Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 125 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Ca 175 lägenheter planeras på Kv Våghuset, Pråmen 1 i Norrtälje.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av 80 vårdbostäder, 4 korttidsboenden och 83 hyresrätter, i kv Alen i Norrtälje Hamn.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn, Etapp 2
Avser totalt ca 400 hyresrätter i 3 kvarter, Rödalen, Alen och Gråalen.
Nybyggnad av småhus och rad-/parhus i Norrtälje
Ca 150 bostäder totalt varav ca 40 villatomter som kommer att säljas styckevis.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Norrtälje hamn, Etapp 2
Avser ca 130 lgh och lokaler i två etapper. Husen byggs i 3-4 våningar, bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Norrtälje hamn
Nybyggnad av äldreboende med ca 80 lägenheter, lokaler och garage under mark.
Nybyggnad av äldreboende i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av skola i Norrtälje
Ny detaljplan har påbörjats vid Vigelsjöskolan i centrala Norrtälje så att en ny skola kan byggas.
Nybyggnad av va-ledningar på Västanvik
Totalt avser projektet utbyggnad av va-ledningar för ca 400-500 fastigheter.
Nybyggnad av kontorshus och industri i Norrtälje
Planer för nytt kontor och produktionsindustri i Vallby / Rimbo, Norrtälje.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med 80 platser samt förskola för ca 120 barn på fastigheten Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av flerbostadshus (21 lgh), byggnad 304.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje
Avser exploatering inför bostadsbyggande.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad för produktion av ytterfacksväggar.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Nybyggnad av industrifastighet med utrymme för kontor och gemensamhetslokaler.
Invändigt- och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Planer för renovering av tak och byte av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell/bostäder i Norrtälje
Planer finns för ombyggnad av affärsbyggnad till hotell/bostäder.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Nybyggnad av en/tvåbostadshus (6 stycken).
Nybyggnad av hamburgerbar i Norrtälje
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Nordkap 4 och 5.
Restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen i Norrtälje
Rivning av befintlig kallstensmur. Utbyte av kallstensmur längs ån till en pålad betongkonstruktion.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av 4 enbostadshus på Malstaby 2:21, 2:22, 2:23 och 2:24.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Norrtälje
Avser fasad- och takrenovering inklusive byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus (ca 17 lgh).
Invändig renovering av museum i Norrtälje
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av gevärsfaktoriet i Roslagsmuseet.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av omklädningsrum, personalutrymmen mm i Norrtälje
Omfattar nybyggnad av personalutrymmen, omklädningsrum med dusch, groventré, personalrum mm om ca 90 m2 samt ett teknikutrymme. I projektet finns även en option 1 för en oisolerad och oinredd nybyggnad med portlider om ca 180 m2. I projektet ingår rivning/demontering av ca 5 m av den befintliga ladugården.
Renovering av kontor i Hallstavik
Planer för renovering/ombyggnation av distriktskontoret i Hallstavik.
Rivning av kontor i Norrtälje
Rivning av kontors- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av kalllagerbyggnad.
Reparation av fyren Remmargrund
Fyren Remmargrund blev hösten 2018 påkörd och delar av fyren rasade. Betongtornet är belägen ca 8 nautiska mil NO om Kapellskärs hamn ute i havet. Sjöfartsverket planerar att upphandla entreprenör för att reparera de skador som fyren fick.
Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 9
Planerat projekt efter tidiagre hus, projnr 926884. Uppskattad start. K-märkt
Byte av belysning till LED i Kapellskärs terminal, Gräddö
Kapellskärs Hamn AB avser att byta ut ca 125 stycken belysningsarmaturer i Kapellskärs terminalhall, plan 2.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av 3 enbostadshus och komplementbyggnad på Gottröra 5:51, Gottröra 5:50 och Gottröra 5:49.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Norrtälje
Nybyggnad av maskinhall/garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Strandskyddsdispens för ändrad användning av byggnader för kolloverksamhet till bostäder.
Tillbyggnad av hotell i Norrtälje
Tillbyggnad av hotell/restaurang.
Tillbyggnad av skola i Norrtälje
Tillbyggnad och fasadändring på skola (utvändig hiss).
Ombyggnad av postterminal i Norrtälje
Ändrad användning av del av affärsbyggnad till postsortering och ändrad planlösning inom fastigheten gördelmakaren 5.
Ombyggnad av industrihus i Norrtälje
Ändrad användning i industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning i affärsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola och förråd.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Anmälan ändring av affärsbyggnad.
Nybyggnad av sanitetshus mm i Norrtälje
Avser nybyggnad av sanitetshus med nya duschar, tvättstuga, toaletter mm.
Ombyggnad av skola i Norrtälje
Anmälan för installation av hiss.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kopplingsstation (nis240520).
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mast 54 meter.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ns74098).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation (stn ns51939).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation (stn ns55679).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation (stn ns80039).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation (stn ns96736).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av redskapsbod.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av torn 54 meter.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation nis269832).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation ns32983).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation nso2615).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (prefabricerad nätstation ns63623).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av vindskydd på förskola.
Nybyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Bygglov för ombyggnad/nybyggnad av småbåtshamn.
Tillbyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av carport i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av befintliga komplementbyggnader (förråd) med carport.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Ombyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av enbostadshus (byte av tak samt nytt staket) samt invändig ombyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus (balkongfront byte från träribbor till plåt).
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Saltkvarnen 2,3.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Ombyggnad av hotell i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning i hotell/restaurang och uppsättning av skyltar.
Tillbyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för tillbyggnad av brygga.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus , rivningsanmälan för rivning av bef. fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för Nybyggnad av mast och två teknikbodar.
Tillbyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov samt marklov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked - strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av samtliga balkonger).
Utvändigt underhåll av förskola i Norrtälje
Fasadändring av förskola (skärmtak).
Tillbyggnad av pumpstation i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av plank i Norrtälje
Bygglov för uppsättning av plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: