Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tyresö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förtätning med bostäder i Tyresö
Kommunens ambition med platsen är att skapa en tätare bebyggelsestruktur utmed Vendelsövägen med fler bostäder och med möjlighet till lokaler i gatuplan. Gatumiljön ses över för att skapa ett mer stadsmässigt gaturum.
Nybyggnad av bostäder mm i Tyresö, Etapp 1, Område B
Mellan Granängsringen och Wättingestråket ska den nya, levande stadsdelen Wättinge ta plats. Stadsdelen ska rymma totalt 800 bostäder i en variation av utformning och upplåtelseform.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Tyresö
Exploatering för ca 160 st bostadsfastigheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö
Planer för ca 65-70 hyresrätter
Nybyggnad av hotell, konferenslokal mm i centrala Tyresö
Planer för hotell på ca 40-50 st rum samt festvåning.
Nybyggnad av ishall, omklädningsrum mm i Tyresö
Man ska bygga ny ishall innan den befintliga rivs, se projnr 935829. (tre olika förslag utreds)
Nybyggnad av industrihall i Tyresö
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av ladugård och renovering av bostad på Åva gård i Tyresö
Tyresö Båthuset 1:2, 1:3, 1:4, Vissvass 4:1 samt Åva 1:1.
Till och ombyggnad av stall i Fårdala, Tyresö
Tillbyggnad av stall ännu oklart hur stort. Flytta foderdelen från loftet. Förlänga stallet, boxar istället för spiltor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av ridhus i Fårdala, Tyresö
Nytt ridhus med betongsockel, träfasad och sadeltak.
Exploateringsområde för radhus i Nyfors, Bollmora
Avser att möjliggöra för permanent boende i området Nyfors genom att bygga ut kommunalt vatten, avlopp och vägnät.
Nybyggnad av industrihus i Tyresö
Nybyggnad av industribyggnad.
Exploatering för bostadsområde i Tyresö
Omfattar tre huvuddelar: Del 1 VA-ledningar från Farmarstigen-Örtstigen, Del 2 VA-ledningar, kanalisation och grovplanering av gator inom Besqabs område, Del 3 Finplanering av kommunens gator.
Upprustning av park i Tyresö
Upprustningen av parken delas in i fyra delprojekt: Fornlämningsområdet, Södra Parkrummet, Centrala Parkrummet och Norra Parkrummet.
Ny konstgräsplan i Strand, Tyresö
En ny konstgräsplan mellan Strandskolan och Tyresö skolan.
Utbyte av elljusspår i Alby Fritidsområde i Tyresö
Avser byte av befintlig belysning för två olika elljusspår 4 km och 2 km, nytt toppskikt, material stenmjöl samt bygge av ramp/trappa.
Nybyggnad av gc-väg i Tyresö
Gemensam dubbelriktad gång- och cykelbana längs Brakmarsvägen mellan Tyresövägen och Kyrkvägen.
Nybyggnad av gc-väg i Tyresö
Gemensam dubbelriktad gång- och cykelbana längs Njupkärrsvägen mellan Skogsängsvägen och Farmarstigen
Ny temporär sopsugsanläggning i Tyresö centrum
Objektet avser installation av en temporär sopsugsanläggning vid Tyresö centrum. Permanent sopsugsanläggning beräknas vara på plats under 2021.
Anläggande av Parkourpark i Tyresö
Anläggningen kommer, om den byggs att ligga bredvid skejtparken.
Rivning av skola i Fornudden, etapp 1
Delar av skolan ska rivas.
Nybyggnad av gc-väg i Tyresö
Gemensam dubbelriktad gång- och cykelbana längs Björkbacksvägen mellan Bollmoravägen och Bollmora allé.
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av 4 tvåbostadshus och mur. Näsby 106:4,106:5,106:6,107:3.
Rivning av mindre industrifastighet i Tyresö
Projektet avser rivning av mindre industribyggnad inklusive markarbeten på fastigheten Strand 1:400 i Tyresö.
Ombyggnad av vårdcentral i Tyresö
Ändrad användning av industribyggnad till vårdinrättning.
Ombyggnad av industrihus i Tyresö
Ändrad användning och utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tillfällig åtgärd för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tyresö
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Tyresö
Utvändig ändring av verksamhetslokal.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Tyresö
Nybyggnad av parkourpark.
Nybyggnad av paviljong i Tyresö
Nybyggnad av paviljong.
Nybyggnad av transformatorstation i Tyresö
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av tvätthall i Tyresö
Nybyggnad av biltvätt.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Tyresö
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: