Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt handels- och verksamhetsområde i Österåker, etapp 1
Marken kommer att exploateras av byggherren.
Nybyggnad av bostäder mm i Näsängen
Planer för ca 1200 bostäder, skolor, kommersiella och offentliga lokaler på delar av fastigheterna Näs 7:1, Näs 7:3 samt Näs 7:5.
Nybyggnad av flerbostadshus, vårdboende och förskola i Svinninge
Ca 90 lgh, ett vårdboende och 1 förskola.
Nybyggnad av vårdbostad och förskola i Österåker
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt förskola med 5st avdelningar.
Nybyggnad av radhus i Åkersberga
Planer finns för 30 stadsradhus vid Valsjöberget i Österåker.
Nytt område för industri, lager och upplag i Österåker
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Exploatering: 1420763
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Markarbetena utförs separat på: 1593759.
Nybyggnad av sport- och rekreationsbyggnad i Österåker
Avser ytor för olika typer av idrottsaktiviteter genom att möjliggöra byggnation av en multihall. Området är beläget i närheten av Åkers Runö station invid korsningen mellan Svinningevägen och Näsvägen.
Ombyggnad av väg 276 mellan Rosenkälla-Åkersberga, etapp 4
Ny cirkulationsplats vid Sockenvägen, en lokalväg norr om väg 276, gc-bro, busshållplatser.
Nybyggnad av förskola i Åkersberga
Förskola med minst 120 platser. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av ca 25st hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Detaljplanen avser nybyggnad 8 parhus samt 1 länga med 6 radhuslägenheter. Finns även möjlighet för ombyggnad av befintlig byggnad till 3 st lägenheter eller kontor.
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med allmän plats, vägar mm. Området ligger mellan vägarna Luffarbacken, Margretelundsvägen och Simborgarvägen. Entreprenören har även option på en anläggningsentreprenad gällande Simborgarvägen.
Nybyggnad av radhus och parhus i Åkersberga, etapp 2
Totalt ca 250 lägenheter. Tomterna kommer säljas vidare när infrastrukturen är klar.
Nybyggnad av båtbutik i Österåker
Nybyggnad av butik/båthall, verkstad och förråd samt rivning av varvsbyggnader. Byggstart tidigast 2022.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 10 st tvåbostadshus med tillhörande förråd.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av parhus i brf-form och rivning av befintliga bostäder.
Utbyggnad av Roslagsbanan vid Åkersberga station
Roslagsbanan delen Åkersberga (km 26+850 - 27+500). Utbyggnad med ett 3:e spår, ny gångbro med hissar och trappor, förlängning av perrongerna, nytt perrongtak, nya plattformar mm.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 7 st tvåbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 10 enbostadshus och additionsbostad i Svinninge 1:279, 1:281, 1:280, 1:287, 1:286, 1:285, 1:283, 1:288, 1:284, 1:282.
Renovering av bostäder i Österåker
Renovering av bostäder i slottsmiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av byggnad.
Ombyggnad av park mm i Österåker
Avser ombyggnad av park med ny temalekplats, gångväg, scen och nya sittplatser mm.
Nybyggnad av förskola i Svinninge
Nybbygnad av förskola i Svinninge i Österåkers kommun.
Nybyggnad av förskola i Österskär
Ur investeringsbudget 2017-2027. Nybyggnad av förskola på Täljö 2:8.
Utbyggnad av särskilt boende för äldre i Mellansjö
Utbyggnad av äldreboende med 10st platser på totalt ca 1000 kvm. Den nya byggnaden ska länkas samman med det befintliga trygghetsboendet.
Nybyggnad av hamburgerbar i Österåker
Nybyggnad av restaurang (max).
Ombyggnad av bro i Österåker
Byte av brobana mm.
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med grundläggning, sprängning, gata, vatten och avlopp för ca 26 bostäder.
Ombyggnad av väg i Österåker, etapp 2
Avser gång- och cykelbana längs med Söralidsvägen sträckan Muskötvägen-Svartfåravägen. Gång- och cykelbanan kommer gå längs med handelsområdet Favoriten och förbättra gång- och cykelmöjligheterna längs med Söralidsvägen.
Nybyggnad av gemensamhetsanläggning i Österåker
Avser infrastruktur inför bostadsbyggande, garage med ca 90 platser, grönyta och lokalgator.
Tillbyggnad av restaurang i Österåker
Tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad gata och gc-väg i Svinninge
Planerat projekt ur investeringsbudget 2017.
Nybyggnad av infartsvägar i Åkersberga
Avser anläggande av infartsväg till det nya bostadsområdet som byggs i Bergsättra, vid gamla Bergsättraskolan. Husbyggnationen sker på separat projekt: 1584302
Ombyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild VA-anläggning.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning Annarby 2:24,1:8,Grundvik 1:208.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus alternativt tre enbostadshus och ett parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Österåker
Nybyggnad av lss-boende (6 st lgh).
Nybyggnad av bilhall i Österåker
Nybyggnad av bilhall (kia).
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 3 enbostadshus Svartgarn 2:673,2:266,2:672.
Tillbyggnad av samlingslokal i Österåker
Tillbyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ändring av bärande konstruktion och ändrad planlösning.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Uppförande av container och anläggande av spolanordning.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av stödmur.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av störmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Uppförande av vindskydd.
Nybyggnad av väg i Österåker
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av väg.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod.
Nybyggnad av kök i Österåker
Tidsbegränsat lov för uppställande av köksmodul.
Tillbyggnad av fritidshus i Österåker
Tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av 3 komplementbyggnader Svinninge 1:314,1:313,1:315.
Nybyggnad av bastu i Österåker
Nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av butik i Österåker
Nybyggnad av butikskomplement (Husarö Lanthandel) och ändrad användning från lokal till butik samt strandskyddsdispens för förlängning av brygga.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av cykeltak.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och garage/carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt rivning av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och uppförande av stödmur.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus Stava 4:138,4:205.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och uppförande av mur samt rivning av fritidshus och gäststuga.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av telestation i Österåker
Nybyggnad av stolpe (monopole) och teknikbod.
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnad på Svinninge 1:219 och Svinninge 1:100.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för förlängning av brygga.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare en bostad Svinninge 1:282,1:281,1:280,1:279,1:285,1:286,1:287,1:288,1:283,1:284.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Bygglovfri åtgärd - tillbyggnad av huvudbyggnad Hacksta 1:80,1:81.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Bygglovfri åtgärd - tillbyggnad av huvudbyggnad.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av parkering.
Ombyggnad av va-ledning i Österåker
Komplettering av befintlig anläggning.
Nybyggnad av stängsel i Österåker
Strandskyddsdispens för uppförande av fårstängsel.
Utvändigt underhåll av kontor i Österåker
Ändring av fasad på kontorsbyggnad med komplettering pga skaderisk nedfallande tegel på ena gaveln.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: