Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Täby
Planer för nybyggnad av skola med plats för 720 elever i 4-9 klass. Även rivning av befintlig skola.
Nybyggnad av simhall i centrala Täby
Beräknas stå klar under 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Planer finns för nybyggnad av skyskrapa på ca 60000-70000 kvm på 75 våningar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Täby
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av hyresrätter i Täby
Nybyggnad av hyresrätter.
Utbyggnad av kontor och arkiv i Täby
Utbyggnad av riksarkivet med ca 13000 kvm.
Nybyggnad av bytespunkt/resecentrum i Arninge
Ombyggnad av E18, nya busshållplatser, ombyggnad av trafikplats Arninge (trafiksignalanläggning och ny cirkulationsplats), nya kommunala vägar, ny gångbro över E18, kommunal dagvattendamm samt reparation av vägbro 2-1246 över E18.
Om och tillbyggnad av resecentrum i Arninge
Till- och ombyggnad ca 35000 kvm, fasadändring, ny tågstation för Tvärbanan. Genomgångshall till stationen.
Nytt bostadsområde i Täby, Etapp 1
Avser 4 kvarter med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1: 1239193, etapp 2: 1494852, etapp 3: 1494853, etapp 4: 1494854
Nytt bostadsområde i Täby, Etapp 2
Avser 4 kvarter med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1: 1239193, etapp 2: 1494852, etapp 3: 1494853, etapp 4: 1494854
Nytt bostadsområde i Täby, Etapp 3
Avser 4 kvarter med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1: 1239193, etapp 2: 1494852, etapp 3: 1494853, etapp 4: 1494854
Nytt bostadsområde i Täby, Etapp 4
Avser 4 kvarter med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1: 1239193, etapp 2: 1494852, etapp 3: 1494853, etapp 4: 1494854
Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnation av flerbostadshus.
Påbyggnad av hotell i Roslags-Näsby
Påbyggnad av befintligt hotell med 2 nya våningar och 48 rum på ca 2000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Avser nybyggnad av ca 76-80 lägenheter i flerbostadshus samt garage.
Nybyggnad av sopsystem i Täby
Avser anläggande av sopsuganläggning i Täby Park på det tidigare Galoppfältet beläget mellan Grindtorp och Viggbyholm. Upphandlingen av hela sopsugsanläggningen är uppdelad i två upphandlingar. Upphandling 1 Denna upphandling avser huvudstammen av sopsugsledning som ska förläggas vartefter gator i området byggs ut. Upphandling 2 Förläggning av sopsugsrörsstick och anslutning till sopsugskammare, samt temporär sopsugsterminal kommer att handlas upp separat i ett senare skede.
Exploatering för nya bostäder i Täby, detaljplan 1
Avser grov och ledningsentreprenad i Täby park, Fd Galoppfältet.
Nybyggnad av radhus/parhus i Täby
Planerat projekt efter rivningen (pnr 1434667).
Nybyggnad av biltvätt i Täby
Nybyggnad av biltvätt.
Ny kompletterande skolbyggnad vid skola i Täby kyrkby
Avser en kompletterande byggnad innehållande klassrum, idrottssal och tillagningskök.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Täby
Breddning av balkonger och inglasning av hela fasaden. 2 st huskroppar med totalt 704 lgh.
Nybyggnad av samlingslokal i Täby
Bygglov för uppförande av samlingslokal samt rivning av befintlig byggnad.
Byte av konstgräs i Täby
Avser byte av befintligt konstgräs och installation av ny markvärme på Tibblevallen som är en 11-manna konstgräsplan.
Nybyggnad av ridhus i Täby
Bygglov för uppförande av ridhus på 22x66 kvm.
Fönsterbyte och fasadrenovering på skola i Täby kyrkby
Objektet avser byte av fönster, byte av träpanel och eventuellt tilläggsisolering. Option från projekt 1461311.
Ombyggnad av skola i Täby kyrkby
Avser ombyggnad av klassrum, hemkunskap samt slöjdsal.
Rivning av skolbyggnader i Täby
Avser rivning av byggnaderna Gula Paviljongen och Rostock.
Tillbyggnad av restaurang i Täby
Bygglov för tillbyggnad av restaurang och utvändig ändring.
Tillbyggnad av skola i Täby
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad.
Rivning av skola i Täby
Rivning av skolbyggnader, kaserner samt hallbyggnader.
Rivning av restaurang i Täby
Rivningslov rivning av restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för till- och ombyggnad av industrilokal/industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (fönster).
Ombyggnad av restaurang i Täby
Bygglov för ändrad användning från handel till restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ändrad användning till handelsbyggnad och uppsättning av skylt (byggmax).
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av bullerskyddsskärm.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Bygglov, marklov markuppfyllnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (solpaneler).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglas balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning balkonger.
Tillbyggnad av förråd i Täby
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov för schaktning.
Nybyggnad av dagvattenledning i Täby
Strandskyddsdispens för dagvattendamm.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsad bygglov för uppförande av byggbod.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsad bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar (t.o.m. 2018-12-31).
Ombyggnad av skola i Täby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till skola.
Rivning av förråd i Täby
Rivningslov rivning av komplementbyggnader.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddskärm.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskärm enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus med garage och rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av barack i Täby
Bygglov för uppförande av etablering (jm ab).
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av telestation i Täby
Bygglov för uppförande av signalkur.
Nybyggnad av transformatorstation i Täby
Bygglov för uppförande av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för mindre tillbyggnad av handelsbyggnad för maskineri(ica dragonen).
Ombyggnad av plank i Täby
Bygglov för ombyggnad av plank.
Ny hundlekplats i Täby
Avser ny hundlekplats i centralparken i Täby Park.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad attefall.
Rivning av flerbostadshus i Täby
Rivning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Uppsättning av plåt på balkonger.
Renovering av gc broar i Täby
För 2018 planeras renovering av gång- och cykelbroar över Stockholmsvägen, Centralvägen och Täbyvägen med blästring, målning, och belysning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: