Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av kontors- och verksamhetslokaler i Sundbyberg
Avser rivning av befintlig kontorsbyggnad/parkeringshus och nybyggnad av 2st kontorsbyggnader med lokaler för restaurang och butik i bottenvåning. Kontorsbyggnaden mot Sturegatan består av 7 våningsplan och byggnaden mot Prästgårdsgatan har 11 våningsplan varav fyra våningsplan ligger under gatunivå och utgörs av parkeringsgarage och teknikutrymmen. Projektet kommer troligen att delas in i etapper. Miljöklassning LEED Platinum. Adress: Sturegatan 2 – 4 B/ Ekensbergsvägen/ Prästgårdsgatan 1-3/ Tallgatan
Förtätning av bostäder i Hallonbergen, Sundbyberg
Ska bli ett centrumkvarter i trä med hyresrättar, bostadsrätter, äldreboende och mellanboende.
Renovering av flerbostadshus i Sundbyberg
Fastigheten Kv. Vargen 2 med adress Skogsbacken 13-33, Friluftsvägen 4-26 består av 27st lokaler med 2146 kvm uthyrningsbar yta, 238st lägenheter med 1364 kvm uthyrningsbar yta samt 12st garageplatser. Projektmål: - Bevara kulturvärde - Konvertera lokalytor till bostadsytor, där så är lämpligt - Ny ventilation - Ny el - Ny VS - Installation av solceller - Byggnadsteknisk energieffektivisering - Ytskiktsrenovering i lägenheter inklusive målning av köksluckor - Erbjuda tillval avseende köksrenovering
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Nybyggnad av hyresrätter med lokaler för verksamhet i souterrängplan.
Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 2
Avser nybyggnation av 2 st Brfer på 86 lägenheter samt 94 lägenheter. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Etapp 1: 1059076 Markjobbet: 1349597
Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 109 lägenheter i Brf Vaktstugan och 45 lägenheter i Brf Lektorn.
Nybyggnad av flerbostadshus storskogen i Sundbyberg
Omfattar ca 90 lägenheter med underliggande garage. Viss rivning och sanering innan byggstart. Projektet kommer inte miljöcertifieras men byggs enligt miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Ursvik
Projektet är uppdelat i fas 1 (projektering) och fas 2 (genomförande). Miljöbyggnad Silver.
Till- och ombyggnad av kontor på Rissne, Sundbyberg
Stockmakaren 1, SEB-Huset. Totalt 100 000 kvm.
Utbyggnad av gata och infrastruktur i Sundbyberg
Avser utbyggnad av gata och infrastruktur inför bostads- och kontorsbyggnation på Sundby Park.
Ombyggande av gata mm i Hallonbergen/Ör, Sundbyberg
Avser byggnation av allmän platsmark för stadens projekt Freden större samt Rissneleden och Hallonportarna/Hallonbergen. Stadens entreprenad omfattar ombyggnad av Östra Madenvägen, Gesällvägen, Rissneleden, Hallonbergsvägen och parken inom Hallonporten södra samt nybyggnad av Skolgången med tillhörande markarbeten för ledningsomläggningar samt belysnings och VA-arbeten. Arbetet kommer att utföras i tre huvuddelar/etapper
Stambyte mm i flerbostadshus i Sundbyberg
Stambyte i 20 lgh samt 2 lokaler, ombyggnad av vind till 6 lägenheter.
Nybyggnad av kollektivboende i Sundbyberg
Tre byggnader med totalt 25-28 lgh planeras.
Ombyggande av gata mm i Freden Större, Sundbyberg
Denna del av Freden Större avser ombyggnation av infrastruktur vid kvarter Freden Större, för gatorna Gesällvägen och Östra Madenvägen, innefattande sprängningsarbeten, rivning, ledningsarbeten, anläggning av skelettjordar och gator med belysning samt övrig finplanering.
Stambyte och totalrenovering av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser totalrenovering och stambyte i 24st lägenheter på Jägaren 4.
Nytt bryggeri i Sundbyberg
Avser nytt bryggeri i Sundbyberg, där bryggeriet kommer att flytta in i en gammal köksbryggeri.
Mark- och VA-arbeten vid exploateringsområde, Ursviks Västra delar, etapp 2
Ursviks västra delar exploateras i samband med utbyggnad av Tvärbanan Kistagrenen. Denna entreprenad omfattar Schakt och fyll för tvärbana, gata och VA-ledningar, Ledningsförläggning VA, Rivning GC-bro, Bergssprängning, Dagvattenmagasin samt Markarbeten för övriga ledningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Omvandla bef. utrymmen till ca 37st lägenheter.
Finplanering av gator på Ursvik i Sundbyberg
Objektet avser utförande av finplanering av Forskargränd, Forskningsringen och Gamla Enköpingsvägen, gångbanor, möbleringszoner med kantstensparkering, träd och buskar samt räcke vid gabionmur, parkeringar och anläggande av kvarstående ledningar.
Ombyggnad av cafeteria i Sundbyberg
Projektet av ser ombyggnation av bef. café, ca 450 kvm.
Konvertering till värmepumpsanläggning vid Sundbybergsverket i Sundbyberg
På Sundbybergsverket ska befintlig elpannehall konverteras till en värmepumpsanläggning. Denna förfrågan avser leverans, intransport, montage, driftsättning, dokumentation och utbildning av 2-6 värmepumpar med en total kyleffekt på ca 5 MW.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Ändrad användning från lokal till 3st bostäder samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Ändrad användning från lokal till bostäder.
Reparation av hissar på äldreboende i Sundbyberg
Upphandlingen avser reparation och renoveringsåtgärder av två st hissar på Ekbackens äldreboende. Option på en tredje hiss.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser utvändig ändring av fasaden.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för stambyte.
Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Inredning av råvind med 10 nya längenheter.
Ändrad användning av lokal i Sundbyberg
Ändrad användning av lokaler till bostäder.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Ombyggnad av bef. lägenhet på vind.
Rivning av mur i Sundbyberg
Rivning av en mur.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för stödmur i samband med utbyggnad av tvärbanan.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundbyberg
Tillbyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Sundbyberg
Bygglov för ny el-nätstation.
Nybyggnad av förråd i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av växtvägg på Ursviks sopsugsterminal, Sundbyberg
Avser uppförande en växtvägg utomhus på en befintlig fastighetsfasad på ca 250 kvm. Fastigheten är en sopsugsterminal i Sundbybergs stad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: