Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny tunnel, station samt järnväg i Sundbyberg
Mark entreprenad ca 1,7 km tunnel och tråg Mälarbanan i Sundbyberg, sträckan Huvudsta – Duvbo. Även spontvägg samt underjordisk connection till tunnelbanestation. Inledande projekteringsarbeten startar januari 2019, basic design kommer starta under Q3 2019 och fas 1 uppdraget skall vara klart 2021-02-28.
Rivning och nybyggnad av kontors- och verksamhetslokaler i Sundbyberg
Avser rivning av befintlig kontorsbyggnad/parkeringshus och nybyggnad av 2st kontorsbyggnader med lokaler för restaurang och butik i bottenvåning. Kontorsbyggnaden mot Sturegatan består av 7 våningsplan och byggnaden mot Prästgårdsgatan har 11 våningsplan varav fyra våningsplan ligger under gatunivå och utgörs av parkeringsgarage och teknikutrymmen. Projektet kommer troligen att delas in i etapper. Miljöklassning LEED Platinum. Adress: Sturegatan 2 – 4 B/ Ekensbergsvägen/ Prästgårdsgatan 1-3/ Tallgatan
Utbyggnad av Mälarbanan mellan Duvbo-Spånga (Bromsten)
Mark och anläggningsentreprenad sträckan Duvbo-Spånga (11 000) inkl ny passage (bro) för Sulkyvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för ca 150 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 109 lägenheter i Brf Vaktstugan och 45 lägenheter i Brf Lektorn.
Totalrenovering av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser totalrenovering, nybyggnad av tvättstugor och stambyte på Högklintavägen 17–39, Landsvägen 53–63 och Humblegatan 32.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser en förädling av befintliga parkeringsgarage till bostäder som görs med nybyggnation och påbyggnad på kv Skvadronen 9, 10,11,12, Artilleristen 5, Spaden 3, Lien 2 samt Solskiftet 2 & 3 och Skvadronen 9, 10, 11 och 12. Husen är 6-14 våningar.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad av befintlig huskropp med 3 nya våningar med 112 lgh. Tilläggsisolering, nya hissar samt fasadrenovering.
Nybyggnad av uppställningshall i Rissne
Uppställningshall för 12 spårvagnar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Hallonbergen, Etapp 1
Denna del av etapp 1 avser ca 70-80 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus med handelslokaler i Sundbyberg
Garage under husen. Fem våningar med en indragen sjätte våning.
Stambyte i flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Avser stamrenovering av flerbostadshus.
Finplanering inför nya bostäder på Ursvik i Sundbyberg
Projektet har ändrat omfattning. Avser finplaneringsarbeten för allmän platsmark i Stora Ursvik såsom gator, gångbanor, möbleringszoner, gång- och cykelväg, parker, lekplats och trapplopp samt anläggande av kvarstående ledningar. Entreprenaden ska byggas och färdigställas i etapper som Beställaren avser att ta i bruk. Entreprenadområdet omfattar en areal om ca 10,2 hektar och är starkt kuperat med höjdskillnader på 25 m. Området innehåller bland annat cirka 1200 nya lägenheter och 20 småhus, Forskarparken och några mindre parker samt förskolan Forskaren.
Stambyte i flerbostadshus i Rissne, Sundbyberg
Projektet kommer eventuellt att delas i etapper.
Nybyggnad av förskola i Ursvik
Nybyggnad av förskola i Kv Kvarnstenen med 8 avdelningar och tillagningskök. Ca 120 barn och 20-30 personal. Ingen gatuadress är upprättad, angränsande gator är G:A Enköpingsvägen i Norr och Stallgatan i Öster.
Stambyte i flerbostadshus, Rissne
Projektet kommer eventuellt att delas i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus på Ursviks allé 15-23
Ombyggnad av väg i Sundbyberg
Avser justeringar av gator samt nedgrävning av ledningar mm inför husbyggnation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Omvandla bef. utrymmen till ca 37st lägenheter.
Ombyggnad av väg i Sundbyberg
Ombyggnad av in- och utfarten vid coop.
Ombyggande av gata, gc-väg, va-ledning mm i Rissne
Avser nya va-arbeten, offentlig belysning, markarbeten, GC-banor, nya körbanor samt återställning av delar av Rissne torg mm längs tvärbanans nya sträckning från Rissne torg upp till ca 80 m in på Artillerivägen.
Ombyggnad och breddning av bro mellan Sundbyberg-Stockholm
Ett samarbete mellan Stockholms stad och Sundbybergs stad för att bredda gång- och cykelbanor (lägga till cykelbanor på bron). Halva bron ägs av Stockholms stad och den andra halvan av Sundbybergs stad.
Nybyggnad av huvudcykelstråk i Sundbyberg
Ett huvudcykelstråk är tänkt att gå längs i Sundbyberg, mellan Tulegatan och Sturegatan.
Tillbyggnad av förskola i Sundbyberg
Bygglov för tillbyggnad av daghemmet solgläntan.
Ombyggnad av kontorshus i Ursvik
Avser hyresgästanpassning av lokaler för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Regin Stockholm.
Upprustning av kvarn i Sundbyberg
Avser upprusning av kvarnen både invändigt och utvändigt samt nya vingar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för renovering av fastigheten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan för anmälningspliktig åtgärd för reparation efter brandskada.
Utvändigt underhåll av skola i Sundbyberg
Bygglov för fönsterbyte på Älkvarnskolan.
Ombyggnad av gc-väg i Sundbyberg
Marklov för ombyggnad av kommunal GC-väg.
Ombyggnad av markanläggning i Sundbyberg
Marklov för schakt och fyll på Freden Större 16 (Östra Madenvägen 3-5, Gesällvägen 1, Rissneleden 2-2b och 4-18).
Ombyggnad av skylt i Sundbyberg
Flytta 2 stycken reklamskyltar samt flytta 2 st kundvagnsgarage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Inglasning av balkong samt konstruktion av stomme och tak.
Nybyggnad av plank i Sundbyberg
Bygglov för plank vid uteplats.
Tillbyggnad av garage i Sundbyberg
Bygglov för portläget till garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för ändring av brandskydd.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av plank i Sundbyberg
Bygglov för byggplank mot skolgård.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundbyberg
Bygglov för fler parkeringsplatser.
Ombyggnad av väg/gata i Sundbyberg
Ombyggnad och förbättring av trafiksituationen längs Hamngatan med bland annat en stödmur mot Trädgårdsgatan för att stabilisera slänten ner mot Hamngatan, ett övergångsställe. Gångfartsområdets betongyta behöver kompletteras mellan Strandtorget och Tuvanparken.
Nybyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Nybyggnation av lägenhet på Skvadronen 2 & 7.
Ombyggnad av mur i Sundbyberg
Ändringar i murarna.
Rivning av sophus i Sundbyberg
Rivning av bef. miljöbyggnad.
Rivning av pumpstation i Sundbyberg
Rivning av spillvattenpumpstation.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Sundbyberg
Spolning av stammar i ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för byggetablering och arbetsbodar.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för etablering av arbetsbodar på Vaktstugan 1 och Sundbyberg 2:40.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Uppförande av solpaneler på tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: