Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering och ombyggnad av köpcentrum och kontor i Mörby
Denna del avser renovering och ombyggnad av befintliga byggnader i nya Danderyds Centrum, fd Mörby Centrum, med lokaler för handel och kontor. Projektet utförs i deletapper med separata upphandlingar per etapp.
Nybyggnad av skola och skolgård i Danderyd
Ny skola för drygt 500 elever.
Breddning av E18 sträckan Stocksundsbron-Tpl Arninge
Ombyggnad samt breddning av befintlig väg, ny belysning. Utförs i 2 etapper, ca 11,6 km lång sträcka totalt. Befintlig mittremsa byggs om och ersätts med ny betongbarriär. Ombyggnad av broar i mittremsan samt två pågjutningar vid bropelare. Etapp 1 ska vara färdigställt 2020-10-01 och etapp 2 2021-10-01. Slutbesiktning 2021-12-10.
Nybyggnad av bilhall i Danderyd
Avser nybyggnad av billhall på ca 8000 kvm. Posches billhall 1194663
Nybyggnad av flerbostadshus, förskola och skola i Danderyd
Planer för flerbostadshus med ca 40 lägenheter samt nya lokaler för förskola och skola.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Nora Torg i Danderyd
Nybyggnad av 60-tal lgh, 3-4 våningar, handel i markplan.
Integrerat brounderhåll Stockholm Nord
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll. Integrerat brounderhåll Stockholm Nord 2020-2023. Utförande av förutbestämt underhåll på 608 st byggnadsverk/bro och tillståndsbaserat underhåll på 10 st byggnadsverk/bro.
Ombyggnad till LLS-boende i Danderyd
Avser ombyggnad från förskola till LLS-boende.
Nybyggnad av LSS-boende i Djursholm
Byggnadsnämnden fick den 30 mars 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till detaljplan för att möjliggöra ett gruppboende på fastigheten Djursholm 2:218, på Stationsvägen 18.
Renovering av Enebybergs gård i Danderyd
Renoveringen avser nytt invändigt ytskikt avseende tak och väggar, slipning och nyläggning av trägolv, byte/renovering av fönster och dörrar, nya elinstallationer, nya VVS-installationer. Ny värmeanläggning samt utbyggnad av förrådsbyggnad med nytt miljörum. Bruttoarea är ca 550 kvm fördelat på 2 plan samt källare.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Förhandsbesked gällande bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - ny våning.
Nybyggnad av busshållplatser vid motorväg Danderyd
Avser nya busshållplatser samt parkering vid Danderyds gymnasium.
Ny dagvattenanläggning i Danderyd
Projektet utgörs av en dagvattenanläggning med en damm med en yta på cirka 350 m2 för omhändertagande av dagvatten. Dammen är placerad i en ny park. ´ Den totala ytan som berörs av åtgärderna är cirka 5000 m2.
Byte av brandlarm och utrymningslarm på Danderyds sjukhus
Projektet avser komplettering av brandlarm och utrymningslarm för 5 st byggnader. Byggnaderna som berörs är 07, 08, 09, 10 & 51.
Ombyggnad av vind i Danderyd
Inredning av vind till ca 6st bostäder på Lillkalmarvägen 25-33.
Dränering vid flerbostadshus i Danderyd
Dränering, isolering av källare samt rivning och återuppbyggnad av uteplatser. Ca 300 meter husvägg.
Rivning av räddningscentral i Danderyd
Rivning av ambulanshallen, byggnad 57, inför nybyggnation (1569755).
Byte av ispist och kylanläggning till Danderydsvallens IP
Avser utbyte av ispist samt byte av kylinstallation på Danderydsvallen. I entreprenaden ingår samtliga markarbeten, tillhörande kyl/el och vvs-arbeten för byte av ispist. I entreprenaden ingår även byte av kylinstallation till nytt aggregat inkl. tillhörande arbeten avseende värmeåtervinning samt schaktning, dragning av rör för värmeåtervinning till befintliga samt framtida avsättningar. Tillbyggnad av hus där den nya kylmaskinen ska placeras samt demonteringen av befintlig belysning över ispisten.
Ombyggnad av kontor i Danderyd
Ändrad användning från skola till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad av flerbostadshus - ombyggnation av bef. lokal.
Tillbyggnad av automatstation i Danderyd
Tillbyggnad av obemannad drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av parhus i Danderyd
Utvändig ändring av parhus - solceller.
Utvändigt underhåll av affärshus i Danderyd
Utvändig ändring för affärs- och kontorshus - foliering fönster.
Ombyggnad av enbostadshus i Danderyd
Ändrad användning av enbostadshus.
Rivning av gäststuga i Danderyd
Rivning av gårdshus.
Rivning av nätstation i Danderyd
Rivning och nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Ansökan om bygglov för installation av FX-system (ventilation) i flerbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Danderyd
Bygglov för lokal bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av parkeringsplats i Danderyd
Marklov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Danderyd
Marklov för uppbyggnad av stödmurar.
Nybyggnad av carport i Danderyd
Nybyggnad av carport på bef. garageinfart.
Nybyggnad av enbostadshus i Danderyd
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av mur i Danderyd
Nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av nätstation i Danderyd
Nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av samlingslokal i Danderyd
Bygg- och marklov för flerbostadshus - Ombyggnad av bef. pannhus till föreningslokal.
Rivning av affärshus i Danderyd
Rivning av affärs- och kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: