Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av hotell i Lidingö
Om- och tillbyggnad av Blue Hotel på Elfviks Udde i Lidingö. Avser totalrenovering av befintlig fastighet om 5.700 kvm med 63 hotellrum, nybyggnation om 2.700 kvm, vilken omfattar nya rum samt nya pooler.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 1 mfl
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.
Stambyte samt om- och påbyggnad mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 3
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området. Denna del avser stamrenovering av 25st lägenheter samt påbyggnad av ytterligare lägenheter på vind och ombyggnad av lägenheter i källare.
Stambyte samt om- och påbyggnad mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 4
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området. Denna del avser stamrenovering av 25st lägenheter samt påbyggnad av ytterligare lägenheter på vind och ombyggnad av lägenheter i källare.
Stambyte i flerbostadshus på Lidingö
Avser stambyte i ca 265 lägenheter.
Tillbyggnad av förskola på Brevik, Lidingö
Tillbyggnad av Brevik förskola, fd Äppelbo förskola, på Tullen 11 och lidingö 11:419 tillbyggnad skola samt borttagande av befintliga moduler.
Ombyggnad av markanläggning i Lidingö
Planer för rivning av befintlig kursgård samt byggnation av sex nya bostäder inom planområdet som kommer att säljas. Även planer att skydda 1920-tals villan, Villa Brevik, på fastigheten och ge den en flexibel användning för framtiden (bostad, restaurang, hotell och konferens). De sex nya bostadshusen ska bestå av friliggande en- eller tvåbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Lidingö
Ombyggnad av kontor och bowlinghall till hotell med 62 st rum.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Avser ombyggnad av befintligt flerbostadshus från 2 bostäder till 3 samt nybyggnation av två lägenheter.
Nybyggnad av gc-väg av Södra Kungsvägen på Lidingö, Etapp 2
Ur investeringsbudget 2016-2018. Nybyggnad av gc-väg. Avser sträckan mellan Lejonvägen-Bodalsvägen.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.
Ombyggnad av hotell i Lidingö
Söderåsen 3 ombyggnad hotell.
Reparation av vägbro på Lidingö
Bron uppfördes 1951 och är en plattbro med konstruktionslängd på 41 meter fördelat på 3 fack. Bron har 8 pelare som är mellan 4,3 och 5,3 meter höga. Bron går över Lidingöbanan vid Bodalsvägen på Lidingö.
Beläggningsunderhåll 2019:1, Lidingö stad
Beläggningsunderhåll avseende 9 objekt, bl a cirkulationsplats Vasavägen-Kottlavägen.
Beläggningsunderhåll 2019:2, Lidingö stad
Beläggningsunderhåll avseende 9 objekt, bl a Södra Kungsvägen.
Utbyte av lager på broar på Lidingö
Lagerbyte på 2 st broar, bro 100-808-6 samt bro 100-888-1.
Tillbyggnad av båthall i Lidingö
Förhandsbesked för tillbyggnad industribyggnad (båthall).
Installation av hiss på skola på Lidingö
Planer finns för installation av hiss i Bodalsskolan.
Nytt värmeåtervinningsaggregat vid Dalénumområdet, Lidingö
Denna upphandling gäller upphandling av en värmepump för värmeåtervinning i Stockholm Exergis närkylanät i Dalénumområdet, Lidingö. Värmepumpen ska i ljuddämpnings- och flexibilitetssyfte installeras i container med tillhörande utrustning och funktionalitet. Preliminär storlek för aggregatet är ca 750 kW kylkapacitet.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Lidingö, Etapp 1
Avser byte av 154 fönster i den första etappen.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Lidingö
Avser fönsterbyte på äldreboende.
Säkerhetsåtgärden av gata i Lidingö
Ur investeringsbudget 2019-2021. Elfviksvägen, trafiksäkerhet för gående och kollektivtrafikanter med nya vägmarkeringar, belysning och upprustning av busshållplatser.
Upprustning av tunen i Rudboda på Lidingö
I Rudboda finns det 31 mindre bostadsområden med radhus runt små gräsplättar, sk tun. Dessa gräsplättar används på olika sätt av de boende beroende på ålder, tillgänglighet, intresse och vilken utrustning som finns. Skötseln av områdena har varit bristfällig och därav behövs ett grundligt arbete för att rusta upp tunen och återställa området till ursprungligt skick.
Lokalombyggnader vid Bo skola på Lidingö
Avser modernisering av ventilation och belysning på Bo skola på Lidingö.
Utvändigt underhåll av brandstation i Lidingö
Bygglov för fasadändring av brandstation med byta av garageportar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av friggebod i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader: poolhus & ateljé.
Ombyggnad av Blåklintsvägen på Lidingö
Ur investeringsbudget 2018-2021. Avser ombyggnation av Blåklinsvägen, som innefattar breddning av väg samt VA-arbeten.
Nybyggnad av plank i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av plank.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad enbostadshus + nybyggnad grindstuga.
Nybyggnad av garage i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Anmälan av tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Lidingö
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Rivning av enbostadshus i Lidingö
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av paviljong i Lidingö
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av paviljong.
Säkerhetsåtgärden av gata i Lidingö
Sticklingevägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: