Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, restaurang, bar och café i Hagalund, Solna
15 våningar totalt med 10 våningar ovan mark, garage i källarplan. Prefabfasad i betong med tegelyta. Miljöcertifierat enligt LEED Platinum
Nybyggnad av kontor vid Järva Krog i Solna, etapp 1
Nybyggnad av NCCs huvudkontor i Järva Krog med parkeringsgarage under mark. Projektet är miljöcertifierat enligt BREEAM Excellent.
Berg- och anläggningsarbeten för tunnelbana vid södra Hagalund
Omfattar bla bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagalund samt anslutande tunnlar mot Hagastaden och Arenastaden. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Nybyggnad av bussdepå vid Tomtebodaterminalen i Solna
Ca 240 bussuppställningsplatser, 120 x 100 meter stort betongdäck, ny tvätthall och administrationsdel mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skytteholm
Ca 325 bostäder varav 10 LSS-bostäder. Verksamhetslokaler och garage under husen. Rivning av befintligt kontor och bensinstation.
Ny byggnad för Life Science i Hagastaden
Nybyggnad av kontorslokaler. Projektet pågår parallellt med kv. Patienten och GA2
Nybyggnad av bostäder i Solna
Rivning av Bilias tidigare lokaler samt nybyggnad av bostäder på Stora Frösunda 2/Hagalund 2:2.
Nybyggnad av hotell i Solna
Nybyggnad av hotell med 336 rum samt 88 st long stay rum.
Nybyggnad av bostäder, kontor, hotell mm i Solna
225-300 nya bostäder, kontor, hotell med ca 200 rum, förskola och kategoriboende. Nedgrävt garage, 6-7 våningar, ev enstaka hus med 10 våningar. 10-12 LSS-bostäder.
Nybyggnad av student- och forskarbostäder samt kontor i Solna
3 hus med ca 200 student/forskarbostäder, 6-7 våningar, 1 kontorshus med 3 våningar.
Om- och tillbyggnad av hotell i Solna
De fem översta våningarna blir lyxhotellrum, och hela den svarta kuben i Arena Gate byggs om till 200 nya businesshotellrum.
Nybyggnad av kontors- och handelshus på Ulriksdal, Solna
Kontorsbyggnaden Silhouette ligger mellan Stockholm city och Arlanda. Kontorsbyggnaden ligger längs med Drottning Kristinas Esplanad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Miljöbyggnad Silver.
Utvändiga underhållsarbeten på flerbostadshus i Huvudsta
Projektet omfattar balkonger, fasader samt byte av ca 6000 fönster.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus mm i Vasalund, Solna
Rivning av befintliga kontorshus och nybyggnad av ett flerbostadshus med ca 100 lägenheter med lokaler för verksamheter och förskola i bottenvåningen på 11 våningar. Även ombyggnation av befintligt hus med 74 st lägenheter på 14 våningar.
Ombyggnad av Tomtebodaterminalen i Solna
Ombyggnad till verkstad, bussuppställning samt personalparkering i garageplanet.
Nybyggnad av simhall i Norra Frösunda, Solna
Projektet är en 3D-fastighet där Solna stad och Fabege samarbetar och bygger i lager-på-lager. Solna stad kommer äga och förvalta simhallen i den undre delen av byggnaden och Fabege bygger kontorslokaler upptill. Byggnaden kommer att byggas i en huskropp på 9 våningar och totala BTAn är ca 30000-35000 kvm. Projekten kommer att drivas var för sig. I badhuset planeras 10 st breda (2,5 meter) simbanor i den största bassängen (25 x 25 meter), en undervisningsbassäng (7,5 x 12 meter), en rehab-bassäng med höj- och sänkbar botten (5 x 10 meter), en barnlagun (40 kvadratmeter) med en total vattenyta på över 800 kvadratmeter. Kontorslokalerna: 1491399
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ca 50-100 bostäder.
Rivning av polishus samt nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda
Avser ca 112 lägenheter och 6 LSS-bostäder. Ev handelslokaler i bottenplan. Omfattning ej fastställd.
Ombyggnad av kontorshus i Solna
Avser anpassning av Icas fd huvudkontor till lokaler för skolverket.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor mm vid Järva Krog i Solna etapp 2
Ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder, förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus ska byggas i minst 5 etapper, lite oklar indelning fortfarande.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna
Planer för totalt ca 200 bostäder i fjärde etappen. JM bygger ca 100st.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, etapp 4, del 1
Planer för totalt ca 200 bostäder i fjärde etappen. Skanska bygger ca 100st och denna del avser ca 56 st.
Ombyggnad av Innovationernas hus vid Karolinska institutet i Solna
Avser ombyggnation av innovationernas hus på Haga 4:35, byggnad 95:5.
Fönsterrenovering/byte på flerbostadshus i Solna
Oklart om det bli byte eller renovering.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Stamrenovering i flerbostadshus.
Om- och nybyggnad av gym/sporthall vid Karolinska institutet i Solna
Avser om och tillbyggnad av en befintlig sporthall, som idag också nyttjas som tentasal, till ett friskvårdscentrum. Ombyggnaden avser knapp 1100 m2 BTA som ska bli sporthall, omklädningsrum och teknikutrymmen. Tillbyggnaden omfattar drygt 140 m 2 BTA vilket ska bli en gym-del.
Ombyggnad av flerbostadshus och butik i Solna
Fastigheten omfattar en byggnad i gott skick från 1910-talet om tre våningsplan samt en vind och källare och med en totalt bruttoarea om ca 1100 m2. Efter ombyggnationen kommer den nybildade Bostadsrättsföreningen bestå av 22st lägenheter samt en kommersiell butikslokal. Brf under bildning.
Ombyggnad av kontor på Karolinska institutet i Solna
Avser helrenovering av kontor, ca. 2800 kvm med, hög standard, nya installationer på 3 st. våningsplan, befintliga installationer i schakt behålls samt 2 st nya fläktaggregat.
Ombyggnad av parkeringsgarage och gata i Solna
Avser tätskiktsbyte och betongreparationer av p-däck Jungfrudansen. Även rivning och återställning av refuger, gångbanor samt markytor i anslutning till P-däcket ingår i projektet. Entreprenaden avser endast översta valvet av parkeringshuset.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Stambyte och invändig upprustning flerbostadshus.
Hyresgästanpassning av laboratorielokaler mm för SLSO Karolinska i Solna
Avser Scheelelabbet och hyresgästanpassning för plan 04 och plan 05. Hyresgäst 1 kommer nyttja ca 3600 kvm i två plan varav laboratorieverksamhet i ca 1300 kvm. Laboratorieverksamheten kommer i huvudsak vara inriktad mot forskning. Övriga ytor är kontor (kontorsceller), mötes-konferensdel och personaldel. Man kommer nyttja befintliga systemväggar och glaspartier i omfattning i kontor och labb. Hyresanpassning 1 är planerad att utföras mellan v 0119 och v 2519.
Nybyggnad av park och gångvägar mm i Solna
Avser anläggande av park och gångvägar på Kv Lagern ligger i Råsunda, intill korsningen Solnavägen/Frösundaleden. Schakt och förläggning av belysningsanläggning i samråd med sidoentreprenör. Anslutning mot nybyggd kontorsbyggnad i norr samt befintliga gator och gc-vägar.
Ombyggnad av gata i Solna
Avser ombyggnad av Armégatan mellan Lundagatan och Ekelundsvägen.
Ombyggnad av Endrokimottagning vid Karolinska sjukhuset i Solna
Verksamheten Endokrin skall flytta in i byggnaden Q6 plan 3 där barn sjukvård tidigare varit verksam. Delar av avdelningen skall hyresgästanpassas. Flera Patientrum skall byggas om till Mottagningsrum, Behandlingsrum mm. Nytt personalrum skapas av två rum. Delar av befintliga installationer demonteras och återmonteras i annat läge.
Ombyggnad av butik i Solna
Ombyggnad av ca 12-1500 kvm lokaler till Lidl butik i Solna centrum.
Ombyggnad av församlingshem i Solna
Planer finns för ombyggnad av befintligt hus till församlingslokaler eller rivning och nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av konstgräsplan på Järva, Solna
Planer för anläggande av 3st fotbollsplaner.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ombyggnad till lägenheter på vind och i gatuplan i befintlig fastighet.
Nyanläggningar av VA-ledningar i Solna
Solna Vatten avser lägga nya va-ledningar från Järvastadens kvarter Grankällan till befintligt nät i Kolonnvägens förlängning öster om järnvägen. Ledningar för vatten och spillvatten ska anläggas inom befintligt skyddsrör under järnväg. Dagvattenledningar ska anslutas till befintligt rör under järnväg.
Nybyggnad av spillvattenkammare mm i Solna
Avser byggnation av en platsgjuten betongkammare för spillvatten. En befintlig kammare ska rivas för att göra plats för ny exploatering av kvartersmark. I entreprenaden ingår även omkoppling och nyförläggning av spillvattenledningar samt rivning av befintlig betongtrappa från Signalbron.
Ventilationsåtgärder i skola, Solna
Tillbyggnad av 2st fläktrum vid Råsunda skola.
Ombyggnad till psykiatrimottagning för SLSO Karolinska i Solna
Avser ombyggnad av laboratorielokaler till kontor och samtalsrum för SLSO och deras psykiatrienhet. Lokalerna skall vara anpassade för verksamheten, både personal och patienter. 1,5 plan kommer att byggas om.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Ändring av fasad, kulörbyte del av fasad av flerbostadshus.
Installation av fiber och telefoni i kontorslokaler i Solna
Avser entreprenad för fiber- och telefoniinstallationer som avser MSB´s interna nät inom MSB´s nya kontor i Solna.
Ombyggnad av pelletslager i Solna
Avser ombyggnation av befintligt P4 traversficka med ny uppgjutning av nytt golv.
Specilainredning till Scheelehuset i Solna
På Campus Solna, Stockholm utför nu Karolinska Institutet en ombyggnad av Scheelehuset. I denna upphandling ingår snickerier åt hyresgästen KI till dessa lokaler.
Renovering av Solna kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning sökt. Skadeförebyggnade åtgärder mm, renovering av fönster, dörrar, tornluckor samt omisolering av vindar på Solna kyrka byggd under 1100-talet.
Tillbyggnad av markanläggning i Solna
Marklov för uppställande av sopkärl.
Ombyggnad av markanläggning i Solna
Marklov, hårdgöra markyta för framtida etablering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Fasadändring - inglasning av balkong på flerbostadshus.
Stamspolning mm i flerbostadshus i Solna
Avser stamspolning och OVK.
Ombyggnad av förskola i Solna
Anmälan av byggåtgärd, installation/ ändring ventilation.
Nybyggnad av barack i Solna
Tidsbegränsat åtgärd, bodetablering.
Tillbyggnad av förråd i Solna
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Tillkommande bostad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Ändring av fasad - Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Ändring av fasad av kontorshus - nytt entréparti.
Utvändigt underhåll av affärshus i Solna
Montering av markiser för lokal för handel.
Projektledare ERTMS Yttre intressenter
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 6+6 månader.
Senior projektledare till Investering Stockholm/Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare ett (1) år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: