Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny tunnel, station samt järnväg i Sundbyberg
Mark entreprenad ca 1,7 km tunnel och tråg Mälarbanan i Sundbyberg, sträckan Huvudsta – Duvbo. Även spontvägg samt underjordisk connection till tunnelbanestation. Inledande projekteringsarbeten startar januari 2019, basic design kommer starta under Q3 2019 och fas 1 uppdraget skall vara klart 2021-02-28.
Rivning och nybyggnad av kontors- och verksamhetslokaler i Sundbyberg
Avser rivning av befintlig kontorsbyggnad/parkeringshus och nybyggnad av 2st kontorsbyggnader med lokaler för restaurang och butik i bottenvåning. Kontorsbyggnaden mot Sturegatan består av 7 våningsplan och byggnaden mot Prästgårdsgatan har 11 våningsplan varav fyra våningsplan ligger under gatunivå och utgörs av parkeringsgarage och teknikutrymmen. Projektet kommer troligen att delas in i etapper. Miljöklassning LEED Platinum. Adress: Sturegatan 2 – 4 B/ Ekensbergsvägen/ Prästgårdsgatan 1-3/ Tallgatan
Nybyggnad av bostäder & lokaler i Ursvik
Totalt för detaljplan Torget i Västra Ursvik planeras ca 1000 bostäder och en del service och kommersiella lokaler.
Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 2
Avser nybyggnation av 2 st Brfer på 86 lägenheter samt 94 lägenheter. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Etapp 1: 1059076 Markjobbet: 1349597
Nybyggnad av bostadsrätter i Ursvik, etapp 3
Ca 50-60 lgh/etapp i etapp 3. kv Vaktstugan, Doktoranden och Lektorn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 109 lägenheter i Brf Vaktstugan och 45 lägenheter i Brf Lektorn.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Nybyggnad av punkthus i 16 våningar i kombination med tidigare 1800-tals byggnad. Totalt 87 hyresrätter plus kommersiella lokaler i gatuplan. Ny torgyta som binder samman strandpromenaden med livet längs Landsvägen. Projektet har p-tal 0 och kommer istället ha högt satt mobilitetsmål som generös cykelparkering med god tillgänglighet, cykelverkstad, laddstationer för elcykel, Sl-kort i ett år till alla hushåll mm.
Totalrenovering av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser totalrenovering, nybyggnad av tvättstugor och stambyte på Högklintavägen 17-39.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser en förädling av befintliga parkeringsgarage till bostäder som görs med nybyggnation och påbyggnad på kv Skvadronen 9, 10,11,12, Artilleristen 5, Spaden 3, Lien 2 samt Solskiftet 2 & 3. Husen är 6-14 våningar.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad av befintlig huskropp med 3 nya våningar med 112 lgh. Tilläggsisolering, nya hissar samt fasadrenovering.
Nybyggnad av flerbostadshus storskogen i Sundbyberg
Omfattar ca 90 lägenheter med underliggande garage. Viss rivning och sanering innan byggstart. Projektet kommer inte miljöcertifieras men byggs enligt miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av uppställningshall i Rissne
Uppställningshall för 12 spårvagnar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Hallonbergen, Etapp 1
Denna del av etapp 1 avser ca 70-80 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus med handelslokaler i Sundbyberg
Garage under husen. Fem våningar med en indragen sjätte våning.
Ombyggnad till högstadieskola i Sundbyberg
Ombyggnad av kontorslokaler till högstadieskola.
Stambyte i flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Avser stamrenovering av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för påbyggnad av flerfamiljshus samt ändring i gällande detaljplan. Avser 4 st hus med tillbyggnad av 24st lägenheter.
Om- och tillbyggnad av skola i Sundbyberg
Utökning med 175 platser, F-6 skola, till totalt ca 630 elever. Även nybyggnad av idrottshall.
Stambyte i flerbostadshus i Rissne, Sundbyberg
Projektet kommer eventuellt att delas i etapper.
Nybyggnad av förskola i Ursvik
Nybyggnad av förskola i Kv Kvarnstenen med 8 avdelningar och tillagningskök. Ca 120 barn och 20-30 personal. Ingen gatuadress är upprättad, angränsande gator är G:A Enköpingsvägen i Norr och Stallgatan i Öster.
Stambyte i flerbostadshus, Rissne
Projektet kommer eventuellt att delas i etapper.
Nybyggnad av förskola i Rissne
Planer för nybyggnad av förskola mellan Rissne kyrka och Miklagårdshuset i Rissne med 3 avdelningar, ca 120 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus på Ursviks allé 15-23
Påbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten att genom en påbyggnad tillföra två nya våningsplan på en befintlig byggnad. Påbyggnaden avses inrymma cirka 20 nya lägenheter.
Ombyggnad av väg i Sundbyberg
Avser justeringar av gator samt nedgrävning av ledningar mm inför husbyggnation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Omvandla bef. utrymmen till ca 37st lägenheter.
Exploatering för nya bostäder på Ursvik i Sundbyberg
Projektet har ändrat omfattning. Denna del avser exploatering för Västra ursvik, detaljplan Torget med 5 kvarter som ska byggas.
Exploatering för nya bostäder på Ursvik i Sundbyberg
Projektet har ändrat omfattning. Denna del avser exploatering för Västra ursvik, detaljplan Vallen med exploatering för ca 350-400 bostäder, parker, anläggning av damm mm.
Ombyggnad av väg i Sundbyberg
Ombyggnad av in- och utfarten vid coop.
Tillbyggnad av förskola i Sundbyberg
Bygglov för tillbyggnad av daghemmet solgläntan.
Installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Ursvik
Avser fyra solcellsanläggningar på fastigheterna Höladan 1 och Skörden 1 i Ursvik.
Upprustning av kvarn i Sundbyberg
Avser upprusning av kvarnen både invändigt och utvändigt samt nya vingar.
Tillbyggnad av skola i Sundbyberg
Bygglov för utökad yta för Engelska Skolan.
Ombyggnad av idrottsplats i Sundbyberg
Ändrad användning till idrottsändamål.
Ombyggnad av mur i Sundbyberg
Ändringar i murarna.
Ombyggnad av affärshus i Sundbyberg
Ändrad användning från kontor & gym till dagligvaruhandel och från spelbutik & reception till restaurang.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering till 2019-09-30.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för byggetablering och arbetsbodar.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för etablering av arbetsbodar på Vaktstugan 1 och Sundbyberg 2:40.
Nybyggnad av skärmtak i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för skärmtak och mur.
Nybyggnad av nätstation i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov till 2018-06-30 för nätstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Uppförande av solpaneler på tak.
Ombyggnad av väg/gata i Sundbyberg
Ombyggnad och förbättring av trafiksituationen längs Hamngatan med bland annat en stödmur mot Trädgårdsgatan för att stabilisera slänten ner mot Hamngatan, ett övergångsställe. Gångfartsområdets betongyta behöver kompletteras mellan Strandtorget och Tuvanparken.
Nybyggnad av gäststuga i Sundbyberg
Nybyggnad av gårdshus samt renovering av bef. garage och gårdsbjälklag.
Nybyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Nybyggnation av lägenhet på Skvadronen 2 & 7.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Ombyggnad av bef. lokal till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av enbostadshus i Sundbyberg
Påbyggnad av enbostadshus,.
Rivning av sophus i Sundbyberg
Rivning av bef. miljöbyggnad.
Rivning av pumpstation i Sundbyberg
Rivning av spillvattenpumpstation.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Sundbyberg
Spolning av stammar i ca 40 lägenheter.
Ombyggnad av lastkaj i Sundbyberg
Inbyggnad av bef. lastkaj.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Inglasning av balkong samt konstruktion av stomme och tak.
Ombyggnad av skylt i Sundbyberg
Flytta 2 stycken reklamskyltar samt flytta 2 st kundvagnsgarage.
Ombyggnad av markanläggning i Sundbyberg
Marklov för schakt och fyll på Freden Större 16 (Östra Madenvägen 3-5, Gesällvägen 1, Rissneleden 2-2b och 4-18).
Tillbyggnad av garage i Sundbyberg
Ny bilramp till bef. garage.
Nybyggnad av skärmtak i Sundbyberg
Bygglov för 2 st skärmtak.
Nybyggnad av plank i Sundbyberg
Bygglov för byggplank mot skolgård.
Nybyggnad av plank i Sundbyberg
Bygglov för plank vid uteplats.
Tillbyggnad av garage i Sundbyberg
Bygglov för portläget till garage.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sundbyberg
Bygglov för provisoriskt bullerskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för ändring av brandskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: