Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, handel och kontor mm på Lidingö, etapp 3 m.fl
Området omfattar 11 detaljplaneetapper. Totalt planeras för 900-1000 nya bostäder (ca 95000 kvm), handel, kontor och förskola bla.
Nybyggnation av bro mellan Lidingö och Stockholm
Bro för gång-, cykel- och mopedtrafik samt spårväg. Avser uppförande av Lilla Lidingöbron samt rivning av Gamla Lidingöbron.
Ombyggnad stadshuset på Lidingö, etapp 3
Yteffektiviseringar, nya konferensrum, nya utrymningsvägar, invändig rivning.
Nybyggnad av ungdomsbostäder, Larsberg i Lidingö
Ca 80 bostäder för ungdomar 18-25 år.
Nybyggnad av hotellägenheter på Lidingö, etapp 1
62 bostadsrätter, 39 kvm/styck.
Ombyggnad av friidrottsanläggning på Lidingö
Avser ombyggnad av friidrottsanläggning och fotbollsplan (men belysningsanläggning) samt omgivande vägar och planer på Lidingövallen.
Ombyggnad av parkeringshus i Lidingö
Invändig rivning av industri, hus 221-232 för ombyggnad till parkeringshus.
Tillbyggnad av tennishall i Lidingö
Lidingö Tennisklubb ska genomföra en utbyggnation av sin nuvarande tennishall med två nya tennisbanor, omklädningsrum, serviceytor och kontorsutrymmen.
Nybyggnad av gc-väg av Södra Kungsvägen på Lidingö
Ur investeringsbudget 2016-2018. Nybyggnad av gc-väg. Avser sträckan mellan Lejonvägen-Bodalsvägen.
Ny- och ombyggnad av gruppbyggda hus i Lidingö
Detaljplanen avser byggnation av sex nya bostäder inom planområdet samt att skydda 1920-tals villan, Villa Brevik, på fastigheten och ge den en flexibel användning för framtiden (bostad, restaurang, hotell och konferens). De sex nya bostadshusen ska bestå av friliggande en- eller tvåbostadshus.
Utbyte av vatten- och spillvattenledningar samt ny dagvattenledning på Lidingö
Entreprenaden omfattar utbyte av vatten och spillvattenledningar, samt ny dagvattenledning. Objekten är belägna på Oskarsstigen samt Mölnavägen/Mölna vändplan.
Stambyte i flerbostadshus på Lidingö, Etapp 1
Avser stambyte i ca 19 lägenheter i en första etapp.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Planer för ombyggnad av befintligt flerbostadshus från 2 bostäder till 3 samt skapa byggrätt för nybyggnation med två lägenheter.
Nybyggand av garage vid Lidingövallen
Nybyggnad av mindre garage för driftens fordon.
Tillbyggnad av verkstad i Lidingö
Båtsmanstorpet 2 tillbyggnad av lager/ verkstad.
Tillbyggnad av affärshus i Lidingö
Gångsätra gård 1 tillbyggnad lokal (willys).
Ombyggnad av väg mm i Lidingö
Ur investeringsbudget 2016-2018. Avser ombyggnad av Mjölksurrevägen samt ny busshållsplats med cykelställ på Lerbovägen och ny gång- och cykelväg längs Mjölksurrevägen.
Nybyggnad av garage i Lidingö
Nybyggnad av garage vid idrottsområde.
Beläggningsarbeten inom Lidingö stad
Avser beläggningsarbeten för Alpstigen, Alvägen, GC-vägar Höguddsområdet, Gåshagaleden, Kottlavägen, Nysätravägen, Solstigen, Stjärnvägen samt Tulevägen.
Beläggningsarbeten inom Lidingö stad
Avser beläggningsarbeten för Banérförarvägen, GC- väg Banérförarvägen, GC-väg mellan Friluftsvägen- Trolldalsvägen, Hålvägen (Riddarv.- Drottningv.), Hålvägen (Drottningv.- Tulev.), Läroverksvägen (Lillåkersväg. - Banérförarv.) samt GC-väg mellan Bultvägen- Herkulesvägen.
Beläggningsarbeten inom Lidingö stad
Avser beläggningsarbeten för Bosö hamnväg, Bosövägen, Elfviksvägen - Lappning, kanthäng samt slitna ytor, GC-väg mellan Bosövägen och Fågelsträcket, GC-väg mellan Jägarstigen och Fågelsträcket, GC-vägar vid Hembyvägen, Korsning Larsbergsvägen - Bodalsvägen, Korsning Skyttevägen - Bosövägen, Kronstigen - Yta mot trappa till Rudboda skola, Källängsvägen, Larsbergsvägen - Från broskarv till Läroverksvägen samt NKV - Kurvan vid Lerduveparken.
Beläggningsarbeten inom Lidingö stad
Avser beläggningsarbeten för GC-väg Vasavägen Södra, GC-väg Vasavägen Norra, Krokusvägen, Askrikevägen, Södergarnsvägen samt Vasavägen-Lejonvägen/Läroverksvägen.
Beläggningsarbeten inom Lidingö stad
Avser beläggningsarbeten för GC-väg: SKV - Sälgstigen, Lapplandsvägen: Lappstigen - Ringvägen, Lappstigen: Valhallavägen - Backkrön, Larsbergstorget, Lerbovägen: Högsätravägen - Kurvan, Pyrolavägen: SKV - Söderliden, SKV: Spårövergång - 30-sträcka, SKV: Tykövägen - Gåshagaleden samt Åkervägen.
Reparation av vägbro på Lidingö
Larsbergsvägens bro över Södra Kungsvägen och Lidingöbanan, knr: 186-8-1, är en platsbyggd vägbro på Larsbergsvägen över Södra Kungsvägen och Lidingöbanan byggd år 1966. Bron är en kontinuerlig plattbro i armerad betong i fyra spann med total längd 61 m och total brobredd 15,9 m.
Ombyggnad av grupphus i Lidingö
fasadändring, ventilation mm, ändring lokal till bostad Sjömärket 1,2 (4 bostäder).
Byte av pontoner i Skärsätra på Lidingö
Avser byte av de yttre pontonerna (3 stycken idag) till vågbrytande i hamnen i Skärsätra Båtklubb.
Fönsterrenovering på skola på Lidingö
Avser renovering av fönster på Bodals skola Hus D1 och D2 på Bodalsvägen 85-87.
Renovering av fasad och byte av fönster på flerbostadshus på Lidingö
Upphandlingen omfattar putsarbeten samt fönsterbyte på tre fastigheter. Objekten är belägna på Lidingö med adresserna Sturevägen 38 (Kv Stormen 5) och Stockholmsvägen 45 (Kv Stormen 6) samt Vårvägen 2-4 (Kv Stenbrottet 6).
Nytt industrigolv/verkstadsgolv vid Käppalaverket på Lidingö
Objektet avser nytt industrigolv på två plan om totalt ca 1 100 m2.
Uppsättande av solceller på fastigheter på Lidingö
Avser installation av solceller på Childhoodhallen, Hersby skola, Siggebogården samt Rudboda skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fregatten 4 & fregatten 5 fasadändring fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Blocket 1 fasadändring inglasning balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Kantarellen 11 inglasning souterräng.
Nybyggnad av idrottshall i Lidingö
Ångturbinen 5 nybyggnad padelhall, två banor.
Tillbyggnad av konferenscentrum i Lidingö
Lidingö 11:328 tillbyggnad entré.
Nybyggnad av telestation i Lidingö
Lidingö 11:419 nybyggnad teknikbod.
Utvändigt underhåll av klubbhus i Lidingö
Lidingö 5:1 (lidingövallen) fasadändring ny port.
Nybyggnad av barack i Lidingö
Lidingö 5:1 tidsbestämt byggbodar (tennishallen).
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Lidingö 5:116 tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Lidingö 5:160 attefall komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Mesen 8 fasadändring fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Nebulosan 8 fasadändring entré.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Skivbytaren 5 rivning och nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av parhus i Lidingö
Skuggan 1 tillbyggnad balkong tvåbostadshus.
Ombyggnad av idrottsplats i Lidingö
Sotudden 1 byte av hiss.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Spjutet 6 tillbyggnad enbostadshus.
Utvändigt underhåll av hotell i Lidingö
Stenbrottet 10 ändrad användning från bankentré till hotellentré.
Ombyggnad av markanläggning i Lidingö
Söderåsen 1 marklov södra.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Tallen 11 nybyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Tordönet 2 tillbyggnad enbostadshus och nybyggnad garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Öland 2 fasadändring trappa, port, ramp, räcke.
Nybyggnad av mur i Lidingö
Nysätra 4 stödmur.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Nysätra 5 fasadändring takmaterial, Nysätra 5 stödmur Nysätra 5.
Tillbyggnad av skärmtak i Lidingö
Kantarellen 11 tillbyggnad skärmtak.
Ombyggnad av kontor i Lidingö
Kantarellen 4 ändring brandskyddet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Köpmannen 1 fasadändring ny balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Lejonet 36 fasadändring byte av fönster.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Högvattnet 41 attefall lägenhet och komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Lidingö
Geväret 13 stödmur.
Rivning av enbostadshus i Lidingö
Aga 1 rivning av hus 22,227,232.
Utvändigt underhåll av fritidsgård i Lidingö
Aga 2 tillbyggnad takterrass.
Tillbyggnad av skidbacke i Lidingö
Avser mindre tillbyggnad/upphöjning av Ekholmsnäsbacken för uppsättning av aggregat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: