Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering och ombyggnad av köpcentrum och kontor i Mörby
Denna del avser renovering och ombyggnad av befintliga byggnader i nya Danderyds Centrum, fd Mörby Centrum, med lokaler för handel och kontor. Projektet utförs i deletapper med separata upphandlingar per etapp.
Breddning av E18 sträckan Stocksundsbron-Tpl Arninge
Ombyggnad samt breddning av befintlig väg, ny belysning. Utförs i 2 etapper, ca 11,6 km lång sträcka totalt. Befintlig mittremsa byggs om och ersätts med ny betongbarriär. Ombyggnad av broar i mittremsan samt två pågjutningar vid bropelare. Etapp 1 ska vara färdigställt 2020-10-01 och etapp 2 2021-10-01. Slutbesiktning 2021-12-10.
Nybyggnad av bostäder, handel mm i Danderyd
Syftet är att utreda och utveckla området som ligger väster om Golfbanevägen bredvid Kevingeskolan för bebyggelse i kvartersstruktur. Området har inte kunnat planläggas tidigare eftersom det korsats av en högspänningsledning. Ledningen är nu ersatt av en markförlagd kabel i annat läge.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 262 mellan Danderyd-Rösjön
Projektet omfattar även trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter vid korsningarna Edsbergsvägen-Lomvägen samt Edsbergsvägen-Enebybergsvägen.
Integrerat brounderhåll Stockholm Nord
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll. Integrerat brounderhåll Stockholm Nord 2020-2023.
Upprustning av kaj i Danderyd
Avser upprustning av kaj/båthamn.
Renovering av flerbostadshus i Danderyd
Avser renovering av lägenheter på Kv Kraftledningen 5 samt Vildapeln 1 och 2 på Slånbärsvägen 1-3 och 2-14 i Danderyd.
Ombyggnad till LLS-boende i Danderyd
Avser ombyggnad från förskola till LLS-boende.
Renovering av Enebybergs gård i Danderyd
Renoveringen avser nytt invändigt ytskikt avseende tak och väggar, slipning och nyläggning av trägolv, byte/renovering av fönster och dörrar, nya elinstallationer, nya VVS-installationer. Ny värmeanläggning samt utbyggnad av förrådsbyggnad med nytt miljörum. Bruttoarea är ca 550 kvm fördelat på 2 plan samt källare.
Tillbyggnad av bilhall med verkstad och lager i Danderyd
Utbyggnad av bilanläggning med 900 kvm verkstad och lager.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Förhandsbesked gällande bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - ny våning.
Ny dagvattenanläggning i Danderyd
Projektet utgörs av en dagvattenanläggning med en damm med en yta på cirka 350 m2 för omhändertagande av dagvatten. Dammen är placerad i en ny park. ´ Den totala ytan som berörs av åtgärderna är cirka 5000 m2.
Byte av brandlarm och utrymningslarm på Danderyds sjukhus
Projektet avser komplettering av brandlarm och utrymningslarm för 5 st byggnader. Byggnaderna som berörs är 07, 08, 09, 10 & 51.
Modernisering av hissar på Danderyds sjukhus
Projektet avser hissmodernisering av fyra (4) stycken linhissar i byggnad 20. Två (2) sänghissar och två (2) personhissar. Installation av hissar ska genomföras etappvis.
Ombyggnad av vind i Danderyd
Inredning av vind till ca 6st bostäder på Lillkalmarvägen 25-33.
Ombyggnad till lägenheter i Djursholm
Inredning av ytterligare 5 lgh, handikappanpassning, ny hiss, ny carport för 5 bilar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad av flerbostadshus - ombyggnation av bef. lokal.
Tillbyggnad av hotell i Danderyd
Tillbyggnad av hotell- och restauranghus.
Tillbyggnad av carport i Danderyd
Tillbyggnad av tvåbostadshus - carport samt två förråd.
Utvändigt underhåll av klubbhus i Danderyd
Utvändig ändring av fönster till klubbhus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Danderyd
Utvändig ändring för affärs- och kontorshus - foliering fönster.
Tillbyggnad av altan i Danderyd
Tillbyggnad av altan med skärmtak och poolområde.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad av enbostadshus - inglasad entréhall.
Nybyggnad av verkstad i Danderyd
Tidsbegränsat bygglov för verkstad, parkeringar och transportband.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Danderyd
Bygglov för lokal bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av mur i Danderyd
Bygglov för mur/plank.
Nybyggnad av telestation i Danderyd
Bygglov för teknikbod.
Rivning av nätstation i Danderyd
Rivning av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Danderyd
Rivning och nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av enbostadshus i Danderyd
Mark- och bygglov för utvändig ändring, ombyggnad av källare, stödmurar samt pool.
Ombyggnad av markanläggning i Danderyd
Marklov för höjning av marknivå.
Nybyggnad av parkeringsplats i Danderyd
Marklov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Danderyd
Marklov för uppbyggnad av stödmurar.
Nybyggnad av carport i Danderyd
Nybyggnad av carport på bef. garageinfart.
Nybyggnad av enbostadshus i Danderyd
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Danderyd
Nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Ansökan om bygglov för installation av FX-system (ventilation) i flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Danderyd
Bygg- och marklov för flerbostadshus - Ombyggnad av bef. pannhus till föreningslokal.
OVK-besiktning på Danderyds sjukhus
Avser OVK-besiktning i hus 01, 02, 07, 08, 09 och 16.
Utvändigt underhåll av industrihus i Danderyd
Avser mindre ändring på fasad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: