Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenheter och butiker i Ekerö centrum
Ca 400 st lägenheter i blandad upplåtelseform inklusive handel i botten.
Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E1
Utbyggnad kollektivtrafikfil norra sidan, ny bro (Tappströmsbron) mm.
Nybyggnad av bostäder butiker mm i Träkvista, Ekerö
Syftet med plantillägget är att justera plankartan så att den överensstämmer med det bebyggda området samt att underlätta hanteringen av tillbyggnadsärenden.
Nybyggnad av bostäder på Adelsö
Syftet är att pröva en utbyggnad av 11 flerfamiljshus.
Nybyggnad av bostäder i Stenhamra
I Stenhamra finns idéer om 20-40 nya lägenheter på Söderströms väg.
Nybyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten torslunda 1:7.
Nybyggnad av dagcenter (hyresmoduler) på Ekerö
Upphandlingen avser uppförande av hyresmoduler för dagligverksamhet. Byggnaderna ska invändigt ha stor flexibilitet, d.v.s. möjlighet till förändringar i utformningen av ytorna med enkla åtgärder efter verksamhetens behov. Hyrestiden är 36 månader, med möjlighet till förlängning med 12 månader i taget.
Nybyggnad av hyresmoduler på Ekebyhovskolan på Ekerö
Upphandlingen avser uppförande av hyresmoduler för Ekebyhovsskolan. Byggnaden ska inrymma en skoldel med 6 klassrum och 6 tillhörande grupprum m.m. för ca. 180 elever samt en administrativ del med arbetsplatser, pentry m.m. för skolpersonalen, ca 12-15 personer. Hyrestiden är 36 månader, med möjlighet till förlängning med 12 månader i taget.
Nybyggnad av grupphus i Ekerö
Bygglov för återuppbyggnad av gruppbyggda småhus/radhus på fastigheten stockby 4:146.
Nybyggnad av vattenverksamhet i Ekerö
Avser ny strandpromenad som ansluter till befintligt promenadstråk längs kanalen, en ny dagvattendamm för att omhänderta dagvatten från det nya bostadsområdet, s.k. badbryggor samt en ny mindre småbåtshamn.
Ombyggnad av kommunkontor i Ekerö
Entreprenaden omfattar ombyggnad av kontorslokaler. Entreprenaden är uppdelad i huvuddel 1 ( omfattar plan 2) och huvuddel 2 (omfattar plan 3).
Nybyggnad av grupphus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus på fastigheten stockby 1:62 Stockby 1:353,1:62.
Nybyggnad av demensboende i Drottningholm, Ekerö
Sex lägenheter i två byggnader med särskild anpassning planeras på Ekerö.
Nybyggnad av flygplanshangar i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 5 hangarer på fastigheten skå-väsby 4:2, skå flygplats.
Exploatering för bostads- och verksamhetsområde, Ekerö
För bostäder (villor/radhus) samt icke störande verksamhet.
Exploatering för villaområde på Ekerö
Objektet avser förläggning av VA, gata, el och fiber i och kring exploatering Ekerövallen.
Muddring av del av Tappströmskanalen, Ekerö kommun
Avser muddring av del av Tappströmskanalen vid Tappströms brygga för att möjliggöra åretrunttrafik med pendelbåt till och från Stockholm.
Nybyggnad av kontor i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av kontorshus samt rivningslov för del av kontorsbyggnad på fastigheten skå-väsby 4:1.
Nybyggnad av toalett i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av offentlig toalett på fastigheten stockby 4:68.
Nybyggnad av idrottsplats i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av padel tennisbana på fastigheten högby 2:20.
Tillbyggnad av maskinhall i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av maskinhall samt flytt av staket vid redskapsgård på fastigheten skå-eneby 3:7.
Utvändigt underhåll av kontor i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring av kontorshus på fastigheten ekebyhov 1:585.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten kungsberga 12:134.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten lisselby 1:47.
Rivning av enbostadshus i Ekerö
Rivningslov för brandskadad enplansvilla med altan på fastigheten sätuna 1:39.
Rivning av enbostadshus i Ekerö
Rivningslov för rivning av enbostadshus på fastigheten stockby 4:131.
Ombyggnad av korsning längs väg 800/Färentunavägen på Ekerö
Förbättring av trafiksäkerheten vid busshållplatsen i korsningen. Ny utformning av refug.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: