Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 5
Ca 1200 bostäder totalt planeras. Ca 240 - 300 bostäder planeras i denna etapp.
Nybyggnad av bostäder i Vegastaden Haninge, detaljplan 4, etapp 2
Etapp 1: 1011592. Planen är att bygga totalt 270 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Vegastaden Haninge, detaljplan 4, etapp 1
Etapp 2: 1513330. Planen är att bygga totalt 270 lägenheter.
Ny alt renovering av skola i Handen
Runstensskolan kommer att renoveras alternativt att rivas och en nybyggnation på samma plats som nuvarande Runstensskola ligger.
Om och nybyggnad av F-9 skola i Västerhaninge
Utökning till en 4 parallellig F-6 skola samt totalrenovering av 2 byggnader. Nynäsvägen 3-5
Nybyggnad av punkthus i Haninge
Avser ca 100-150 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Haninge
Projektet avser om- och tillbyggnad av affärshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Stadsdel Vega, etapp 3
Totalt ca 400-500 lägenheter. Etapp 1: 1235067, Etapp 2: 1467924 , etapp 3: 1467925, etapp 4: 1467926, etapp 5: 1467927.
Nybyggnad av bostadsrätter i Handen, etapp 2
Två hus med totalt 120 lägenheter inom StegEtt, Riksbyggens boendekoncept med små, effektivt planerade lägenheter med hög standard för dig som är på väg att köpa din första bostadsrätt. Tillsammans med etapp 1 skapar Brf Framsidan en ny, modern framsida mot Nynäsvägen. I markplan planeras ytor för kommersiella lokaler samt förskola.
Nybyggnad av bussterminal i Haninge, etapp 2
Bussterminalen blir ca 8000 m² och uppförs i tre plan. Denna del avser installationerna. Betong och stomarbeten gjordes i etapp 1.
Nybyggnad av F-6 skola i Vegastaden, Haninge,
Årskurser: F-6 Antal elever: 350 Antal klassrum: 18 (hemklassrum och specialsalar för alla ämnen) Gymnastiksal för många olika idrottsaktiviteter Antal fritidsutrymmen: 6 Skola: 3 000 kvm Skolgård: 5 000 kvm Fritids: åk F-3 Fritidsklubb: åk 4-6 Matsal för 200 personer och tillagningskök
Ombyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Avser totalrenovering inklusive nytt kök, nytt fläktrum och tillbyggnad av soprum av hus A på Vendelsömalmskolan.
Upprustning av skola i Handen
Planerat projekt ur investeringsbudget 2017-2019.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av förskola i Vega, Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Ombyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Totalrenovering av hus C, dock ej ventilation.
Ombyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Handlas upp tillsammans med hus c (1334019).
Nybyggnad av förskola i Haninge
Hermanstorps förskola ingår i ett nybyggnadsområde, adressen ej fastställd. Fastigheten ligger intill vändzonen på Nordenskiölds väg i Vega. Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Tungelsta, etapp 2
projekt efter etapp 1, projnr 917566.
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 1
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad av parhus i Haninge, Stockholm
Nybyggnad av parhus i den populära stadsdelen Vega i Haninge.
Nybyggnad av radhus i Haninge, Stockholm
Nybyggnad av radhus i den populära stadsdelen Vega i Haninge.
Nybyggnad förskola i Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av parhus i Haninge
Runsten 1:91,1:86,1:84,1:88.
Ombyggnad av skola i Haninge
Avser renovering, inklusive nytt kök, nytt fläktrum och tillbyggnad av fristående soprum av hus E på Söderbymalmskolan.
Fasadrenovering mm av flerbostadshus i Haninge
Avser åtgärda skador vid balkonger, på fasader, PCB mm.
Nya pontonanläggningar till Dalarö
Avser två större pontoner, varav den ena ska ha en vågbrytande funktion (60 meter) , samt den andra som ska vara hälften vågbrytande (60 meter vågbrytande och 100 meter ickevågbrytande). Upphandlingen kan även komma att avse en tredje ponton som är en option som kan komma att avropas om beslutet om att bygga den fattas politiskt. Pontonenhet 1, 160 m lång, ska placeras i Fiskarhamnen på Dalarö, Pontonenhet 2, 60 meter lång, ska placeras längs Strandvägen på Dalarö och Pontonenhet 3 (option), 15 meter lång, ska placeras på Krokplan på Dalarö.
Byte av konstgräsplaner i Haninge kommun
Brandbergens IP och Tungelsta Bollplan.
Ny konstgräsplan och belysning i Haninge kommun
Ny konstgräsplan och belysning Tungelsta
Fönsterbyte och PCB-sanering på sjukhus i Handen
Avser fönsterbyte i 3 huskroppar, vilka har totalt 234 fönster. Total fasadarea ca 1550 kvm. PCB-fogar finns kring alla fönster och det måste saneras.
Ombyggnad av mark/bergschakt samt inpasseringssystem vid Vakten på Berga, Haninge
Avser ombyggnation av mark, en del mindre sprängningsarbeten samt tekniska system för inpassering för vakten på amfibieregementet på Berga, Haninge kommun.
Ventilationsåtgärder för Haninge Bostäder AB
Avser byte av fläktar/aggregat, sotning, injustering samt OVK.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Handen
Avser modernisering av hissar inom Haningebostäders fastighet Söderby 1:839, Kulfångsgatan 14, 16, 18, 20, 22 samt Vendelsövägen 60, 62, 64, 66 & 68.
Nybyggnad av konferenslokal samt renovering av gruppbostad i Haninge
Avser byggnation av en ny fastighet på cirka 27 kvm för konferenslokaler. Ytskiktsrenovering av 2 stycken lägenheter, 2 stycken förråd som ska anpassas till wc, 2 stycken kök installeras samt viss inredning i gemensamhetsytor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Avser inglasning och renovering av räcken till ca 201 balkonger.
Nybyggnad av vänthall/café vid Årsta brygga, Haninge
Avser uppförande av en ny vänthall/café vid Årsta Brygga, Haninge Kommun. Vänthall/café planeras att uppföras i ett plan, ca 8,3 x 12 m. Den nya vänthallen kommer att inrymma bl.a. vänthall, kiosk, toalett och förråd. I entreprenaden ingår även att uppföra ett trädäck inklusive grundläggning ca 14,6 x 3,6 m.
Nybyggnad av servicehus på Nåttarö i Haninge kommun
Entreprenaden avser uppförande av servicehus på ca 116 kvm innehållande hamnkontor, duschar, bastu samt förråd och teknikutrymme.
Nybyggnad av kontor i Haninge
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av gym i Haninge
Nybyggnad av gym samt parkeringsplatser.
Tillbyggnad av kontor i Haninge
Tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av skola i Haninge
Tillbyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Utvändig ändring, fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Utvändig ändring, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Haninge
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Haninge
Utvändig ändring av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Haninge
Utvändig ändring, fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av barack i Haninge
Tidbegränsat bygglov för bodetablering (2021-08-31).
Nybyggnad av barack i Haninge
Tidbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Haninge
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Haninge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av personalbod.
Tillbyggnad av förråd i Haninge
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Haninge
Nybyggnad av komplementbyggnad på affärshus (sopskåp).
Nybyggnad av telestation i Haninge
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av parhus i Haninge
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnad av el-nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage).
Tillbyggnad av värmeverk i Haninge
Nybyggnad av expansionskärl.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Balkonginglasning, flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Haninge
Anläggning av 9 stycken parkeringsplatser.
Rivning av automatstation i Haninge
Rivning av drivmedelsanläggning.
Omläggning av tak samt målning på Stora Fågelsången, Utö
Avser komplett omläggning av tegeltak. Panel byts på västra fasaden. Komplett utvändig målning av fasad, fönster och dörrar.
Omläggning av tegeltak på Ryssfängelset, Utö
Avser komplett omläggning av yttertak. Varsam demontering & återmontering av taktegel, omläggning undertak samt ny strö & bärläkt samt omläggning verandatak.
Uppförande av RWC vid tältplats i Tyresta naturreservat
Avser ny RWC i Tyresta naturreservat.
Omläggning av tak på Stora Paradiset, Utö
Avser renovering av yttertaket. Tegel demonteras varsamt och skall återmonteras. Underliggande eventuell skadad konstruktion åtgärdas. Underliggande konstruktion är av speciell art och hänsyn måste tas till denna. Även arbete med fasad planeras. Utförandet skall ske på ett för huset tidsenligt sätt så dess kulturhistoriska värde bibehålls.
Omläggning av plåttak på Röda Ängsvillan, Utö
Avser rivning av befintligt plåttak, papp samt byte av underliggande eventuell rötskadad råspont/brädtak för att sedan montera ny papp samt falsat plåttak. Huset är uppfört omkring 1890 och är av stort kulturhistoriskt intresse, är idag uthyrt som fritidsbostad.
Tillbyggnad och renovering av våtutrymmen vid huvudbyggnad, Utö gästhamn
Avser rivning och återställning duschar, omklädningsrum, toaletter, tvättstugor samt bastur. Ny ventilationsanläggning för hela fastigheten och nytt uppvärmningssystem för hela fastigheten (dimensionerade för framtida planerade tillbyggnader) samt tillbyggnad och flytt av teknikrum.
Nybyggnad av vattenverk i Haninge
Nybyggnad av byggnad för vattenreningsverk samt strandskyddsdispens.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: