Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Nybyggnad av skola, förskola och gruppbostad i Mariefred
Ca 15 850 kvm skola/förskola/idrottshall samt ca 600 kvm gruppbostad planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
4-5 våningar. Mellan Regementsgatan och Mälaren.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Ca 100-150 nya lgh, 4-6 våningar, lokaler i delar av bottenvåningarna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, etapp 3
Kung Göstas väg/Regementsgatan
Återuppbyggnad av Kungsladugård i Mariefred
Återuppbyggnad efter brand, statligt byggnadsminne.
Nytt bostadsområde i Strängnäs
Ett 70-tal bostäder. Söderlänna 7:1 och Byringe 7:41, del av, ”Länna strand/Söderlänna äng”.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Ca 50 lgh i 2-3 flerbostadshus, 4 våningar.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus samt restaurering av befintliga byggnader och ombyggnation.
Om- och tillbyggnad av domkyrkan i Strängnäs
Tävlingsförslagen ska ha ett helhetsperspektiv på Domkyrkoberget och uppgiften består av att gestalta en samlande, funktionell och hållbar märkesbyggnad med hög arkitektonisk kvalitet. I uppgiften ingår även utformning av de omgivande platserna och användningen av de befintliga byggnaderna.
Nybyggnad av trygghetsboende i Åkers Styckebruk
Planområdet omfattar fastigheterna Stockenström 1, Stockenström 2 och Åkers styckebruk 1:465.
Nybyggnad av kedjehus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rad-,par-,kedjehus södra skogen 1:68, 1:74-87. Totalt 24 st bostäder.
Nybyggnad av bostadsrätter och lokaler i Strängnäs
Veidekke Bostad AB äger Västertull 2 och Strängnäs kommun äger Västertull 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus flädern 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus flädern 2.
Stamrenovering av flerbostadshus i Åkers Styckebruk
Avser ROT-renovering inkl. byte av rörstammar, värmestammar inkl radiatorer, installation av FTX-ventilation, mm i 54 st bostadslägenheter inom fastigheten Moberg 1 & 2 (två huskroppar). Objektet är beläget i Åkers Styckebruk inom fastigheten Moberg 1 & 2 med adress Lohes väg 16 – 18, samt Stockenströms väg 31 i Åkers Styckebruk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus. Två våningar + vind. 1450 BOA.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Befintliga byggnader ska rivas och ett gruppboende för 6 boende ska byggas. Utöver gruppboendet ska även ett miljöhus samt ett förråd byggas, samt marken anpassas efter nya behov och förutsättningar. Gruppboendet ca 560 m² Förråd ca 50 m² Behandlad tomtarea: ca 2800 m²
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark, etapp 2
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen. Skiffergatan.
Nybyggnas av industri i Strängnäs
Området är detaljplanelagt och utbyggnad av gator, VA, el, opto och fjärrvärme är påbörjat. Ledig mark i området säljs av Strängnäs kommun och Kilenkrysset.
Nybyggnad av kaj i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av kaj och bryggor strängnäs 2:1 .
Nybyggnad av vändplan i Strängnäs
Bygglov för bussvändplats marielund 1:67.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus isopen 1 - 3.
Nybyggnad av bensinstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning butik och biltvätt, del av gorsinge 1:20.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring slakteriet 10.
Tillbyggnad av betongindustri i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av betongfabrik bussen 2.
Tillbyggnad av tvätthall i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av tvätt- och verkstadshall samt uppförande av stängsel och mur strängnäs 2:30.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhusområde, lekpark, parkeringar samt cykelparkering, del av marielund 1:4.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad med kontor kvitten 9.
Rivning av förråd i Strängnäs
Rivningsanmälan av 3 st enklare byggnader norra skogen 3:23.
Rivning av förråd i Strängnäs
Rivningsanmälan för äldre torpstuga näsbyholm 3:17.
Rivning av industrihus i Strängnäs
Rivningslov för fastigheten kemisten 2, industribyggnad 75 & 100 kemisten 2.
Rivning av förråd i Strängnäs
Rivningslov för förråd på återvinningscentralen strängnäs 2:1.
Rivning av transformatorstation i Strängnäs
Rivningslov transformatorstation slottsbrinken 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Strandskyddsdispens för byggnad av transformatorstation och anläggning av kabel för högspänning samt optoslang. sundtorp 1:4, söderlänna 7:1, merlänna 1:11, merlänna 1:10, merlänna 1:12, merlänna 5:2, merlänna 1:7, merlänna 1:16.
Nybyggnad av kaj i Strängnäs
Strandskyddsdispens för uppförande av tält & kaj strängnäs 3:14 & 3:1.
Nybyggnad av kallförråd i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kallförråd, t.o.m. 2023-10-01 skogsborg 11.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lager, t.o.m 2020-10-01 fräsaren 6.
Nybyggnad av barack i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga paviljonger benninge 2.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Förhandsbesked för bygglov av enbostadshus strängnäs-åby 5:1, flygfältet.
Nybyggnad av fritidshus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus fogdö lida 2:12.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Strängnäs
Marklov för bullervall marielund 2:1.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för markarbete järnet 4 & 5.
Nybyggnad av servicebyggnad i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad löt 4:12.
Nybyggnad av sophus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av sopkärlsskåp krögaren 4.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorbyggnad toresunds-åkerby 2:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorbyggnad vaxäng 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation marielund 1:186.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns14275 åkers-bråtorp 1:16.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns16775 ekeby åkers-ekeby 1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns53743 sjöborg 3:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns75623 vadstorp åkers-bråtorp 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns77036 ingelstorp ingelstorp 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns94940 ingelstorp åkers-bråtorp 1:20.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns98742 bråtorpsjön åkers-bråtorp 1:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov för befintlig transformatorstation slottsbrinken 1:64.
Nybyggnad av återvinningsstation i Strängnäs
Bygglov för permanent återvinningsstation brandchefen 1.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för pumpstation och reservel marielund 1:4.
Tillbyggnad av skärmtak i Strängnäs
Bygglov för påbyggnad av skärmtak ballastfickor bussen 2.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för rivning samt nybyggnad av transformatorstation t256 slottsbrinken 1:1.
Ombyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för utbyte av befintlig transformatorstation t261 mariefred 2:20.
Ombyggnad av vårdhem i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av kontor till verksamhetsanpassning lss råcksta 2:1.
Ombyggnad av lägenhet i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad norrtull 5.
Nybyggnad av carport i Strängnäs
Bygglov nybyggnad av carport med förråd linan 16.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov nybyggnad av transformatorstation bilen 1.
Tillbyggnad av kallgarage i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av kallgarage kvitten 24.
Tillbyggnad av förskola i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak på befintlig förskola strängnäs 2:1.
Nybyggnad av garage i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av garage/carport fogdö prästgård s:1.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad flädern 3.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation idnr 249407 sanda 6:1.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation projektid 2261957 toresunds-sundby 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation projektid nis242597 säby 1:4.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation projektid:242583 söderlänna 7:1.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation åkers.järsta 9:1.
Nybyggnad av personallokal i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av personalbyggnad mariefred 2:16, Rivningslov av fik & omklädningsrum mariefred 2:16 Mariefred 2:16.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Strängnäs
Bygglov för förlängning av bullerskärm strängnäs 2:28.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för inglasning av balkong läraren 15.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för inglasningar av balkonger/uteplatser baddaren 6.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för ny parkeringsplats klockaren 9.
Nybyggnad av carport i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 3 carport ytterselö-östa 2:86 Ytterselö-östa 2:84,2:85,2:86.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus toresunds-sundby 1:254.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: