Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av bro mellan Lidingö och Stockholm
Bro för gång-, cykel- och mopedtrafik samt spårväg. Avser uppförande av Lilla Lidingöbron samt rivning av Gamla Lidingöbron.
Ombyggnad stadshuset på Lidingö, etapp 3
Yteffektiviseringar, nya konferensrum, nya utrymningsvägar, invändig rivning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidingö, etapp 7
Nybyggnation av 129 bostäder i våningshus på 8 samt 22 våningar.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 1 mfl
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.
Säkerhetsåtgärden av gata i Lidingö
Ur investeringsbudget 2019-2021. Avser säkerhetsåtgärder av planskild korsning gata/järnväg i Skärsätra.
Nybyggnad av ungdomsbostäder, Larsberg i Lidingö
Ca 80 bostäder för ungdomar 18-25 år.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Lidingö
Samverkansavtal för projekteringen är tecknat med Veidekke Entreprenad.
Ny 24 kV kablar mellan FS Koltorp och FS Käppala, Stockholm
I entreprenaden ska markförläggning av 4 st 24 kV markkabelförband förläggas ifrån FS Koltorp till FS Käppala med subslangar. Sista sträckan under Lidingöbanan ska rör tryckas och regleras.
Tillbyggnad av skollokaler på Lidingö
Ca 1500 kvm för ateljé/verkstad.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 3
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 4
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.
Om och tillbyggnad av hotell i Lidingö
Ombyggnad och renovering av hotell samt tillbyggnad med spaavdelning.
Ombyggnad av industri i Lidingö
Avser att utöka kapacitet i förtjockningen samt åstadkomma redundans. Detta åstadkoms genom att komplettera befintlig förtjockning med en stycken bandförtjockare. Inom projektet ingår att bygga ny polymerberedning för all överskottslamförtjockning för att möta det nya behovet av polymer. Ny betongkonstruktion i befintlig byggnad. Ny bandförtjockare med tillhörande pumpar och utrustning ska installeras i befintlig byggnad (SB10). Ny polymerberedning med tillhörande pumpar och utrustning ska installeras i samma befintliga byggnad. El, styr och ventilation tillhörande både bandförtjockare och polymerberedning ska installeras. Konstruktion, el, styr och ventilation kommer att utföras som sidoentreprenader.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Avser ombyggnad av befintligt flerbostadshus från 2 bostäder till 3 samt nybyggnation av två lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus på Lidingö, Etapp 1
Avser stambyte i ca 19 lägenheter i en första etapp.
Nybyggnad av parhus i Lidingö
Nybyggnad parhus Linet 17,18.
Nybyggnad av gc-väg av Södra Kungsvägen på Lidingö, Etapp 1
Ur investeringsbudget 2016-2018. Nybyggnad av gc-väg. Avser sträckan mellan Lejonvägen-Bodalsvägen.
Nybyggnad av gc-väg av Södra Kungsvägen på Lidingö, Etapp 2
Ur investeringsbudget 2016-2018. Nybyggnad av gc-väg. Avser sträckan mellan Lejonvägen-Bodalsvägen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Avser fönsterbyte på Fregatten 4 & fregatten 5.
Nybyggand av garage vid Lidingövallen
Nybyggnad av mindre garage för driftens fordon.
Ombyggnad till cirkulationsplats på Lidingö
Ur investeringsbudget 2016-2018.
Ombyggnad av väg mm i Lidingö
Ur investeringsbudget 2016-2018. Avser ombyggnad av Mjölksurrevägen samt ny busshållsplats med cykelställ på Lerbovägen och ny gång- och cykelväg längs Mjölksurrevägen.
Byte av konstgräs på Breviks IP på Lidingö
Ur investeringsbudget 2016-2018. Avser projektering och utbyte av konstgräsmattan på Breviks IP. Ny konstgräsmatta inklusive sviktpad ska anläggas på samma yta som den befintliga. Marken ska mätas in och justeras innan anläggande.
Ombyggnad av hotell i Lidingö
Söderåsen 3 ombyggnad hotell.
Ombyggnad av affärshus i Lidingö
Hyresgästanpassning för Lidl butik.
Nytt styr- och övervakningssystem för VA-anläggningar på Lidingö
Entreprenaden omfattar nytt styr- och övervakningssystem för VA-anläggningar i kommunen. Avser totalt 3 st tryckstegringsanläggningar, 3 st vattentorn, 43 st spillvattenpumpstationer samt 4 st dagvattenpumpstationer.
Reparation av vägbro på Lidingö
Larsbergsvägens bro över Södra Kungsvägen och Lidingöbanan, knr: 186-8-1, är en platsbyggd vägbro på Larsbergsvägen över Södra Kungsvägen och Lidingöbanan byggd år 1966. Bron är en kontinuerlig plattbro i armerad betong i fyra spann med total längd 61 m och total brobredd 15,9 m.
Beläggningsarbeten inom Lidingö stad
Avser beläggningsarbeten på del av eller hel väg på Norra kungsvägen kurvan vid Lerduveparken till förbi kors Fågelsträcket, Harrvägen från Rödstugevägen och Makrillvägen samt Sarvstigen mfl.
Byte av pontoner i Skärsätra på Lidingö
Avser byte av de yttre pontonerna (3 stycken idag) till vågbrytande i hamnen i Skärsätra Båtklubb.
Beläggningsunderhåll 2018:7, Lidingö stad
Beläggningsunderhåll avseende: Gåshagaleden, GC-väg från Gåshagavägen, Gåshagavägen övergångsställe till nr 5, Gåshagavägen till Hövdingevägen, Lingonstigen, Killingevägen, Krusbärsvägen, Herkulesvägen från SKV till Jupitervägen, GC-vägar vid Larsbergsparken, GC-väg vid Kosterparken.
Ny- och ombyggnad av golfbana i Lidingö
Avser om- och nybyggnation av golfbana.
Ombyggnad av golfbana i Lidingö
Ombyggnad av bunkrar.
Tillbyggnad av hotell i Lidingö
Lidingö 6:103 rivning, mark, tillbyggnad (blue hotel).
Utvändigt underhåll av skorsten i Lidingö
Ulven 1 fasadändring skorsten.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Planer för byte av hisslinor och uppfräschning av hisskorgar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Roslagsskutan 1 fasadändring inglasade balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Roslagsskutan 5 fasadändring inglasade balkonger.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Trålaren 7 skjul samt parkeringsplats.
Nybyggnad av barack i Lidingö
Lidingö 8:25 tidsbegränsade byggbodar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Lugnet 9 fasadändring balkonger.
Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Järven 3 ändrad användning från tvättstuga till två lägenheter.
Nybyggnad av mur i Lidingö
Lejonet 28 stödmur.
Rivning av teatrar i Lidingö
Lidingö 10:469 rivning fjäderholmsteatern.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Lidingö 4:11 lidingö 4:58 lidingö 4:34 rivning befintligt hus, nybyggnad enbostadhus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Lidingö 4:328 tillbyggnad ventilationsöverbyggnad samt fasadändringar.
Nybyggnad av garage i Lidingö
Lidingö 5:1 (lidingövallen) rivning samt nybyggnad garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fläderbäret 5 fasadändring inglasning balkong.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Harren 1 fasadändring fönster, eldstad.
Ny hoppgrop i sporthall på Lidingö
Omfattar projektering och utbyte av befintlig hoppgrop på Danica sporthall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: