Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och handelscentrum på Brandbergen
Ca 300 bostäder som fördelas på fyra nya bostadshus. Två ovanpå de nya handelsytorna, samt ytterligare två öster om parkeringsplatsen, 30000-40000 kvm. Husen ovanpå centrum uppförs i 14 - 24 våningar och de två husen vid den östra delen uppförs i 10 våningar. De utformas som punkthus med ett centralt trapphus. ca 5000 kvm ny handelsyta.
Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 3
Ca 1200 bostäder totalt planeras.
Nybyggnad av bostäder i Vegastaden Haninge, detaljplan 4, etapp 2
Etapp 1: 1011592. Planen är att bygga totalt 270 lägenheter.
Om och nybyggnad av F-9 skola i Västerhaninge
Utökning till en 4 parallellig F-6 skola samt totalrenovering av 2 byggnader. Nynäsvägen 3-5
Nybyggnad av bostäder mm i Jordbro, Haninge, etapp 1
Ca 300-400 lägenheter i 3-4 etapper. Etapp 1: 1474813 Etapp 2: 1537546 Etapp 3-4: 1537547
Nybyggnad av bostadsrätter i Handen, etapp 5
Ett 6-våningshus inom Bonum, med bekväma och moderna seniorlägenheter. Till huset hör en egen Bonumvärd som hjälper till med vardagsärenden. Strax intill huset planeras ett välkomnande torg för att bli en naturlig mötesplats på Haningeterrassen.
Nybyggnad av kök och matsal vid skola i Västerhaninge
Avser nybyggnad av ca 1100 kvm exklusive vindsvåning med två stycken fläktrum. I projektet ingår även rivning av två mindre modulbyggnader varav den ena ska stå kvar under produktionen.
Nybyggnad av förskola i Jordbro
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder och kommersiella verksamheter i Haninge kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och lokaler för kommersiella verksamheter på bottenvåningen.
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 1
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 2
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad av parhus i Haninge, Stockholm
Nybyggnad av parhus i den populära stadsdelen Vega i Haninge.
Nybyggnad förskola i Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av förskola i Haninge
Planer på nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor i Haninge
Nybyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus och hotell i Haninge
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse inom fastigheten samt att bevara den befintliga hotellbyggnaden.
Nybyggnad av radhus i Vega, Haninge kommun
Avser nybyggnad av 20 radhus.
Om- och tillbyggnad av centrum och biograf i Haninge, Etapp 1
Planer att bygga en biograf och nya bostäder med lokaler i bottenvåningen utmed Nynäsvägen och i anslutning till Haninge centrumgalleria. I första etappen planeras en biograf.
Ombyggnad av flerbostadshus i Haninge
Avser ändrad användning av förråd till lägenheter, ca 12 stycken.
Nybyggnad av grupphus i Haninge
Nybyggnad av 4 enbostadshus och komplementbyggnad (carport) Ribby 2:574,2:575,2:573,2:572.
Nytt gångstråk mm vid Stationsgången i Handen
Objektet omfattar nyanläggning av va-ledningar och ny belysning samt rivning av befintliga ledningar. I objektet ingår även att bygga murar på taket till SL:s bussterminal samt en stenblockstrappa med tillhörande gradäng. Murar samt trappkupa ska platsgjutas i betong. I gångstråket, som omfattar ca 1600 m , ska bland annat träd planteras och marken beläggas med natursten såsom smågatsten och granithällar. I objektet ingår även ett konstverk bestående av en vattenanläggning och natursten som ska läggas i mönster.
Nybyggnad av grupphus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (carport) Ribby 2:573,2:572,2:574,2:575.
Nya pontonanläggningar till Dalarö
Avser två större pontoner, varav den ena ska ha en vågbrytande funktion (60 meter) , samt den andra som ska vara hälften vågbrytande (60 meter vågbrytande och 100 meter ickevågbrytande). Upphandlingen kan även komma att avse en tredje ponton som är en option som kan komma att avropas om beslutet om att bygga den fattas politiskt. Pontonenhet 1, 160 m lång, ska placeras i Fiskarhamnen på Dalarö, Pontonenhet 2, 60 meter lång, ska placeras längs Strandvägen på Dalarö och Pontonenhet 3 (option), 15 meter lång, ska placeras på Krokplan på Dalarö.
Renovering av garage i Haninge
Planer finns på renovering av garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Tilläggsisolering av fasaden, fönsterrenovering, balkongrenovering, takrenovering m.m.
Utbyte av hissar i skola på Vendelsö
Objektet avser komplett rivning av 2 st befintliga hissar samt komplett leverans och installation till fullt driftfärdig, slutjusterad, funktionsprovad, besiktigad, CE-märkt och godkänd anläggning.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Jordbro
Objektet är beläget i Jordbro med adress: Moränvägen 4A-B, 8-18, 32-42, 56-56, 24-30, 48-54, 82-88 och 20-22. Fastighetsbeteckning: Kalvsvik 11:2 & Kalvsvik 11:3.
Utbyte av hissar inom Tornbergets fastigheter, Haninge
Avser utbyte av totalt 3 hissar på Tungelstaskolan och Svartbäcksskolan i Haninge kommun.
Rivning av skolbyggnader i Haninge
Avser rivning av hus F-H-M på Jordbromalmskolan samt två förråd och ett garage på Fredrik Yrkesskola. Rivning av byggnaderna på Fredrik Yrkesskola ska starta så snart som möjligt. Preliminär start för rivningarna på Jordbromalmskolan aug/sept 2020.
Byte av VA/Värme-kulvert vid Muskö Örlogsbas
Befintliga ledningar förlagda i kulvert ska ersättas med nya VA och värmeledningar i mark samt ny installation av pumpgrop som ersätter befintlig uttjänt. Arbetet består i att skrota, riva, demontera, gräva, samt förlägga nya rör med tillhörande installationer och anordningar. Kulvertlängd ca 60 m. Ny förläggning av Va/värmerör ca 200-300 m.
Fönsterbyte och PCB-sanering på sjukhus i Handen
Avser fönsterbyte och PCB sanering.
Omisolering av gångtunnlar i Jordbro, Haninge
Entreprenaden omfattar betongreparationer, byte av tätskikt samt övergångskonstruktioner. Arbetena kommer att ske i två etapper på respektive bro. Avser GC-tunnel Södra Jordbrovägen väster om klapperstenvägen 136-61-1 samt Södra Jordbrovägen norr om Blockstensvägen 136-52-1.
Nybyggnad av konferenslokal samt renovering av gruppbostad i Haninge
Avser byggnation av en ny fastighet på cirka 27 kvm för konferenslokaler. Ytskiktsrenovering av 2 stycken lägenheter, 2 stycken förråd som ska anpassas till wc, 2 stycken kök installeras samt viss inredning i gemensamhetsytor.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Handen
Avser fasadrenovering, tilläggsisolering av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kyrka i Haninge
Utvändig ändring av kyrka.
Ombyggnad av vind i Haninge
Utvändig ändring samt inredning av vind.
Ombyggnad av apotek i Haninge
Ändrad användning till apotek i del av byggnad avsedd för vård.
Tillbyggnad av affärshus i Haninge
Tillbyggnad av affärshus.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Nybyggnation av förskola.
Nybyggnad av radhus i Haninge
Nybyggnad 75 st enbostadshus i form av radhus, vega etapp 9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus, 95 lägenheter.
Ombyggnad av föreningslokal i Haninge kommun
Avser ombyggnad av föreningslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av 5 st.flerbostadshus 75 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Bygglov och strandskyddsdispens uppförande flerbostadshus.
Tillbyggnad av produktionslokal i Haninge
Tillbyggnad och ändrad användning av matinrättning till verksamhetslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Balkonginglasning, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Haninge
Installation av solceller på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Haninge
Avser omprofilering, nya skyltar m.m.
Nybyggnad av fritidshus i Haninge
Nybyggnad av fritidshus och rivning.
Nybyggnad av förråd i Haninge
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus Runsten 1:111,1:99.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Haninge
Nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Haninge
Tillbyggnad av hembygdsgård.
Tillbyggnad av plank i Haninge
Tillbyggnad av plank vid affärshus samt flytt av g/c-väg.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Haninge
Utökning av befintlig parkeringsyta, flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Haninge
Tillbyggnad av förskola med utesovplats.
Omläggning av tak på Ladan Askviks gård, Gålö Haninge
Avser komplett omläggning av tak för Ladan Askviks gård, Askviksvägen 5. Taket på ladan är byggd under 1950-tal.
Ombyggnad av fasad och tak på Slöjdvillan, Gålö Haninge
Avser ombyggnads- och reparationsarbeten av tak och fasad för Slöjdvillan, Gålövägen 21. Slöjdvillan är byggd under tidigt 1900-tal och innehåller 3 st lägenheter som hyrs ut till permanentboende.
Ombyggnad av fasad och tak på Tullhuset på ön Huvudskär
Avser ombyggnads- och reparationsarbeten av tak och fasad för Tullhuset på ön Huvudskär. Tullhuset som idag är vandrarhem är byggd under tidigt 1880-tal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: