Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Näsängen
Andra delen på Täljöhalvön består av ca 1200 bostäder, skolor, kommersiella och offentliga lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Avser 305 st hyreslägenheter i 7 huskroppar samt 11 st radhus i brf form. Projektet kommer byggas enligt miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av exploateringsområde i Österåker
Andra delen på Täljöhalvön består av ca 1200 bostäder, skolor, kommersiella och offentliga lokaler. Detta avser infrastrukturen inför bostadsbyggnationen.
Nybyggnad av flerbostadshus, vårdboende och förskola i Svinninge
Ca 90 lgh, ett vårdboende och 1 förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga centrum
Planer för ca 300 bostäder i 3-5 våningar på Hagby äng och kullar samt vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter i Täljöviken.
Nybyggnad av skola i Österåker
Nybyggnad av skola.
Nybyggnad av ICA-Maxi-butik mm i Åkersberga
ICA Maxi på ca 6500 kvm, med Apotek Hjärtat i Goda Grannar-koncept.
Ombyggnad av väg 276 mellan Rosenkälla-Åkersberga
Ny cirkulationsplats vid Sockenvägen, en lokalväg norr om väg 276, gc-bro, busshållplatser.
Förstudie för utökad lokal avloppsbehandling i Österåker och Vaxholms kommuner
Avser konsulttjänst gällande förstudie för utökad lokal avloppsbehandling fram till 2050 för Österåker och Vaxholms kommun.
Nybyggnad av bostäder i Täljö, Etapp 2:1
I etapp 2 på Täljöhalvön planeras ca 59 bostäder som byggs i 3 delar; Vidar, Freja och Frode. Denna del avser bostadsrätter i Vidar. Projektet är Svanenmärkt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av ca 25st hyresrätter.
Nybyggnad av radhus i Österåker
Nybyggnad av 28 radhus.
Utbyggnad av VA-ledningar i Nyhagen, Österåker
Området är ett omvandlingsområde som ska förses med kommunalt vatten och avlopp. Det ska också byggas två pumpstationer, en stor med överbyggnad och en mindre. Området består av ca 55 hushåll fördelat på fyra olika vägar.
Nybyggnad av hotell i Österåker
Nybyggnad av hotell/vandrarhem.
Om- och tillbyggnad av skola i Österåker
Avser om- och tillbyggnad av befintlig skola i olika etapper. Totalt omfattar objektet ca 3000 m2.
Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.
Nybyggnad av företagshotell i Österåker
Nybyggnad av företagshotell med ca 20 enheter á 200 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Täljö, Etapp 2:2
I etapp 2 på Täljöhalvön planeras ca 59 bostäder som byggs i 3 delar; Vidar, Freja och Frode. Denna del avser ägenderätter i Freja. Projektet är Svanenmärkt.
Utbyggnad av Roslagsbanan vid Åkersberga station
Roslagsbanan delen Åkersberga (km 26+850 - 27+500). Utbyggnad med ett 3:e spår, ny gångbro, förlängning av perrongerna, nya plattformar mm.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus med tillhörande garage samt nybyggnad av 5 parhus med tillhörande carport/förråd.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus samt additionsbostad i komplementbyggnad samt rivning av uthus Svartgarn 2:570, 2:569,2:568,2:571.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 7 st tvåbostadshus.
Ny aktivitetspark i Bro
Avser utveckling av Råbyplan i Bro till en aktivitetspark med yta för bordtennis, parkour, spontanidrottsplats, basket, fotboll, dans och yta för småbarnsaktiviteter.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 10 enbostadshus och additionsbostad i komplementbyggnad Svinninge 1:279,1:281,1:280,1:287,1:286,1:285,1:283,1:288,1:284,1:282.
Nybyggnad av exploateringsområde i Åkersberga
Centrala Åkersberga ska utvecklas till en mer attraktiv stad i samarbete mellan Österåkers kommun och berörda fastighetsägare m.fl. Målsättningen är att karaktären av Åkersbergas centrala delar ska omvandlas från förort till modern småstad. Området ska utvecklas till en blandad stadsmässig kvartersbebyggelse med fler bostäder och lokaler för service, kontor och andra verksamheter som tillvaratar det goda kommunikationsläget och områdets centrala placering.
Ombyggnad av bro i Österåker
Byte av brobana mm.
Nybyggnad av gemensamhetsanläggning i Österåker
Avser infrastruktur inför bostadsbyggande, garage med ca 90 platser, grönyta och lokalgator.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 4 enbostadshus, additionsbostad i komplementbyggnad och förråd samt rivning av befintliga bodar, Svartgarn 2:573,2:572,2:574,2:10.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).
Nybyggnad av föreningslokal och arkiv i Österåker
Nybyggnad av föreningslokal och arkivlager på 100 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 4 st minivillor, 4 st Attefallshus och 9 st förråd. Förråd 10 kvm st. Svartgarn 2:663, 2:664, 2:662 och 2:338.
Ombyggnad av skolgård i Åkersberga, Etapp 3
Ombyggnad av skolgården vid Österskärsskolan.
Nybyggnad av gata samt cirkulationsplats i Åkersberga
Avser ny körväg mellan den befintliga Långhundravägen samt en planerad cirkulationsplats vid väg 276. Vägen skall dessutom ansluta till befintlig handelsplats samt ny infart mot planerad handelsplats på motstående sida. I entreprenaden ingår förutom markarbeten, ledningsomläggningar samt ny belysning.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus. Tomterna kommer säljas styckevis.
Ombyggnad av restaurang i Österåker
Om- och tillbyggnad av restaurang (mcdonalds).
Ombyggnad av byggvaruhus i Österåker
Nybyggnad av lagerhall och om- och tillbyggnad av affärsbyggnad (byggmax).
Ombyggnad gata och gc-väg i Svinninge
Planerat projekt ur investeringsbudget 2017.
Markarbeten i Svinninge, Österåker
Ur kommunens investeringsbudget. Avser skötsel och upprustning av Strandängarna i Svinninge för att göra mer tillgängliga för allmänheten.
Ombyggnad av restaurang i Österåker
Hyresgästanpassning för ändrad användning av lokal från butik till restaurang (pacos).
Nybyggnad av småbåtshamn i Österåker
Anläggande av småbåtshamn.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 3 enbostadshus och komplementbyggnad, Svinninge 1:313,1:314,1:315.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för förberedande av husbyggnation.
Ombyggnad av väg/gata i Åkersberga
Ur investeringsbudget. Avser breddning av trottoar och justeringar.
Tillbyggnad av fritidshus i Österåker
Tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av plank i Österåker
Uppförande av plank.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Påbyggnad av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus och uthus.
Rivning av parhus i Österåker
Rivning av parhus.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga och gallring av skog.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för förlängning av brygga.
Nybyggnad av regionnät i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.
Ombyggnad av cafeteria i Österåker
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av förråd/utställningshall till café (stallbyggnaden).
Nybyggnad av förråd i Österåker
Tidsbegränsat lov för båtskjul.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering.
Nybyggnad av studentlägenhet i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfälligt boende, studentboende samt rivning av.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och additionsbostad samt uppförande av stödmurar.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus, garage och gäststuga.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation (n 149372 - alsvik).
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av kopplingskiosk sk1-n134515-n134514.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av två förråd samt uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning för privat anslutning.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning, eko-anläggning.
Ombyggnad av förskola i Österåker
Avser Ventilationsaggregat.
Nybyggnad av bastu i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av brandstation i Österåker
Tillbyggnad av brandstation med gym på ca 10-20 kvm.
Ombyggnad gc-väg i Österåker
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019.
Nybyggnad av lager i Österåker
Avser tälthall för utemaskiner.
Ombyggnad av sluss i Österåker
Slussen, vattenreglering och slussportar.
Utvändigt underhåll av kyrka i Roslags-kulla Kyrka
Renovering av trappa till huvudentrén.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Svinninge
Ombyggnad av gc-väg längs Svinningevägen, sträcka Valsättravägen och Söralidsvägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: