Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E3
Utbyggnad av kollektivtrafikfil norra sidan, breddning av Nockebybron (bro 2-228-1 på väg 261) och Drottningholmsbron.
Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E1
Utbyggnad kollektivtrafikfil norra sidan, ny bro (Tappströmsbron) mm.
Renovering av vattenverk i Lovö
Avser renovering/ombyggnad av Lovös Vattenverk. Rivning av befintliga snabbfilterbassänger och bjälklag samt uppbyggnad av nya snabbfilter.
Nybyggnad av radhus och parhus i Ekerö
Avser 44 st radhus, alla 135 kvadratmeter.
Nybyggnad av industrilokaler i Ekerö
Avser planläggning för ytterligare verksamheter för småindustri.
Nybyggnad av dagcenter (hyresmoduler) på Ekerö
Upphandlingen avser uppförande av hyresmoduler för dagligverksamhet. Byggnaderna ska invändigt ha stor flexibilitet, d.v.s. möjlighet till förändringar i utformningen av ytorna med enkla åtgärder efter verksamhetens behov. Hyrestiden är 36 månader, med möjlighet till förlängning med 12 månader i taget.
Nybyggnad av hyresmoduler på Ekebyhovskolan på Ekerö
Upphandlingen avser uppförande av hyresmoduler för Ekebyhovsskolan. Byggnaden ska inrymma en skoldel med 6 klassrum och 6 tillhörande grupprum m.m. för ca. 180 elever samt en administrativ del med arbetsplatser, pentry m.m. för skolpersonalen, ca 12-15 personer. Hyrestiden är 36 månader, med möjlighet till förlängning med 12 månader i taget.
Ombyggnad av kommunkontor i Ekerö
Entreprenaden omfattar ombyggnad av kontorslokaler. Entreprenaden är uppdelad i huvuddel 1 ( omfattar plan 2) och huvuddel 2 (omfattar plan 3).
Nybyggnad av kontor i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av kontorshus samt rivningslov för del av kontorsbyggnad på fastigheten skå-väsby 4:1.
Förnyelse av fördelningsstationer på Ekerö
Avser I entreprenaden ingår följande: Ny stationsbyggnad ”modulbyggnad”, Nytt 12/24kV ställverk, Ny kontrollutrustning, Ny alt uppdatering av bef stationskontroll, Ny nollpunktsutrustning, Ny lokal & hjälpkrafts utr samt Omläggning inkommande/utgående 12/24 kV kablage.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av skatepark, pumptrack och sittyta på fastigheten ekebyhov 1:508.
Uppställning av hyresmoduler i Stenhamra på Ekerö
Upphandlingen avser hyresmoduler för evakuering av äldreboendet Ekgården. Byggnaden ska inrymma två avdelningar med lägenheter för sammanlagt 20 boende, allmänna utrymmen, avdelningskök, personalutrymmen mm.
Muddring av del av Tappströmskanalen, Ekerö kommun
Avser muddring av del av Tappströmskanalen vid Tappströms brygga för att möjliggöra åretrunttrafik med pendelbåt till och från Stockholm.
Nybyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av industrilokal på fastigheten munsö-söderby 4:33.
Rivning av affärshus i Ekerö
Anmälan om rivning av affärshus ( pressbyrån) på fastigheten drottningholm 1:1.
Ombyggnad av kök i Ekerö
Anmälan om underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde, ombyggnad av kök, på fastigheten ekebyhov 1:1, ekebyhovs slott.
Nybyggnad av grupphus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus ( och generationslägenheter) på fastigheten stockby 4:176 Stockby 4:172,4:173,4:174,4:176.
Nybyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för verksamhetslokaler på fastigheten ekebyhov 3:50.
Ombyggnad av småbåtshamn i Ekerö
Bygglov för väsentlig ändring av småbåtshamn samt nybyggnad av byggnad för förvaring av båtmaster på fastigheterna rastaholm 1:1 samt sjöängen 1:50.
Ombyggnad av förråd i Ekerö
Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad på fastigheten högby 2:20.
Ombyggnad av automatstation i Ekerö
Bygglov för ändring av befintlig drivmedelsanläggning (installation av ny oljeavskiljare) på fastigheten ekebyhov 1:556.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ekerö
Bygglov och startbesked för anläggande av två parkeringsytor på fastigheten ekerö-väsby 43:1.
Nybyggnad av skärmtak i Ekerö
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av cykelställ med tak på fastigheten stenby 15:24.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av ny transformatorstation på fastigheten tappsund 1:1 sa68937.
Rivning av skärmtak i Ekerö
Rivningslov för cykelställ med tak på fastigheten tappström 1:1.
Rivning av förråd i Ekerö
Rivningslov för rivning av del av förråd på fastigheten träkvista 1:67.
Rivning av transformatorstation i Ekerö
Rivningslov för transformatorstation på fastigheten tappsund 1:37.
Nybyggnad av barack i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov för byggnad med omklädningsrum och konferenslokal (8 st byggbodar), tom 2024-05-01 på fastigheten lovö-norrby 5:1.
Nybyggnad av barack i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov tom 2019-09-01 för platskontor/byggetablering på fastigheten tappsund 1:60.
Nybyggnad av bastu i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av bastu samt rivning av befintlig bastu fastigheten träkvista 26:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten munsö prästgård 1:35.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten munsö-söderby 4:106.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage/bostad) på fastigheten adelsö-sättra 3:45.
Nybyggnad av skärmtak i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (cykelställ med tak) på fastigheten ekebyhov 1:234.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten tappsund 1:71, sa68937.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus kuskbostaden på fastigheten ekebyhov 1:1.
Tillbyggnad av garage i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av garage på fastigheten träkvista 1:166.
Ombyggnad av komplementbyggnad i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av lada på fastigheten troxhammar 2:15.
Ombyggnad av korsning längs väg 800/Färentunavägen på Ekerö
Förbättring av trafiksäkerheten vid busshållplatsen i korsningen. Ny utformning av refug.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: