Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Trosa

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg Infart västra Trosa
Förbättrad vägförbindelse mellan området kring väg 782/Västerljungsvägen och väg 218/Ådavägen. Flerfältsväg ca 2 km, ca 1 km gc-väg, en mindre bro över Trosaån ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa, etapp 1
Totalt 88 småhus (villor, radhus/kedjehus) och 14 lägenheter, byggs i 2 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa. etapp 2
Totalt 88 småhus (villor, radhus/kedjehus) och 14 lägenheter, byggs i 2 etapper.
Nybyggnad av radhus i Trosa
Avser nybyggnad av radhus med 18 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa, etapp 3
Totalt 150 lägenheter i 4 etapper.
Nybyggnad av radhus i Trosa
Nybyggnad av 19 st moderna radhusbostäder belägna i Trosa.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa
Nybyggnad av flerbostadshus med 20 lgh, carport, förråd och miljöhus.
Om- och tillbyggnad av väg samt VA-ledningar i Trosa
Projektet omfattar VA arbeten, ny tryckspillsledning och vattenledning. Befintlig väg ska byggas om, breddas och asfalteras samt ny gatubelysning.
Tillbyggnad av butik i Trosa
Sökt bygglov för tillbyggnad.
Renovering av Skärborgarnas hus i Trosa
Objektet avser ytskiktsrenovering och installationsarbeten i biosalar, wc och kök. Befintligt fläktrum ska rivas på vind och nytt ventilationssystem installeras.
Nybyggnad av grupphus i Trosa
Nybyggnad av 7 enbostadshus och garage på Överåda 3:240, Överåda 3:239, Överåda 3:238, Överåda 3:232, Överåda 3:228, Överåda 3:225 och Överåda 3:224.
Nybyggnad av asfaltsverk i Trosa
Nybyggnad av asfaltsverk.
Påbyggnad av flerbostadshus i Trosa
Påbyggnad av flerbostadshus.
Installation av solcellsanläggning på badhus i Vagnhärad
Avser installation av en solcellsanläggning på Safiren badanläggning i Vagnhärad. Entreprenaden omfattar komplett leverans, installation och driftsättning av solcellsanläggning och all erforderlig kringutrustning.
Anläggande av vandringshinder i Trosaån
Avser fri vandringsväg från Nygårdsdammen i Vagnhärad till utloppet i Östersjön i Trosa. Uppskattad kostnad.
Renovering av vattentorn i Vagnhärad
In- & utvändig renovering av Vagnhärad vattentorn med option på renovering av Trosa vattentorn.
Tillbyggnad av industrihus i Trosa
Tillbyggnad av industribyggnad med garage/förrådslokal/industrilokal.
Utvändigt underhåll av servering i Trosa
Inglasning av uteservering.
Byte av golv i förskola i Trosa
Golvmattorna på Björkbackens förskola kommer att bytas ut med arbetsstart första veckan i september och pågår i ungefär 1,5 månad. Renoveringen kommer att göras en avdelning i taget och beräknas ta ungefär 1-2 veckor per avdelning.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Nybyggnad av enbostadshus på Räfsan 1 och Räfsan 2.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Nybyggnad av enbostadshus, garage och gästhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Trosa
Nybyggnad av transformatorstation på Kesta 2:5 och Kesta 5:3.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Nybyggnad av uthus garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trosa
Avser isolering av grund.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: