Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-9 skola och aktivitetshus i Vegastaden, Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerhaninge, etapp 4
Planer för nybyggnad av ca 300 hyresrätter.
Stambyte i flerbostadshus i Haninge
Stambyte Sleipnervägen 1-107 och Vallavägen 3-61 i Haninge. Arbetet väntas pågå under 4 år.
Nybyggnad av bostäder i Vegastaden Haninge, detaljplan 4, etapp 2
Etapp 1: 1011592. Planen är att bygga totalt 270 lägenheter.
Om och nybyggnad av F-9 skola i Västerhaninge
Utökning till en 4 parallellig F-6 skola samt totalrenovering av 2 byggnader. Nynäsvägen 3-5.
Nybyggnad av parhus i Haninge
Nybyggnad av radhus och parhus.
Nybyggnad av hyresbostäder i Vega, etapp 2
I kv 4 Vega, kv Gaffelseglet byggs det 146 st hyreslägenheter.
Nybyggnad av bostäder mm i Jordbro, Haninge, etapp 3
Totalt 5 etapper planeras. Ca 50-100 lägenheter i varje etapp. Samhällsbyggnadsbolaget och Botrygg har bildat ett gemensamt bolag för byggherrerollen.
Nybyggnad av bostäder i Stadsdel Vega, etapp 3
Totalt ca 400-500 lägenheter. Etapp 1: 1235067, Etapp 2: 1467924 , etapp 3: 1467925, etapp 4: 1467926, etapp 5: 1467927.
Nybyggnad av bostäder i Stadsdel Vega, etapp 4
Totalt ca 400-500 lägenheter. Etapp 1: 1235067, Etapp 2: 1467924 , etapp 3: 1467925, etapp 4: 1467926, etapp 5: 1467927.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus, 95 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av 5 st. flerbostadshus 75 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Haninge
Avser nybyggnation av bostäder i Haninge. Omfattning är för dagen oklar.
Nybyggnad av förskola i Jordbro
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849.
Nybyggnad förskola i Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Tungelsta Haninge
F-6 skola för 400 elever.
Nybyggnad av parhus i Haninge, Stockholm
Nybyggnad av parhus i den populära stadsdelen Vega i Haninge.
Ombyggnad av väg 257 (Tungelstavägen) i Haninge
Ny busshållplats vid Gråbergsvägen, ny passage under Tungelstavägen, säkrare övergångsställe vid Tungelsta skola, säkrare korsningar vid ICA/Parkvägen samt Mulstavägen, flytt av korsningen vid Hammarbergsvägen/Skolvägen, ombyggnad av busshållplats vid Hammarbergsvägen/Skolvägen, ny rondell vid korsningen Södertäljevägen/Tungelstavägen.
Ombyggnad till bostäder i Haninge
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse inom fastigheten samt att bevara den befintliga hotellbyggnaden.
Nybyggnad av radhus i Vega, Haninge kommun
Avser nybyggnad av 24 radhus.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Nybyggnation av förskola.
Nybyggnad av servicebyggnad i Haninge
Nyproduktion av en byggnad, om ca 390 kvm, med kontor, omklädningsrum och matsal till stadsbyggnadsförvaltningens personal i Håga industriområde.
Om- och tillbyggnad av centrum och biograf i Haninge, Etapp 1
Planer att bygga en biograf och nya bostäder med lokaler i bottenvåningen utmed Nynäsvägen och i anslutning till Haninge centrumgalleria. I första etappen planeras en biograf.
Renovering och återställning av förskola i Västerhaninge
Tre avdelningar förskola där planlösning ska återställas, ny ventilation, nytt fläktrum byggs på tak, ny el och nytt tillagningskök installeras utöver samtliga ytskikt.
Nya pontonanläggningar till Dalarö
Avser två större pontoner, varav den ena ska ha en vågbrytande funktion (60 meter) , samt den andra som ska vara hälften vågbrytande (60 meter vågbrytande och 100 meter ickevågbrytande). Upphandlingen kan även komma att avse en tredje ponton som är en option som kan komma att avropas om beslutet om att bygga den fattas politiskt. Pontonenhet 1, 160 m lång, ska placeras i Fiskarhamnen på Dalarö, Pontonenhet 2, 60 meter lång, ska placeras längs Strandvägen på Dalarö och Pontonenhet 3 (option), 15 meter lång, ska placeras på Krokplan på Dalarö.
Renovering av garage i Haninge
Planer finns på renovering av garage.
Utbyte av hissar i skola på Vendelsö
Objektet avser komplett rivning av 2 st befintliga hissar samt komplett leverans och installation till fullt driftfärdig, slutjusterad, funktionsprovad, besiktigad, CE-märkt och godkänd anläggning.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Jordbro
Objektet är beläget i Jordbro med adress: Moränvägen 4A-B, 8-18, 32-42, 56-56, 24-30, 48-54, 82-88 och 20-22. Fastighetsbeteckning: Kalvsvik 11:2 & Kalvsvik 11:3.
Ombyggnad av byggnad Valhall vid Haninge garnison, Berga Örlogsskolor
Omfattning till övervikt verksamhetsområde bygg men med inslag av främst mark och ventilation. Arbetsområdet är beläget inom skyddsobjektet Haninge garnison, Berga Örlogsskolor.
Fönsterbyte och PCB-sanering på sjukhus i Handen
Avser fönsterbyte och PCB sanering.
Byte av VA/Värme-kulvert vid Muskö Örlogsbas
Befintliga ledningar förlagda i kulvert ska ersättas med nya VA och värmeledningar i mark samt ny installation av pumpgrop som ersätter befintlig uttjänt. Arbetet består i att skrota, riva, demontera, gräva, samt förlägga nya rör med tillhörande installationer och anordningar. Kulvertlängd ca 60 m. Ny förläggning av Va/värmerör ca 200-300 m.
Nybyggnad av konferenslokal samt renovering av gruppbostad i Haninge
Avser byggnation av en ny fastighet på cirka 27 kvm för konferenslokaler. Ytskiktsrenovering av 2 stycken lägenheter, 2 stycken förråd som ska anpassas till wc, 2 stycken kök installeras samt viss inredning i gemensamhetsytor.
Utbyte av hissar inom Tornbergets fastigheter, Haninge
Avser utbyte av hissar på Svartbäcksskolan i Haninge kommun.
Utbyte av hissar inom Tornbergets fastigheter, Haninge
Avser utbyte av hissar på Tungelstaskolan i Haninge kommun.
Ombyggnad till padelanläggning i Haninge
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Byte av fönster på flerbostadshus i Västerhaninge
Föreningen kommer under 2020-2022 att byta ut samtliga fönster och balkong/altandörrar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Haninge
Inredning av ytterligare lägenheter (9 st).
Ombyggnad av vind i Haninge
Utvändig ändring samt inredning av vind.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Handen
Söderbymalm 7:15, 7:17 och 7:18.
Tillbyggnad av cafeteria i Haninge
Tillbyggnad och ändrad användning av café och restaurang.
Utbyte av hiss på skola i Tungelsta
Entreprenaden omfattar projektering, demontering av 1 st hydraulhiss, leverans och installation av en ny linhiss, inom befintlig byggnad till fullt driftfärdiga och godkänd anläggning. Hissen ska installeras i befintliga schakt i betong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Balkonginglasning, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Ansökan balkonginglasning Söderbymalm 3:389, 3:390.
Nybyggnad av kapell i Haninge
Nybyggnad av kapell.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad av två industribyggnader.
Ombyggnad av herrgård i Haninge
Tillbyggnad av takkupa, utvändig ändring och ändrad användning.
Ombyggnad av församlingshus i Haninge
Utvändig ändring, fasadändring samt håltagning i bärande konstruktion.
Nybyggnad av barack i Haninge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodetablering.
Nybyggnad av skola i Haninge
Nybyggnad av skola och två komplementbyggnader.
Nybyggnad av sophus i Haninge
Nybyggnad av sopskåp.
Nybyggnad av telestation i Haninge
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Haninge
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Haninge
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Haninge
Nybyggnad av miljöhus samt utvändiga markändringar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Haninge
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus och markändringar.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus samt rivningslov.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av nätstation i Haninge
Ansökan manöverbyggnad till ny stamnätsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Haninge
Anläggande av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Haninge
Avser omprofilering, nya skyltar m.m.
Byte av ventiler i värmesystem i flerbostadshus i Haninge
Planer finns på byte av ventiler i värmesystem.
Nybyggnad av staket i Haninge
Planer finns på nybyggnad av staket.
Tillbyggnad av förskola i Haninge
Tillbyggnad av förskola med utesovplats.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Haninge
Planer finns på installation av laddstolpar.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i Reningsverket samt Ica Livs på Utö, Haninge kommun
Avser ombyggnad av ventilation för Reningsverket samt ICA-livs på Utö. Huvuddel 1, Reningsverket är byggt under 1980-talet. Huset är i ett plan med isolerad vind där befintligt aggregat är placerat. Huvuddel 2, ICA-livs är byggd under slutet av 1970-talet. Huset är i ett plan med kallvind där befintligt aggregat är placerat.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i Gästhamnsbyggnad på Utö, Haninge kommun
Avser ombyggnad av ventilation i Gästhamnsbyggnaden. Huset är i två plan med teknikrum, omklädnadsavdelning, bastu, duschar, wc, kafeteria, personalutrymmen och väntrum på plan 1. Aggregatrum, konferensrum, personaldelar finns på plan 2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: