Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel på ön Kungshatt
Ekerö kommun ska starta översiktsplan 2015. Ekonomiska föreningen Lilla Nygatan 21 har fått prospekteringsrätt. Ide finns för en ny stadsdel på ön, ca 10000- 20000 st lägenheter. Husen kan bli 10-14 våningar. 200 000 kvm arbetsplatser. 150 hektar mark finns för bebyggelse.
Nybyggnad av bro och spårväg från Sätra till Kungshatt
Ny bro, 350 meter och 39 meter hög. Ny spårväg.
Nybyggnad av Trafikplats Lovö, FSE309, Förbifart Stockolm
Projektet avser två cirkulationsplatser, anslutning till tunnelramper, breddning av Ekerövägen samt gång- och cykelpassage under Ekerövägen.
Nybyggnad av flerbostadshus på Ekerö, etapp 1
Ca 80 lgh. Totalt 350 lgh i 4 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus på Ekerö, etapp 2
Ca 80 lgh. Totalt 350 lgh i 4 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus på Ekerö, etapp 3
Ca 80 lgh. Totalt 350 lgh i 4 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus på Ekerö, etapp 4
Ca 80 lgh. Totalt 350 lgh i 4 etapper.
Nybyggnad av industrilokaler i Ekerö
Avser planläggning för ytterligare verksamheter för småindustri.
Markarbete för gata och VA i Stenhamra
Objektet avser markarbeten för ny lokalgata, breddning av Klyvarestigen samt nya VA-ledningar ingående i detaljplanen för Södra Klyvarestigen.
Påbyggnad och ombyggnad av kommunkontor i Ekerö
Planer finns att bygga på en våning.
Nybyggnad av grupphus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus på fastigheten stockby 1:62 Stockby 1:353,1:62.
Ombyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för ombyggnad av industrihall på fastigheten skå-väsby 4:5.
Ny vägbelysning vid gc-väg på Ekerö
Den aktuella sträckan, ca 5 km, löper mellan korsningen Ekerövägen-Färentunavägen och Svanängen.
Målning Söderström väg i Stenhamra
Entreprenadarbetena består i huvudsak av målning av fasader inom fastighetsbeståndet på Söderströms väg 101-149, 201-247, 301-337, Stenhamra, Ekerö kommun. Beställaren accepterar två etapper. Allt skall vara klar hösten 2019. AB Ekerö Bostäder är ett kommunalägt, allmännyttigt bostadsbolag, som verkar inom natursköna Ekerö kommun - endast 20 km från Stockholms city. Ekerö Bostäders affärsidé är att aktivt medverka i utvecklingen av ett attraktivt Ekerö, genom att på affärsmässiga grunder äga, förvalta, bygga och hyra ut ett varierat utbud av bostäder och lokaler
Återuppbyggnad av lägenhet efter brand i Stenhamra
Entreprenadarbetena består i huvudsak av återuppbyggnad av lägenhet på Söderströms väg 217 efter en lägenhetsbrand. Lägenheten byggs på befintlig betongplatta.
Ramavtal avseende tekniska konsulter i Ekerö
Anbud kan lämnas inom ett eller flera anbudsområden.
Nytt sargsystem till ishall i Ekerö
Avser leverans och montering av nytt sargsystem inklusive publikskydd mm i Allhallen på Färingsö i Ekerö kommun.
Nybyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten torslunda 1:7.
Nybyggnad av produktionslokal i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokaler på fastigheten ekebyhov 3:51.
Nybyggnad av idrottsplats i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av "multiarena" på fastigheten närlunda 24:1.
Utvändigt underhåll av kontor i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring av kontorshus på fastigheten ekebyhov 1:585.
Nybyggnad av grupphus i Ekerö
Bygglov för återuppbyggnad av gruppbyggda småhus/radhus på fastigheten stockby 4:146.
Ombyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad,ombyggnad och ändrad användning av bostadshus på fastigheten lunda 1:2.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring (målning) bensinstation på fastigheten träkvista 4:74.
Nybyggnad av barack i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbostäder på fastigheten ekebyhov 1:590.
Nybyggnad av vårdhem i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov för modulbyggnad (t.o.m. 2023-02-28) troxhammar 8:2.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, inredning av ytterligare bostad samt nybyggnad av komplementhus ( attefall) på fastigheten troxhammar 2:18.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten kaggeholm 6:33.
Nybyggnad av garage i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten ekebyhov 1:565.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för anläggande av transformatorstation på fastigheten stockby 1:298.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för anläggande av transformatorstation på fastigheten stockby 4:11.
Tillbyggnad av garage i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av garage på fastigheten träkvista 1:166.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: