Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 148 st.

Ombyggnad av väg 77 mellan Länsgränsen-Rösa förbi Rimbo, etapp 2
Förbättring av standarden. Delsträcka 4: Rimbo.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av 80 vårdbostäder, 4 korttidsboenden och 83 hyresrätter, i kv Alen i Norrtälje Hamn.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn, Etapp 2
Avser totalt ca 400 hyresrätter i 3 kvarter, Rödalen, Alen och Gråalen.
Ombyggnad av väg 77 mellan Länsgränsen-Rösa förbi Rimbo, etapp 3
Förbättring av standarden. Delsträcka 5: Åby-väster om Finsta. Delsträcka 6: Finsta. Delsträcka 7: Västra Libby-Rösa.
Ombyggnad av väg 77 mellan Länsgränsen-Rösa förbi Rimbo, etapp 1
Förbättring av standarden. Delsträcka 1: länsgränsen-väster om Gottröra. Delsträcka 2: Gottröra. Delsträcka 3: Gottröra-Alhamra.
Nybyggnad av bostäder i Rimbo
Planerna avser 3 punkthus med totalt 81 bostäder samt 72 parkeringsplatser ute vid gården.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Norrtälje hamn, Etapp 2
Avser ca 130 lgh och lokaler i två etapper. Husen byggs i 3-4 våningar, bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Norrtälje hamn
Nybyggnad av äldreboende med ca 80 lägenheter, lokaler och garage under mark.
Nybyggnad av äldreboende i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser att pröva möjligheten att uppföra bostäder på en fastighet som idag är planlagd för handel på Karljohansvampen 1 samt del av Tälje 3:1.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan för stambyte och våtrumsrenovering i flerfamiljshus.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med 80 platser samt förskola för ca 120 barn på fastigheten Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192.
Ombyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser ombyggnad av Lindholmens och Rimbo avloppsreningsverk. Lindholmens reningsverk är beläget i strax öster om Norrtälje stad på fastigheten Tälje 3:289, 2:48 och 2:115. Rimbo avloppsreningsverk är beläget i i Rimbo tätort på fastigheten Vallby 5:77 mfl
Nybyggnad av handel, lager och industri i Norrtälje
Avser ca 160000 kvm mark som ska styckas av och säljas.
Nybyggnad av idrottshall i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av idrottshall.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje
Avser exploatering inför bostadsbyggande.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (13 stycken lägenheter) rivning av befintlig byggnad.
Invändigt- och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Planer för renovering av tak och byte av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Nybyggnad av en/tvåbostadshus (6 stycken).
Restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen i Norrtälje
Rivning av befintlig kallstensmur. Utbyte av kallstensmur längs ån till en pålad betongkonstruktion.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av 4 enbostadshus på Malstaby 2:21, 2:22, 2:23 och 2:24.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Norrtälje
Avser fasad- och takrenovering inklusive byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus (ca 17 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lägenheter.
Invändig renovering av museum i Norrtälje
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av gevärsfaktoriet i Roslagsmuseet.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och två häststall.
Modernisering av lågspänningsställverk vid sjukhus i Norrtälje
Projektet avser utbyte av befintligt lågspänningsställverk byggnad 01 under drift samt anpassning av ställverksrum.
Renovering av kontor i Hallstavik
Planer för renovering/ombyggnation av distriktskontoret i Hallstavik.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Avser renovering av 69st uteplatser.
Tillbyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av kalllagerbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Norrtälje
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med sovhytter.
Rivning av kontor i Norrtälje
Rivning av kontors- och lagerbyggnad.
Reparation av fyren Remmargrund
Fyren Remmargrund blev hösten 2018 påkörd och delar av fyren rasade. Betongtornet är belägen ca 8 nautiska mil NO om Kapellskärs hamn ute i havet. Sjöfartsverket planerar att upphandla entreprenör för att reparera de skador som fyren fick.
Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 9
Planerat projekt efter tidiagre hus, projnr 926884. Uppskattad start. K-märkt
Nybyggnad av sanitetshus mm i Norrtälje
Avser nybyggnad av sanitetshus med nya duschar, tvättstuga, toaletter mm.
Byte av belysning till LED i Kapellskärs terminal, Gräddö
Kapellskärs Hamn AB avser att byta ut ca 125 stycken belysningsarmaturer i Kapellskärs terminalhall, plan 2.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av 3 enbostadshus och komplementbyggnad på Gottröra 5:51, Gottröra 5:50 och Gottröra 5:49.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Strandskyddsdispens för ändrad användning av byggnader för kolloverksamhet till bostäder.
Tillbyggnad av hotell i Norrtälje
Tillbyggnad av hotell/restaurang.
Ombyggnad av postterminal i Norrtälje
Ändrad användning av del av affärsbyggnad till postsortering och ändrad planlösning inom fastigheten gördelmakaren 5.
Ombyggnad av industrihus i Norrtälje
Ändrad användning i industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning i affärsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Anmälan ändring av affärsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola och förråd.
Nybyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av restaurang (bryggeri).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av torn 54 meter.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation nis269832).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation ns32983).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation nso2615).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (prefabricerad nätstation ns63623).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av vindskydd på förskola.
Nybyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Bygglov för ombyggnad/nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Saltkvarnen 2,3.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning i hotell/restaurang och uppsättning av skyltar.
Tillbyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för tillbyggnad av brygga.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus , rivningsanmälan för rivning av bef. fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för Nybyggnad av mast och två teknikbodar.
Tillbyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov samt marklov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av samtliga balkonger).
Utvändigt underhåll av förskola i Norrtälje
Fasadändring av förskola (skärmtak).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Fasadändring flerfamiljshus (inglasning av två balkonger).
Tillbyggnad av pumpstation i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av plank i Norrtälje
Bygglov för uppsättning av plank.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av affär och kontor till tandläkarmottagning.
Tillbyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av carport i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av befintliga komplementbyggnader (förråd) med carport.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Rivning av fritidshus i Norrtälje
Anmälan om rivning av fritidshus.
Ombyggnad av skola i Norrtälje
Anmälan för installation av hiss.
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Anmälan för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Ombyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av enbostadshus (byte av tak samt nytt staket) samt invändig ombyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus (balkongfront byte från träribbor till plåt).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kopplingsstation (nis240520).
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mast 54 meter.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ns74098).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation (stn ns51939).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: