Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 112 st.

Nybyggnad av punkthus på Öster Knutby, Norrtälje
Hyresrätter i punkthus med 2-6 våningar, totalt ca 113 lgh planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Avser nybyggnad av 114 lägenheter, lokaler samt parkeringsgarage i källaren.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Norrtälje hamn, Etapp 2
Avser ca 130 lgh och lokaler i två etapper. Husen byggs i 3-4 våningar, bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer finns för ca 100 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo
Nybyggnad av ca 75 st hyresrätter i Kvarter Tälje 2195.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Nybyggnad av skola i Norrtälje
Ny detaljplan har påbörjats vid Vigelsjöskolan i centrala Norrtälje så att en ny skola kan byggas.
Nybyggnad av va-ledningar på Västanvik
Totalt avser projektet utbyggnad av va-ledningar för ca 400-500 fastigheter.
Nybyggnad av kontorshus och industri i Norrtälje
Planer för nytt kontor och produktionsindustri i Vallby / Rimbo, Norrtälje.
Nybyggnad av äldreboende och förskola i Norrtälje
Planerat projekt. Nybyggnad av äldreboende och förskola i samma hus. Förskolan kommer ligga på botten plan och äldreboenden på ovanpå.
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. Projektet kommer att delas upp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av flerbostadshus (21 lgh), byggnad 304.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 1
Etapp 1 avser exploatering för ca 450 bostäder i den östra delen inklusive strandpromenad och bad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus med 13 lägenheter samt rivning av affärs/bostadsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (13 stycken lägenheter) rivning av befintlig byggnad.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje
Avser exploatering inför bostadsbyggande.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Nybyggnad av industrifastighet med utrymme för kontor och gemensamhetslokaler.
Invändigt- och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Planer för renovering av tak och byte av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av hotell/bostäder i Norrtälje
Planer finns för ombyggnad av affärsbyggnad till hotell/bostäder.
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Handelsmannen.
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Härden 3 & 4.
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Nordkap 4 och 5.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Nybyggnad av en/tvåbostadshus (6 stycken).
Restaurering av å i Norrtälje
Demontering, rivning och uppbyggnad av nya ledmurar. Anläggning av vattenpark samt justering av åns bottenförhållanden.
Geomembran till tätskikt och dränskikt för sluttäckning av avfallsdeponi i Norrtälje kommun
Objektet avser geomembran till tätskikt för sluttäckning av avfallsdeponi för successiv leverans. Totalt sett ska en yta om ca 70 000 kvm täckas.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 282 mellan Edsbro-Lummevi
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder, anläggande av en gc-väg längs väg 282 delen Skogsvägen-Lummevi idrottsanläggning.
Tillbyggnad av sporthall i Norrtälje
Utbyggnad av befintlig sporthall som ska inrymma en hoppgrop. Undertak är köpt från utlandet.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och två häststall.
Sluttäckning av avfallsdeponi i Norrtälje kommun
Entreprenaden omfattar terrassering inklusive avjämningsskikt, skyddsskikt, växtetableringsskikt och grässådd. Avser också anläggning av ledningar, brunnar m.m. för hantering av lakvatten och ytvatten. Lakvattensystemet ska anslutas till befintlig reningsanläggning för lakvatten.
Renovering av kontor i Hallstavik
Planer för renovering/ombyggnation av distriktskontoret i Hallstavik.
Tillbyggnad av kontor i Norrtälje
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med sovhytter.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Reparation av fyren Remmargrund
Ståltornet består av flera delar och Sjöfartsverket tillhandahåller toppsektionen/takkonstruktionen på fyren. Den ska enbart målas av leverantören. Sjöfartsverket upphandlar även upp en entreprenör för att förstärka förankring av betongfundament för att säkerställa fyrens funktion.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av åtta enbostadshus och komplementbyggnad på Pepparkvarnen 10, 11, 12, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 1 och Pepparkvarnen 13.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Strandskyddsdispens för ändrad användning av byggnader för kolloverksamhet till bostäder.
Tillbyggnad av affärshus i Norrtälje
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av parhus i Norrtälje
Tillbyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av återvinningsstation i Norrtälje
Ändrad användning av f.d brandstation till anläggande av ny återvinningscentral, samt stödmur och skylt på Tälje 2:108, Tälje 2:115 och Vattumannen 1.
Nybyggnad av maskinhall i Norrtälje
Nybyggnad av maskinhall/garage.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Norrtälje
Nybyggnad av särskilt boende för äldre med 4 avd, 40 lgh.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av lagerbyggnad samt kursgård på Skederids-Norrby 2:8 samt nybyggnad av kursgård på Skederids-Norrby 2:9.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 15 st. fritidshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Norrtälje
Nybyggnad av affärsbyggnad.
Ombyggnad av församlingshus i Norrtälje
Anmälan för installation/byte av bef. ventilation i församlingshem.
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Anmälan för ändring av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Norrtälje
Avser fasadändring på skola (utvändig hiss).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Tillbyggnad av skola i Norrtälje
Avser utbyggnad på frisörlinjen i Norrtälje med ca 44 kvm.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Avser en anmälan om ändring av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Norrtälje
Till- och ombyggnad av servicebyggnad till restaurang samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av hotell i Norrtälje
Tillbyggnad av entré och kök på hotell.
Ombyggnad av bryggeri i Norrtälje
Ändrad användning till bryggeri med servering
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Tillbyggnad av flerfamiljhus (inglasning av uteplatser).
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av motorstadion i Norrtälje
Tillbyggnad av motorbana.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Norrtälje
Ändrad användning i enbostadshus för max 14 barn.
Ombyggnad av förråd i Norrtälje
Ändrad användining i komplementbyggnad.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Uppställning av byggbodar, Tidsbegränsat t.o.m 2024-07-31.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Uppställning av byggbodar/etablering, tidsbegränsat bygglov t.o.m 2021-07-09.
Nybyggnad av kiosk i Norrtälje
Nybyggnad av kiosk.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för förskola t.o.m 2025-03-20.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodetablering.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av 4 byggbodar söks t.o.m 2024-12-31.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar t.om 2023-03-01.
Rivning av transformatorstation i Norrtälje
Rivning av transformatorstationer.
Nybyggnad av brygga i Norrtälje
Strandskyddsdispens för bryggor.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrtälje
Bygglov för installation av solceller på affärshus tak.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation samt uppsättning av skylt på Vaxtuna 1:6 och Vaxtuna 1:2. Samt nybyggnad av nätstation på Landsboda 1:7, 1:8 och nybyggnad av transformatorstation på Riala-Veda 1:3.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Anmälan förändring av brandskydd i affärsbyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av bensinstation i Norrtälje
Anmälan för ombyggnad av dieselanläggning (bensinstation).
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av brygga i Norrtälje
Nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för schaktning/fyllning av slänt samt bygglov för mur och staket.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för utfyllnad/schaktning.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrtälje
Fasadändring av affärsbyggnad (uppsättning av tre skyltar m.m).
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation på Röcksta 1:18 samt nybyggnad och rivning av transformatorstation på Röcksta 1:29.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av växthus i Norrtälje
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Nybyggnad av nätstation på Svensboda 1:2, 1:3, Riala-Veda 1:3, Vettershaga 7:1 samt nybyggnad av transformatorstation på Lagboda 1:7.
Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Nybyggnad av skärmtak över uteplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: