Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 111 st.

Nybyggnad av radhus resp. flerbostadshus i Östertälje, etapp 2 mfl
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan. Ombyggnad av fs Astras huvudkontor till hotell med 160 rum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östertälje
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Tillbyggnad av kontor och laboratorium i Södertälje
Avser ny kontorsbyggnad på sex våningar. Den nya kontorsbyggnaden ska byggas ihop med en befintlig byggnad på området och ge plats för 425 personer i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö. I bottenvåningen ska även ett testlaboratorium inrymmas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ritorp, Södertälje
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 50 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Ombyggnad av plankorsning vid Solviks grindar
Ombyggnad till planskild lösning. En ny vägbro på ca 120 meter planeras över järnvägen ca 25 meter öster om befintlig plankorsning.
Ny stationspaviljong/bytespunkt i Södertälje
Nybyggnation av stationshus, spärrkiosk och spärrlinje, biljettautomater, toalett, personallokaler och väntsal för buss och tågresenärer. Tillgänglighetsåtgärder för att överbrygga höjdskillnader mellan stationstorget och den befintliga bussterminalgatan.
Renovering av handelshus i Södertälje
Uppfräschning av handelslokaler, ca 18 000 kvm.
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Södertälje
70-75 stycket tomter kommer säljas till privata byggherrar.
Nybyggnad av industri mm i Almnäs
Några tomter mellan 6000 - 54´000 kvm finns kvar till försäljning.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Planer finns för nybyggnad av lantliga bostäder i Järna kommundel på Billsta 5:11
Ombyggnad av rökgasrening mm vid Igelstaverket i Södertälje
Objekten avser komplettering av rökgasrening samt ombyggnad av panna.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av laboratorium till kontor (bgn 211).
Renovering av flerbostadshus i Södertälje
Avser byte av fönster och ventilation, radonåtgärder samt takrenovering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (12 lgh).
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 3
Nybyggnad av kedjehus (ca 18 lgh). 127 kvm boa/st
Eventuell nybygnad av flerbostadshus och butik i centrala Södertälje
Olika förslag finnsr. Renovera garaget och bygga ett hus ovanpå med lägenheter och butiker. Eller riva delen av garage som är ovan jord och bygga nya butiker och lägenheter.
Exploatering för bebyggelse i Södertälje
Avser att planlägga området med kommunalt vatten och avlopp och även öka möjligheten för större bebyggelse. Finns även planer att förbättra standarden på Stadanvägen.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 1
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje
Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Sporren projektnummer 945567.
Utbyte av styr- och reglersystem vid Igelstaverket i Södertälje
Avser utbyte av resterande styrning och reglering i SattLine och flytta över all funktionalitet till befintligt 800xA/800M-system. Denna förfrågan avser flytt/ombyggnad av resterande SattLine IO med mjukvara till en befintlig ABB 800M PLC med nya remote IO. Ombyggnaden innebär att hela PVG100 styrs- och regleras av ett 800xA system.
Nybyggnad av intagsledning till pumpstation i Södertälje
Avser intagsledning av sjövatten till pumpstation.
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Stockholms län
Omfattar 17 st busshållplatser i paket 1 i Södertälje- och Haninge kommun. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden till och med 2020-06-30.
Exploatering av bostäder i Pershagen
Entreprenaden omfattar om- och nybyggnad av 200 m gata och va-anläggningar för att möjliggöra nya bostäder. Arbetena omfattar även gatubelysning, el, tele och pumpstation, grundläggning för elstation.
Takrenoveringar på flerbostadshus i Södertälje
Avser omläggning plåttak mm på fastigheterna Gemsen 1 och 4, bostadsområde Grusåsen, adress Östergatan 35-41 och Ekensbergsgatan 14.
Takrenoveringar på flerbostadshus i Karlhov
Avser omläggning betongpannetak mm på fastigheterna Kornknarren 3, 4 o 5 samt Måsen 2 o 3 i bostadsområde Karlhov, adress Björknäsvägen 12-36, 3-37.
Byggrätt för lätt industri och eller lager i Södertälje
30,000 kvm mark finns på Almnäsområdet. Här får det byggas för lätt industri och eller lager.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet/industri.
Underhåll och reparation av 5 st broar i Södertälje
Denna upphandling avser Reparation och underhåll av 5 broar i Södertälje. Nr 1 : Påfart Gc-väg till Mälarbron, norra bron 2-579-3, Nr 2 : Påfart Gc-väg till södra bron 2-579-4, Nr 3 : Stockholmsvägen norr om Aspengrensvägen 2-617-1, Nr 4 : Avfartsramp från Mälarbron, västra sidan 2-1137-1 samt Nr 5 : Under Mälarbron västra Kanalgatan 2-1292-1.
Ombyggnad av skola i Södertälje
Permanent bygglov för ändrad användning av industri till skola.
Byte av fjärrvärmeledningar i Södertälje
Telge Nät Ab avser att upphandla utförandeentreprenad för mark och ledningsarbeten för ett projekt kallat Villagatan Etapp D och villagatan Etapp E.
Om- och tillbyggnad av hamburgerbar i Södertälje
Tillbyggnad av restaurang ca 130-140 kvm.
Ny pumpstation mm, Södertälje
Även renovering av tillfartsväg
Ny ställverksbrytare 11 kV vid Igelstaverket i Södertälje
Avser 11 kV ställverksbrytare (för el-ångpanna STG030, 30 MW) vid Igelstaverket i Södertälje.
Ny laddpark för elbilar, Telge AB
Avser Nybyggnad av Laddpark för El och Hybridfordon.
Tillbyggnad av kyrka i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av kyrka. Entré samt 2 kontor.
Byte av oljeavskiljare vid parkeringsgarage i Södertälje
Avser oljeavskiljare för garage. För Telge Bostäder AB ska sju stycken oljeavskiljare bytas ut år 2019 som betjänar parkeringshus på nedanstående adresser: Karlslundsgatan 6–8, Karlslundsgatan 12–14, Dalgatan 39, Silverstigen parkeringshus, Myntstigen 7, Vegagatan 4 samt Telgehusvägen 6.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och garage.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Utvändigt underhåll av verkstad i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av verksamhet.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av förråd/kontor/festlokal till hotellrum och rekreationslokal.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av kontor till hotell.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av idrottshall.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad industri södertälje södra 1:25.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar på ponton.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av förskola i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av plank.
Utvändigt underhåll av automatstation i Södertälje
Utvändig ändring annan byggnad södertälje östertälje 1:29.
Utvändigt underhåll av förråd i Södertälje
Utvändig ändring komplementbyggnad södertälje bränninge gård 1:22 enhetsområde 1, Utvändig ändring komplementbyggnad södertälje bränninge gård 1:7 enhetsområde 1 Bränninge gård 1:22 ,1:7.
Ombyggnad av förråd i Södertälje
Ändrad användning annan byggnad södertälje högantorp 1:40 enhetsområde 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivningslov för rivning av transformatorstation nst294 och bygglov för nybyggnad av transformatorstation nst1450.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Nybyggnad komplementbyggnad södertälje solen 7 enhetsområde 1.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Nybyggnad tälthall.
Utvändigt underhåll av skola i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus. Ändring av entré.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av friidrottshall (solceller).
Utvändigt underhåll av tvätthall i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av biltvättsanläggning.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av drivmedelanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (balkonginglasning).
Ombyggnad av samlingslokal i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av förråd till samlingslokal samt utvändig ändring verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av omklädningsrum i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lager till personalutrymmen, omklädningsrum m m.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning, ändrad planlösning samt utvändig ändring av industri.
Nybyggnad av värmeverk i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av fristående bergvärmecentral.
Nybyggnad av nätstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av högspänningsstation (b156) och 3 st. murar.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av kärlskåp.
Nybyggnad av mur i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av cistern i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av oljecistern.
Nybyggnad av omklädningsrum i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av mur i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av stödmurar (bgn 108).
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nst1451.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation tgs500.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet (cisterner).
Nybyggnad av skärmtak i Södertälje
Bygglov för nybyggnad skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av värmeverk i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 2 st fristående bergvärmecentraler.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av bodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: