Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Danderyd
Avser en ny vårdbyggnad, By 61, belägen väster om akutvårdsbyggnaden, By 52, samt söder om höghuset, By 20. Den nya byggnaden skall ansluta mot dessa båda befintliga byggnader. Byggnaden planeras i huvudsak innehålla mottagningsverksamhet kopplad till akutvårdsbyggnaden, slutenvårdsavdelningar för somatisk vård samt ett barnuppdrag med minst 164 vårdplatser samt helikopterflygplats på taket.
Nybyggnad av skola och skolgård i Danderyd
Ny skola för drygt 500 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Nora Torg i Danderyd
Nybyggnad av 60-tal lgh, 3-4 våningar, handel i markplan.
Upprustning av kaj i Danderyd
Avser upprustning av kaj/båthamn.
Nybyggnad av idrottshall vid Brageskolan i Enebyberg
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bygga en fullstor idrottshall samt paviljonger för skolverksamhet inom området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av returpark i Danderyd
Avser en returpark avsedd för återvinning och återbruk av exempelvis grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall.
Ombyggnad av servicebyggnad i Danderyd
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019- 2020.
Nybyggnad av radhus i Nora
Projektet kommer troligen att säljas.
Nybyggnad och rivning av servicebyggnad på Stocksund, Danderyd. Etapp 2
Ur investeringsbudget 2019- 2020. Etapp 2 avser rivning av 2st befintliga byggnader och uppsättning av en ny. Etapp 2 kommer utföras före etapp 1.
Ny dagvattenanläggning i Danderyd
Projektet utgörs av en dagvattenanläggning med en damm med en yta på cirka 350 m2 för omhändertagande av dagvatten. Dammen är placerad i en ny park. ´ Den totala ytan som berörs av åtgärderna är cirka 5000 m2.
Modernisering av hissar på Danderyds sjukhus
Projektet avser hissmodernisering av fem (5) stycken linhissar i byggnad 23. Tre (3) sänghissar och två (2) personhissar. Ombyggnationen av hissar ska genomföras i tre etapper.
Upprustning av kylsystem på Danderyds sjukhus
Delar av kylsystemet på Danderyds sjukhus behöver förnyas. I samband med upprustningen ska hela maskinparken moderniseras i byggnad 30. Mark- och byggdelarna i projektet utfördes 2019/2020 vilket resulterade i en ny kassun till byggnad 30, ny brunn vid strandlinjen samt kanalisation i marken (projekt 1565832). För denna entreprenad ingår installationer av en ny maskinpark i byggnad 30.
Dränering vid flerbostadshus i Danderyd
Dränering, isolering av källare samt rivning och återuppbyggnad av uteplatser. Ca 300 meter husvägg.
Tillbyggnad av idrottshall i Danderyd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av idrottshall - padelbanor.
Ombyggnad av kontor i Danderyd
Omfattar ombyggnation av kontor i Danderyd.
Rivning av räddningscentral i Danderyd
Rivning av ambulanshallen, byggnad 57, inför nybyggnation (1569755).
Byte av ispist och kylanläggning till Danderydsvallens IP
Avser utbyte av ispist samt byte av kylinstallation på Danderydsvallen.
Ombyggnad av förskola i Danderyd
Ändrad användning, ombyggnad av förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Anmälan för installation av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Danderyd
Avser ombyggnad av förskola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Danderyd
Bygglov för parkeringsplatser.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av befintlig tillbyggnad på 12kvm rivs och ersätts med en ny på 27kvm.
Nybyggnad av mur i Danderyd
Bygglov och marklov för stödmurar samt bullerskyddsskärmar.
Nybyggnad av förråd i Danderyd
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Danderyd
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Danderyd
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Danderyd
Utvändig ändring av skola - Ståltrappa.
Rivning av enbostadshus i Danderyd
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: