Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bussdepå på Färingsö
Plats för ca 80 bussar.
Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E3
Utbyggnad av kollektivtrafikfil norra sidan, breddning av Nockebybron (bro 2-228-1 på väg 261) och Drottningholmsbron.
Nybyggnad av närvärmeanläggning på Ekerö
Avser den sk Reningsverkstomten.
Nybyggnad av tvåplansvillor i Träkvista, Ekerö
Tvåplansvillor med sammanlagt 44 hyreslägenheter planeras.
Nybyggnad av maskinhall, lager, magasin och personallokal i Lovö
Avser ny Maskinhall, verkstadshall och entreprenadbyggnad på Lovö vattenverk. På Lovö vattenverk planeras tre byggnader som anpassas till verkstadsdel, maskinförvaring samt entreprenadbyggnad innehållande personalutrymmen och kontor för utomstående arbetskraft. Entreprenadbyggnaden ska också ha lager samt arbetsytor.
Nybyggnad av industrilokaler i Ekerö
Avser planläggning för ytterligare verksamheter för småindustri.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Ekerö
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar samt bussgata.
Nybyggnad av parhus och attefallshus i Ekerö
Nybyggnad av 5 parhus samt 5 attefallshus.
Utbyggnad av gata, dagvattendamm och GC-väg i Ekerö
Avser utbyggnad av gata, dagvattendamm och GC-väg.
Nybyggnad av radhus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten stockby 4:26, Bygglov för nybyggnad ett enbostadshus med generationslägenhet på fastigheten stockby 4:181, Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten stockby 4:182, stockby 4:183.
Ombyggnad av kommunhuset i Ekerö, etapp 4
Entreprenaden omfattar ombyggnad av kontorslokaler, etapp 4.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Avser tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten Lunda 1:10.
Ombyggnad av kontor i Ekerö
Avserombyggnad av ridhus till lager och kontor samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av multiarena i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av "multiarena" på fastigheten närlunda 24:1. Bredvid Närlunda skola.
Exploatering för bostads- och verksamhetsområde, Ekerö
För bostäder (villor/radhus) samt icke störande verksamhet.
Utbyggnad av bredbandsnät på Lovön, Ekerö kommun
Avser utbyggnad av ett bredbandsnät som i huvudsak baseras på trådlös teknik, s.k. radiolänk, i kombination med traditionell fiberdragning.
Ny vägbelysning längs gc-väg på Ekerö
Entreprenaden avser anläggning av ny vägbelysning/delsträckan längs gång- och cykelvägen utmed Ekerövägen 261 sträcka Malmvik – Lindö.
Nybyggnad av kedjehus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 16 kedjehus på fastigheterna ekerö-väsby 43:621 och 43:622, ekerövallen etapp1.
Nybyggnad av studio i Ekerö
Bygg- och rivningslov för nybyggnad av studio på fastigheten rinkeby 1:2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, två komplementbyggnader samt parkeringsplats på fastigheten drottningholm 1:48,.
Nybyggnad av fördelningsstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av fördelningsstation på fastigheten prästnibbla 7:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten munsö-bona 18:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ekerö
Bygglov för parkeringsplats, infartsparkering, på fastigheten skå-edeby 4:2.
Tillbyggnad av klubbhus i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av klubbhus och stödmurar, rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov och strandskydd för anläggande av transformatorstation på fastigheten munsö-norrby 4:1 (utholmen).
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov och strandskyddsdispens för anläggande av transformatorstation på fastigheten löten 1:5 (bagge).
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov och strandskyddsdispens för anläggande av transformatorstation på fastigheten munsö prästgård 1:1 (vinäs).
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygg- och marklov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten stockby 4:177.
Nybyggnad av lager i Ekerö
Anmälan för nybyggnad av lager/väderskydd på fastigheten asknäs 1:139.
Ombyggnad av kontor i Ekerö
Anmälan om startbesked för ventilationsåtgärder på fastigheten tappström 1:46 (kommunhuset, plan 1).
Ombyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Anmälan om startbesked för ändring av bärande konstruktion och planlösning på fastigheten ekebyhov 1:599.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för anläggande av transformatorstation på fastigheten menhammar 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för anläggande av transformatorstation på fastigheten munsö-norrby 1:8 (granskogsvägen).
Nybyggnad av skärmtak i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av cykelställ med tak på fastigheten stockby 2:6.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten skå-edeby 4:23, barnbyn skå.
Ombyggnad av markanläggning i Ekerö
Marklov för anläggning av torgmark på fastigheten ekebyhov 1:1.
Nybyggnad av växthus i Ekerö
Rivningslov och bygglov för växthus på fastigheten ölsta 5:7.
Nybyggnad av regionnät i Ekerö
Strandskyddsdispens för ny kraftkabel på fastigheterna närlunda 8:1 och troxhammar 1:2.
Nybyggnad av förråd i Ekerö
Strandskyddsdispens för nybyggnad av vindskydd på fastigheten tappsund 1:1.
Nybyggnad av barack i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering för projekt e1 väg 261 förbifart stockholm t.o.m 2022-10-11 på fastigheten malmvik 2:1.
Nybyggnad av barack i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov och startbesked för etablering av byggbodar på fastigheten ekebyhov 3:59.
Ombyggnad av korsning längs väg 800/Färentunavägen på Ekerö
Förbättring av trafiksäkerheten vid busshållplatsen i korsningen. Ny utformning av refug.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: