Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön
Totalt på Väsjö Torg planeras ca 800 lgh i flerbostadshus och 80 stadsradhus. Området består av 8 delområden, område 1 är markanvisat och denna del avser ca 400 bostäder.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
I Södra Väsjön planeras för ca 700 nya bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
1 lamellhus samt 4 punkthus, 3-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön, Etapp 2
Väsjö Torg (fd Mellersta), område 2-4, avser nybyggnad av ca 157 bostäder i Kvarter 1, A1, och ca 174 bostäder i kvarter 2, A2 plus eventuellt nybyggnad av 6 st radhus. Totalt på Väsjö Torg planeras ca 800 lgh i flerbostadshus och 80 stadsradhus. Området består av 8 delområden, område 1 är markanvisat och denna del avser ca 400 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön
Omfattar nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planer för 84 nya bostäder med varierande bostadsformer; 48 lägenheter, 31 radhus och 6 villor.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för påbyggnad med lägenheter på befintlig huskropp.
Nybyggnad av (BRF) bostäder i Sollentuna, etapp 1
Brf kommer att bildas. 2 huskroppar, 4 trapphus respektive 2 trapphus på del av Helenelund 7:5, Sollentunavägen/Silverdalsvägen. Totalt planeras Ca 220 nya bostäder i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för nybyggnad av ca 65 lägenheter i 4st bostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna, etapp 2
Ca 220 bostäder totalt för hela området på Sollentunavägen/Silverdalsvägen på del av Helenelund 7:5.
Nybyggnad av F-6 skola i Sollentuna
Väsjöskolan, som är planerad att stå klar tidigast 2022 kommer att byggas i två etapper. I den första etappen ingår en F-3-skola med plats för ca 360 elever. I etappen ingår också en tillfällig förskola. I etapp två byggs Väsjöskolan ut till en F-9 skola med plats för totalt 900 elever. Väsjöskolan kommer att ligga vid området Väsjö torg.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planer för nybyggnad av 80 studentlägenheter, 27 hotell lägenheter och kommersiella lokaler i Sjöberg centrum.
Nybyggnad av va-ledning i Sollentuna
Planer för en ny huvudvattenledning i nytt läge i Rotsunda, Sollentuna på ca 1,5 km.
Nybyggnad av förskola i Sollentuna
I planerna just nu finns även en förskola i Södersätra. Förskolan ska rymma ca 140 barn och planeras preliminärt vara klar 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Väsjön i Sollentuna
Avser nybyggnad av 96 bostadsrätter i Sollentuna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus, äganderätter.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Flerbostadshus i sutteräng, 4-5 våningar.
Nya driftplatser i Helenelund och Sollentuna
BEST-entreprenad nya driftplatser i Helenelund och Sollentuna samt nytt mittspår i Sollentuna.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Totalt på Ribbings väg planeras ca 310 bostäder och Sollentuna hem har 2 områden. Denna del avser 3 punkthus med totalt ca 40 lgh varav 6 lgh i LSS-boende. 4-6 våningar.
Byte av signalställverk i Kummelby
Utbyte av utdelssystem i signalställverk, JZU840 till OCS950.
Nybyggnad av bostäder på Tureberg
Planer för nybyggnad av bostäder på Sollentunavägen-Tellusvägen.
Om- & tillbyggnad av kommunhuset i Tureberg, Sollentuna
Avser renovering och ombyggnad av kommunhuset, Turebergshuset, i Sollentuna. Ombyggnationen omfattar bland annat ny öppen planlösning, två nya hissar och interntrappa mellan plan 0-4, reservkraft, fasadbyte och modernisering av samtliga installationer. Den tänkta tillbyggnaden är en ny entré till källare samt en utbyggnad mot torget för mer funktionella entréytor.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Ca 220 nya bostäder totalt för hela området.
Nybyggnad av vårdbostäder på Helenelund, Sollentuna
Avser nybyggnad av 54 lägenheter i vårdboende.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Projektet avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus samt 6 st radhus på fastigheten träbjälken 9, tellusvägen 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för ombyggnad av vindsvåningar till 12st penthouse lägenheter samt renovering eller utbyte av 6st hissar även rivning av balkonger.
Fogarbete vid Häggvikstråget mot Törnskogstunneln
Nya fogar i betongtråget under en två-års period.
Nybyggnad av industrihus i Sollentuna
Avser nybyggnad av småindustrihus på fastigheten revisorn 11.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 45).
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Rotsunda
Planer finns för ombyggnad av Sjövillan till bostäder samt ny servering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser nybyggnad av 18 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av promenadbrygga i Edsviken i Sollentuna
Planer för en 440 meter lång promenadbrygga med sex anslutningspunkter utmed strandlinjen i Edsviken.
Nybyggnad av tennishall i Sollentuna
Avser nybyggnad av tennishall med 4 st banor på ca 36x75 kvm på Edsbergs sportfält.
Nybyggnad av kontor vid Väsjön, Sollentuna
Markområdets omfattning är 3842 m². Avsett för kontorsverksamt alt ej störande industri.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nnybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldprovet 13-20.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 5 tvåbostadshus på fastigheten eldvapnet 19, hemmings väg 21 Eldvapnet 26,25,20,18,19.
Renovering och ombyggnad av park i Sollentuna
Delas upp i 2 etapper med olika deltider. etapp 1 färdigställs 201030 och etapp 2 211030. Renovering och upprustning av Bagarbyparken som avser park-, rekreations- och lekytor. Projektet är uppdelad i två delar, södra och norra. Den norra delen är till ytan ca 1600 m² och södra delen ca 4200 m².
Nybyggnad av produktionslokal i Sollentuna
Avser nybyggnad av verksamhetslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för OVK-besiktning och spoling av stammar.
Byte av fönster på flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för byte av fönster på ca 583 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Förhandsbesked sökt för nybyggnad av 4st enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 2 tvåbostadshus på fastigheten elddopet 38 Elddopet 41,38.
Nybyggnad av sjösportcenter i Sollentuna
Upphandlingen avser rivning av befintliga byggnader samt nybyggnation av en föreningsbyggnad samt två förrådsbyggnader och tillhörande anläggningsarbeten på fastigheten med bla en parkering med ca 50 p-platser. Projektet består av tre nya byggnader; en huvudbyggnad (Hus A), två förrådsbyggnader (Hus B & C) och två nya bryggor anpassade för verksamheten och dess sommar- och vinteraktiviteter. Projektet utförs som utförandeentreprenad med inslag av Totalentreprenad för nya bryggor samt styrentreprenaden.
Ombyggnad av gc-väg i Sollentuna
Bygglov för plank och markutfyllnader för gc-väg på fastigheten helenelund 7:5, sollentunavägen.
Nybyggnad av bostäder samt tillbygnad av kyrka på Tureberg
Pingstkyrkan ska byggas till med ny entré, cafédel och en aktivitetshall.
Nybyggnad av radhus i Tureberg
Avser nybyggnad av radhus med 2 våningar, 5 lägenheter samt med inredd vind.
Omläggning av ispister i Sollentuna
Avser rivning av befintlig och utförande av nya ispister på Sollentunavallen, Bandyplanen samt option på A-hallen. Projektet kommer utföras i 2 etapper.
Balkong- och fasadrenovering i Flerbostadshus, Sollentuna
Planer för renovering av fasader och befintliga balkonger eller rivning och uppsättning av nya balkonger.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av padeltennishall i Sollentuna
Avser 4st padeltennisbanor/ytor på fastigheten stämpeln 1, bagarbyvägen 61 ovanpå handelshuset: 1237876.
Rivning av tennishall i Sollentuna
Rivning av tennishall för att göra plats för ny väg. Ny tennishalls kommer byggas på Edsbergs sportfält: 1509304.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Planer för fasadändring samt ändrad användning av kontorshus på fastigheten romben 3, rotevägen 2.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Avser nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldsläckaren 10, hövdingevägen 98, Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldsläckaren 12 Eldsläckaren 10,12.
Beläggningsarbeten vid busstorget i centrala Sollentuna
Avser underhållsarbete av hårdgjorda ytor samt anslutande tjänster på busstorget i Sollentuna.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser ändring av kontor till hotell.
Utbyggnad av LSS-boende/modulbostäder i Sollentuna
Kommunen avser att bygga till 2 st lägenheter och 1 st gemensamhetsutrymme med korridor mot den södra delen av byggnaden. Entréer till bostäderna sker dels via gemensamhetsutrymme som förlängs från befintlig byggnad, dels via ytterdörrar mot trädgård.
Nybyggnad av reservkraftsanläggningar vid mottagningsstationer i Sollentuna
Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) har tre mottagningsstationer som försörjer lokalnätet. Dessa skall förses med reservkraftsanläggningar i form av stationära diesel reservkraftaggregat.
Rivning av förskola i Sollentuna
Rivningslov för rivning av förskolebyggnad på fastigheten sjöberg 5:15, landsnoravägen 110.
Nybyggnad av hoppbacke K60 i Sollentuna
Avser nybyggnad av en större hoppbacke med måtten K60. Leverans av material och arbete plastöveryta underbacke kommer att upphandlas av Sollentuna kommun.
Nybyggnad av produktionslokal i Sollentuna
Nybyggnad samt rivning av verksamhetslokal på fastigheten överby 10:15.
Nybyggnad av lekplats i Sollentuna
Bygglov för lekplats invid tegelhagsskolan på fastigheten helenelund 7:5, minkvägen 53.
Ombyggnad av industrihus i Sollentuna
Ändrad användning på fastigheten revisorn 10
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Ändrad användning på fastigheten skeden 1, skälbyvägen 8.
Ombyggnad av vårdbostad i Sollentuna
Ändrad användning av hotell till vårdboende på fastigheten fiskmåsen 19, stationsallén 3.
Tillbyggnad av produktionslokal i Sollentuna
tillbyggnad av en skrotsten samt ny ventilation.
Ombyggnad av skola i Sollentuna
Avser fasadändring av skyddsrum på fastigheten .
Ombyggnad av affärshus i Sollentuna
Anmälan för ändring av ventilation i affärshus på fastigheten centrum 15, sollentunavägen 163c.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Anmälan för hyresgästanpassning av vån 13-15 (färgskrapan) på fastigheten tabellen 7, tingsvägen 15a.
Tillbyggnad av skola i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av skola på fastigheten sådden 1, sollentunavägen 267e.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av förskola till bostäder.
Ombyggnad av soprum i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från lokal till miljörum samt fasadändring på fastigheten ritsalen 2, gillbostråket 8.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för till- och påbyggnad samt utvändig ändring av enbostadshus på fastigheten häcksaxen 13, granvägen 15a.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser på fastigheten haspen 2, poppelvägen/sörgårdsvägen.
Nybyggnad av pumpstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av pumpstation på fastigheten törnskogen 4:37 & 4:38, frestavägen.
Nybyggnad av skärmtak i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av skärmtak på fastigheten eliten 2, ribbings väg 87.
Nybyggnad av sophus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten rörskarven 1, celsings väg.
Nybyggnad av mur i Sollentuna
Marklov för stödmur på fastigheten sjöborren 4, domherrevägen 23.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Anmälan för rivning av fritidshus på fastigheten norrsättra 2:5, frestavägen 137, Anmälan för rivning av fritidshus på fastigheten norrsättra 1:11, norrsätra gård lillstugan Norrsättra 2:5,1:11.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Avser byte/renovering av stentrappa.
Nybyggnad av sophus i Sollentuna
Bygglov för nedgrävda bottentömda avfallskärl på fastigheten ritaren 34, rotebrovägen/kung hans väg.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för ny transformatorstation på fastigheten törnskogen 3:2, grönan 2.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Bygglov för bullerplank på fastigheten tomaten 1, sollentunavägen 192.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring (solceller) på flerbostadshus på fastigheten taljan 1 & taljan 9, engelbrekts väg 73 a-g.
Utvändigt underhåll av förråd i Sollentuna
Bygglov för fasadändring på komplementbyggnad på fastigheten träbiten 14, tellusvägen 56.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för förråd, rivning av förråd mm på fastigheten helenelund 6:7, sollentunavägen 68.
Tillbyggnad av servering i Sollentuna
Bygglov för inglasad uteservering på fastigheterna centrum 1, torget 1 och tureberg 29:40, turebergs torg 7a-b.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser ändrad användning på fastigheten röken 4, rusthållarevägen 1 a-b.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetaabering tom 2022-05-30 på fastigheten sjöjungfrun 1, lomvägen 35.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetablering 2020-08-01--2020-11-30 på fastigheten helenelund 7:5.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: