Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vingåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt förbigångsspår vid Högsjö västra
Ca 2200 meter spår samt anläggande av ca 1 km väg på vardera sidan.
Ombyggnad av återvinningscentral i Vingåker
Sörmland Vatten och Avfall AB driver på uppdrag av Vingåkers kommun en återvinningscentral på Vik avfallsanläggning i Vingåkers kommun. Med anledning av sluttäckning av Vingåkers kommuns deponi ska nuvarande verksamhet av återvinningscentralen flyttas till annan plats. Sörmland Vatten och Avfall AB planerar att vid Vik avfallsanläggning bygga en ny återvinningscentral för mellanlagring, förbehandling och behandling av avfall för hushåll och verksamheter.
Stambyte och renovering i slott i Vingåker
Renovering och stambyte av Säfstaholm Slott. Entreprenaden omfattar byte av samtliga installationer såsom el/tele, vatten, avlopp, värme, lås och larm och storkök, styr och regler, ventilation med nya ventilationsaggregat samt nybyggnad av 1 st ventilationshus i direkt anslutning till köket.
Invändig renovering i Österåkers kyrka
Avser invändig restaurering av Österåkers kyrka.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vingåker
Ändrad användning - från HVB-hem till lägenheter.
Nybyggnad av busshållplats i Vingåker
Anmälan för nybyggnad av busskur.
Ombyggnad av bilverkstad i Vingåker
Ombyggnad av lagerlokal till bilverkstad med butik - brandvägg.
Nybyggnad av nätstation i Vingåker
Rivning av bef. nätstation samt nybyggnad av ny nätstation på Sävstaholm 2:325 och Åsen 3:36.
Nybyggnad av barack i Vingåker
Tidsbegränsat bygglov under 3 år för uppställning av manskapsbod och dass.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: