Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer för ca 95 bostäder.
Nybyggnad av hyresrätter i Edsberg
Projektet avser nyproduktion av 97 lägenheter samt 4 tvättstugor, förråd, barnvagnsrum och dylikt fördelade på fyra stycken huskroppar. 1 punkthus med 12 våningar. 3 hus med 3-4 våningar.
Nybyggnad av (BRF) bostäder i Sollentuna, etapp 1
Brf kommer att bildas. 2 huskroppar, 4 trapphus respektive 2 trapphus på del av Helenelund 7:5, Sollentunavägen/Silverdalsvägen. Totalt planeras Ca 220 nya bostäder i området.
Nybyggnad av F-6 skola i Sollentuna
Väsjöskolan, som är planerad att stå klar tidigast 2022 kommer att byggas i två etapper. I den första etappen ingår en F-3-skola med plats för ca 360 elever. I etappen ingår också en tillfällig förskola. I etapp två byggs Väsjöskolan ut till en F-9 skola med plats för totalt 900 elever. Väsjöskolan kommer att ligga vid området Väsjö torg.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planer för nybyggnad av 80 studentlägenheter, 27 hotell lägenheter och kommersiella lokaler i Sjöberg centrum.
Nybyggnad av äldreboende i Sollentuna
Nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av förskola i Sollentuna
I planerna just nu finns även en förskola i Södersätra. Förskolan ska rymma ca 140 barn och planeras preliminärt vara klar 2021.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Flerbostadshus i sutteräng, 4-5 våningar.
Rivning och nybyggnad av förskola och LSS-boende på Helenelund, Sollentuna
Förskola för ca 100 barn, 1400 kvm. LSS-boende med 6 lgh, ca 600 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus, äganderätter.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Totalt på Ribbings väg planeras ca 310 bostäder och Sollentuna hem har 2 områden. Denna del avser 3 punkthus med totalt ca 40 lgh varav 6 lgh i LSS-boende. 4-6 våningar.
Om- & tillbyggnad av kommunhuset i Tureberg, Sollentuna
Avser renovering och ombyggnad av kommunhuset, Turebergshuset, i Sollentuna. Ombyggnationen omfattar bland annat ny öppen planlösning, två nya hissar och interntrappa mellan plan 0-4, reservkraft, fasadbyte och modernisering av samtliga installationer. Den tänkta tillbyggnaden är en ny entré till källare samt en utbyggnad mot torget för mer funktionella entréytor.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Ca 220 nya bostäder totalt för hela området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Städet 6,7.
Nybyggnad av vårdbostäder på Helenelund, Sollentuna
Avser nybyggnad av 54 lägenheter i vårdboende.
Nya kablar i Mark Törnskogen-Tureberg
Vi söker byggherren för ytterligare information. Planerat framtida projekt. Ingen kostnadsuppgift. Uppskattad byggstart.
Fogarbete vid Häggvikstråget mot Törnskogstunneln
Nya fogar i betongtråget under en två-års period.
Nybyggnad av exploateringsområde i Sollentuna
Totalt på området planeras ca 600 bostäder och lokaler för kontor och handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Elddopet 28 och Elddopet 29.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 44).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 45).
Nybyggnad av tennishall i Sollentuna
Avser nybyggnad av tennishall med 4 st banor på ca 36x75 kvm på Edsbergs sportfält.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokal på fastigheten tidpunkten 1, betselvägen 3.
Nybyggnad av industrihus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av småindustrihus på fastigheten revisorn 11.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar del av fastigheten med tidigare namn Törnskogen 3:2. Allmän platsmark har färdigställts under 2018 (1149694). Avser nybyggnad av verkstad/maskinhall och kontor.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar del av fastigheten med tidigare namn Törnskogen 3:2. Allmän platsmark har färdigställts under 2018 (1149694). Fastighetens omfattning är 4 109 m².
Renovering och ombyggnad av park i Sollentuna
Delas upp i 2 etapper med olika deltider. etapp 1 färdigställs 201030 och etapp 2 211030. Renovering och upprustning av Bagarbyparken som avser park-, rekreations- och lekytor. Projektet är uppdelad i två delar, södra och norra. Den norra delen är till ytan ca 1600 m² och södra delen ca 4200 m².
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av ca 20 st lägenheter i Sollentuna.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av fem st parhus + 10 st attefallshus. Fastigheten haken 19, almvägen 39.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Ändrad användning av kontorslokaler till hotell på fastigheten ekplantan 4, djupdalsvägen 5.
Nybyggnad av bostäder samt tillbygnad av kyrka på Tureberg
Pingstkyrkan ska byggas till med ny entré, cafédel och en aktivitetshall.
Ombyggnad av gc-väg i Sollentuna
Bygglov för plank och markutfyllnader för gc-väg på fastigheten helenelund 7:5, sollentunavägen.
Lokalt åtgärdsprogram för Edsviken i Sollentuna
Avser byggnad av skärmbassäng i befintlig havsvik för att rena dagvatten från Sollentuna centrum och Edsberg. Även byggnation av en dagvattenledning som ska omleda dagvatten från befintlig ledningsbrunn fram till skärmbassängen. Målet är att förbättra vattenkvaliteten i Edsviken samt för att bevara och förbättra förutsättningarna för växt- och djurliv. Edsberg 11:4 ,10:1
Nybyggnad av radhus i Tureberg
Avser nybyggnad av radhus med 2 våningar, 5 lägenheter samt med inredd vind.
Balkong- och fasadrenovering i Flerbostadshus, Sollentuna
Planer för renovering av fasader och befintliga balkonger eller rivning och uppsättning av nya balkonger.
Renovering av Sollentuna kyrka
Avser invändig renovering av golv, väggar/puts, dörrar och fönster samt elsanering. Förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade och förbättring av kyrkans brand, stöld och inbrottslarm. Även fasadrenovering
Nybyggnad av padeltennishall i Sollentuna
Avser 4st padeltennisbanor/ytor på fastigheten stämpeln 1, bagarbyvägen 61 ovanpå handelshuset: 1237876.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Planer för fasadändring samt ändrad användning av kontorshus på fastigheten romben 3, rotevägen 2.
Nybyggnad av hoppbacke K60 i Sollentuna
Avser nybyggnad av en större hoppbacke med måtten K60. Leverans av material och arbete plastöveryta underbacke kommer att upphandlas av Sollentuna kommun.
Rivning av förskola i Sollentuna
Rivningslov för rivning av förskolebyggnad på fastigheten sjöberg 5:15, landsnoravägen 110.
Ombyggnad av vattentorn i Sollentuna
Bygglov för nytt dagvattensystem på fastigheten edsberg 10:41.
Nybyggnad av grupphus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 12 st enbostadshus på fastigheten marsken 1.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 5 tvåbostadshus på fastigheten eldgaffeln 18, väsjövägen 6 Eldgallret 7,Eldtången 21,Eldtången 22,Eldgaffeln 16,Eldgaffeln 18.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av lokal samt inredning av ytterligare bostäder på fastigheten spaden 2, minervavägen 2a.
Ombyggnad av industrihus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning på fastigheten revisorn 10, bergkällavägen 41.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning på fastigheten röken 4, rusthållarevägen 1 a-b.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten södersättra 2:56, hövdingevägen 98.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Förfrågan för ändrad användning av kontorshus på fastigheten sjöborren 8, domherrevägen 15.
Rivning av gruppbyggda hus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av 2st villor på fastigheten träbjälken 8,9, tellusvägen 3 inför nybyggnation (1218248).
Rivning av flerbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av flerbostadshus på fastigheten hoppet 1, svalgången 5.
Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av enbostadshus på fastigheten eldsflamman 1, spånvägen 2.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Sollentuna
Tidsbegränsat bygglov för aktivitetspark t o m 2021-12-31 på fastigheten traktören 14, mässvägen 1.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av byggbodar på fastigheten edsberg 10:1, skogängsvägen 14.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Rivningslov av bod och fritidshus på fastigheten eldgaffeln 16, väsjövägen 8.
Nybyggnad av klubbhus i Sollentuna
Rivningslov för 2 befintliga bodar samt bygglov för nybyggnad av klubbstuga på fastigheten edsberg 10:8, ribbings väg 50a.
Rivning av barack i Sollentuna
Rivningslov för bodar på fastigheten rotebro 4:28, norrvikenleden 145.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Rivningslov för garage och fritidshus på fastigheten eldgallret 7, väsjövägen 14.
Nybyggnad av mur i Sollentuna
Marklov och nybyggnad av stödmur på fastigheten eldfaran 1, bergväggsvägen 13.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten eternellen 5, sörmlandsvägen 1.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av förråd, sovhus och skärmtak på fastigheten handspegeln 1, skogstorpsvägen 370 tegelhagen skola.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten eliten 4, armborstvägen 7.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Bygglov för ostagat telekomtorn och teknikskåp på fastigheten norrviken 2:64.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Bygglov för ostagat teletorn på fastigheten väsby 5:1, jordgränd/vibyåsen.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Bygglov för telekomtorn och teknikskåp på fastigheten tallbacken 6, bergåsvägen.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av bullerplank på fastigheten haken 37, syrengränd 17.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten elddopet 46, molnstigen 17.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten elddopet 47, molnstigen 19.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten spiken 8, folkungavägen 41.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för bod och mast på fastigheten överby 10:9, kappetorpsvägen 9.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring byte av balkongräcken av flerbostadshus på fastigheten hyresgästen 1, stupvägen 51.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkong av enbostadshus på fastigheten torgkassen 7, sollentunavägen 144c.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkong av flerbostadshus på fastigheten expressen 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkong av flerbostadshus på fastigheten trapphuset 1, turebergs allé 41.
Nybyggnad av mur i Sollentuna
Bygglov för mur på fastigheten malajen 1, rådans gårdsväg 46-50.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Avser byte/renovering av stentrappa.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad komplementbyggnad på fastigheten eldslukaren 19, stormansvägen 22.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad komplementbyggnad på fastigheten gulsparven 30, båtsmansvägen 17a.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad av enbostadshus, bygglov för fasadändring och inbyggnad av balkong av enbostadshus på fastigheten tornfalken 22, edsviksvägen 43.
Tillbyggnad av samlingslokal i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad på fastigheten eldslukaren 14, hövdingevägen 79.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Eldslukaren 13,16.
Ombyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Anmälan för renovering av källargolv på fastigheten höjden 11, anhaltsvägen 21.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Anmälan för rivning av bärande konstruktion på fastigheten vinblomman 1, lantgårdsvägen 8.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Uppsättning/flytt av branddörr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: