Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Nybyggnad av huvudtunnel för ny tunnelbana vid Barkarby
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bla bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för komplett station Barkarby station och Barkarbystadens station. Mark och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby.
Nybyggnad av bostäder kommersiella lokaler och skidanläggning på Nya Veddesta
I etapp 3 av Nya Veddesta planeras 6 kvarter med ca 60 000 kvm för bostäder och ca 60 000 kvm för kultur, idrott, handel, kontor och lager. Avser Veddesta 2:1, 2:7 och 2:33. Denna etapp omfattar nybyggnad av 600 lägenheter, kommersiella lokaler samt en inomhus-skidanläggning för längdskidor under mark.
Nybyggnad av mötesplats för utbildningscentrum, Barkarby, etapp 1
Avser nybyggnad av kontor och ett utbildningscentrum som är en mötesplats för naturvetenskap, teknik, kultur, fritid och högre lärande.
Nybyggnad av bostäder i Barkarby, Järfälla
Avser nybyggnad av bostäder och lokaler samt plats för en förskola med 6 förskoleavdelningar som skall drivas i privat regi.
Nybyggnad av bostäder och kontor mm på Nya Veddesta
Totalt i etapp 1 för Nya Veddesta ska ca 2000 nya bostäder, kontor, service och andra verksamheter byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla, etapp 1
Totalt planeras 260 lägenheter och parkeringshus på en total yta av 19471. Denna del avser nybyggnad av 127 hyresrätter. 7860 Ljus BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla, etapp 2
Totalt planeras 260 lägenheter och parkeringshus på en total yta av 19471. Denna del avser nybyggnad av 133 hyresrätter. 7870 Ljus BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla, ca 185 lägenheter på första etappen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser nybyggnad av två lamellhus om ca 120 lägenheter. Detta projekt avser för etapp 2. Etapp 1: 1292591
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Planen möjliggör cirka 2 200 bostäder samt service, centrumverksamheter, kontor, torg, parker och en tunnelbanestation med två uppgångar.
Nybyggnad av bro över Bällstaån i Järfälla
Upphandlingen avser utförande av Veddestabron brodel fyra (4) och brodel sex (6), trafikplats Enköpingsvägen/Veddestabron samt överbyggnad med överytor över hela bron, brodel 1-5. Totalentreprenaden ska genomföras i samarbetsformen utökad samverkan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 7A
Etapp 7 i Söderdalen/Elverkstomten består av 3 delar; 7A-C. Denna del avser nybyggnad av 77 st bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla, Etapp 1
Planer finns för nybyggnation av totalt ca 180 st lägenheter på Söderhöjden i Södra Jakobsberg, Tallbohov.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla, Etapp 2
Planer finns för nybyggnation av totalt ca 180 st lägenheter på Söderhöjden i Södra Jakobsberg, Tallbohov.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla, Etapp 3
Planer finns för nybyggnation av totalt ca 180 st lägenheter på Söderhöjden i Södra Jakobsberg, Tallbohov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 70 lägenheter.
Nybyggnad av polisstation i Järfälla
Planer finns för nybyggnation av polisstation i Järfälla. Placering är ej bestämd i dagsläget.
Nybyggnad av F-6 skola i Barkarby, Järfälla
mfattar Nybyggnation av skola F-6 inom Barkarbystaden etapp III. Skolan skall innehålla förskola för 240 barn samt grundskola upp till årskurs 6 för upp till 420 barn/elever. Dessutom skolkök med matsal, slöjd- musik- och bildsalar, bibliotek, idrottssal samt administrativa- och tekniska delar/utrymmen.
Nybyggnad av förskola i Järfälla
Planer finns för nybyggnad av förskola, engelbrekts
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 92 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla, Etapp 1
Totalt finns planer för nybyggnation av 150-200 st lägenheter om 10000 BTA på Tallbohov i Södra Jakobsberg.
Arbetsgator samt ledningar i Veddesta, Järfälla
Entreprenaden omfattar arbetsgator och ledningar (El, VA, Fjärrvärme mm) på del av Veddestavägen. Området sträcker sig mellan ny anslutning mot Ekonomivägen och till Veddestavägens anslutning mot Äggelundavägen.
Omläggning av va-ledningar längs Hästskovägen i Järfälla
Ur kommunens investeringsbudget. Avser omläggning av va-ledningar längs Hästskovägen.
Rivning av centrum i Veddesta
Rivning av bostäder inför nybyggnation i Nya Veddesta (id: 1319036).
Modernisering av kulturscen vid skola i Järfälla
Omfattningen kommer att bland annat att vara ljud, ljus, el, teknik och inredning. Vissa moment av måleri och bygg kommer också att förekomma.
Upprustning av GC-vägar i Järfälla
Planer finns för en upprustning av en GC-väg i Järfälla.
Ny 130/10 kV station i Barkarby
Ny 130/10 kV station.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Järfälla
Avser renovering och isolering av delar av fasad vid hiss-schakt. Fasaden har plåtbeklädnad.
Utbyggnad av matsal vid Björkebyskolan i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Ca 50 platser.
Ombyggnad av värme och ventilation i skola i Järfälla
Avser ombyggnation/renovering av luft- och värmesystem på Viksjöskolan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av samtliga balkonger samt två markterasser).
Ny temalekplats i Jakobsberg
Ur investeringsbudget 2016-2019. Temalekplats med trädgårdväxter för alla barn och med extra tanke på de med perceptuella hinder.
Ombyggnad av lekplats i Järfälla
Upprustning och ombyggnation av lekpark enligt Lek- och aktivitetsplanen. Ersätter investering i Vibblaby ängar.
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med ca 300 kvm.
Nybyggnad av lekplats i Järfälla
Lekplats i Kyrkparken med lekmiljöer som ska passa alla barn. Lekplatsen nås genom en belyst gång- och cykelväg.
Om- och tillbyggnad av skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Avser musiksal och nytt klassrum.
Ombyggnad av hamburgerbar i Järfälla
Avser ombyggnad av hamburgerbar.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ombyggnad av industri med ändrad planlösning för butiker samt markarbeten.
Nybyggnad av park i Järfälla
Ur investeringsbudget 2020.
Ombyggnad till tillagningskök på Kolarängskolan i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök samt uppgradering av ventilationen mm.
Utvändigt underhåll av förskola i Järfälla
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget för utbyggnad av entré vid Polaris Förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Planer finns för renovering av hissar i 9 huskroppar.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
LEJE FASTIGHETER AB HAR TILLSATT ENTREPRENÖRER OCH LEVERANTÖRER FÖR DETTA PROJEKT OCH VILL EJ HA FLER KONTAKTER!
Tak- och balkongrenovering på flerbostadshus, Järfälla
Avser ombyggnad av tak- och balkongrenovering.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Järfälla
Avser renovering- och byte av fönster på Jakobsbergs sjukhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Om- och tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Avser om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Nytt konstgräs vid Kolarängens Bollplan i Järfälla
Avser ny konstgräsplan på Kolarängens BP. Konstgräsplanen kommer få en spelyta på 69 x 50 meter samt därutöver konstgräsytor för snöupplag etc.
Markarbeten vid simhall i Järfälla
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Avser förberedande markarbeten vid simhallsområdet i Järfälla (1079601).
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokal till 4 st lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av affärsbyggnad.
Ny försöksanläggning för flotation vid Görvälnverket, Järfälla
Hållbar kapacitet 2030. Entreprenaden innefattar att projektera, leverera och installera en anläggning med delsystem, inklusive elinstallationer, kanalisation etc, innehållande processutrustning för flotation i fyra av fem befintliga sedimenteringsbassängerna vid Görvälnverket.
Utvändigt underhåll av skola i Järfälla
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget för ny huvudentré vid Iljanbodaskolan.
Balkongrenovering av flerbostadshus i Järfälla
Avser renovering av balkongsidor.
Takrenovering av flerbostadshus i Jakobsberg
Avser renovering/rengöring av fasad.
Byte av fönster på skola i Jakobsberg, Järfälla
Byte av fönster på östra och västra fasaden. Ca 60 fönster.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Avser ändrad användning av skolbyggnad till kontor.
Ombyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Ur kommunens investeringsbudget 2019-2022. Avser utveckling av entrépunkten Görvälnbadetparkeringen i Görvälns naturreservat.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Anmälan om installation av hiss samt rivning av befintlig Veddesta 2:43.
Utvändigt underhåll av skola i Järfälla
Bygglov för fasadändring av skola.
Tillbyggnad av förskola i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt uppförande av två mjölksilos.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus Stäket 1:358,1:359.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av skola i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av skola (ålstaskolan).
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring och ändrad planlösning av/i flerbostadshus.
Nybyggnad av lekplats i Järfälla
Anläggning av utflyktslekplats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Avser fasadändring av flerbostadshus (nytt tak) Jakobsberg 2:2681,2:317,2:2679.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Avser fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser ändrad användning av lokaler till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Avser utvändig fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser ändrad användning av kontorsbyggnad till flerbostadshus (4 lgh).
Ombyggnad av gym i Järfälla
Ändrad användning av lokal (butik till gym).
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov för bodetablering.
Ombyggnad av gruppbostad i Järfälla
Tidsbegränsat lov för gruppboende.
Rivning av skorsten i Järfälla
Rivningslov för rivning av del av flerbostadshus (rivning del av skorsten).
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Avser ändrad användning av lokal (café till kontor).
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av industribyggnad (solceller på tak).
Nybyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Bygglov för anläggande av parkering.
Utvändigt underhåll av butik i Järfälla
Bygglov för fasadändring av butiksbyggnad (ommålning av fasad).
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Anmälan om nybyggnad av bygglovsbefriad komplementbyggnader.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Järfälla
Anmälan om installation av fettavskiljare och imkanal.
Nybyggnad av cistern i Järfälla
Bygglov för uppförande av cistern.
Ombyggnad av affärshus i Järfälla
Fasadändring och ändring av planlösning i/av affärsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av lagertält, uppförande av mur och skyltar samt marklov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av lager i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av omklädningsrum i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av omklädningshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: