Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Ombyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket, et2, huvuddel 1
Avser anpassning av befintliga bassänger samt ny överbyggnad på ca 600 m2 för utrustning för grovrening.
Ombyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket, et2, huvuddel 2
Avser anpassning av befintliga bassänger samt ny överbyggnad på ca 600 m2 för utrustning för grovrening.
Tillbyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket, et2, huvuddel 3
Avser anpassning av befintliga bassänger samt ny överbyggnad på ca 600 m2 för utrustning för grovrening.
Nybyggnad av flerbostadshus, butik mm i Storvreten
Planer för utveckling av Storvreten med nya bostäder, lokaler för service och butiker bland annat. Denna del avser Harbro Backe mellan Storvreten och Huddingevägen.
Nybyggnad av bostäder i Tumba, etapp 2 mfl
SHH Bostad AB har inkommit med ett förslag på cirka 550 nya lägenheter som innefattar lamellhus om tre till fem våningar, punkthus om sju våningar samt radhus om två våningar. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Botkyrka
Förslag att bygga bostäder samt handelslokaler. Området ligger på fastigheten Tegelbruket 1 och Fittja 17:1 invid Exploria nöjescenter och Fittja moské.
Nybyggnad av bostäder i Tumba
Planer för 200–250 hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, detaljplan 4
Ca 250 st bostäder. Totalt blir det 3500 bostäder på området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tumba, Botkyrka kommun
Planer finns på nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter mm i Uttran, Botkyrka
Planerat projekt efter etapp 6, projektnummer 1470133.
Nybyggnad av långsamfilter på vattenverk i Norsborg
Byggnation av 4st nya långsamfilter inklusive övertäckning.
Nybyggnad av förskola i Botkyrka
Detaljplanen medger byggrätt för förskola.
Nybyggnad av skidtunnel i Lida, Botkyrka
Planer finns för en ca 2,5 km lång skidtunnel med inglasade passager i direkt anslutning till befintliga längdspår i Lida friluftsområde. Är en del av utvecklingen av Storvreten området (1462979).
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 3
Denna option avser Hålvägen 4-18, 28-42, Passvägen 2-32. Fastighetsbeteckning: Dioriten 1, Graniten 1 och Grönstenen 4
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 1
Denna option avser Stenvägen 1-5, 7-11, 13-17.
Ny förskola i Alby
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Ny förskola i Norsborg
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Ny förskola i Tumba
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Nybyggnad av förskola i Fittja
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Nybyggnad av förskola i Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Rivning och nybyggnad av förskolor i Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, etapp 1
Etapp 1: 1330047 Etapp 2: 1493137 Etapp 3: 1493138
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Brf Hanviken Village i Tyresö blir ett småskaligt kvarter med bostadsrätter med villakänsla i form av två parhus och två till fyra Attefallshus.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Vårsta, Grödinge
Objektet avser nybyggnad av totalt 60 vård- och omsorgsboenden i Vårsta, Grödinge. Total BTA 5449 kvm.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Tullinge
Tullinge gymnasium byggs ut med 400 platser till 1100 platser. Här finns planer för en större matsal, nya klassrum och en ny idrottshall.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Tumba
Tullinge gymnasium byggs ut med 400 platser till 1100 platser. Här finns planer för en större matsal, nya klassrum och en ny idrottshall.
Nybyggnad av enbostadshus i Uttran, Botkyrka
Planerat projekt efter etapp 7, projektnummer 1470132.
Nybyggnad av moduler för LSS-boende i Uttran
Objektet avser leverans och montage av industriellt byggda moduler för LSS-boende inkl grundläggning, ledningsarbeten och grovplanering.
Stambyte i flerbostadshus i Alby, Norsborg
Huvudobjektet omfattar stambyte i badrum samt ny el inom 235 lägenheter fördelade på fyra 13-våningars hus. Adress: Albyvägen 8-14, 145 59 Norsborg, kv. Byatomten 4. Tillkommer ytterligare 4 optioner.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 22 st enbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Botkyrka
Krögarvägen 4,6,8,10,12,18,20,22,24,30,32,34.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Avser nybyggnad av 22 tvåplansvillor.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Grödinge
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra totalt tio friliggande enbostadshus och/eller radhus.
Renovering av fastighet i Botkyrka kommun
Avser utvändig samt invändig renovering.
Stambyte i flerbostadshus i Alby, Norsborg
Omfattar stambyte i badrum samt ny el inom Lagman Lekares väg 12-34 (jämna nr) samt Lagfartsvägen 24,26. Totalt 168 lgh. Option från projekt 1601121.
Stambyte i flerbostadshus i Alby, Norsborg
Omfattar stambyte i badrum samt ny el inom Lagman Lekares väg 1-27 (udda nr). Option från projekt 1601121.
Stambyte i flerbostadshus i Alby, Norsborg
Omfattar stambyte i badrum samt ny el inom Lagman Lekares väg 29-49 (udda nr), 168 lgh. Option från projekt 1601121.
Stambyte i flerbostadshus i Alby, Norsborg
Omfattar stambyte i badrum samt ny el inom Lagman Lekares väg 53-69 (udda nr) samt 36,38. Totalt 162 lgh. Option från projekt 1601121.
Nybyggnad av restaurang i Botkyrka
Nybyggnad av restaurang och skyltar samt rivning av bef. byggnad.
Nybyggnad av parhus i Botkyrka
Nybyggnad av 6 st radhus.
Gårdsupprustning i bostadsområde i Alby, Norsborg, etapp 3, Del B
Anläggningsentreprenad omfattade rivning, anläggning, montering av utrustning. Detta är en delad upphandling, dvs. Beställaren kommer att teckna avtal med en Entreprenör för (A) Anläggningsentreprenaden samt med en Entreprenör för (B) Plantering- och Skötselentreprenaden.
Ombyggnad av kontor i Botkyrka
Om- och tillbyggnad av bef. byggnad.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Dalvägen/väg 226 i Botkyrka
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Avser en ca 750 meter lång sträcka. Dalvägen, Björkvägen och norrut.
Exploateringsarbete inför bostäder i Slagsta, Botkyrka
Slagsta strand prövar möjligheten att utveckla en stadsdel nära vattnet prioriterat för gång och cykel. Vidare prövas om området är lämpligt för bostäder och förslaget kan ge upp till 1200 nya bostäder, i form av hyresrätter och bostadsrätter.
Ombyggnad av markanläggning i Tumba
Avser upprustning av utemiljöer med ökad belysning, förbättring av tillgängligheten, nya gångstråk, nya cykelgarage och grillplatser i Tuna. Det är gårdarna vid höghusen som kommer att renoveras, längs stråket som går utmed Tunavägen 34, Övergårdsvägen 1–3, Nedergårdsvägen 7–9 samt Boställsvägen 7–9.
Finplaneringsarbeten i Botkyrka
Avser finplaneringsarbeten.
Markförberedelser inför husbyggnad i Botkyrka
Avser markförberedelser inför husbyggnad samt byggande av en stödmur.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Byte av ställverk och transformatorer för SYVAB, Grödinge
Objektet avser leverans av två stycken lågspänningsställverk, en styck skenbrygga mellan ställverken, två skenbryggor mellan transformator och ställverk samt två stycken transformatorer exkl. installation.
Utbyte av ställverk vid Fittja värmeverk
Avser totalentreprenad med funktionsansvar för leverans av ställverk samt kringutrustning för kraftförsörjning ingående kraft- och el-centraler för process- och belysningsinstallationer som finns vid Fittja Värmeverk.
Renovering av balkonger i Tuna bostadsområde, Tumba
Entreprenaden omfattar renovering av 52 st balkonger i Tuna, Tumba.
Ny paviljong till Skyttbrinksgymnasiet i Tumba
Avser tillfällig skolpaviljong för 90 st elever belägen på Skyttbrinksgymnasiets skolgård med 3 st klassrum om ca 300 kvm.
Finplaneringsarbeten vid förskola i Tumba, Botkyrka kommun
Avser finplanering för förskolan Måsen.
Ombyggnad av kök på förskola i Tumba
Objektet avser köksombyggnad av förskolan Björkstugan.
Rivning av skola i Botkyrka
Rivning av byggnadsdel Hus K samt ombyggnad av resterande byggnader. Annexet.
Ramavtal avseende projektledning fastighet, Botkyrka kommun
Avser ramavtal för tekniska konsulttjänster för projektledning, projekteringsledning, KA och BAS-P. Avtalstid 2+1+1 år.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av 9 enbostadshus samt eldstad Byrsta 8:4,8:10,8:2,8:5,8:6,8:11,8:12,8:13,8:8.
Nybyggnad av affärshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av handelsbyggnad, mur/plank, parkeringsplatser samt marklov, samt ändrad användning av byggnad till skola och nybyggnad av parkeringsgarage.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad med idrottshall.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnader.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Botkyrka
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av förråd i Botkyrka
Rivningslov för rivning av annan byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokaler till bostäder.
Ombyggnad av förråd i Botkyrka
Bygglov för ändrad användning av annan byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av bensinstation i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av drivmedelsanläggning, Anmälan för ändring av planlösning Eriksberg 2:119.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger och uteplatser.
Utvändigt underhåll av industrihus i Botkyrka
Fasadändring av industribyggnad, påbyggd skorsten.
Utvändigt underhåll av industrihus i Botkyrka
Fasadändring av industribyggnad, utrymningstrappa.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus samt carport.
Rivning av verkstad i Botkyrka
Anmälan för rivning av anläggning.
Tillbyggnad av skärmtak i Botkyrka
Anmälan för tillbyggnad av lokal, skärmtak.
Ombyggnad av lokaler, Strovreten
Avser renovering av två duschrum samt ytskikt i lokal. Entreprenörer är via ramavtal.
Renovering av fönster på kyrka i Botkyrka kommun
Avser renovering av kyrkfönster.
Uppförande av mellanlagringstält i Botkyrka
Mellanlagringstält med plats för 3000 – 4000 ton pellets. Hallen byggs med betongblocksystem mot markplan samt en samverkande tälthallsöverbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: