Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Avser 305 st hyreslägenheter i 7 huskroppar samt 11 st radhus i brf form. Projektet kommer byggas enligt miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, etapp 6
Uppförande av flerbostadshus (kv. flaggspelet) med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av skola i Österåker
En treparallellig från F-9 och rymma cirka 900 elever. Planer finns på att skolan ska byggas vid Åkersberga IP, söder om Östra Kanalstaden, där en detaljplan just nu tas fram. Även en fullstor idrottshall.
Nytt område för industri, lager och upplag i Österåker
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Exploatering: 1420763
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga, Etapp 1
3 våningar plus souterrängvåning.
Nybyggnad av sport- och rekreationsbyggnad i Österåker
Avser ytor för olika typer av idrottsaktiviteter genom att möjliggöra byggnation av en multihall. Området är beläget i närheten av Åkers Runö station invid korsningen mellan Svinningevägen och Näsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
PLaner för bostäder för 55+ och äldre i Östra Stenhagen.
Ombyggnad av väg 276 mellan Rosenkälla-Åkersberga, etapp 4
Ny cirkulationsplats vid Sockenvägen, en lokalväg norr om väg 276, gc-bro, busshållplatser.
Nybyggnad av bostäder i Täljö, Etapp 2:1
I etapp 2 på Täljöhalvön planeras ca 59 bostäder som byggs i 3 delar; Vidar, Freja och Frode. Denna del avser bostadsrätter i Vidar. Projektet är Svanenmärkt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av ca 25st hyresrätter.
Om- och tillbyggnad av skola i Österåker
Avser om- och tillbyggnad av befintlig skola i olika etapper. Totalt omfattar objektet ca 3000 m2.
Utbyggnad av VA-ledningar i Nyhagen, Österåker
Området är ett omvandlingsområde som ska förses med kommunalt vatten och avlopp. Det ska också byggas två pumpstationer, en stor med överbyggnad och en mindre. Området består av ca 55 hushåll fördelat på fyra olika vägar.
Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.
Nybyggnad av företagshotell i Österåker
Nybyggnad av företagshotell med ca 20 enheter á 200 kvm.
Ombyggnad av byggvaruhus i Österåker
Nybyggnad av lagerhall och om- och tillbyggnad av affärsbyggnad (byggmax).
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av parhus i brf-form och rivning av befintliga bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Täljö, Etapp 2:2
I etapp 2 på Täljöhalvön planeras ca 59 bostäder som byggs i 3 delar; Vidar, Freja och Frode. Denna del avser ägenderätter i Freja. Projektet är Svanenmärkt.
Utbyggnad av Roslagsbanan vid Åkersberga station
Roslagsbanan delen Åkersberga (km 26+850 - 27+500). Utbyggnad med ett 3:e spår, ny gångbro, förlängning av perrongerna, nya plattformar mm.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus med tillhörande garage samt nybyggnad av 5 parhus med tillhörande carport/förråd.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 7 st tvåbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 10 enbostadshus och additionsbostad i komplementbyggnad Svinninge 1:279,1:281,1:280,1:287,1:286,1:285,1:283,1:288,1:284,1:282.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av byggnad.
Ombyggnad av bro i Österåker
Byte av brobana mm.
Nybyggnad av gemensamhetsanläggning i Österåker
Avser infrastruktur inför bostadsbyggande, garage med ca 90 platser, grönyta och lokalgator.
Ombyggnad för Psykiatrisk mottagning i Alceahuset, Åkersberga
Avser ombyggnad av del av Alceahusets plan 1 till psykiatrisk mottagning. Ombyggnaden berör ca 825 kvm.
Nybyggnad av föreningslokal och arkiv i Österåker
Nybyggnad av föreningslokal och arkivlager på 100 kvm.
Nybyggnad av LSS-boende i Österåker
Nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 4 st minivillor, 4 st Attefallshus och 9 st förråd. Förråd 10 kvm st. Svartgarn 2:663, 2:664, 2:662 och 2:338.
Ombyggnad av skolgård i Åkersberga, Etapp 3
Ombyggnad av skolgården vid Österskärsskolan.
Ombyggnad av restaurang i Österåker
Om- och tillbyggnad av restaurang (mcdonalds).
Nybyggnad av idrottsplats i Österåker
Nybyggnad av idrottsanläggning med ny konstgräsplan, omklädningsrum och övertryckstält . Totalt omfattar objektet ca 26500 kvm i markyta,
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus. Tomterna kommer säljas styckevis.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Stockholms län
Omfattar ca 14 busshållplatser i Österåker och Norrtälje kommuner längs väg 77, 276, 1017, 1017.1, 1032, 1149 och enskild väg Ramsta. Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden till och med 2020-10-30.
Ombyggnad av restaurang i Österåker
Hyresgästanpassning för ändrad användning av lokal från butik till restaurang (pacos).
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 3 enbostadshus och komplementbyggnad, Svinninge 1:313,1:314,1:315.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus alternativt tre enbostadshus och ett parhus.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för förberedande av husbyggnation.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av småbåtshamn i Österåker
Anläggande av småbåtshamn.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ombyggnad av flerbostadshus - inredning av källarlokaler till lägenheter.
Nybyggnad av ridhus i Österåker
Nybyggnad av ridhus och stall.
Nybyggnad av stugby i Österåker
Nybyggnad av fem fritidshus.
Tillbyggnad av affärshus i Österåker
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Österåker
Tillbyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av väg/gata i Åkersberga
Ur investeringsbudget. Avser breddning av trottoar och justeringar.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Österåker
Ändring av fritidshus och komplementbyggnad (fasad).
Nybyggnad av småbåtshamn i Österåker
Uppförande av småbåtshamn.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av stödmurar (tillgälllighetsanpassning av två busshållsplatser).
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation.
Tillbyggnad av sophus i Österåker
Tillbyggnad av sophus med carportdel.
Tillbyggnad av fritidshus i Österåker
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av garage i Österåker
Tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga och gallring av skog.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för förlängning av brygga.
Nybyggnad av regionnät i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel ib323033 äpplarö-ingmarsö.
Nybyggnad av regionnät i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för utökning av brygga.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Tidsbegränsat lov för båtskjul.
Nybyggnad av kolonistuga i Österåker
Tidsbegränsat lov för kolonistugor.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för parkeringsplats.
Nybyggnad av förskola i Österåker
Tidsbegräsat bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation (n 149372 - alsvik).
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av förråd och rivning av förråd.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och uthus samt rivning av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus, garage och gäststuga.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av två förråd samt uppförande av bullerplank.
Rivning av carport i Österåker
Rivning av del av carport.
Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus och komplementbyggnader.
Rivning av parhus i Österåker
Rivning av parhus.
Rivning av skorsten i Österåker
Rivning av skorsten.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Bygglovfri åtgärd - tillbyggnad av huvudbyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Österåker
Bygglovfri åtgärd - uppförande av takkupor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning Ruggsättra 1:32,1:54.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markförändringar.
Nybyggnad av bastu i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av bastu.
Ombyggnad av förskola i Österåker
Avser Ventilationsaggregat.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av 2 nätstationer Östanå 1:2.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggand av enbostadshus och komplementbyggnad.
Tillbyggnad av brandstation i Österåker
Tillbyggnad av brandstation med gym på ca 10-20 kvm.
Nybyggnad av lager i Österåker
Avser tälthall för utemaskiner.
Ombyggnad gc-väg i Österåker
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019.
Invändigt underhåll av fritidsgård i Österåker
Ombyggnad av avloppsledningar vid Dommaruddens fritidsgård.
Ombyggnad av sluss i Österåker
Slussen, vattenreglering och slussportar.
Utvändigt underhåll av kyrka i Roslags-kulla Kyrka
Renovering av trappa till huvudentrén.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: