Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nykvarn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av bostäder i Nykvarn
Avser nybyggnad av ca 100-150 hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Planer för nybyggnad av ca 165 lägenheter med kommersiella lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av testanläggning i Nykvarn
Avser nybyggnad av en testanläggning för eldrivna fordon.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Avser nybyggnad av 120 hyresrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Avser nybyggnad av 75 hyresrätter i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av kommunalhus i Nykvarn
Avser om- och tillbyggnad av Nykvarns kommunhus på ca 2.000 kvm till totalt 3.900 kvm kontor
Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Ca 22-24 bostäder.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Nykvarn
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde och föreslås tillåta lättare verksamheter, lager, logistik och fordonsservice.
Nytt industriområde i Nykvarn, etapp 5
Planer finns på nybyggnad av lager och logistiklokaler.
Nytt industriområde i Nykvarn, etapp 5
Avser ca 315000 kvm markområde.
Nybyggnation av gata och VA till bostäder i Nykvarn
Markarbeten för nybyggnation av radhus, villor samt förskola.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av gång-och cykelväg längs väg 576 vid Turinge kyrka
Avser en sträcka på ca 1,5 km. Enskild väg mot Kämsta (Turinge kyrka)-väg 509.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Avser nybyggnad av lager.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning i Nykvarn
Omfattar nybyggnation av en redundant fjärrvärmeledning i dimension 200 (serie 2) motsvarande en ledningssträcka på 500 meter inklusive 6 stycken nya kombinationsventiler. Kommande fjärrvärmeentreprenad är belägen från Bruksparken via Norra Stationsgatan – under Järnvägen vidare över Hökmossvägen till Nykvarns Centrum.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning i Nykvarn
Omfattar nybyggnation av en redundant fjärrvärmeledning i dimension 200 (serie 2) motsvarande en ledningssträcka på 665 meter inklusive 3 stycken nya sektionsventiler samt ansluta bef. MPC i Färgvägen invid befintlig panncentral.
Ombyggnad av vattenledning och gata i Nykvarn
Avser förnyelsen av gata och vatten/avlopp.
Nybyggnad av kontor i Nykvarn
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av gata och va-ledningar i Nykvarns kommun
Avser ombyggnad av gata och VA-ledningar.
Nybyggnad av konstgräsplaner i Nykvarns kommun
Denna RFI syftar till att ta reda på om miljövänligt alternativ finns avseende konstgräsplaner.
Ombyggnad av markanläggning i Nykvarn
Marklov för fyllning/schakt.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av brygga i Nykvarn
Strandskyddsdispens för brygga.
Nybyggnad av barack i Nykvarn
Tidsbegränsat bygglov för manskapsbod.
Nybyggnad av barack i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av bodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av garage i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: