Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Rudboda, Lidingö
Avser nybyggnad av bostäder, ombyggnad av Ica-butik och utveckling av torgmiljö. Även rivning av befintliga bostäder.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.
Nybyggnad av bostäder i Lidingö
Planer för bostäder inom fastigheterna Lidingö 5:13, 5:14 och 5:15 och del av kvarteret Båtbyggaren.
Stambyte samt om- och påbyggnad mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 3
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området. Denna del avser stamrenovering av 25st lägenheter samt påbyggnad av ytterligare lägenheter på vind och ombyggnad av lägenheter i källare.
Ombyggnad av friidrottsanläggning på Lidingö
Avser ombyggnad av friidrottsanläggning och fotbollsplan (med belysningsanläggning) samt omgivande vägar och planer på Lidingövallen.
Nybyggnad av bostäder i Lidingö
Planer för rivning av befintlig kursgård samt byggnation av sex nya bostäder inom planområdet som kommer att säljas. Även planer att skydda 1920-tals villan, Villa Brevik, på fastigheten och ge den en flexibel användning för framtiden (bostad, restaurang, hotell och konferens). De sex nya bostadshusen ska bestå av friliggande en- eller tvåbostadshus.
Ombyggnad av butik i Lidingö
Ombyggnad av kontor och bowlinghall till butik.
Nybyggand av garage vid Lidingövallen
Nybyggnad av mindre garage för driftens fordon.
Ombyggnad av kontor i Lidingö
Bygglov för fasadändring samt ändrad användning från garage till kontor av ekonomibyggnad till kyrkogårdsförvaltningen Lidingö.
Ombyggnad av kontorshus i Lidingö
Avser renovering av kontorsyta på ca 300kvm.
Nybyggnad av villor i Lidingö
Avser att att möjliggöra avstyckning av två stycken villafastigheter genom att planlägga del av fastigheten med användningen bostäder. För den befintliga byggnaden på fastigheten ska planen möjliggöra fortsatt användning med kontor. Detaljplanen ska reglera storlek och utformning av tillkommande bostadsbyggnader.
Ombyggnad av förskola i Lidingö
Installation av hiss.
Utbyte av lager på broar på Lidingö
Lagerbyte på 2 st broar, bro 100-808-6 samt bro 100-888-1.
Tillbyggnad av båthall i Lidingö
Förhandsbesked för tillbyggnad industribyggnad (båthall).
Installation av hiss på skola på Lidingö
Planer finns för installation av hiss i Bodalsskolan.
Ombyggnad av markanläggning i Lidingö
Planer finns för uppsättning av laddstolpar till bilar och åtgärder av utemiljö.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Avser blästring av fasad och nytt ytskikt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Avser byte av fönster och balkongdörrar.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring + stambyte i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus - inglasning balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av källare till lägenheter.
Nybyggnad av idrottshall i Lidingö
Nybyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av markanläggning i Lidingö
Marklov för schaktning/utfyllnad (lidingövallen).
Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Fasadändring av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Lidingö
Uppförande av tekikbod.
Nybyggnad av förskola i Lidingö
Tidsbegränsat lov för uppställning/uppförande av paviljong (dagis).
Ombyggnad av bryggeri i Lidingö
Tidsbegränsat lov för ändrad användning - garage till bryggeri.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Nybyggnad av läktare i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av läktare.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av småbåtshamn / mor annas brygga.
Nybyggnad av lager i Lidingö
Bygglov för uppförande av tält/tak över fotbollsplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Avser uppsättning av 1 fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: