Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenheter och butiker i Ekerö centrum
Ca 400 st lägenheter i blandad upplåtelseform inklusive handel i botten.
Nybyggnad av bussdepå på Färingsö
Plats för ca 80 bussar.
Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E3
Utbyggnad av kollektivtrafikfil norra sidan, breddning av Nockebybron (bro 2-228-1 på väg 261) och Drottningholmsbron.
Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E1
Utbyggnad kollektivtrafikfil norra sidan, ny bro (Tappströmsbron) mm.
Nybyggnad av handelshus, flerbostadshus, infartsparkering m.m. i Ekerö
Planer finns att utveckla området med centrumändamål, strandnära kommersiell service, infartsparker och bostäder.
Nybyggnad av skola i Sandudden
Avser nybyggnad av Sanduddens skola.
Nybyggnad av flerbostadshus på Ekerö, etapp 2
Ca 80 lgh. Totalt 350 lgh i 4 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus på Ekerö, etapp 3
Ca 80 lgh. Totalt 350 lgh i 4 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus på Ekerö, etapp 4
Ca 80 lgh. Totalt 350 lgh i 4 etapper.
Renovering av vattenverk i Lovö
Avser renovering/ombyggnad av Lovös Vattenverk. Rivning av befintliga snabbfilterbassänger och bjälklag samt uppbyggnad av nya snabbfilter.
Nybyggnad av närvärmeanläggning på Ekerö
Avser den sk Reningsverkstomten.
Nybyggnad av kedjehus och villor på Ekerö
Ca 40 st radhus och 7 st stadsvillor.
Nybyggnad av tvåplansvillor i Träkvista, Ekerö
Tvåplansvillor med sammanlagt 44 hyreslägenheter planeras.
Nybyggnad av radhus, kedjehus och flerbostadshus i Stenhamra
16 st kedjehus, 8 st radhus samt 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder på Munsö, Ekerö kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Stenhamra
I Stenhamra finns idéer om 20-40 nya lägenheter på Söderströms väg.
Nybyggnad av industrilokaler i Ekerö
Avser planläggning för ytterligare verksamheter för småindustri.
Nybyggnad av parhus och attefallshus i Ekerö
Nybyggnad av 5 parhus samt 5 attefallshus.
Nybyggnad av hyresmoduler på Ekebyhovskolan på Ekerö
Avser uppförande av hyresmoduler för Ekebyhovsskolan. Byggnaden ska inrymma en skoldel med 6 klassrum och 6 tillhörande grupprum m.m. för ca. 180 elever samt en administrativ del med arbetsplatser, pentry m.m. för skolpersonalen, ca 12-15 personer. Hyrestiden är 36 månader, med möjlighet till förlängning med 12 månader i taget.
Mark- och ledningsarbeten i Ekerö
Etapp 1 Ekerö Strand, ingår bland annat utbyggnad av breddning och uppgradering av Tegelbruksvägen, anläggande av väg genom naturområde samt anläggande av VA och övriga ledningar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Avser tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten Lunda 1:10.
Ombyggnad av kontor i Ekerö
Avserombyggnad av ridhus till lager och kontor samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av skatepark, pumptrack och sittyta på fastigheten ekebyhov 1:508.
Nybyggnad av multiarena i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av "multiarena" på fastigheten närlunda 24:1. Bredvid Närlunda skola.
Exploatering för bostads- och verksamhetsområde, Ekerö
För bostäder (villor/radhus) samt icke störande verksamhet.
Utbyggnad av bredbandsnät på Lovön, Ekeö kommun
Avser utbyggnad av ett bredbandsnät som i huvudsak baseras på trådlös teknik, s.k. radiolänk, i kombination med traditionell fiberdragning.
Ny vägbelysning längs gc-väg på Ekerö
Entreprenaden avser anläggning av ny vägbelysning/delsträckan längs gång- och cykelvägen utmed Ekerövägen 261 sträcka Malmvik – Lindö.
Markarbeten i Ekerö
Ekerö kommun, fastighetskontoret, avser att upphandla anläggningsarbete för placering av hyresmoduler för Dagcenter på fastigheten Tappsund 1:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten stockby 4:26, Bygglov för nybyggnad ett enbostadshus med generationslägenhet på fastigheten stockby 4:181, Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten stockby 4:182, stockby 4:183.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser och garage på fastigheten tappsund 1:65.
Nybyggnad av butik i Ekerö
Bygglov för obemannad livsmedelsbutik på 25 kvm och parkeringsplatser på fastigheten munsö prästgård 1:15.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ekerö
Bygglov för parkeringsplats, infartsparkering, på fastigheten skå-edeby 4:2.
Tillbyggnad av klubbhus i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av klubbhus och stödmurar, rivningslov.
Ombyggnad av affärshus i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring och vindsinredning av affärshus på fastigheten träkvista 2:22.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov och strandskydd för anläggande av transformatorstation på fastigheten munsö-norrby 4:1 (utholmen).
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov och strandskyddsdispens för anläggande av transformatorstation på fastigheten löten 1:5 (bagge).
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov och strandskyddsdispens för anläggande av transformatorstation på fastigheten munsö prästgård 1:1 (vinäs).
Nybyggnad av växthus i Ekerö
Rivningslov och bygglov för växthus på fastigheten ölsta 5:7.
Nybyggnad av regionnät i Ekerö
Strandskyddsdispens för ny kraftkabel på fastigheterna närlunda 8:1 och troxhammar 1:2.
Nybyggnad av barack i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov och startbesked till 2020-06-01 för byggbodar på fastigheten ekebyhov 3:50.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Avser återuppbyggnad av en lägenhet efter brand.
Nybyggnad av skärmtak i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av cykelställ med tak på fastigheten stockby 2:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för anläggande av transformatorstation på fastigheten bredlöt 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för anläggande av transformatorstation på fastigheten hilleshögby 6:19.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för anläggande av transformatorstation på fastigheten hilleshögby 6:22.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för anläggande av transformatorstation på fastigheten menhammar 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för anläggande av transformatorstation på fastigheten munsö-norrby 1:8 (granskogsvägen).
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för anläggande av transformatorstationer på fastigheten degerby 6:66 Degerby 6:66,Lisselby 1:5,Menhammar 1:2,Vifärna 3:82.
Nybyggnad av pumpstation i Ekerö
Bygglov för ny pumpstation på fastigheten stockby 1:298.
Nybyggnad av lager i Ekerö
Anmälan för nybyggnad av lager/väderskydd på fastigheten asknäs 1:139.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ekerö
Anmälan om attefall tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten menhammar 1:2.
Rivning av pumpstation i Ekerö
Anmälan om startbesked för rivning av befintlig pumpstation på fastigheten stockby 1:298.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring (inglasning av samtliga balkonger) av flerbostadshus på fastigheten tappström 3:2.
Nybyggnad av gym i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av gym på fastigheten hovgården 3:4.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: