Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 107 st.

Tillbyggnad av radhus och penthouse i Nynäshamn, etapp 2
Etapp 2 är tillbyggnad av radhus samt penthouse och utgör ca 50-55 enheter
Nybyggnad av bostäder i Vegastaden Haninge, detaljplan 4, etapp 1
Etapp 2: 1513330. Planen är att bygga totalt 270 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Västerhaninge, Haninge
Samhällsbyggnadsbolaget och Innovation Properties ska bilda ett gemensamt bolag.
Nybyggnad av flerbostadshus i Handen
Totalt planeras 200 bostäder varav 135 bostadsrätter och 65 hyresrätter. I etapp 1 planeras 75 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Handen
Totalt planeras 200 bostäder varav 135 bostadsrätter och 65 hyresrätter. I etapp 1 planeras 91 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder mm i Haninge, Etapp 2
Planer att bygga en biograf och nya bostäder med lokaler i bottenvåningen utmed Nynäsvägen och i anslutning till Haninge centrumgalleria. I andra etappen planeras nya bostäder samt parkering.
Om och nybyggnad av F-9 skola i Västerhaninge
Utökning till en 4 parallellig F-6 skola samt totalrenovering av 2 byggnader. Nynäsvägen 3-5
Nybyggnad av F-6 skola i Västerhaninge
Nybyggnad av F-6 skola på del av fastigheten Åby 1:206 för och ska klara av toppar upp mot 700 elever. Denna skola skall ersätta befintlig Åbyskola belägen på Björnvägen 38 i Västerhaninge. Skolan skall byggas ihop med en ny idrottshall (Åbyhallen) på fastigheten. Åbyhallen är upphandlad som en separat entreprenad och kommer fortfarande pågå under utförandet av denna entreprenad.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Haninge
Projektet avser om- och tillbyggnad av affärshus.
Rivning och om och påbyggnad till lägenheter i Nynäshamn
2 hus som ska göras stomrena. Ca 110 lägenheter med Pent house högst upp. Framför dessa ska även radhus byggas ca 15-20 st.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter i Handen, etapp 3
Ett hus med 10 våningar som bjuder på storslagen utsikt över Haninge och spegelblanka Rudasjön. I markplan planeras lokaler som skapar ett tryggt och levande kvarter.
Nybyggnad av bostadsrätter i Handen, etapp 4
Ett hus med lägenheter för stora och små familjer. Huset byggs i 8–9 våningar med lokaler i markplan.
Nybyggnad av bostäder i Haninge
Planerad säljstart 2021.
Nybyggnad av bostäder i Stadsdel Vega, etapp 1
Totalt ca 400-500 lägenheter. Etapp 1: 1235067, Etapp 2: 1467924 , etapp 3: 1467925, etapp 4: 1467926, etapp 5: 1467927.
Nybyggnad av bostadsrätter i Handen, etapp 2
Två hus med totalt 120 lägenheter inom StegEtt, Riksbyggens boendekoncept med små, effektivt planerade lägenheter med hög standard för dig som är på väg att köpa din första bostadsrätt. Tillsammans med etapp 1 skapar Brf Framsidan en ny, modern framsida mot Nynäsvägen. I markplan planeras ytor för kommersiella lokaler samt förskola.
Nybyggnad av bussterminal i Haninge, etapp 2
Bussterminalen blir ca 8000 m² och uppförs i tre plan. Denna del avser installationerna. Betong och stomarbeten gjordes i etapp 1.
Ombyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Avser totalrenovering inklusive nytt kök, nytt fläktrum och tillbyggnad av soprum av hus A på Vendelsömalmskolan.
Nybyggnad av förskola i Vega, Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av F-6 skola i Vegastaden, Haninge,
Årskurser: F-6 Antal elever: 350 Antal klassrum: 18 (hemklassrum och specialsalar för alla ämnen) Gymnastiksal för många olika idrottsaktiviteter Antal fritidsutrymmen: 6 Skola: 3 000 kvm Skolgård: 5 000 kvm Fritids: åk F-3 Fritidsklubb: åk 4-6 Matsal för 200 personer och tillagningskök
Nybyggnad och rivning av förskola i Handen
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av gruppbostad i Haninge
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 1
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad av radhus i Haninge, Stockholm
Nybyggnad av radhus i den populära stadsdelen Vega i Haninge.
Nybyggnad av parhus i Haninge, Stockholm
Nybyggnad av parhus i den populära stadsdelen Vega i Haninge.
Byte av bunkerledning vid Berga Örlogsbas, Västerhaninge
Entreprenaden omfattar rivning och utbyte av befintlig bränsleledning om ca 2 800 meter, delvis förlagd i mark. De nya ledningarna är dubbelmantlade av rostfritt stål med läckageövervakning speciellt tillverkade för bränslesystem. Rivning och utbyte av befintlig tankstation med oljeavskiljare och ny betongplatta.
Om- och tillbyggnad av centrum och biograf i Haninge, Etapp 1
Planer att bygga en biograf och nya bostäder med lokaler i bottenvåningen utmed Nynäsvägen och i anslutning till Haninge centrumgalleria. I första etappen planeras en biograf.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Tilläggsisolering av fasaden, fönsterrenovering, balkongrenovering, takrenovering m.m.
Ombyggnad av skola i Haninge
Avser renovering, inklusive nytt kök, nytt fläktrum och tillbyggnad av fristående soprum av hus E på Söderbymalmskolan.
Fasadrenovering mm av flerbostadshus i Haninge
Avser åtgärda skador vid balkonger, på fasader, PCB mm.
Renovering av skola på Ornö, del 2
Innan denna entreprenad kommer markarbeten, grundplatta och installationer i platta ha färdigställts. Ornö skola ska rivas för att ge plats och en ny skola. Tornberget AB avser att på totalentreprenad låta uppföra Ornö skola med samma utseende, typ av material, mått och gestaltning som den tidigare skolan.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad av industribyggnad och komplementbyggnader (skärmtak).
Renovering av bro i Jordbro
Avser renovering av bron vid Nynäsvägen, över järnvägen, norr om Jordbro station. Arbeten kommer att behöva ta hänsyn till befintlig biltrafik på bron och tågtrafik under bron.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Balkonginglasning, flerbostadshus Söderby 2:43,2:51,2:394.
Nybyggnad av ridhus i Haninge
Bygglov nytt ridhus.
Markförläggning av kanalisation för bredbandsnät på Ornö, Stockholms Skärgårdsnät AB
Avser markförläggning av kanalisation för ett fiberoptiskt bredbandsnät i Kyrkviksområdet och Södra Storskogen på Ornö i Stockholms skärgård.
Utbyggnad för hissar vid äldreboende på Vendelsö
Avser utbyggnad av tre anslutande hisstorn till Hagagården.
Anläggande av temalekplats i Tungelsta
I omfattningen ingår gestaltning, tillverkning och anläggandet av en temalekplats. I uppdraget ingår även en upprustning av den befintliga lekplatsen i anslutning till temalekplatsen. Uppdraget inkluderar markarbeten samt el/ljussättning.
Renovering av friidrottsanläggning i Haninge
Avser borttagning/nyanläggning av allvärdesbeläggning samt linjering av löparbanor samt övrig markeringar. Asfaltering av ytor i anslutning till löparbanor.
Nybyggnad av servicehus på Nåttarö i Haninge kommun
Entreprenaden avser uppförande av servicehus på ca 116 kvm innehållande hamnkontor, duschar, bastu samt förråd och teknikutrymme.
Ny ishockeysarg till ishall i Handen
Omfattar inköp och leverans av en ny ishockeysarg till Torvalla IP och demontering av gammal sarg och bortforsling av den förbrukade sargen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Renovering och inglasning av balkonger, flerbostadshus.
Nybyggnad av järnvägsstation i Haninge
Bygglov för station, samt rivning av den gamla.
Ombyggnad av vandrarhem i Haninge
Förhandsbesked - ändrad användning av kontorslokaler till vandrarhem.
Nybyggnad av grupphus i Haninge
Nybyggnad av 4 enbostadshus Runsten 1:81,1:80,1:66,1:69.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad industribyggnad.
Rivning av industrihus i Haninge
Rivning av byggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Haninge
Tillbyggnad av industribyggnad, parkeringsplatser samt markförändringar.
Ombyggnad av lager i Haninge
Ändrad användning av affärsbyggnad till lagerhotell.
Ombyggnad av församlingshus i Haninge
Ändring av bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Utvändig ändring av flerbostadshus (203 inglasningar).
Utvändigt underhåll av tullhus i Haninge
Utvändig ändring av tullhuset.
Ombyggnad av kontor i Haninge
Utvändig ändring och ändrad användning/planlösning av kontorshus (bredda entré).
Ombyggnad av tullhus i Haninge
Utvändig ändring samt ändring av ventilation dalarö tullhus.
Utvändigt underhåll av kontor i Haninge
Utvändig ändring, fasadändring av kontorshus/lager.
Utvändigt underhåll av omklädningsrum i Haninge
Utvändig ändring av omklädningsrum.
Rivning av barack i Haninge
Rivning av manskapsbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Haninge
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Haninge
Strandskyddsdispens för markkablar.
Nybyggnad av toalett i Haninge
Strandskyddsdispens för nybyggnad av toalettbyggnad (tidsbegränsat lov t.o.m 2029-09-01) Rudan 1:1,Söderby S:21,Vendelsö 3:1714.
Nybyggnad av lager i Haninge
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av tälthall och verkstadsbod.
Nybyggnad av servicebyggnad i Haninge
Strandskyddsdispens och nybyggnad av servicebyggnad och brygga.
Nybyggnad av barack i Haninge
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av telestation i Haninge
Tidsbegränsat bygglov för teknikbod till avloppsreningsverk.
Nybyggnad av barack i Haninge
Tidsbegränsat lov för byggbodar.
Tillbyggnad av brygga i Haninge
Tillbyggnad av brygga, strandskyddsdispens.
Tillbyggnad av förråd i Haninge
Tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av servicebyggnad i Haninge
Nybyggnad av teknikhus/servicehus.
Nybyggnad av förråd i Haninge
Nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av driftscentral i Haninge
Nybyggnad av komplementbyggnad (driftrum).
Nybyggnad av förråd i Haninge
Nybyggnad av komplementbyggnad (redskapsbod).
Nybyggnad av lager i Haninge
Nybyggnad av lagertält.
Ombyggnad av markanläggning i Haninge
Marklov- ändring av marknivå samt skyltlov (markskyltar).
Nybyggnad av mur i Haninge
Marklov- ändring av marknivå, stödmur.
Nybyggnad av plank i Haninge
Nybyggnad av plank (skjul/cykelförråd).
Nybyggnad av carport i Haninge
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Haninge
Höjning av befintlig samt nybyggnad av bullerskyddsskärm.
Ombyggnad av busshållplats i Haninge
Bygglov för tillgänglighetsanpassa busshållplats.
Ombyggnad av busshållplats i Haninge
Bygglov för tillgänglighetsanpassning av busshållplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: