Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parkeringshus och flerbostadshus på Larsberg
Syftet med planen är att skapa möjligheter för nya lägenheter på den befintliga tomten på Larsbergsvägen 31. Även rivning av befintligt parkeringshus.
Nybyggnad av fotbollsplan, idrottshall mm i Lidingö
Avser nytt idrottsområde i Högsätra med ny sporthall, fotbollsplan och utegym.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus på Lidingö
Totalt på Kv Herkules 110 lägenheter. Totalt på Kv Juno 350 lägenheter. Totalt 460 lägenheter på hela området.
Ombyggnad av friidrottsanläggning på Lidingö
Avser ombyggnad av friidrottsanläggning och fotbollsplan (men belysningsanläggning) samt omgivande vägar och planer på Lidingövallen.
Stambyte i flerbostadshus på Lidingö
Avser stambyte i ca 265 lägenheter.
Tillbyggnad av förskola på Brevik, Lidingö
Tillbyggnad av Brevik förskola, fd Äppelbo förskola, på Tullen 11 och lidingö 11:419 tillbyggnad skola samt borttagande av befintliga moduler.
Nybyggnad av förskola i Gångsätra
Planer finns för nybyggnation av förskola i Gångsätra.
Ombyggnad av markanläggning i Lidingö
Planer för rivning av befintlig kursgård samt byggnation av sex nya bostäder inom planområdet som kommer att säljas. Även planer att skydda 1920-tals villan, Villa Brevik, på fastigheten och ge den en flexibel användning för framtiden (bostad, restaurang, hotell och konferens). De sex nya bostadshusen ska bestå av friliggande en- eller tvåbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Lidingö
Ombyggnad av kontor och bowlinghall till hotell med 62 st rum.
Ombyggnad till cirkulationsplats på Lidingö
Ur investeringsbudget 2016-2018.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.
Ombyggnad av väg/gata i Lidingö
Planer finns för ombyggnad av väg och ny mur vid Torsvik station.
Ombyggnad av kontor i Lidingö
Bygglov för fasadändring samt ändrad användning från garage till kontor av ekonomibyggnad till kyrkogårdsförvaltningen Lidingö.
Ombyggnad av damm på Lidingö
Renovering av Zetterbergsdammen på Lidingö, entreprenaden kommer att ske i 2 etapper. Etapp 1 av dammen byggs under perioden oktober 2018 till och med mars 2019. Etapp 2 av dammen byggs under perioden oktober 2019 till och med mars 2020.
Utbyte av lager på broar på Lidingö
Lagerbyte på 2 st broar, bro 100-808-6 samt bro 100-888-1.
Ombyggnad av golfbana i Lidingö
Lidingö 4:338 marklov dammar.
Installation av hiss på skola på Lidingö
Planer finns för installation av hiss i Bodalsskolan.
Tillbyggnad av båthall i Lidingö
Förhandsbesked för tillbyggnad industribyggnad (båthall).
Fönsterbyte på flerbostadshus i Lidingö, Etapp 1
Avser byte av 154 fönster i den första etappen.
Säkerhetsåtgärden av gata i Lidingö
Ur investeringsbudget 2019-2021. Elfviksvägen, trafiksäkerhet för gående och kollektivtrafikanter med nya vägmarkeringar, belysning och upprustning av busshållplatser.
Fönsterbyte på församlingsgård i Lidingö
Planer för fönsterbyte på S:ta Anna gården.
Lokalombyggnader vid Bo skola på Lidingö
Avser modernisering av ventilation och belysning på Bo skola på Lidingö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av källare till lägenheter.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring + stambyte i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus - inglasning balkonger.
Ombyggnad av Blåklintsvägen på Lidingö
Ur investeringsbudget 2018-2021. Avser ombyggnation av Blåklinsvägen, som innefattar breddning av väg samt VA-arbeten.
Nybyggnad av paviljong i Lidingö
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av paviljong.
Nybyggnad av garage i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av småbåtshamn / mor annas brygga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad enbostadshus + nybyggnad grindstuga.
Ombyggnad av markanläggning i Lidingö
Marklov för schaktning/utfyllnad (lidingövallen).
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: