Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Upplands-Bro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Kungsängen
2500 nya bostäder varav 1600 i flerbostadshus, 300 i stadsvillor, 300 rad- och parhus samt 300 villor. Kommer att etappindelas.
Nybyggnad av hyresrätter i Kungsängen
Nybyggnad av hyresrätter på Ringvägen 5-15.
Nybyggnad av höghus i Kungsängen
Planer på ca 90st lägenheter.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik på ca 15000 kvm. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Säbyholm
Ca 100 lägenheter i flerbostadshus, parhus och friliggande hus.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
2 kvarter planeras att byggas.
Nybyggnad av bordtennishall i Kungsängen
Nybyggnad av sporthall anpassad för bordtennis i anslutning till Upplands-Bro gymnasiet.
Nybyggnad av industri och kontor i Kungsängen
Nybyggnad av lokaler för JLG Sverige AB.
Nybyggnad av bostäder i Bro
Planer finns för ca 30 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för ca 120 barn.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
Ersättning för förskolan Blåsippan. Ny förskola med 6 avdelningar för ca 120 barn samt tillagningskök.
Nybyggnad av förskola i Bro
Nybyggnad av förskola med 6 st avdelningar.
Utbyggnad av gata och va-ledning i Bro, Detaljplan 1
Totalt i området planeras ca 800 bostäder, skolor, idrottshall samt finn det möjlighet att skapa ett torg med butiker nära pendeltågsstationen och kolonilottsområden. Denna del avser grundförstärkningen för de delar som infattar infrastruktur i detaljplan 1.
Nybyggnad av bensin- och servicestation i Bro
Nybyggnad av drivmedelsstation och butik.
Nybyggnad av trycksegregerings station i Kungsängen, Etapp 6
Totalt ska en ca 20 km lång vattenledning, varav ca 3,5 km sjöledning, byggas. Även en ca 11 km lång avloppsledning. Detta byggs etappvis. Detta är sista delen som avser en trycksegregerings station.
Nybyggnad av församlingslokaler i Bro
Avser nya församlingslokaler.
Utbyggnad av gata och va-ledning i Bro
Utbyggnad av huvudgata inför planerat bostadsområde.
Nybyggnad av rondell i Bro
Planer för ny rondell vid korsningen Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen.
Nybyggnad av regional gc-väg genom Bro, etapp 2
Gång- och cykelvägen som går längs med Enköpingsvägen från Järfälla kommun och Kungsängen i öster, tar idag slut i Bro. Detta är en del av den regionala cykelförbindelsen mellan Kungsängen, Bro och Bålsta och pekas ut i den regionala cykelplanen. Denna del avser etapp 2; Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Brorondellen och Håtunavägen.
Nybyggnad av regional gc-väg genom Bro, etapp 3
Gång- och cykelvägen som går längs med Enköpingsvägen från Järfälla kommun och Kungsängen i öster, tar idag slut i Bro. Detta är en del av den regionala cykelförbindelsen mellan Kungsängen, Bro och Bålsta och pekas ut i den regionala cykelplanen. Denna del avser etapp 2; Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Brorondellen och Håtunavägen.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådöhalvön
Avser VA-utbyggnad i Sågbacken.
Nybyggnad av tvätthall i Bro
Nybyggnad av tvätthall för tunga maskiner.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Kungsängen
Entreprenaden omfattar komplett utbyte av en befintlig konstgräsplan på plan 3, med värmeslingor utan sviktpad om 7881 m² mot ny beläggning av nytt konstgräs inkluderat nya linjemarkeringar. Uppdraget omfattar även option på byte av konstgräs på plan 2.
Nybyggnad av busshållplats i Brunna
Avser byggnation av 5 nya busshållplatser i Brunna verksamhetsområde och Jursta område samt anslutande gångbanor till de befintliga GC-vägar vid busshållplatser och ett övergångsställe vid Mätarvägen och Garpebodavägen.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsängen
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Kungsängen
Ändrad användning av lagerbyggnad till arbetsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsängen
Marklov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsängen
Marklov för vegetationsavtäckning, sprängning samt förberedelse av gator.
Nybyggnad av maskinhall i Kungsängen
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av förråd i Kungsängen
Nybyggnad av komplementbyggand.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Nybyggnad av lagertält 350 kvm samt ett lagertält på 200 kvm.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Tillbyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för utökning av befintliga bodetablering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov t.om 2019-12-01 för anläggande av parkeringsplats.
Ombyggnad av lägenhet i Kungsängen
Anmälan för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Kungsängen
Anmälan för installation av cistern.
Ombyggnad av kontor i Kungsängen
Ändrad användning av salong till kontor.
Ombyggnad av bilhall i Kungsängen
Ändrad användning av matvarubutik till bilhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: