Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön
Totalt på Väsjö Torg planeras ca 800 lgh i flerbostadshus och 80 stadsradhus. Området består av 8 delområden, område 1 är markanvisat och denna del avser ca 400 bostäder.
Nytt verksamhetsområde i Helenelund, södra Sollentuna
Planer för ett nytt verksamhetsområde i Helenalund.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
I Södra Väsjön planeras för ca 700 nya bostäder.
Nybyggnad av handelslokaler i Häggvik, Sollentuna
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnation av nya handelslokaler.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Torget i Norrviken planeras att bebyggas med bostäder. Marken ägs både av kommunen och privat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön
Omfattar nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten eldsjälen 1, frestavägen 116.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planer för 84 nya bostäder med varierande bostadsformer; 48 lägenheter, 31 radhus och 6 villor.
Nybyggnad av (BRF) bostäder i Sollentuna, etapp 1
Brf kommer att bildas. 2 huskroppar, 4 trapphus respektive 2 trapphus på del av Helenelund 7:5, Sollentunavägen/Silverdalsvägen. Totalt planeras Ca 220 nya bostäder i området.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna, etapp 2
Ca 220 bostäder totalt för hela området på Sollentunavägen/Silverdalsvägen på del av Helenelund 7:5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för nybyggnad av ca 65 lägenheter i 4st bostadshus.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för påbyggnad med lägenheter på befintlig huskropp.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planer för nybyggnad av 80 studentlägenheter, 27 hotell lägenheter och kommersiella lokaler i Sjöberg centrum.
Nybyggnad av lägenheter i Häggvik, Sollentuna
Planer för ca 37 bostadsrätter med garage under mark.
Nybyggnad av va-ledning i Sollentuna
Planer för en ny huvudvattenledning i nytt läge i Rotsunda, Sollentuna på ca 1,5 km.
Ny vägport vid E4 i Helenelund
Statlig medfinansiering. Omledningsväg samt ny vägport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus, äganderätter.
Nya driftplatser i Helenelund och Sollentuna
BEST-entreprenad nya driftplatser i Helenelund och Sollentuna samt nytt mittspår i Sollentuna.
Om- & tillbyggnad av kommunhuset i Tureberg, Sollentuna
Avser renovering och ombyggnad av kommunhuset, Turebergshuset, i Sollentuna. Ombyggnationen omfattar bland annat ny öppen planlösning, två nya hissar och interntrappa mellan plan 0-4, reservkraft, fasadbyte och modernisering av samtliga installationer. Den tänkta tillbyggnaden är en ny entré till källare samt en utbyggnad mot torget för mer funktionella entréytor.
Nybyggnad av bostäder på Tureberg
Planer för nybyggnad av bostäder på Sollentunavägen-Tellusvägen.
Nybyggnad av vårdbostäder på Helenelund, Sollentuna
Avser nybyggnad av 54 lägenheter i vårdboende.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Projektet avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus samt 6 st radhus på fastigheten träbjälken 9, tellusvägen 1.
Nybyggnad av industrihus i Sollentuna
Avser nybyggnad av småindustrihus på fastigheten revisorn 11.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för ombyggnad av vindsvåningar till 12st penthouse lägenheter samt renovering eller utbyte av 6st hissar även rivning av balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 45).
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Rotsunda
Planer finns för ombyggnad av Sjövillan till bostäder samt ny servering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser nybyggnad av 18 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Sollentuna
Avser nybyggnad av 12 st enbostadshus på fastigheten marsken 1.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar del av fastigheten med tidigare namn Törnskogen 3:2. Allmän platsmark har färdigställts under 2018 (1149694). Avser nybyggnad av verkstad/maskinhall och kontor.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar Eldhavet 1 och Eldhavet 2.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
6 parhus. Elddopet 38,39,40,41,42 och 43.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten Eldprovet 23,24,25,27.
Nybyggnad av kontor vid Väsjön, Sollentuna
Markområdets omfattning är 3842 m². Avsett för kontorsverksamt alt ej störande industri.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nnybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldprovet 13-20.
Byte av fönster på flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för byte av fönster på ca 583 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för OVK-besiktning och spoling av stammar.
Nybyggnad av produktionslokal i Sollentuna
Avser nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 5 tvåbostadshus på fastigheten eldvapnet 19, hemmings väg 21 Eldvapnet 26,25,20,18,19.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Förhandsbesked sökt för nybyggnad av 4st enbostadshus.
Nybyggnad av sjösportcenter i Sollentuna
Upphandlingen avser rivning av befintliga byggnader samt nybyggnation av en föreningsbyggnad samt två förrådsbyggnader och tillhörande anläggningsarbeten på fastigheten med bla en parkering med ca 50 p-platser. Projektet består av tre nya byggnader; en huvudbyggnad (Hus A), två förrådsbyggnader (Hus B & C) och två nya bryggor anpassade för verksamheten och dess sommar- och vinteraktiviteter. Projektet utförs som utförandeentreprenad med inslag av Totalentreprenad för nya bryggor samt styrentreprenaden.
Ombyggnad av gc-väg i Sollentuna
Bygglov för plank och markutfyllnader för gc-väg på fastigheten helenelund 7:5, sollentunavägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 37
Renovering och ombyggnad av park i Sollentuna
Delas upp i 2 etapper med olika deltider. etapp 1 färdigställs 201030 och etapp 2 211030. Renovering och upprustning av Bagarbyparken som avser park-, rekreations- och lekytor. Projektet är uppdelad i två delar, södra och norra. Den norra delen är till ytan ca 1600 m² och södra delen ca 4200 m².
Balkong- och fasadrenovering i Flerbostadshus, Sollentuna
Planer för renovering av fasader och befintliga balkonger eller rivning och uppsättning av nya balkonger.
Tillbyggnad av padeltennishall i Sollentuna
Avser 4st padeltennisbanor/ytor på fastigheten stämpeln 1, bagarbyvägen 61 ovanpå handelshuset: 1237876.
Rivning av tennishall i Sollentuna
Rivning av tennishall för att göra plats för ny väg. Ny tennishalls kommer byggas på Edsbergs sportfält: 1509304.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Avser nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldsläckaren 10, hövdingevägen 98, Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldsläckaren 12 Eldsläckaren 10,12.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser ändring av kontor till hotell.
Nybyggnad av reservkraftsanläggningar vid mottagningsstationer i Sollentuna
Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) har tre mottagningsstationer som försörjer lokalnätet. Dessa skall förses med reservkraftsanläggningar i form av stationära diesel reservkraftaggregat.
Beläggningsarbeten vid busstorget i centrala Sollentuna
Avser underhållsarbete av hårdgjorda ytor samt anslutande tjänster på busstorget i Sollentuna.
Nybyggnad av lekplats i Sollentuna
Bygglov för lekplats invid tegelhagsskolan på fastigheten helenelund 7:5, minkvägen 53.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Avser att byta ut befintliga balkonger mot nya större
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser nybyggnad av 5 flerbostadshus på fastigheten elddopet 35
Nybyggnad av tennishall i Sollentuna
Avser nybyggnad av padelhall på fastigheten eldmärket 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser inredning av ytterligare bostäder på fastigheten tribunen 2, malmvägen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Avser fasadändring av flerbostadshus på fastigheten sjötången 1.
Ombyggnad av parkeringshus i Sollentuna
Avser ändrad användning i del av garage i sollentuna centrum.
Tillbyggnad av skola i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av skola på fastigheten sådden 1, sollentunavägen 267e.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av förskola till bostäder.
Rivning av produktionslokal i Sollentuna
Rivningslov för verksamhetsbyggnad.
Tillbyggnad av panncentral i Sollentuna
Tillbyggnad av panncentral på fastigheten lektionen 3.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetablering på fastigheten tussen 44, ryavägen 20.
Ombyggnad av studentlägenhet i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från hotell till studentbostäder på fastigheten Sjöborren 5,6.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov t.o.m 2022-12-31 för nybyggnad av bodetablering på fastigheten ellipsen 4, ribbings väg 5c-7c.
Nybyggnad av garage i Sollentuna
Rivningslov för befintliga garagebyggnader och bygglov för nybyggnad garagebyggnader på fastigheten solen 50, solängsvägen 118.
Rivning av förråd i Sollentuna
Rivningslov för rivning av byggnad på fastigheten södersättra 2:22, nordmannavägen 14.
Rivning av garage i Sollentuna
Rivningslov för rivning av garagelänga på fastigheten revisorn 1, bergkällavägen 27a.
Rivning av förråd i Sollentuna
Rivningslov för rivning av lillstugan och lada med loft på fastigheten norrsättra 1:11, norrsätra gård lillstugan.
Rivning av förråd i Sollentuna
Rivningslov för rivning av två förrådsbyggnader på fastigheten häggvik 2:10, hammarbacken 2.
Ombyggnad av soprum i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från lokal till miljörum samt fasadändring på fastigheten ritsalen 2, gillbostråket 8.
Nybyggnad av plank i Sollentuna
Bygglov för plank samt rivning av befintligt plank på fastigheten tureberg 27:53, bagarbyvägen (utanför myrvägen 12).
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (avsedd för bollmaskin) på fastigheten rotebro 2:8, skillingegården.
Nybyggnad av plank i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten exponenten 2, lavendelvägen 24d.
Nybyggnad av pumpstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av pumpstation på fastigheten helenelund 7:5, kv. middagen.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten tureberg 25:3, love almqvists väg 1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Marklov för parkeringsplatser på fastigheten släpet 8, hammarbacken 8.
Nybyggnad av mur i Sollentuna
Marklov för stödmur på fastigheten sjöborren 4, domherrevägen 23.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser ändrad användning på fastigheten röken 4, rusthållarevägen 1 a-b.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för ny transformatorstation på fastigheten törnskogen 3:2, grönan 2.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten eldklotet 9, fjätursvägen 5b.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Bygglov för bullerplank på fastigheten tomaten 1, sollentunavägen 192.
Utvändigt underhåll av förråd i Sollentuna
Bygglov för fasadändring på komplementbyggnad på fastigheten träbiten 14, tellusvägen 56.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Anmälan för 2 st ventilationsaggregat på fastigheten ringpärmen 6, bergkällavägen 36.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad komplementbyggnad på fastigheten tennskålen 8, lillhersbyvägen 1.
Tillbyggnad av parhus i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldklotet 7, hemmings väg 27b.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Anmälan för rivning av fritidshus på fastigheten norrsättra 2:5, frestavägen 137, Anmälan för rivning av fritidshus på fastigheten norrsättra 1:11, norrsätra gård lillstugan Norrsättra 2:5,1:11.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: