Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utökning av verksamhetsområde på Lidingö
Syftet med planarbetet för Stockbys verksamhetsområde är att dels pröva möjligheten att utöka tillåten byggrätt (byggnadsarea och byggnadshöjd), dels komplettera markanvändningen så att företagshotell och kontorsboende medges på övervåningar, dels att restaurang, sport och parkering medges på en ny byggrätt. En utökning av antalet parkeringsplatser ska också prövas i planarbetet. Verksamhetsområdet som är cirka 120 000 kvm stort ligger mellan Gångsätra och Koltorp, söder om Kyrkviken. Inom verksamhetsområdet Stockby, benämnt Stockby hantverksby, finns 29 fastigheter.
Ombyggnad av Käppalaverket på Lidingö
Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet. Projektet kommer att delas in i ett antal delprojekt.
Nybyggnad av hotellägenheter på Lidingö, etapp 1
62 bostadsrätter, 39 kvm/styck.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Planer för nybyggnad av flerbostadshus samt schaktning/utfyllnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lidingö
4 våningar + sutteräng, garage, p-platser.
Nybyggnad av industrihus i Lidingö
Planer för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus på Lidingö
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av kontor på Lidingö
Avser nybyggnad av kontor i Lidingö,
Nybyggnad av bostäder i Lidingö
Planer för rivning av befintlig kursgård samt byggnation av sex nya bostäder inom planområdet som kommer att säljas. Även planer att skydda 1920-tals villan, Villa Brevik, på fastigheten och ge den en flexibel användning för framtiden (bostad, restaurang, hotell och konferens). De sex nya bostadshusen ska bestå av friliggande en- eller tvåbostadshus.
Nybyggnad av idrottshall i Lidingö
Nybyggnad av idrottshall.
Byte av slamskrapor vid Käppalaverket på Lidingö
Objektet avser byte av slamskrapor ES01-06, Käppalaverket. Projektet är uppdelat i fyra entreprenaddelar: E01 Byggentreprenad, E02 Maskinentreprenad, E03 Elentreprenad samt E04 Styrentreprenad.
Förtätning av bostadsområde, Lidingö
Planer finns för att förtätatas med olika typer av bostäder, främst trygghetslägenheter.
Nybyggand av garage vid Lidingövallen
Nybyggnad av mindre garage för driftens fordon.
Ombyggnad av väg/gata i Lidingö
Planer finns för ombyggnad av väg och ny mur vid Torsvik station.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Lidingö, Etapp 1
Avser byte av totalt ca 669 i föreningen varav 154 fönster är bytt i en första etapp. Denna del avser resten samt balkonginglasning.
Ombyggnad av damm på Lidingö
Renovering av Zetterbergsdammen på Lidingö, entreprenaden kommer att ske i 2 etapper. Etapp 1 av dammen byggs under perioden oktober 2018 till och med mars 2019. Etapp 2 av dammen byggs under perioden oktober 2019 till och med mars 2020.
Anläggande av konstgräsplan på Lidingö
Upphandlingen omfattar byggnation av fotbollsplan vid Dalénum på Lidingö. I arbetet ingår bergschakt, jordschakt, dräneringsarbeten, finplanering, VA, och el, belysning samt anläggning av konstgräsplan med kringytor.
Nybyggnad av reservkraftsanläggning i Torsvik på Lidingö
Nybyggnad av reservkraftsanläggning i Torsvik, Lidingö.
Ombyggnad till padelanläggning i Lidingö
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Installation av hiss på skola på Lidingö
Planer finns för installation av hiss i Bodalsskolan.
Ombyggnad av butik i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av kontor till butik.
Rivning av förskola i Lidingö
Rivningslov för rivning av förskola & klocktorn.
Ombyggnad av restaurang i Lidingö
Anmälan av ändrad planlösning i restaurang.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus på Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning av balkonger Fyren 2,1.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus på Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning av balkonger.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus på Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning balkonger.
Utvändigt underhåll av skola i Lidingö
Bygglov för fasadändring av skola - fönster.
Ombyggnad av kontor i Lidingö
Anmälan av ändring av bärande konstruktion i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Lidingö
Avser ändrad användning av förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Avser byte av miljösystem som innebär att fjärrvärmen byts ut till egenproducerad energi.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av enbostadshus - solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus - dörrar till uteplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus - inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus - inglasning balkong.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av fritidshus.
Ombyggnad av småbåtshamn i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av småbåtshamn.
Nybyggnad av barack i Lidingö
Tidsbegränsat lov för uppställning/uppförande baracker.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lidingö
Tidsbegränsat lov för uppställning/uppförande återvinningsstation.
Ombyggnad av skola i Lidingö
Tidsbegränsat lov för ändrad användning skola.
Ombyggnad av kontor i Lidingö
Anmälan av ändring som påverkar brandskyddet i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av garage i Lidingö
Anmälan av ändring av bärande konstruktion i garage - solceller på tak.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Anmälan av nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Lidingö
Bygglov för fasadändring av skola - solceller på tak.
Nybyggnad av carport i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av idrottsplats - två padelbanor.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - grindstuga.
Nybyggnad av småbåtshamn i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av småbåtshamn.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av balkong.
Nybyggnad av mur i Lidingö
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidingö
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av sophus i Lidingö
Bygglov för uppförande av sopkärlsbehållare.
Nybyggnad av telestation i Lidingö
Bygglov för uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Lidingö
Bygglov för uppförande av tekniknod.
Nybyggnad av skärmtak i Lidingö
Bygglov för uppförande av väderskydd i lekpark.
Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av kontor till bostad.
Byte av fönster på skola på Lidingö
Avser byte till fönster av kompositmaterial, öppningsbara, på Källängens skola, hus A3. Beräknat antal är 24 stycken enheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: