Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Nybyggnad av F-9 skola och aktivitetshus i Vegastaden, Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av bostäder i Västerhaninge, Haninge
Samhällsbyggnadsbolaget och Innovation Properties ska bilda ett gemensamt bolag.
Tillbyggnad av radus och penthouse i Nynäshamn, etapp 2
Etapp 2 är tillbyggnad av radhus samt penthouse och utgör ca 50-55 enheter
Nybyggnad av bostäder i Vegastaden Haninge, detaljplan 4, etapp 1
Etapp 2: 1513330. Planen är att bygga totalt 270 lägenheter.
Om och nybyggnad av F-9 skola i Västerhaninge
Utökning till en 4 parallellig F-6 skola samt totalrenovering av 2 byggnader. Nynäsvägen 3-5
Nybyggnad av lägenheter i Nynäshamn, etapp 3
Etapp 3 är nybyggnad och ombyggnad och utgör ca 100 lägenheter
Nybyggnad av F-6 skola i Västerhaninge
Nybyggnad av F-6 skola på del av fastigheten Åby 1:206 för och ska klara av toppar upp mot 700 elever. Denna skola skall ersätta befintlig Åbyskola belägen på Björnvägen 38 i Västerhaninge. Skolan skall byggas ihop med en ny idrottshall (Åbyhallen) på fastigheten. Åbyhallen är upphandlad som en separat entreprenad och kommer fortfarande pågå under utförandet av denna entreprenad.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Haninge
Projektet avser om- och tillbyggnad av affärshus.
Nybyggnad av bostäder mm i Jordbro, Haninge, etapp 1
Totalt 5 etapper planeras. Ca 50-100 lägenheter i varje etapp. Samhällsbyggnadsbolaget och Botrygg har bildat ett gemensamt bolag för byggherrerollen.
Nybyggnad av bostäder i Stadsdel Vega, etapp 2
Totalt ca 400-500 lägenheter. Etapp 1: 1235067, Etapp 2: 1467924 , etapp 3: 1467925, etapp 4: 1467926, etapp 5: 1467927.
Nybyggnad av radhus i Vega, etapp 9
Ca 1200 bostäder totalt planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Rivning och om och påbyggnad till lägenheter i Nynäshamn
2 hus som ska göras stomrena. Ca 110 lägenheter med Pent house högst upp. Framför dessa ska även radhus byggas ca 15-20 st.
Nybyggnad av bussterminal i Haninge, etapp 2
Bussterminalen blir ca 8000 m² och uppförs i tre plan. Denna del avser installationerna. Betong och stomarbeten gjordes i etapp 1.
Ombyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Avser totalrenovering inklusive nytt kök, nytt fläktrum och tillbyggnad av soprum av hus A på Vendelsömalmskolan.
Nybyggnad av förskola i Vega, Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av flerbostadshus i norra Haninge
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Planer för ca 40 bostäder.
Nybyggnad av F-6 skola i Vegastaden, Haninge,
Årskurser: F-6 Antal elever: 350 Antal klassrum: 18 (hemklassrum och specialsalar för alla ämnen) Gymnastiksal för många olika idrottsaktiviteter Antal fritidsutrymmen: 6 Skola: 3 000 kvm Skolgård: 5 000 kvm Fritids: åk F-3 Fritidsklubb: åk 4-6 Matsal för 200 personer och tillagningskök
Nybyggnad av förskola i Jordbro
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Tungelsta, etapp 2
projekt efter etapp 1, projnr 917566.
Nybyggnad och rivning av förskola i Handen
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av två förskolor i Jordbro
2 konceptförskolor där placering ej är fastställd. Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av två förskolor i Vega
2 konceptförskolor där placering ej är fastställd. Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av förskola i Haninge
1500 kvm ny förskola
Nybyggnad av förskola i Haninge
Hermanstorps förskola ingår i ett nybyggnadsområde, adressen ej fastställd. Fastigheten ligger intill vändzonen på Nordenskiölds väg i Vega. Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av väg i Haninge
Ca 700-800 meter.
Nybyggnad av förskola i Vega
Konceptförskola där placering ej är fastställd. Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 1
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 2
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad förskola i Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Upprustning av skola i Tungelsta
Avser upprustning av skola.
Byte av bunkerledning vid Berga Örlogsbas, Västerhaninge
Entreprenaden omfattar rivning och utbyte av befintlig bränsleledning om ca 2 800 meter, delvis förlagd i mark. De nya ledningarna är dubbelmantlade av rostfritt stål med läckageövervakning speciellt tillverkade för bränslesystem. Rivning och utbyte av befintlig tankstation med oljeavskiljare och ny betongplatta.
Fasadrenovering mm av flerbostadshus i Haninge
Avser åtgärda skador vid balkonger, på fasader, PCB mm.
Renovering av skola på Ornö, del 2
Innan denna entreprenad kommer markarbeten, grundplatta och installationer i platta ha färdigställts. Ornö skola ska rivas för att ge plats och en ny skola. Tornberget AB avser att på totalentreprenad låta uppföra Ornö skola med samma utseende, typ av material, mått och gestaltning som den tidigare skolan.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad av industribyggnad och komplementbyggnader (skärmtak).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Balkonginglasning, flerbostadshus Söderby 2:43,2:51,2:394.
Renovering av bro i Jordbro
Avser renovering av bron vid Nynäsvägen, över järnvägen, norr om Jordbro station. Arbeten kommer att behöva ta hänsyn till befintlig biltrafik på bron och tågtrafik under bron.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Tilläggsisolering av fasaden, fönsterrenovering, balkongrenovering, takrenovering m.m.
Ombyggnad av slott i Haninge
Ändrad planlösning samt takkupor.
Utbyggnad för hissar vid äldreboende på Vendelsö
Avser utbyggnad av tre anslutande hisstorn till Hagagården.
Anläggande av temalekplats i Tungelsta
I omfattningen ingår gestaltning, tillverkning och anläggandet av en temalekplats. I uppdraget ingår även en upprustning av den befintliga lekplatsen i anslutning till temalekplatsen. Uppdraget inkluderar markarbeten samt el/ljussättning.
Nybyggnad av ridhus i Haninge
Bygglov nytt ridhus.
Ny ishockeysarg till ishall i Handen
Omfattar inköp och leverans av en ny ishockeysarg till Torvalla IP och demontering av gammal sarg och bortforsling av den förbrukade sargen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Renovering och inglasning av balkonger, flerbostadshus.
Ombyggnad av lokal till restaurang i Haninge
Ändrad användning av lokal i flerbostadshus till restaurangverksamhet.
Nybyggnad av järnvägsstation i Haninge
Bygglov för station, samt rivning av den gamla.
Nybyggnad av gruppbostad i Haninge
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av grupphus i Haninge
Förhandsbesked, nybyggnad av tre enbostadshus.
Ombyggnad av tullhus i Haninge
Utvändig ändring samt ändring av ventilation dalarö tullhus.
Ombyggnad av lager i Haninge
Ändrad användning av affärsbyggnad till lagerhotell.
Tillbyggnad av industrihus i Haninge
Tillbyggnad av industribyggnad, parkeringsplatser samt markförändringar.
Rivning av enbostadshus i Haninge
Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Haninge
Nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av regionnät i Haninge
Strandskyddsdispens för markkablar.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av nätstation (ns75212 viken).
Nybyggnad av barack i Haninge
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Haninge
Tidsbegränsat lov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Haninge
Tidsbegränsat lov för byggbodar.
Nybyggnad av förråd i Haninge
Tillbyggnad av cykelförråd och nybyggnad förråd samt fasadändring på sophus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Haninge
Tillbyggnad av enbostadshus (del av parhus).
Tillbyggnad av förråd i Haninge
Tillbyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Inglasning av balkong, flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus, tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av bastu i Haninge
Nybyggnad av komplementbyggnad (bastu).
Nybyggnad av förråd i Haninge
Nybyggnad av komplementbyggnad (redskapsbod).
Nybyggnad av lager i Haninge
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnad av nätstation (ns86915).
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Haninge
Nybyggnad av satellitbyggnad/ teknikbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Haninge
Bygglov återvinningstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Haninge
Marklov för förändring av berg samt uppförande av bullervall.
Ombyggnad av markanläggning i Haninge
Marklov- ändring av marknivå (utökning av mark för brandtjänst/utryckningsfodon).
Nybyggnad av telestation i Haninge
Nybyggnad av 42 meter högt ostagat mobiltorn samt teknikbod.
Nybyggnad av carport i Haninge
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av servicebyggnad i Haninge
Bygglov för teknikbyggnad för svart- och gråvatten, samt tankning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: