Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Årby
Avser nybyggnad av 200-250 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs, etapp 3 mfl
30 bostäder/år i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.
Nybyggnad av skola, förskola och gruppbostad i Mariefred
Ca 15 850 kvm skola/förskola/idrottshall samt ca 600 kvm gruppbostad planeras.
Nytt bostadsområde i Mariefred
Parhus, kedjehus, småhus mm planeras.
Nytt bostadsområde i Strängnäs
Ett 70-tal bostäder. Söderlänna 7:1 och Byringe 7:41, del av, ”Länna strand/Söderlänna äng”.
Nybyggnad av kedjehus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rad-,par-,kedjehus södra skogen 1:68, 1:74-87. Totalt 24 st bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs, etapp 2
30 bostäder/år i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Renovering av 42 hyresrätter samt ombyggnad av va- & ventilation ytterselö-östa 1:61.
Nybyggnad av trygghetsboende i Åkers Styckebruk
Planområdet omfattar fastigheterna Stockenström 1, Stockenström 2 och Åkers styckebruk 1:465.
Om- och tillbyggnad av domkyrkan i Strängnäs
Tävlingsförslagen ska ha ett helhetsperspektiv på Domkyrkoberget och uppgiften består av att gestalta en samlande, funktionell och hållbar märkesbyggnad med hög arkitektonisk kvalitet. I uppgiften ingår även utformning av de omgivande platserna och användningen av de befintliga byggnaderna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus flädern 5, Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus flädern 6 Flädern 5,6.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 3 radhus toresunds-sundby 1:381 Toresunds-sundby 1:350,1:351,1:381.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
I Strängnäs planerar nu Anebyhusgruppen området Flädern som kommer att bli 24 hus, både parhus och radhus. I första etappen planeras 5 parhus, 121m2 i två plan präglade av New England-stil med liggande träpanel.
Nybyggnad av kontor, hotell-verksamhet mm i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontor, hotell-verksamhet, småindustri, hälsovård och handel samt möjlighet till utbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, Etapp 1
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus näsbyholm 3:48.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen, Skiffergatan och Marmorgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
14 stycken hyreslägenheter skall byggas, i Strängnäs Finningerondellen.
Nybyggnad av kedjehus i Fårhushagen, Strängnäs
I det nya området Fårhushagen planeras 12 kedjehus i BRF-form. Kedjehusen har tillhörande trädgård, kallförråd och parkeringsplats.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nio enbostadshus med garage åkermönjan 1.
Nytt exploateringsområde i Norra Finninge, Strängnäs
Del av planprogram Norra Finninge.
Utveckling av verksamhetsområde i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintligt verksamhetsområde vid Vasavallens idrottsplats. Planen avser att skapa förutsättningar för ett nytt teknikcenter som bidrar till en modern stadsdel och en attraktiv entré till Strängnäs stad.
Ny solcellspark i Strängnäs
50 000 solpaneler på 45 hektar.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Planens syfte är att möjliggöra för 3-4 byggrätter för bostadsbebyggelse på fastigheten Slottsbrinken 1:49.
Utbyggnad av vatten-, spill- och dagvattenledningar i Strängnäs
Objektet avser rivning av befintlig- och förläggning av nya vatten-, spill, och dagvattenledningar i Dp. Kungsfiskaren, Strängnäs.
Nybyggnad av gata i Strängnäs
Marklov för gata i exploateringsområde gorsinge 1:20.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus strängnäs-lundby 7:79.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus flädern 4.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus toresunds-sundby 1:332.
Nybyggnad av bensinstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av bensinstation, brogatan toresunds-sundby 1:29.
Nybyggnad av carport i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av carport för fem bilar kroken 9.
Nybyggnad av carport i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av carport kroken 3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Anmälan för fasadändring, montering av tilluft-och frånluftsaggregat kapellet 7.
Nybyggnad av skorsten i Strängnäs
Byggglov för ombyggnad och nybyggnad av skorstenar ytterselö-östa 1:61.
Nybyggnad av skärmtak i Strängnäs
Bygglov för cykelställ med tak freja 1.
Utvändigt underhåll av förråd i Strängnäs
Bygglov för fasadändring blå bandet 11-22.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring lilljan 8.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring nicklet 3.
Tillbyggnad av skärmtak i Strängnäs
Bygglov för förlängning av befintligt skärmtak merlänna 1:2.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för utfyllnad av bergmassor på bostadstomter bresshammar 1:1.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för återvinning av schaktmassor edsala 5:14.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för ändrade höjder på lokalgatan lotorp 1:12.
Nybyggnad av tvätthall i Strängnäs
Förhandsbesked för bygglov gällande självtvätt av bilar marielund 1:4.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad vannesta 1:113.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av miljö- och cykelhus seth 1 & 2.
Nybyggnad av sophus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus strängnäs 2:33.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation löt 3:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av parkering gripsholm 4:5.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser toresunds-sundby 1:232.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av pumpstation & reservelkraft marielund 2:1.
Nybyggnad av skärmtak i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av skärmtak tändstiftet 2.
Nybyggnad av automatstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av tankstation marielund 1:3.
Nybyggnad av automatstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av tankstation, västerport strängnäs 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation fogdö-viggeby 1:11.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation härads-kumla 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation hässelbyholm 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation rävsnäs 3:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation vik 2:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation vik 8:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation zinken 1.
Nybyggnad av tvätthall i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av tvättasjälvanläggning marielund 1:186.
Nybyggnad av markanläggning i Strängnäs
Bygglov för pulkabacke i larslunda området strängnäs 3:1.
Tillbyggnad av toalett i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av toaletter graniten 2.
Utvändigt underhåll av förskola i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad plasttak över befintlig altan förskola ängshyddan 2.
Ombyggnad av lägenhet i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenheter lilljan 5.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för överbyggnad på befintlig pumpstation vannesta 3:18.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av transformatorstation fogdö-sörby 1:2.
Rivning av enbostadshus i Strängnäs
Rivningslov för befintlig byggnad mjölkdroppen 11.
Rivning av nätstation i Strängnäs
Rivningslov för befintlig nätstation vik 2:5.
Rivning av nätstation i Strängnäs
Rivningslov för befintlig nätstation vik 8:1.
Rivning av skärmtak i Strängnäs
Rivningslov för befintligt skärmtak strängnäs 3:21.
Rivning av skorsten i Strängnäs
Rivningslov för skorsten bonden 12.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: