Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Upplands-Bro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hyresrätter i Kungsängen
Nybyggnad av hyresrätter på Ringvägen 5-15.
Nybyggnad av höghus i Kungsängen
Planer på ca 90st lägenheter.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
2 kvarter planeras att byggas.
Nybyggnad av bordtennishall i Kungsängen
Nybyggnad av sporthall anpassad för bordtennis i anslutning till Upplands-Bro gymnasiet.
Nybyggnad av industri och kontor i Kungsängen
Nybyggnad av lokaler för JLG Sverige AB.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
Ersättning för förskolan Blåsippan. Ny förskola med 6 avdelningar för ca 120 barn samt tillagningskök.
Utbyggnad av gata och va-ledning i Bro, Detaljplan 1
Totalt i området planeras ca 800 bostäder, skolor, idrottshall samt finn det möjlighet att skapa ett torg med butiker nära pendeltågsstationen och kolonilottsområden. Denna del avser grundförstärkningen för de delar som infattar infrastruktur i detaljplan 1.
Ny industrianläggning i Bro
Avser ombyggnad av befintlig industri till en produktionsanläggning för att utvinna salter ur flygaska. I den nya produktionsanläggningen kommer flygaskan att tvättas och utvinna salter som kaliumklorid, natriumklorid, kalciumklorid och ammoniaklösning. Processen gör att salterna återförs till samhället och vattnet som används renas och återanvänds.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Kungsängen, Etapp 6
Totalt ska en ca 20 km lång vattenledning, varav ca 3,5 km sjöledning, byggas. Även en ca 11 km lång avloppsledning. Detta byggs etappvis. Detta är sista delen som avser en tryckstegringsstation. Objektet är beläget på fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:12 i UpplandsBro
Nybyggnad av industrihus i Kungsängen
Nybyggnad av lager på ca 7000 kvm.
Utbyggnad av gata och va-ledning i Bro
Utbyggnad av huvudgata inför planerat bostadsområde.
Ny aktivitetspark i Bro
Avser utveckling av Råbyplan i Bro till en aktivitetspark med yta för bordtennis, parkour, spontanidrottsplats, basket, fotboll, dans och yta för småbarnsaktiviteter.
Nybyggnad av regional gc-väg genom Bro, etapp 2
Gång- och cykelvägen som går längs med Enköpingsvägen från Järfälla kommun och Kungsängen i öster, tar idag slut i Bro. Detta är en del av den regionala cykelförbindelsen mellan Kungsängen, Bro och Bålsta och pekas ut i den regionala cykelplanen. Denna del avser etapp 2; Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Brorondellen och Håtunavägen.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådöhalvön
VA-utbyggnad till område B omfattar Ådö Skog, Lilla Lugnet, Stora Lunget samt Ekbacken.
Omläggning av kulvert i Kungsängen
Avser omläggning av kulvert.
Ombyggnad av genomfartsväg mm i Brunna
Avser ombyggnad genomfartsväg och gatuarbeten vid Norrboda-Brunna.
Utbyte av ventilation och UC vid markverkstad i Kungsängen
Ombyggnad och tillbyggnad av by 141 Markverkstad på LG:s område i Kungsängen. Ombyggnaden utförs för att i första hand eliminera den fossila gasanvändningen och upprustning av värmeundercentral-UC samt om- och tillbyggnad av fläktrum.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Kungsängen
Entreprenaden omfattar komplett utbyte av en befintlig konstgräsplan på plan 3, med värmeslingor utan sviktpad om 7881 m² mot ny beläggning av nytt konstgräs inkluderat nya linjemarkeringar. Uppdraget omfattar även option på byte av konstgräs på plan 2.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsängen
Marklov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsängen
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av maskinhall i Kungsängen
Nybyggnad av maskinhall.
Ombyggnad av gym i Kungsängen
Ändrad användning av butikslokal till gym.
Ombyggnad av industrihus i Kungsängen
Ändrad användning av industri för produktion av snus.
Ombyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Ändring av planlösning.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsängen
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av cistern i Kungsängen
Nybyggnad av sprinklertank.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Uppställning av byggbodar.
Tillbyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för utökning av befintliga bodetablering.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungsängen
Marklov för upplag av bullervall.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsängen
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av kylanläggning i Kungsängen
Förhandsbesked för nybyggnad av kylmedelskylare.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Kungsängen
Bygglov för installation av solceller.
Nya trygghetslarm i äldreboenden i Kungsängen
Avser trygghetslarm till Norrgården, Allégården, Kungsgården och Hagtorp äldreboende.
Ombyggnad av bilhall i Kungsängen
Ändrad användning av matvarubutik till bilhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: