Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Ca 100-150 nya lgh, 4-6 våningar, lokaler i delar av bottenvåningarna.
Nybyggnad av kedjehus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rad-,par-,kedjehus södra skogen 1:68, 1:74-87. Totalt 24 st bostäder.
Nybyggnad av trygghetsboende i Åkers Styckebruk
Planområdet omfattar fastigheterna Stockenström 1, Stockenström 2 och Åkers styckebruk 1:465.
Förtätning med bostäder i Strängnäs
Projektet avser förtätning av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 3 radhus toresunds-sundby 1:381 Toresunds-sundby 1:350,1:351,1:381.
Stamrenovering av flerbostadshus i Åkers Styckebruk
Avser ROT-renovering inkl. byte av rörstammar, värmestammar inkl radiatorer, installation av FTX-ventilation, mm i 54 st bostadslägenheter inom fastigheten Moberg 1 & 2 (två huskroppar). Objektet är beläget i Åkers Styckebruk inom fastigheten Moberg 1 & 2 med adress Lohes väg 16 – 18, samt Stockenströms väg 31 i Åkers Styckebruk.
Utbyggnad av infrastruktur på Bresshammars skog/Stavlund i Strängnäs kommun, etapp 3
Strängnäs kommun bjuder in er att lämna anbud vad avser utbyggnation av infrastruktur för detaljplansområdet Bresshammar 1:1, Stavlund etapp III.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nio enbostadshus med garage åkermönjan 1.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Nybyggnad av industribyggnad med kontor kvitten 9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av ett flerbostadshus gorsinge 1:78.
Anläggande av konstgräsplan i Strängnäs
Avser ombyggnad av befintlig fotbollsplan med naturgräs till ny konstgräsplan, inklusive belysning och stängsel/staket runt planen.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen. Skiffergatan.
Nybyggnad av bilhall i Strängnäs
Avser nybyggnad av bilhall för utställningsbilar och reservdelar
Installation av sprinklersystem i värmeverk i Strängnäs
Avser brandskydd med vattensprinkler inom turbinhall och bränslelager vid värmeverket i Strängnäs. Befintlig vattenkälla är undermålig, tillgängligt flöde ca: 600 l/min. Beräknat erforderligt flöde för flislager ca: 6200 l/min.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus och carport ytterselö-östa 4:77 Ytterselö-östa 4:74,4:75,4:76,4:77.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhus åldfrun 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av kontor till bostäder kassören 10 & 11.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Toresunds-Sundby 1:317,1:318,1:319,1:320,1:327.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus misteln 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus näsbyholm 3:48.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus sanda 1:18.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för reservplacering av fjärrvärmeproduktion bresshammar 1:1.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd hästnäs 1:4.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd prästkragen 16.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation björsund 10:4.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av parkering till stadscamping & bad eldsund 7:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Rivningslov av befintlig transformatorstation samt bygglov för uppförande av ny transformatorstation ytterselö-tuna 23:3.
Rivning av enbostadshus i Strängnäs
Rivningslov för befintlig byggnad mjölkdroppen 11.
Rivning av lager i Strängnäs
Rivningslov för befintlig lagerlokal spoven 1.
Rivning av förråd i Strängnäs
Rivningslov för befintligt hus strängnäs-åby 5:6.
Tillbyggnad av förråd i Strängnäs
Rivningslov för del av befintlig byggnad samt ny tillbyggnad strängnäs 3:14.
Nybyggnad av driftledning i Strängnäs
Strandskyddsdispens för fiberkabel i mark & vatten härnöängen 1:12 & 1:2.
Nybyggnad av driftledning i Strängnäs
Strandskyddsdispens för fibernät aspö-rosendal 1:1 m.fl.
Nybyggnad av elverk i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av reservelverk ytterselö-husby 7:37.
Nybyggnad av silo i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av silopaket strängnäs-lundby 7:87.
Nybyggnad av skärmtak i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av skärmtak ängshyddan 2.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation eldsund 6:16 del av.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation mariefred 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation t396 fogdö-sörby 1:1.
Ombyggnad av garage i Strängnäs
Bygglov för ombyggnad av carport till garage gripsholm 4:5.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för påbyggnad av tak för serviceutrymme av ventilationsaggregat storken 2.
Ombyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för utbyte av befintlig transformatorstation strängnäs 2:20.
Nybyggnad av återvinningsstation i Strängnäs
Bygglov för återvinningsstation ytterselö-valla 8:2.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus munken 12.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus toresunds-sundby 1:321.
Ombyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Anmälan om ändrad planlösning aspö-djupvik 2:1.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Strängnäs
Bygglov för bullerplank sandåsa 2:5.
Nybyggnad av vändplan i Strängnäs
Bygglov för bussvändplats marielund 1:67.
Utvändigt underhåll av skola i Strängnäs
Bygglov för fasadändring för ny utrymningsväg hulting 2.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Strängnäs
Bygglov för fasadändring graniten 2.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring vannesta 1:113.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring, byte av port brandchefen 2.
Ombyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för fyllning av befintliga p-platser lohe 13.
Nybyggnad av cistern i Strängnäs
Bygglov för installation av ny tank för isopropanol kemisten 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad & rivning av befintlig transformatorstation t257 slottsbrinken 1:63.
Ombyggnad av styrsystem på P10 i Strängnäs
Avser styrsystembyte för att säkerställa drift för panna P1 på P10 i Strängnäs.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: