Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny tunnel, station samt järnväg i Sundbyberg
Mark och BEST entreprenad ca 1,7 km tunnel och tråg centralt i Sundbyberg, spontvägg samt underjordisk connection till tunnelbanestation.
Rivning och nybyggnad av kontors- och verksamhetslokaler i Sundbyberg
Avser rivning av befintlig kontorsbyggnad/parkeringshus och nybyggnad av 2st kontorsbyggnader med lokaler för restaurang och butik i bottenvåning. Kontorsbyggnaden mot Sturegatan består av 7 våningsplan och byggnaden mot Prästgårdsgatan har 11 våningsplan varav fyra våningsplan ligger under gatunivå och utgörs av parkeringsgarage och teknikutrymmen. Projektet kommer troligen att delas in i etapper. Miljöklassning LEED Platinum.
Nybyggnad av bostäder & lokaler i Ursvik
Totalt för detaljplan Torget i Västra Ursvik planeras ca 1000 bostäder och en del service och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av bostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg
4-10 våningar på Sundbyberg 2:30, Vandraren 8 mfl.
Nybyggnad av bostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg
Nybyggnad av 172 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 109 lägenheter i Brf Vaktstugan och 45 lägenheter i Brf Lektorn.
Nybyggnad av bostäder i Hallonbergen
1 kvarter, ca 200 bostäder.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Nybyggnad av punkthus i 16 våningar i kombination med tidigare 1800-tals byggnad. Totalt 87 hyresrätter plus kommersiella lokaler i gatuplan. Ny torgyta som binder samman strandpromenaden med livet längs Landsvägen. Projektet har p-tal 0 och kommer istället ha högt satt mobilitetsmål som generös cykelparkering med god tillgänglighet, cykelverkstad, laddstationer för elcykel, Sl-kort i ett år till alla hushåll mm.
Totalrenovering av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser totalrenovering, nybyggnad av tvättstugor och stambyte på Högklintavägen 17-39.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad av befintlig huskropp med 3 nya våningar med 112 lgh. Tilläggsisolering, nya hissar samt fasadrenovering.
Nybyggnad av flerbostadshus storskogen i Sundbyberg
Omfattar ca 90 lägenheter med underliggande garage. Viss rivning och sanering innan byggstart. Projektet kommer inte miljöcertifieras men byggs enligt miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av uppställningshall i Rissne
Uppställningshall för 12 spårvagnar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Hallonbergen, Etapp 1
Denna del av etapp 1 avser ca 70-80 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus med handelslokaler i Sundbyberg
Garage under husen. Fem våningar med en indragen sjätte våning.
Nybyggnad av parkeringshus i Hallonbergen, Etapp 2
Detta avser parkeringshuset i etapp 2.
Ombyggnad till högstadieskola i Sundbyberg
Ombyggnad av kontorslokaler till högstadieskola.
Om- och tillbyggnad av skola i Sundbyberg
Utökning med 175 platser, F-6 skola, till totalt ca 630 elever. Även nybyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för påbyggnad av flerfamiljshus samt ändring i gällande detaljplan. Avser 4 st hus med tillbyggnad av 24st lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Ursvik
Nybyggnad av förskola i Kv Kvarnstenen med 8 avdelningar och tillagningskök. Ca 120 barn och 20-30 personal. Ingen gatuadress är upprättad, angränsande gator är G:A Enköpingsvägen i Norr och Stallgatan i Öster.
Nybyggnad av förskola i Rissne
Planer för nybyggnad av förskola mellan Rissne kyrka och Miklagårdshuset i Rissne med 3 avdelningar, ca 120 barn.
Nybyggnad av parhus och villor i Sundbyberg
Nybyggnad av två villor och tio parhus.
Nybyggnad av kollektivboende i Sundbyberg
Tre byggnader med totalt 25-28 lgh planeras.
Omyggnad för förskola, lss-boende och vårdlokal i Ursvik, Sundbyberg
Avser ombyggnad av lokal till förskola, lss-boende och vårdlokal.
Ombyggnad av väg i Sundbyberg
Ombyggnad av in- och utfarten vid coop.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
SKIDÅKAREN 7, Skidbacken 24-26, Bygglov för ändrad användning från lokal till bostäder, 10 st lägenheter.
Nybyggnad av aktivitetsyta, bollplan samt utegym i Stora Ursvik
Objektet avser att projektera och anlägga en aktivitetsyta på ett garagetak i Stora Ursvik i Sundbyberg. Parkeringsgaraget är beläget intill Forskarparken i etapp 3, och byggs i suterräng så att taket ansluter mot parkmark längs västra långsidan. Parkeringsgaraget byggs av en extern byggherre, Bonava, som färdigställer garagetaket upp till tätskikt där Sundbybergs stad sedan ska anlägga en aktivitetsyta. Aktivitetsytan ska omfatta en fotbollsplan med konstgräs samt ett utomhusgym. Anläggandet av aktivitetsytan ska samordnas med Bonava.
Installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Ursvik
Avser fyra solcellsanläggningar på fastigheterna Höladan 1 och Skörden 1 i Ursvik.
Ombyggnad av temalekplats i Sundbyberg
Upprustning av lekplats.
Ombyggnad av idrottsplats i Sundbyberg
Ändrad användning till idrottsändamål.
Ombyggnad av affärshus i Sundbyberg
Ändrad användning från kontor & gym till dagligvaruhandel och från spelbutik & reception till restaurang.
Ombyggnad av enbostadshus i Sundbyberg
Påbyggnad av enbostadshus,.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering till 2019-09-30.
Nybyggnad av skärmtak i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för skärmtak och mur.
Nybyggnad av nätstation i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov till 2018-06-30 för nätstation.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Ombyggnad av bef. lokal till 2 st lägenheter.
Nybyggnad av skärmtak i Sundbyberg
Bygglov för 2 st skärmtak.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sundbyberg
Bygglov för provisoriskt bullerskydd.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Sundbyberg
Avser ny gång- och cykelväg på Albygatan mellan Humblegatan och Hamngatan.
Nybyggnad av gäststuga i Sundbyberg
Nybyggnad av gårdshus samt renovering av bef. garage och gårdsbjälklag.
Ombyggnad av lastkaj i Sundbyberg
Inbyggnad av bef. lastkaj.
Tillbyggnad av garage i Sundbyberg
Ny bilramp till bef. garage.
Ny fasadbelysning på församlingshus i Sundbyberg
Avser ny fasadbelysning på församlingshem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: