Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tyresö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Tyresö, Etapp 1, Område A
Mellan Granängsringen och Wättingestråket ska den nya, levande stadsdelen Wättinge ta plats. Stadsdelen ska rymma totalt 800 bostäder i en variation av utformning och upplåtelseform.
Nybyggnad av ishall, parkeringshus och sopsugsanläggning i Tyresö
Man ska bygga ny ishall innan den befintliga rivs, se projnr 935829. (tre olika förslag utreds)
Nybyggnad av allaktivitetshus, kyrkolokaler mm i Bollmora, Tyresö
Filadelfiaförsamlingen vill bygga ett allaktivitetshus med bl.a. kyrkolokaler, café och second hand-butik och ny bebyggelse som preliminärt föreslås innehålla cirka 150 lägenheter.
Nybyggnad av seniorboende i Tyresö
Projektet avser nybyggnad av 52 seniorlägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus i 2-4 våningar och wellness del med pool och gym samt inglasad vinterträdgård på innergården.
Nybyggnad av hotell, konferenslokal mm i centrala Tyresö
Planer för hotell på ca 40-50 st rum samt festvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus med ca 20 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollmora, Tyresö
Planer finns på nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av ladugård och renovering av bostad på Åva gård i Tyresö
Tyresö Båthuset 1:2, 1:3, 1:4, Vissvass 4:1 samt Åva 1:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindalen på Tyresö
Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder inom fastigheterna Kumla 3:213 och Kumla 3:214 i Lindalen.
Nybyggnad av radhus i Nyfors, Bollmora
4-5 st huskroppar, 15-20 st lägenheter.
Ombyggnad av återvinningscentral i Tyresö kommun
Avser ombyggnad av återvinningscentral. Omfattar bl.a utökning av containerplatser pch ombyggnad av personalrum.
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Brf Hanviken Village i Tyresö blir ett småskaligt kvarter med bostadsrätter med villakänsla i form av två parhus och två till fyra Attefallshus.
Ramavtal avseende kommunikationsoperatör för Tyresö Bostäder
Avser nätbyggare och Kommunikationsoperatör (KO) i Tyresö Bostäders bostads- och lokalbestånd i Tyresö kommun.
Breddning av väg i Tyresö, etapp 2
Breddning av rondell.
Nybyggnad av omklädningsrum i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för omklädningsbodar och rivningslov för flytt av omklädningsbodar.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Tyresö
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Tyresö
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Tyresö
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Tyresö
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Tyresö
Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av vågbrytare i Tyresö
Nybyggnad av vågbrytare.
Nybyggnad av mur i Tyresö
Uppförande av mur och anordning av parkeringsytor och marklov.
Nybyggnad av plank i Tyresö
Uppförande av plank.
Ombyggnad av skola i Tyresö
Utvändig ändring, ändring av planlösning och installation av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Tyresö
Ändrad användning av kontor.
Ombyggnad av förskola i Tyresö
Ändrad användning.
Tillbyggnad av butik i Tyresö
Utvändig ändring av centrumbyggnad samt utökning av butikslokal.
Utvändigt underhåll av skolkök i Tyresö
Insättning av ny dörr på skolkök i Tyresö.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: