Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Käppalaverket på Lidingö
Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet. Projektet kommer att delas in i ett antal delprojekt.
Ombyggnad av friidrottsanläggning på Lidingö
Avser ombyggnad av friidrottsanläggning och fotbollsplan (med belysningsanläggning) samt omgivande vägar och planer på Lidingövallen.
Ombyggnad av VA-ledningar på Lidingö
Entreprenaden omfattar VA-arbeten vid Täcka Udden, Grönstaviken.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.
Ombyggnad av kontorshus i Lidingö
Avser renovering av kontorsyta på ca 300kvm.
Ombyggnad av VA-ledningar på Lidingö
Entreprenaden omfattar VA-arbeten vid Sveavägen-Kottlavägen på Lidingö.
Ombyggnad av förskola i Lidingö
Installation av hiss.
Utbyte av lager på broar på Lidingö
Lagerbyte på 2 st broar, bro 100-808-6 samt bro 100-888-1.
Reparation av broar samt gc-tunnlar, Lidingö kommun
Avser Bro 186-4-1, Bro 186-5-1, Bro 186-33-1 samt Bro 186-34-1. Projektet omfattar tätskiktsbyte och betongreparation av två GC-tunnlar samt två gångtunnlar under bro.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Avser byte av fönster och balkongdörrar, det handlar om 36 lägenheter.
Renovering av fasad på kulturbyggnad på Lidingö
Avser varsam renovering av fasad på kulturbyggnad, Stallet.
Installation av hiss på skola på Lidingö
Planer finns för installation av hiss i Bodalsskolan.
Fönsterbyte på församlingsgård i Lidingö
Planer för fönsterbyte på S:ta Anna gården.
Renovering av flerbostadshus, Lidingö
Avser stambyte, nya kök, badrum samt ytskikt.
Tillbyggnad av golfbana i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av golfbana.
Ombyggnad av skola i Lidingö
Anmälan av ändring av bärande konstruktion i skola.
Ombyggnad av skola i Lidingö
Bygglov för ändrad användning - bibliotek till skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadändring av flerbostadshus - balkonger.
Utvändigt underhåll av kontor i Lidingö
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Lidingö
Tidsbegränsat lov för uppställning/uppförande kontorsbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lidingö
Tidsbegränsat lov för uppställning/uppförande återvinningsstation lidingövallen.
Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Nybyggnad av plank i Lidingö
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Anmälan av nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - slaktbod.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Tillbyggnad av brygga i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av brygga - sticklinge brygga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inredning av ytterligare bostad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Avser uppsättning av 1 fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: