Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering och ombyggnad av köpcentrum och kontor i Mörby
Denna del avser renovering och ombyggnad av befintliga byggnader i nya Danderyds Centrum, fd Mörby Centrum, med lokaler för handel och kontor. Projektet byggs i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus på Östra Mörbylund, Etapp 2 mfl
Totalt planeras ca 400 lgh i 4-10 våningshus på Sjukhuset 9, 10 och 4 samt Timmerhuggaren. Projektet kommer att delas i etapper.
Breddning av väg Danderyds kyrka-Arninge E18
Breddning av väg och anläggande av ett kollektivkörfält i norr- och södergående riktning, trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder. Ca 9 km lång sträcka.
Nybyggnad av flerbostadshus på Östra Mörbylund, Etapp 1
I etapp 1 planeras ca 80.90 bostadsrätter.
Nybyggnad av idrottshall vid Brageskolan i Enebyberg
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bygga en fullstor idrottshall samt paviljonger för skolverksamhet inom området.
Nybyggnad av flerbostadshus (moduler) i Danderyd
Uppförande av tillfälliga flerbostadshus - 10 år.
Upprustning av godsmottagning mm Danderyds sjukhus
Avser markarbete i anslutning till godsmottagning byggnad 06 och 17 samt nybyggnad av lastkaj. Även ombyggnation av godsmottagningens husdel byggnad 06 med BTA på ca 4000 kvm. Markarbeten ca 2600 m². Nybyggnad lastkaj ca 95 m². Ombyggnad av lastkaj ca 40 m². Vidare ingår bland annat sprängning av berg och flytt av väg.
Nybyggnad av busshållplatser vid motorväg Danderyd
Avser nya busshållplatser samt parkering vid Danderyds gymnasium.
Ombyggnad av kaj på Aludden i Danderyd
Renovering pga erosionsskador.
Hyresgästanpassning av talkliniken på Danderyds sjukhus
Avser att friställa och hyresgästanpassa lokaler för talkliniken på Danderyds sjukhus.
Rivning och ombyggnad av kök på skola i Djursholm
Avser ombyggnation och total renovering av storkök, renovering av skolmatsal, renoveringar i källaren (under kök och matsal) där det finns t.ex. musiklokal samt tekniska utrymmen där bl.a. kylanläggningar är placerade. I projektet ingår även uppförande av nytt miljörum samt ombyggnation av fläktrum samt byte av luft aggregat.
Nybyggnad av parhus i Danderyd
Nybyggnad av ett familjehus i två plan med två stycken lägenheter.
Utvändigt underhåll av kontor i Danderyd
Takomläggning sedumtak, installation av solceller.
Ombyggnad av golv mm i Danderyds gymnasium
Golvet och väggarna är slitna och behöver en renovering. Ventilationen ska dras om i taket. Belysningen ska åtgärdas, golvmattorna ska bytas till ljusare och väggarna ska målas om och vissa rum byggas om.
Ommålning av tak på äldreboende i Enebyberg
Avser ommålning av fastighetens tak på ca 2880 m2.
Uppförande av bullerskärmar vid skolor i Danderyd
Bullerskärmar ska uppföras vid Fribergaskolan och Mörbyskolan.
Ombyggnad av förskola i Danderyd
Ändrad användning, ombyggnad av förskola.
Ombyggnad av förskola i Danderyd
Ändrad användning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Danderyd
Utvändig ändring av fastighet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Danderyd
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av barack i Danderyd
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Danderyd
Tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av nätstation i Danderyd
nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Danderyd
nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Danderyd
Nybyggnad av återvinningsstationer.
Rivning av förråd i Danderyd
rivningslov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Danderyd
Rivningslov och bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av badbassäng i Danderyd
Bygglov för pool och terass.
Tillbyggnad av villa i Danderyd
Avser mindre tillbyggnation av villa.
Ombyggnad av enbostadshus i Danderyd
Ändring av bärande konstruktion.
Nybyggnad av mur i Danderyd
Uppförande av mur/plank.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Danderyd
Byte av träfasad på 5st hissdelar på huset.
Ny ishockeysarg till ispist vid Stockhagen IP, Stocksund
Avser ny ishockeysarg inkl skyddsglas. Sargen ska monteras på befintlig betongpist i Stockhagens ishall.
Ny ishockeysarg till Danderydsvallens IP
Avser ny ishockeysarg på Danderydsvallens IP.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: