Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 5
Ca 1200 bostäder totalt planeras. Ca 240 - 300 bostäder planeras i denna etapp.
Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 6
Ca 1200 bostäder totalt planeras. Ca 240 - 300 bostäder planeras i denna etapp.
Nybyggnad av bostäder i Vegastaden Haninge, detaljplan 4, etapp 1
Etapp 2: 1513330. Planen är att bygga totalt 270 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Handen
Totalt planeras 200 bostäder varav 135 bostadsrätter och 65 hyresrätter. I etapp 1 planeras 75 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Handen
Totalt planeras 200 bostäder varav 135 bostadsrätter och 65 hyresrätter. I etapp 1 planeras 91 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av lägenheter i Nynäshamn, etapp 3
Etapp 3 är nybyggnad och ombyggnad och utgör ca 100 lägenheter
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Tomterna är ca 1000 kvm styck.
Nybyggnad av F-6 skola i Västerhaninge
Nybyggnad av F-6 skola på del av fastigheten Åby 1:206 för och ska klara av toppar upp mot 700 elever. Denna skola skall ersätta befintlig Åbyskola belägen på Björnvägen 38 i Västerhaninge. Skolan skall byggas ihop med en ny idrottshall (Åbyhallen) på fastigheten. Åbyhallen är upphandlad som en separat entreprenad och kommer fortfarande pågå under utförandet av denna entreprenad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder mm i Jordbro, Haninge, etapp 2
Totalt 5 etapper planeras. Ca 50-100 lägenheter i varje etapp. Samhällsbyggnadsbolaget och Botrygg har bildat ett gemensamt bolag för byggherrerollen.
Ny ministad i Haninge
Krigslida stationsområde, Hammars småbruk 55:1 m.fl Omfattar ca 10 hektar och avgränsas av Nynäsbanan och Allévägen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en samlad stadsbebyggelse med högt ställda krav på utformning av enskilda byggnader och utomhusmiljöer.
Ombyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Avser totalrenovering inklusive nytt kök, nytt fläktrum och tillbyggnad av soprum av hus A på Vendelsömalmskolan.
Nybyggnad av bostäder i Haninge
Planprogrammet ska utreda förutsättningar för att bygga ut handelsplatsen Port 73 och området väster därom med handel, övrig verksamhet och uppemot 900 bostäder.
Nybyggnad av industri och kontor i Haninge kommun
Planer finns på nybyggnad av industri och kontor.
Upprustning av skola i Handen
Planerat projekt ur investeringsbudget 2017-2019.
Nybyggnad av handel och industri i Haninge
Planprogrammet ska utreda förutsättningar för att bygga ut handelsplatsen Port 73 och området väster därom med handel, övrig verksamhet och uppemot 900 bostäder.
Förtätning av området Klockargården i Västerhaninge
Planer för förtätning av planområdet med bostäder och eventuella verksamheter i bottenplan på fastigheterna: Åby 1:31, 1:141, Ribby 1:421.
Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Tungelsta, etapp 2
projekt efter etapp 1, projnr 917566.
Nybyggnad av bussterminal i Haninge, etapp 2
Bussterminalen blir ca 8000 m² och uppförs i tre plan. Denna del avser installationerna. Betong och stomarbeten gjordes i etapp 1.
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 1
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 2
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad av radhus i Haninge, Stockholm
Nybyggnad av radhus i den populära stadsdelen Vega i Haninge.
Nybyggnad av parhus i Haninge, Stockholm
Nybyggnad av parhus i den populära stadsdelen Vega i Haninge.
Nybyggnad av parhus i Haninge
Runsten 1:91,1:86,1:84,1:88.
Nybyggnad av industri i Haninge
Avser nybyggnad av industri.
Nybyggnad av förskola i Västerhaninge
Planerat projekt ur investeringsbudget 2017-2019.
Nybyggnad av kök och matsal vid skola i Västerhaninge
Avser nybyggnad av ca 1100 kvm exklusive vindsvåning med två stycken fläktrum. I projektet ingår även rivning av två mindre modulbyggnader varav den ena ska stå kvar under produktionen.
Ombyggnad av skola i Haninge
Avser renovering, inklusive nytt kök, nytt fläktrum och tillbyggnad av fristående soprum av hus E på Söderbymalmskolan.
Tillbyggnad av industrihus i Haninge
Tillbyggnad av industribyggnad samt strandskyddsdispens.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Haninge
Planprogrammet ska utreda förutsättningar för att bygga ut handelsplatsen Port 73 och området väster därom med handel, övrig verksamhet och uppemot 900 bostäder.
Ombyggnad till stadsgata i Haninge kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra omvandling av Vallavägen till stadsgata.
Ombyggnad av röntgenavdelningen på Handens sjukhus
Förstärkning av bjälklag, lokalanpassningar och renovering av ytskikt på röntgenavdelningen på Handens sjukhus.
Rivning av gångtunnel vid Stationsgången i Handen
Objektet omfattar rivning av en 60 m lång gångtunnel vid Handenterminalen, bergsschakt och vabergschakt, rivning av fjärrvärmeledning samt jordschaktarbeten.
Ventilationsåtgärder för Haninge Bostäder AB
Avser byte av fläktar/aggregat, sotning, injustering samt OVK.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Handen
Avser modernisering av hissar inom Haningebostäders fastighet Söderby 1:839, Kulfångsgatan 14, 16, 18, 20, 22 samt Vendelsövägen 60, 62, 64, 66 & 68.
Fönsterbyte och PCB-sanering på sjukhus i Handen
Avser fönsterbyte i 3 huskroppar, vilka har totalt 234 fönster. Total fasadarea ca 1550 kvm. PCB-fogar finns kring alla fönster och det måste saneras.
Ombyggnad av mark/bergschakt samt inpasseringssystem vid Vakten på Berga, Haninge
Avser ombyggnation av mark, en del mindre sprängningsarbeten samt tekniska system för inpassering för vakten på amfibieregementet på Berga, Haninge kommun.
Nybyggnad av konferenslokal samt renovering av gruppbostad i Haninge
Avser byggnation av en ny fastighet på cirka 27 kvm för konferenslokaler. Ytskiktsrenovering av 2 stycken lägenheter, 2 stycken förråd som ska anpassas till wc, 2 stycken kök installeras samt viss inredning i gemensamhetsytor.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Handen
Avser fasadrenovering av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Området kring Årsta slott och Årsta Havsbad, som har potential att bli ett område med ett mycket attraktivt boende och som har tillgänglighet till skärgården för både boende och allmänhet. Framtidsvisionen för Årsta slott är att ge Haningeborna och andra besökare tillgång till natur- och kulturnära rekreation med tillfällen för picknick, bad, golf eller andra fritidsaktiviteter, liksom möjlighet till övernattning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Visionen är att Torvalla ska bli ett välkomnande och livfullt evenemangs- och rekreationsområde med närhet till skolor, möjligheter till olika sportaktiviteter, kultur och umgänge. Satsningen innebär en långsiktig utveckling av hela området som innefattar byggande av 1.500 nya bostäder, samt nya anläggningar för idrott och evenemang. Tillsammans med Haninge kommun kommer alltså Fopha Invest att utarbeta en plan för utvecklingen av Torvalla till ett område präglat av just idrott, kultur och evenemang.
Nybyggnad av servicehus på Nåttarö i Haninge kommun
Entreprenaden avser uppförande av servicehus på ca 116 kvm innehållande hamnkontor, duschar, bastu samt förråd och teknikutrymme.
Nybyggnad av vänthall/café vid Årsta brygga, Haninge
Avser uppförande av en ny vänthall/café vid Årsta Brygga, Haninge Kommun. Vänthall/café planeras att uppföras i ett plan, ca 8,3 x 12 m. Den nya vänthallen kommer att inrymma bl.a. vänthall, kiosk, toalett och förråd. I entreprenaden ingår även att uppföra ett trädäck inklusive grundläggning ca 14,6 x 3,6 m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Balkonginglasning, flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Haninge
Nybyggnad av radhus och parhus.
Nybyggnad av parhus i Haninge
Nybyggnad av parhus samt komplementbyggnad Skogs-ekeby 6:305,6:306.
Nybyggnad av parhus i Haninge
Nybyggnad av parhus/radhus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av gym i Haninge
Nybyggnad av gym samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av kontor i Haninge
Nybyggnad av kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Utvändig ändring, flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Haninge
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av gc-väg i Haninge
Tillbyggnad av plank vid affärshus samt flytt av gc-väg.
Utvändigt underhåll av skola i Haninge
Utvändig ändring av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Haninge
Utvändig ändring, fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Haninge
Utvändig ändring, fasadändring samt ombyggnad lastkaj samt skärmtak.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Haninge
Utvändig ändring, fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Haninge
Ändrad användning av kontor.
Rivning av kontor i Haninge
Rivning av kontorsbyggnad.
Rivning av paviljong i Haninge
Rivning av paviljong.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Rivning och nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av garage i Haninge
Rivning och nybyggnad av radgarage.
Tillbyggnad av förråd i Haninge
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av datorhall i Haninge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av datahall.
Nybyggnad av lager i Haninge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält.
Ombyggnad av kontor i Haninge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av enbostadshus till kontor samt tre fasadskyltar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Haninge
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Haninge
Tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av sophus i Haninge
Nybyggnad av molok (djupbehållare för matavfall).
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnad av nätstation/transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Haninge
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Haninge
Nybyggnad av teknikskåp och uppförande av torn (monopole) för mobilkommunikation.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnad av el-nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av värmeverk i Haninge
Nybyggnad av expansionskärl.
Ombyggnad av markanläggning i Haninge
Avser dränering av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: