Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 114 st.

Nybyggnad av F-9 skola och aktivitetshus i Vegastaden, Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 5
Ca 1200 bostäder totalt planeras. Ca 240 - 300 bostäder planeras i denna etapp.
Nybyggnad av bostäder i Västerhaninge, Haninge, etapp 1
Totalt 350 lägenheter i 2 etapper.
Tillbyggnad av radhus och penthouse i Nynäshamn, etapp 2
Etapp 2 är tillbyggnad av radhus samt penthouse och utgör ca 50-55 enheter
Nybyggnad av bostäder i Vegastaden Haninge, detaljplan 4, etapp 1
Etapp 2: 1513330. Planen är att bygga totalt 270 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Handen
Totalt planeras 200 bostäder varav 135 bostadsrätter och 65 hyresrätter. I etapp 1 planeras 75 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Handen
Totalt planeras 200 bostäder varav 135 bostadsrätter och 65 hyresrätter. I etapp 1 planeras 91 bostadsrättslägenheter.
Om och nybyggnad av F-9 skola i Västerhaninge
Utökning till en 4 parallellig F-6 skola samt totalrenovering av 2 byggnader. Nynäsvägen 3-5
Nybyggnad av bostäder i Västerhaninge, Haninge, etapp 2
Totalt 350 lägenheter i 2 etapper.
Nybyggnad av F-6 skola i Västerhaninge
Nybyggnad av F-6 skola på del av fastigheten Åby 1:206 för och ska klara av toppar upp mot 700 elever. Denna skola skall ersätta befintlig Åbyskola belägen på Björnvägen 38 i Västerhaninge. Skolan skall byggas ihop med en ny idrottshall (Åbyhallen) på fastigheten. Åbyhallen är upphandlad som en separat entreprenad och kommer fortfarande pågå under utförandet av denna entreprenad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Rivning och om och påbyggnad till lägenheter i Nynäshamn
2 hus som ska göras stomrena. Ca 110 lägenheter med Pent house högst upp. Framför dessa ska även radhus byggas ca 15-20 st.
Nybyggnad av bussterminal i Haninge, etapp 2
Bussterminalen blir ca 8000 m² och uppförs i tre plan. Denna del avser installationerna. Betong och stomarbeten gjordes i etapp 1.
Ombyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Avser totalrenovering inklusive nytt kök, nytt fläktrum och tillbyggnad av soprum av hus A på Vendelsömalmskolan.
Upprustning av skola i Handen
Planerat projekt ur investeringsbudget 2017-2019.
Nybyggnad av förskola i Vega, Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av F-6 skola i Vegastaden, Haninge,
Årskurser: F-6 Antal elever: 350 Antal klassrum: 18 (hemklassrum och specialsalar för alla ämnen) Gymnastiksal för många olika idrottsaktiviteter Antal fritidsutrymmen: 6 Skola: 3 000 kvm Skolgård: 5 000 kvm Fritids: åk F-3 Fritidsklubb: åk 4-6 Matsal för 200 personer och tillagningskök
Ombyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Totalrenovering av hus C, dock ej ventilation.
Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Tungelsta, etapp 2
projekt efter etapp 1, projnr 917566.
Nybyggnad av förskola i Jordbro
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad och rivning av förskola i Handen
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av F-9 skola i Haninge
1500 kvm ny förskola
Nybyggnad av två förskolor i Jordbro
2 konceptförskolor där placering ej är fastställd. Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av två förskolor i Vega
2 konceptförskolor där placering ej är fastställd. Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av förskola i Haninge
Hermanstorps förskola ingår i ett nybyggnadsområde, adressen ej fastställd. Fastigheten ligger intill vändzonen på Nordenskiölds väg i Vega. Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av förskola i Vega
Konceptförskola där placering ej är fastställd. Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av gruppbostad i Haninge
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 1
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad av parhus i Haninge, Stockholm
Nybyggnad av parhus i den populära stadsdelen Vega i Haninge.
Nybyggnad av radhus i Haninge, Stockholm
Nybyggnad av radhus i den populära stadsdelen Vega i Haninge.
Nybyggnad förskola i Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av parhus i Haninge
Runsten 1:91,1:86,1:84,1:88.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Tilläggsisolering av fasaden, fönsterrenovering, balkongrenovering, takrenovering m.m.
Ombyggnad av skola i Haninge
Avser renovering, inklusive nytt kök, nytt fläktrum och tillbyggnad av fristående soprum av hus E på Söderbymalmskolan.
Nya pontonanläggningar till Dalarö
Avser två större pontoner, varav den ena ska ha en vågbrytande funktion (60 meter) , samt den andra som ska vara hälften vågbrytande (60 meter vågbrytande och 100 meter ickevågbrytande). Upphandlingen avser även en tredje ponton som är en option som kan komma att avropas om beslutet om att bygga den fattas politiskt. Pontonenhet 1, 160 m lång, ska placeras i Fiskarhamnen på Dalarö, Pontonenhet 2, 60 meter lång, ska placeras längs Strandvägen på Dalarö och Pontonenhet 3 (option), 15 meter lång, ska placeras på Krokplan på Dalarö.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad av industribyggnad och komplementbyggnader (skärmtak).
Fasadrenovering mm av flerbostadshus i Haninge
Avser åtgärda skador vid balkonger, på fasader, PCB mm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Balkonginglasning, flerbostadshus Söderby 2:43,2:51,2:394.
Renovering av bro i Jordbro
Avser renovering av bron vid Nynäsvägen, över järnvägen, norr om Jordbro station. Arbeten kommer att behöva ta hänsyn till befintlig biltrafik på bron och tågtrafik under bron.
Markförläggning av kanalisation för bredbandsnät på Ornö, Stockholms Skärgårdsnät AB
Avser markförläggning av kanalisation för ett fiberoptiskt bredbandsnät i Kyrkviksområdet och Södra Storskogen på Ornö i Stockholms skärgård.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Handen
Avser modernisering av hissar inom Haningebostäders fastighet Söderby 1:839, Kulfångsgatan 14, 16, 18, 20, 22 samt Vendelsövägen 60, 62, 64, 66 & 68.
Nybyggnad av ridhus i Haninge
Bygglov nytt ridhus.
Ombyggnad av mark/bergschakt samt inpasseringssystem vid Vakten på Berga, Haninge
Avser ombyggnation av mark, en del mindre sprängningsarbeten samt tekniska system för inpassering för vakten på amfibieregementet på Berga, Haninge kommun.
Renovering av friidrottsanläggning i Haninge
Avser borttagning/nyanläggning av allvärdesbeläggning samt linjering av löparbanor samt övrig markeringar. Asfaltering av ytor i anslutning till löparbanor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Avser inglasning och renovering av räcken till ca 201 balkonger.
Utbyggnad för hissar vid äldreboende på Vendelsö
Avser utbyggnad av tre anslutande hisstorn till Hagagården.
Nybyggnad av servicehus på Nåttarö i Haninge kommun
Entreprenaden avser uppförande av servicehus på ca 116 kvm innehållande hamnkontor, duschar, bastu samt förråd och teknikutrymme.
Ny ishockeysarg till ishall i Handen
Omfattar inköp och leverans av en ny ishockeysarg till Torvalla IP och demontering av gammal sarg och bortforsling av den förbrukade sargen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Renovering och inglasning av balkonger, flerbostadshus.
Rivning av industrihus i Haninge
Rivning av byggnader.
Utvändigt underhåll av bilhall i Haninge
Skyltlov och fasadändring.
Tillbyggnad av skola i Haninge
Tillbyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av industrihus i Haninge
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Utvändig ändring, fasadändring.
Utvändigt underhåll av tullhus i Haninge
Utvändig ändring av tullhuset.
Ombyggnad av vandrarhem i Haninge
Förhandsbesked - ändrad användning av kontorslokaler till vandrarhem.
Nybyggnad av grupphus i Haninge
Nybyggnad av 4 enbostadshus Runsten 1:81,1:80,1:66,1:69.
Nybyggnad av vattenverk i Haninge
Nybyggnad av byggnad för vattenreningsverk samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av plank i Haninge
Nybyggnad av plank (skjul/cykelförråd).
Nybyggnad av telestation i Haninge
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av servicebyggnad i Haninge
Nybyggnad av teknikhus/servicehus.
Nybyggnad av parhus i Haninge
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage).
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av driftscentral i Haninge
Nybyggnad av komplementbyggnad (driftrum).
Nybyggnad av förråd i Haninge
Nybyggnad av komplementbyggnad på affärshus (sopskåp).
Ombyggnad av markanläggning i Haninge
Marklov- ändring av marknivå samt skyltlov (markskyltar).
Nybyggnad av mur i Haninge
Marklov- ändring av marknivå, stödmur.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Haninge
Höjning av befintlig samt nybyggnad av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av parkeringsplats i Haninge
Bygglov parkeringsplatser flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Haninge
Bygglov solceller på affärshus.
Nybyggnad av plank i Haninge
Bygglov uppförande av plank samt uppriktning av bef. brygga.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Balkonginglasning, flerbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Haninge
Bygglov för bullerskyddsskärm.
Ombyggnad av busshållplats i Haninge
Bygglov för tillgänglighetsanpassa busshållplats.
Ombyggnad av busshållplats i Haninge
Bygglov för tillgänglighetsanpassning av busshållplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Haninge
Anläggande av 42 parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av affärshus i Haninge
Utvändig ändring i form av takmonterade solceller.
Utvändigt underhåll av kontor i Haninge
Utvändig ändring, fasadändring av kontorshus/lager.
Utvändigt underhåll av förråd i Haninge
Utvändig ändring, fasadändring.
Utvändigt underhåll av omklädningsrum i Haninge
Utvändig ändring av omklädningsrum.
Nybyggnad av toalett i Haninge
Strandskyddsdispens för nybyggnad av toalettbyggnad (tidsbegränsat lov t.o.m 2029-09-01) Rudan 1:1,Söderby S:21,Vendelsö 3:1714.
Nybyggnad av lager i Haninge
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av tälthall och verkstadsbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: