Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Nybyggnad av hotell vid Arlanda
Restaurang, lobby/lounge, bar, vinterträdgård, takterrass.
Nybyggnad av sopsorteringsanläggning vid B2 i Märsta
Avser ny sopsorteringsanläggning, i anslutning till befintlig anläggning block B2, i Märsta, Sigtuna kommun. Nybyggnaden omfattar bl.a. ny avfallsmottagning, sorteringsanläggning, el/styr samt personalutrymmen och kontrollrum. Total byggnads yta ca: 5000m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta
I området planeras totalt ca 350 bostäder på de befintliga parkerings- och garageytorna i öster mot Norrbackavägen.
Nybyggnad av hotell Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av hotell med ca 203 rum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta
15 våningar högt hus, rivning av 2 befintliga 3-våningshus, 100-tal nya bostäder samt lokaler och ett nytt torg planeras.
Nybyggnad av 55+ boende i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 40 + 28 st bostäder anpassade för 55+ boende.
Nybyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning på ca 10000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadhus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Ragvadsbovägen, Stadsängsgatan och Katt Anders gränd m.fl. Omfattningen av projektet baserat på en genomförd förstudie ca 7600 m2 BTA ljus varav 4900 m2 BOA, 350 m2 LOA och 50 garageplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 2
Planer för ett andra Kvarter för SigtunaHem i Sigtuna Stadsängar.
Nybyggnad av handel i Sigtuna, etapp 1:1
Planer finns för nybyggnad av handelshus med flera lokaler typ saluhall. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt miljöbyggnad BREEAM.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus m 63 lägenheter samt träningsskola och LSS-boende i bottenplan. (sätuna 3:257, märsta 1:183 och 1:210).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ett flerbostadshus, 54 lgh.
Om- och tillbyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser om- och tillbyggnad av eventhall och publika ytor på ca 20000 kvm.
Renovering av hotell i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser renovering av ett befintligt hotell med ca 216 rum.
Förlängning av plattformar vid Arlanda C
Plattformsförlängning för inrymning av två tågsätt.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för 35 st kedjehus sammankopplade med carport, 11 st radhus med friliggande carport/förråd samt 3 st villor med tillhörande carport/förråd. tun 9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 1
Totalt handlar det om cirka 100 lägenheter. I första etappen byggs 53 st bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Venngarn
Förtätning med ca 30 bostäder planeras.
Tillbyggnad av skola i Sigtuna etapp 2
Nybyggnad av skola, i två våningsplan som kommer att dockas mot befintlig skola. Plan 1 är ca. 800 kvm BTA, plan 2 är ca. 800 kvm BTA, Plan 3 med fläktrum är ca. 70 kvm BTA. Skoltomt 798 kvm BYA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ett flerbostadshus, 30 lgh.
Ny pir och uppställningsplatser vid terminal 5 på Arlanda
Avser ombyggnation av väg till befintlig utrymningstunnel UR7 samt befintlig lastgata till godsmottagning vid Terminal 5. Arbetena är förberedande med syfte att bereda plats för ny Pir G. Avser även flyttning av en reservkraftsanläggning i form av ett dieselaggregat i en container som skall flyttas ca 300 meter
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Parkeringshus i två plan.
Nybyggnad av industri och kontor i Rosersberg
Tomtmark på ca 4042 kvm för kontor, industri och handel.
Nybyggnad av grundskola i Märsta
Avser nybyggnad av grundsärskola.
Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg
Avser ca 10000 kvm mark för industri, verkstad och kontor.
Nybyggnad av exploateringsområde, gata och va-ledning i Märsta
Avser exploatering för allmän platsmark, gata och VA inför bostadsbyggande.
Kontaktledningsbyte och stolpmålning i Märsta
Kontaktledningsbyte, stolpmålning samt byte oljekablar.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av 15 radhus.
Ny rampyta vid Stockholm-Arlanda Airport
Avser både rivning av befintlig beläggning och anläggning av ny betongplatta på mark samt asfaltering, el och markarbeten på ramp FA på Airside.
Nybyggnad av värmeanläggning på Stockholm Arlanda Airport
Swedavia AB (publ.) and subsidiaries hereby invites you to request to participate in tender for a new Thermal Power Plant at Stockholm Arlanda Airport. Only tenderers who meet all requirements in step one (1) will proceed to step two (2) in the process and get access to the tenderform and be able to submit an tender.
Renovering av grundskola i Sigtuna, etapp 3
Hus A handlas som option. Ytskiktsrenovering och anpassning av lokaler i hus A och B på St Pers skola. Hus A består främst av matsal, aula och driftutrymmen där delas av huset skall renoveras. Hus B består till största delen av undervisningslokaler men även av en administrations del.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna, etapp 2
Ansökan om bygglov för nybyggnation av rad-, par-, kedjehus.
Finplanering för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 1:3
Avser finplanering av gata, torg och parker i Sigtuna Stadsängar detaljplan 1. Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av parkeringshus med ca 650 platser.
Nybyggnad av markanläggning, gata och va-ledning i Steninge
Denna del avser markarbeten inför kommande byggnation av skola, förskola, idrottshall och vårdbostad.
Tillbyggnad av terminal i Sigtuna
Effektivitetshöjning av Arlandas Pir B. Ytterligare ytor för resenärer och en ökad möjlighet till att boarda plan via buss skapas.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnad av lager- och verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av butik i Sigtuna
Ansökan om bygglov för butiksbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Steninge
Planer för nybyggnad av 8 st villor som ska säljas styckevis. Husen byggs efter förfrågan och försäljning.
Tillbyggnad av hotell i Sigtuna
Planer för tillbyggnad av hotell och konferensanläggning.
Ombyggnad av restaurang i Sigtuna
Anmälan om ombyggnation av restaurangkök, Ansökan om bygglov för fasadändring av restaurangkök Billby 7:1.
Ombyggnad av terminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation av terminalbyggnad samt ändrad användning från kontor till publika ytor.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Nybyggnad av förråd och samlingslokal.
Anläggande av återvinningscentral i Märsta
Entreprenaden omfattar anläggning av en återvinningscentral (ÅVC) i Märsta.
Ombyggnad av klassrum i Sigtuna
Den gamla simbassängen ska byggas igen och bli undervisningslokaler.
Fasadrenovering, fönster & takbyte på flerbostadshus i Märsta
Omläggning av tegeltak, ny taksäkerhet, putsning och isolering av fasad och socklar, fönsterbyte samt omgjutning av samtliga balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ändrad användning av kontor till bostäder.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnad av lagerlokal, produktionslokal .
Nybyggnad av långtidsparkering mm i Sigtuna
Nybyggnad av långtidsparkering för bilar samt reception och tvätthall.
Ombyggnad på Stockholm-Arlanda flygplats
Avser ombyggnad inom byggnad 002 för nya toalettgrupper, säkerhetskontroll för personal (PVK), bagagevagnshiss med slussfunktion samt servicefunktioner inom Pir F (byggnad 503).
Utökad kapacitet i kylcentral på Stockholm Arlanda Airport
Aktuellt objekt är tillverkning av rörsystem till befintlig kylcentral för leverans av komfortkyla till flygplatsen.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lager.
Ny bergvärmeanläggning vid flerbostadshus i Märsta
Projektet innefattar utbyte av oljepanna på SigtunaHem:s anläggning belägen på Rosersbergsvägen i Rosersberg. Anläggningen har för värmeproduktion oljepanna, elpanna och bergvärme.
Ny bergvärmeanläggning vid flerbostadshus i Rosersberg
Projektet innefattar utbyte av oljepanna på SigtunaHem:s och Brf Viggebys gemensamma anläggning belägen på Drottningvägen i Rosersberg. Anläggningen har för värmeproduktion oljepanna, elpanna och bergvärme.
Restaurering av S:t Pers kyrkoruin i Sigtuna
St. Pers kyrkoruin är en tidigare kyrkobyggnad som beståer av kor med absid, tvärskepp med absides, tvåskeppigt långhus samt ett mäktigt centraltorn. Korsmitten är övertäckt med ett av vårt lands äldsta kryssvalv
Tillbyggnad av värmecentral i Sigtuna
Denna entreprenad omfattar projektering, planering och arbeten för att etablera geoenergianläggning med tillkommande byggnad i anslutning till miljöhuset i området som består av 32 lägenheter i en- och tvåvåningsbyggnader.
Nybyggnad av växthus i Sigtuna
Bygglov för växthus.
Nybyggnad av utbildningslokal i Sigtuna
Bygglov och genomförande för utbildningslokaler.
Nybyggnad av ridhus i Sigtuna
Bygglov för ridhus.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Bygglov för hotell.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Bygglov för lagerbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Sigtuna
Anmälan ändrad planlösning.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Avser förskolepaviljong, tidsbegränsat t o m 2022-04-01.
Tillbyggnad av garage i Sigtuna
Tillbyggnad av garage med omklädningsrum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sigtuna
Ombyggnad av takkupor på flerbostadshus.
Ombyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Ändrad användning från butikslokal till verksamhetsytor.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Utbyte av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Rivnings- och bygglov för nätstation på Valsta 3:17 och Valsta 4:11.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Tidsbegränsat bygglov för skärmtak.
Tillbyggnad av personallokal i Sigtuna
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av personalutrymmen.
Nybyggnad av personallokal i Sigtuna
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av personalbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Tidsbergränsat bygglov för barnvagnsförråd.
Ombyggnad av restaurang i Sigtuna
Avser mindre ombyggnad och utökning av restaurang.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Bygglov för förråd samt luftaggregat.
Ombyggnad av förskola i Sigtuna
Bygglov för förskola, tidsbegränsat.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Bygglov för förskolepaviljong, tidbegränsat to.m 2020-01-xx.
Rivning av bensinstation i Sigtuna
Anmälan om rivning skärmtak, drivmedelsanläggningar inkl cisterner.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Bygglov för nätstation på Kolhammar 7:1, Hova 6:30, Suckunge 1:17, Odensala-Harg 5:13, Rickeby 6:43, Veda 1:1, Bromsta 17:1 och Rickeby 6:3.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Bygglov för nätstation på Ölsta 1:1, Ölsta 3:2, Näsby 2:11, Droppsta 1:1, Droppsta 2:2 och Droppsta 2:4.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Bygglov för nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av sopstation i Sigtuna
Bygglov för sopstationer.
Nybyggnad av paviljong i Sigtuna
Bygglov för visningspaviljong tidsbegränsat t.om 2019-12-31.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Nybyggnad av nätstation på Droppsta 1:1 , Fransåker 2:3 , Droppsta 2:4, Ölsta 3:2, Suckunge 2:19, Odensala-Kumla 1:21, Odensala Berga 1:14, Bromsta 7:18 och Bromsta 7:1.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Nybyggnad av parkering på Broby 12:12 ,12:8.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Marklov för markuppfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Marklov för ändring av marknivån.
Ombyggnad av styr och övervakning i fastighet i Sigtuna kommun
Avser installation av styr och övervakningssystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: