Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Nybyggnad av flerbostadshus på Grusåsen i Södertälje
Ett 16 våningshus med 72 lägenheter, 2 hus med 4-6 våningar och ca 58 lägenheter tillsammans, totalt ca 130 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av ca 138 lägenheter i 2 lamellhus samt ett punkthus.
Basunderhåll väg område Järna
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 209 platser i anslutning till ambulanshall och akutmottagning på Södertälje sjukhus område vid Doktorsvägen/Erik Dahlbergs väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje, etapp 4
Projekt efter etapp 3, Brf Monopolet.
Ombyggnad av plankorsning vid Solviks grindar
Ombyggnad till planskild lösning. En ny vägbro på ca 120 meter planeras över järnvägen ca 25 meter öster om befintlig plankorsning.
Nybyggnad och rivning av kriminalvårdsanläggning i Södertälje
Rivning av A-Huset samt nybyggnation för att ersätta befintlig byggnad. Den ska innehåller ca 120 platser, samt ca 5000 kvm anläggning.
Nybyggnad av gymnastik och friidrottshall i Södertälje
Samverkansentreprenaden omfattar att bygga en ny gymnastik och friidrottshall (GF-Hall) vid Tälje hallen i området Rosenlund GF-hallen skall integreras/byggas ihop med Täljehallen. Den befintliga friidrotts arenan skall flyttas ca 50 m öster ut. En större ledningsomläggning måste göras av bla grova spill och dagvattenledningar. Befintliga omklädningsrum för vaktmästeri skall riva och ersättas med ny byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industri och utvändig ändring på bef byggnad.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Nybyggnad av radhus (37 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus (40 lgh). Rivning av mindre vårdboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Markytan ska sänkas så att källaren på 5 st flerbostadshus ska bli bottenvåning och där planeras totalt 15 st nya lägenheter.
Ombyggnad av rökgasrening mm vid Igelstaverket i Södertälje
Objekten avser komplettering av rökgasrening samt ombyggnad av panna.
Nybyggnad av restaurang i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av restaurang samt uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 2
Nybyggnad av kedjehus ( ca 18 lgh). 127 kvm boa/st.
Ombyggnad till lägenheter för grupp- och serviceboende i Södertälje
Avser ombyggnad av plan 1 och 2 till lägenheter för grupp- och serviceboende.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 1
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 2
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 3
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 4
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 5
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 6
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 7
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 8
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 9
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 1
Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 2
Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 3
Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 4
Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 5
Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 6
Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 7
Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Nybyggnad av 2 parhus (8 lgh) Violinen 1,2.
Nybyggnad av byggvaruhus i Södertälje
Nybyggnad av affär (byggmax).
Utbyte av styr- och reglersystem vid Igelstaverket i Södertälje
Avser utbyte av resterande styrning och reglering i SattLine och flytta över all funktionalitet till befintligt 800xA/800M-system. Denna förfrågan avser flytt/ombyggnad av resterande SattLine IO med mjukvara till en befintlig ABB 800M PLC med nya remote IO. Ombyggnaden innebär att hela PVG100 styrs- och regleras av ett 800xA system.
Renovering av flerbostadshus i Södertälje
Projektet innefattar byte av fönster, fönsterdörrar, balkongrenovering, fasadrenovering, installation av solceller samt ventilationsarbeten.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 2 tvåbostadshus (4 lgh) Violinen 5,6.
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Reparation av bro i Södertälje
Underhåll av bro över industrispår och Verkstadsvägen i tpl Södertälje syd. Betongreparation/trapputbyte.
Renovering av flerbostadshus i Södertälje
Utvändig ändring av flerbostadshus på Tranbäret 2. Avser bl a balkongrenovering, tvättstugor, fönsterbyte, ventilationsarbeten och fasad.
Nybyggnad av industri i Södertälje
Nybyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri samt rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av kyrka i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av kyrka.
Ombyggnad av vind i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av vind till studentlägenheter.
Renovering av broar i Järna och Södertälje
Denna upphandling avser Objektet gällande renovering av två broar en i Järna (A) och en i Södertälje (B). Objekten är belägna i Södertälje kommun. Adressen är för A: Järna Tvetavägen och för B: Södertälje Genetavägen vid Soldalsvägen
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Södertälje kommun
Avser nya solcellsanläggningar på Ljungbackens förskola, Tavestaskolan, Eneskolans idrottshall och Pershagenskolan.
Renovering av tak på Södertälje sjukhus
Avser omläggning av takplåt samt förbereda för solceller på taken genom att klamra infästningarna tätare på hus 9, 10 och 13.
Grundvattenskydd vid Malmsjöåsen
Skyddsåtgärder på väg 522 och 576 inom vattenskyddsområde bl a kantsten och vägräcke, dagvattenbrunnar och ledningar, vattenmagasin samt två nya bussfickor.
Nybyggnad av underjordsbehållare m.m. vid flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser installation av 5 st 5 kbm stora underjordsbehållare för hushållssopor på Topasen 6, Fornhöjdsvägen 26-44 i Södertälje
Demontage samt montage av slangfilterplan vid Igelstaverket i Södertälje
Avser demontage av befintligt slangfilterplan samt montage av nytt. Byggt år 1982, består 1080 st 6 metersslangar med en diameter på 128 mm. Demontage och montage av slangfilterplan, luckor, trycktankar, blåsrör, filter, filterkorgar, takplåt, inloppskanaler, dysrör etc.
Tillbyggnad av ungdomsbostad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av elevhem.
Nybyggnad av ställverk i Södertälje
Byte av befintligt 20 kV ställverk i station H6 Blombacka. Nytt ställverk ska byggas upp som simplex koppling förutom inkommande från transformatorer T1 och T2 som ska vara i duplex utförande. I entreprenaden ska det också ingå byte av krafttransformator T2.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus till flerbostadshus.
Renovering av garage i Hovsjö, Södertälje
Objektet avser stämpning och renovering garage 5 och stämpning av garage 7, Laveringen 6, Granövägen 62-77 samt Pastellen 6, Granövägen 96-113.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Planer för nybyggnad av 2st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till 5 st lägenheter.
Ny sandtvätt för pumpstation i Bastmora, Södertälje
Objektet avser entreprenad för att skapa en Sandtvätt för pumpstation, råvattenledning, Bastmora.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad industri.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring (nybyggnad av balkonger och uteplatser i flerbostadshus).
Tillbyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av radhus.
Tillbyggnad av skola i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ventilationsåtgärder i kyrka i Södertälje
Byte av ventilation, styr- och övervakningssystem.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Bygglov för ändrad användning från kontor till hotell.
Ombyggnad av skola i Södertälje
Bygglov för ombyggnad av skola.
Nybyggnad av sopstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av avfallsstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av kallager/förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av parkering 450 platser och marklov för grovschakt för gjuteri (bgn 155).
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Anmälan för ombyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus och garage Eneboda 1:28,1:29.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus och garage Vattubrinken 1:50,1:51.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av telestation i Södertälje
Bygglov för ostagad telekomtorn och teknikbod.
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av klubbhus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av föreningslokal.
Nybyggnad av mur i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av stödmur och parkering.
Nybyggnad av mur i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation tgs 2/1000 och rivning av transformatorstation nst 679 och nst 714.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av konferenslokal i Södertälje
Bygglov för ändrad användning från lagerlokal till konferenslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: