Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Upplands-Bro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kungsängen
Planer för ca 150 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Säbyholm
Ca 100 lägenheter i flerbostadshus, parhus och friliggande hus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Kungsängen
Totalt i området för Korsängen, Gamla IP, planeras ca 700 bostäder på Enköpingsvägen, Skolvägen och Kyrkvägen på fastigheten Kungsängens-Tibble 1:396 mfl. Denna del av detaljplanen avser ca 70 bostäder.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Kungsängen
Nybyggnad av bilanläggning med verkstad, rekond och showrooms samt nybyggnad av biltvätt och tankstation.
Utbyggnad av infrastruktur i Bro, etapp 2
Avser anläggning av gata i allmän platsmark, finplanering med tillhörande drift och underhåll, pumpstation. Arbetet bedrivs som ny exploatering i naturmiljö. Arbetet är indelat i två etapper 2 mellersta och 3 södra.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten finnsta 1:17, fjärilsstigen 55-59.
Nybyggnad av skola i Kungsängen
Nybyggnad av skola och komplementbyggnad för ca 340 barn.
Nybyggnad av logistikanläggning i Brunna, Upplands-Bro
Planer för nybyggnad av en logistikpark i Brunna i Upplands-bro.
Nybyggnad av bensin- och servicestation i Bro
Nybyggnad av drivmedelsstation och butik.
Nybyggnad av församlingslokaler i Bro
Avser nya församlingslokaler.
Utbyggnad av gata mm i Kungsängen
Avser ombyggnad av Granhammarsvägen med Gc-banor, GC- bro, nya cirkulationsplatser samt refuger.
Nybyggnad av kedjehus i Kungsängen
Nybyggnad av kedjehus på Kockbacka 2:28, 2:24, 2:22 samt nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd på Kockbacka 2:15 & 2:17.
Nybyggnad av regional gc-väg genom Bro, etapp 2
Gång- och cykelvägen som går längs med Enköpingsvägen från Järfälla kommun och Kungsängen i öster, tar idag slut i Bro. Detta är en del av den regionala cykelförbindelsen mellan Kungsängen, Bro och Bålsta och pekas ut i den regionala cykelplanen. Denna del avser etapp 2; Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Brorondellen och Håtunavägen.
Nybyggnad av regional gc-väg genom Bro, etapp 3
Gång- och cykelvägen som går längs med Enköpingsvägen från Järfälla kommun och Kungsängen i öster, tar idag slut i Bro. Detta är en del av den regionala cykelförbindelsen mellan Kungsängen, Bro och Bålsta och pekas ut i den regionala cykelplanen. Denna del avser etapp 2; Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Brorondellen och Håtunavägen.
Förberedande markarbeten inför exploatering i Bro, Detaljplan 1
Avser tillfälliga va-anslutningar, förberedande markarbeten och markförstärkningar inför kommande exploateringsarbete: 1487753.
Tillbyggnad av lager i Kungsängen
TIllbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådöhalvön
Avser VA-utbyggnad i Sågbacken.
Ombyggnad till lager i Upplands Bro
Avser ombyggnad av lager.
Nybyggnad av rondell mm i Kungsängen, Etapp 2
Avser rondell, vändplan och va-arbeten för en ny återvinningsstation vid artistvägen.
Fönsterbyte på fastigheter vid Livgardet i Kungsängen
Avser fönsterbyte på två fastigheter inom Livgardets Garnison i Kungsängen. byggnad K0101.213 och K0101.214.
Utvändigt underhåll av kyrka i Bro
Avser ny puts på Håbo-Tibble Kyrka.
Ombyggnad av Brohuset i Bro
Avser ombyggnad av brohuset av 3 rum samt fix i receptionen.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
LEJE FASTIGHETER AB HAR TILLSATT ENTREPRENÖRER OCH LEVERANTÖRER FÖR DETTA PROJEKT OCH VILL EJ HA FLER KONTAKTER!
Nybyggnad av verkstad i Kungsängen
Nybyggnad av verkstad, tvätthall och tankställe.
Rivning av förskola i Kungsängen
Rivning av förskola.
Rivning av förskola i Kungsängen
Rivningsanmälan för rivning av del av förskola.
Rivning av ladugård i Kungsängen
Rivningsanmälan för rivning av ladugårdsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Ändrad användning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsängen
Anmälan för tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av ställverk i Kungsängen
Nybyggnad av 3 st ställverksbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Kungsängen
Nybyggnad av komplementbyggnad, Rivning av komplementbyggnad. Brogård 1:12.
Nybyggnad av förråd i Kungsängen
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Nybyggnad av bostadshus och garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Nybyggnad av bostadshus och garage.
Nybyggnad av brygga i Kungsängen
Nybyggnad av brygga.
Rivning av enbostadshus i Kungsängen
Rivning av bostadshus.
Rivning av fritidshus i Kungsängen
Rivning av fritidshus.
Nybyggnad av cistern i Kungsängen
Nybyggnad av sprinklercistern och pumpstation.
Nybyggnad av mur i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av stödmur och marklov för höjning av mark.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod.
Nybyggnad av nätstation i Kungsängen
Rivning och nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av kontor i Kungsängen
Bygganmälan för invändig renovering av bibliotek till kontor.
Nybyggnad av bullerplank i Kungsängen
Avser totalentreprenad för demontering och byggnation av en ca 16 meter lång del av ett bullerplank. Objektet är beläget vid sidan av Enköpingsvägen mellan Kockbackavägen och Lejondalsvägen.
Tillbyggnad av lager i Kungsängen
Tillbyggnad av lagerbyggnad av några kvadratmeter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: