Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny tunnel, station samt järnväg i Sundbyberg
Mark och BEST entreprenad ca 1,7 km tunnel och tråg centralt i Sundbyberg, spontvägg samt underjordisk connection till tunnelbanestation.
Rivning och nybyggnad av kontors- och verksamhetslokaler i Sundbyberg
Avser rivning av befintlig kontorsbyggnad/parkeringshus och nybyggnad av 2st kontorsbyggnader med lokaler för restaurang och butik i bottenvåning. Kontorsbyggnaden mot Sturegatan består av 7 våningsplan och byggnaden mot Prästgårdsgatan har 11 våningsplan varav fyra våningsplan ligger under gatunivå och utgörs av parkeringsgarage och teknikutrymmen. Projektet kommer troligen att delas in i etapper. Miljöklassning LEED Platinum.
Ombyggnad av kontorshus mm i Hallonbergen
Avser renovering av kontorshus, restauranger och lokaler i Umami Park. Renoveringen kommer pågå löpande under flera år. 37 000m2.
Nybyggnad av bostäder & lokaler i Ursvik
Totalt för detaljplan Torget i Västra Ursvik planeras ca 1000 bostäder och en del service och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Rissne
Planer för ca 123 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg
Nybyggnad av 172 bostadsrätter.
Förtätning av bostadshus i Ör, Sundbyberg
Nybyggnad av bostäder i Sundbyberg 2:39, Gullvivan 2, Hundlokan 3, Hästhoven 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Nybyggnad av hyresrätter med lokaler för verksamhet i souterrängplan.
Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 2
Avser nybyggnation av 2 st Brfer på 86 lägenheter samt 94 lägenheter. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Etapp 1: 1059076 Markjobbet: 1349597
Nybyggnad av bostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg
4-10 våningar på Sundbyberg 2:30, Vandraren 8 mfl.
Nybyggnad av bostäder i Hallonbergen
1 kvarter, ca 200 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Det vinnande förslaget kommer att ligga till grund för markanvisningsavtal, upprättandet av en detaljplan och genomförande. Den anvisade marken kommer att överlåtas med äganderätt och förslaget ska omfatta bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 109 lägenheter i Brf Vaktstugan och 45 lägenheter i Brf Lektorn.
Nya flerbostadshus i Västra Ursvik, Sundbyberg
Planer för ett tredje kvarter med planerad inflyttning under 2020. Den nu förvärvade fastigheten har adressen Ladugårdsgatan 4, Sundbyberg.
Nybyggnad av flerbostadshus storskogen i Sundbyberg
Omfattar ca 90 lägenheter med underliggande garage. Viss rivning och sanering innan byggstart. Projektet kommer inte miljöcertifieras men byggs enligt miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Ursvik, Etapp 1
Totalt för detaljplan Torget i Västra Ursvik planeras ca 1000 bostäder och en del service och kommersiella lokaler. Ikano planerar ca 180 bostadsrätter delade i minst 2 etapper/brfer.
Nybyggnad av bostäder i Ursvik, Etapp 2
Totalt för detaljplan Torget i Västra Ursvik planeras ca 1000 bostäder och en del service och kommersiella lokaler. Ikano planerar ca 180 bostadsrätter delade i minst 2 etapper/brfer.
Nybyggnad av uppställningshall i Rissne
Uppställningshall för 12 spårvagnar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Hallonbergen, Etapp 1
Denna del av etapp 1 avser ca 70-80 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus med handelslokaler i Sundbyberg
Garage under husen. Fem våningar med en indragen sjätte våning.
Nybyggnad av parkeringshus i Hallonbergen, Etapp 2
Detta avser parkeringshuset i etapp 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, etapp 2
Miljöcertifierat enligt Svanen.
Ombyggnad till högstadieskola i Sundbyberg
Ombyggnad av kontorslokaler till högstadieskola.
Ombyggnad av bergrum vid Sundbybergsverket i Sundbyberg
Avser ombyggnad av nedlagt oljelager till kyllager i bergrum som ligger i anslutning till Sundbybergsverket på fastigheterna Ekorren 2 och Pollux 2 i Sundbybergs kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov- och marklov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av stadsradhus och villor i Sundbyberg, Etapp 2
Bygglov för nybyggnad av 18 st radhus och 8 st enbostadshus. Totalt på området ska det byggas ca 60st bostäder.
Tillbyggnad av kontor i Sundbyberg
Bygglov för om- och tillbyggnad av fastigheten med ca 850 kvm.
Stambyte i flerbostadshus i Sundbyberg
Preliminär byggstart 2019.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
SKIDÅKAREN 7, Skidbacken 24-26, Bygglov för ändrad användning från lokal till bostäder, 10 st lägenheter.
Ombyggnad av vind till bostäder samt stambyte i Sundbyberg
Ombyggnad av vind till ca 4-5 lägenheter. Stambytet omfattar ca 30 st lgh.
Installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Ursvik
Avser fyra solcellsanläggningar på fastigheterna Höladan 1 och Skörden 1 i Ursvik.
Ombyggnad av temalekplats i Sundbyberg
Upprustning av lekplats.
Ombyggnad av kontor i Sundbyberg
Renovering av bef. fastighet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring, balkonger och fönsterdörrar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sundbyberg
Bygglov för upprättande av ny returpark.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för utvändig ändring, byte av tak.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Sundbyberg
Fasadändring och upprustning av Lidl butik.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Ombyggnad av bef. lokal till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av soprum i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från lokal till miljörum samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för renovering av 12 st balkonger.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundbyberg
Bygglov för ny transformatorstation (sopsug).
Nybyggnad av transformatorstation i Sundbyberg
Bygglov för ny transformatorstation.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Sundbyberg
Avser ny gång- och cykelväg på Albygatan mellan Humblegatan och Hamngatan.
Tillbyggnad av garage i Sundbyberg
Ny bilramp till bef. garage.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering till 2019-09-30.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för parkering och upplag.
Ny fasadbelysning på församlingshus i Sundbyberg
Avser ny fasadbelysning på församlingshem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: