Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Södertäljebron
Breddning av bron för att möjliggöra en utökning från två körfält till tre körfält i vardera riktningen. Kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm.
Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan. Ombyggnad av fs Astras huvudkontor till hotell med 160 rum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östertälje
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Ombyggnad av plankorsning vid Solviks grindar
Ombyggnad till planskild lösning. En ny vägbro på ca 120 meter planeras över järnvägen ca 25 meter öster om befintlig plankorsning.
Ombyggnation av Kanaltorget i Södertälje
Objektet avser del av ombyggnation Köpmangatan, ny nedfart till Kringlangaraget inkl spont, ny torgyta omläggning ledningar för exploatering av ny fastighet i samverkan uppdelat i 2 skeden.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Planer finns för nybyggnad av lantliga bostäder i Järna kommundel på Billsta 5:11
Nybyggnad och ombyggnad av parkstråk i Södertälje
Flens kommun ska markplanera området för skolstråk, mellan Storgatan och Drottningvägen i Flen. Projektet avser markarbeten för både nyanläggning och ombyggnad av parkstråk mellan skolområde i öster (Prins Wilhem) och fritidsgård (Skjortan) i väster. Området är uppdelat i tre entreprenadområden. Detta projekt avser entreprenad Skolstråket. Projektet omfattar även belysning, VA-anslutning till nya dagvattenbrunnar och dagvattenfördröjning i svackdike mot Drottningvägen
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 3
Nybyggnad av kedjehus (ca 18 lgh). 127 kvm boa/st
Eventuell nybygnad av flerbostadshus och butik i centrala Södertälje
Olika förslag finnsr. Renovera garaget och bygga ett hus ovanpå med lägenheter och butiker. Eller riva delen av garage som är ovan jord och bygga nya butiker och lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte och våtrumsrenovering av badrum, wc och kök i 67 lgh.
Nybyggnad av GC väg i Södertälje/Nykvarn
Samarbetsprojekt mellan Södertälje och Nykvarns kommun.
Byte av fjärrvärmeledningar i Södertälje
Telge Nät Ab avser att upphandla utförandeentreprenad för mark och ledningsarbeten för ett projekt kallat Villagatan Etapp D och villagatan Etapp E.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
HSB gör om sina gamla lokaler och satsar på ett kontorshotell på Järnagatan i Södertälje.
Utbyte av styr- och reglersystem vid Igelstaverket i Södertälje
Avser utbyte av resterande styrning och reglering i SattLine och flytta över all funktionalitet till befintligt 800xA/800M-system. Denna förfrågan avser flytt/ombyggnad av resterande SattLine IO med mjukvara till en befintlig ABB 800M PLC med nya remote IO. Ombyggnaden innebär att hela PVG100 styrs- och regleras av ett 800xA system.
Nybyggnad av intagsledning till pumpstation i Södertälje
Avser intagsledning av sjövatten till pumpstation.
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Avser renovering av fasad, nytt tak och nya fönster.
Mark och ledningsarbeten i Södertälje
Avser fjärrvärme, va-ledningar, el samt stadsnät och är beläget i gångbana längs med Morabergsvägen. Denna upphandling är en del av en större reinvestering där man på sikt planerar för att reinvestera längre sträckor av Morabergsvägen.
Byggrätt för lätt industri och eller lager i Södertälje
30,000 kvm mark finns på Almnäsområdet. Här får det byggas för lätt industri och eller lager.
Ombyggnad av skola i Södertälje
Permanent bygglov för ändrad användning av industri till skola.
Underhåll och reparation av 5 st broar i Södertälje
Denna upphandling avser Reparation och underhåll av 5 broar i Södertälje. Nr 1 : Påfart Gc-väg till Mälarbron, norra bron 2-579-3, Nr 2 : Påfart Gc-väg till södra bron 2-579-4, Nr 3 : Stockholmsvägen norr om Aspengrensvägen 2-617-1, Nr 4 : Avfartsramp från Mälarbron, västra sidan 2-1137-1 samt Nr 5 : Under Mälarbron västra Kanalgatan 2-1292-1.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet/industri.
Anläggande av konstgräsplan i Enhörna, Södertälje
Objektet avser anläggande av konstgräsplan vid Enhörna fritidsgård i Södertälje.
Anläggande av konstgräsplan i Hölö, Södertälje
Objektet avser anläggande av konstgräsplan vid Hölö IP i Södertälje.
Ny pumpstation mm, Södertälje
Även renovering av tillfartsväg
Om- och tillbyggnad av hamburgerbar i Södertälje
Tillbyggnad av restaurang ca 130-140 kvm.
Ny laddpark för elbilar, Telge AB
Avser Nybyggnad av Laddpark för El och Hybridfordon.
Ny ställverksbrytare 11 kV vid Igelstaverket i Södertälje
Avser 11 kV ställverksbrytare (för el-ångpanna STG030, 30 MW) vid Igelstaverket i Södertälje.
Tillbyggnad av kyrka i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av kyrka. Entré samt 2 kontor.
Byte av oljeavskiljare vid parkeringsgarage i Södertälje
Avser oljeavskiljare för garage. För Telge Bostäder AB ska sju stycken oljeavskiljare bytas ut år 2019 som betjänar parkeringshus på nedanstående adresser: Karlslundsgatan 6–8, Karlslundsgatan 12–14, Dalgatan 39, Silverstigen parkeringshus, Myntstigen 7, Vegagatan 4 samt Telgehusvägen 6.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 3 st parhus (6 lgh).
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av radhus (6 lgh).
Nybyggnad av stall i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av stallbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av verksamhet till restaurang, konferens och hotell.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för ändrad användning från militär anläggning till lager/kontor.
Tillbyggnad av parhus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad (solceller).
Utvändigt underhåll av restaurang i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av restaurang (kylaggregat på tak).
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av tandläkarmottagning till 2 st lägenheter.
Nybyggnad av mur i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för anläggning av nya parkeringsplatser.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för inredande av ytterligare lägenhet, en lägenhet blir två.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus och garage Eneboda 1:27,1:30.
Utbyggnad av väg i Södertälje
Avser färdigställande av del av Svaldungevägen.
Utbyte av sarg i ishall i Södertälje
Avser utbyte av sarg med tillhörande plexiglas och publikskydd i BST hallen Södertälje. Befintlig sarg är demonterad innan och skall inte ingå i anbudet.
Tillbyggnad av skärmtak vid industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av skärmtak vid lagerlokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: