Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Upplands-Bro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsområde i Bro Mälarstrand
Totalt i området planeras ca 1500 bostäder, flerbostadshus med upp till 6 våningar samt radhus, kedjehus och villor.
Nybyggnad av lager i Bro
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av bostäder i Kungsängen
Planer för bostäder på Ekhammar 4:200 m.fl.
Nybyggnad av bostäder i Kungsängen
Planer för ca 150 bostadsrätter.
Nybyggnad av hyresrätter i Kungsängen
Nybyggnad av hyresrätter på Ringvägen 5-15.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
2 kvarter planeras att byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten finnsta 1:17, fjärilsstigen 55-59.
Renovering och utbyte av va-/fjärrvärmeledningar, Kungsängen
Avser två delentreprenader: Entreprenad 1 för markarbeten (Med samordningsansvar). Entreprenad 2 för invändiga arbeten. Avser renovering och utbyte av va- och fjärrvärmeledningar. Ny vatten matning. Ny kanalisation för framtida fiberutbyggnad. Nyinstallation och ombyggnad av befintliga undercentraler. Invändig värmekonvertering i By353. Avser etapp 1 och 2 samt etapp 4-6.
Nybyggnad av pingishall i Kungsängen
Nybyggnad av sporthall anpassad för bordtennis i anslutning till Upplands-Bro gymnasiet.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för ca 120 barn.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
Ersättning för förskolan Blåsippan. Ny förskola med 6 avdelningar och tillagningskök.
Ny vattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna, etapp 3-4
Totalt ca 20 km lång vattenledning varav ca 3,5 km är sjöledning. Även en ca 11 km lång avloppsledning planeras. Denna del avser etapp 3 som sträcker sig från en punkt på västra sidan av väg 911 vid den s.k. Hundklubben, utmed väg 911 och fram till Håbo-Tibble. Etapp 4 går genom Håbo-Tibble och vidare fram till Sigtunafjärden. Entreprenaden omfattar ca 5,2 km vattenledning (V710 PE) och 2,4 km spillvattenledning (TS ≤315 ≥250 PE) med tillhörande anordningar samt en avloppsvattenpumpstation.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Rivning av luftledning i Håtuna
Rivning av KL 12 och nytt påstick.
Nybyggnad av betongindustri i Kungsängen
Nybyggnad av betongfabrik.
Ny aktivitetspark i Bro
Avser utveckling av Råbyplan i Bro till en aktivitetspark med yta för bordtennis, parkour, spontanidrottsplats, basket, fotboll, dans och yta för småbarnsaktiviteter.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådöhalvön
En VA-huvudledning genom område A byggs ut först för att kunna knyta ihop kommande ledningsnät i Ådö Skog och Verkaviken med befintligt VA-ledningsnät.
Ombyggnad av skola i Tjusta
Renovering av Tjustaskolan.
Ombyggnad av skola mm i Kungsängen
Ombyggnad av skola och skolkök. Även invändig rivning.
Nybyggnad av trycksegregerings station i Kungsängen, Etapp 6
Totalt ska en ca 20 km lång vattenledning, varav ca 3,5 km sjöledning, byggas. Även en ca 11 km lång avloppsledning. Detta byggs etappvis. Detta är sista delen som avser en trycksegregerings station.
Ombyggnad av centrum i Kungsängen
Avser ombyggnation av Torget och angränsande ytor i Kungsängens centrum. Arbetet inkluderar beläggningsarbeten, murar, vattenlek, trädäck, schakt, fyll, ledningsarbeten, samt plantering av växter och träd etc. Det omfattar totalt ca 5700 kvm.
Ny- och tillbyggnad av förskola i Bro
Avser nybyggnad av två separat byggda avdelningar (40 platser) med sammanbindande länk till befintlig förskola.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådöhalvön
Avser VA-utbyggnad Verkaviken.
Ombyggnad av förskola i Kungsängen
Avser verksamhetsanpassning av förskola med två avdelningar.
Nybyggnad av regional gc-väg genom Bro, etapp 2
Avser ny gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Brorondellen och Råbyvägen.
Nybyggnad av regional gc-väg genom Bro, etapp 3
Avser ny gång- och cykelväg med regional standard längs med Enköpingsvägen i Bro.
Omläggning av kulvert i Kungsängen
Avser omläggning av kulvert.
Asfaltering av parkeringsplatser i Kungsängen
Avser renovering av balkonger.
Nybyggnad av parkering, gångbana mm i Bro
Objektet omfattar ett område om cirka 3000 kvadratmeter. Arbetet inkluderar nybyggnation av två stycken parkeringar, en vändplan, ett övergångsställe, dagvattenanläggning, belysning och trottoar.
Ombyggnad av församlingshus i Kungsängen
Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av församlingsgård på fastigheten tibble kyrkby 17:1, kyrkbyvägen.
Ombyggnad av parkeringsplats i Kungsängen
Objektet avser fler parkeringsplatser, tydlig och säker hämtning- och lämningsyta, stödmur, ny belysning mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till flerbostadshus på fastigheten ådö 1:120, ådövägen 4.
Nybyggnad av grupphus i Kungsängen
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 bostadshus och garage på fastigheten öråker 2:33, kronogårdsvägen/klodalsvägen.
Utvändigt underhåll av lager i Kungsängen
Bygglov för fasadändring av lagerbyggnad på fastigheten viby 19:80, symmetrivägen 19.
Utvändigt underhåll av förskola i Kungsängen
Bygglov för fasadändring, (byte av fönster och fönsterdörrar), på fastigheten brunna 4:502, artistvägen 4.
Nybyggnad av industrihus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av industri/lager på fastigheten örnäs 1:24, kraftvägen 6.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagertält på fastigheten finnsta 1:21, vallmostigen / liljestigen.
Nybyggnad av mur i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av stödmur på kungsängens kyrkby 2:1, enköpingsvägen.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten klöv och lilla ullevi 1:5, ullevivägen 2.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten kungsängens-tibble 1:41, skolvägen 29, Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten viby 19:18, kraftvägen 3a Kungsängens-tibble 1:41,Viby 19:18.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten viby 19:18, kraftvägen 3a.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten kungsängens-tibble 11:1.
Nybyggnad av kallförråd i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av 2st kallförråd på fastigheten bro-skällsta 1:31, skiftnyckeln 6.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av avlopp- pumpstation på fastigheten bro-önsta 2:10.
Nybyggnad av carport i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten bro-råby 3:3, fasanstigen.
Ombyggnad av dagcenter i Kungsängen
Bygglov för ändrad användning av bostad till daglig verksamhet på fastigheten korsängen 1:21, kyrkvägen 29.
Ombyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Anmälan för inredning av ytterligare bostad i enbostadshus på fastigheten härnevi 9:48, skeppartorpsvägen 1.
Rivning av lager i Kungsängen
Anmälan för rivning av tälthall på fastigheten viby 19:87, kraftvägen 54.
Ombyggnad av industrihus i Kungsängen
Anmälan för ändring av brandskydd på industri på fastigheten nygård 2:15, rysstorpsvägen 12.
Ombyggnad av bank i Kungsängen
Anmälan för ändring av brandskyddet på fastigheten kungsängens kyrkby 2:263, torget 1a.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungsängen
Anmälan för ändring av utrymningsväg på fastigheten örnäs 1:14, mätarvägen 16.
Nybyggnad av väg i Kungsängen
Marklov för anläggande av väg och cykelbana på fastigheten kungsängens-tibble 1:331.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Rivningslov för rivning och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten klöv och lilla ullevi 1:7, håtunavägen 1.
Nybyggnad av kontor i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov ( 2028-05-31) för nybyggnad av kontorsbod på fastigheten kungsängens kyrkby 2:9, skolvägen 20 e.
Tillbyggnad av skola i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av skolpaviljong på fastigheten kungsängens kyrkby 2:9, skolvägen 20.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod på fastigheten brunna 4:670, artistvägen 10.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av kontor- och omklädningsbodar på fastigheten viby 19:1, mätarvägen 29.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungsängen
Bygglov för byte av fasadmaterial samt ändring av skylt på fastigheten viby 19:21, mätarvägen 1.
Utvändigt underhåll på Låssa kyrka
Tjärning av tak. Målning av plåttak samt torn och luckor.
Rivning av samlingslokal i Kungsängen
Anmälan för rivning av friluftsgård på fastigheten kungsängens-tibble 1:3, lillsjö badväg 1.
Tjärstrykning av tak på Håtuna kyrka
Tjärning av tak på kyrka och klockstapeln
Tjärstrykning av tak på Bro kyrka
Tjärning av tak på kyrka och klockstapeln

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: