Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 123 st.

Nybyggnad av Gjuteri i Södertälje
Nybyggnad av Gjuteri.
Ombyggnad av Södertäljebron
Breddning av bron för att möjliggöra en utökning från två körfält till tre körfält i vardera riktningen. Kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm.
Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan. Ombyggnad av fs Astras huvudkontor till hotell med 160 rum.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser utveckling av området ”Daldockan” i Saltskog/Mariekälla. Totalt planeras ca 700 bostäder i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östertälje
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Tillbyggnad av kontor och laboratorium i Södertälje
Avser ny kontorsbyggnad på sex våningar. Den nya kontorsbyggnaden ska byggas ihop med en befintlig byggnad på området och ge plats för 425 personer i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö. I bottenvåningen ska även ett testlaboratorium inrymmas.
Muddring av kanal, Mälaren i Södertälje
Detta delprojekt består av 130 000 m3 muddring i Södertälje kanal och 430 000 m3 i Mälaren där muddringsområdena ligger i sträckningen mellan Hjulsta bro och hamngränsen i Köping. Massorna består av lera ca 70 %, friktionsmaterial ca 20 % och fast berg ca 10 %. Till entreprenaden hör även byggnation av 5 st erosionsskydd totalt ca 2 000 m2.
Renovering av handelshus i Södertälje
Uppfräschning av handelslokaler, ca 18 000 kvm.
Nybyggnad av industri mm i Almnäs
Några tomter mellan 6000 - 54´000 kvm finns kvar till försäljning.
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av kedjehus (20 lgh).
Ombyggnad av rökgasrening mm vid Igelstaverket i Södertälje
Objekten avser komplettering av rökgasrening samt ombyggnad av panna.
Exploatering av bostäder i Pershagen
Entreprenaden omfattar om- och nybyggnad av 200 m gata och va-anläggningar för att möjliggöra nya bostäder. Arbetena omfattar även gatubelysning, el, tele och pumpstation, grundläggning för elstation.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av laboratorium till kontor (bgn 211).
Nybyggnad av restaurang i Södertälje
Avser nybyggnad av restaurang samt uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (12 lgh).
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 1
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje
Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Nybyggnad av industri i Södertälje
Nybyggnad av industri.
Exploatering för bebyggelse i Södertälje
Avser att planlägga området med kommunalt vatten och avlopp och även öka möjligheten för större bebyggelse. Finns även planer att förbättra standarden på Stadanvägen.
Utbyte av styr- och reglersystem vid Igelstaverket i Södertälje
Avser utbyte av resterande styrning och reglering i SattLine och flytta över all funktionalitet till befintligt 800xA/800M-system. Denna förfrågan avser flytt/ombyggnad av resterande SattLine IO med mjukvara till en befintlig ABB 800M PLC med nya remote IO. Ombyggnaden innebär att hela PVG100 styrs- och regleras av ett 800xA system.
Nybyggnad av intagsledning till pumpstation i Södertälje
Avser intagsledning av sjövatten till pumpstation.
Nybyggnad av idrottsplats i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av multiarena med underliggande parkering.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Stockholms län
Omfattar 17 st busshållplatser i paket 1 i Södertälje- och Haninge kommun. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden till och med 2020-06-30.
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Takrenoveringar på flerbostadshus i Södertälje
Avser omläggning plåttak mm på fastigheterna Gemsen 1 och 4, bostadsområde Grusåsen, adress Östergatan 35-41 och Ekensbergsgatan 14.
Takrenoveringar på flerbostadshus i Karlhov
Avser omläggning betongpannetak mm på fastigheterna Kornknarren 3, 4 o 5 samt Måsen 2 o 3 i bostadsområde Karlhov, adress Björknäsvägen 12-36, 3-37.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Södertälje kommun
Avser nya solcellsanläggningar på Fornbackaskolan, Björkängs förskola, Brunnsängskolan, Södertälje stadshus, Rinken samt Södertälje Hamn.
Byggrätt för lätt industri och eller lager i Södertälje
30,000 kvm mark finns på Almnäsområdet. Här får det byggas för lätt industri och eller lager.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet/industri.
Renovering av flerbostadshus i Södertälje
Avser byte av fönster och ventilation, radonåtgärder samt takrenovering.
Ombyggnad av domstolstele- och presenationsteknik till tingsrätten i Södertälje
Entreprenadens omfattning är att som totalentreprenör genomföra ombyggnad av befintlig Domstolstele- och presentationssystem p.g.a. förändrade krav gällande bilddistribution samt allmän uppgradering av övriga Domstolstele- och presentationssystem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändring av tak på 4 flerbostadshus Elefanten 12,13,14,15.
Utbyggnad av väg i Södertälje
Avser färdigställande av del av Svaldungevägen.
Ny ställverksbrytare 11 kV vid Igelstaverket i Södertälje
Avser 11 kV ställverksbrytare (för el-ångpanna STG030, 30 MW) vid Igelstaverket i Södertälje.
Ny laddpark för elbilar, Telge AB
Avser Nybyggnad av Laddpark för El och Hybridfordon.
Tillbyggnad av kyrka i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av kyrka. Entré samt 2 kontor.
Byte av oljeavskiljare vid parkeringsgarage i Södertälje
Avser oljeavskiljare för garage. För Telge Bostäder AB ska sju stycken oljeavskiljare bytas ut år 2019 som betjänar parkeringshus på nedanstående adresser: Karlslundsgatan 6–8, Karlslundsgatan 12–14, Dalgatan 39, Silverstigen parkeringshus, Myntstigen 7, Vegagatan 4 samt Telgehusvägen 6.
Invändigt underhåll av hamburgerbar i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industri (gjuteri) bgn 155.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (29 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och garage.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad industri södertälje södra 1:25.
Ombyggnad av skola i Södertälje
Ändrad användning verksamhet södertälje östaskolan 6.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av förråd/kontor/festlokal till hotellrum och rekreationslokal.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av kontor till hotell.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokaler till kontor med övernattningsmöjligheter.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av idrottshall.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av verksamhet (ica maxi).
Utvändigt underhåll av verkstad i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av verksamhet.
Ombyggnad av skola i Södertälje
Permanent bygglov för ändrad användning av industri till skola.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad industri södertälje tälleby 1:41.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Nybyggnad komplementbyggnad södertälje solen 7 enhetsområde 1.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivningslov för rivning av transformatorstation nst294 och bygglov för nybyggnad av transformatorstation nst1450.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar på ponton.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av förskola i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av plank.
Ombyggnad av samlingslokal i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av förråd till samlingslokal samt utvändig ändring verksamhetsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av verksamhet (gula villan).
Ombyggnad av omklädningsrum i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lager till personalutrymmen, omklädningsrum m m.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till en lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning, ändrad planlösning samt utvändig ändring av industri.
Utvändigt underhåll av automatstation i Södertälje
Utvändig ändring annan byggnad södertälje östertälje 1:29.
Utvändigt underhåll av förråd i Södertälje
Utvändig ändring komplementbyggnad södertälje bränninge gård 1:22 enhetsområde 1, Utvändig ändring komplementbyggnad södertälje bränninge gård 1:7 enhetsområde 1 Bränninge gård 1:22 ,1:7.
Ombyggnad av förråd i Södertälje
Ändrad användning annan byggnad södertälje högantorp 1:40 enhetsområde 1.
Nybyggnad av värmeverk i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av fristående bergvärmecentral.
Nybyggnad av nätstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av högspänningsstation (b156) och 3 st. murar.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av kärlskåp.
Nybyggnad av mur i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av stödmurar (bgn 108).
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nst1451.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation tgs500.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet (cisterner).
Nybyggnad av mur i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av cistern i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av oljecistern.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: