nybyggnad av radhus i Upplands Väsby
31 radhus och 8 st suterrängradhus.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus.
Ny kraftledning mellan Snösätra-skanstull, del 2
Rivning av nuvarande dubbla 220kV ledning samt byggnation av ny 400kV ledning i stort sett i samma sträckning. sambyggnation med Vattenfalls 130kV på 2/3 av sträckan. Julgransstolpar.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus i Upplands-Väsby, kvarter 4
52 bostadsrätter, 3-5 våningar. Brf ska bildas. 6 stadsradhus.
Nybyggnad av stadsradhus i Upplands Väsby
13 bostäder, ca 140 kvm/styck.
Nybyggnad av idrottshall i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Nybyggnad av förskola på Odenslunda
Planer för ny förskola på Rosendalsvägen/Eddavägen, Hammarby-Smedby 2:25 mfl.
Nybyggnad av LSS-boende på Odenslunda
Avser nybyggnad av LSS-boende vid Rosendalsvägen/Eddavägen.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad av 10 radhus, 8 parhus, 2 lägenheter och 1 lokal.
Ombyggnad av kontor och samilngslokaler mm i Upplands Väsby
Alma Property Partners och Byggvesta har bildat ett gemensamt bolag för att utveckla Optimusområdet. Området omfattar idag 50 000 kvm mark med 36 500 kvm bebyggelse i form av kontor, verksamhetslokaler och lokaler för olika samhällsfunktioner. Planer finns för ombyggnad av befintliga kontorslokaler samt rivning av fastigheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och gruppboende i Upplands Väsby
Nybyggnad av 24 st lägenheter samt 2 st gruppbostäder.
Ombyggnad av park i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av parken med flytt av träd, nya scener/parkdäck och dammanläggning.
Renovering av kulturhistoriska hus i Upplands Väsby
Byggnaderna Lilla Henriksborg och Villa Korpkulla med tillhörande förråd och uthus från slutet av 1800-talet och framåt är en av Upplands Väsbys mest välbevarade äldre bebyggelsemiljö. Byggnaderna med dess trädgårdar beskrivs som kulturhistoriskt värdefulla. Målet för byggnaderna och parken runt omkring är att värna bebyggelsens särdrag i samband med renoveringar och anpassningar till nya funktioner. Byggnaderna som i detta läge ska upphandlas är Villa Korpkulla och Lilla Henriksborg. Renoveringarna omfattar fasader, tak, invändiga ytskikt, pentry och WC samt ny rumsbildning till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Installation av 36 nya hissar i flerbostadshus på Vilunda 28:89, 28:26 (Holmvägen 24-60, Husarvägen 1-21 och Hagtornsvägen 1-6).
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av stall i Upplands Väsby
Nybyggnad av lösdriftsstall.
Ombyggnad av friluftsmuseum i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Nybyggnad av matsal vid skola i Upplands Väsby
Nybyggnad av skolmatsal flr ca 730 elever och 100 personal i tre sittningar om 280 platser. Matsalen ska även kunna fungera som en samlingssal och vara uthyrningsbar.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Upplands Väsby
Ombyggnad av lasarett till äldre- och demensboende.
Rivning av industrihus i Upplands Väsby
Avser rivning av merparten av industribyggnaderna av eventuell betongkonstruktion på Nedra Runby 1:9 och 1:11. Detta för att bereda mark för etapp ett av Ladbrovägens anslutning till Jupitervägen och i sin förlängning Mälarvägen. Byggnader på fastigheterna som avses rivas är hus 2c, 3, 4a-4g. Entreprenaden omfattar även avverkning av all vegetation, rivning av inom området förekommande stängsel samt belysningsanläggningar.
Fönsterbyte på kedjeradhus i Upplands Väsby
Byte av fönster och fönsterdörrar på 74 bostäder.
Om- och tillbyggnad av storkök i mindre restauranglokal i Upplands Väsby
Avser om-och tillbyggnad av ett storkök i en mindre restauranglokal samt option på storköksutrustning. Storköksutrustningen ska innehålla en teknisk lösning som innebär att det finns en möjlighet för Beställaren att via fjärrstyrning eller en annan liknande funktion styra köksutrustning (t.ex ugnar) som finns i andra lokaler och fastigheter.
Marksaneringsarbeten inom exploateringsområde i Upplands Väsby
Avser efterbehandling/sanering av mark inom Åhusens exploateringsområde.
Ombyggnad av kök/matsal i skola i Upplands Väsby
Planerat projekt från investeringsbudget. Kök/matsal Runby.
Ombyggnad av bibliotek i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Ombyggnad av GC-väg i Upplands Väsby
Ombyggnation GC-väg Optimusvägen.
Nybyggnad av hotell i Upplands Väsby
Nybyggnad av hotell, Bygg och rivningslov.
Ombyggnad av sjukhus i Upplands Väsby
Ändring av ventilation.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Bygglov/rivningslov av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av studentlägenhet i Upplands Väsby
Nybyggnad av 25 stycken studentlägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Upplands Väsby
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Upplands Väsby
Utbyte av bef cisterner.
Nybyggnad av kiosk i Upplands Väsby
Tidsbegränsad uppbyggnad av tillfällig pressbyrå.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsade byggbodar.
Ombyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Ombyggnad av nätstation på Ekebo 8:5 & Ekebo 8:9.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Upplands Väsby
Omfärgning av fasad på enbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Upplands Väsby
Nybyggnad av miljöanläggning.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Upplands Väsby
Installation av solceller på Frestaby 1:47 & Grimsta 5:129.
Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Nybyggnad av förrådsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: