Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Trosa

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus i Trosa
Avser nybyggnad av radhus med 18 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Trosa
Nybyggnad av radhus.
Tillbyggnad av industrihus i Trosa
Tillbyggnad av industrifastighet.
Renovering av Skärborgarnas hus i Trosa
Objektet avser ytskiktsrenovering och installationsarbeten i biosalar, wc och kök. Befintligt fläktrum ska rivas på vind och nytt ventilationssystem installeras.
Nybyggnad av asfaltsverk i Trosa
Nybyggnad av asfaltsverk.
Om- och tillbyggnad av väg samt VA-ledningar i Trosa
Projektet omfattar VA arbeten, ny tryckspillsledning och vattenledning. Befintlig väg ska byggas om, breddas och asfalteras samt ny gatubelysning.
Påbyggnad av flerbostadshus i Trosa
Påbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Trosa
Tillbyggnad av industribyggnad med garage/förrådslokal/industrilokal.
Renovering av vattentorn i Vagnhärad
In- & utvändig renovering av Vagnhärad vattentorn med option på renovering av Trosa vattentorn.
Nybyggnad av industrihus i Trosa
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av mur i Trosa
Nybyggnad av mur/plank/staket.
Nybyggnad av mur i Trosa
Uppförande av mur.
Utvändigt underhåll av servering i Trosa
Inglasning av uteservering.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Nybyggnad av enbostadshus på Räfsan 1 och Räfsan 2.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Nybyggnad av enbostadshus, garage och gästhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Trosa
Nybyggnad av transformatorstation på Kesta 2:5 och Kesta 5:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Trosa
Nybyggnad av transformatorstation på Åby 2:1, Kroka 1:1, Berga 3:1 och Trosaskogen 1:1.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Nybyggnad av uthus garage.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Nybyggnad av uthus, altan.
Markanläggning parker i Trosa kommun
Utveckling parker, grönmiljö.
Upprustning av lekplats i Vagnhärad
Upprustning av lekplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trosa
Avser isolering av grund.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: