Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av köpcentrum mm i Mörby
Denna del avser nybyggnation av lokaler för handel och kontor i nya Danderyds Centrum. Projektet byggs i etapper.
Renovering och ombyggnad av köpcentrum och kontor i Mörby
Denna del avser renovering och ombyggnad av befintliga byggnader i nya Danderyds Centrum, fd Mörby Centrum, med lokaler för handel och kontor.
Nybyggnad av bilhall på Djursholm, Danderyd
Avser nybyggnad av ca 7000 kvm bilhall på 2 våningar åvan mark och 1 källarvåning.
Stambyte i flerbostadshus i Danderyd
Planer för stambyte.
Hyresgästanpassning av talkliniken på Danderyds sjukhus
Avser att friställa och hyresgästanpassa lokaler för talkliniken på Danderyds sjukhus. Modernisering av hiss.
Ombyggnad av idrottsplats i Danderyd
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2020. Uppskattad start.
Invändigt underhåll av radhus i Nora Torg, Danderyd, etapp 2
Etapp 1 (projektnummer 1461870) är en lägenhet som ska utvärderas innan etapp 2 kan starta. Invändig renovering av befintliga radhus.
Ledningsåtgärder, ny reaktor mm Anneberg-Danderyd
Ledningsåtgärder inkl reaktor.
Nybyggnad av busshållplatser vid motorväg Danderyd
Avser nya busshållplatser samt parkering vid Danderyds gymnasium.
Förnyelse av huvudvattenledning i Mörby C
Objektet avser projektering och installation av en självbärande infodring (ca 130 m) i en vattenledning med hjälp av en schaktfri installationsmetod. Avser också ca 20 meter traditionell förläggning med stålledning.
Ommålning av tak på äldreboende i Enebyberg
Avser ommålning av fastighetens tak på ca 2880 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Inredning av nya lägenheter och lokal i flerbostadshus, yttre ändring samt ändring av ventilation.
Rivning av skola i Danderyd
Rivning av skola.
Tillbyggnad av skola i Danderyd
Tillbyggnad av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Danderyd
Utvändig ändring av skola.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad och påbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av brygga i Danderyd
Utbyte av två pontonbryggor.
Nybyggnad av barack i Danderyd
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Påbyggnad samt utvädnig ändring av enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Danderyd
Bygglov för bullerskärmar utmed E18.
Nybyggnad av förråd i Danderyd
Anmälan komplementbyggnad.
Nybyggnad av garage i Danderyd
Nybyggnad av garage/komplementbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Danderyd
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Danderyd
Fasadändring - ändrad fönsterstorlek.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Danderyd
Inglasning av balkong i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Danderyd
Inglasning av balkonger - flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: