Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av bro mellan Lidingö och Stockholm
Bro för gång-, cykel- och mopedtrafik samt spårväg. Avser uppförande av Lilla Lidingöbron samt rivning av Gamla Lidingöbron.
Nybyggnad av ungdomsbostäder, Larsberg i Lidingö
Ca 80 bostäder för ungdomar 18-25 år.
Ombyggnad av friidrottsanläggning på Lidingö
Avser ombyggnad av friidrottsanläggning och fotbollsplan (men belysningsanläggning) samt omgivande vägar och planer på Lidingövallen.
Nybyggnad av förskola på Lidingö
En förskola för 70-100 barn, ca 1350 kvm planeras. 1 eller 2 våningar, fd Kalvhagens förskola.
Tillbyggnad av förskola på Brevik, Lidingö
Tullen 11 och lidingö 11:419 tillbyggnad skola.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 3
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.
Om och tillbyggnad av hotell i Lidingö
Ombyggnad och renovering av hotell samt tillbyggnad med spaavdelning.
Ombyggnad av markanläggning i Lidingö
Planer för rivning av befintlig kursgård samt byggnation av sex nya bostäder inom planområdet som kommer att säljas. Även planer att skydda 1920-tals villan, Villa Brevik, på fastigheten och ge den en flexibel användning för framtiden (bostad, restaurang, hotell och konferens). De sex nya bostadshusen ska bestå av friliggande en- eller tvåbostadshus.
Ombyggnad av industri i Lidingö
Avser att utöka kapacitet i förtjockningen samt åstadkomma redundans. Detta åstadkoms genom att komplettera befintlig förtjockning med en stycken bandförtjockare. Inom projektet ingår att bygga ny polymerberedning för all överskottslamförtjockning för att möta det nya behovet av polymer. Ny betongkonstruktion i befintlig byggnad. Ny bandförtjockare med tillhörande pumpar och utrustning ska installeras i befintlig byggnad (SB10). Ny polymerberedning med tillhörande pumpar och utrustning ska installeras i samma befintliga byggnad. El, styr och ventilation tillhörande både bandförtjockare och polymerberedning ska installeras. Konstruktion, el, styr och ventilation kommer att utföras som sidoentreprenader.
Stambyte i flerbostadshus på Lidingö, Etapp 1
Avser stambyte i ca 19 lägenheter i en första etapp.
Nybyggnad av parhus i Lidingö
Nybyggnad parhus Linet 17,18.
Nybyggnad av gc-väg av Södra Kungsvägen på Lidingö, Etapp 2
Ur investeringsbudget 2016-2018. Nybyggnad av gc-väg. Avser sträckan mellan Lejonvägen-Bodalsvägen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Avser fönsterbyte på Fregatten 4 & fregatten 5.
Nybyggand av garage vid Lidingövallen
Nybyggnad av mindre garage för driftens fordon.
Reparation av vägbro på Lidingö
Bron uppfördes 1951 och är en plattbro med konstruktionslängd på 41 meter fördelat på 3 fack. Bron har 8 pelare som är mellan 4,3 och 5,3 meter höga. Bron går över Lidingöbanan vid Bodalsvägen på Lidingö.
Byte av konstgräs på Breviks IP på Lidingö
Ur investeringsbudget 2016-2018. Avser projektering och utbyte av konstgräsmattan på Breviks IP. Ny konstgräsmatta inklusive sviktpad ska anläggas på samma yta som den befintliga. Marken ska mätas in och justeras innan anläggande.
Nybyggnad av garage i Lidingö
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget 2017-2020. Nybyggnad av garage vid idrottsområde.
Ombyggnad av damm på Lidingö
Renovering av Zetterbergsdammen på Lidingö, entreprenaden kommer att ske i 2 etapper. Etapp 1 av dammen byggs under perioden oktober 2018 till och med mars 2019. Etapp 2 av dammen byggs under perioden oktober 2019 till och med mars 2020.
Ombyggnad av kylsystem i isannex till Danicahallen på Lidingö
Avser ombyggnation av kylsystem i Danicahallens isannex.
Renovering av förluftningskanal i Käppalaverket på Lidingö
Objektet avser renovering av förluftningskanal CH00-FL, Käppalaverket.
Utbyte av lager på broar längs väg 277 i Stockholm/Lidingö
Objektet avser utförande av lagerbyte avseende 7 st broar på väg 277 i avsnitt Ropsten och Lidingö samt på- och avfarter.
Nytt styr- och övervakningssystem för VA-anläggningar på Lidingö
Entreprenaden omfattar nytt styr- och övervakningssystem för VA-anläggningar i kommunen. Avser totalt 3 st tryckstegringsanläggningar, 3 st vattentorn, 43 st spillvattenpumpstationer samt 4 st dagvattenpumpstationer.
Nytt värmeåtervinningsaggregat vid Dalénumområdet, Lidingö
Denna upphandling gäller upphandling av en värmepump för värmeåtervinning i Stockholm Exergis närkylanät i Dalénumområdet, Lidingö. Värmepumpen ska i ljuddämpnings- och flexibilitetssyfte installeras i container med tillhörande utrustning och funktionalitet. Preliminär storlek för aggregatet är ca 750 kW kylkapacitet.
Finsnickerier till Lidingö stadsbibliotek
Omfattar projektering, produktion samt montering av specialsnickerier/finsnickerier
Ombyggnad av vind i Lidingö
Trasten 1 fasadändring takkupor samt inredning vind.
Renovering av hissar på Käppalaverket på Lidingö
Objektet avser renovering av tre st hissar i Käppalaverket på Lidingö.
Upprustning av tunen i Rudboda på Lidingö
I Rudboda finns det 31 mindre bostadsområden med radhus runt små gräsplättar, sk tun. Dessa gräsplättar används på olika sätt av de boende beroende på ålder, tillgänglighet, intresse och vilken utrustning som finns. Skötseln av områdena har varit bristfällig och därav behövs ett grundligt arbete för att rusta upp tunen och återställa området till ursprungligt skick.
Ombyggnad av golfbana i Lidingö
Ombyggnad av bunkrar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Anmälan av ändring av ventilation i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av restaurang i Lidingö
Bygglov för fasadändring av restaurang.
Ombyggnad av Blåklintsvägen på Lidingö
Ur investeringsbudget 2018-2021. Avser ombyggnation av Blåklinsvägen, som innefattar breddning av väg samt VA-arbeten.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Planer för byte av hisslinor och uppfräschning av hisskorgar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Roslagsskutan 1 fasadändring inglasade balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Roslagsskutan 5 fasadändring inglasade balkonger.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Trålaren 7 skjul samt parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Lidingö
Bygglov för uppförande av plank.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för uppförande av solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus - inglasning balkonger.
Rivning av teatrar i Lidingö
Lidingö 10:469 rivning fjäderholmsteatern.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Lidingö 4:11 lidingö 4:58 lidingö 4:34 rivning befintligt hus, nybyggnad enbostadhus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Lidingö 4:147 tillbyggnad.
Nybyggnad av garage i Lidingö
Lidingö 5:1 (lidingövallen) rivning samt nybyggnad garage.
Nybyggnad av barack i Lidingö
Lidingö 8:90 torsvikshamnen tidsbegränsad bodetablering.
Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Järven 3 ändrad användning från tvättstuga till två lägenheter.
Nybyggnad av barack i Lidingö
Kantarellen 11 tillfälliga byggbodar.
Utvändigt underhåll av kontor i Lidingö
Kippudden 36 fasadändring fönster.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Fredriksberg 14 nybyggnad enbostadshus.
Ny hoppgrop i sporthall på Lidingö
Omfattar projektering och utbyte av befintlig hoppgrop på Danica sporthall.
Säkerhetsåtgärden av gata i Lidingö
Sticklingevägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: