Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Säkerhetsåtgärden av gata i Lidingö
Ur investeringsbudget 2019-2021. Avser säkerhetsåtgärder av planskild korsning gata/järnväg i Skärsätra.
Nybyggnad av hotellägenheter på Lidingö, etapp 1
62 bostadsrätter, 39 kvm/styck.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lidingö
4 våningar + sutteräng, garage, p-platser.
Ombyggnad av friidrottsanläggning på Lidingö
Avser ombyggnad av friidrottsanläggning och fotbollsplan (med belysningsanläggning) samt omgivande vägar och planer på Lidingövallen.
Om- och nybyggnad av förskola på Brevik, Lidingö
Avser ombyggnad av befintliga lokaler på ca 200 kvn samt nybyggnad av lokal på 700 kvm för Brevik förskola, fd Äppelbo förskola, på Tullen 11 och lidingö 11:419.
Tillbyggnad av skollokaler på Lidingö
Ca 1500 kvm för ateljé/verkstad.
Nybyggnad av förskola på Lidingö
En förskola för 70-100 barn, ca 1350 kvm planeras. 1 eller 2 våningar, fd Kalvhagens förskola.
Nybyggnad av förskola i Gångsätra
Planer finns för nybyggnation av förskola i Gångsätra.
Utbyggnad av gymnasieskola i Lidingö
Utbyggnad av Hersby gymnasium.
Ombyggnad av VA-ledningar på Lidingö
Entreprenaden omfattar VA-arbeten vid Täcka Udden, Grönstaviken.
Byte av slamskrapor vid Käppalaverket på Lidingö
Objektet avser byte av slamskrapor ES01-06, Käppalaverket. Projektet är uppdelat i fyra entreprenaddelar: E01 Byggentreprenad, E02 Maskinentreprenad, E03 Elentreprenad samt E04 Styrentreprenad.
Förtätning av bostadsområde, Lidingö
Planer finns för att förtätatas med olika typer av bostäder, främst trygghetslägenheter.
Renovering av flerbostadshus, Lidingö
Avser stambyte, nya kök, badrum samt ytskikt.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.
Ombyggnad av damm på Lidingö
Renovering av Zetterbergsdammen på Lidingö, entreprenaden kommer att ske i 2 etapper. Etapp 1 av dammen byggs under perioden oktober 2018 till och med mars 2019. Etapp 2 av dammen byggs under perioden oktober 2019 till och med mars 2020.
Ombyggnad av VA-ledningar på Lidingö
Entreprenaden omfattar VA-arbeten vid Sveavägen-Kottlavägen på Lidingö.
Reparation av broar samt gc-tunnlar, Lidingö kommun
Avser Bro 186-4-1, Bro 186-5-1, Bro 186-33-1 samt Bro 186-34-1. Projektet omfattar tätskiktsbyte och betongreparation av två GC-tunnlar samt två gångtunnlar under bro.
Ombyggnad av förskola i Lidingö
Installation av hiss.
Utbyte av lager på broar på Lidingö
Lagerbyte på 2 st broar, bro 100-808-6 samt bro 100-888-1.
Installation av hiss på skola på Lidingö
Planer finns för installation av hiss i Bodalsskolan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Avser byte av fönster och balkongdörrar, det handlar om 36 lägenheter.
Renovering av fasad på kulturbyggnad på Lidingö
Avser varsam renovering av fasad på kulturbyggnad, Stallet.
Stambyte i flerbostadshus i Lidingö
Anmälan av ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus.
Fönsterbyte på församlingsgård i Lidingö
Planer för fönsterbyte på S:ta Anna gården.
Tillbyggnad av golfbana i Lidingö
Tillbyggnad av golfbana.
Utbyggnad av industriområde Stocby
Avser tillbyggnad av en våning på kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Lidingö
Avser ändrad användning - bibliotek till skola.
Ombyggnad av kontor i Lidingö
Avser ändrad användning av förskola till kontor/lager.
Ombyggnad av skola i Lidingö
Avser ändrad användning av kontorsbyggnad - från kontor till skola
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Avser fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidingö
Avser fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Lidingö
Anmälan av ändring av bärande konstruktion i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Lidingö
Ändrad användning av kontorsbyggnad.
Rivning av fritidshus i Lidingö
Rivningslov för rivning av fritidshus.
Nybyggnad av barack i Lidingö
Tidsbegränsat lov för uppställning/uppförande barack.
Nybyggnad av kontor i Lidingö
Tidsbegränsat lov för uppställning/uppförande kontorsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Anmälan av nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Lidingö
Anmälan av ändrad planlösning i sporthall.
Ombyggnad av garage i Lidingö
Anmälan av ändring av bärande konstruktion i garage.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt schaktning/utfyllnad.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Tillbyggnad av brygga i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av brygga - sticklinge brygga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inredning av ytterligare bostad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Lidingö
Bygglov för uppförande av väderskydd med skylt/ljusanordning.
Ombyggnad av veterinärstation i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av affärslokal till hunddagis.
Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Om/Nybyggnad busshållplats på Lidingö
Avser om-nybyggnad av busshållplats.
Ombyggnad av skola i Lidingö
Anmälan av ändring av bärande konstruktion i skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: