Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av huvudtunnel för ny tunnelbana vid Barkarby
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bla bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för komplett station Barkarby station och Barkarbystadens station. Mark och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby.
Nybyggnad av mötesplats för utbildningscentrum, Barkarby, etapp 1
Avser nybyggnad av kontor och ett utbildningscentrum som är en mötesplats för naturvetenskap, teknik, kultur, fritid och högre lärande.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Avser nybyggnad av 276 bostäder och 4 lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Barkarby, Järfälla
Avser nybyggnad av bostäder och lokaler samt plats för en förskola med 6 förskoleavdelningar som skall drivas i privat regi.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Markanvisningsavtalet med Sveaviken Bostad AB avser fastigheten Barkarby 2:59 och omfattar en total byggrätt om 25 000 kvadratmeter BTA.
Nybyggnad av bostäder i Barkarby, Järfälla
Nybyggnad av bostäder och lokaler på ca 17500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla, etapp 1
Totalt planeras 260 lägenheter och parkeringshus på en total yta av 19471. Denna del avser nybyggnad av 127 hyresrätter. 7860 Ljus BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla, etapp 2
Totalt planeras 260 lägenheter och parkeringshus på en total yta av 19471. Denna del avser nybyggnad av 133 hyresrätter. 7870 Ljus BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla, ca 185 lägenheter på första etappen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Planer för bostadsrätter med lokaler för verksamheter i bottenvåningen, alternativt kommersiella koncept i kombination med levande bottenvåningar. Byggrätten är uppskattad idag till ca 7300 kvm.
Nybyggnad av bro över Bällstaån i Järfälla
Upphandlingen avser utförande av Veddestabron brodel fyra (4) och brodel sex (6), trafikplats Enköpingsvägen/Veddestabron samt överbyggnad med överytor över hela bron, brodel 1-5. Totalentreprenaden ska genomföras i samarbetsformen utökad samverkan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 7A
Etapp 7 i Söderdalen/Elverkstomten består av 3 delar; 7A-C. Denna del avser nybyggnad av 77 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 70 lägenheter.
Nybyggnad av småhus i Järfälla
Planer finns för nybyggnad av småhus.
Nybyggnad av F-6 skola i Barkarby, Järfälla
mfattar Nybyggnation av skola F-6 inom Barkarbystaden etapp III. Skolan skall innehålla förskola för 240 barn samt grundskola upp till årskurs 6 för upp till 420 barn/elever. Dessutom skolkök med matsal, slöjd- musik- och bildsalar, bibliotek, idrottssal samt administrativa- och tekniska delar/utrymmen.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Järfälla
21 ha område mark placerat på bägge sidor om Rotebroleden med ca 28 tomter.
Marksanering vid skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Kommer att utföras i 5 etapper.
Arbetsgator samt ledningar i Veddesta, Järfälla
Entreprenaden omfattar arbetsgator och ledningar (El, VA, Fjärrvärme mm) på del av Veddestavägen. Området sträcker sig mellan ny anslutning mot Ekonomivägen och till Veddestavägens anslutning mot Äggelundavägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
I Ormabacka etapp B planeras det för totalt ca 450 bostäder. Kommunen äger fastigheterna Veddesta 2:1, Skälby 3:529, 3:537, 3:536.
Ny gymnastikhall i Järfälla
Planer finns för nybyggnad av en ny gymnastikhall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Exploatering för bostadsområde i Grönvreten, Jakobsberg
30-40 hus. Tomterna säljs via mäklare.
Nybyggnad av fotbollshall i Järfälla
Ny fotbollshall/tält i Järfälla kommun för att utöka tillgängligheten för spelande under vinterhalvåret.
Nybyggnad av exploateringsområde i Järfälla
Kommunen äger fastigheterna Veddesta 2:1, Skälby 3:529, 3:537, 3:536. I Ormabacka etapp B planeras det för totalt ca 450 bostäder.
Ny 130/10 kV station i Barkarby
Ny 130/10 kV station.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Järfälla
Avser renovering och isolering av delar av fasad vid hiss-schakt. Fasaden har plåtbeklädnad.
Ombyggnad av kök och matsal i Järfälla
Avser ombyggnad kök för restaurang Kärnmakaren i Kallhälls seniorboende. Modernisering för att uppfylla dagens krav på livsmedelshygien, arbetsmiljö och kapacitet. Efter ombyggnationerna ska köket klara att laga 600 portioner/ dag. Maten ska kunna serveras på plats i restaurangen och levereras i matlådor till annan mottagande enhet. Fastigheten ägs av HSB, verksamheten bedrivs av socialförvaltningen i Järfälla kommun.
Ombyggnad av värme och ventilation i skola i Järfälla
Avser ombyggnation/renovering av luft- och värmesystem på Viksjöskolan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av samtliga balkonger samt två markterasser).
Ny temalekplats i Jakobsberg
Ur investeringsbudget 2016-2019. Temalekplats med trädgårdväxter för alla barn och med extra tanke på de med perceptuella hinder.
Ombyggnad av lekplats i Järfälla
Upprustning och ombyggnation av lekpark enligt Lek- och aktivitetsplanen. Ersätter investering i Vibblaby ängar.
Nybyggnad av lekplats i Järfälla
Lekplats i Kyrkparken som uppfyller grönplan 1997 års mål gällande lek samt Barkarbystadens behov av lekmiljöer och stadsparksinnehåll.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ombyggnad av industri med ändrad planlösning för butiker samt markarbeten.
Ombyggnad till tillagningskök på Kolarängskolan i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök samt uppgradering av ventilationen mm.
Nybyggnad av park i Järfälla
Ur investeringsbudget 2020.
Utvändigt underhåll av förskola i Järfälla
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget för utbyggnad av entré vid Polaris Förskola.
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med ca 300 kvm.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Avser om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Nytt konstgräs vid Kolarängens Bollplan i Järfälla
Avser ny konstgräsplan på Kolarängens BP. Konstgräsplanen kommer få en spelyta på 69 x 50 meter samt därutöver konstgräsytor för snöupplag etc.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Järfälla
Avser renovering- och byte av fönster på Jakobsbergs sjukhus.
Markarbeten vid simhall i Järfälla
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Avser förberedande markarbeten vid simhallsområdet i Järfälla (1079601).
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokal till 4 st lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av affärsbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation för spillvatten i Järfälla
Omfattar mark- och anläggningsarbeten för uppförande av pumpsump inklusive uppförande av pumpstationsbyggnad, installation av spillvattenpumpar, PLC styrning, rörstråk, el och kraftinstallation samt idrifttagning. I entreprenaden igår även uppförande av mottagningsbrunn.
Modernisering av kulturscen vid skola i Järfälla
Omfattningen kommer att bland annat att vara ljud, ljus, el, teknik och inredning. Vissa moment av måleri och bygg kommer också att förekomma.
Ny försöksanläggning för flotation vid Görvälnverket, Järfälla
Hållbar kapacitet 2030. Entreprenaden innefattar att projektera, leverera och installera en anläggning med delsystem, inklusive elinstallationer, kanalisation etc, innehållande processutrustning för flotation i fyra av fem befintliga sedimenteringsbassängerna vid Görvälnverket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser renovering av hiss.
Byte av fönster på skola i Jakobsberg, Järfälla
Byte av fönster på östra och västra fasaden. Ca 60 fönster. Ur investeringsbudget 2016-2019.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Avser ändrad användning av skolbyggnad till kontor.
Ombyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Ur kommunens investeringsbudget 2019-2022. Avser utveckling av entrépunkten Görvälnbadetparkeringen i Görvälns naturreservat.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt uppförande av två mjölksilos.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av lager i Järfälla
Tillbyggnad av affärsbyggnad (rivning av lager samt uppbyggnad av kallförråd).
Rivning av kontor i Järfälla
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Avser utvändig fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser ändrad användning av kontorsbyggnad till flerbostadshus (4 lgh).
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser ändrad användning av lokaler till lägenheter.
Nybyggnad av lekplats i Järfälla
Anläggning av utflyktslekplats.
Ombyggnad av gym i Järfälla
Ändrad användning av lokal (butik till gym).
Ombyggnad av veterinärstation i Järfälla
Ändrad användning av förskola till hunddagis.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Järfälla
Anmälan om installation av fettavskiljare och imkanal.
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Anmälan om nybyggnad av bygglovsbefriad komplementbyggnader.
Nybyggnad av lager i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av omklädningsrum i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av omklädningshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Järfälla
Bygglov för uppförande av cistern.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov för bodetablering.
Nybyggnad av lager i Järfälla
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av lagertält.
Rivning av barack i Järfälla
Rivning av byggnadsmoduler.
Rivning av förråd i Järfälla
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av skorsten i Järfälla
Rivningslov för rivning av del av flerbostadshus (rivning del av skorsten).
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad (solceller på tak).
Ombyggnad av affärshus i Järfälla
Fasadändring och ändring av planlösning i/av affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Ombyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av pumpstation i Järfälla
Nybyggnad av teknikbyggnad (tryckstegringsstation för vatten).
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av bilverkstad i Järfälla
Anmälan om installation av lackeringsbox/ventilation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Avser fasadändring av industribyggnad samt uppförande av skyltar.
Ombyggnad av förskola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Avser utbyggnad av hallar vid Traktorns förskola.
Ombyggnad av matsal i Järfälla
Ändrad användning av bisättningskapell till personalmatsal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Avser utbyte av dörrar på 3 ställen till fönster.
Ombyggnad av klockstapel i Järfälla
Mindre ändring av torn (klockstapel).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: