Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet och rivning av bef verksamhet (bgn 131).
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av ca 138 lägenheter i 2 lamellhus samt ett punkthus.
Basunderhåll järnvägsanläggning Svealandsbanan
Basunderhåll på Svealandsbanan samt Kolbäck-Rekarne och Eskilstuna-Flen.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser detaljplan för att möjliggöra ca 140 bostäder på Östertälje 1:15 (Tallbacken) m.fl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östertälje
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Nybyggnad av rad- & flerbostadshus i Mariekäll, Södertälje
Ca 96 bostadsrätter och radhus om två våningar.
Muddring av kanal, Mälaren i Södertälje
Detta delprojekt består av 130 000 m3 muddring i Södertälje kanal och 430 000 m3 i Mälaren där muddringsområdena ligger i sträckningen mellan Hjulsta bro och hamngränsen i Köping. Massorna består av lera ca 70 %, friktionsmaterial ca 20 % och fast berg ca 10 %. Till entreprenaden hör även byggnation av 5 st erosionsskydd totalt ca 2 000 m2.
Tillbyggnad av kontor och laboratorium i Södertälje
Avser ny kontorsbyggnad på sex våningar. Den nya kontorsbyggnaden ska byggas ihop med en befintlig byggnad på området och ge plats för 425 personer i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö. I bottenvåningen ska även ett testlaboratorium inrymmas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje, etapp 4
Projekt efter etapp 3, Brf Monopolet.
Basunderhåll väg område Järna
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Om- och tillbyggnad av industri i Södertälje
Avser om- och tillbyggnad av industri, hus CB 177 och 178, på ca 12000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ritorp, Södertälje
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 50 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 209 platser i anslutning till ambulanshall och akutmottagning på Södertälje sjukhus område vid Doktorsvägen/Erik Dahlbergs väg.
Nybyggnad och rivning av kriminalvårdsanläggning i Södertälje
Rivning av A-Huset samt nybyggnation för att ersätta befintlig byggnad. Den ska innehåller ca 120 platser, samt ca 5000 kvm anläggning.
Renovering av handelshus i Södertälje
Uppfräschning av handelslokaler, ca 18 000 kvm
Renovering av flerbostadshus i Södertälje
Projektet innefattar byte av fönster, fönsterdörrar, balkongrenovering, fasadrenovering, installation av solceller samt ventilationsarbeten.
Nybyggnad av restaurang i Södertälje
Avser nybyggnad av restaurang samt uppsättande av skyltar.
Exploatering av bostäder i Pershagen
Entreprenaden omfattar om- och nybyggnad av 200 m gata och va-anläggningar för att möjliggöra nya bostäder. Arbetena omfattar även gatubelysning, el, tele och pumpstation, grundläggning för elstation.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 1
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 2
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 1
Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Nybyggnad av industri i Södertälje
Nybyggnad av industri.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Sporren projektnummer 945567.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Södertälje
Nybyggnad av parkeringsdäck ca 100 nya p-platser
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Renovering av flerbostadshus i Södertälje
Utvändig ändring av flerbostadshus på Tranbäret 2. Avser bl a balkongrenovering, tvättstugor, fönsterbyte, ventilationsarbeten och fasad.
Utveckling av bostadsområde i Södertälje
Utveckling av bostadsområde. Sandviken mm, del av Ekeby 4:1 m.fl.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet/industri.
Ombyggnad av domstolstele- och presenationsteknik till tingsrätten i Södertälje
Entreprenadens omfattning är att som totalentreprenör genomföra ombyggnad av befintlig Domstolstele- och presentationssystem p.g.a. förändrade krav gällande bilddistribution samt allmän uppgradering av övriga Domstolstele- och presentationssystem.
Ombyggnad av sterilcentral till klinisk kemi (KUL) på Södertälje sjukhus
Avser ombyggnad av sterilcentral till klinisk kemi (KUL) i hus 18. Total bruttoarea ca 500 m².
Takrenoveringar på flerbostadshus i Karlhov
Avser omläggning betongpannetak mm på fastigheterna Kornknarren 3, 4 o 5 samt Måsen 2 o 3 i bostadsområde Karlhov, adress Björknäsvägen 12-36, 3-37.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Södertälje kommun
Avser nya solcellsanläggningar på Fornbackaskolan, Björkängs förskola, Brunnsängskolan, Södertälje stadshus, Rinken samt Södertälje Hamn.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Södertälje kommun
Avser nya solcellsanläggningar på Ljungbackens förskola, Tavestaskolan, Eneskolans idrottshall och Pershagenskolan.
Renovering av brygga i Södertälje
Avser renovering/ombyggnad av brygga längs stranden vid Saltsjögatan i Södertälje (gästhamn), Tälje 1:1 och 1:2.
Nybyggnad av ställverk i Södertälje
Byte av befintligt 20 kV ställverk i station H6 Blombacka. Nytt ställverk ska byggas upp som simplex koppling förutom inkommande från transformatorer T1 och T2 som ska vara i duplex utförande. I entreprenaden ska det också ingå byte av krafttransformator T2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till 5 st lägenheter.
Grundvattenskydd vid Malmsjöåsen
Skyddsåtgärder på väg 522 och 576 inom vattenskyddsområde bl a kantsten och vägräcke, dagvattenbrunnar och ledningar, vattenmagasin samt två nya bussfickor.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av butik till tandläkarverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av garage/verkstad till kontor.
Tillbyggnad av lager i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av restaurang i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av takkupor.
Tillbyggnad av bensinstation i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av bensinstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Bygglov för återvinningsstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (garage).
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Södertälje
Bygglov för uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Bygglov för tidsbegränsad anläggning (tält).
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för anläggande av parkering.
Ombyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för byte av befintlig transformatorstation till ny prefabricerat.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av kontor till bostad.
Ombyggnad av församlingshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lägenhet till lokal/kontor.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för installation av solcellsanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av handikapparkering.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av kallager/förråd.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av lagerhall (tält).
Nybyggnad av lager i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av mät- och vågstation (tält).
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av parkeringsanläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av servering i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av uteservering (pergolasystem).
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av kontor i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för kontorspaviljonger (bgn 118).
Nybyggnad av lager i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för lagerhall.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för personalbodar bgn 231.
Ombyggnad av skola i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av bostad till skola.
Nybyggnad av elladdningsanläggning för bilar i Södertälje
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation till elladdningsanläggning för bilar samt asfaltering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Anmälan för ändring av ventilation och va-installation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: