Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering och ombyggnad av köpcentrum och kontor i Mörby
Denna del avser renovering och ombyggnad av befintliga byggnader i nya Danderyds Centrum, fd Mörby Centrum, med lokaler för handel och kontor.
Nybyggnad av bostäder i Danderyd
Planer för ca 200 nya lägenheter, varav cirka 100 studentlägenheter och cirka 100 bostadsrätter. I denna byggnadsdel föreslås seniorbostäder i bostadsrättsform. På gården placeras två punkthus med bostadsrätter i 3-6 våningar. Parkering för de nya bostäderna planeras i parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus på Östra Mörbylund, Etapp 1
I etapp 1 planeras ca 84 bostadsrätter med parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 262 mellan Danderyd-Rösjön
Projektet omfattar även trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter vid korsningarna Edsbergsvägen-Lomvägen samt Edsbergsvägen-Enebybergsvägen.
Integrerat brounderhåll Stockholm Nord
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll.
Nybyggnad av idrottshall vid Brageskolan i Enebyberg
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bygga en fullstor idrottshall samt paviljonger för skolverksamhet inom området.
Ombyggnad till LLS-boende i Danderyd
Avser ombyggnad från förskola till LLS-boende.
Renovering av broar i Danderyds kommun
Avser renovering av 2st befintliga vägbroar i betong. Vendevägen över E18 samt Föreningsvägen (Vendevägen). Även renovering av Fribergabron över E18.
Invändigt underhåll av radhus i Nora Torg, Danderyd, etapp 2
Etapp 1 (projektnummer 1461870) är en lägenhet som ska utvärderas innan etapp 2 kan starta. Invändig renovering av befintliga radhus.
Ledningsåtgärder, ny reaktor mm Anneberg-Danderyd
Ledningsåtgärder inkl reaktor.
Påbyggnad av servicebyggnad på Stocksund, Danderyd, Etapp 1
Ur investeringsbudget 2019- 2020. Avser påbyggnad av servicebyggnad vid Stockhagens IP.
Nybyggnad och rivning av servicebyggnad på Stocksund, Danderyd. Etapp 2
Ur investeringsbudget 2019- 2020. Etapp 2 avser rivning av 2st befintliga byggnader och uppsättning av en ny.
Utvändig renovering på Danderyds sjukhus
Avser omläggning och reparation av tak med tegelpannor samt renovering av fasad för Byggnad 04 samt renovering av fasad och plåtarbeten för Byggnad 03.
Upprustning av kylsystem på Danderyds sjukhus
Delar av kylsystemet på Danderyds sjukhus behöver förnyas. I samband med upprustningen ska hela maskinparken moderniseras i byggnad 30. En kassun ska byggas intill byggnad 30 med en tillhörande överbyggnad. Denna entreprenad avser mark- och byggdelar. Utbyte och komplettering av installationer och maskinpark ska göras i kommande entreprenad.
Ombyggnad till lägenheter i Stocksund
Omvandling av garage till 3 lägenheter Härmed inbjuds entreprenörer till utförandeentreprenaden ”Omvandling av garage till 3 lägenheter” som genomförs med start i augusti 2019. Entreprenaden, som är en AB04-entreprenad omfattar komplett inredning av befintliga garage och cykelförråd till 3 st mindre lägenheter. Den sammanlagda boytan för de tre lägenheterna blir 94,5 m2. En bygglovsritning bifogas denna inbjudan för överblick. Kompletta anbudsunderlag erhålls genom att skicka en ansökan till BRF Klostret 1 via epost brfklostret1@gmail.com. Förfrågningsunderlag tillhandahålls digitalt via Dropbox-länk. För att få tillgång till förfrågningsunderlag behöver företaget uppfylla följande krav: • Företaget skall uppvisa en entreprenadsförsäkring som omfattar tredje person, samt en allriskförsäkring. • Företaget skall vara registrerat för F-skatt och moms hos Skatteverket. • Företaget ska drivas i aktiebolagsform. • Företaget skall ha haft en omsättning under det senaste räkenskapsåret på minst 12 miljoner kronor. Utöver ovanstående skall företaget, eller namngiven underentreprenör uppvisa: • ett aktuellt intyg på en behörig elektriker och vara registrerat som el-företag på Elsäkerhetsverket. • ett aktuellt intyg på auktorisation enligt Säker Vatten. • ett aktuellt intyg på behörighet enligt Byggkeramikrådet. Anbudshandlingar skickas ut till företag som lämnat in en ansökan om att få lämna ett anbud och som bifogat följande handlingar till ansökan: • Försäkringsbevis • Senaste årsredovisningen • Behörighetsbevis från Elsäkerhetsverket • Behörighetsbevis från Byggkeramikrådet • Auktorisationsbevis från Säker Vatten
Renovering av Enebybergs gård i Danderyd
Renoveringen avser nytt invändigt ytskikt avseende tak och väggar, slipning och nyläggning av trägolv, byte/renovering av fönster och dörrar, nya elinstallationer, nya VVS-installationer. Ny värmeanläggning samt utbyggnad av förrådsbyggnad med nytt miljörum. Bruttoarea är ca 550 kvm fördelat på 2 plan samt källare.
Förnyelse av huvudvattenledning i Mörby C
Objektet avser projektering och installation av en självbärande infodring (ca 130 m) i en vattenledning med hjälp av en schaktfri installationsmetod. Avser också ca 20 meter traditionell förläggning med stålledning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Ombyggnad av lokaler till bostäder.
Tillbyggnad av enbostadhus i Danderyd
Mark- och bygglov för orangeri samt marksänkning och tillbyggnad av källarplan.
Renovering av garage i Danderyd
Avser renovering av garage.
Tillbyggnad av bilhall i Danderyd
Utbyggnad av bilanläggning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad och utvändig ändring.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Danderyd
Utvändig ändring - byte av fasadfärg.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Danderyd
Utvändig ändring av enbostadshus - minskade fönster.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Danderyd
Utvändig ändring av enbostadshus-dörrpartier och takfönster.
Utvändigt underhåll av gymnasieskola i Danderyd
Utvändig ändring av tre dörrar som ersätts till fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Ändrad användning av enbostadshus till flerbostadshus.
Nybyggnad av trädgård i Danderyd
Bygg- och marklov för nybyggnad av komplementbyggnad och trädgårdsanläggningar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Danderyd
Bygglov för bullerskydd.
Nybyggnad av garage i Danderyd
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Danderyd
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Danderyd
Nybyggnad av underjordiskt förråd.
Nybyggnad av idrottsplats i Danderyd
Anläggning av utebanor för tennis och padel.
Utvändigt underhåll av enbostadhus i Danderyd
Ansökan om rivningslov för rivning av garage samt bygglov för fasadändring och tillbyggnad av garage och poolhus.
Nybyggnad av gc-bro i Danderyd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för provisorisk gångbro.
Nybyggnad av förråd i Danderyd
Avser mindre ombyggnad/ändring av verkstad.
Tillbyggnad av affärshus i Danderyd
Om- och tillbyggnad av entré.
Rivning av carport i Danderyd
Rivning av carport.
Rivning av skorsten i Danderyd
Rivning av skorstenen.
Rivning av transformatorstation i Danderyd
Rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Danderyd
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av kylanläggning i Danderyd
Tidsbegränsat bygglov för kylanläggning.
Nybyggnad av barack i Danderyd
Tidsbegränsat bygglov för provisorisk bodetablering.
Nybyggnad av förråd i Danderyd
Tidsbegränsat bygglov för säljbod.
Nybyggnad av kontor i Danderyd
Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga kontorsbodar och parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Danderyd
Omläggning av taken på höghusen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: