Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
4-5 våningar. Mellan Regementsgatan och Mälaren.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Avser ombyggnad av kontorshus till bostadshus innehållande 31 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 5 st flerbostadshus samt carport och förråd rinken 1.
Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs, etapp 1
30 bostäder/år i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus samt restaurering av befintliga byggnader och ombyggnation.
Nybyggnad av trygghetsboende i Åkers Styckebruk
Planområdet omfattar fastigheterna Stockenström 1, Stockenström 2 och Åkers styckebruk 1:465.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs kommun
Nybyggnad av rad-,par-,kedjehus, flerbostadshus, 24 lägenheter.
Utbyggnad av vägar och VA-ledningar i Mariefred, etapp 2
Objektet avser nybyggnad av gator, gc-vägar, VA-ledningar, belysning mm för exploatering av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sundby, Strängnäs
Sundbyvägen-Tynäsvägen. 2-3 våningar.
Nybyggnad av stadsvillor i Mariefred
Projektet Örtagården består av fyra parhus och sex stadsvillor.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Nybyggnad av gruppboende samt miljöhus.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad järnet 10.
Utbyggnad av infrastruktur på Bresshammars skog/Stavlund i Strängnäs kommun, etapp 2
Objektet avser utförande av nya gator, nya gång- och cykelbanor och ny belysning i Stavlund i Strängnäs. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, el och opto.
Nybyggnad av naturlekpark i Strängnäs
Avser anläggning av naturlekpark. Lekparken ska delvis vara varsamt insprängd i sparad natur, men även med anlagda delar, lekanordningar, gräsplan och vissa platsbyggda anläggningar i trä.
Sanering av mark och grundvatten vid Åkers krutbruk i Strängnäs
Avser en saneringsåtgärd av klorerade lösningsmedel vid Åkers krutbruk i Strängnäs kommun. Åtgärden ska utföras genom behandling in situ.
Ny- och ombyggnad av kopplingsstation i Eskilstuna
Avser ny- och ombyggnad av Västra kopplingsstation. Fastighetsbeteckning: Motståndet 1, området ligger vid Genvägen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring balkonginglasning hunden 13.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring bokbindaren 6.
Rivning av storkök i Strängnäs
Rivningslov av storkök kemisten 2.
Ombyggnad av industrihus i Strängnäs
Anmälan om ändring av planlösning grenen 7.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd, mötes- och omklädningsbyggnad strängnäs 3:1.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad vannesta 1:113.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av lagertält gorsinge 1:1 fjädervägen 4b.
Nybyggnad av sophus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöbod åkern 15.
Nybyggnad av sophus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus prästkragen 16.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation gesta 6:13.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation marielund 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation t315 vansö-valla 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation åkers styckebruk 1:345.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation åkers styckebruk 1:465.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation hedlandet 1:52.
Ombyggnad av restaurang i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av restaurang graniten 1.
Nybyggnad av sophus i Strängnäs
Bygglov för uppförande av sopbod kungsträdgården 27.
Ombyggnad av vårdhem i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning från hem för ensamkommande till hvb hem sångaren 1.
Rivning av nätstation i Strängnäs
Rivningslov av högspänningskabelskåp åkers styckebruk 1:452.
Ombyggnad av va-ledning i Strängnäs
Anmälan om installation av anläggning för vatten och avlopp strängnäs 3:63.
Nybyggnad av paviljong i Strängnäs
Anmälan om nybyggnad av paviljong mariefred 2:1.
Utvändigt underhåll av gäststuga i Strängnäs
Bygglov för fasadändring flytt av entré gäststuga domherren 2.
Utvändigt underhåll av kontor i Strängnäs
Bygglov för fasadändring, solceller tak pressaren 7.
Nybyggnad av carport i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av carport och stödmur kastanjen 14 Kastanjen 11,12,13,14.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus rinken 3.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd och torrklosett åker 9:1.
Rivning av kiosk och nybyggnad av kallgarage i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av kallgarage åkers styckebruk 1:98.
Ombyggnad av ishall i Strängnäs
Ny vägg vid delvis öppen ishall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring fasadmålning härads kyrkby 7:1, 7:3, 7:4.
Ombyggnad till kontorshus och friskvårdsanläggning i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning från kontor/butik till kontor/friskvård samt upptagning av dörr priorn 3.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: