Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av köpcentrum mm i Mörby
Denna del avser nybyggnation av lokaler för handel och kontor i nya Danderyds Centrum. Projektet byggs i etapper.
Renovering och ombyggnad av köpcentrum och kontor i Mörby
Denna del avser renovering och ombyggnad av befintliga byggnader i nya Danderyds Centrum, fd Mörby Centrum, med lokaler för handel och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus på Östra Mörbylund, Etapp 1
I etapp 1 planeras ca 84 bostadsrätter med parkeringsgarage under mark.
Integrerat brounderhåll Stockholm Nord
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll.
Stambyte i flerbostadshus i Danderyd
Planer för stambyte.
Nybyggnad av flerbostadshus i Djursholm
Avser nya bostäder vid Djursholms torg.
Om- och tillbyggnad av skola i Danderyd
Skolan 6, 11, 12 och 20
Renovering av broar i Danderyds kommun
Avser renovering av 2st befintliga vägbroar i betong. Vendevägen över E18 samt Föreningsvägen (Vendevägen). Även renovering av Fribergabron över E18.
Ombyggnad till LLS-boende i Danderyd
Avser ombyggnad från förskola till LLS-boende.
Upprustning av allmän plats mm vid Djursholms torg, Danderyd
Avser anläggande av nytt torg, park och ombyggnad av centrumgata. Området som berörs är Vendevägen mellan Auravägen och Strandvägen, Djursholms torg mellan Henrik Palmes allé och Vendevägen, Gamla bensinstationen mellan Samsöparken och Henrik Palmes allé samt Samsöparken mellan Henrik Palmes allé och Strandvägen.
Nybyggnad av LSS-boende i Djursholm
Byggnadsnämnden fick den 30 mars 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till detaljplan för att möjliggöra ett gruppboende på fastigheten Djursholm 2:218, på Stationsvägen 18.
Invändigt underhåll av radhus i Nora Torg, Danderyd, etapp 2
Etapp 1 (projektnummer 1461870) är en lägenhet som ska utvärderas innan etapp 2 kan starta. Invändig renovering av befintliga radhus.
Ombyggnad av park i Djursholm
Avser temapark vid Sätra äng.
Ledningsåtgärder, ny reaktor mm Anneberg-Danderyd
Ledningsåtgärder inkl reaktor.
Nybyggnad av väg i Danderyd
Marklov för anläggning av provisorisk väg.
Påbyggnad av servicebyggnad på Stocksund, Danderyd, Etapp 1
Ur investeringsbudget 2019- 2020. Avser påbyggnad av servicebyggnad vid Stockhagens IP.
Upprustning av kylsystem på Danderyds sjukhus
Delar av kylsystemet på Danderyds sjukhus behöver förnyas. I samband med upprustningen ska hela maskinparken moderniseras i byggnad 30. En kassun ska byggas intill byggnad 30 med en tillhörande överbyggnad. Denna entreprenad avser mark- och byggdelar. Utbyte och komplettering av installationer och maskinpark ska göras i kommande entreprenad.
Utvändig renovering på Danderyds sjukhus
Avser omläggning och reparation av tak med tegelpannor samt renovering av fasad för Byggnad 04 samt renovering av fasad och plåtarbeten för Byggnad 03.
Renovering av Enebybergs gård i Danderyd
Renoveringen avser nytt invändigt ytskikt avseende tak och väggar, slipning och nyläggning av trägolv, byte/renovering av fönster och dörrar, nya elinstallationer, nya VVS-installationer. Ny värmeanläggning samt utbyggnad av förrådsbyggnad med nytt miljörum. Bruttoarea är ca 550 kvm fördelat på 2 plan samt källare.
Förnyelse av huvudvattenledning i Mörby C
Objektet avser projektering och installation av en självbärande infodring (ca 130 m) i en vattenledning med hjälp av en schaktfri installationsmetod. Avser också ca 20 meter traditionell förläggning med stålledning.
Renovering av garage i Danderyd
Avser renovering av garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Ombyggnad av lokaler till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Ändrad användning av enbostadshus till flerbostadshus.
Nybyggnad av trädgård i Danderyd
Bygg- och marklov för nybyggnad av komplementbyggnad och trädgårdsanläggningar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Danderyd
Bygglov för bullerskydd.
Nybyggnad av förråd i Danderyd
Bygglov för förråd.
Nybyggnad av tennishall i Danderyd
Anläggande av tennisbanor.
Nybyggnad av idrottsplats i Danderyd
Anläggning av utebanor för tennis och padel.
Utvändigt underhåll av enbostadhus i Danderyd
Ansökan om rivningslov för rivning av garage samt bygglov för fasadändring och tillbyggnad av garage och poolhus.
Nybyggnad av gc-bro i Danderyd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för provisorisk gångbro.
Nybyggnad av förråd i Danderyd
Avser mindre ombyggnad/ändring av verkstad.
Tillbyggnad av affärshus i Danderyd
Om- och tillbyggnad av entré.
Rivning av transformatorstation i Danderyd
Rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Danderyd
Tidsbegränsat bygglov för provisorisk bodetablering.
Nybyggnad av förråd i Danderyd
Tidsbegränsat bygglov för säljbod.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad och utvändig ändring.
Ombyggnad av markanläggning i Danderyd
Marklov samt bygglov för mur och terrassering.
Nybyggnad av garage i Danderyd
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Danderyd
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Mark- och bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: