Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Täby
Ca 230 lgh i flerbostadshus och radhus 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Söder om E18.
Nybyggnad av bytespunkt/resecentrum i Arninge
Ombyggnad av E18, nya busshållplatser, ombyggnad av trafikplats Arninge (trafiksignalanläggning och ny cirkulationsplats), nya kommunala vägar, ny gångbro över E18, kommunal dagvattendamm samt reparation av vägbro 2-1246 över E18.
Tillbyggnad av affärshus och bostäder i Täby
Planer finns för om och tillbyggnation av befintlig Ica Supermarket samt nybyggnad av bostäder ovanpå butiken. Kan även bli rivning och nybyggnation.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Arninge, Etapp 2
Nybyggnad av 153 lägenheter och 4 radhus.
Nybyggnad av bostäder mm i Täby
Nybyggnad av hyresrätter med lokaler för förskola. Ingår i Kvarteret i Täby Park.
Nybyggnad av hyresrätter i Täby
Nybyggnad av hyresrätter på Hästen 3/ Opalen 2.
Utbyggnad av kontor och arkiv i Täby
Utbyggnad av riksarkivet med ca 13000 kvm.
Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Täby kyrkby-Kragstalund
Utbyggnad till dubbelspår ca 2,5 km. Ca 1,3 km lång bullerskärm.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Täby
Avser rivning och breddning av balkonger. 2 st huskroppar med totalt 704 lgh.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Täby
Området är idag planlagd för kontor. En planprocess med syfte att förutom kontor även tillåta bostäder och handel kommer att inledas.
Om- & tillbyggnad av skola i Täby
Avser om- och tillbyggnad av Kyrkskolan och Linden för att kunna ta emot ca 350 elever. Även markarbeten för återställning och finplanering ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Planer för ca 50 bostäder i 3 huskroppar på 3-6 våningar mot Trefaldighetsvägen och Kabeluddsvägen.
Nybyggnad av bostäder i Skarpäng
Ca 56 bostäder vid korsningen Fjätursvägen/Täbyvägen, Skarpäng 62:13 och Virveln 102-103.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Anbudsområde 2A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av radhus/parhus i Täby
Planerat projekt efter rivningen (pnr 1434667). Nybyggnad av parhus/radhus med 4st marklägenheter i souterrängplan på Gribbylund 5:1, 5:21.
Utbyggnad av stadsdel i Täby
Efter prekvalificeringsprocessen kommer fyra team att väljas ut som får delta i arkitekttävlingen. Tävlingen avser att upprätta en strukturplan som grund för efterföljande planprogram och detaljplaner.
Exploatering av bostadsområde i Täby
Planerat projekt. Ur investeringsbudget 2017-2019.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Bygglov och marklov för utvändig ändring av industrilokal/industribyggnad samt ombyggnad industrilokal.
Upprustning av hamnområdet samt ny brygganläggning i Täby
Avser upprustning av hamnområdet med nya elanläggningar, nya vattenledningar, belysning, nya bryggor och förtöjningsstolpar.
Nybyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby, detaljplan 2
Fd Galoppfältet. Upp till 5 meter hög. Längs med E18.
Nybyggnad av dagvattenanläggning i Täby
Planer för nybyggnation av dagvattenanläggning vid Prästgårdsdammen.
Nybyggnad av ridhus i Täby
Bygglov för uppförande av ridhus på 22x66 kvm.
Konsultupphandling inför byggnation av skola i Täby
En del konsultförfrågningar hör samman med Skola 1 (1534581) och Skola 2 (1537606). • Skola 3: Eventuellt rivning av befintlig skola eller del av skola. Om-, ny- eller tillbyggnad av grundskola för c:a 600 elever.
Konsultupphandling inför byggnation av skola i Täby
En del konsultförfrågningar hör samman med Skola 1(1534581) och Skola 3 (1537608). • Skola 2: Nybyggnad av skola och förskola för c:a 900 elever, årskurs F-9, tre paralleller och c:a 100 förskolebarn, med garageplan, tillagningskök och idrottshall.
Konsultupphandling inför byggnation av skola i Täby
En del konsultförfrågningar hör samman med Skola 2 (1537606) och Skola 3 (1537608). • Skola 1: Rivning av befintlig skola och nybyggnad av skola för c:a 900 elever, årskurs F-9, tre paralleller med tillagningskök och idrottshall.
Nybyggnad av aktivitetspark I Täby
Nybyggnad av aktivitetspark
Invändigt underhåll av köpcentrum i Täby
Energieffektivisering av Täby centrum hus M och C.
Ombyggnad av sjukhus i Täby
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal till röntgenmottagning.
Utvändigt underhåll av lager i Täby
Utv. ändring av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Täby
Utvändig ändring av kontorsbyggnad/kontorslokal (dörr).
Ombyggnad av skola i Täby
Ändrad användning till skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av slott i Täby
Bygglov för utvändig ändring och marklov för markändringar av slottsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för om- och tillbyggnad av handelsbyggnad (besmanet 7:1).
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal/industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Anmälningspliktig åtgärd Ändring av planlösning i industrilokal/lagerbyggnad.
Ombyggnad av hotell i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring av ventilationsanläggning i hotellbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad attefall.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad.
Rivning av bensinstation i Täby
Anmälan om rivning av drivmedelsanläggning.
Tillbyggnad av förråd i Täby
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus, komplementbyggnad och stödmur.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av skola i Täby
Bygglov för tidsbegränsad uppställning av skolpaviljong.
Ombyggnad av kontor i Täby
Bygglov för tidsbegränsad ändrad användning av enbostadshus till kontor 2016-08-22 - 2021-08-22.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Täby
Bygglov för uppförande av garage och komplementbyggnader.
Nybyggnad av mast i Täby
Bygglov för uppförande av mast/basstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglas balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglas balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Utv. ändring av flerbostadshus inglasning av balkonger.
Rivning av förråd i Täby
Rivningslov av komplementbyggnad.
Nybyggnad av elljusspår i Täby
Strandskyddsdispens för elljusspår.
Tillbyggnad av förråd i Täby
Tidsbegränsad bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (from 2019-01-30 till 2029-01-30).
Nybyggnad av kontor i Täby
Tidsbegränsad bygglov för uppförande av kontorsmoduler (tom 2021-11-19).
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbod (tom 2021-06-30).
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbod t.om 2019-04-30.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från industribyggnad till handelsbyggnad, tom 2028-10-02.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Förhandsbesked uppförande av 2 enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Uppförande av bullerskyddsskärm.
Rivning av skolbyggnad i Täby
Avser rivning av en byggnad, Norrgården, på Täby Friskola.
Nybyggnad av hälsopark i Täby
Nybyggnad av park och upprustning av lekplats
Tillbyggnad av vårdhem i Täby
Tillbyggnad av vårdlokal med uterum på ca 10 kvm.
Tillbyggnad av affärshus i Täby
Tillbyggnad av handelsbyggnad med lokaler för postkontor på ca 25-35 kvm.
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Bygglov för ändrad användning av kontor till dagverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: