Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nykvarn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Planer för utbyggnad med cirka 300 bostäder, en blandning av bostadstyper och upplåtelseformar, avser del av fastigheten Vidbynäs 1:60.
Nybyggnation av bostäder i Nykvarn
Avser nybyggnad av ca 100-150 hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Avser nybyggnad av 75 hyresrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Nykvarn
Planer finns på nybyggnad av radhus.
Påbyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Planer finns på påbyggnad av 2 våningar på befintliga flerbostadshus med ca 100 lägenheter i 6 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarns kommun
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Avser nybyggnad av ca 60 bostadsrätter.
Nybyggnad av vårdbostad i Nykvarn
Avser nybyggnad av vårdboende. Omfattning oklar.
Nybyggnad av vattentorn i Nykvarn
Totalentreprenad med utökad samverkan/partnering. Entreprenaden är indelad i två faser, som ska utgöra huvuddelar: En planeringsfas (fas 1) respektive en genomförandefas (fas 2). Nytt vattentorn med en volym på 3000 m3.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Nykvarn
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde och föreslås tillåta lättare verksamheter, lager, logistik och fordonsservice.
Utbyggnad av vatten och avloppsledning till Berga Ö i Nykvarn
Syftet med detaljplanen är att bekräfta omvandlingen av fritidshusområdet Berga Ö till permanentboende genom att utöka byggrätterna och ansluta till det kommunala vatten- och avloppssystemet.
Nytt industriområde i Nykvarn, etapp 5
Avser ca 315000 kvm markområde.
Nybyggnad av parhus i Nykvarns kommun
Avser nybyggnad av ca 10 parhus.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Tomtarea 12 740 kvm.
Nybyggnation av gata och VA till bostäder i Nykvarn, etapp 2
Markarbeten för nybyggnation av radhus, villor samt förskola.
ROT-renovering av flerbostadshus i Nykvarn
Avser ROT renovering av 76st lägenheter.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Avser nybyggnad av lager.
Ombyggnad av vattenledning och gata i Nykvarn
Avser förnyelsen av gata och vatten/avlopp.
Nybyggnation av gata och VA till bostäder i Nykvarn, etapp 1
Markarbeten för nybyggnation av radhus, villor samt förskola.
Nybyggnad av konstgräsplaner i Nykvarns kommun
Denna RFI syftar till att ta reda på om miljövänligt alternativ finns avseende konstgräsplaner.
Nybyggnad av kontor i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad av gata och va-ledningar i Nykvarns kommun
Avser ombyggnad av gata och VA-ledningar.
Ombyggnad av skola i Nykvarn
Avser anpassningar av skollokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av 5 flerbostadshus Ströpsta 3:611,3:612,3:613,3:614,3:615.
Nybyggnad av enbostadshus i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nykvarn
Bygglov för anläggande av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: