Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket, et2, huvuddel 2
Avser anpassning av befintliga bassänger samt ny överbyggnad på ca 600 m2 för utrustning för grovrening.
Tillbyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket, et2, huvuddel 3
Avser anpassning av befintliga bassänger samt ny överbyggnad på ca 600 m2 för utrustning för grovrening.
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, detaljplan 4
Ca 250 st bostäder. Totalt blir det 3500 bostäder på området.
Basunderhåll väg område Västra Södertörn
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av bostadsrätter mm i Uttran, Botkyrka
Planerat projekt efter etapp 5, projektnummer 1333044
Nybyggnad av flerbostadshus i Alby
Kommersiella lokaler i bottenplan mot torget. De 8 delprojekten i Alby Centrum kommer att utföras under en 6-10 års period.
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 1
Denna option avser Stenvägen 1-5, 7-11, 13-17.
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka, Huvuddelen
Stambyte på 60 lgh på Odlingsvägen 2-10, 60 lgh på Storvretsvägen 15-23 samt 60 lgh på Storvretsvägen 25-33. Option på ytterligare 1300 lägenheter. Planer finns även för ombyggnation av bottenvåningarna till bostäder.
Eventuellt om- och nybyggnad av bostadshus i Tullinge
Förslaget till detaljplan innebär att 60 nya bostäder i form av 29 radhus och två mindre flerbostadshus tillkommer.
Nybyggnad av radhus i Botkyrka, Etapp 2
Nybyggnad av 58st radhus.
Ny förskola i Norsborg
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Nybyggnad av förskola i Fittja
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Stambyte i flerbostadshus i Botkyrka
Krögarvägen 14,16,26,28,36.
Nybyggnad av bostäder i Tumba, etapp 1
Projektet kommer att delas in i etapper. etapp 2 mfl: 1493142
Markarbeten i Tumba, Botkyrka
Projektet avser ny- och ombyggnation av befintliga vägar, två nya parker, gång- och cykelbanor, parkeringsplatser, bredda körytan vid KP Arnoldssonsväg och VA-ledningar. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av moduler för LSS-boende i Uttran
Objektet avser leverans och montage av industriellt byggda moduler för LSS-boende inkl grundläggning, ledningsarbeten och grovplanering.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 15 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Avser nybyggnad av flerbostadshus med lokaler för handel i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Botkyrka
Krögarvägen 4,6,8,10,12,18,20,22,24,30,32,34.
Leverans och installation av membran vid Himmerfjärdsverket, Grödinge
Denna entreprenad (beteckning NKH.NE01) omfattar expertkunskap (engineering) samt leverans och installation av membran till en MBR-anläggning. Utöver detta ska även membran till en pilotanläggning med kapacitet 20 m3/h levereras.
Nybyggnad av dagvattenparker i Botkyrka
Avser stadsdelarna Fittja och Alby.
Exploatering för nytt bostadsområde i Alby
Avser ny- och ombyggnation av befintliga vägar, torg/parktorg, gång- och cykelbanor, busshållplats och VA-ledningar.
Nybyggnad av förskola i Norsborg
Entreprenaden omfattar projektering, tillverkning, leverans och montage av industriellt modulbyggd förskola i två eller tre plan inklusive, grundläggning, lednings-arbeten och grovplanering.
Utbyte av ställverk vid Fittja värmeverk
Avser totalentreprenad med funktionsansvar för leverans av ställverk samt kringutrustning för kraftförsörjning ingående kraft- och el-centraler för process- och belysningsinstallationer som finns vid Fittja Värmeverk.
Nybyggnad av parhus i Botkyrka
Nybyggnad av 6 st radhus.
Renovering av Hågelby Gård, etapp 1
Olika reparationsåtgärder ska genomföras på byggnader och utvändiga betongkonstruktioner.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Dalvägen/väg 226 i Botkyrka
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Avser en ca 750 meter lång sträcka. Dalvägen, Björkvägen och norrut.
Renovering av VVC-rör i Norsborg
VVC-rören inom Alhagsvägen 44-120 i Norsborg är gamla och har börjat läcka. Syftet med upphandlingen är att finna en entreprenör som med sk. rör-i-rör-teknik kan åtgärda dessa läckor.
Ombyggnad av väg i Botkyrka
Vägbreddning mm
Ombyggnad av kontor i Botkyrka
Om- och tillbyggnad av bef. byggnad.
Reparationsåtgärder på Hågelby gård i Tumba, etapp 2
Olika reparationsåtgärder ska genomföras på byggnader och utvändiga betongkonstruktioner.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus, tvåbostadshus samt komplementbyggnad.
Renovering av vattentorn i Tumba
Avser betongrenoveringar på och i Storvretens vattentorn.
Infodring av ventilationskanaler i flerbostadshus i Fittja
Avser infodring av ventilationskanaler under källargolv i 3 st höghus i Fittja på Krögarvägen 14, 28 och 36.
Köksombyggnad på förskola i Botkyrka
Tillbyggnad av lokal, förskola.
Ombyggnad av kök på skola i Tullinge
Avser ombyggnad av storkök på Eklidskolan.
Ubyte av belysning i bostadshus i Alby C, Albydalen och Fittja
Botkyrkabyggen avser att byta ut befintlig belysning i ett flertal fastigheter inom områdena Alby Centrum, Albydalen och i Fittja. Fastigheterna finns på nedanstående adresser inom respektive område: Alby centrum: - Albyvägen 2 - Albyvägen 2A - Albyvägen 6A-C Albydalen: - Alhagsvägen 6-24 - Alhagsvägen 28-60 - Alhagsvägen 64-66 - Alhagsvägen 70-78 - Alhagsvägen 82-106 - Alhagsvägen 110-120 - Lagman Lekares Väg 1-45 - Lagman Lekares Väg 49-69 - Lagman Lekares Väg 2-38 - Lagfartsvägen 4-20 - Lagfartsvägen 24-26 - Lagfartsvägen 30-36 - Lagfartsvägen 40-48 - Servitutsvägen 1-7 - Servitutsvägen 11-13 Fittja: - Värdshusvägen 6-42 - Krögarvägen 2-6 - Krögarvägen 10-36
Ombyggnad av kök på förskola i Tumba
Objektet avser köksombyggnad av förskolan Björkstugan.
Rivning av industrihus i Botkyrka
Rivningslov för rivning av industribyggnad samt garage.
Utvändigt underhåll av förskola i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av byggnad, förskola.
Utvändigt underhåll av industrihus i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av byggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus Freja 2,3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus Idun 2,3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kyrka i Botkyrka
Bygglov för tillbyggnad samt fasadändring av kyrka.
Nybyggnad av expedition i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad och expedition.
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av vind i Botkyrka
Anmälan för ändring av flerbostadshus. brandvägg på vind.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad (25 kvm).
Rivning av enbostadshus i Botkyrka
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av telekomtorn och teknikskåp.
Nybyggnad av parhus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Botkyrka
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, solcellspaneler.
Utvändigt underhåll av förråd i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats samt skylt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av lager i Botkyrka
Nybyggnad av anläggning, lagertält.
Nybyggnad av mur i Botkyrka
Nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av nätstation i Botkyrka
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av garage i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, garage.
Rivning av förråd i Botkyrka
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av fritidshus i Botkyrka
Rivningslov för rivning av fritidshus.
Upprättande av grönstrukturprogram i Botkyrka kommun
Upphandlingen avser att ta fram ett modernt och användarvänligt grönstrukturprogram som kan användas som planerings- och beslutsunderlag i samhällsbyggnadsprocessen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: