Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Nybyggnad av vårdbostad och förskola i Österåker
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt förskola med 5st avdelningar.
Ny avloppstunnel mellan Österåker - Täby
Avser utbyggnad av avloppssystemet i nordost. Utbyggnaden syftar till att ansluta avloppssystemen från Österåker och Vaxholm till Käppalaverket, att förstärka avloppssystemen i Täby kyrkby och Vallentuna.
Nybyggnad av gata och VA i Österåker
Avser utbyggnad av gata och va till kommande bostadsområde.
Nybyggnad av VA i Österåker
Avser utbyggnad av gata och va till kommande bostadsområde.
Nybyggnad av bostäder i Täljö, Etapp 2:1
I etapp 2 på Täljöhalvön planeras ca 59 bostäder som byggs i 3 delar; Vidar, Freja och Frode. Denna del avser bostadsrätter i Vidar. Projektet är Svanenmärkt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av ca 25st hyresrätter.
Om- och tillbyggnad av skola i Österåker
Avser om- och tillbyggnad av befintlig skola i olika etapper. Totalt omfattar objektet ca 3000 m2.
Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.
Ombyggnad av byggvaruhus i Österåker
Nybyggnad av lagerhall och om- och tillbyggnad av affärsbyggnad (byggmax).
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av parhus i brf-form och rivning av befintliga bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Täljö, Etapp 2:2
I etapp 2 på Täljöhalvön planeras ca 59 bostäder som byggs i 3 delar; Vidar, Freja och Frode. Denna del avser ägenderätter i Freja. Projektet är Svanenmärkt.
Utbyggnad av Roslagsbanan vid Åkersberga station
Roslagsbanan delen Åkersberga (km 26+850 - 27+500). Utbyggnad med ett 3:e spår, ny gångbro, förlängning av perrongerna, nya plattformar mm.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus med tillhörande garage samt nybyggnad av 5 parhus med tillhörande carport/förråd.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus samt additionsbostad i komplementbyggnad samt rivning av uthus Svartgarn 2:570, 2:569,2:568,2:571.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av byggnad.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Avser utveckling av kommunens va-nät i: • Utredningsområden i Svinninge • Mellansjö och Åsättra • Arnö/Marum • Fastlandets kustområde - Bammarboda och Dyvik m.m.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Avser utveckling av VA-nätet i: • Brevik, Lervik och Flaxenvik inklusive Härsbacka • Stava • Solberga, Singö, Blekungen och Grindmossen • Rydbo.
Nybyggnad av butik i Österåker
Nybyggnad av butik/båthall, verkstad och förråd samt rivning av varvsbyggnader.
Ombyggnad för Psykiatrisk mottagning i Alceahuset, Åkersberga
Avser ombyggnad av del av Alceahusets plan 1 till psykiatrisk mottagning. Ombyggnaden berör ca 825 kvm.
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med grundläggning, sprängning, gata, vatten och avlopp för ca 26 bostäder.
Nybyggnad av LSS-boende i Österåker
Nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).
Nybyggnad av ridhus i Österåker
Nybyggnad av ridhus och stall.
Nybyggnad av scen mm i Österåker
Planer finns för renovering med nya anläggningar och upprustning av Slussholmen, Åkers kanal. Planer för möjlighet till en utomhusscen med tillhörande omklädningsrum på Ekbackens friluftsområde utreds även.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 4 st minivillor, 4 st Attefallshus och 9 st förråd. Förråd 10 kvm st. Svartgarn 2:663, 2:664, 2:662 och 2:338.
Ombyggnad av skolgård i Åkersberga, Etapp 3
Ombyggnad av skolgården vid Österskärsskolan.
Ombyggnad av restaurang i Österåker
Om- och tillbyggnad av restaurang (mcdonalds).
Nybyggnad av idrottsplats i Österåker
Nybyggnad av idrottsanläggning med ny konstgräsplan, omklädningsrum och övertryckstält . Totalt omfattar objektet ca 26500 kvm i markyta,
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus. Tomterna kommer säljas styckevis.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Stockholms län
Omfattar ca 14 busshållplatser i Österåker och Norrtälje kommuner längs väg 77, 276, 1017, 1017.1, 1032, 1149 och enskild väg Ramsta. Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden till och med 2020-10-30.
Ombyggnad av restaurang i Österåker
Hyresgästanpassning för ändrad användning av lokal från butik till restaurang (pacos).
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Åkersberga, Etapp 1
Ur investeringsbudget. Avser ombyggnad av gång- och cykelväg längs Österskärsvägen. Hela sträckan avser Mikaelsvägen-Generalsvägen, denna del avser Mikaelsvägen - Kvarnåsvägen.
Tillbyggnad av samlingslokal i Österåker
Tillbyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av väg/gata i Åkersberga
Ur investeringsbudget. Avser breddning av trottoar och justeringar.
Tillbyggnad av affärshus i Österåker
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus alternativt tre enbostadshus och ett parhus.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Åkersberga
Avser att skapa sammanhängande gång- och cykelstråk samt säkra passager över Österskärsvägen till och från Östra Kanalstaden.
Nybyggnad av småbåtshamn i Österåker
Anläggande av småbåtshamn.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ombyggnad av flerbostadshus - inredning av källarlokaler till lägenheter.
Nybyggnad av stugby i Österåker
Nybyggnad av fem fritidshus.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för förberedande av husbyggnation.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markförändringar.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggand av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av 2 nätstationer Östanå 1:2.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och uthus samt rivning av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av förråd och rivning av förråd.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av förråd.
Rivning av carport i Österåker
Rivning av del av carport.
Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus och komplementbyggnader.
Rivning av skorsten i Österåker
Rivning av skorsten.
Rivning av garage i Österåker
Rivning av traktorgarage.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över cykelparkering (bhpl gottsunda).
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över cykelparkering (bhpl söraskolan norra).
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över cykelparkering (bhpl täljö station).
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över cykelparkering (bhpl åkers runö station).
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över cykelparkering (bhpl österskärs station).
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning Ruggsättra 1:32,1:54.
Nybyggnad av väg i Österåker
Marklov för anläggande av vägar.
Tillbyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare bostad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Bygglovfri åtgärd - tillbyggnad av huvudbyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Österåker
Bygglovfri åtgärd - uppförande av takkupor.
Tillbyggnad av garage i Österåker
Tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Nybyggnad av regionnät i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel ib323033 äpplarö-ingmarsö.
Nybyggnad av regionnät i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för utökning av brygga.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av kolonistuga i Österåker
Tidsbegränsat lov för kolonistugor.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av vandrarhem i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfälligt boende.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för parkeringsplats.
Tillbyggnad av sophus i Österåker
Tillbyggnad av sophus med carportdel.
Nybyggnad av småbåtshamn i Österåker
Uppförande av småbåtshamn.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av stödmurar (tillgälllighetsanpassning av två busshållsplatser).
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation ib 322516.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Österåker
Ändring av fritidshus och komplementbyggnad (fasad).
Tillbyggnad av brandstation i Österåker
Tillbyggnad av brandstation med gym på ca 10-20 kvm.
Ombyggnad gc-väg i Österåker
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019.
Ny beläggning på Manfred Bondes väg Åkersberga
Vägen kommer att få ny beläggning samt en del av gångbanorna kommer att beläggas om.
Invändigt underhåll av fritidsgård i Österåker
Ombyggnad av avloppsledningar vid Dommaruddens fritidsgård.
Ombyggnad av sluss i Österåker
Slussen, vattenreglering och slussportar.
Utvändigt underhåll av kyrka i Roslags-kulla Kyrka
Renovering av trappa till huvudentrén.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: