Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, förskola och parkeringshus i Upplands-Väsby
Kv Soltäppan och Kv Näckrosen, inom Fyrklövern. Projektet utförs i en samverkansentreprenad och omfattar 125 stycken hyresrätter, 120 stycken garageplatser och en förskola för 80 barn. Byggnaderna uppförs med ett fokus på hållbarhet och livscykelperspektiv och ska Svanenmärkas.
Nybyggnad av lägenheter samt vård- och omsorgsboende i Upplands Väsby
Ca 100 lgh samt ett nytt vård- och omsorgsboende med ca 50 lgh, rivning av befintligt kontorshus.
Nybyggnad av studentbostäder i Upplands Väsby
Avser 3 flerbostadshus i 4-6 våningar, med en sammanlagd BTA på ca 13 000 m². De 3 byggnaderna kommer bestå av ca 170 lägenheter varav ca 140 lägenheter utgörs av student- och ungdomslägenheter. Objektet är en del i utvecklingen av Väsby Entré, området kring Väsby station. Denna upphandling sker i partnering/samverkans form. Där Fas 1 där systemhandlingar, projektering och framtagande av riktkostnad görs först. ABK09 tillämpas. Målet och optionen är att komma till Fas 2 och totalentreprenaden kan få sitt genomförande ABT06.
Nybyggnad av hotell i Upplands Väsby
Nybyggnad av hotell med 192 rum på ca 4700 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus.
Nybyggnad av hyresrätter i Upplands Väsby, Etapp 2
Avser ca 70 st hyreslägenheter.
Ny kraftledning mellan Snösätra-Ekudden
Rivning av nuvarande dubbla 220kV ledning samt byggnation av ny 400kV ledning i stort sett i samma sträckning. sambyggnation med Vattenfalls 130kV på 2/3 av sträckan. Julgransstolpar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands-Väsby, kvarter 4
Bostadsrätter på 3-5 våningar. Brf ska bildas.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby etapp 4
Två markområden finns kvar.
Tillbyggnad av tennishall i Upplands Väsby
Planer för tillbyggnad av befintlig tennishall med ca 2700 kvm.
Nybyggnad av LSS-boende på Odenslunda
Avser nybyggnad av LSS-boende vid Rosendalsvägen/Eddavägen.
Nybyggnad av kommunhus i Upplands Väsby
Beslut om lokalisering inom exploateringsområdet Väsby Entré har nu fattats. Tanken är att cirka 625 medarbetare från olika kontor ska flytta ihop i nya kontorslokaler årsskiftet 23/24. Utgångspunkten är att jobba med nya förändrade arbetssätt där utgångspunkten är att alla medarbetare inte kommer att ha ett eget skrivbord utan jobba mer aktivitetsbaserat.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad av 10 radhus, 8 parhus, 2 lägenheter och 1 lokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av 31 st lägenheter.
Nybyggnad av förskola och äldreboende i Upplands Väsby
Nybyggnad av förskola och äldreboende.
Nybyggnad av företagshotell i Upplands Väsby
Nybyggnad av företagshotell med ca 20st enheter.
Ombyggnad av Älvsundavägen i Upplands Väsby
Ombyggnad av Älvsundavägen mellan Paradisvägen och Saturnvägen.
Nybyggnad av förskola i Upplands Väsby
Nybyggnad av förskola för ca 80 barn i Eds Allé fd Väster om Ägget.
Nybyggnad av gruppbostad i Upplands Väsby
Nybyggnad av LSS- boende. Fastigheten är på ca. 2500 m2 och boendet ca. 565 m2 BTA. Boendet inrymmer 6 lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen för både hyresgäster och personal.
Nybyggnad av vattenledning i Upplands Väsby
Avser nytt VA-stråk förbi Eds Kyrka. Ledningssträckningen är totalt ca 850 meter och förläggs söder om kyrkan och bort mot Eds Allé. Ledningspaketet utgörs av tre tryckledningar varav två tryckspillvattenledningar samt en dricksvattenledning. Förläggningsdjupet planeras till ca 2 meter.
Nybyggnad av utställningshall i Upplands Väsby
Nybyggnad av utställningshall innehållande även utbildningslokal, kök, m.m.
Om- och tillbyggnad av storkök i mindre restauranglokal i Upplands Väsby
Avser om-och tillbyggnad av storköket Cafe Astrid. I entreprenaden finns en option avseende storköksutrustningen.
Område för idrottsanläggningar och bostäder i Upplands Väsby
Utveckling av Vilundaparken till idrottsändamål under nya projektnamnet Väsby Idrottsstad.
Anläggning av dagvattenhantering samt finplanering i Upplands Väsby
Objektet avser anläggning av dagvattenhantering med brunnar och fördröjningsmagasin samt finplanering på Himmelsgränd, Dragonvägen och Drabantgatan. Även den kommunala belysningsanläggningen ingår.
Ombyggnad av skola i Upplands Väsby
Ombyggnad av kontor till skola samt uppförande av bullerplank och murar.
Nybyggnad av GC-väg i Upplands Väsby
GC-väg Breddenvägen (Grimstavägen-Sandavägen). Ur investeringsbudget 2018-2020.
Nybyggnad av GC-väg i Upplands Väsby
GC-väg Väsbyvägen (Almungevägen-Tetorpsvägen). Ur investeringsbudget 2018-2020.
Nybyggnad av gata och va i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2016-2018. Utbyggnad av gata och va i väsby idrottstad, tidigare Vilundaparken/Smedsgärdstomten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Ändrad användning och ombyggnad av flerbostadshus: föreningslokaler till bostäder samt fasadändring.
Ombyggnad av hamburgerbar i Upplands Väsby
Ombyggnad av lokal - ändrad användning av banklokal till hamburgerrestaurang.
Nybyggnad av radhus i Upplands Väsby
Nybyggnad av radhus och parhus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Upplands Väsby
Fasadändring av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av vårdbostad i Upplands Väsby
Förhandsbesked för nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus (72 lgh).
Upphandling av besiktningsorganisation i Upplands Väsby
Avser konsultuppdrag inom entreprenadbesiktning för exploateringsområdet Fyrklövern.
Nybyggnad av parkeringsplats i Upplands Väsby
Anläggande av fler parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Nybyggnad av lagerbyggnad av tältduk lager för saltinblandad sandningssand.
Ombyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nedtagning av bärande vägg i en industribyggnad.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsade byggbodar.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar 2019-08-01 till 2020-06-30.
Tillbyggnad av radhus i Upplands Väsby
Tillbyggnad av altan på radhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: