Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdbostad och förskola i Österåker
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt förskola med 5st avdelningar.
Nybyggnad av ICA-Maxi-butik mm i Åkersberga
ICA Maxi på ca 6500 kvm, med Apotek Hjärtat i Goda Grannar-koncept.
Nytt område för industri, lager och upplag i Österåker
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Exploatering: 1420763
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av ca 25st hyresrätter.
Nybyggnad av hotell i Österåker
Nybyggnad av hotell/vandrarhem.
Om- och tillbyggnad av skola i Österåker
Avser om- och tillbyggnad av befintlig skola i olika etapper. Totalt omfattar objektet ca 3000 m2.
Nytt exploateringsområde på Brännbacken, Etapp 2
Denna del avser mark- och exploateringsarbeten på ca 400´000 m2. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark.
Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.
Utbyggnad av Roslagsbanan vid Åkersberga station
Roslagsbanan delen Åkersberga (km 26+850 - 27+500). Utbyggnad med ett 3:e spår, ny gångbro, förlängning av perrongerna, nya plattformar mm.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 7 st tvåbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 10 enbostadshus och additionsbostad i Svinninge 1:279, 1:281, 1:280, 1:287, 1:286, 1:285, 1:283, 1:288, 1:284, 1:282.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av byggnad.
Utbyggnad gång- och cykelväg i Åkersberga, etapp 2
Avser att möjliggöra en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Planområdet sträcker sig längs Margretelundsvägen sträckan mellan Gröndalsvägen och Gårdslötsvägen. Den första etappen mellan Päronkröken och Gröndalsvägen byggdes ut under 2011-2012.
Ombyggnad för Psykiatrisk mottagning i Alceahuset, Åkersberga
Avser ombyggnad av del av Alceahusets plan 1 till psykiatrisk mottagning. Ombyggnaden berör ca 825 kvm.
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med allmän plats, vägar mm
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med grundläggning, sprängning, gata, vatten och avlopp för ca 26 bostäder.
Nybyggnad av föreningslokal och arkiv i Österåker
Nybyggnad av föreningslokal och arkivlager på 100 kvm.
Nybyggnad av LSS-boende i Österåker
Nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).
Nybyggnad av ridhus i Österåker
Nybyggnad av ridhus och stall.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 4 st minivillor, 4 st Attefallshus och 9 st förråd. Förråd 10 kvm st. Svartgarn 2:663, 2:664, 2:662 och 2:338.
Nytt regionalt cykelstråk, Rydbo/Ullna
Avser nytt regionalt cykelstråk i Rydbo/Ullna. En arbetsväg vid Tälje/Ribbo är gjord under 2018.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av fyra enbostadshus.
Ombyggnad av skolgård i Åkersberga, Etapp 3
Ombyggnad av skolgården vid Österskärsskolan.
Tillbyggnad av industrihus i Österåker
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av idrottsplats i Österåker
Nybyggnad av idrottsanläggning med ny konstgräsplan, omklädningsrum och övertryckstält . Totalt omfattar objektet ca 26500 kvm i markyta,
Ombyggnad av väg 276 i Österåker
Ny cirkulationsplats, samordning av busshållplatser.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Stockholms län
Omfattar ca 14 busshållplatser i Österåker och Norrtälje kommuner längs väg 77, 276, 1017, 1017.1, 1032, 1149 och enskild väg Ramsta. Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden till och med 2020-10-30.
Ombyggnad av restaurang i Österåker
Hyresgästanpassning för ändrad användning av lokal från butik till restaurang (pacos).
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Åkersberga, Etapp 1
Ur investeringsbudget. Avser ombyggnad av gång- och cykelväg längs Österskärsvägen. Hela sträckan avser Mikaelsvägen-Generalsvägen, denna del avser Mikaelsvägen - Kvarnåsvägen.
Ombyggnad av väg/gata i Åkersberga
Ur investeringsbudget. Avser breddning av trottoar och justeringar.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Österåker
Avser demontering av 8 st fläktar, installation av 4 nya fläkatr samt 4 st FTX aggregat.
Nybyggnad av radhus i Österåker
Nybyggnad av 3 radhuslängor med totalt 12 lägenheter samt ett förråd.
Nybyggnad av gruppbostad i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av gruppbostad (lss-boende).
Ombyggnad av affärshus i Österåker
Installation av ventilationsanläggning.
Nybyggnad av småbåtshamn i Österåker
Anläggande av småbåtshamn.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av parkering.
Invändigt underhåll av restaurang i Österåker
Avser ändring av ventilation.
Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare bostad Svartgarn 2:662,2:338.
Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare bostad Svartgarn 2:663,2:664.
Tillbyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare bostad.
Nybyggnad av väg i Österåker
Marklov för anläggande av vägar.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markförändringar.
Nybyggnad av båthus i Österåker
Nybyggnad av båthus.
Tillbyggnad av fritidshus i Österåker
Om- och tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.
Ombyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för renovering av brygga.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering.
Nybyggnad av vandrarhem i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfälligt boende.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för parkering.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av komplementbyggnad samt anläggande av murar och pool.
Nybyggnad av växthus i Österåker
Nybyggnad av komplementbyggnad (orangeri).
Nybyggnad av gäststuga i Österåker
Nybyggnad av lusthus och två gäststugor.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Österåker
Nybyggnad av pumphus och rivning av pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över cykelparkering (bhpl gottsunda).
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över cykelparkering (bhpl söraskolan norra).
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över cykelparkering (bhpl täljö station).
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över cykelparkering (bhpl åkers runö station).
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över cykelparkering (bhpl österskärs station).
Nybyggnad av telestation i Österåker
Nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av garage och gäststuga samt tillbyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av automatstation i Österåker
Nybyggnad av drivmedelsanläggning (ingo) och uppförande av skylt.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Österåker
Uppförande av teletorn med 3 tillhörande teknikbodar site id t310374.1.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation ib 322516.
Rivning av garage i Österåker
Rivning av traktorgarage.
Rivning av uthus i Österåker
Rivning av uthus (vedbod/förråd).
Ny beläggning på Manfred Bondes väg Åkersberga
Vägen kommer att få ny beläggning samt en del av gångbanorna kommer att beläggas om.
Invändigt underhåll av fritidsgård i Österåker
Ombyggnad av avloppsledningar vid Dommaruddens fritidsgård.
Utvändigt underhåll av kyrka i Roslags-kulla Kyrka
Renovering av trappa till huvudentrén.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Svinninge
Ombyggnad av gc-väg längs Svinningevägen, sträcka Valsättravägen och Söralidsvägen.
Ombyggnad av kontor i Österåker
Förhandsbesked om ombyggnad av kontorsbyggnad till lokaler för båtuppställning.
Utbyggnad gång- och cykelväg i Åkersberga, etapp 3
Avser att möjliggöra en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Planområdet sträcker sig längs Margretelundsvägen sträckan mellan Gröndalsvägen och Gårdslötsvägen. Denna del avser Gårdslötsvägen - Flaxenviksvägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: