Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vegastaden Haninge, detaljplan 4, etapp 1
Etapp 2: 1513330. Planen är att bygga totalt 270 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Handen
Totalt planeras 200 bostäder varav 135 bostadsrätter och 65 hyresrätter. I etapp 1 planeras 75 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Handen
Totalt planeras 200 bostäder varav 135 bostadsrätter och 65 hyresrätter. I etapp 1 planeras 91 bostadsrättslägenheter.
Om och nybyggnad av F-9 skola i Västerhaninge
Utökning till en 4 parallellig F-6 skola samt totalrenovering av 2 byggnader. Nynäsvägen 3-5
Nybyggnad av lägenheter i Nynäshamn, etapp 3
Etapp 3 är nybyggnad och ombyggnad och utgör ca 100 lägenheter
Nybyggnad av kultur- och föreningshus i Jordbro
Olika alternativ finns: bygga om befintligt kulturhus ( gamla Jordbromalmskolan) eller riva den och bygga nytt.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Tomterna är ca 1000 kvm styck.
Nybyggnad av bostäder mm i Jordbro, Haninge, etapp 2
Totalt 5 etapper planeras. Ca 50-100 lägenheter i varje etapp. Samhällsbyggnadsbolaget och Botrygg har bildat ett gemensamt bolag för byggherrerollen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Haninge
Avser nybyggnad av verksamhetslokal anpassad för beredning, förädling och förpackning av kött och vegetabiliska livsmedel.
Ny ministad i Haninge
Krigslida stationsområde, Hammars småbruk 55:1 m.fl Omfattar ca 10 hektar och avgränsas av Nynäsbanan och Allévägen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en samlad stadsbebyggelse med högt ställda krav på utformning av enskilda byggnader och utomhusmiljöer.
Ombyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Avser totalrenovering inklusive nytt kök, nytt fläktrum och tillbyggnad av soprum av hus A på Vendelsömalmskolan.
Nybyggnad av förskola i Vega, Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Förtätning av området Klockargården i Västerhaninge
Planer för förtätning av planområdet med bostäder och eventuella verksamheter i bottenplan på fastigheterna: Åby 1:31, 1:141, Ribby 1:421.
Nybyggnad av bussterminal i Haninge, etapp 2
Bussterminalen blir ca 8000 m² och uppförs i tre plan. Denna del avser installationerna. Betong och stomarbeten gjordes i etapp 1.
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 1
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 2
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad av parhus i Haninge, Stockholm
Nybyggnad av parhus i den populära stadsdelen Vega i Haninge.
Nybyggnad av parhus i Haninge
Runsten 1:91,1:86,1:84,1:88.
Nybyggnad av kontor i Haninge
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av förskola i Västerhaninge
Planerat projekt ur investeringsbudget 2017-2019.
Nybyggnad av kök och matsal vid skola i Västerhaninge
Avser nybyggnad av ca 1100 kvm exklusive vindsvåning med två stycken fläktrum. I projektet ingår även rivning av två mindre modulbyggnader varav den ena ska stå kvar under produktionen.
Ombyggnad av skola i Haninge
Avser renovering, inklusive nytt kök, nytt fläktrum och tillbyggnad av fristående soprum av hus E på Söderbymalmskolan.
Tillbyggnad av industrihus i Haninge
Tillbyggnad av industribyggnad samt strandskyddsdispens.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Tilläggsisolering av fasaden, fönsterrenovering, balkongrenovering, takrenovering m.m.
Rivning av skolbyggnader i Haninge
Avser rivning av hus F-H-M på Jordbromalmskolan samt två förråd och ett garage på Fredrik Yrkesskola. Rivning av byggnaderna på Fredrik Yrkesskola ska starta så snart som möjligt. Preliminär start för rivningarna på Jordbromalmskolan aug/sept 2020.
Ombyggnad av röntgenavdelningen på Handens sjukhus
Avser ombyggnad av befintliga lokaler för kommande installation av ny CT kamera.
Fönsterbyte och PCB-sanering på sjukhus i Handen
Avser fönsterbyte i 3 huskroppar, vilka har totalt 234 fönster. Total fasadarea ca 1550 kvm. PCB-fogar finns kring alla fönster och det måste saneras.
Rivning av gångtunnel vid Stationsgången i Handen
Objektet omfattar rivning av en 60 m lång gångtunnel vid Handenterminalen, bergsschakt och vabergschakt, rivning av fjärrvärmeledning samt jordschaktarbeten.
Upprustning av promenadstråk i Haninge
Upprustning av Maxingeslingan
Byte av konstgräsplan i Haninge kommun
Avser ny konstgräsplan på Tungelsta IP.
Nybyggnad av konferenslokal samt renovering av gruppbostad i Haninge
Avser byggnation av en ny fastighet på cirka 27 kvm för konferenslokaler. Ytskiktsrenovering av 2 stycken lägenheter, 2 stycken förråd som ska anpassas till wc, 2 stycken kök installeras samt viss inredning i gemensamhetsytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Området kring Årsta slott och Årsta Havsbad, som har potential att bli ett område med ett mycket attraktivt boende och som har tillgänglighet till skärgården för både boende och allmänhet. Framtidsvisionen för Årsta slott är att ge Haningeborna och andra besökare tillgång till natur- och kulturnära rekreation med tillfällen för picknick, bad, golf eller andra fritidsaktiviteter, liksom möjlighet till övernattning.
Renovering av avloppsledning i Haninge
Renovering av avloppsledning mellan Hagstigen/Lissmaån och Torpstugevägen genom hagen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Visionen är att Torvalla ska bli ett välkomnande och livfullt evenemangs- och rekreationsområde med närhet till skolor, möjligheter till olika sportaktiviteter, kultur och umgänge. Satsningen innebär en långsiktig utveckling av hela området som innefattar byggande av 1.500 nya bostäder, samt nya anläggningar för idrott och evenemang. Tillsammans med Haninge kommun kommer alltså Fopha Invest att utarbeta en plan för utvecklingen av Torvalla till ett område präglat av just idrott, kultur och evenemang.
Tillbyggnad av cafeteria i Haninge
Tillbyggnad och ändrad användning av café och restaurang.
Rivning av industrihus i Haninge
Rivning av industri.
Nybyggnad av parhus i Haninge
Nybyggnad av parhus samt komplementbyggnad Skogs-ekeby 6:305,6:306.
Nybyggnad av parhus i Haninge
Nybyggnad av parhus/radhus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av parhus i Haninge
Nybyggnad av radhus och parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Nybyggnad av förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Balkonginglasning, flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Haninge
Nybyggnad av 4 enbostadshus och komplementbyggnad (carport) Ribby 2:574,2:575,2:573,2:572.
Ombyggnad av föreningslokal i Haninge kommun
Avser ombyggnad av föreningslokal.
Utvändigt underhåll av kyrka i Haninge kommun
Avser tjärning av spåntak samt målning av träfasad och vindskivor.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Haninge
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Haninge
Nybyggnad av molok (djupbehållare för matavfall).
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnad av nätstation/transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Haninge
Nybyggnad av teknikskåp och uppförande av torn (monopole) för mobilkommunikation.
Rivning av kontor i Haninge
Rivning av kontorsbyggnad.
Rivning av paviljong i Haninge
Rivning av paviljong.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Rivning och nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av garage i Haninge
Rivning och nybyggnad av radgarage.
Ombyggnad av markanläggning i Haninge
Avser dränering av flerbostadshus.
Ombyggnad av gc-väg i Haninge
Tillbyggnad av plank vid affärshus samt flytt av gc-väg.
Utvändigt underhåll av hamburgerbar i Haninge
Skylt, plank och fasadändring.
Nybyggnad av datorhall i Haninge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av datahall.
Nybyggnad av lager i Haninge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält.
Ombyggnad av kontor i Haninge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av enbostadshus till kontor samt tre fasadskyltar.
Nybyggnad av barack i Haninge
Tidsbegränsat lov för bodetablering t.o.m 2020-12-31.
Tillbyggnad av enbostadshus i Haninge
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Haninge
Tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av kontor i Haninge
Ändrad användning av kontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Haninge
Utvändig ändring, fasadändring samt ombyggnad lastkaj samt skärmtak.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Haninge
Utvändig ändring, fasadändring.
Installation av nya ventilationsanläggningar i servicebyggnader på Utö, Haninge kommun
Avser installation av ventilationsanläggningar i tre byggnader vid huvudbyggnaden i Gästhamnen.
Omläggning av tak samt målning på Stora Fågelsången, Utö
Avser komplett omläggning av tegeltak. Panel byts på västra fasaden. Komplett utvändig målning av fasad, fönster och dörrar.
Omläggning av tegeltak på Ryssfängelset, Utö
Avser komplett omläggning av yttertak. Varsam demontering & återmontering av taktegel, omläggning undertak samt ny strö & bärläkt samt omläggning verandatak.
Omläggning av tak samt målning på Slöjdvillan, Utö
Avser komplett omläggning av yttertaket, komplett utvändig målning, tegel, strö- och bärläkt, papp samt avrinning, vindskivor och plåtar samt ny taksäkerhet. Fasadpanel och snickerier byts på vissa delar. Komplett utvändig målning av fasad.
Tillbyggnad och renovering av våtutrymmen vid huvudbyggnad, Utö gästhamn
Avser rivning och återställning duschar, omklädningsrum, toaletter, tvättstugor samt bastur. Ny ventilationsanläggning för hela fastigheten och nytt uppvärmningssystem för hela fastigheten (dimensionerade för framtida planerade tillbyggnader) samt tillbyggnad och flytt av teknikrum.
Utvändigt underhåll av kyrka i Haninge kommun
Avser brukslagning av utvändiga fönsteromfattningar samt målning av fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: