Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt handels- och verksamhetsområde i Österåker, etapp 1
Marken kommer att exploateras av byggherren.
Nybyggnad av bostäder mm i Näsängen
Planer för ca 1200 bostäder, skolor, kommersiella och offentliga lokaler på delar av fastigheterna Näs 7:1, Näs 7:3 samt Näs 7:5.
Nybyggnad av bostäder i Österåker
Totalt ca 400 bostäder, kommer att etappindelas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
Planer finns för rivning av befintlig fastighet och nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus, vårdboende och förskola i Svinninge
Ca 90 lgh, ett vårdboende och 1 förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus på Gottsunda
Ca 60 lgh och 60 p-platser.
Nybyggnad av vårdbostad och förskola i Österåker
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt förskola med 5st avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
Avser ändring av detaljplan från småindustri i två våningar till stadsmässig bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus inom fastigheterna Tuna 1:141, 6:150, 6:151, 6:2 och 6:72
Nybyggnad av ICA-Maxi-butik mm i Åkersberga
ICA Maxi på ca 6500 kvm, med Apotek Hjärtat i Goda Grannar-koncept.
Nybyggnad av sport- och rekreationsbyggnad i Österåker
Avser ytor för olika typer av idrottsaktiviteter genom att möjliggöra byggnation av en multihall. Området är beläget i närheten av Åkers Runö station invid korsningen mellan Svinningevägen och Näsvägen.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Österåker
Planer för ca 50-talet bostäder i villabebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Österåker
Planer finns för ca 25-30 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Åkersberga
Förskola med minst 120 platser. Miljöbyggnad Silver
Om- och tillbyggnad av skola i Österåker
Avser om- och tillbyggnad av befintlig skola i olika etapper. Totalt omfattar objektet ca 3000 m2.
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med allmän plats, vägar mm. Området ligger mellan vägarna Luffarbacken, Margretelundsvägen och Simborgarvägen. Entreprenören har även option på en anläggningsentreprenad gällande Simborgarvägen.
Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av parhus i brf-form och rivning av befintliga bostäder.
Utbyggnad av Roslagsbanan vid Åkersberga station
Roslagsbanan delen Åkersberga (km 26+850 - 27+500). Utbyggnad med ett 3:e spår, ny gångbro med hissar och trappor, förlängning av perrongerna, nytt perrongtak, nya plattformar mm.
Exploatering av gata och park i Åkersberga
Avser exploatering av nya gator och parkmark inför byggnation.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus samt additionsbostad i komplementbyggnad samt rivning av uthus Svartgarn 2:570, 2:569,2:568,2:571.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 10 enbostadshus och additionsbostad i Svinninge 1:279, 1:281, 1:280, 1:287, 1:286, 1:285, 1:283, 1:288, 1:284, 1:282.
Nybyggnad av förskola i Svinninge
Nybbygnad av förskola i Svinninge i Österåkers kommun.
Renovering av bostäder i Österåker
Renovering av bostäder i slottsmiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av byggnad.
Utbyggnad av särskilt boende för äldre i Mellansjö
Utbyggnad av äldreboende med 10st platser på totalt ca 1000 kvm. Den nya byggnaden ska länkas samman med det befintliga trygghetsboendet.
Tillbyggnad av värmeverk i Österåker
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Sandkilsverket att utöka sin värmeproduktion i anslutning till befintligt värmeverk för att möta behovet av värme som en växande kommun har inför framtiden.
Nybyggnad av butik i Österåker
Nybyggnad av butik/båthall, verkstad och förråd samt rivning av varvsbyggnader.
Nybyggnad av park och gc-väg i Åkersberga
Planområdet är beläget i centrala Åkersberga mellan Centralvägen och Åkers kanal. Denna del avser Berga 11:1 och Berga 12:1 som ägs av kommunen.
Nybyggnad av hamburgerbar i Österåker
Nybyggnad av restaurang (max).
Ombyggnad av park mm i Österåker
Avser ombyggnad av park med ny temalekplats, gångväg, scen och nya sittplatser mm.
Ombyggnad för Psykiatrisk mottagning i Alceahuset, Åkersberga
Avser ombyggnad av del av Alceahusets plan 1 till psykiatrisk mottagning. Ombyggnaden berör ca 825 kvm.
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med grundläggning, sprängning, gata, vatten och avlopp för ca 26 bostäder.
Nybyggnad av LSS-boende i Österåker
Nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).
Tillbyggnad av industrihus i Österåker
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Österåker
Tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av idrottsplats i Österåker
Nybyggnad av idrottsanläggning med ny konstgräsplan, omklädningsrum och övertryckstält . Totalt omfattar objektet ca 26500 kvm i markyta,
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Stockholms län
Omfattar ca 14 busshållplatser i Österåker och Norrtälje kommuner längs väg 77, 276, 1017, 1017.1, 1032, 1149 och enskild väg Ramsta. Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden till och med 2020-10-30.
Ombyggnad gata och gc-väg i Svinninge
Planerat projekt ur investeringsbudget 2017.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Åkersberga, Etapp 1
Ur investeringsbudget. Avser ombyggnad av gång- och cykelväg längs Österskärsvägen. Hela sträckan avser Mikaelsvägen-Generalsvägen, denna del avser Mikaelsvägen - Kvarnåsvägen.
Nybyggnad av infartsvägar i Åkersberga
Avser anläggande av infartsväg till det nya bostadsområdet som byggs i Bergsättra, vid gamla Bergsättraskolan.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Österåker
Avser demontering av 8 st fläktar, installation av 4 nya fläkatr samt 4 st FTX aggregat.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning Annarby 2:24,1:8,Grundvik 1:208.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus alternativt tre enbostadshus och ett parhus.
Ombyggnad av affärshus i Österåker
Installation av ventilationsanläggning.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 10 st tvåbostadshus med tillhörande förråd.
Nybyggnad av radhus i Österåker
Nybyggnad av 3 radhuslängor med totalt 12 lägenheter samt ett förråd.
Nybyggnad av bilhall i Österåker
Nybyggnad av bilhall (kia).
Tillbyggnad av samlingslokal i Österåker
Tillbyggnad av samlingslokal.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för parkering.
Nybyggnad av kök i Österåker
Tidsbegränsat lov för uppställande av köksmodul.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av komplementbyggnad samt anläggande av murar och pool.
Tillbyggnad av fritidshus i Österåker
Tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Uppförande av container och anläggande av spolanordning.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av stödmur.
Nybyggnad av telestation i Österåker
Uppförande av teletorn med 3 tillhörande teknikbodar site id t310374.1.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av garage och gäststuga samt tillbyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av växthus i Österåker
Nybyggnad av komplementbyggnad (orangeri).
Nybyggnad av gäststuga i Österåker
Nybyggnad av lusthus och två gäststugor.
Nybyggnad av pumpstation i Österåker
Nybyggnad av pumphus och rivning av pumphus.
Nybyggnad av båthus i Österåker
Nybyggnad av båthus.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av cykeltak.
Nybyggnad av automatstation i Österåker
Nybyggnad av drivmedelsanläggning (ingo) och uppförande av skylt.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt rivning av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och uppförande av stödmur.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus Stava 4:138,4:205.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och uppförande av mur samt rivning av fritidshus och gäststuga.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Österåker
Nybyggnad av stolpe (monopole) och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Österåker
Nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av fritidshus i Österåker
Om- och tillbyggnad av fritidshus.
Rivning av uthus i Österåker
Rivning av uthus (vedbod/förråd).
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för förlängning av brygga.
Ombyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för renovering av brygga.
Nybyggnad av stängsel i Österåker
Strandskyddsdispens för uppförande av fårstängsel.
Nybyggnad av bastu i Österåker
Nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkering i Åkersberga
Avser anläggande av 22 st parkeringsplatser, samt belysning och värme, inklusive elbilsladdning.
Invändigt underhåll av restaurang i Österåker
Avser ändring av ventilation.
Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare bostad Svartgarn 2:662,2:338.
Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare bostad Svartgarn 2:663,2:664.
Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare en bostad Svinninge 1:282,1:281,1:280,1:279,1:285,1:286,1:287,1:288,1:283,1:284.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Bygglovfri åtgärd - tillbyggnad av huvudbyggnad Hacksta 1:80,1:81.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Bygglovfri åtgärd - tillbyggnad av huvudbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Österåker
Förhandsbesked om ombyggnad av kontorsbyggnad till lokaler för båtuppställning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: