Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av tingsrätt mm i Attunda
Projektet avser ca 17 000 m2 BTA nybyggnad av domstolslokaler och lokaler. Byggnaden innehåller förhandlingssalar och tillhörande utrymmen i plan 1-4. Plan 1 innehåller även butiks- caféytor mot Tusbystråket. Plan 5-6 innehåller kontors och utbildningslokaler för Domstolen. Plan 7-15 innehåller kontorslokaler som endast färdigställs delvis. På fastigheten Tabellen 3 ska en ca 100m lång kulvert under mark utföras. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt BREEAM SE
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall i Tureberg
Rivning av bef skolbyggnader. F-6 skola för ca 630 elever, förskola för ca 140 barn samt en fullstor idrottshall. 2-3 våningar. 8000 kvm skollokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser nybyggnation av ca 140st bostäder på Sollentunavägen/Kung Agnes väg.
Nybyggnad av punkthus, lamellhus och förskola mm i Edsberg
Totalt 9 hus med 208 lgh planeras, både punkthus och lamellhus. Förskola med 4-6 avdelningar och butikslokaler i bottenvåningarna.
Nybyggnad av studentbostäder i Sollentuna
Planer för 72 st studentbostäder. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön, Etapp 1
Väsjö Torg (fd Mellersta), område 2-4, avser nybyggnad av ca 157 bostäder i Kvarter 1, A1, och ca 174 bostäder i kvarter 2, A2 plus eventuellt nybyggnad av 6 st radhus. Totalt på Väsjö Torg planeras ca 800 lgh i flerbostadshus och 80 stadsradhus. Området består av 8 delområden, område 1 är markanvisat och denna del avser ca 400 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön, Etapp 2
Väsjö Torg (fd Mellersta), område 2-4, avser nybyggnad av ca 157 bostäder i Kvarter 1, A1, och ca 174 bostäder i kvarter 2, A2 plus eventuellt nybyggnad av 6 st radhus. Totalt på Väsjö Torg planeras ca 800 lgh i flerbostadshus och 80 stadsradhus. Området består av 8 delområden, område 1 är markanvisat och denna del avser ca 400 bostäder.
Nybyggnad av skola och förskola på Edsberg, Sollentuna
Avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av förskola och skola. Skolan byggs för ca 600 elever och 100 förskolebarn. Skolfastighetens yta är totalt 16 503 m².
Nybyggnad av (BRF) bostäder i Sollentuna, etapp 1
Brf kommer att bildas. 2 huskroppar, 4 trapphus respektive 2 trapphus. Ca 220 nya bostäder, ev även handel/kontorslokaler planeras för hela området. Kommer att etappindelas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Ca 75-90 små lägenheter, ettor och tvåor. Byggs vid Snöbollsvägen 3/Lindvägen 4.
Om- och tillbyggnad av handelslokaler i Häggvik, Sollentuna
Planer finns för eventuell rivning av befintlig byggnad och nybyggnation av nya handelslokaler eller om- och tillbyggnad av befintliga.
Nybyggnad av brandstation i Sollentuna
Nybyggnad av brandstation på ca 3000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser 63 st lägenheter på fastigheten Tårpilen 12, Kung Agnes väg 11.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Väsjön i Sollentuna, Etapp 1
Nybyggnad av 6st huskroppar varav 3st med garage under mark.
Nybyggnad av hotell i Sollentuna
Nybyggnad av hotell med 65 st rum.
Upprustning av park i Sollentuna
Malmparken ska utvecklas till Sollentunas nya stadspark och utformas med aktiva zoner kring en stor och öppen gräsyta med ett vattentorg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Städet 6,7.
Nybyggnad av sporthall i Sollentuna
Avserr nybyggnation av idrottshall. Spelplanen är på ca 20x40 meter med redskapsförråd, två omklädningsrum för tjejer respektive killar. Entré med upphållsdel, passager till befintlig idrottshall och omklädningsrum, lärarrum mm. På plan 2 placeras multisal och teknikutrymmen. Byggnaden ska dockas mot befintlig idrottshall med en länkbyggnad. Ombyggnadsarbeten inne i befintlig omklädnadsdel utförs i annan entreprenad och är utförda vid denna entreprenads påbörjande. Håltagningar, efterlagningar mm i befintlig fasadvägg ingår dock.
Nybyggnad av hotell i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av hotell på fastigheten ejdern 16, snöbollsvägen 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av evakueringsskola i Sollentuna
Projektet avser förhyrning av temporära skollokaler med moduler samt etablering och avetablering. Preliminär igångsättningstid för montage av moduler beräknas till 2018-03-01.
Exploatering för nya bostäder vid Norra Väsjön i Sollentuna
Avser nybyggnad av väg, kantstensparkeringar, busshållplatser, gång- och cykelvägar, vägbelysning, va-ledningar, fjärrvärmeledning, el/kraft och tele–optoledningar. Vägens längd ca 950 m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
2 våningar + vind och sutteräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av ca 20 st lägenheter i Sollentuna. Plats ej fastställd.
Nya parhus i Sollentuna
Planer för 12 st parhus och 6 st mini-villor.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser användning av kontor till hotell med ca 51 rum.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Edsberg, Sollentuna
Byggs vid Danderydsvägen/Djupdalsvägen.
Nybyggnad av industri och lager i Sollentuna
Nybyggnad av industri för eget bruk.
Nybyggnad av affärshus i Sollentuna
Nybyggnad av biltema butik i Sollentuna.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Sollentuna
Etapp 1 avser 34 st hissar, utförandet är uppdelat i deletapper mellan 2018-2020.
Nybyggnad av lager i Sollentuna
Nybyggnad av lager på ca 3000 kvm.
Nybyggnad av parkeringsplatser vid Väsjön i Sollentuna
Ca 450 parkeringsplatser. Sanering: 1449494
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser ombyggnad för ändrad användning av kontorshus till hotellverksamhet på fastigheten ringpärmen 4, bergkällavägen 32.
Rivning och nybyggnad av ispist i Sollentuna
Avser omläggning av pist i ishall B på Sollentunavallen.
Ombyggnad av studentlägenhet i Sollentuna
Avser ändrad användning på fastigheten träkolet 10, tellusvägen 9 till studentlägenheter.
Tillbyggnad av kylanläggning i Sollentuna
Tillbyggnad av kylcentral.
Tillbyggnad av kontor i Sollentuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Fjärrvärmearbete från Ribbings väg till Södersätra, Sollentuna
Objektet avser schakt för fjärrvärme, Återställande av gata, gångväg och mark efter schakt samt förläggning av fjärrvärme inkl. svets och montage.
Lokalt åtgärdsprogram för Edsviken i Sollentuna
Målet är att förbättra vattenkvaliteten i Edsviken samt för att bevara och förbättra förutsättningarna för växt- och djurliv.
Nybyggnad av spannmålsanläggning i Sollentuna
Väsby Gård är belägen i Järvafältets naturreservat, ca 3 km fågelvägen nordväst om Sollentuna centrum.
Rivning av skola i Sollentuna, Etapp 3
Rivning av idrottshall och komplementbyggnad. Kommer ske efter nybyggnationen (1326866).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av returpark i Sollentuna
Avser ny returpark i Kronåsen, Sollentuna.
Nybyggnad av hoppbacke K60 i Sollentuna
Avser nybyggnad av en större hoppbacke med måtten K60. Leverans av material och arbete plastöveryta underbacke kommer att upphandlas av Sollentuna kommun.
Ombyggnad av affärshus i Sollentuna
Anmälan för utbyggnad av bjälklag på fastigheten centrum 15, sollentunavägen 163a.
Tillbyggnad av gym i Sollentuna
Avser tillbyggnad av gym.
Tillbyggnad av affärshus i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad på fastigheten centrum 15, sollentunavägen 163c.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Anmälan för bygg av toalett, förråd, kök och kontor samt entrésolplan av på fastigheten revisorn 9, bergkällavägen 37a.
Miljökontrollprogram för ev vattenåtgärder i Sollentuna
Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Ny kylmaskin samt värmepumpar till kylcentral vid Sollentunavallen i Sollentuna
Sollentuna Energi & Miljö bygger ut sin kylcentral för fjärrkyla. Upphandlingen omfattar leverans, intransport och driftsättning av kylmaskin och värmepumpar med tillhörande styrsystem.
Byte av fönster på skola i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av skola på fastigheten ritsalen 3, ebba brahes väg 1a.
Renovering av garage i Sollentuna
Avser renovering av parkeringsgarage.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av två stycken tvåbostadshus.
Nybyggnad av lager i Sollentuna
Nybyggnad av lagerhall.
Rivning av lager i Sollentuna
Rivning av byggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Sollentuna
Fasadändring samt ändring av planlösning på fastighet.
Rivning av tennishall i Sollentuna
Rivning av tennishall.
Ombyggnad av samlingslokal i Sollentuna
Ändrad användning av lokal 4001 och lokal 4004.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Ändrad användning av kontor.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetablering t o m 2019-07.
Rivning av servicebyggnad i Sollentuna
Rivning av servicebyggnad.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Rivning av fritidshus och komplementbyggnad.
Upphandling av delprojektledare för Väsjöprojektet i Sollentuna
Uppdraget omfattar en ca 100 %-ig tjänst som delprojektledare i Väsjö-projektet. I området kommer det att byggas cirka 4400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar genom Väsjöenheten för försäljning av egen mark, utbyggnad av infrastruktur i hela området och restaurering av sjön. Sollentuna Energi & Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme.
Upphandling av projekteringsledare för Väsjöprojektet i Sollentuna
Uppdraget omfattar en ca 40-60 %-ig tjänst som projekteringsledare i Väsjö-projektet. I området kommer det att byggas cirka 4400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar genom Väsjöenheten för försäljning av egen mark, utbyggnad av infrastruktur i hela området och restaurering av sjön. Sollentuna Energi & Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme.
Upphandling av projektledare för Väsjöprojektet i Sollentuna
Uppdraget omfattar två(2) ca 100 %-iga tjänster som delprojektledare i Väsjö-projektet. Väsjöprojektet består av 11 stycken delområden som ska exploateras under olika tidsperioder i projektet så vilka delområden som delprojektledarna kommer att ta ansvar för kommer att delges under kontraktstiden. I området kommer det att byggas cirka 4400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar genom Väsjöenheten för försäljning av egen mark, utbyggnad av infrastruktur i hela området och restaurering av sjön. Sollentuna Energi & Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Uppförande av bullerskydd.
Utvändigt underhåll av restaurang i Sollentuna
Fasadändring, samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av mast i Sollentuna
Höjning av teletorn.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Inglasning av balkonger på flerbostadshus. De boende söker själva bygglov och handlar upp entreprenör var för sig.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Komplementbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Komplementbyggnader.
Nybyggnad av tennisbana i Sollentuna
Nybyggnad av 2st tennisbanor.
Nybyggnad av carport i Sollentuna
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av anslutningsväg i Sollentuna
Ombyggnad av infart till garage samt flytt av cykel/gångväg.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Nybyggnad av pergola.
Nybyggnad av pumpstation i Sollentuna
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av komplementbyggnad i Sollentuna
Nybyggnad av utslagsbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sollentuna
Nybyggnad av återvinningshus.
Upphandling av trafikplaneringstjänst för Väsjö-projektet i Sollentuna
Avser senior rådgivare gällande trafikplanering inom Väsjö-projektet i Sollentuna.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Rivning av ett valv, bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av kontor i Sollentuna
Fasadändring av kontorshus med nytt skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: