Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola, förskola och gruppbostad i Mariefred
Ca 15 850 kvm skola/förskola/idrottshall samt ca 600 kvm gruppbostad planeras.
Nytt bostadsområde i Mariefred
Parhus, kedjehus, småhus mm planeras.
Nytt bostadsområde i Strängnäs
Ett 70-tal bostäder. Söderlänna 7:1 och Byringe 7:41, del av, ”Länna strand/Söderlänna äng”.
Nybyggnad av kedjehus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rad-,par-,kedjehus södra skogen 1:68, 1:74-87. Totalt 24 st bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs, etapp 2
30 bostäder/år i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostadsbebyggelse inom den berörda fastigheten. Utöver detta ska planen möjliggöra parkeringsgarage och lokaler för verksamhet.
Nybyggnad av trygghetsboende i Åkers Styckebruk
Planområdet omfattar fastigheterna Stockenström 1, Stockenström 2 och Åkers styckebruk 1:465.
Nybyggnad av bostadsrätter och lokaler i Strängnäs
Veidekke Bostad AB äger Västertull 2 och Strängnäs kommun äger Västertull 1.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 3 radhus toresunds-sundby 1:381 Toresunds-sundby 1:350,1:351,1:381.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus flädern 5, Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus flädern 6 Flädern 5,6.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
I Strängnäs planerar nu Anebyhusgruppen området Flädern som kommer att bli 24 hus, både parhus och radhus. I första etappen planeras 5 parhus, 121m2 i två plan präglade av New England-stil med liggande träpanel.
Nytt event/exploområde i Strängäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett event-/expoområde med nya byggrätter och solcellsanläggningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, Etapp 1
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus näsbyholm 3:48.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen, Skiffergatan och Marmorgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Planens syftar till att möjliggöra främst bostadsbebyggelse men även mindre del centrumverksamhet. Planen är en del av att omforma stadsentré-funktionen längs Eskilstunavägen.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nio enbostadshus med garage åkermönjan 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nytt exploateringsområde i Norra Finninge, Strängnäs
Del av planprogram Norra Finninge.
Byte av bro vid Trafikplats Eldsund i Strängnäs
Byte av röbro, ny asfalt på vägen, nya räcken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Anmälan för ombyggnad av va- & ventilation ytterselö-östa 1:61.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Anmälan om byte av befintligt ventilationssystem järpen 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus flädern 4.
Nybyggnad av gata i Strängnäs
Marklov för gata i exploateringsområde gorsinge 1:20.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus marielund 1:4, lokföraren.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus sanda 1:18.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus strängnäs-lundby 7:79.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för utfyllnad av bergmassor på bostadstomter bresshammar 1:1.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för återvinning av schaktmassor edsala 5:14.
Nybyggnad av tvätthall i Strängnäs
Förhandsbesked för bygglov gällande självtvätt av bilar marielund 1:4.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av parkering gripsholm 4:5.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser toresunds-sundby 1:232.
Nybyggnad av plank i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av plank rocken 9.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av pumpstation & reservelkraft marielund 2:1.
Nybyggnad av skärmtak i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av skärmtak tändstiftet 2.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation fogdö-viggeby 1:11.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation härads-kumla 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation hässelbyholm 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation rävsnäs 3:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation vik 2:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation vik 8:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation zinken 1.
Nybyggnad av tvätthall i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av tvättasjälvanläggning marielund 1:186.
Nybyggnad av markanläggning i Strängnäs
Bygglov för pulkabacke i larslunda området strängnäs 3:1.
Tillbyggnad av toalett i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av toaletter graniten 2.
Utvändigt underhåll av förskola i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad plasttak över befintlig altan förskola ängshyddan 2.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för överbyggnad på befintlig pumpstation vannesta 3:18.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus toresunds-sundby 1:332.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad vannesta 1:113.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av miljö- och cykelhus seth 1 & 2.
Nybyggnad av sophus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus strängnäs 2:33.
Nybyggnad av carport i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av carport för fem bilar kroken 9.
Nybyggnad av carport i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av carport kroken 3.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad ytterselö-äleby 2:1.
Nybyggnad av skorsten i Strängnäs
Byggglov för ombyggnad och nybyggnad av skorstenar ytterselö-östa 1:61.
Nybyggnad av skärmtak i Strängnäs
Bygglov för cykelställ med tak freja 1.
Tillbyggnad av skärmtak i Strängnäs
Bygglov för förlängning av befintligt skärmtak merlänna 1:2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för inglasning av balkonger mässen 2.
Rivning av enbostadshus i Strängnäs
Rivningslov för befintlig byggnad mjölkdroppen 11.
Rivning av lager i Strängnäs
Rivningslov för befintlig lagerlokal spoven 1.
Rivning av nätstation i Strängnäs
Rivningslov för befintlig nätstation vik 2:5.
Rivning av nätstation i Strängnäs
Rivningslov för befintlig nätstation vik 8:1.
Rivning av skärmtak i Strängnäs
Rivningslov för befintligt skärmtak strängnäs 3:21.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av transformatorstation fogdö-sörby 1:2.
Nybyggnad av återvinningsstation i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov tom 2024-05-13 för återvinningsstation toresunds-sundby 1:27.
Renovering av kyrka i Strängnäs
Projektering och renovering.
Renovering av kyrka i Strängnäs
Renovering av korfönster m.m.
Renovering av fönster, fasad & tak på kyrka i Strängnäs
Renovering av fönster, fasader & tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: