Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nybyggnad av radhus resp. flerbostadshus i Östertälje, etapp 2 mfl
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Grusåsen i Södertälje
Ett 16 våningshus med 72 lägenheter, 2 hus med 4-6 våningar och ca 58 lägenheter tillsammans, totalt ca 130 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av ca 138 lägenheter i 2 lamellhus samt ett punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östertälje
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Muddring av kanal, Mälaren i Södertälje
Detta delprojekt består av 130 000 m3 muddring i Södertälje kanal och 430 000 m3 i Mälaren där muddringsområdena ligger i sträckningen mellan Hjulsta bro och hamngränsen i Köping. Massorna består av lera ca 70 %, friktionsmaterial ca 20 % och fast berg ca 10 %. Till entreprenaden hör även byggnation av 5 st erosionsskydd totalt ca 2 000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje, etapp 4
Projekt efter etapp 3, Brf Monopolet.
Nybyggnad av gymnastik och friidrottshall i Södertälje
Samverkansentreprenaden omfattar att bygga en ny gymnastik och friidrottshall (GF-Hall) vid Tälje hallen i området Rosenlund GF-hallen skall integreras/byggas ihop med Täljehallen. Den befintliga friidrotts arenan skall flyttas ca 50 m öster ut. En större ledningsomläggning måste göras av bla grova spill och dagvattenledningar. Befintliga omklädningsrum för vaktmästeri skall riva och ersättas med ny byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industri och utvändig ändring på bef byggnad.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Nybyggnad av radhus (37 lgh).
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av radhus (23 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus (40 lgh). Rivning av mindre vårdboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Markytan ska sänkas så att källaren på 5 st flerbostadshus ska bli bottenvåning och där planeras totalt 15 st nya lägenheter.
Nybyggnad av industri mm i Almnäs
Några tomter mellan 6000 - 54´000 kvm finns kvar till försäljning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och restaurang.
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 2
Nybyggnad av kedjehus ( ca 18 lgh). 127 kvm boa/st.
Ombyggnad till lägenheter för grupp- och serviceboende i Södertälje
Avser ombyggnad av plan 1 och 2 till lägenheter för grupp- och serviceboende.
Nybyggnad och rivning av särskola i Södertälje
Entreprenaden omfattar att riva befintlig skolbyggnad och därefter bygga en ny skolbyggnad (särgrundskola) i området Rosenlund. Skolbyggnaden skall anpassas och dimensioneras för 3 klasser rörelsehindrade elever med upp till 7 elever per klass samt 2 klasser autistiska elever med upp till 5 elever per klass.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Nybyggnad av 2 parhus (8 lgh) Violinen 1,2.
Nybyggnad av byggvaruhus i Södertälje
Nybyggnad av affär (byggmax).
Renovering av flerbostadshus i Södertälje
Projektet innefattar byte av fönster, fönsterdörrar, balkongrenovering, fasadrenovering, installation av solceller samt ventilationsarbeten.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 2 tvåbostadshus (4 lgh) Violinen 5,6.
Reparation av bro i Södertälje
Underhåll av bro över industrispår och Verkstadsvägen i tpl Södertälje syd. Betongreparation/trapputbyte.
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Renovering av flerbostadshus i Södertälje
Utvändig ändring av flerbostadshus på Tranbäret 2. Avser bl a balkongrenovering, tvättstugor, fönsterbyte, ventilationsarbeten och fasad.
Renovering av flerbostadshus i Södertälje
Utvändig ändring av flerbostadshus på Oxelbäret 3. Avser bl a balkongrenovering, tvättstugor, fönsterbyte, ventilationsarbeten och fasad.
Nybyggnad av industri i Södertälje
Nybyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri samt rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av kyrka i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av kyrka.
Ombyggnad av vind i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av vind till studentlägenheter.
Renovering av tak på Södertälje sjukhus
Avser omläggning av takplåt samt förbereda för solceller på taken genom att klamra infästningarna tätare på hus 9, 10 och 13.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Södertälje kommun
Avser nya solcellsanläggningar på Ljungbackens förskola, Tavestaskolan, Eneskolans idrottshall och Pershagenskolan.
Nybyggnad av underjordsbehållare m.m. vid flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser installation av 5 st 5 kbm stora underjordsbehållare för hushållssopor på Topasen 6, Fornhöjdsvägen 26-44 i Södertälje
Renovering av broar i Järna och Södertälje
Denna upphandling avser Objektet gällande renovering av två broar en i Järna (A) och en i Södertälje (B). Objekten är belägna i Södertälje kommun. Adressen är för A: Järna Tvetavägen och för B: Södertälje Genetavägen vid Soldalsvägen
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Planer för nybyggnad av 2st lägenheter.
Ombyggnad av rökgasrening mm vid Igelstaverket i Södertälje
Objekten avser komplettering av rökgasrening samt ombyggnad av panna.
Renovering av garage i Hovsjö, Södertälje
Objektet avser stämpning och renovering garage 5 och stämpning av garage 7, Laveringen 6, Granövägen 62-77 samt Pastellen 6, Granövägen 96-113.
Solceller på grundskolor i Södertälje
Avser solceller på 2 st grundskolor på Gravyren 24 samt Noshörningen 14.
Demontage samt montage av slangfilterplan vid Igelstaverket i Södertälje
Avser demontage av befintligt slangfilterplan samt montage av nytt. Byggt år 1982, består 1080 st 6 metersslangar med en diameter på 128 mm. Demontage och montage av slangfilterplan, luckor, trycktankar, blåsrör, filter, filterkorgar, takplåt, inloppskanaler, dysrör etc.
Nybyggnad av ställverk i Södertälje
Byte av befintligt 20 kV ställverk i station H6 Blombacka. Nytt ställverk ska byggas upp som simplex koppling förutom inkommande från transformatorer T1 och T2 som ska vara i duplex utförande. I entreprenaden ska det också ingå byte av krafttransformator T2.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus till flerbostadshus.
Tillbyggnad av ungdomsbostad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av elevhem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till 5 st lägenheter.
Ny sandtvätt för pumpstation i Bastmora, Södertälje
Objektet avser entreprenad för att skapa en Sandtvätt för pumpstation, råvattenledning, Bastmora.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Bygglov för ändrad användning från kontor till hotell.
Ventilationsåtgärder i kyrka i Södertälje
Byte av ventilation, styr- och övervakningssystem.
Nybyggnad av samlingslokal i Södertälje
Bygglov för rivning och nybyggnad av verksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning från vindsförråd till bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Södertälje
Bygglov för ombyggnad av skola.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad industri.
Tillbyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av radhus.
Tillbyggnad av skola i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring (nybyggnad av balkonger och uteplatser i flerbostadshus).
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Anmälan för ombyggnad.
Nybyggnad av sopstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av avfallsstation.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av kallager/förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av parkering 450 platser och marklov för grovschakt för gjuteri (bgn 155).
Nybyggnad av plank i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av mur i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av stödmur och parkering.
Nybyggnad av mur i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation tgs 2/1000 och rivning av transformatorstation nst 679 och nst 714.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage Glasberga 1:460,1:461.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus och garage Eneboda 1:28,1:29.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus och garage Vattubrinken 1:50,1:51.
Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av industri (solceller).
Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av industri samt uppsättande av skylt.
Utvändigt underhåll av frisersalong i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av verksamhet.
Utvändigt underhåll av bilhall i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring samt uppsättande av 3 st skyltar.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till 2 st lägenheter.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Bygglov för upplag samt nybyggnad av förrådsbyggnader.
Nybyggnad av telestation i Södertälje
Bygglov för ostagad telekomtorn och teknikbod.
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av klubbhus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av föreningslokal.
Ombyggnad av konferenslokal i Södertälje
Bygglov för ändrad användning från lagerlokal till konferenslokal.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av cafeteria i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av transformatorstation till cafédel sittplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivning för befintlig transformatorstation och bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivning- och nybyggnad av transformatorstation tgs500.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivningslov för befintlig transformatorstation nst 422 och nybyggnad av ny transformatorstation av typen tgs 500.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivningslov för befintlig transformatorstation nst 450 och nybyggnad av ny transformatorstation av typen tgs 500.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsad bygglov för byggbodar.
Utvändigt underhåll av servering i Södertälje
Tidsbegränsad bygglov för inglasning av uteservering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: