Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 124 st.

Nybyggnad av bostäder i Solna
Avser 420 bostäder som ska byggas ovanpå Biliahallen (1199346) på Bilia Haga Norra och detta är bostäder del 1.
Nybyggnad kontorslokaler i Norra Frösunda, Solna
Projektet är en 3D-fastighet där Solna stad och Fabege samarbetar och bygger i lager-på-lager. Solna stad kommer äga och förvalta simhallen i den undre delen av byggnaden och Fabege bygger kontorslokaler upptill. Byggnaden kommer att byggas i en huskropp på 9 våningar och totala BTAn är ca 30000-35000 kvm. Projekten kommer att drivas var för sig. Mark- och grundläggningsarbetena samt stomme och betong för källarplan ingår i projektet för simhallen. Simhallen: 1071518
Nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda, Solna
Ca 210 nya hyresrätter varav 10 LSS-bostäder, 5-6 våningar, kontor, lokaler för vårdcentral samt förskola. Parkering i garage under kvarteret. Byggs vid korsningen Stråkvägen/Vintervägen.
Nybyggnad av bostäder i Solna
Rivning av Bilias tidigare lokaler samt nybyggnad av bostäder på Stora Frösunda 2/Hagalund 2:2 totalt planeras det bygga 420 lägenheter i tre etapper.
Nybyggnad av student- och forskarbostäder samt kontor i Solna
3 hus med ca 200 student/forskarbostäder, 6-7 våningar, 1 kontorshus med 3 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna
Planer finns för nybyggnad av 34 enbostadshus, 15 stadsradhus i tre våningar samt 19 radhus i två våningar.
Nybyggnad av kontors- och handelshus på Ulriksdal, Solna
Nybyggnad av kontors- och handelslokaler.
Ombyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Retzius ska nu utvecklas från en till flera hyresgäster inklusive gemensamma funktioner och skall därefter hyras ut till kontor- och laboratorieverksamhet till kunder som med sin verksamhet stödjer områdets utveckling. Alla åtgärder som genomförs sker enligt Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ca 160 bostäder i blivande kv Spelaren.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Huvudsta, Solna
Nybyggnad av 450 lägenheter samt LSS-boende och förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Ca 150-170 nya hyresrätter i flerbostadshus på 24 våningar.
Nybyggnad av kontor i Solna
Avser nybyggnad av kontorshus.
Fasadrenovering och fönsterbyte mm på flerbostadshus, Solna
Avser fasadrenovering av 420 lägenheter, tillbyggnad av ca 400 balkonger, ca 2000 fönster skall bytas, ny färg på fasad.
Om/Nybyggnad av skola i Solna
Avser att uppföra en ny skola för ca 800 elever i årskurserna F – 9. Skolan ska inkludera bl. a. en ny fullstor och en mindre idrottshall samt ett tillagningskök. Området som skolan planeras på gränsar i söder mot Armegatan och i väst mot Storgatan. Planområdet innefattar följande fastigheter: Kv. Koltrasten, Huvudsta 3:1 och Huvudsta 3:14.
Nybyggnad av kontorshus i Solna
Avser nybyggnad av kontorshus i Solna, ca 5000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor mm vid Järva Krog i Solna etapp 3
Ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder, förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus ska byggas i minst 5 etapper, lite oklar indelning fortfarande.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor mm vid Järva Krog i Solna etapp 4
Ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder, förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus ska byggas i minst 5 etapper, lite oklar indelning fortfarande.
Nybyggnad av bostäder på bef parkering mm i Solna, Etapp 1
Totalt planeras ca 300-400 bostäder på befintligt parkeringsdäck. De nya bostäderna är startskottet för omvandlingen av Solnavägen till en stadsgata och utvecklingen av stadsmiljön kring Solna Centrum. Parkeringen kommer att rustas upp i samband med byggnation av bostadshusen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser nybyggnad, flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus samt trygghetsboende i Solna
Projektet omfattar upp till 70- 80 nya hyreslägenheter och ett LSS-boende.
Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna, Etapp 2
I andra etappen i Kv Linnean planeras för 58st bostäder. Option från etapp 1 : 1584538
Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna, Etapp 1
I första etappen i Kv Linnean planeras för 58st bostäder.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, etapp 4, del 2
Avser nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden. 22 radhus och 6 kedjehus.
Förtätning av flerbostadshus i Solna
Bagartorp 18 och Tunet 1.
Ombyggnad till lägenheter i Solna
Planer finns för ombyggnad av Dallasskrapan till bostäder samt halva delen av byggnaden bredvid, Kammen. Även tillbyggnad av café.
Ombyggnad av seniorbostäder i Bergshamra
Ombyggnad av kontorsfastighet till bostäder.
Utbyggnad av allmän plats i kv Lagern i Solna
Entreprenaden består av ett torg och torgstråk samt del av Solnavägen med två tvärgående lokalgator. Torget och torgstråket utmärks av ett konstverk i form av naturstensbeläggning mm. Ingående arbeten i urval är naturstensbeläggningar, konstnärliga sten- och mässingsdetaljer, vattenkonst, trädplantering i skelettjord, regnbäddar för dagvattenhantering, dagvattenledningar, kantstensarbeten, plattsatta gångbanor, asfalterade körbanor.
Nybyggnad av sporthall i Solna
Planer finns för rivning av befintlig idrottshall samt nybyggnad av en hall för padeltennis med 2 st bollhallar. I anslutning till denna nya bollhallen planeras förutom omklädningsrum och kontorslokaler en mindre butik och eventuellt en servering.
Ny Panna P3 i Solnaverket
Avser ny panna som skall ersätta panna P3 i Solnaverket.
Nybyggnad av gc-väg vid Tomtebodaterminalen i Huvudsta, Solna
Avser utbyggnad av ny GC-väg inklusive tillhörande konstruktioner (bro m.m.) och närliggande ytor vid Tomtebodaterminalen. Gång- och cykelvägen utformas med en bredd på 5,5 meter och det kommer att ligga på bro en del av sträckan.
Ombyggnad och upprustning av studentbostäder i Solna
Ombyggnad av korridorer till studentlägenheter, stambyte, badrumsrenovering, nya kök, ny el och ventilation mm.
Ny kök-, matsals- och mässbyggnad vid Karlberg i Huvudsta, Solna
Uppdraget omfattar att som vinnande generalkonsult genomföra projektering för en totalentreprenad.
Nybyggnad av parkeringshus i Solna
Nytt parkeringshus i Järva krog för 675 bilar.
Renovering av miljonprogramhus i Hagalund
Planerat projekt som avser renovering av miljonprogramhus.
Renovering av flerbostadshus i Solna
Bagartorpsringen/Gunnarbovägen.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser ombyggnad/ totalrenovering av skola på Internationella Engelska Skolan i Solna, det innebär ändrad planlösning samt ny planlösning även ny ventilation och ny ytskikt.
Om- och nybyggnad av ekonomibyggnad vid Norra begravningsplatsen i Solna
Avser rivning av den övre delen av en personallokal och sedan nybyggnation.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för , fasadombyggnad, tillbyggnad av en ny entré, utökat tillgänglighet, ny utrymningstrappa, cykelparkering och platsgestaltning.
Utvändigt underhåll av terminal i Solna
Avser nybyggnad för solcellsanläggning på tak. Planerad byggstart hösten 2020.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Solna
Avser renovering av ca 122 badrum/wc i fastigheten Motorn 11.
Ombyggnad av vind till bostäder i Solna
Bygglov för tillkommande bostäder på vind, flerbostadshus, nytt tak.
Rivning av vårdcentral, Solna.
Projektet avser rivning av vårdcentral som i samband med bygget på turkosen kommer att flyttas. Bygget finns på : 1233093.
Ombyggnad av gata och torg i Solna
Planer för ombyggnad av gata och ingång till pendeltågstaton samt nybyggnad av ett litet torg i Bagartorp, del av Järva 2:9 m.fl.
Utbyggnad av allmän plats, cirkulationsplats i kv Slingan i Solna
Objektet avser utbyggnad av gator i anslutning till nytt kvarter Slingan, Lövgatan- Gränsgatan-Råsundavägen samt ombyggnad av korsningen Gränsgatan- Råsundavägen till cirkulationsplats.
Takrenovering på flerbostadshus i Hagalund, Solna
Befintligt tjärtak skall tas bort.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Solna
Avser renovering av ca 30 badrum i fastigheten Rudviken 5.
Ombyggnad av vind till bostäder i Solna
Avser nybyggnad av vindslägenheter, 6 stycken. BOA 25 - 55 kvm.
Avtalsstrateg för leverans av teknikhus vid införande av ERTMS
Arbetsuppgifterna kommer att innefatta genomförandet av marknadsdialog, utveckling av teknikhusavtalavtal (inklusive utvärderingsmodell), deltagande i upphandling av teknikhus och sedermera utveckling av avtal samt ledning och styrning av leverantörer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Planer finns för uppsättning av solceller på 10st föreningar med ca 750 lägenheter.
Brobyte vid Järvaån
Järvaån kulvert, bandel 401 km 6+100.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Omfattar hissrenovering i 10 portar, beräknad tid kommer pågå under en tre års period.
Utbyggnad av allmän plats i Solna
Avser utbyggnad av ny gata i anslutning till nytt kvarter. Gatan utgör förlängning av Kolonnvägen och ansluter mot Överjärva Gårdsväg och vägen under järnvägsbron som ansluter mot Gunnebovägen.
Nybyggnad av dagvattendamm och gc-bro i Solna
Objektet avser anläggning av en dagvattendamm på 1100 m2 samt en 4 meter lång gång- och cykelbro. Avser rivnings- och röjningsarbeten, schaktarbeten, ledningsarbeten och marköverbyggnader i naturkänsliga miljöer.
Ombyggnad av laboratorium och kontor på Scheele i Solna
Byggnaden 95:47 byggs om till kontor och labb med nya hyresgäster. Hyresgästen i det aktuella projektet kommer att ta ca 415 kvm i anspråk, placerade på pl 05 i hus del A2.
Nybyggnad av innergård, Järva krog
Avser att bygga en grön innergård med bland annat planteringslådor, stenläggning, spaljéer och år 2021 byggs ett sedum- samt sedummiljötak på ett parkeringshus i kvarteret.
Installation av nytt passagesystem och byte av ståldörrar i flerbostadshus i Solna
Omfattningen består av delvis byte av dörrar i låghus samt komplettering med dörruppställning av befintliga dörrar. Det ingår även att införa ett elektroniskt låssystem i 14 fastigheter.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för renovering av fasader, fönsterbyte m.m, kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Ändring, inredning av råvind, tillkommande tre bostäder, ny hisstopp, nya takkupor, takaltaner, takfönster, byte av portar samt byte av fönster mot gård.
Renovering av garage i Solna
Projektet omfattar byte av garageportar, rengöring och målning av plåttak, komplettering av takdetaljer, lagning och omfärgning av putsfasad, byte av elcentral, rivning av gamla elinstallationer invändigt i garagen samt komplettering av utvändiga armaturer. Objektet är beläget i Solna (Kv. Myran 3), adress Fläderstigen 4.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer finns för tillbyggnad av solceller på flerbostadshus - Stockholms Garnisons Brf nr 1. Avser 5 hus.
Installation av nytt passagesystem och byte av ståldörrar i flerbostadshus i Solna
Avser delvis byte av dörrar med dörrstängare. Det ingår även att införa ett elektroniskt låssystem. Objekten är belägna i Solna Kv Turkosen 1, Skytteholmsvägen 13-35 . Kv Motorn 11, Östervägen 22-26 samt kv. Frösunda (Hästen 1, Ridskolan 1, Fölet 1), Förvaltarvägen 1-15,17-29 Rättarvägen 2-8 samt Förvaltarvägen 4 & 6.
Reparation av parkeringsdäck i Solna
Avser renovering av parkeringsdäck i markplan med underliggande garagedel. Nytt tätskikt, asfaltering, montage nya räcken och uppmärkning av parkeringsplatser skall utföras. Bjälklaget har sprickbildning som skall repareras. Pelare förses med erforderligt täckskikt för armering och tätskikt i nedre del mot fundament monteras.
Reparation av parkeringsgarage i Solna
Avser reparation av betongsskador på bjälklag, pelare och väggar. Byggnaden är belägen på Östervägen 22 A-26 A i Solna. Byggnaden är en bilparkering i två våningar, den totala ytan är ungefär 2786 m2, varav 1550 m2 på nedre plan och 1236 m2 på övre plan.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Bergshamra IP avseende bl.a. omklädningsrum, publikentré som möter krav på tillgänglighet, belysning och toaletter.
Tillbyggnad av kontor i Solna
Avser tillbyggnad, kontorshus.
Nytt konstgräs i Bergshamra
Avser nytt konstgräs och staket på Råstasjöns IP.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ombyggnad av lokal till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Projektet avser ändrad användning, kontor till bostäder flerbostadshus. Det handlar om 1 huskropp. Antal blivande bostäder är oklart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändring av fasad, ny puts, fönsterbyte, ändrade entrépartier, tillkommande dörr samt ändrad användning av mindre del av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för tillbyggnad, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, inglasning av balkong 87 st.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, inglasning av balkonger 119 st.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, tillkommande balkonger och fönsterdörrar.
Utvändigt underhåll av terminal i Solna
Bygglov för ändring av fasad, nya ventilationshuvar och rökgasevakuering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, ändrade entrépartier och fönster på sockelvåning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ändring av bärande konstruktion, renovering av balkonger, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Avser ändring av fasad, solceller, Stigbygeln 2.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser en ändrad användning från restaurang till skolverksamhet, europaskolan.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Avser fasadändring, ventilationssystem inklusive nytt aggregat.
Ombyggnad av ungdomsbostad i Solna
Avser mindre påbyggnad för fler elevboenderum samt fläktrum.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Solna
Bygglov för idrottsanläggning, padelbanor och boulebanor mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändrad användning från kontor till bostäder.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser ändrad användning från vård till skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändrad användning och yttre ändring, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändrad användning, flerbostadshus Sunnan 14,16.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Avser ändrad fasad- och kulörbeklädnad samt nya entrépartier.
Ombyggnad av kontor i Solna
Bygglov för luftbehandling i entré.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ny brandlucka på fasad.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, avfallsbehållare Abborren 1,Laxen 1,Mörten 1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Solna
Bygglov för nybyggnad parkeringsplatser.
Nybyggnad av kiosk i Solna
Bygglov för nybyggnad, 3 byggnader för sekretariat, entre, kiosk/wc, vid befintlig idrottsplats.
Nybyggnad av mur i Solna
Bygglov för nybyggnad, murar tråg för gc-väg.
Nybyggnad av transformatorstation i Solna
Bygglov för nybyggnad, transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Solna
Bygglov för parkeringsplatser, 2-3 st och ny avfallshantering för matavfall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: