Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E3
Utbyggnad av kollektivtrafikfil norra sidan, breddning av Nockebybron (bro 2-228-1 på väg 261) och Drottningholmsbron.
Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E1
Utbyggnad kollektivtrafikfil norra sidan, ny bro (Tappströmsbron) mm.
Nybyggnad av bostäder butiker mm i Träkvista, Ekerö
Syftet med plantillägget är att justera plankartan så att den överensstämmer med det bebyggda området samt att underlätta hanteringen av tillbyggnadsärenden.
Renovering av vattenverk i Lovö
Avser renovering/ombyggnad av Lovös Vattenverk. Rivning av befintliga snabbfilterbassänger och bjälklag samt uppbyggnad av nya snabbfilter.
Nybyggnad av multiarena i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av "multiarena" på fastigheten närlunda 24:1. Bredvid Närlunda skola.
Nybyggnad av grupphus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus på fastigheten stockby 1:62 Stockby 1:353,1:62.
Nybyggnad av parhus och minivillor på Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus på fastigheten stockby 1:62 Stockby 1:353,1:62.
Mark- och ledningsarbeten i Ekerö
Etapp 1 Ekerö Strand, ingår bland annat utbyggnad av breddning och uppgradering av Tegelbruksvägen, anläggande av väg genom naturområde samt anläggande av VA och övriga ledningar.
Förnyelse av fördelningsstationer på Ekerö
Avser I entreprenaden ingår följande: Ny stationsbyggnad ”modulbyggnad”, Nytt 12/24kV ställverk, Ny kontrollutrustning, Ny alt uppdatering av bef stationskontroll, Ny nollpunktsutrustning, Ny lokal & hjälpkrafts utr samt Omläggning inkommande/utgående 12/24 kV kablage.
Nybyggnad av kontor i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av kontorshus samt rivningslov för del av kontorsbyggnad på fastigheten skå-väsby 4:1.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av skatepark, pumptrack och sittyta på fastigheten ekebyhov 1:508.
Markarbeten vid bostadsområde på Ekerö
Avser återställning av mark, asfaltering, plantering, plattläggning uteplatser samt etablering av 23 st parkeringsplatser med plank längst Wrangels väg.
Uppställning av hyresmoduler i Stenhamra på Ekerö
Upphandlingen avser hyresmoduler för evakuering av äldreboendet Ekgården. Byggnaden ska inrymma två avdelningar med lägenheter för sammanlagt 20 boende, allmänna utrymmen, avdelningskök, personalutrymmen mm.
Markarbeten i Ekerö
Ekerö kommun, fastighetskontoret, avser att upphandla anläggningsarbete för placering av hyresmoduler för Dagcenter på fastigheten Tappsund 1:1.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten lunda 1:10.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ekerö
Bygglov för inglasning av balkonger/uteplatser på fastigheten tappström 3:3, clas horns väg 1-9, brf ekbacken 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med lokaler, komplementbyggnader och plank på fastigheten ekebyhov 3:59.
Nybyggnad av butik i Ekerö
Bygglov för obemannad livsmedelsbutik på 25 kvm och parkeringsplatser på fastigheten munsö prästgård 1:15.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser och garage på fastigheten tappsund 1:65.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ekerö
Anmälan om attefall tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten menhammar 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för anläggande av transformatorstation på fastigheten bredlöt 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för anläggande av transformatorstationer på fastigheten degerby 6:66 Degerby 6:66,Lisselby 1:5,Menhammar 1:2,Vifärna 3:82.
Ombyggnad av småbåtshamn i Ekerö
Bygglov för användning av brygga som småbåtshamn, samt strandskyddsdispens för småbåtshamn med y-bommar för 9 st båtplatser på fastigheten ekebyhov 1:1.
Nybyggnad av barack i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov och startbesked till 2020-06-01 för byggbodar på fastigheten ekebyhov 3:50.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring (inglasning av samtliga balkonger) av flerbostadshus på fastigheten tappström 3:2.
Nybyggnad av gym i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av gym på fastigheten hovgården 3:4.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: