Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av hotell i Lidingö
Om- och tillbyggnad av Blue Hotel på Elfviks Udde i Lidingö. Avser totalrenovering av befintlig fastighet om 5.700 kvm med 63 hotellrum, nybyggnation om 2.700 kvm, vilken omfattar nya rum samt nya pooler.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lidingö
4 våningar + sutteräng, garage, p-platser.
Stambyte samt om- och påbyggnad mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 3
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området. Denna del avser stamrenovering av 25st lägenheter samt påbyggnad av ytterligare lägenheter på vind och ombyggnad av lägenheter i källare.
Stambyte samt om- och påbyggnad mm i flerbostadshus på Lidingö, etapp 4
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området. Denna del avser stamrenovering av 25st lägenheter samt påbyggnad av ytterligare lägenheter på vind och ombyggnad av lägenheter i källare.
Stambyte i flerbostadshus på Lidingö
Avser stambyte i ca 265 lägenheter.
Tillbyggnad av skollokaler på Lidingö
Ca 1500 kvm för ateljé/verkstad.
Tillbyggnad av förskola på Brevik, Lidingö
Tullen 11 och lidingö 11:419 tillbyggnad skola samt borttagande av befintliga moduler.
Ombyggnad av hotell i Lidingö
Ombyggnad av kontor och bowlinghall till hotell med 62 st rum.
Nybyggnad av gc-väg av Södra Kungsvägen på Lidingö, Etapp 2
Ur investeringsbudget 2016-2018. Nybyggnad av gc-väg. Avser sträckan mellan Lejonvägen-Bodalsvägen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Avser fönsterbyte på Fregatten 4 & fregatten 5.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.
Reparation av vägbro på Lidingö
Bron uppfördes 1951 och är en plattbro med konstruktionslängd på 41 meter fördelat på 3 fack. Bron har 8 pelare som är mellan 4,3 och 5,3 meter höga. Bron går över Lidingöbanan vid Bodalsvägen på Lidingö.
Ombyggnad av kylsystem i isannex till Danicahallen på Lidingö
Avser ombyggnation av kylsystem i Danicahallens isannex.
Nytt styr- och övervakningssystem för VA-anläggningar på Lidingö
Entreprenaden omfattar nytt styr- och övervakningssystem för VA-anläggningar i kommunen. Avser totalt 3 st tryckstegringsanläggningar, 3 st vattentorn, 43 st spillvattenpumpstationer samt 4 st dagvattenpumpstationer.
Renovering av förluftningskanal i Käppalaverket på Lidingö
Objektet avser renovering av förluftningskanal CH00-FL, Käppalaverket.
Utbyte av lager på broar längs väg 277 i Stockholm/Lidingö
Objektet avser utförande av lagerbyte avseende 7 st broar på väg 277 i avsnitt Ropsten och Lidingö samt på- och avfarter.
Beläggningsunderhåll 2019:1, Lidingö stad
Beläggningsunderhåll avseende 9 objekt, bl a cirkulationsplats Vasavägen-Kottlavägen.
Beläggningsunderhåll 2019:2, Lidingö stad
Beläggningsunderhåll avseende 9 objekt, bl a Södra Kungsvägen.
Nytt värmeåtervinningsaggregat vid Dalénumområdet, Lidingö
Denna upphandling gäller upphandling av en värmepump för värmeåtervinning i Stockholm Exergis närkylanät i Dalénumområdet, Lidingö. Värmepumpen ska i ljuddämpnings- och flexibilitetssyfte installeras i container med tillhörande utrustning och funktionalitet. Preliminär storlek för aggregatet är ca 750 kW kylkapacitet.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Lidingö
Avser fönsterbyte på äldreboende.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Lidingö, Etapp 1
Avser byte av 154 fönster i den första etappen.
Säkerhetsåtgärden av gata i Lidingö
Ur investeringsbudget 2019-2021. Elfviksvägen, trafiksäkerhet för gående och kollektivtrafikanter med nya vägmarkeringar, belysning och upprustning av busshållplatser.
Finsnickerier till Lidingö stadsbibliotek
Omfattar projektering, produktion samt montering av specialsnickerier/finsnickerier
Ombyggnad av vind i Lidingö
Trasten 1 fasadändring takkupor samt inredning vind.
Renovering av hissar på Käppalaverket på Lidingö
Objektet avser renovering av tre st hissar i Käppalaverket på Lidingö.
Upprustning av tunen i Rudboda på Lidingö
I Rudboda finns det 31 mindre bostadsområden med radhus runt små gräsplättar, sk tun. Dessa gräsplättar används på olika sätt av de boende beroende på ålder, tillgänglighet, intresse och vilken utrustning som finns. Skötseln av områdena har varit bristfällig och därav behövs ett grundligt arbete för att rusta upp tunen och återställa området till ursprungligt skick.
Markentreprenad för installation av fordonsvåg vid Käppalaverket, Lidingö
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för markarbeten inför installation av en fordonsvåg på Käppalaverket.
Ombyggnad av golfbana i Lidingö
Ombyggnad av bunkrar.
Ombyggnad av Blåklintsvägen på Lidingö
Ur investeringsbudget 2018-2021. Avser ombyggnation av Blåklinsvägen, som innefattar breddning av väg samt VA-arbeten.
Utvändigt underhåll av brandstation i Lidingö
Bygglov för fasadändring av brandstation med byta av garageportar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Anmälan av ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus.
Tillbyggnad av stadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av stadshus (utvändig hiss).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring balkonger av flerbostadshus.
Nybyggnad av friggebod i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader: poolhus & ateljé.
Nybyggnad av plank i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av plank.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadhus samt stödmurar och markförändringar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av enbostadhus.
Nybyggnad av mur i Lidingö
Bygglov för uppförande av mur.
Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Anmälan av ändring av ventilation i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Anmälan av tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Lidingö
Anmälan av tillbyggnad av grindstuga.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av enbostadhus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Avser byte av fönster, fönsterdörrar och åter isolerar balkongens väggar.
Ombyggnad av markanläggning i Lidingö
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Rivning av enbostadshus i Lidingö
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Säkerhetsåtgärden av gata i Lidingö
Sticklingevägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: