Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Säkerhetsåtgärden av gata i Lidingö
Ur investeringsbudget 2019-2021. Avser säkerhetsåtgärder av planskild korsning gata/järnväg i Skärsätra.
Nybyggnad av hotellägenheter på Lidingö, etapp 1
62 bostadsrätter, 39 kvm/styck.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lidingö
4 våningar + sutteräng, garage, p-platser.
Tillbyggnad av skollokaler på Lidingö
Ca 1500 kvm för ateljé/verkstad.
Nybyggnad av bostäder i Lidingö
Planer för rivning av befintlig kursgård samt byggnation av sex nya bostäder inom planområdet som kommer att säljas. Även planer att skydda 1920-tals villan, Villa Brevik, på fastigheten och ge den en flexibel användning för framtiden (bostad, restaurang, hotell och konferens). De sex nya bostadshusen ska bestå av friliggande en- eller tvåbostadshus.
Nybyggnad av idrottshall i Lidingö
Nybyggnad av idrottshall.
Byte av slamskrapor vid Käppalaverket på Lidingö
Objektet avser byte av slamskrapor ES01-06, Käppalaverket. Projektet är uppdelat i fyra entreprenaddelar: E01 Byggentreprenad, E02 Maskinentreprenad, E03 Elentreprenad samt E04 Styrentreprenad.
Förtätning av bostadsområde, Lidingö
Planer finns för att förtätatas med olika typer av bostäder, främst trygghetslägenheter.
Ombyggnad av damm på Lidingö
Renovering av Zetterbergsdammen på Lidingö, entreprenaden kommer att ske i 2 etapper. Etapp 1 av dammen byggs under perioden oktober 2018 till och med mars 2019. Etapp 2 av dammen byggs under perioden oktober 2019 till och med mars 2020.
Ombyggnad av VA-ledningar på Lidingö
Entreprenaden omfattar VA-arbeten vid Sveavägen-Kottlavägen på Lidingö.
Utbyte av lager på broar på Lidingö
Lagerbyte på 2 st broar, bro 100-808-6 samt bro 100-888-1.
Ombyggnad av golfbana i Lidingö
Lidingö 4:338 marklov dammar.
Installation av hiss på skola på Lidingö
Planer finns för installation av hiss i Bodalsskolan.
Stambyte i flerbostadshus i Lidingö
Anmälan av ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus.
Tillbyggnad av golfbana i Lidingö
Tillbyggnad av golfbana.
Fönsterbyte på församlingsgård i Lidingö
Planer för fönsterbyte på S:ta Anna gården.
Renovering av fasad på kulturbyggnad på Lidingö
Avser varsam renovering av fasad på kulturbyggnad, Stallet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Lidingö
Bygglov för fasadändring av skola - fönster.
Ombyggnad av kontor i Lidingö
Anmälan av ändring av bärande konstruktion i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Lidingö
Avser ändrad användning av förskola till kontor/lager.
Ombyggnad av förskola i Lidingö
Avser ändrad användning av förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Avser fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av enbostadshus - solceller.
Rivning av fritidshus i Lidingö
Rivningslov för rivning av fritidshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lidingö
Tidsbegränsat lov för uppställning/uppförande återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Anmälan av nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Lidingö
Anmälan av ändrad planlösning i sporthall.
Nybyggnad av carport i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av mur i Lidingö
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av sophus i Lidingö
Bygglov för uppförande av sopkärlsbehållare.
Nybyggnad av skärmtak i Lidingö
Bygglov för uppförande av väderskydd med skylt/ljusanordning.
Ombyggnad av veterinärstation i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av affärslokal till hunddagis.
Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: