Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Danderyd
Avser en ny vårdbyggnad, By 61, belägen väster om akutvårdsbyggnaden, By 52, samt söder om höghuset, By 20. Den nya byggnaden skall ansluta mot dessa båda befintliga byggnader. Byggnaden planeras i huvudsak innehålla mottagningsverksamhet kopplad till akutvårdsbyggnaden, slutenvårdsavdelningar för somatisk vård samt ett barnuppdrag med minst 164 vårdplatser samt helikopterflygplats på taket.
Nybyggnad av skola och skolgård i Danderyd
Ny skola för drygt 500 elever.
Nybyggnad av bostäder i Danderyd
Syftet är att utreda och utveckla området som ligger väster om Golfbanevägen bredvid Kevingeskolan för bebyggelse i kvartersstruktur. Området har inte kunnat planläggas tidigare eftersom det korsats av en högspänningsledning. Ledningen är nu ersatt av en markförlagd kabel i annat läge.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 262 mellan Danderyd-Rösjön
Projektet omfattar även trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter vid korsningarna Edsbergsvägen-Lomvägen samt Edsbergsvägen-Enebybergsvägen, två gc-portar under vägarna samt tillgänglighetsanpassning av 13 busshållplatser. 4 km lång sträcka.
Nybyggnad av flerbostadshus, förskola och skola i Danderyd
Planer för flerbostadshus med ca 40 lägenheter samt nya lokaler för förskola och skola.
Nybyggnad av idrottshall vid Brageskolan i Enebyberg
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bygga en fullstor idrottshall samt paviljonger för skolverksamhet inom området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Djursholm
Avser nya bostäder vid Djursholms torg.
Om- och tillbyggnad av skola i Danderyd
Skolan 6, 11, 12 och 20
Ny planskild korsning vid Enebybergs station i Danderyd
En planskild korsning för biltrafik och en planskild gång- och cykelförbindelse under spåren samt en uppgång till en ny mellanplattform vid Portvägen. Ny gc-tunnel i höjd med Gethagsvägen ingår.
Stambyte i flerbostadshus i Djursholm
Avser stambyte i flerbostadshus. Putsentreprenör finns tilldelad.
Nytt flerbostadshus i Stocksund, Danderyd
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Stocksund.
Nybyggnad och rivning av servicebyggnad på Stocksund, Danderyd. Etapp 2
Etapp 2 avser rivning av 2st befintliga byggnader och uppsättning av en ny. Etapp 2 kommer utföras före etapp 1.
Upprustning av allmän plats mm vid Djursholms torg, Danderyd
Avser anläggande av nytt torg, park och ombyggnad av centrumgata. Området som berörs är Vendevägen mellan Auravägen och Strandvägen, Djursholms torg mellan Henrik Palmes allé och Vendevägen, Gamla bensinstationen mellan Samsöparken och Henrik Palmes allé samt Samsöparken mellan Henrik Palmes allé och Strandvägen.
Nybyggnad av radhus i Nora
Projektet kommer troligen att säljas.
Nybyggnad av LSS-boende i Djursholm
Byggnadsnämnden fick den 30 mars 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till detaljplan för att möjliggöra ett gruppboende på fastigheten Djursholm 2:218, på Stationsvägen 18.
Påbyggnad av servicebyggnad på Stocksund, Danderyd, Etapp 1
Avser påbyggnad av servicebyggnad vid Stockhagens IP. Etapp 2 kommer utföras före etapp 1.
Upprustning av kylsystem på Danderyds sjukhus
Delar av kylsystemet på Danderyds sjukhus behöver förnyas. I samband med upprustningen ska hela maskinparken moderniseras i byggnad 30. Mark- och byggdelarna i projektet utfördes 2019/2020 vilket resulterade i en ny kassun till byggnad 30, ny brunn vid strandlinjen samt kanalisation i marken (projekt 1565832). För denna entreprenad ingår installationer av en ny maskinpark i byggnad 30.
Ny dagvattenanläggning i Danderyd
Projektet utgörs av en dagvattenanläggning med en damm med en yta på cirka 350 m2 för omhändertagande av dagvatten. Dammen är placerad i en ny park. ´ Den totala ytan som berörs av åtgärderna är cirka 5000 m2.
Modernisering av hissar på Danderyds sjukhus
Projektet avser hissmodernisering av fem (5) stycken linhissar i byggnad 23. Tre (3) sänghissar och två (2) personhissar. Ombyggnationen av hissar ska genomföras i tre etapper.
Komplettering av brandlarm och utrymningslarm på Danderyds sjukhus
Projektet avser komplettering av brandlarm och utrymningslarm för 5 st byggnader samt nödljus i en byggnad. Brandcentralen i byggnad 12 byggs ut för heltäckande brandlarm i byggnad 14 ska kunna kopplas in. Byggnaderna som berörs är By 14 samt By 23-26.
Dränering vid flerbostadshus i Danderyd
Dränering, isolering av källare samt rivning och återuppbyggnad av uteplatser. Ca 300 meter husvägg.
Rivning av lager i Danderyd
Rivning samt nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Danderyd
Ändrad användning, ombyggnad av förskola.
Utvändigt underhåll av förskola i Danderyd
Utvändig ändring förskola.
Tillbyggnad av förskola i Danderyd
Tillbyggnad av förskola.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Danderyd
Utvändig ändring av enbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Danderyd
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad av enbostadshus, fasadändring av huvudbyggnad samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Danderyd
Ändrad användning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Danderyd
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Danderyd
Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Danderyd
Inredning av ytterligare bostad i kontorsbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Danderyd
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Danderyd
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Danderyd
Nybyggnad av plank.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av befintlig tillbyggnad på 12kvm rivs och ersätts med en ny på 27kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: