Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket, et2, huvuddel 1
Avser anpassning av befintliga bassänger samt ny överbyggnad på ca 600 m2 för utrustning för grovrening.
Ombyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket, et2, huvuddel 2
Avser anpassning av befintliga bassänger samt ny överbyggnad på ca 600 m2 för utrustning för grovrening.
Tillbyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket, et2, huvuddel 3
Avser anpassning av befintliga bassänger samt ny överbyggnad på ca 600 m2 för utrustning för grovrening.
Nybyggnad av bostadsrätter mm i Uttran, Botkyrka
Planerat projekt efter etapp 5, projektnummer 1333044
Nybyggnad av förskola och vårdboende i Vårsta
Detaljplanearbete för förskola med 4 hemvister (45 barn/hemvist) och ett vård- och omsorgsboende med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av skola i Tumba
Denna etapp avser nybyggnad av Hus X, ombyggnad av delar av Hus B, samt brandskyddsåtgärder för idrottshall (Hus F). Efter nybyggnationen kommer rivning, ombyggnad och tillbyggnad samt renovering av den befintliga Björkhaga skola. Se projektnummer: 1213291
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 4
Denna option avser Toppvägen 2-10, 12-24.
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 5
Denna option avser Toppvägen 3, 5, 7
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka, Huvuddelen
Stambyte på 60 lgh på Odlingsvägen 2-10, 60 lgh på Storvretsvägen 15-23 samt 60 lgh på Storvretsvägen 25-33. Option på ytterligare 1300 lägenheter. Planer finns även för ombyggnation av bottenvåningarna till bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Alby, etapp 1
Projektet kommer att delas i 3-4 etapper. Se projektnummer: 1530565. Totalt ca 230 bostäder i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Alby, etapp 2
Ny bostadsbebyggelse och en förskola.
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, etapp 1
Etapp 1: 1330047 Etapp 2: 1493137 Etapp 3: 1493138
Nybyggnad av radhus i Norsborg
Planer finns på nybyggnad av 38 radhus.
Leverans och installation av membran vid Himmerfjärdsverket, Grödinge
Denna entreprenad (beteckning NKH.NE01) omfattar expertkunskap (engineering) samt leverans och installation av membran till en MBR-anläggning. Utöver detta ska även membran till en pilotanläggning med kapacitet 20 m3/h levereras.
Exploatering för nytt bostadsområde i Alby
Avser ny- och ombyggnation av befintliga vägar, torg/parktorg, gång- och cykelbanor, busshållplats och VA-ledningar.
Upprustning av park med lekplats i Fittja
Entreprenaden omfattar upprustning och delvis ombyggnad av park med lekplats.
Nybyggnad av förskola i Norsborg
Entreprenaden omfattar projektering, tillverkning, leverans och montage av industriellt modulbyggd förskola i två eller tre plan inklusive, grundläggning, lednings-arbeten och grovplanering.
Nybyggnad av radhus i Botkyrka
Planförslag för nybyggnad av 6-9 radhus.
Markarbeten i Tumba, Botkyrka
Projektet avser ny- och ombyggnation av befintliga vägar, två nya parker, gång- och cykelbanor, parkeringsplatser, bredda körytan vid KP Arnoldssonsväg och VA-ledningar. Projektet kommer att delas in i etapper.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av 9 st lägenheter och ombyggnad av 4 lägenheter. Även en utanpåliggande trappa kommer att byggas.
Gårdsupprustning i bostadsområde i Alby, Norsborg, etapp 3, Del B
Anläggningsentreprenad omfattade rivning, anläggning, montering av utrustning. Detta är en delad upphandling, dvs. Beställaren kommer att teckna avtal med en Entreprenör för (A) Anläggningsentreprenaden samt med en Entreprenör för (B) Plantering- och Skötselentreprenaden.
Nybyggnad av moduler för LSS-boende i Uttran
Objektet avser leverans och montage av industriellt byggda moduler för LSS-boende inkl grundläggning, ledningsarbeten och grovplanering.
Renovering och upprustning av gångbro i Hallunda
Renovering och modernisering av gångbron som går mellan Hallunda centrum och tunnelbanan, ”Gröna bron” inkl. trappuppgång, inklädning av hiss.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Dalvägen/väg 226 i Botkyrka
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Avser en ca 750 meter lång sträcka. Dalvägen, Björkvägen och norrut.
Ombyggnad av väg i Botkyrka
Vägbreddning mm
Ombyggnad av markanläggning i Tumba
Avser upprustning av utemiljöer med ökad belysning, förbättring av tillgängligheten, nya gångstråk, nya cykelgarage och grillplatser i Tuna. Det är gårdarna vid höghusen som kommer att renoveras, längs stråket som går utmed Tunavägen 34, Övergårdsvägen 1–3, Nedergårdsvägen 7–9 samt Boställsvägen 7–9.
Renovering av Hågelby Gård, etapp 1
Olika reparationsåtgärder ska genomföras på byggnader och utvändiga betongkonstruktioner.
Ombyggnad av kontor i Botkyrka
Om- och tillbyggnad av bef. byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Botkyrka
Fasadändring av skolbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad industribyggnad.
Reparationsåtgärder på Hågelby gård i Tumba, etapp 2
Olika reparationsåtgärder ska genomföras på byggnader och utvändiga betongkonstruktioner.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus, tvåbostadshus samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av kök på skola i Tullinge
Avser ombyggnad av storkök på Eklidskolan.
Utvändig renovering inom bostadsområdet Stendal i Tullinge, etapp 4
Avser renovering samt målning av träfasader, fönster, trätrappor. Avser Stendalsvägen 62-68, 70-80, 82-88, 90-96, 98-104, 106-112.
Renovering av vattentorn i Tumba
Avser betongrenoveringar på och i Storvretens vattentorn.
Infodring av ventilationskanaler i flerbostadshus i Fittja
Avser infodring av ventilationskanaler under källargolv i 3 st höghus i Fittja på Krögarvägen 14, 28 och 36.
Utbyggnad av garage och verkstad vid Norsborgs vattenverk
Sommarro är en befintlig yta för maskinparken som underhåller Norsborgs vattenverk. För att få plats med alla maskiner och all utrustning på denna yta kommer garaget och verkstaden att byggas ut.
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, skylt, samt anmälan för ändrad planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.
Nybyggnad av skola i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad och fasadändring av skola.
Tillbyggnad av kyrka i Botkyrka
Bygglov för tillbyggnad samt fasadändring av kyrka.
Utvändigt underhåll av industrihus i Botkyrka
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus och tvåbostadshus.
Nybyggnad av verkstad i Botkyrka
Nybyggnad av verkstad/maskinhall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Botkyrka
Tillbyggnad samt ombyggnad av skolbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Botkyrka
Ändrad användning av lokal samt fasadändring och skylt.
Utvändigt underhåll av mur i Botkyrka
Yttre ändring av mur/plank.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus, garage samt plank/mur på Hattstugan 16 och 17.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Botkyrka
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av pizzeria i Botkyrka
Nybyggnad av byggnad, pizzeria samt rivning.
Utvändigt underhåll av förråd i Botkyrka
Fasadändring av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Botkyrka
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, solcellspaneler.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad (25 kvm).
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats samt skylt.
Nybyggnad av telestation i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av telekomtorn och teknikskåp.
Upprättande av grönstrukturprogram i Botkyrka kommun
Upphandlingen avser att ta fram ett modernt och användarvänligt grönstrukturprogram som kan användas som planerings- och beslutsunderlag i samhällsbyggnadsprocessen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: