Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Nybyggnad av bostäder i Tullinge, detaljplan 4
Ca 250 st bostäder. Totalt blir det 3500 bostäder på området.
Basunderhåll väg område Västra Södertörn
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av bostadsrätter mm i Uttran, Botkyrka
Planerat projekt efter etapp 5, projektnummer 1333044
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad flerbostadshus.
Utveckling med 4 H gården och Hogsla järnåldersby, område A
Idé om utveckling/ samverkan med 4 H gården och Hogsla järnåldersby. Dessa två verksamheter ska finnas kvar antingen i befintliga lägen eller etableras i nya lägen där de båda verksamheterna kan samverka både med varandra och med exploatören. Förslag på lämpliga utvecklingsidéer och samverkansformer för att bedriva verksamheterna ska vara med i anbudet.
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 7
Denna option avser Hålvägen 22, 24, 26
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 3
Denna option avser Hålvägen 4-18, 28-42, Passvägen 2-32. Fastighetsbeteckning: Dioriten 1, Graniten 1 och Grönstenen 4
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 6
Denna option avser Odlingsvägen 14, 16, 18
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 2
Denna option avser Passvägen 1-15, 17-31, 33-49. Fastighetsbeteckning: Grönstenen 3 och Pegmatiten 1.
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 1
Denna option avser Stenvägen 1-5, 7-11, 13-17.
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka, Huvuddelen
Stambyte på 60 lgh på Odlingsvägen 2-10, 60 lgh på Storvretsvägen 15-23 samt 60 lgh på Storvretsvägen 25-33. Option på ytterligare 1300 lägenheter. Planer finns även för ombyggnation av bottenvåningarna till bostäder.
Nybyggnad av radhus i Botkyrka, Etapp 2
Nybyggnad av 58st radhus.
Ny förskola i Alby
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Ny förskola i Norsborg
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Ny förskola i Tumba
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Nybyggnad av förskola i Fittja
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Stambyte i flerbostadshus i Botkyrka
Krögarvägen 14,16,26,28,36.
Nybyggnad av bostäder i Tumba, etapp 1
Projektet kommer att delas in i etapper. etapp 2 mfl: 1493142
Markarbeten i Tumba, Botkyrka
Projektet avser ny- och ombyggnation av befintliga vägar, två nya parker, gång- och cykelbanor, parkeringsplatser, bredda körytan vid KP Arnoldssonsväg och VA-ledningar. Projektet kommer att delas in i etapper.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Tullinge
Tullinge gymnasium byggs ut med 400 platser till 1100 platser. Här finns planer för en större matsal, nya klassrum och en ny idrottshall.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Tumba
Tullinge gymnasium byggs ut med 400 platser till 1100 platser. Här finns planer för en större matsal, nya klassrum och en ny idrottshall.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 15 st enbostadshus.
Nybyggnad av moduler för LSS-boende i Uttran
Objektet avser leverans och montage av industriellt byggda moduler för LSS-boende inkl grundläggning, ledningsarbeten och grovplanering.
Stambyte i flerbostadshus i Botkyrka
Krögarvägen 4,6,8,10,12,18,20,22,24,30,32,34.
Leverans och installation av membran vid Himmerfjärdsverket, Grödinge
Denna entreprenad (beteckning NKH.NE01) omfattar expertkunskap (engineering) samt leverans och installation av membran till en MBR-anläggning. Utöver detta ska även membran till en pilotanläggning med kapacitet 20 m3/h levereras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Avser nybyggnad av flerbostadshus med lokaler för handel i bottenvåningen.
Exploatering för nytt bostadsområde i Alby
Avser ny- och ombyggnation av befintliga vägar, torg/parktorg, gång- och cykelbanor, busshållplats och VA-ledningar.
Nybyggnad av förskola i Norsborg
Entreprenaden omfattar projektering, tillverkning, leverans och montage av industriellt modulbyggd förskola i två eller tre plan inklusive, grundläggning, lednings-arbeten och grovplanering.
Nybyggnad av radhus i Botkyrka
Planförslag för nybyggnad av 6-9 radhus.
Renovering av VVC-rör i Norsborg
VVC-rören inom Alhagsvägen 44-120 i Norsborg är gamla och har börjat läcka. Syftet med upphandlingen är att finna en entreprenör som med sk. rör-i-rör-teknik kan åtgärda dessa läckor.
Nybyggnad av parhus i Botkyrka
Nybyggnad av 6 st radhus.
Gårdsupprustning i bostadsområde i Alby, Norsborg, etapp 3, Del B
Anläggningsentreprenad omfattade rivning, anläggning, montering av utrustning. Detta är en delad upphandling, dvs. Beställaren kommer att teckna avtal med en Entreprenör för (A) Anläggningsentreprenaden samt med en Entreprenör för (B) Plantering- och Skötselentreprenaden.
Renovering och upprustning av gångbro i Hallunda
Renovering och modernisering av gångbron som går mellan Hallunda centrum och tunnelbanan, ”Gröna bron” inkl. trappuppgång, inklädning av hiss.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Dalvägen/väg 226 i Botkyrka
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Avser en ca 750 meter lång sträcka. Dalvägen, Björkvägen och norrut.
Ombyggnad av väg i Botkyrka
Vägbreddning mm
Ombyggnad av kontor i Botkyrka
Om- och tillbyggnad av bef. byggnad.
Renovering av Hågelby Gård, etapp 1
Olika reparationsåtgärder ska genomföras på byggnader och utvändiga betongkonstruktioner.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad.
Reparationsåtgärder på Hågelby gård i Tumba, etapp 2
Olika reparationsåtgärder ska genomföras på byggnader och utvändiga betongkonstruktioner.
Utvändig renovering inom bostadsområdet Stendal i Tullinge, etapp 4
Avser renovering samt målning av träfasader, fönster, trätrappor. Avser Stendalsvägen 62-68, 70-80, 82-88, 90-96, 98-104, 106-112.
Renovering av vattentorn i Tumba
Avser betongrenoveringar på och i Storvretens vattentorn.
Infodring av ventilationskanaler i flerbostadshus i Fittja
Avser infodring av ventilationskanaler under källargolv i 3 st höghus i Fittja på Krögarvägen 14, 28 och 36.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus, tvåbostadshus samt komplementbyggnad.
Köksombyggnad på förskola i Botkyrka
Bygglov för tillbyggnad av lokal, förskola.
Utbyggnad av garage och verkstad vid Norsborgs vattenverk
Sommarro är en befintlig yta för maskinparken som underhåller Norsborgs vattenverk. För att få plats med alla maskiner och all utrustning på denna yta kommer garaget och verkstaden att byggas ut.
Ombyggnad av kök på förskola i Tumba
Objektet avser köksombyggnad av förskolan Björkstugan.
Ombyggnad av kök på skola i Tullinge
Avser ombyggnad av storkök på Eklidskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av kyrka i Botkyrka
Bygglov för tillbyggnad samt fasadändring av kyrka.
Nybyggnad av expedition i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad och expedition.
Nybyggnad av skola i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad och fasadändring av skola.
Utvändigt underhåll av förskola i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av byggnad, förskola.
Utvändigt underhåll av industrihus i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av byggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus Freja 2,3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus Idun 2,3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av verkstad i Botkyrka
Nybyggnad av verkstad/maskinhall.
Rivning av industrihus i Botkyrka
Rivningslov för rivning av industribyggnad samt garage.
Nybyggnad av garage i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, garage.
Utvändigt underhåll av mur i Botkyrka
Yttre ändring av mur/plank.
Rivning av förråd i Botkyrka
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av fritidshus i Botkyrka
Rivningslov för rivning av fritidshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Botkyrka
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av förråd i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats samt skylt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av industrihus i Botkyrka
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, solcellspaneler.
Nybyggnad av telestation i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av telekomtorn och teknikskåp.
Nybyggnad av parhus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av vind i Botkyrka
Anmälan för ändring av flerbostadshus. brandvägg på vind.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad (25 kvm).
Rivning av enbostadshus i Botkyrka
Anmälan för rivning av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: