Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nybyggnad av tingsrätt mm i Attunda
Projektet avser ca 17 000 m2 BTA nybyggnad av domstolslokaler och lokaler. Byggnaden innehåller förhandlingssalar och tillhörande utrymmen i plan 1-4. Plan 1 innehåller även butiks- caféytor mot Tusbystråket. Plan 5-6 innehåller kontors och utbildningslokaler för Domstolen. Plan 7-15 innehåller kontorslokaler som endast färdigställs delvis. På fastigheten Tabellen 3 ska en ca 100m lång kulvert under mark utföras. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt BREEAM SE
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall i Tureberg
Rivning av bef skolbyggnader. F-6 skola för ca 630 elever, förskola för ca 140 barn samt en fullstor idrottshall. 2-3 våningar. 8000 kvm skollokaler.
Nybyggnad av bostäder mm i Sollentuna
Totalt på området planeras ca 600 bostäder och lokaler för kontor och handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser nybyggnation av ca 140st bostäder på Sollentunavägen/Kung Agnes väg.
Nybyggnad av studentbostäder i Sollentuna
Planer för 72 st studentbostäder. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
1 lamellhus samt 4 punkthus, 3-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Sollentuna, Etapp 2
F-9 skola för 730 barn, idrottssal på ca 8000 kvm. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av skola och förskola på Edsberg, Sollentuna
Avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av förskola och skola. Skolan byggs för ca 600 elever och 100 förskolebarn. Skolfastighetens yta är totalt 16 503 m².
Nybyggnad av affärshus i Sollentuna
Nybyggnad av Biltema butik i Sollentuna. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av hyresrätter i Edsberg
Projektet avser nyproduktion av 97 lägenheter samt 4 tvättstugor, förråd, barnvagnsrum och dylikt fördelade på fyra stycken huskroppar. 1 punkthus med 12 våningar. 3 hus med 3-4 våningar.
Om- och tillbyggnad av handelslokaler i Häggvik, Sollentuna
Planer finns för eventuell rivning av befintlig byggnad och nybyggnation av nya handelslokaler eller om- och tillbyggnad av befintliga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Ca 75-90 små lägenheter, ettor och tvåor. Byggs vid Snöbollsvägen 3/Lindvägen 4.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
2 huskroppar med ca 86 lgh samt lokaler i bv, 5-13 våningar, garage under mark med ca 22 p-platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser 63 st lägenheter på fastigheten Tårpilen 12, Kung Agnes väg 11.
Nybyggnad av hotell i Sollentuna
Nybyggnad av hotell med 65 st rum.
Nybyggnad av bostäder samt tillbygnad av kyrka på Tureberg
Pingstkyrkan ska byggas till med ny entré, cafédel och en aktivitetshall. En länga med 5 stadsradhus i 2 våningar + vind samt flerbostadshus i 3 våningar + takvåning resp 4 våningar + vind planeras.
Upprustning av park i Sollentuna
Malmparken ska utvecklas till Sollentunas nya stadspark och utformas med aktiva zoner kring en stor och öppen gräsyta med ett vattentorg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Städet 6,7.
Nybyggnad av förskola i Tureberg, Sollentuna
För ca 140 barn, tillagningskök. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av hotell i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av hotell på fastigheten ejdern 16, snöbollsvägen 3.
Nybyggnad av evakueringsskola i Sollentuna
Projektet avser förhyrning av temporära skollokaler med moduler samt etablering och avetablering. Preliminär igångsättningstid för montage av moduler beräknas till 2018-03-01.
Utbyggnad av skola i Sollentuna
Utbyggnad av befintlig skola från en kapacitet på 25 elever till 50 elever.
Exploatering för nya bostäder vid Norra Väsjön i Sollentuna
Avser nybyggnad av väg, kantstensparkeringar, busshållplatser, gång- och cykelvägar, vägbelysning, va-ledningar, fjärrvärmeledning, el/kraft och tele–optoledningar. Vägens längd ca 950 m.
Nya parhus i Sollentuna
Nybyggnad av 7 st parhus i Häggvik, Sollentuna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
2 våningar + vind och sutteräng.
Nybyggnad av LSS-boende i Sollentuna
Avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av särskilt boende med 10 lägenheter samt lokaler för personal.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser användning av kontor till hotell med ca 51 rum.
Nya parhus i Sollentuna
Planer för 12 st parhus och 6 st mini-villor.
Nybyggnad av industri och lager i Sollentuna
Nybyggnad av industri för eget bruk.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Sollentuna
Avser modernisering och ombyggnad av 46 hissar i Sollentunahems bestånd som ska utföras under perioden 2018-2020. Entreprenaden är uppdelad i två stycken områden, område 1 består av 24 hissar och område 2 består av 22 hissar.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av radhus på fastigheten norrsättra 1:45, solstigen 11 Norrsättra 1:22,1:45.
Nybyggnad av lager i Sollentuna
Nybyggnad av lager på ca 3000 kvm.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av fem st parhus samt marklov på fastigheten haken 19, almvägen 39.
Rivning och nybyggnad av ispist i Sollentuna
Avser omläggning av pist i ishall B på Sollentunavallen.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser ombyggnad för ändrad användning av kontorshus till hotellverksamhet på fastigheten ringpärmen 4, bergkällavägen 32.
Nybyggnad av radhus i Tureberg
2 våningar med inredd vind.
Omisolering och reparation av broar i Sollentuna
Avser omisolering av 4 broar. Broarna som omfattas av entreprenaden är 163-12-1, 163-13-1, 163-15-1 och 2-876-1. Samtliga broar är plattramsbroar och är utförda i armerad betong, platsgjuten.
Omisolering och reparation av broar i Sollentuna
Avser omisolering av 5 broar. Samtliga broar är plattramsbroar och är utförda i armerad betong. Broarna 163-19-1, 163-5-1 och 2-1340-1 är elementbyggda, dvs. byggda på plats av prefabricerade betongelement. Broarna 163-22-1 och 2-1348-1 är platsgjutna broar.
Tillbyggnad av kylanläggning i Sollentuna
Tillbyggnad av kylcentral.
Anläggande av Edsbergs sportskog Southside i Väsjön, Sollentuna
Objektet är beläget i skogen intill Edsbergs Sportfält på den östra delen av Sollentuna kommun.
Tillbyggnad av kontor i Sollentuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av spannmålsanläggning i Sollentuna
Väsby Gård är belägen i Järvafältets naturreservat, ca 3 km fågelvägen nordväst om Sollentuna centrum.
Fjärrvärmearbete från Ribbings väg till Södersätra, Sollentuna
Objektet avser schakt för fjärrvärme, Återställande av gata, gångväg och mark efter schakt samt förläggning av fjärrvärme inkl. svets och montage.
Ombyggnad av butik i Sollentuna
Ombyggnad av 2st rålokaler till 2st butiker. Bygdevägen 27f (lokal 4001) är avsedd att bli butik för festkläder. Bygdevägen 25b (lokal 4004) är avsedd att bli butik eller kontor.
Nybyggnad av konstgräs i Sollentuna kommun
Planer finns för anläggande av nytt konstgräs på Helenelunds IP, Edsbergs IP och Norrvikens IP.
Rivning av skola i Sollentuna, Etapp 3
Rivning av idrottshall och komplementbyggnad. Kommer ske efter nybyggnationen (1326866).
Utbyggnad av kylcentral vid Sollentunavallen i Sollentuna
Sollentuna Energi & Miljö bygger ut sin kylcentral för fjärrkyla. Installation av kylmaskin och värmepumpar med tillhörande styrsystem.
Nybyggnad av temalekpark i Edsvik
Temalekpark Edsvik.
Nybyggnad av hoppbacke K60 i Sollentuna
Avser nybyggnad av en större hoppbacke med måtten K60. Leverans av material och arbete plastöveryta underbacke kommer att upphandlas av Sollentuna kommun.
Ombyggnad av affärshus i Sollentuna
Anmälan för utbyggnad av bjälklag på fastigheten centrum 15, sollentunavägen 163a.
Tillbyggnad av gym i Sollentuna
Avser tillbyggnad av gym.
Tillbyggnad av affärshus i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad på fastigheten centrum 15, sollentunavägen 163c.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Ny konstgräsplan i Rotebro
Konstgräs på befintlig grusplan.
Byte av fönster på skola i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av skola på fastigheten ritsalen 3, ebba brahes väg 1a.
Renovering av garage i Sollentuna
Avser renovering av parkeringsgarage.
Nybyggnad av affärshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av affärshus på fastigheten stämpeln 1, bagarbyvägen 61.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av två stycken tvåbostadshus.
Nybyggnad av lager i Sollentuna
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Nybyggnad av pergola.
Nybyggnad av pumpstation i Sollentuna
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av komplementbyggnad i Sollentuna
Nybyggnad av utslagsbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sollentuna
Nybyggnad av återvinningshus.
Nybyggnad av carport i Sollentuna
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Inglasning av balkonger på flerbostadshus. De boende söker själva bygglov och handlar upp entreprenör var för sig.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Komplementbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Komplementbyggnader.
Tillbyggnad av mast i Sollentuna
Höjning av teletorn.
Nybyggnad av tennisbana i Sollentuna
Nybyggnad av 2st tennisbanor.
Ombyggnad av lägenhet i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad på fastigheten smokingen 1, smedjevägen 1.
Ombyggnad av lägenhet i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad på fastigheten vinetiketten 11, soldatvägen 53.
Utvändigt underhåll av restaurang i Sollentuna
Fasadändring, samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av teknikbodar samt marklov på fastigheten tureberg 27:80.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkong av flerbostadshus på fastigheten sjöbussen 1, lomvägen 30-60.
Nybyggnad av pumpstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av pumpstation på fastigheten sådden 1, sollentunavägen 267e.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad komplementbyggnad på fastigheten eldvapnet 3, stormansvägen 3f.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad komplementbyggnad på fastigheten eldvapnet 4, stormansvägen 1a.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetablering på fastigheten tureberg 29:33.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetablering t o m 2019-07.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för byggbod på fastigheten menyn 1, johannesbergsvägen.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Rivning av fritidshus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Ändrad användning av kontor.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Uppförande av bullerskydd.
Rivning av servicebyggnad i Sollentuna
Rivning av servicebyggnad.
Rivning av förråd i Sollentuna
Rivningslov av byggnader på fastigheten södersättra 3:17, fjätursvägen 13.
Rivning av garage i Sollentuna
Rivningslov för rivning av garage på fastigheten reflexen 13, allévägen 24a.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: