Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionscenter (NPC) och logistikcenter (NLC) för Operan och Dramaten i Stockholm
Hyreskontrakten för de gemensamma lokalerna för dekorverkstäder i Gäddviken i Nacka löper ut 2021 och man tittar på alternativ för nya lokaler. Byggherre samt placering ännu ej fastställd.
Utveckling av centrala Sundbyberg
Järnvägen genom Sundbyberg ska grävas ned en del av sträckan och det blir ny stadsbebyggelse inom fastigheterna Lönnen 7 och 12, Ängen 1, Kilen 1 och 2, samt del av Sundbyberg 2:4, 2:7, 2:9, 2:10 och 2:17.
Nybyggnad av bostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg
Nybyggnad av 172 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Rissne
Planer för ca 123 bostadsrätter på Kvartermästaren 1, Sundbyberg 2:26 och 2:54 samt del av Bivacken 2 i stadsdelen Rissne.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Det vinnande förslaget kommer att ligga till grund för markanvisningsavtal, upprättandet av en detaljplan och genomförande. Den anvisade marken kommer att överlåtas med äganderätt och förslaget ska omfatta bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 109 lägenheter i Brf Vaktstugan och 45 lägenheter i Brf Lektorn.
Nya flerbostadshus i Västra Ursvik, Sundbyberg
Planer för ett tredje kvarter i Ursvik. Den nu förvärvade fastigheten har adressen Ladugårdsgatan 4, Sundbyberg.
Nybyggnad av flerbostadshus storskogen i Sundbyberg
Omfattar ca 90 lägenheter med underliggande garage. Viss rivning och sanering innan byggstart. Projektet kommer inte miljöcertifieras men byggs enligt miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Ursvik
Projektet är uppdelat i fas 1 (projektering) och fas 2 (genomförande).
Stambyte i flerbostadshus, Rissne
Avser stambyte i 446 lägenheter på Batteriet 1 och 3 samt Spaden 1 och 2. Entreprenör/firma för slutstäd är Städdags i Stockholm AB.
Stambyte i flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Avser stamrenovering av flerbostadshus.
Ombyggande av gata mm i Hallonbergen/Ör, Sundbyberg
Avser byggnation av allmän platsmark för stadens projekt Freden större samt Rissneleden och Hallonportarna/Hallonbergen. Stadens entreprenad omfattar ombyggnad av Östra Madenvägen, Gesällvägen, Rissneleden, Hallonbergsvägen och parken inom Hallonporten södra samt nybyggnad av Skolgången med tillhörande markarbeten för ledningsomläggningar samt belysnings och VA-arbeten. Arbetet kommer att utföras i tre huvuddelar/etapper
Nybyggnad av förskola i Rissne
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för ca 130 barn mellan Rissne kyrka och Miklagårdshuset i Rissne.
Finplanering inför nya bostäder på Ursvik i Sundbyberg
Avser utförande av finplanering för park i Stora Ursvik, norr om Enköpingsvägen. Lekplats, trapplopp, plantering av träd, buskar och blommor samt gångbanor och belysning ska anläggas i parkområdena. Aktuella parker för den här entreprenaden är Milstensparken inklusive trapplopp 4, Forskarparken, Västra parkslingan inklusive trapplopp 1. Utöver dessa parkområden ska plantering utföras vid befintlig gabionmur. Forskarparken är en förhållandevis stor park som inte bara är intressant för detaljplanområde 3 utan även för boende i närliggande område.
Nybyggnad av stadsradhus och villor i Sundbyberg, Etapp 2
Bygglov för nybyggnad av 18 st radhus och 8 st enbostadshus. Totalt på området ska det byggas ca 60st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus på Ursviks allé 15-23 för BRF Stenbumlingen 4.
Mark- och VA-arbeten vid exploateringsområde, Ursviks Västra delar, etapp 1
Ursviks västra delar exploateras i samband med utbyggnad av Tvärbanan Kistagrenen. Denna entreprenad omfattar huvudsakligen schakt och fyll för tvärbana, gata och VA-ledningar, KC-pelarförstärkning, ledningsförläggning VA samt rivning av gångtunnel.
Nybyggnad av aktivitetsyta, bollplan samt utegym i Stora Ursvik
Objektet avser att projektera och anlägga en aktivitetsyta på ett garagetak i Stora Ursvik i Sundbyberg. Parkeringsgaraget är beläget intill Forskarparken i etapp 3, och byggs i suterräng så att taket ansluter mot parkmark längs västra långsidan. Parkeringsgaraget byggs av en extern byggherre, Bonava, som färdigställer garagetaket upp till tätskikt där Sundbybergs stad sedan ska anlägga en aktivitetsyta. Aktivitetsytan ska omfatta en fotbollsplan med konstgräs samt ett utomhusgym. Anläggandet av aktivitetsytan ska samordnas med Bonava.
Utbyggnad av cykelinfrastruktur i Sundbyberg
Avser ny parkering, ombyggnad/anpassning av väg och hållplatser mm vid Kyrkogårdsvägen och Ursviksvägen i Sundbyberg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Ändrad användning från lokal till 3st bostäder samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Ändrad användning från lokal till bostäder.
Ombyggnad av lekplats i Sundbyberg
Upprustning av lekplats.
Rivning av parkeringsgarage i Sundbyberg
Avser rivning av parkeringsgarage inför framtida exploatering av tomten.
Upprustning av kvarn i Sundbyberg
Avser upprusning av kvarnen både invändigt och utvändigt samt nya vingar.
Utbyte av gatubelysning i Sundbyberg
Utbyte av gatubelysning på Hästhagsgatan, sträckan mellan Ursviksvägen och Tallbostigen.
Ombyggnad av restaurang i Sundbyberg
Ändrad användning av butik till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Sundbyberg
Ändrad användning av lokal till kontor samt ändrad användning av lokal till restaurang.
Ombyggnad av idrottshall i Sundbyberg
Ändrad användning från garage till motionsverksamhet.
Rivning av gc-bro i Sundbyberg
Rivning av gångbro.
Nybyggnad av altan i Sundbyberg
Bygglov för balkong och fönsterdörr på fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Inglasning av balkonger och fasadrenovering.
Ombyggnad av markanläggning i Sundbyberg
Marklov för schaktning och fyllning för att ändra markens höjdläge med mer än 50 meter.
Utvändigt underhåll av butik i Sundbyberg
Modernisering av skyltar samt fönsterfoliering på fasad.
Ombyggnad av förråd i Sundbyberg
Ombyggnad av komplemenbyggnad.
Ombyggnad av väg/gata i Sundbyberg
Ombyggnad och breddning och Trädgårdsgatan.
Nybyggnad av förråd i Sundbyberg
Nybyggnad av 2 st komplementbyggnader.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundbyberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Nybyggnation av lägenhet.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Bodetablering till och med 2020-10-01.
Breddning av gata i Sundbyberg
Avser breddning av gata, Högklintavägen.
Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Anläggande av stödmur.
Nybyggnad av järnväg i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för ett järnvägsspår.
Nybyggnad av nätstation i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för nätstation.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat byglov för arbetsbodar.
Tillbyggnad av mur i Sundbyberg
Tillkommande L-stöd och förändrad markhöjd.
Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Uppförande av stödmur.
Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Utformning av stödmurar på Vaktstugan 2 och Lektorn 1.
Ombyggnad av restaurang i Sundbyberg
Ändrad användning till restaurang.
Hissrenovering i flerbostadshus i Rissne
Byte av hiss i Bergdalen.
Hissrenovering i flerbostadshus i Rissne
Byte av hiss på Mjölnerbacken.
Ombyggnad av kyrkogård i Sundbyberg
Avser nytt bevattningssystem vid Sundbybergs kyrkogård med bortschaktning, installation och återställning.
Anläggande av parkering i Ursvik
Avser anläggande av parkering

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: