Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nedgrävning av järnvägen i Sundbyberg
Mark och BEST entreprenad ca 1,7 km tunnel och tråg centralt i Sundbyberg inkl ny station, spontvägg samt underjordisk connection till tunnelbanestation.
Nybyggnad av multihall i Sundbyberg
En multihall i tre våningar, med curlinghall, isbanor och en konstgräsplan för fotboll.
Påbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för en påbyggnad av befintlig huskropp samt undersöka möjligheten till nyproduktion på gården.
Nybyggnad av bostäder i Hallonbergen
1 kvarter, ca 200 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus storskogen i Sundbyberg
Omfattar ca 90 lägenheter med underliggande garage. Viss rivning och sanering innan byggstart. Projektet kommer inte miljöcertifieras men byggs enligt miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostadsrätter i Hallonbergen, Etapp 1
Denna del av etapp 1 avser ca 70-80 bostadsrätter.
Totalrenovering av flerbostadhus i Sundbyberg
Avser totalrenovering och stambyte.
Till- och ombyggnad av kontor på Rissne, Sundbyberg
Stockmakaren 1, SEB-Huset. Totalt 100 000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Ursvik
8 avdelningar planeras på Stallgatan/Gamla Enköpingsvägen.
Nybyggnad av sopsugterminal i Sundbyberg
Entreprenaden avser byggnation av en komplett terminalbyggnad för insamling av avfall, samt en option på till-och ombyggnation av befintlig terminalbyggnad, se 1497390.
Ombyggnad av väg i Sundbyberg
Avser justeringar av gator samt nedgrävning av ledningar mm inför husbyggnation.
Tillbyggnad av kontor i Sundbyberg
Bygglov för om- och tillbyggnad av fastigheten med ca 850 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
SKIDÅKAREN 7, Skidbacken 24-26, Bygglov för ändrad användning från lokal till bostäder, 10 st lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Renovering av fasader, fönster, balkonger mm.
Nybyggnad av aktivitetsyta, bollplan samt utegym i Stora Ursvik
Objektet avser att projektera och anlägga en aktivitetsyta på ett garagetak i Stora Ursvik i Sundbyberg. Parkeringsgaraget är beläget intill Forskarparken i etapp 3, och byggs i suterräng så att taket ansluter mot parkmark längs västra långsidan. Parkeringsgaraget byggs av en extern byggherre, Bonava, som färdigställer garagetaket upp till tätskikt där Sundbybergs stad sedan ska anlägga en aktivitetsyta. Aktivitetsytan ska omfatta en fotbollsplan med konstgräs samt ett utomhusgym. Anläggandet av aktivitetsytan ska samordnas med Bonava.
Ombyggnad av vind till bostäder samt stambyte i Sundbyberg
Ombyggnad av vind till ca 4-5 lägenheter. Stambytet omfattar ca 30 st lgh.
Anläggning av VA-ledningar samt markarbeten i Hallonbergen, Sundbyberg
Projektet avser schakt- och återfyllningsarbeten inklusive läggning av VA-ledningar samt schakt- och återfyllningsarbeten för läggning av Sopsugsledningar.
Ny luftvärmepump i flerbostadshus i Sundbyberg
Avser byte av ventilationssystemen i kv Bävern 2, Sundbyberg.
Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från vind till inredning av 6 st lägenheter.
Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från vind till 3 st. lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser balkongförlängning samt inglasning av ca 52 st balkonger.
Installation av trygghetslarm i äldreboende i Sundbyberg
Upphandlingen avser projektering och installation av trygghetslarm till det särskilda boendet för äldre, Ekbacken hus K. Som option till denna entreprenad kan en tillkommande del att beställas med ytterligare ett särskilt boende, Solskiftet.
Ombyggnad av affärshus i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning, fasadändring och nya skyltar "24storage".
Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Ombyggnad av vindsyta till lägenheter. Bostadsrättsägarna kommer själva handla upp entreprenörer för arbetet.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Sundbyberg
Fasadändring och upprustning av Lidl butik.
Nybyggnad av gymnasieskola i Sundbyberg
Förfrågan om bygglov för ny gymnasieskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, balkonger och fönsterdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, ny entré samt skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, nya fönsterdörrar och balkonger (5 st.).
Ombyggnad av toalett i Sundbyberg
Bygglov för flytt av befintlig offentlig toalett från sundbybergs torg till stationsgatan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för inglasning av balkonger för en bostadsrättsförening på Kaffestugan 2 och 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för inglasning av balkonger och uteplatser på fastigheten (generellt lov).
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnad av förråd och lokal till bostad.
Nybyggnad av plank i Sundbyberg
Bygglov för uppförande av stödmurar/plank.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sundbyberg
Bygglov för återvinningsstation Sundbyberg 2:4,2:39,2:26.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från lokal/förråd till bostadslägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
BAGERIET 2, Gjuterigatan 21B, Bygglov för inglasning av två balkonger.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Ansökan om bygglov för tidsbegränsat lov för paviljong.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
KANAN 4, Fredsgatan 9A-B, Bygglov för återställning av lokaler till två lägenheter.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundbyberg
EKOT 5, Ekovägen 14, Förfrågan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sundbyberg
SUNDBYBERG 2:37, Sjövägen, Tidsbegränsat bygglov för provisorisk återvinningscentral.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för byggetablering, byggbodar.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för etablering av bodar till 2019-02-28.
Tillbyggnad av skola i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för utökning av skolpaviljonger.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundbyberg
uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av bergrum vid Sundbybergsverket i Sundbyberg
Detta är ett förarbete inför ombyggnation av bergsrumslagret (1298929) och avser leverans och installation av oljeavskiljare. Oljeavskiljare skall vara av typ inomhus monterad.
Ny fasadbelysning på församlingshus i Sundbyberg
Avser ny fasadbelysning på församlingshem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: