Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nykvarn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Planer för utbyggnad med cirka 300 bostäder, en blandning av bostadstyper och upplåtelseformar, avser del av fastigheten Vidbynäs 1:60.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av testanläggning i Nykvarn
Avser nybyggnad av en testanläggning för eldrivna fordon.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarns kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ca 81 lägenheter i form av villor, radhus, parhus och flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av kommunalhus i Nykvarn
Avser om- och tillbyggnad av Nykvarns kommunhus på ca 2.000 kvm till totalt 3.900 kvm kontor
Nybyggnad av förskola i Nykvarn
Förskola, 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Nykvarn
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar, ca 2116 kvm.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Nykvarn
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde och föreslås tillåta lättare verksamheter, lager, logistik och fordonsservice.
Nytt industriområde i Nykvarn, etapp 5
Avser ca 315000 kvm markområde.
Nytt industriområde i Nykvarn, etapp 5
Planer finns på nybyggnad av lager och logistiklokaler.
Nybyggnation av gata och VA till bostäder i Nykvarn
Markarbeten för nybyggnation av radhus, villor samt förskola.
Nybyggnad av radhus i Nykvarn
Projektet avser nybyggnation av 5-6 radhus.
Nybyggnad av förskolepaviljonger i Nykvarn
Avser uppförande av förskolepaviljong.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av slott och konferensgård i Nykvarn
Tillbyggnad med sidobyggnad (två våningar) på Taxinge Slott.
Nybyggnad av gång-och cykelväg längs väg 576 vid Turinge kyrka
Avser en sträcka på ca 1,5 km. Enskild väg mot Kämsta (Turinge kyrka)-väg 509.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning i Nykvarn
Omfattar nybyggnation av en redundant fjärrvärmeledning i dimension 200 (serie 2) motsvarande en ledningssträcka på 665 meter inklusive 3 stycken nya sektionsventiler samt ansluta bef. MPC i Färgvägen invid befintlig panncentral.
Nybyggnad av konstgräsplaner i Nykvarns kommun
Denna RFI syftar till att ta reda på om miljövänligt alternativ finns avseende konstgräsplaner.
Ombyggnad av vattenledning och gata i Nykvarn
Avser förnyelsen av gata och vatten/avlopp.
Ledningsarbeten i Nykvarn
Avser ledningsarbeten längs med väg 576 på en sträcka om ca 700m, från E20 till Årby gård.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Nykvarn
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av barack i Nykvarn
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodar på Rosthackan 1 och Nykvarn 10:16.
Nybyggnad av barack i Nykvarn
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Nykvarn
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av återvinningsstation på Nykvarn 12:1 och Sandtorp 3:5.
Tillbyggnad av kök i Nykvarn
Tillbyggnad av tillagningskök med fläktrum.
Nybyggnad av cistern i Nykvarn
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Nykvarn
Ändring av fasad på Mäldkaret 17 och 18.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: