Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Breddning av E18 sträckan Stocksundsbron-Tpl Arninge
Ombyggnad samt breddning av befintlig väg, ny belysning. Utförs i 2 etapper, ca 11,6 km lång sträcka totalt. Befintlig mittremsa byggs om och ersätts med ny betongbarriär. Ombyggnad av broar i mittremsan samt två pågjutningar vid bropelare. Etapp 1 ska vara färdigställt 2020-10-01 och etapp 2 2021-10-01. Slutbesiktning 2021-12-10.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 262 mellan Danderyd-Rösjön
Projektet omfattar även trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter vid korsningarna Edsbergsvägen-Lomvägen samt Edsbergsvägen-Enebybergsvägen.
Integrerat brounderhåll Stockholm Nord
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll. Integrerat brounderhåll Stockholm Nord 2020-2023.
Renovering av flerbostadshus i Danderyd
Avser renovering av lägenheter på Kv Kraftledningen 5 samt Vildapeln 1 och 2 på Slånbärsvägen 1-3 och 2-14 i Danderyd.
Ombyggnad till LLS-boende i Danderyd
Avser ombyggnad från förskola till LLS-boende.
Invändigt underhåll av radhus i Nora Torg, Danderyd, etapp 2
Etapp 1 (projektnummer 1461870) är en lägenhet som ska utvärderas innan etapp 2 kan starta. Invändig renovering av befintliga radhus.
Renovering av Enebybergs gård i Danderyd
Renoveringen avser nytt invändigt ytskikt avseende tak och väggar, slipning och nyläggning av trägolv, byte/renovering av fönster och dörrar, nya elinstallationer, nya VVS-installationer. Ny värmeanläggning samt utbyggnad av förrådsbyggnad med nytt miljörum. Bruttoarea är ca 550 kvm fördelat på 2 plan samt källare.
Tillbyggnad av bilhall med verkstad och lager i Danderyd
Utbyggnad av bilanläggning med 900 kvm verkstad och lager.
Ombyggnad av vind i Danderyd
Inredning av vind till ca 6st bostäder på Lillkalmarvägen 25-33.
Modernisering av hissar på Danderyds sjukhus
Projektet avser hissmodernisering av fyra (4) stycken linhissar i byggnad 20. Två (2) sänghissar och två (2) personhissar. Installation av hissar ska genomföras etappvis.
Ombyggnad till lägenheter i Djursholm
Inredning av ytterligare 5 lgh, handikappanpassning, ny hiss, ny carport för 5 bilar.
Byte av brandlarm och utrymningslarm på Danderyds sjukhus
Projektet avser komplettering av brandlarm och utrymningslarm för 5 st byggnader. Byggnaderna som berörs är 07, 08, 09, 10 & 51.
Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad av flerbostadshus - ombyggnation av bef. lokal.
Tillbyggnad av hotell i Danderyd
Tillbyggnad av hotell- och restauranghus.
Ombyggnad av va-ledning i Danderyd
Anmälan av invändig VA.
Ombyggnad av samlingslokal i Danderyd
Bygg- och marklov för flerbostadshus - Ombyggnad av bef. pannhus till föreningslokal.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Danderyd
Bygglov för lokal bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av mur i Danderyd
Bygglov för mur/plank.
Nybyggnad av telestation i Danderyd
Bygglov för teknikbod.
Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Ansökan om bygglov för installation av FX-system (ventilation) i flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Danderyd
Mark- och bygglov för utvändig ändring, ombyggnad av källare, stödmurar samt pool.
Ombyggnad av markanläggning i Danderyd
Marklov för höjning av marknivå.
Nybyggnad av parkeringsplats i Danderyd
Marklov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Danderyd
Marklov för uppbyggnad av stödmurar.
Nybyggnad av carport i Danderyd
Nybyggnad av carport på bef. garageinfart.
Nybyggnad av enbostadshus i Danderyd
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Danderyd
Nybyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av carport i Danderyd
Tillbyggnad av tvåbostadshus - carport samt två förråd.
Tillbyggnad av altan i Danderyd
Tillbyggnad av altan med skärmtak och poolområde.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad av enbostadshus - inglasad entréhall.
Utvändigt underhåll av klubbhus i Danderyd
Utvändig ändring av fönster till klubbhus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Danderyd
Utvändig ändring för affärs- och kontorshus - foliering fönster.
Rivning av nätstation i Danderyd
Rivning av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Danderyd
Rivning och nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av verkstad i Danderyd
Tidsbegränsat bygglov för verkstad, parkeringar och transportband.
OVK-besiktning på Danderyds sjukhus
Avser OVK-besiktning i hus 01, 02, 07, 08, 09 och 16.
Utvändigt underhåll av industrihus i Danderyd
Avser mindre ändring på fasad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: