Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola och skolgård i Danderyd
Ny skola för drygt 500 elever.
Breddning av E18 sträckan Stocksundsbron-Tpl Arninge
Ombyggnad samt breddning av befintlig väg, ny belysning. Utförs i 2 etapper, ca 11,6 km lång sträcka totalt. Befintlig mittremsa byggs om och ersätts med ny betongbarriär. Ombyggnad av broar i mittremsan samt två pågjutningar vid bropelare. Etapp 1 ska vara färdigställt 2020-10-01 och etapp 2 2021-10-01. Slutbesiktning 2021-12-10.
Nybyggnad av bilhall i Danderyd
Avser nybyggnad av billhall på ca 8000 kvm. Posches billhall 1194663
Nybyggnad av sjukhus i Danderyd
Planer finns att uppföra en ny vårdbyggnad, By 61, belägen väster om akutvårdsbyggnaden, By 52, samt söder om höghuset, By 20. Den nya byggnaden skall ansluta mot dessa båda befintliga byggnader. Byggnaden planeras i huvudsak innehålla mottagningsverksamhet kopplad till akutvårdsbyggnaden, slutenvårdsavdelningar för somatisk vård samt ett barnuppdrag.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Nora Torg i Danderyd
Nybyggnad av 60-tal lgh, 3-4 våningar, handel i markplan.
Integrerat brounderhåll Stockholm Nord
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll. Integrerat brounderhåll Stockholm Nord 2020-2023. Utförande av förutbestämt underhåll på 608 st byggnadsverk/bro och tillståndsbaserat underhåll på 10 st byggnadsverk/bro.
Upprustning av kaj i Danderyd
Avser upprustning av kaj/båthamn.
Nytt flerbostadshus i Stocksund, Danderyd
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Stocksund.
Ombyggnad till LLS-boende i Danderyd
Avser ombyggnad från förskola till LLS-boende.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Förhandsbesked gällande bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - ny våning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny dagvattenanläggning i Danderyd
Projektet utgörs av en dagvattenanläggning med en damm med en yta på cirka 350 m2 för omhändertagande av dagvatten. Dammen är placerad i en ny park. ´ Den totala ytan som berörs av åtgärderna är cirka 5000 m2.
Ombyggnad av vind i Danderyd
Inredning av vind till ca 6st bostäder på Lillkalmarvägen 25-33.
Ombyggnad av kontor i Danderyd
Omfattar ombyggnation av kontor i Danderyd.
Rivning av räddningscentral i Danderyd
Rivning av ambulanshallen, byggnad 57, inför nybyggnation (1569755).
Byte av ispist och kylanläggning till Danderydsvallens IP
Avser utbyte av ispist samt byte av kylinstallation på Danderydsvallen.
Ombyggnad av kontor i Danderyd
Ändrad användning från skola till kontor.
Ombyggnad av förskola i Danderyd
Ändrad användning, ombyggnad av förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Anmälan för installation av hiss i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Danderyd
Utvändig ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av parhus i Danderyd
Utvändig ändring av parhus - solceller.
Utvändigt underhåll av skola i Danderyd
Utvändig ändring av skola - Ståltrappa.
Ombyggnad av enbostadshus i Danderyd
Ändrad användning av enbostadshus.
Rivning av gäststuga i Danderyd
Rivning av gårdshus.
Rivning av nätstation i Danderyd
Rivning och nybyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av automatstation i Danderyd
Tillbyggnad av obemannad drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Danderyd
Bygg och marklov göt parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Danderyd
Bygglov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Danderyd
Bygglov och marklov för stödmurar samt bullerskyddsskärmar.
Nybyggnad av enbostadshus i Danderyd
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Danderyd
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Danderyd
Nybyggnad av förråd samt rivning av friggebod.
Nybyggnad av mur i Danderyd
Nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av nätstation i Danderyd
Nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av samlingslokal i Danderyd
Bygg- och marklov för flerbostadshus - Ombyggnad av bef. pannhus till föreningslokal.
Rivning av affärshus i Danderyd
Rivning av affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Danderyd
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: