Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E3
Utbyggnad av kollektivtrafikfil norra sidan, breddning av Nockebybron (bro 2-228-1 på väg 261) och Drottningholmsbron.
Nybyggnad av skola i Sandudden
Avser nybyggnad av Sanduddens skola.
Renovering av vattenverk i Lovö
Avser renovering/ombyggnad av Lovös Vattenverk. Rivning av befintliga snabbfilterbassänger och bjälklag samt uppbyggnad av nya snabbfilter.
Nybyggnad av kedjehus och villor på Ekerö
Ca 40 st radhus och 7 st stadsvillor.
Nybyggnad av radhus, flerbostadshus, enbostadshus i Stenhamra
Ca 14 st parhus och 15-20 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Adelsö
Syftet är att möjliggöra nybyggnad av ca 25-27 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 71 lägenheter i två huskroppar med 5-7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö, etapp 4
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö, etapp 5
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Ekerö
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar samt bussgata.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, två komplementbyggnader samt parkeringsplats på fastigheten drottningholm 1:48,.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt trygghetsboende på Ekerö
Nu föreslås alternativet att avyttra kommunens fastighet Närlunda 41:3 till en extern exploatör som ska skapa ett nytt vård- och omsorgsboende på fastigheten, till vilket Ekgårdens verksamhet flyttar. Nuvarande Ekgårdens fastighet Ekebyhov 1:242 och Ekebyhov 1:234 avyttras till exploatören som åtar sig att efter planändring uppföra ett trygghetsboende på den senare fastigheten.
Nybyggnad av radhus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten stockby 4:26, Bygglov för nybyggnad ett enbostadshus med generationslägenhet på fastigheten stockby 4:181, Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten stockby 4:182, stockby 4:183.
Utbyggnad av gata, dagvattendamm och GC-väg i Ekerö
Avser utbyggnad av gata, dagvattendamm och GC-väg.
Nybyggnad av kedjehus i Ekerö
Nybyggnad av 16 kedjehus på fastigheterna ekerö-väsby 43:621 och 43:622, ekerövallen etapp 1.
Nybyggnad av omklädningsrum i Ekerö
Avser uppförande av en ny byggnad på Träkvistavallens område. Byggnaden ska uppföras i två våningar och ska bestå av hiss, trappa och omklädningsrum som inkluderar duschar och RWC med dusch.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Avser tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten Lunda 1:10.
Nybyggnad av nätstationer, förläggning av luftledning mm på Ekerö
Projektet LNS Ekerö i samverkan består av två delar, en nordlig och en sydlig del – Norra Munsö och Menhammar. Uppdraget är ett samverkansprojekt, arbetet innefattar nätstationer, horisontalborrningar och kabelförläggning, både schakt och kedjegrävning på Ekerö.
Ombyggnad av kontor i Ekerö
Avserombyggnad av ridhus till lager och kontor samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av träningsstudio i Ekerö
Avser nybyggnad av träningsstudio.
Anläggande av bussgata mm i Asknäs på Ekerö
En bussgata planeras i syfte att möjliggöra ökad turtäthet för busstrafik till Sandudden, Ekerö Sommarstad och Munsö. Parallellt med bussgatan planeras utbyggnad av gång- och cykelväg.
Utbyggnad av avloppsreningsverk på Ekerö
Avser utbyggnad av Ekerövattens reningsverk i Kungsberga, Ekerö Kommun. Reningsverket är av typ Emendo med rening genom biobädd, uppfört 1989. Entreprenaden avser utbyggnad av reningsverkets kapacitet, från idag 500 pe till 1000 pe.
Nybyggnad av kontor i Ekerö
Avser nybyggnad av en entreprenörsbyggnad med kontor och lunchrum om ca 250 kvm.
Nybyggnad av va-ledning i Ekerö
Bygglov för anläggande av va-anläggning (dagvattenbrunnar) på fastigheten tappsund 1:65.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av verksamhetsbyggnad, hall 1, på fastigheten ekebyhov 1:41, Bygglov för uppsättande av stödmurar på fastigheten ekebyhov 1:41 Ekebyhov 1:41.
Nybyggnad av växthus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av växthus samt fasta anläggningar för brandfarligt material på fastigheten nyckelby 4:9.
Tillbyggnad av förskola i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av ekuddens förskola, samt invändig ombyggnad och ändring av ventilation fastigheten ekebyhov 1:527 (ekuddsvägen 10).
Utvändigt underhåll av industrihus i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring (fasadändring) av industribyggnad på fastigheten ekebyhov 1:394.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad på fastigheten ekebyhov 1:513.
Nybyggnad av barack i Ekerö
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av byggnad med container och bränsletankar på fastigheten munsö-bona 1:2.
Rivning av förråd i Ekerö
Rivningslov för förråd på fastigheten rörby 2:1.
Rivning av omklädningsrum i Ekerö
Rivningslov för rivning av nedbrunna omklädningshytter på fastigheten stockby 12:1.
Ombyggnad av markanläggning i Ekerö
Strandskyddsdispens för anläggande av utsikt på fastigheten ekebyhov 3:5 och 3:1.
Nybyggnad av fritidshus i Ekerö
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten hilleshögby 2:26.
Nybyggnad av barack i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov för kontorsbyggnad av prefabmoduler/ byggbodar på fastigheten hogsta 4:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten ilända 5:5.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för om- o tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten drottningholm 1:1 (ängsholmsvägen 1).
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten adelsö-sättra 3:66.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten skå-edeby 4:28.
Nybyggnad av förråd i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader på fastighgeten hilleshögby 2:26.
Nybyggnad av telestation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av teknikbodar och telekomtorn på fastigheten ekerö-väsby 42:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten ekerö-nibbla 1:2.
Nybyggnad av carport i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av två komplementbyggnader (carportar/skärmtak), fyra skyltar och två staket på fastigheten ekebyhov 1:556.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygg- och marklov för nybyggnad av enbostadshus, komplementbyggnad (carport) samt stödmurar på fastigheten asknäs 1:335.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ekerö
Anmälan om startbesked för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten hilleshögby 2:26.
Nytt hagmarksstängsel i Lovö naturreservat, Ekerö kommun
Avser ett nytt hagmarksstängsel avsedda för får och nöt sydväst om Berga gård i Lovö naturreservat, Ekerö kommun, Stockholms län.
Ombyggnad av korsning längs väg 800/Färentunavägen på Ekerö
Förbättring av trafiksäkerheten vid busshållplatsen i korsningen. Ny utformning av refug.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: