Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Bostäder i Storvreten
Planförslag om utveckling av Bärnstenen 1 i Storvreten med bostäder.
Nybyggnad av långsamfilter på vattenverk i Norsborg
Byggnation av 4st nya långsamfilter inklusive övertäckning.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Botkyrka etapp 3
Öster om den befintliga centrumbyggnaden finns idag en parkeringsyta där exploatering av främst bostäder i två hus och handel/vård på bottenvåning och våning ovan planeras. I samband med exploateringen av bostäder tillkommer ett parkeringsgarage i två plan
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 1
Denna option avser Stenvägen 1-5, 7-11, 13-17.
Nybyggnad av bostäder mm i Slagsta, Botkyrka, etapp 2
Slagsta strand prövar möjligheten att utveckla en stadsdel nära vattnet prioriterat för gång och cykel. Vidare prövas om området är lämpligt för bostäder och förslaget kan ge upp till 1200 nya bostäder, i form av hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Tumba, etapp 1
Projektet kommer att delas in i etapper. etapp 2 mfl: 1493142
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Vårsta, Grödinge
Objektet avser nybyggnad av totalt 60 vård- och omsorgsboenden i Vårsta, Grödinge. Total BTA 5449 kvm.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Tullinge
Tullinge gymnasium byggs ut med 400 platser till 1100 platser. Här finns planer för en större matsal, nya klassrum och en ny idrottshall.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Tumba
Tullinge gymnasium byggs ut med 400 platser till 1100 platser. Här finns planer för en större matsal, nya klassrum och en ny idrottshall.
Nybyggnad av padelanlägging i Botkyrka
Avser nybyggnad av padelanläggning. Padelanläggningen innehåller 8 st toppmoderna banor. Anläggningen kommer även innehålla gym, shop, konferens och lokaler för rehabilitering. Lokalerna kommer att ha entresol för kontor och personalytor.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Brf Hanviken Village i Tyresö blir ett småskaligt kvarter med bostadsrätter med villakänsla i form av två parhus och två till fyra Attefallshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Uttran, Botkyrka
Planerat projekt efter etapp 7, projektnummer 1470132.
Rivning och nybyggnad av resurscenter i Norsborg
Objektet omfattar fastigheten Kvarnhagen 2 där daglig verksamhet enligt LSS bedrivs. Entreprenadens syfte är att uppföra ändamålsenliga lokaler för att säkra en god kvalitet för deltagarna och en god arbetsmiljö för Botkyrka kommuns medarbetare. Total BTA 2593 kvm.
Stambyte i flerbostadshus i Alby, Norsborg
Huvudobjektet omfattar stambyte i badrum samt ny el inom 235 lägenheter fördelade på fyra 13-våningars hus. Adress: Albyvägen 8-14, 145 59 Norsborg, kv. Byatomten 4. Tillkommer ytterligare 4 optioner.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 22 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Avser nybyggnad av 22 tvåplansvillor.
Nybyggnad av LSS-boende i Botkyrka
Nybyggnad av LSS boende 6 platser
Nybyggnad av kontor i Botkyrka kommun
Avser nybyggnad av ett kontor i två våningar.
Nybyggnad av dagvattenparker i Botkyrka
Avser stadsdelarna Fittja och Alby.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka, etapp 4
Nybyggnad av 12 st enbostadshus Tellus 97, 82-86, 69-71, 62-64.
Ombyggnad av förskola i Botkyrka
Avser hyresgästanpassning av befintlig lokal.
Nybyggnad av kontor i Botkyrka
Nybyggnad av kontor, restaurang och butik på ca 500 kvm.
Nybyggnad av restaurang i Botkyrka
Nybyggnad av restaurang och skyltar samt rivning av bef. byggnad.
Nybyggnad av radhus i Botkyrka
Nybyggnad av 6 radhus.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av punkthus i Alby
Fyra stycken punkthus, fasadrenovering, stambyte samt utveckling av bottenvåningarna för att passa läget med handel och lokaler.
Nybyggnad av industri- och kontorshus i Botkyrka
Projektet avser nybyggnad av verkstadslokaler ca 800 kvm samt kontorsdel på ca 300 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Avser tillbyggnad av industrihus med ca 1700 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Botkyrka
Om- och tillbyggnad av bef. byggnad.
Exploateringsarbete inför bostäder i Slagsta, Botkyrka
Slagsta strand prövar möjligheten att utveckla en stadsdel nära vattnet prioriterat för gång och cykel. Vidare prövas om området är lämpligt för bostäder och förslaget kan ge upp till 1200 nya bostäder, i form av hyresrätter och bostadsrätter.
Ombyggnad av väg i Botkyrka
Vägbreddning mm
Upprustning av utemiljöer i Tumba
Avser upprustning av utemiljöer med ökad belysning, förbättring av tillgängligheten, nya gångstråk, nya cykelgarage och grillplatser i Tuna. Det är gårdarna vid höghusen som kommer att renoveras, längs stråket som går utmed Tunavägen 34, Övergårdsvägen 1–3, Nedergårdsvägen 7–9 samt Boställsvägen 7–9.
Finplaneringsarbeten i Botkyrka
Avser finplaneringsarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad industribyggnad i 2 plan.
Utvändig målning på flerbostadshus, Norsborg
Målning av takfot, skärmväggar och fasadpanel.
Reparationsåtgärder på Hågelby gård i Tumba, etapp 2
Olika reparationsåtgärder ska genomföras på byggnader och utvändiga betongkonstruktioner.
Köksombyggnad på förskola i Botkyrka
Tillbyggnad av lokal, förskola.
Ny paviljong till Banslättsskolan i Tullinge
Avser tillfällig F-3 skolpaviljong för 110 st elever belägen på Banslättsskolans skolgård om ca 600 kvm i två plan (BYA ca 300 kvm).
Utbyte av ställverk vid Fittja värmeverk
Avser totalentreprenad med funktionsansvar för leverans av ställverk samt kringutrustning för kraftförsörjning ingående kraft- och el-centraler för process- och belysningsinstallationer som finns vid Fittja Värmeverk.
Renovering av balkonger i Tuna bostadsområde, Tumba
Entreprenaden omfattar renovering av 52 st balkonger i Tuna, Tumba.
Ny paviljong till Skyttbrinksgymnasiet i Tumba
Avser tillfällig skolpaviljong för 90 st elever belägen på Skyttbrinksgymnasiets skolgård med 3 st klassrum om ca 300 kvm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Avser fasadändring av flerbostadshus.
Byte av värmekulvert i flerbostadshus i Storvreten
Avser byte av gamla värmekulvertar på adresserna Branta backen 2, 4, 6, 8 och 10 i Storvretens bostadsområde, Botkyrka kommun.
Byte av värmekulvert i flerbostadshus i Botkyrka
Avser byte av gamla värmekulvertar på adresserna Hålvägen 4-26 och Passvägen 1-31, Botkyrka kommun.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Botkyrka
Planer för fönsterbyte på flerbostadshus.
Ombyggnad av kök på förskola i Tumba
Objektet avser köksombyggnad av förskolan Björkstugan.
Ramavtal avseende projektledning fastighet, Botkyrka kommun
Avser ramavtal för tekniska konsulttjänster för projektledning, projekteringsledning, KA och BAS-P. Avtalstid 2+1+1 år.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av va-ledning i Botkyrka
Anmälan för installation av vatten och avlopp .
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av vårdcentral i Botkyrka
Anmälan för ändring av lokal.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation och rivningslov av gamla nätstationen.
Tillbyggnad av garage i Botkyrka
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad garage.
Tillbyggnad av grillbar i Botkyrka
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av flerbostadshus, montage av solceller.
Utvändigt underhåll av industrihus i Botkyrka
Fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av lägenhet i Botkyrka
Inredning av ytterligare bostad flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Botkyrka
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av skola i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolpaviljong, 2020-06-15 - 2022-08-31.
Nybyggnad av barack i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av visningsbod 2020-09-01 - 2023-01-31.
Nybyggnad av återvinningsstation i Botkyrka
Uppsättning av anläggning, återvinningsstation.
Ombyggnad av lokaler, Strovreten
Avser renovering av två duschrum samt ytskikt i lokal. Entreprenörer är via ramavtal.
Renovering av fönster på kyrka i Botkyrka kommun
Avser renovering av kyrkfönster.
Nya elinstallationer i kyrka i Botkyrka kommun
Avser nya elinstallationer i kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: