Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Rotebro
Ca 2000 nya bostäder.
På- och nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Nya radhus i 2 våningar på befintliga 4-våningshus, nybyggnad 1 hus i 10-17 våningar med ca 90-150 nya lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna, etapp 2
Ca 220 bostäder totalt för hela området på Sollentunavägen/Silverdalsvägen på del av Helenelund 7:5.
Nybyggnad av F-6 skola i Sollentuna
Väsjöskolan, som är planerad att stå klar tidigast 2022 kommer att byggas i två etapper. I den första etappen ingår en F-3-skola med plats för ca 360 elever. I etappen ingår också en tillfällig förskola. I etapp två byggs Väsjöskolan ut till en F-9 skola med plats för totalt 900 elever. Väsjöskolan kommer att ligga vid området Väsjö torg.
Nybyggnad av studentbostäder i Sollentuna
Planer för 72 st studentbostäder. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av va-ledning i Sollentuna
Planer för en ny huvudvattenledning i nytt läge i Rotsunda, Sollentuna på ca 1,5 km.
Nybyggnad av förskola i Sollentuna
I planerna just nu finns även en förskola i Södersätra. Förskolan ska rymma ca 140 barn och planeras preliminärt vara klar 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Väsjön i Sollentuna
Avser nybyggnad av 96 bostadsrätter i Sollentuna.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Flerbostadshus i sutteräng, 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus, äganderätter.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Totalt på Ribbings väg planeras ca 310 bostäder och Sollentuna hem har 2 områden. Denna del avser 3 punkthus med totalt ca 40 lgh varav 6 lgh i LSS-boende. 4-6 våningar.
Ny vägport vid E4 i Helenelund
Statlig medfinansiering.
Nybyggnad av bostäder på Tureberg
Planer för nybyggnad av bostäder på Sollentunavägen-Tellusvägen.
Om- & tillbyggnad av kommunhuset i Tureberg, Sollentuna
Avser renovering och ombyggnad av kommunhuset, Turebergshuset, i Sollentuna. Ombyggnationen omfattar bland annat ny öppen planlösning, två nya hissar och interntrappa mellan plan 0-4, reservkraft, fasadbyte och modernisering av samtliga installationer. Den tänkta tillbyggnaden är en ny entré till källare samt en utbyggnad mot torget för mer funktionella entréytor.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Ca 220 nya bostäder totalt för hela området.
Fogarbete vid Häggvikstråget mot Törnskogstunneln
Nya fogar i betongtråget under en två-års period.
Nybyggnad av exploateringsområde i Sollentuna
Totalt på området planeras ca 600 bostäder och lokaler för kontor och handel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för ombyggnad av vindsvåningar till 12st penthouse lägenheter samt renovering eller utbyte av 6st hissar även rivning av balkonger.
Nybyggnad av promenadbrygga i Edsviken i Sollentuna
Planer för en 440 meter lång promenadbrygga med sex anslutningspunkter utmed strandlinjen i Edsviken.
Renovering av Sollentuna kyrka
Avser invändig renovering av golv, väggar/puts, dörrar och fönster samt elsanering. Förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade och förbättring av kyrkans brand, stöld och inbrottslarm, fasadrenovering även en ny orgel installeras.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar del av fastigheten med tidigare namn Törnskogen 3:2. Allmän platsmark har färdigställts under 2018 (1149694). Avser nybyggnad av verkstad/maskinhall och kontor.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar del av fastigheten med tidigare namn Törnskogen 3:2. Allmän platsmark har färdigställts under 2018 (1149694). Fastighetens omfattning är 4 109 m².
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokal på fastigheten tidpunkten 1, betselvägen 3.
Nybyggnad av industrihus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av småindustrihus på fastigheten revisorn 11.
Nybyggnad av kontor vid Väsjön, Sollentuna
Markområdets omfattning är 3842 m². Avsett för kontorsverksamt alt ej störande industri.
Byte av fönster på flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för byte av fönster på ca 583 lägenheter.
Renovering och ombyggnad av park i Sollentuna
Delas upp i 2 etapper med olika deltider. etapp 1 färdigställs 201030 och etapp 2 211030. Renovering och upprustning av Bagarbyparken som avser park-, rekreations- och lekytor. Projektet är uppdelad i två delar, södra och norra. Den norra delen är till ytan ca 1600 m² och södra delen ca 4200 m².
Nybyggnad av produktionslokal i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal på fastigheten rankan 1, sollentunaholmsvägen 15.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Förhandsbesked sökt för nybyggnad av 4st enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av fem st parhus + 10 st attefallshus. Fastigheten haken 19, almvägen 39.
Nybyggnad av bostäder samt tillbygnad av kyrka på Tureberg
Pingstkyrkan ska byggas till med ny entré, cafédel och en aktivitetshall.
Ombyggnad av gc-väg i Sollentuna
Bygglov för plank och markutfyllnader för gc-väg på fastigheten helenelund 7:5, sollentunavägen.
Omläggning av ispister i Sollentuna
Avser rivning av befintlig och utförande av nya ispister på Sollentunavallen, Bandyplanen samt option på A-hallen. Projektet kommer utföras i 2 etapper.
Nybyggnad av radhus i Tureberg
Avser nybyggnad av radhus med 2 våningar, 5 lägenheter samt med inredd vind.
Balkong- och fasadrenovering i Flerbostadshus, Sollentuna
Planer för renovering av fasader och befintliga balkonger eller rivning och uppsättning av nya balkonger.
Rivning av tennishall i Sollentuna
Rivning av tennishall för att göra plats för ny väg. Ny tennishalls kommer byggas på Edsbergs sportfält: 1509304.
Nybyggnad av grupphus i Sollentuna
Avser nybyggnad av 12 st enbostadshus på fastigheten marsken 1.
Nybyggnad av padeltennishall i Sollentuna
Avser 4st padeltennisbanor/ytor på fastigheten stämpeln 1, bagarbyvägen 61 ovanpå handelshuset: 1237876.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Planer för fasadändring samt ändrad användning av kontorshus på fastigheten romben 3, rotevägen 2.
Utbyggnad av LSS-boende/modulbostäder i Sollentuna
Kommunen avser att bygga till 2 st lägenheter och 1 st gemensamhetsutrymme med korridor mot den södra delen av byggnaden. Entréer till bostäderna sker dels via gemensamhetsutrymme som förlängs från befintlig byggnad, dels via ytterdörrar mot trädgård.
Nybyggnad av hoppbacke K60 i Sollentuna
Avser nybyggnad av en större hoppbacke med måtten K60. Leverans av material och arbete plastöveryta underbacke kommer att upphandlas av Sollentuna kommun.
Rivning av förskola i Sollentuna
Rivningslov för rivning av förskolebyggnad på fastigheten sjöberg 5:15, landsnoravägen 110.
Ombyggnad av affärshus i Sollentuna
Anmälan för ändring av ventilation i affärshus på fastigheten centrum 15, sollentunavägen 163c.
Ombyggnad av förskola i Sollentuna
Avser fasadändring av förskola, ett fönster skall bytas och sätta dit en brandtrappa.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldprovet 13-20.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten södersättra 2:56, hövdingevägen 98.
Ombyggnad av skola i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av skyddsrum på fastigheten tallvirket 1, sveavägen 55, Bygglov för ändring av skola på fastigheten tallvirket 1, sveavägen 55 Tallvirket 1.
Nybyggnad av produktionslokal i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad samt rivning av verksamhetslokal på fastigheten överby 10:15.
Ombyggnad av industrihus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning på fastigheten revisorn 10, bergkällavägen 41.
Tillbyggnad av produktionslokal i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal på fastigheten repliken 1, nydalsvägen 6.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser ändrad användning av lokal samt inredning av ytterligare bostäder.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Sollentuna
Avser fasadändring idrottshall på fastigheten handspegeln 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sollentuna
Ändring av affärshus på fastigheten remmen 1.
Rivning av soprum i Sollentuna
Rivningslov för soprum på fastigheten ritaren 22, kung hans väg 101 - 155 a-b.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Rivningslov av bod och fritidshus på fastigheten eldgaffeln 16, väsjövägen 8.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Rivningslov för bullerplank på fastigheten tidmätaren 15, myrvägen 12, Bygglov för nybyggnad av bullerplank på fastigheten tidmätaren 15, myrvägen 12 Tidmätaren 15.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Rivningslov för garage och fritidshus på fastigheten eldgallret 7, väsjövägen 14.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetaabering tom 2022-05-30 på fastigheten sjöjungfrun 1, lomvägen 35.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetablering 2020-08-01--2020-11-30 på fastigheten helenelund 7:5.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av byggbodar på fastigheten edsberg 10:1, skogängsvägen 14.
Nybyggnad av skola i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för skolpaviljonger 1 och 2 på fastigheten sådden 1, sollentunavägen 265.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov t o m 2021-10-31 för bodetablering på fastigheten slipstenen 1, hammarbacken 16.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov t o.m. 2022-12-31 för bodetablering på fastigheten väsby 5:1.
Nybyggnad av skola i Sollentuna
Tidsbegränsat lov till och med 2026-09-01 för skolpaviljong och rörelserum på fastigheten helenelund 6:7, sollentunavägen 68.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Avser byte/renovering av stentrappa.
Ombyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Anmälan för renovering av källargolv på fastigheten höjden 11, anhaltsvägen 21.
Nybyggnad av cistern i Sollentuna
Bygglov för cistern på fastigheten svartinge 10:2, mälarvägen 1.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring (solceller) på industrihus på fastigheten talldungen 13, kronåsvägen 2.
Tillbyggnad av servering i Sollentuna
Bygglov för inglasad uteservering på fastigheterna centrum 1, torget 1 och tureberg 29:40, turebergs torg 7a-b.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkong av enbostadshus på fastigheten torgkassen 7, sollentunavägen 144c.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkong av flerbostadshus på fastigheten expressen 1.
Nybyggnad av mur i Sollentuna
Bygglov för mur på fastigheten eldprovet 5, spånvägen 1.
Nybyggnad av mur i Sollentuna
Bygglov för mur på fastigheten malajen 1, rådans gårdsväg 46-50.
Nybyggnad av mur i Sollentuna
Bygglov för mur, uterum och cykeltak på fastigheten helenelund 7:5.
Nybyggnad av sophus i Sollentuna
Bygglov för nedgrävda bottentömda avfallskärl på fastigheten ritaren 34, rotebrovägen/kung hans väg.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten eldvapnet 30.
Nybyggnad av pumpstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av pumpstation på fastigheten törnskogen 4:37 & 4:38, frestavägen.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sollentuna
Bygglov för återvinningsstation och plank på fastigheten tureberg 29:54, strandvägen 65.
Nybyggnad av pumpstation i Sollentuna
Bygglov för pumphus och sprinklertank på fastigheten ringpärmen 6, bergkällavägen 36.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för till- och påbyggnad samt utvändig ändring av enbostadshus på fastigheten häcksaxen 13, granvägen 15a.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten helenelund 7:5.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten städet 4-11 samt 14.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus på fastigheten murklan 1, vetenskapsvägen 2a.
Nybyggnad av gäststuga i Sollentuna
Bygglov för mur, gårdshus och cykeltak på fastigheten murklan 1, johannesbergsvägen 64-124, vetenskapsvägen 2a-8f.
Ombyggnad av radhus i Sollentuna
Anmälan för ombyggnation av värme och ventilation på radhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: