Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av bro mellan Lidingö och Stockholm
Bro för gång-, cykel- och mopedtrafik samt spårväg. Avser uppförande av Lilla Lidingöbron samt rivning av Gamla Lidingöbron.
Nybyggnad av trygghetslägenheter mm på Lidingö
150-200 trygghetslägenheter, 50-100 vanliga lägenheter i flerbostadshus och radhus, 1 gruppboende med 10 lgh. Om & tillbyggnad av befintlig centrumbyggnad för vårdcentral, gym, träningssal, samlingssal mm (Björnbo Friskvårdscenter).
Nybyggnad av bostäder på Stockby
Ca 200 bostäder i småhus och flerbostadshus planeras.
Nybyggnad av parkeringshus och flerbostadshus på Larsberg
Syftet med planen är att skapa möjligheter för nya lägenheter på den befintliga tomten på Larsbergsvägen 31. Även rivning av befintligt parkeringshus.
Ombyggnad stadshuset på Lidingö, etapp 3
Yteffektiviseringar, nya konferensrum, nya utrymningsvägar, invändig rivning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidingö, etapp 7
Nybyggnation av 129 bostäder i våningshus på 8 samt 22 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rudboda, Lidingö
5 flerbostadshus i 4-6 våningar, garage under mark samt parkeringsplatser. Ca 80 lgh totalt.
Nybyggnad av ungdomsbostäder, Larsberg i Lidingö
Ca 80 bostäder för ungdomar 18-25 år.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lidingö
Rivning av befintligt p-däck, 2 plan garage under mark. Byggs vid korsningen Herserudsvägen/Stjärnvägen.
Ombyggnad av friidrottsanläggning på Lidingö
Avser ombyggnad av friidrottsanläggning och fotbollsplan (men belysningsanläggning) samt omgivande vägar och planer på Lidingövallen.
Ny 24 kV kablar mellan FS Koltorp och FS Käppala, Stockholm
I entreprenaden ska markförläggning av 4 st 24 kV markkabelförband förläggas ifrån FS Koltorp till FS Käppala med subslangar. Sista sträckan under Lidingöbanan ska rör tryckas och regleras.
Nybyggnad av gc-väg av Södra Kungsvägen på Lidingö
Ur investeringsbudget 2016-2018. Nybyggnad av gc-väg. Avser sträckan mellan Lejonvägen-Bodalsvägen.
Tillbyggnad av förskola på Brevik, Lidingö
Tullen 11 och lidingö 11:419 tillbyggnad skola.
Ombyggnad av industri i Lidingö
Avser att utöka kapacitet i förtjockningen samt åstadkomma redundans. Detta åstadkoms genom att komplettera befintlig förtjockning med en stycken bandförtjockare. Inom projektet ingår att bygga ny polymerberedning för all överskottslamförtjockning för att möta det nya behovet av polymer. Ny betongkonstruktion i befintlig byggnad. Ny bandförtjockare med tillhörande pumpar och utrustning ska installeras i befintlig byggnad (SB10). Ny polymerberedning med tillhörande pumpar och utrustning ska installeras i samma befintliga byggnad. El, styr och ventilation tillhörande både bandförtjockare och polymerberedning ska installeras. Konstruktion, el, styr och ventilation kommer att utföras som sidoentreprenader.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 3
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.
Nybyggnad av idrottshall i Lidingö
Ångturbinen 5 nybyggnad padelhall, två banor.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Avser ombyggnad av befintligt flerbostadshus från 2 bostäder till 3 samt nybyggnation av två lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus på Lidingö, Etapp 1
Avser stambyte i ca 19 lägenheter i en första etapp.
Ombyggnad till cirkulationsplats på Lidingö
Ur investeringsbudget 2016-2018.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.
Ombyggnad av hotell i Lidingö
Söderåsen 3 ombyggnad hotell.
Ombyggnad av väg mm i Lidingö
Ur investeringsbudget 2016-2018. Avser ombyggnad av Mjölksurrevägen samt ny busshållsplats med cykelställ på Lerbovägen och ny gång- och cykelväg längs Mjölksurrevägen.
Byte av konstgräs på Breviks IP på Lidingö
Ur investeringsbudget 2016-2018. Avser projektering och utbyte av konstgräsmattan på Breviks IP. Ny konstgräsmatta inklusive sviktpad ska anläggas på samma yta som den befintliga. Marken ska mätas in och justeras innan anläggande.
Tillbyggnad av affärshus i Lidingö
Gångsätra gård 1 tillbyggnad lokal (willys).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasad och fönsterrenovering flerbostadshus.
Ombyggnad av kylsystem i isannex till Danicahallen på Lidingö
Avser ombyggnation av kylsystem i Danicahallens isannex.
Ombyggnad av damm på Lidingö
Renovering av Zetterbergsdammen på Lidingö, entreprenaden kommer att ske i 2 etapper. Etapp 1 av dammen byggs under perioden oktober 2018 till och med mars 2019. Etapp 2 av dammen byggs under perioden oktober 2019 till och med mars 2020.
Beläggningsarbeten inom Lidingö stad
Avser beläggningsarbeten för Alpstigen, Alvägen, GC-vägar Höguddsområdet, Gåshagaleden, Kottlavägen, Nysätravägen, Solstigen, Stjärnvägen samt Tulevägen.
Beläggningsarbeten inom Lidingö stad
Avser beläggningsarbeten för Banérförarvägen, GC- väg Banérförarvägen, GC-väg mellan Friluftsvägen- Trolldalsvägen, Hålvägen (Riddarv.- Drottningv.), Hålvägen (Drottningv.- Tulev.), Läroverksvägen (Lillåkersväg. - Banérförarv.) samt GC-väg mellan Bultvägen- Herkulesvägen.
Beläggningsarbeten inom Lidingö stad
Avser beläggningsarbeten för GC-väg: SKV - Sälgstigen, Lapplandsvägen: Lappstigen - Ringvägen, Lappstigen: Valhallavägen - Backkrön, Larsbergstorget, Lerbovägen: Högsätravägen - Kurvan, Pyrolavägen: SKV - Söderliden, SKV: Spårövergång - 30-sträcka, SKV: Tykövägen - Gåshagaleden samt Åkervägen.
Beläggningsarbeten inom Lidingö stad
Avser beläggningsarbeten på del av eller hel väg på Norra kungsvägen kurvan vid Lerduveparken till förbi kors Fågelsträcket, Harrvägen från Rödstugevägen och Makrillvägen samt Sarvstigen mfl.
Reparation av vägbro på Lidingö
Larsbergsvägens bro över Södra Kungsvägen och Lidingöbanan, knr: 186-8-1, är en platsbyggd vägbro på Larsbergsvägen över Södra Kungsvägen och Lidingöbanan byggd år 1966. Bron är en kontinuerlig plattbro i armerad betong i fyra spann med total längd 61 m och total brobredd 15,9 m.
Ombyggnad av affärshus i Lidingö
Hyresgästanpassning för Lidl butik.
Byte av pontoner i Skärsätra på Lidingö
Avser byte av de yttre pontonerna (3 stycken idag) till vågbrytande i hamnen i Skärsätra Båtklubb.
Beläggningsunderhåll 2018:7, Lidingö stad
Beläggningsunderhåll avseende: Gåshagaleden, GC-väg från Gåshagavägen, Gåshagavägen övergångsställe till nr 5, Gåshagavägen till Hövdingevägen, Lingonstigen, Killingevägen, Krusbärsvägen, Herkulesvägen från SKV till Jupitervägen, GC-vägar vid Larsbergsparken, GC-väg vid Kosterparken.
Ny- och ombyggnad av golfbana i Lidingö
Avser om- och nybyggnation av golfbana.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Planer för byte av hisslinor och uppfräschning av hisskorgar.
Tillbyggnad av hotell i Lidingö
Lidingö 6:103 rivning, mark, tillbyggnad (blue hotel).
Ombyggnad av vind i Lidingö
Trasten 1 fasadändring takkupor samt inredning vind.
Utvändigt underhåll av kontor i Lidingö
Söderåsen 1 fasadändring taktegel.
Utvändigt underhåll av skorsten i Lidingö
Ulven 1 fasadändring skorsten.
Ombyggnad av bryggeri i Lidingö
Sjöjungfrun 2 ändrad användning garage till bryggeri (tidsbegränsat).
Ombyggnad av parkeringsplats i Lidingö
Sobeln 1 ändring av p-platser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Stornäset 4 fasadändring dörrar.
Nybyggnad av nätstation i Lidingö
Lidingö 8:148 nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av barack i Lidingö
Lidingö 8:25 tidsbegränsade byggbodar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Lugnet 9 fasadändring balkonger.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Harren 1 fasadändring fönster, eldstad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fläderbäret 5 fasadändring inglasning balkong.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidingö
Förrådet 1 fasadändring tre portar.
Ombyggnad av kontor i Lidingö
Kostern 6 ändrad användning bowlinghall till kontor (tidsbegränsat).
Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Jungmannen 2 ändring av lokal till bostad.
Nybyggnad av mur i Lidingö
Lejonet 28 stödmur.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Lidingö 4:328 tillbyggnad ventilationsöverbyggnad samt fasadändringar.
Nybyggnad av servicebyggnad i Lidingö
Lidingö 5:1 (lidingövallen) kameratorn.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Kantarellen 11 inglasning souterräng.
Ny hoppgrop i sporthall på Lidingö
Omfattar projektering och utbyte av befintlig hoppgrop på Danica sporthall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: