Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Solna
Avser ca 500 bostäder som ska byggas ovanpå Biliahallen (1199346) på Stora Frösunda 2/Hagalund 2:2.
Ny byggnad för Life Science i Hagastaden
Nybyggnad av kontorslokaler. Projektet pågår parallellt med kv. Patienten och GA2
Nybyggnad av bostäder i Solna
Rivning av Bilias tidigare lokaler samt nybyggnad av bostäder på Stora Frösunda 2/Hagalund 2:2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda, Solna
Ca 210 nya hyresrätter varav 10 LSS-bostäder, 5-6 våningar, kontor, lokaler för vårdcentral samt förskola. Parkering i garage under kvarteret. Byggs vid korsningen Stråkvägen/Vintervägen.
Nybyggnad av hotell i Solna
Nybyggnad av nollenergi-hotell med 336 rum samt 88 st long stay rum i Arenastaden i Solna.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus mm i Vasalund, Solna
Rivning av befintliga kontorshus och nybyggnad av ett flerbostadshus med ca 100 lägenheter med lokaler för verksamheter och förskola i bottenvåningen på 11 våningar. Även ombyggnation av befintligt hus med 74 st lägenheter på 14 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ca 100 bostadsrätter i Bagartorp.
Nybyggnad av kontor- och parkeringshus i Solna
Nybyggnad av parkeringshus på 8 våningar, gym 2 våningar och kontor 1 våning på Sadelplatsen i Ulriksdal, Solna.
BEST-arbeten längs Mälarbanan sträckan Huvudsta-Spånga
Permanent järnvägsanläggning från Huvudsta till Spånga.
Nybyggnad av simhall i Norra Frösunda, Solna
Projektet är en 3D-fastighet där Solna stad och Fabege samarbetar och bygger i lager-på-lager. Solna stad kommer äga och förvalta simhallen i den undre delen av byggnaden och Fabege bygger kontorslokaler upptill. Byggnaden kommer att byggas i en huskropp på 9 våningar och totala BTAn är ca 30000-35000 kvm. Projekten kommer att drivas var för sig. I badhuset planeras 10 st breda (2,5 meter) simbanor i den största bassängen (25 x 25 meter), en undervisningsbassäng (7,5 x 12 meter), en rehab-bassäng med höj- och sänkbar botten (5 x 10 meter), en barnlagun (40 kvadratmeter). Den total vattenytan är ca 790 kvadratmeter. Kontorslokalerna: 1491399
Ombyggnad av tunnlar i Solna
Underhållsarbete i de 4 järnvägstunnlarna närliggande Solna Station (A, U, D, N).
Ombyggnad av undervisningslokaler på Karolinska institutet i Solna
Avser om- och tillbyggnad av Tomtebodaskolan i Solna stad. Totalt omfattar projektet ca 16 000 kvm BTA varav ca 1300 kvm nybyggnad och ca 13 500 kvm mark. Samtliga byggnader renoveras, förses med nya ventilationssystem, delvis nytt elsystem och med nya utvändiga trappor för utrymning. Innergården mellan byggnaderna anpassas till skolgård med lekutrustning, förskoleyta.
Nybyggnad av hotell i Ulriksdal, Solna
Ska byggas vid Ulriksdals station. Ca 227 rum.
Rivning av polishus samt nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda
Avser ca 112 lägenheter och 6 LSS-bostäder. Ev handelslokaler i bottenplan. Omfattning ej fastställd.
Ombyggnad av kontorshus i Solna
Avser anpassning av Icas fd huvudkontor till lokaler för skolverket.
Nybyggnad av undervisningslokaler på Karolinska institutet i Solna
Avser om- och tillbyggnad av Tomtebodaskolan i Solna stad. Totalt omfattar projektet ca 16 000 kvm BTA varav ca 1300 kvm nybyggnad och ca 13 500 kvm mark. Samtliga byggnader renoveras, förses med nya ventilationssystem, delvis nytt elsystem och med nya utvändiga trappor för utrymning. Innergården mellan byggnaderna anpassas till skolgård med lekutrustning, förskoleyta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Solna, Etapp 2
I Solna Strand, med adress Solna Strandväg 74-86, bygger Vasakronan om och moderniserar. Avser att skapa en ny struktur och nya samband mellan de tre befintliga byggnaderna. Samtidigt öppnas en ny siktlinje upp och gemensamma ytor skapas hela vägen ner till strandkanten. Projektet omfattar totalt 26 000 kvadratmeter fördelat på sex plan i tre huskroppar och utförs i 2 etapper.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, etapp 4, del 1
Planer för totalt ca 200 bostäder i fjärde etappen. Skanska bygger ca 100st och denna del avser ca 56 st.
Ombyggnad till lägenheter, Solna
Planer finns för ombyggnad av Dallasskrapan till bostäder samt halva delen av byggnaden bredvid, Kammen.
Nybyggnad av arbetstunnel för tunnelbana vid Södra Hagalund
Berg- och anläggningsentreprenad. Utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Stambyte och invändig upprustning flerbostadshus.
Reparation av bro vid Essingeleden i Tomteboda
Förstärkning av bulbprofiler på insidan av brolåda samt förstärkning av brobaneplatta mellan stödlinje 1 och 2 på bro 2-1680-1 över spårområde och Tomtebodavägen Tpl Karlberg i Solna, Essingeleden.
Hyresgästanpassning av laboratorielokaler mm för SLSO Karolinska i Solna
Avser Scheelelabbet och hyresgästanpassning för plan 04 och plan 05. Hyresgäst 1 kommer nyttja ca 3600 kvm i två plan varav laboratorieverksamhet i ca 1300 kvm. Laboratorieverksamheten kommer i huvudsak vara inriktad mot forskning. Övriga ytor är kontor (kontorsceller), mötes-konferensdel och personaldel. Man kommer nyttja befintliga systemväggar och glaspartier i omfattning i kontor och labb. Hyresanpassning 1 är planerad att utföras mellan v 0119 och v 2519.
Ombyggnad av gata och markanläggning i Solna, Etapp 1
Avser exploatering och ut- och ombyggnad av allmän platsmark kring och i anslutning till kv. Startboxen, Solna med nya gator, platsgjuten stödmur, torgytor mm. Totalt ska ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder, förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus byggas i området.
Ombyggnad av parkeringsgarage och gata i Solna
Avser tätskiktsbyte och betongreparationer av p-däck Jungfrudansen. Även rivning och återställning av refuger, gångbanor samt markytor i anslutning till P-däcket ingår i projektet. Entreprenaden avser endast översta valvet av parkeringshuset.
Ombyggnad till psykiatrimottagning för SLSO Karolinska i Solna
Avser ombyggnad av laboratorielokaler till kontor och samtalsrum för SLSO och deras psykiatrienhet. Lokalerna skall vara anpassade för verksamheten, både personal och patienter. 1,5 plan kommer att byggas om.
Takrenovering på flerbostadshus i Hagalund, Solna
Befintligt tjärtak skall tas bort.
Kollektivtrafikåtgärder vid Järva krog
Breddning ramp, kollfält, signal Frescati.
Ombyggnad av butik i Solna
Ombyggnad av ca 12-1500 kvm lokaler till Lidl butik i Solna centrum.
Hyresgästanpassning i kontorshus i Solna
Hyresgästanpassning för Apoteket.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Planer finns för byte av takbeklädnad och renovering av gårdsbjälklag.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning, från verkstadslokal till bostäder. Fasadändring, nya balkonger.
Nybyggnad av spillvattenkammare mm i Solna
Avser byggnation av en platsgjuten betongkammare för spillvatten. En befintlig kammare ska rivas för att göra plats för ny exploatering av kvartersmark. I entreprenaden ingår även omkoppling och nyförläggning av spillvattenledningar samt rivning av befintlig betongtrappa från Signalbron.
Byte av konstgräs på B-plan på Skytteholms IP, Solna
Avser byte av konstgräs på B-plan, Skytteholms IP.
Brobyte vid Järvaån
Järvaån kulvert, bandel 401 km 6+100.
Fasadrenovering, fönster & takbyte på flerbostadshus i Solna
Omläggning av plåttak, fönsterbyte och omputsning av fasad.
Utvändiga renoveringsarbeten på flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus - nya balkonger och skärmtak samt renovering av befintliga balkonger.
Ombyggnad av entrépartier i flerbostadshus i Solna
Avser renovering av entrépartier med byte av portar, ytskiktsrenovering, målning mm.
Installation av fiber och telefoni i kontorslokaler i Solna
Avser entreprenad för fiber- och telefoniinstallationer som avser MSB´s interna nät inom MSB´s nya kontor i Solna.
Renovering av Solna kyrka
Renovering av putsfasad och fönster samt omisolering av vindar på Solna kyrka, byggd under 1100-talet.
Projektledare för nationell utbyggnad av Opto 2.0
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Nybyggnad av parkeringshus i Solna
Bygglov för nybyggnad av parkeringshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, fönsterbyte, flerbostadshus.
Ombyggnad av konserthus i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal för enskilda event/utbildning.
Ombyggnad av skjutbana i Solna
Ändrad användning från kontorshus till skjutbana.
Utvändigt underhåll av garage i Solna
Ändring av fasad, utbyte av två gamla garageportar till två nya takskjuteportar.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal till bostad.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad ändring, tillkommande bostad.
Utvändigt underhåll av sophus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, miljöhus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov tillkommande bostad, lokal till bostäder.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för nybyggnad på gård i flerbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Solna
Bygglov för tankplacering.
Tillbyggnad av enbostadshus i Solna
Bygglov för tillbyggnad och annan åtgärd på enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Solna
Bygglov för transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser generellt bygglov för inglasning av balkonger i flerbostadshus. De boende får själva bekosta och handla upp entreprenör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser generellt bygglov för inglasning av balkonger. De boende får själva bekosta och handla upp entreprenör.
Nybyggnad av pumpstation i Solna
Nybyggnad av pumpstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Installation av solcellspaneler på yttertak.
Ombyggnad av enbostadshus i Solna
Renovering av fuktskadat hus samt mindre utbyggnad av övre entré och nedevåning. Ombyggnad av garage till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Nya balkonger på gårdsfasader.
Nybyggnad av mur i Solna
Bygglov för ny stödmur.
Senior projektledare till Investering Stockholm/Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare ett (1) år.
Funktionsledare Entreprenad ERTMS
Avser enskild uppdragskonsult för utförande av funktionsledning/projektledning av entreprenader i ERTMS-projektet. Uppdraget är placerat i Solna eller Örebro. Uppdraget omfattar fortsatt uppbyggnad och ledning av den funktion (organisation av t.ex. projektledare, byggledare/byggplatsuppföljare och projektingenjörer) som ska genomföra de entreprenader som erfordras för ”rulla ut” det nya signalsystemet ERTMS. Det innebär bl.a. att driva, planera, koordinera och leda arbetet för att uppnå rätt budget, tid, kvalitet och innehåll.
Ny inklädnad av pelletssilo i Solna
Entreprenaden gäller tillverkning, leverans och montage av en inklädnad av aluminiumplåtar med bärkonstruktion av PLS och VKR-profiler på TRP-plåtar.
Projektledning och förstudie av effektstyrning av fjärrkyla åt Norrenergi, Solna
Upphandlingen omfattar i ett första steg en förstudie samt framtagning av beslutsunderlag för nästa fas inklusive offert för projektering av effektstyrningsfunktionen.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för fasadkomplettering efter rivning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: