Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Upplands-Bro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kungsängen
Peab planerar för ca 700 bostäder, projektet kommer att etappindelas. Totalt planeras det ca 2900 bostäder i området.
Nybyggnad av lager i Bro, etapp 1
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av höghus i Kungsängen
Planer på ca 90st lägenheter.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
2 kvarter planeras att byggas.
Nybyggnad av bordtennishall i Kungsängen
Nybyggnad av sporthall anpassad för bordtennis i anslutning till Upplands-Bro gymnasiet.
Nybyggnad av industri och kontor i Kungsängen
Nybyggnad av lokaler för JLG Sverige AB.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
Ersättning för förskolan Blåsippan. Ny förskola med 6 avdelningar för ca 120 barn samt tillagningskök.
Utbyggnad av gata och va-ledning i Bro, Detaljplan 1
Totalt i området planeras ca 800 bostäder, skolor, idrottshall samt finn det möjlighet att skapa ett torg med butiker nära pendeltågsstationen och kolonilottsområden. Denna del avser grundförstärkningen för de delar som infattar infrastruktur i detaljplan 1.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Kungsängen, Etapp 6
Totalt ska en ca 20 km lång vattenledning, varav ca 3,5 km sjöledning, byggas. Även en ca 11 km lång avloppsledning. Detta byggs etappvis. Detta är sista delen som avser en tryckstegringsstation. Objektet är beläget på fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:12 i UpplandsBro
Nybyggnad av logistikcentral i Upplands-Bro
Nybyggnad av logistikterminal för Budbee.
Nybyggnad av industrihus i Kungsängen
Nybyggnad av lager på ca 7000 kvm.
Utbyggnad av gata och va-ledning i Bro
Utbyggnad av huvudgata inför planerat bostadsområde.
Byte av ställverk och kontrollanläggning i Upplands-Bro
Ombyggnad av 20/10kV-station. Omfattar cirka elva fack och två transformatorer.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådöhalvön
VA-utbyggnad till område B omfattar Ådö Skog, Lilla Lugnet, Stora Lunget samt Ekbacken.
Nybyggnad av cafe och omklädningsrum i Lillsjön
Återuppbyggnad av servering mm vid Lillsjöbadet.
Nybyggnad av parkeringsplatser mm i Bro
Projektet omfattar anläggande av ca 26 P-platser på en asfalterad yta som är ca 600 m2. Projektet innefattar även infartsväg med vändplan och angöringsyta om ca 1400 m2, gång- och cykelväg om ca 260 m2, markarbeten och dagvattenhantering för parkeringen samt förberedelse för 17 st belysningsmaster.
Omläggning av kulvert i Kungsängen
Avser omläggning av kulvert.
Nybyggnad av rondell mm i Kungsängen, Etapp 1
Avser nybyggnation av gång- och cykelbana, vändplan och avlämningsplats vid Brunnaskolan på Artistvägen.
Ombyggnad av genomfartsväg mm i Brunna
Avser ombyggnad genomfartsväg och gatuarbeten vid Norrboda-Brunna.
Utbyte av ventilation och UC vid markverkstad i Kungsängen
Ombyggnad och tillbyggnad av by 141 Markverkstad på LG:s område i Kungsängen. Ombyggnaden utförs för att i första hand eliminera den fossila gasanvändningen och upprustning av värmeundercentral-UC samt om- och tillbyggnad av fläktrum.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Kungsängen
Entreprenaden omfattar komplett utbyte av en befintlig konstgräsplan på plan 3, med värmeslingor utan sviktpad om 7881 m² mot ny beläggning av nytt konstgräs inkluderat nya linjemarkeringar. Uppdraget omfattar även option på byte av konstgräs på plan 2.
Rensning av dagvattendamm i Upplands Bro kommun
I uppdraget ingår sedimentrensning av Tibbledammen och omhändertagande av upptaget sediment.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av gym i Kungsängen
Ändrad användning av butikslokal till gym.
Ombyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Ändring av planlösning.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Uppställning av byggbodar.
Nybyggnad av cistern i Kungsängen
Nybyggnad av sprinklertank.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsängen
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av kylanläggning i Kungsängen
Förhandsbesked för nybyggnad av kylmedelskylare.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungsängen
Marklov för upplag av bullervall.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsängen
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Ny gc-väg längs Klövtorpsvägen i Bro
Avser ny trottoar på ca 300m längs Klövtorpsvägen mellan Råbyvägen och Håtunavägen.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Kungsängen
Bygglov för installation av solceller.
Nya trygghetslarm i äldreboenden i Kungsängen
Avser trygghetslarm till Norrgården, Allégården, Kungsgården och Hagtorp äldreboende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: