Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nykvarn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Planer för utbyggnad med cirka 300 bostäder, en blandning av bostadstyper och upplåtelseformar, avser del av fastigheten Vidbynäs 1:60.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Planer för nybyggnad av ca 165 lägenheter med kommersiella lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarns kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ca 81 lägenheter i form av villor, radhus, parhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och seniorbostäder i Nykvarn, etapp 1
Projektet är nu delat på 2 etapper. Totalt ca 120 bostäder. Se projektnummer: 1536361
Nybyggnad av bostäder, äldreboende och förskola i Nykvarns kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, äldreboende och förskola.
Om- och tillbyggnad av kommunalhus i Nykvarn
Avser om- och tillbyggnad av Nykvarns kommunhus på ca 2.000 kvm till totalt 3.900 kvm kontor
Nybyggnad av seniorbostäder i Nykvarn
Planer finns för seniorbostäder i Nykvarn på sportklubbens konstgräsplan.
Nybyggnad av förskola i Nykvarn
Förskola, 8 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Ca 22-24 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Nykvarn
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar, ca 2116 kvm.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Nykvarn
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde och föreslås tillåta lättare verksamheter, lager, logistik och fordonsservice.
Nybyggnad av förskola i Nykvarns kommun
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnation av gata och VA till bostäder i Nykvarn
Markarbeten för nybyggnation av radhus, villor samt förskola.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av radhus i Nykvarn
Projektet avser nybyggnation av 5-6 radhus.
Nybyggnad av gång-och cykelväg längs väg 576 vid Turinge kyrka
Avser en sträcka på ca 1,5 km. Enskild väg mot Kämsta (Turinge kyrka)-väg 509.
Nybyggnad av radhus i Nykvarn
Byggklar mark, radhus alternativt villor.
Nybyggnad av konstgräsplaner i Nykvarns kommun
Denna RFI syftar till att ta reda på om miljövänligt alternativ finns avseende konstgräsplaner.
Ombyggnad av vattenledning och gata i Nykvarn
Avser förnyelsen av gata och vatten/avlopp.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Nybyggnad av 2 st. industrihallar.
Nybyggnad av parhus i Nykvarn
Nybyggnad av tvåbostadshus på Nykvarn 1:510, 1:511, 1:512, 1:513, 1:514, 1:515, 1:516 och 1:517.
Nybyggnad av mur i Nykvarn
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av pumpstation i Nykvarn
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Nykvarn
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodar på Rosthackan 1 och Nykvarn 10:16.
Nybyggnad av barack i Nykvarn
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodar.
Tillbyggnad av kök i Nykvarn
Tillbyggnad av tillagningskök med fläktrum.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Uppförande av tält.
Nybyggnad av cistern i Nykvarn
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av stödmurar vid bränsleterminal i Nykvarn
Avser stödmurar vid bränsleterminal i Nykvarn. Murarna ska vara av betong och enligt "principen Lego". Total murlängd ca: 550 m och 4,8 m höjd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: