Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionscenter (NPC) och logistikcenter (NLC) för Operan och Dramaten i Stockholm
Hyreskontrakten för de gemensamma lokalerna för dekorverkstäder i Gäddviken i Nacka löper ut 2021 och man tittar på alternativ för nya lokaler. Byggherre samt placering ännu ej fastställd.
Förtätning av bostäder i Hallonbergen, Sundbyberg
Ska bli ett centrumkvarter i trä med hyresrättar, bostadsrätter, äldreboende och mellanboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Nybyggnad av hyresrätter med lokaler för verksamhet i souterrängplan.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Nybyggnad av punkthus i 16 våningar i kombination med tidigare 1800-tals byggnad. Totalt 87 hyresrätter plus kommersiella lokaler i gatuplan. Ny torgyta som binder samman strandpromenaden med livet längs Landsvägen. Projektet har p-tal 0 och kommer istället ha högt satt mobilitetsmål som generös cykelparkering med god tillgänglighet, cykelverkstad, laddstationer för elcykel, Sl-kort i ett år till alla hushåll mm.
Förtätning av bostadshus i Ör, Sundbyberg
Nybyggnad av bostäder vid Malins park i Ör. Fastighetsbeteckning: Sundbyberg 2:39, Gullvivan 2, Hundlokan 3, Hästhoven 2. Byggnaderna ska byggas med träkonstruktion och fasader av trä. Ett av kvarteren har en underbyggd gård med garage. Byggnaderna är vördnadsfullt placerade så att naturvärden på plats i största mån kan tas tillvara.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 109 lägenheter i Brf Vaktstugan och 45 lägenheter i Brf Lektorn.
Totalrenovering av flerbostadshus i Sundbyberg, HD 1,3 och 4
Avser totalrenovering av 175 lägenheter i flerbostadshus med nybyggnad av tvättstugor, takbyte , balkongrenovering och stambyte på Högklintavägen 17–39, Landsvägen 53–63 och Humblegatan 32. Entreprenör för bygghiss och väderskydd är Sjöbergs ställningar AB.
Nybyggnad av flerbostadshus och butiker i Ursvik
Kvarteret består av två byggnader var av en är i 14 våningar och är ett mellanboende för 70+ . Den andra byggnaden är 6 våningar mot torget är ett kulturhus i 4 våningar med handel i bottenvåningen och de 2 översta våningarna är bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus storskogen i Sundbyberg
Omfattar ca 90 lägenheter med underliggande garage. Viss rivning och sanering innan byggstart. Projektet kommer inte miljöcertifieras men byggs enligt miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av uppställningshall längs Tvärbanan i Rissne
Uppställningshall för 12 spårvagnar.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Ursvik
Projektet är uppdelat i fas 1 (projektering) och fas 2 (genomförande).
Stambyte i flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Avser stamrenovering av flerbostadshus.
Utbyggnad av gata och infrastruktur i Sundbyberg
Avser utbyggnad av gata och infrastruktur inför bostads- och kontorsbyggnation på Sundby Park.
Ombyggnad av skola i Sundbyberg
Planerat projekt ur investeringsbudget. Utökning av skola till 380 st elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Syftet med planarbetet är att riva befintligt flerbostadshus och utreda möjligheten för nybyggnation av 22 stycken bostäder till fastigheten Ringaren 10.
Ombyggande av gata mm i Hallonbergen/Ör, Sundbyberg
Avser byggnation av allmän platsmark för stadens projekt Freden större samt Rissneleden och Hallonportarna/Hallonbergen. Stadens entreprenad omfattar ombyggnad av Östra Madenvägen, Gesällvägen, Rissneleden, Hallonbergsvägen och parken inom Hallonporten södra samt nybyggnad av Skolgången med tillhörande markarbeten för ledningsomläggningar samt belysnings och VA-arbeten. Arbetet kommer att utföras i tre huvuddelar/etapper
Stambyte mm i flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för stambyte i ca 20 lgh samt eventuell ombyggnad av vind till bostäder.
Nybyggnad av förskola i Rissne
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för ca 130 barn mellan Rissne kyrka och Miklagårdshuset i Rissne.
Finplanering inför nya bostäder på Ursvik i Sundbyberg
Avser utförande av finplanering för park i Stora Ursvik, norr om Enköpingsvägen. Lekplats, trapplopp, plantering av träd, buskar och blommor samt gångbanor och belysning ska anläggas i parkområdena. Aktuella parker för den här entreprenaden är Milstensparken inklusive trapplopp 4, Forskarparken, Västra parkslingan inklusive trapplopp 1. Utöver dessa parkområden ska plantering utföras vid befintlig gabionmur. Forskarparken är en förhållandevis stor park som inte bara är intressant för detaljplanområde 3 utan även för boende i närliggande område.
Stambyte i flerbostadshus i Centrala Sundbyberg
Avser Stambyte, nya badrum, ny ventilation och effektivare energilösningar på Tulegatan 11-19, Götgatan 14-18, Råstensgatan 15.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus på Ursviks allé 15-23 för BRF Stenbumlingen 4.
Nybyggnad av ridanläggning Milo-omårdet Sundbyberg
Planer för nybyggnad av ridanläggning men sanering av marken krävs först.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Omvandla bef. utrymmen till ca 37st lägenheter.
Mark- och VA-arbeten vid exploateringsområde, Ursviks Västra delar, etapp 2
Ursviks västra delar exploateras i samband med utbyggnad av Tvärbanan Kistagrenen. Denna entreprenad omfattar Schakt och fyll för tvärbana, gata och VA-ledningar, Ledningsförläggning VA, Rivning GC-bro, Bergssprängning, Dagvattenmagasin samt Markarbeten för övriga ledningar.
Nybyggnad av aktivitetsyta, bollplan samt utegym i Stora Ursvik
Objektet avser att projektera och anlägga en aktivitetsyta på ett garagetak i Stora Ursvik i Sundbyberg. Parkeringsgaraget är beläget intill Forskarparken i etapp 3, och byggs i suterräng så att taket ansluter mot parkmark längs västra långsidan. Parkeringsgaraget byggs av en extern byggherre, Bonava, som färdigställer garagetaket upp till tätskikt där Sundbybergs stad sedan ska anlägga en aktivitetsyta. Aktivitetsytan ska omfatta en fotbollsplan med konstgräs samt ett utomhusgym. Anläggandet av aktivitetsytan ska samordnas med Bonava.
Utbyggnad av cykelinfrastruktur i Sundbyberg
Avser ny parkering, ombyggnad/anpassning av väg och hållplatser mm vid Kyrkogårdsvägen och Ursviksvägen i Sundbyberg.
Breddning av gata i Sundbyberg
Avser renovering av Fällnästrappen mellan Högklintavägen och Gjuteribacken med nya trappsteg, byta ut räcket, sätta dit bänkar, plantera växter och sätta ny kantsten.
Ombyggnad av lekplats i Sundbyberg
Upprustning av lekplats.
Utbyte av gatubelysning i Sundbyberg
Utbyte av gatubelysning på Hästhagsgatan, sträckan mellan Ursviksvägen och Tallbostigen.
Ombyggnad av restaurang i Sundbyberg
Ändrad användning av butik till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Sundbyberg
Ändrad användning av lokal till kontor samt ändrad användning av lokal till restaurang.
Ombyggnad av idrottshall i Sundbyberg
Ändrad användning från garage till motionsverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Sundbyberg
Ändrad användning till kontor.
Rivning av gc-bro i Sundbyberg
Rivning av gångbro.
Nybyggnad av altan i Sundbyberg
Bygglov för balkong och fönsterdörr på fasad.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av förskola i Sundbyberg
Byglov för tillfälliga moduluppbyggnader för förskoleverksamhet.
Utvändigt underhåll av butik i Sundbyberg
Modernisering av skyltar samt fönsterfoliering på fasad.
Nybyggnad av skärmtak i Sundbyberg
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundbyberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Nybyggnation av lägenhet.
Ombyggnad av förråd i Sundbyberg
Ombyggnad av komplemenbyggnad.
Ombyggnad av väg/gata i Sundbyberg
Ombyggnad och breddning och Trädgårdsgatan.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Bodetablering till och med 2020-10-01.
Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Anläggande av stödmur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundbyberg
Anläggning av p-platser.
Breddning av gata i Sundbyberg
Avser breddning av gata, Högklintavägen.
Nybyggnad av nätstation i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för nätstation.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar.
Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Uppförande av stödmur.
Ombyggnad av restaurang i Sundbyberg
Ändrad användning till restaurang.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av restaurang i Sundbyberg
Ändrad användning av lokal till restaurang.
Ombyggnad av frisersalong i Sundbyberg
Ändrad användning av lokal till frisersalong.
Rivning av parkeringsgarage i Sundbyberg
Avser rivning av parkeringsgarage inför framtida exploatering av tomten.
Nybyggnad av växtvägg på Ursviks sopsugsterminal, Sundbyberg
Avser uppförande en växtvägg utomhus på en befintlig fastighetsfasad på ca 250 kvm. Fastigheten är en sopsugsterminal i Sundbybergs stad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: