Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering och ombyggnad av köpcentrum och kontor i Mörby
Denna del avser renovering och ombyggnad av befintliga byggnader i nya Danderyds Centrum, fd Mörby Centrum, med lokaler för handel och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Restaurang/butik i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus, förskola och skola i Danderyd
Planer för flerbostadshus med ca 40 lägenheter samt nya lokaler för förskola och skola.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 262 mellan Danderyd-Rösjön
Projektet omfattar även trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter vid korsningarna Edsbergsvägen-Lomvägen samt Edsbergsvägen-Enebybergsvägen.
Integrerat brounderhåll Stockholm Nord
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll.
Stambyte i flerbostadshus i Danderyd
Planer för stambyte.
Renovering av broar i Danderyds kommun
Avser nybeläggning av gata, betongrenovering av 3 st broar och åtgärder i diken och väganslutningar. Gäller Broar Vendevägen och Föreningsvägen samt Fribergabron.
Ombyggnad till LLS-boende i Danderyd
Avser ombyggnad från förskola till LLS-boende.
Ombyggnad av idrottsplats i Danderyd
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2020. Uppskattad start.
Invändigt underhåll av radhus i Nora Torg, Danderyd, etapp 2
Etapp 1 (projektnummer 1461870) är en lägenhet som ska utvärderas innan etapp 2 kan starta. Invändig renovering av befintliga radhus.
Ledningsåtgärder, ny reaktor mm Anneberg-Danderyd
Ledningsåtgärder inkl reaktor.
Påbyggnad av servicebyggnad på Stocksund, Danderyd, Etapp 1
Ur investeringsbudget 2019- 2020. Avser påbyggnad av servicebyggnad vid Stockhagens IP.
Nybyggnad och rivning av servicebyggnad på Stocksund, Danderyd. Etapp 2
Ur investeringsbudget 2019- 2020. Etapp 2 avser rivning av 2st befintliga byggnader och uppsättning av en ny.
Nybyggnad av busshållplatser vid motorväg Danderyd
Avser nya busshållplatser samt parkering vid Danderyds gymnasium.
Utvändig renovering på Danderyds sjukhus
Avser omläggning och reparation av tak med tegelpannor samt renovering av fasad för Byggnad 04 samt renovering av fasad och plåtarbeten för Byggnad 03.
Ombyggnad till lägenheter i Djursholm
Inredning av ytterligare 5 lgh, handikappanpassning, ny hiss, ny carport för 5 bilar.
Förnyelse av huvudvattenledning i Mörby C
Objektet avser projektering och installation av en självbärande infodring (ca 130 m) i en vattenledning med hjälp av en schaktfri installationsmetod. Avser också ca 20 meter traditionell förläggning med stålledning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Ombyggnad av lokaler till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Inredning av nya lägenheter och lokal i flerbostadshus, yttre ändring samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av va-ledning i Danderyd
Anmälan för ändring av invändig VA - installation av brunnar i garage.
Utvändigt underhåll av skola i Danderyd
Utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Ändrad användning av enbostadshus till flerbostadshus.
Ombyggnad av bryggeri i Danderyd
Ändrad användning av lokal i flerbostadshus.
Ombyggnad av brygga i Danderyd
Utbyte av två pontonbryggor.
Nybyggnad av tennishall i Danderyd
Anläggande av tennisbanor.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Danderyd
Bygglov för bullerskärmar utmed E18.
Nybyggnad av förråd i Danderyd
Bygglov för förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Danderyd
Inglasning av balkong i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Danderyd
Inglasning av balkonger - flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Mark- och bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Danderyd
Marklov samt bygglov för mur och terrassering.
Nybyggnad av transformatorstation i Danderyd
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Påbyggnad samt utvädnig ändring av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad och påbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Danderyd
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: