Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, restaurang, bar och café i Hagalund, Solna
15 våningar totalt med 10 våningar ovan mark, garage i källarplan. Prefabfasad i betong med tegelyta. Miljöcertifierat enligt LEED Platinum
Berg- och anläggningsarbeten för huvudtunnel vid södra Hagalund
Omfattar bla bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagalund samt anslutande tunnlar mot Hagastaden och Arenastaden. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Nybyggnad av bussdepå vid Tomtebodaterminalen i Solna
Ca 240 bussuppställningsplatser, 120 x 100 meter stort betongdäck, ny tvätthall och administrationsdel mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skytteholm
Ca 325 bostäder varav 10 LSS-bostäder. Verksamhetslokaler och garage under husen. Rivning av befintligt kontor och bensinstation.
Nybyggnad av bostäder på bef parkering mm i Solna, Etapp 2 mfl
Totalt planeras ca 300-400 bostäder på befintligt parkeringsdäck. De nya bostäderna är startskottet för omvandlingen av Solnavägen till en stadsgata och utvecklingen av stadsmiljön kring Solna Centrum. Parkeringen kommer att rustas upp i samband med byggnation av bostadshusen.
Nybyggnad av bostäder, kontor, hotell mm i Solna
225-300 nya bostäder, kontor, hotell med ca 200 rum, förskola och kategoriboende. Nedgrävt garage, 6-7 våningar, ev enstaka hus med 10 våningar. 10-12 LSS-bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus med butiker och förskola i Solna
Ca 250 lgh, butiker i bottenplan, förskola samt garage under bostadshusen. 5-7 våningar. Kommer ev att byggas i 2 etapper.
Nybyggnad av huvudkontor i Karlberg
JM har tecknat ett markanvisningsavtal med Solna Stad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av kontors- och handelshus på Ulriksdal, Solna
Nybyggnad av kontors- och handelslokaler.
Utvändiga underhållsarbeten på flerbostadshus i Huvudsta
Projektet omfattar balkonger, fasader samt byte av ca 6000 fönster.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus mm i Vasalund, Solna
Rivning av befintliga kontorshus och nybyggnad av ett flerbostadshus med ca 100 lägenheter med lokaler för verksamheter och förskola i bottenvåningen på 11 våningar. Även ombyggnation av befintligt hus med 74 st lägenheter på 14 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ca 100 bostadsrätter.
Ombyggnad av undervisningslokaler på Karolinska institutet i Solna
Avser om- och tillbyggnad av Tomtebodaskolan i Solna stad. Totalt omfattar projektet ca 16 000 kvm BTA varav ca 1300 kvm nybyggnad och ca 13 500 kvm mark. Samtliga byggnader renoveras, förses med nya ventilationssystem, delvis nytt elsystem och med nya utvändiga trappor för utrymning. Innergården mellan byggnaderna anpassas till skolgård med lekutrustning, förskoleyta.
Nybyggnad av hotell i Ulriksdal, Solna
Ska byggas vid Ulriksdals station. Ca 227 rum.
Rivning av polishus samt nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda
Avser ca 112 lägenheter och 6 LSS-bostäder. Ev handelslokaler i bottenplan. Omfattning ej fastställd.
Ombyggnad av kontorshus i Solna
Avser anpassning av Icas fd huvudkontor till lokaler för skolverket.
Nybyggnad av undervisningslokaler på Karolinska institutet i Solna
Avser om- och tillbyggnad av Tomtebodaskolan i Solna stad. Totalt omfattar projektet ca 16 000 kvm BTA varav ca 1300 kvm nybyggnad och ca 13 500 kvm mark. Samtliga byggnader renoveras, förses med nya ventilationssystem, delvis nytt elsystem och med nya utvändiga trappor för utrymning. Innergården mellan byggnaderna anpassas till skolgård med lekutrustning, förskoleyta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder på bef parkering mm i Solna, Etapp 1
Totalt planeras ca 300-400 bostäder på befintligt parkeringsdäck. De nya bostäderna är startskottet för omvandlingen av Solnavägen till en stadsgata och utvecklingen av stadsmiljön kring Solna Centrum. Parkeringen kommer att rustas upp i samband med byggnation av bostadshusen.
Nytt motorvägskontrollsystem längs E4/E20 mellan Tomteboda-Bredäng
Nytt motorvägskontrollsystem (MCS). Omfattar nya portaler, ny kanalisation, nya skyltar, radar för stoppdetektion och nya kameror.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Solna, Etapp 2
I Solna Strand, med adress Solna Strandväg 74-86, bygger Vasakronan om och moderniserar. Avser att skapa en ny struktur och nya samband mellan de tre befintliga byggnaderna. Samtidigt öppnas en ny siktlinje upp och gemensamma ytor skapas hela vägen ner till strandkanten. Projektet omfattar totalt 26 000 kvadratmeter fördelat på sex plan i tre huskroppar och utförs i 2 etapper.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, etapp 4, del 1
Planer för totalt ca 200 bostäder i fjärde etappen. Skanska bygger ca 100st och denna del avser ca 56 st.
Nybyggnad av arbetstunnel för tunnelbana vid Södra Hagalund
Berg- och anläggningsentreprenad. Utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Invändigt underhåll och till- och ombyggnad av kontorshus i Solna, Etapp 1
I Solna Strand, med adress Solna Strandväg 74-86, bygger Vasakronan om och moderniserar. Avser att skapa en ny struktur och nya samband mellan de tre befintliga byggnaderna. Samtidigt öppnas en ny siktlinje upp och gemensamma ytor skapas hela vägen ner till strandkanten. Projektet omfattar totalt 26 000 kvadratmeter fördelat på sex plan i tre huskroppar och utförs i 2 etapper.
Reparation av bro vid Essingeleden i Tomteboda
Förstärkning av bulbprofiler på insidan av brolåda samt förstärkning av brobaneplatta mellan stödlinje 1 och 2 på bro 2-1680-1 över spårområde och Tomtebodavägen Tpl Karlberg i Solna, Essingeleden.
Om- och nybyggnad av gym/sporthall vid Karolinska institutet i Solna
Avser om och tillbyggnad av en befintlig sporthall, som idag också nyttjas som tentasal, till ett friskvårdscentrum. Ombyggnaden avser knapp 1100 m2 BTA som ska bli sporthall, omklädningsrum och teknikutrymmen. Tillbyggnaden omfattar drygt 140 m 2 BTA vilket ska bli en gym-del.
Ombyggnad av flerbostadshus och butik i Solna
Fastigheten omfattar en byggnad i gott skick från 1910-talet om tre våningsplan samt en vind och källare och med en totalt bruttoarea om ca 1100 m2. Efter ombyggnationen kommer den nybildade Bostadsrättsföreningen bestå av 22st lägenheter samt en kommersiell butikslokal. Brf under bildning.
Nybyggnad av gc bro och gc-väg i Solna
Ur investeringsbudget 2018-2019. Planer finns att bygga en ny gc-bro över Ålkistan.
Hyresgästanpassning av laboratorielokaler mm för SLSO Karolinska i Solna
Avser Scheelelabbet och hyresgästanpassning för plan 04 och plan 05. Hyresgäst 1 kommer nyttja ca 3600 kvm i två plan varav laboratorieverksamhet i ca 1300 kvm. Laboratorieverksamheten kommer i huvudsak vara inriktad mot forskning. Övriga ytor är kontor (kontorsceller), mötes-konferensdel och personaldel. Man kommer nyttja befintliga systemväggar och glaspartier i omfattning i kontor och labb. Hyresanpassning 1 är planerad att utföras mellan v 0119 och v 2519.
Ombyggnad av gata och markanläggning i Solna, Etapp 1
Avser exploatering och ut- och ombyggnad av allmän platsmark kring och i anslutning till kv. Startboxen, Solna med nya gator, platsgjuten stödmur, torgytor mm. Totalt ska ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder, förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus byggas i området.
Nybyggnad av gc-väg vid Tomtebodaterminalen i Huvudsta, Solna
Avser utbyggnad av ny GC-väg inklusive tillhörande konstruktioner (bro m.m.) och närliggande ytor vid Tomtebodaterminalen. Gång- och cykelvägen utformas med en bredd på 5,5 meter och det kommer att ligga på bro en del av sträckan.
Ombyggnad av parkeringsgarage och gata i Solna
Avser tätskiktsbyte och betongreparationer av p-däck Jungfrudansen. Även rivning och återställning av refuger, gångbanor samt markytor i anslutning till P-däcket ingår i projektet. Entreprenaden avser endast översta valvet av parkeringshuset.
Ombyggnad av gata och markanläggning i Solna, Etapp 2
Avser exploatering och ombyggnad av allmän platsmark kring och i anslutning till kv. Startboxen, Solna.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Stambyte och invändig upprustning flerbostadshus.
Exploatering/utbyggnad av allmän platsmark i Hagalund, Solna
Tidigare etappindelning gäller inte, ny etappindelning är ej fastställd i dagsläget.
Ombyggnad av gata och torg i Solna
Planer för ombyggnad av gata och ingång till pendeltågstaton samt nybyggnad av ett litet torg i Bagartorp, del av Järva 2:9 m.fl.
Ombyggnad till psykiatrimottagning för SLSO Karolinska i Solna
Avser ombyggnad av laboratorielokaler till kontor och samtalsrum för SLSO och deras psykiatrienhet. Lokalerna skall vara anpassade för verksamheten, både personal och patienter. 1,5 plan kommer att byggas om.
Takrenovering på flerbostadshus i Hagalund, Solna
Befintligt tjärtak skall tas bort.
Mark- och ledningsarbeten vid kv Idrottsplatsen i Norra Frösunda, Solna
Avser ny- och ombyggnad av allmän plats inom och i anslutning till Kv Idrottsplatsen.
Ombyggnad av trafikplats Bergshamra och Stocksundsbron
Ombyggnad av trafikplats Bergshamra och körfälten på Stocksundsbron.
Ventilationsåtgärder i skola, Solna
Tillbyggnad av 2st fläktrum vid Råsunda skola.
Ombyggnad av vind i Solna
Ombyggnad av vind till 5-6 st bostäder.
Nybyggnad av spillvattenkammare mm i Solna
Avser byggnation av en platsgjuten betongkammare för spillvatten. En befintlig kammare ska rivas för att göra plats för ny exploatering av kvartersmark. I entreprenaden ingår även omkoppling och nyförläggning av spillvattenledningar samt rivning av befintlig betongtrappa från Signalbron.
Anläggande av parker i Solna
Nybyggnad eller ombyggnad av 3st parker, Generation Pep, i Huvudsta, Arenastaden och Hagaparken.
Fasadrenovering, fönster & takbyte på flerbostadshus i Solna
Omläggning av plåttak, fönsterbyte och omputsning av fasad.
Utvändiga renoveringsarbeten på flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus - nya balkonger och skärmtak samt renovering av befintliga balkonger.
Installation av fiber och telefoni i kontorslokaler i Solna
Avser entreprenad för fiber- och telefoniinstallationer som avser MSB´s interna nät inom MSB´s nya kontor i Solna.
Renovering av Solna kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning sökt. Skadeförebyggnade åtgärder mm, renovering av fönster, dörrar, tornluckor samt omisolering av vindar på Solna kyrka byggd under 1100-talet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av balkonger i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad med installation av brandgasventilation med nya fläktar på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, fönsterbyte, flerbostadshus.
Ombyggnad av skjutbana i Solna
Ändrad användning från kontorshus till skjutbana.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Ändring av fasad - Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Ändring av fasad av kontorshus - nytt entréparti.
Utvändigt underhåll av garage i Solna
Ändring av fasad, utbyte av två gamla garageportar till två nya takskjuteportar.
Tillbyggnad av förråd i Solna
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Tillkommande bostad av flerbostadshus.
Nybyggnad av barack i Solna
Tidsbegränsat åtgärd, bodetablering.
Utvändigt underhåll av sophus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, miljöhus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov tillkommande bostad, lokal till bostäder.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för nybyggnad på gård i flerbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Solna
Bygglov för tankplacering.
Tillbyggnad av enbostadshus i Solna
Bygglov för tillbyggnad och annan åtgärd på enbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad ändring, tillkommande bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Fasadändring - inglasning av balkong på flerbostadshus.
Tillbyggnad av markanläggning i Solna
Marklov för uppställande av sopkärl.
Ombyggnad av markanläggning i Solna
Marklov, hårdgöra markyta för framtida etablering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Installation av solcellspaneler på yttertak.
Ombyggnad av enbostadshus i Solna
Renovering av fuktskadat hus samt mindre utbyggnad av övre entré och nedevåning. Ombyggnad av garage till bostad.
Nybyggnad av pumpstation i Solna
Nybyggnad av pumpstation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Solna
Montering av markiser för lokal för handel.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Nya balkonger på gårdsfasader.
Funktionsledare Entreprenad ERTMS
Avser enskild uppdragskonsult för utförande av funktionsledning/projektledning av entreprenader i ERTMS-projektet. Uppdraget är placerat i Solna eller Örebro. Uppdraget omfattar fortsatt uppbyggnad och ledning av den funktion (organisation av t.ex. projektledare, byggledare/byggplatsuppföljare och projektingenjörer) som ska genomföra de entreprenader som erfordras för ”rulla ut” det nya signalsystemet ERTMS. Det innebär bl.a. att driva, planera, koordinera och leda arbetet för att uppnå rätt budget, tid, kvalitet och innehåll.
Nytt styrsystem till värmepumpar vid Solnaverket, Solna
Avser utbyte av styrsystem till värmepumpar.
Projektledare ERTMS Yttre intressenter
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 6+6 månader.
Senior projektledare till Investering Stockholm/Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare ett (1) år.
Ny inklädnad av pelletssilo i Solna
Entreprenaden gäller tillverkning, leverans och montage av en inklädnad av aluminiumplåtar med bärkonstruktion av PLS och VKR-profiler på TRP-plåtar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: