Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs, etapp 3 mfl
30 bostäder/år i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.
Nybyggnad av skola, förskola och gruppbostad i Mariefred
Ca 15 850 kvm skola/förskola/idrottshall samt ca 600 kvm gruppbostad planeras.
Nytt bostadsområde i Mariefred
Parhus, kedjehus, småhus mm planeras.
Nytt bostadsområde i Strängnäs
Ett 70-tal bostäder. Söderlänna 7:1 och Byringe 7:41, del av, ”Länna strand/Söderlänna äng”.
Nybyggnad av kedjehus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rad-, par-, kedjehus södra skogen 1:68, 1:74-87. Totalt 24 st bostäder.
Nybyggnad av äldreboende (SÄBO) samt ev förskola i Strängnäs
Avser byggnation och ägande av ett särskilt boende för äldre samt eventuellt en förskola. Ca 80 lgh i äldreboende samt 6 avd/110 platser i förskola.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostadsbebyggelse inom den berörda fastigheten. Utöver detta ska planen möjliggöra parkeringsgarage och lokaler för verksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus flädern 5, Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus flädern 6 Flädern 5,6.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
I Strängnäs planerar nu Anebyhusgruppen området Flädern som kommer att bli 24 hus, både parhus och radhus. I första etappen planeras 5 parhus, 121m2 i två plan präglade av New England-stil med liggande träpanel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, Etapp 1
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus näsbyholm 3:48.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen, Skiffergatan och Marmorgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
14 stycken hyreslägenheter skall byggas, i Strängnäs Finningerondellen.
Nybyggnad av kedjehus i Fårhushagen, Strängnäs
I det nya området Fårhushagen planeras 12 kedjehus i BRF-form. Kedjehusen har tillhörande trädgård, kallförråd och parkeringsplats.
Förstudie för Larslunda IP i Strängnäs
Strängnäs kommun avser teckna ramavtal omfattande genomförande av en förstudie i samband med ett större utvecklingsprojekt. Projektet har till syfte att utveckla Larslunda IP till hela Strängnäs kommuns sportcentrum. Upphandlingen avser ett team av konsulter som ska vara beställarens samarbetspartner och stöd i processen och som i första hand ska ansvara för projektledning av en förstudie.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nytt exploateringsområde i Norra Finninge, Strängnäs
Del av planprogram Norra Finninge.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark, etapp 3
Kommunens avsikt är att sälja tomtmark i området när det finns färdig infrastruktur på plats och när höjdsättningen på kvartersmarken har bestämts.
Ny solcellspark i Strängnäs
50 000 solpaneler på 45 hektar.
Utbyggnad av vatten-, spill- och dagvattenledningar i Strängnäs
Objektet avser rivning av befintlig- och förläggning av nya vatten-, spill, och dagvattenledningar i Dp. Kungsfiskaren, Strängnäs.
Nytt exploateringsområde i Mariefred, etapp 3
Avser nytt exploateringsområde.
Nya ställverksfack till fördelningsstation Södra i Strängnäs
Entreprenaden omfattar leverans av totalt 10 st ställverksfack, 5 på vardera samlingsskena, för utbyggnad av befintligt 24 kV ställverk i fördelningsstation Södra, Strängnäs.
Ny utrymningsväg samt ventilationsanläggning vid Roggeborgen i Strängnäs
Entreprenaden omfattar ny utrymningsväg och ventilationsanläggning i Roggeborgen. Roggeborgen är statligt byggnadsminne och omfattas av Statens Fastighetsverks vårdprogram.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Strängnäs
Bygglov för ombyggnad av selaöhemmet husby tegelbruk 2:34.
Markarbeten vid fastigheter i Åkers Styckebruk
Avser dränering och källarisolering för 2 st byggnader på Wattrang 1 samt nyanläggning av entréytor, gångar, parkering, planteringsytor, sittplats med pergola, träd m.m. på Lohe 13 och Wattrang 1. Nya dagvattenledningar och brunnar tillkommer också.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring lilljan 3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för inglasningar av balkonger norrstacken 14.
Ombyggnad av uthus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad & ombyggnad av bostäder marielund 1:1.
Nybyggnad av bilhall i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av bilanläggning marielund 1:190.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad mariefred 2:1.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av lokal strängnäs-åby 5:5.
Nybyggnad av produktionslokal i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal slakteriet 10.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för ombyggnad av loge till lägenheter,.
Tillbyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal mariefred 2:1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Anmälan om utbyte av avloppsledningar samt byte av fläktaggregat & nya ventilationskanaler ytterselö-östa 1:56.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppboende husby tegelbruk 5:1.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Ändring av marklov stora sundby 4:3.
Rivning av enbostadshus i Strängnäs
Rivningslov för befintlig byggnad mjölkdroppen 11.
Rivning av förråd i Strängnäs
Rivningslov för befintlig byggnad mariefred 2:1.
Rivning av skorsten i Strängnäs
Rivningslov för skorsten bonden 12.
Nybyggnad av markanläggning i Strängnäs
Strandskyddsdispens för solcellspark eldsund 7:1.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för höjning av mark kroken 1,2,3,4 & 9.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för höjning av mark strängnäs-åby 5:5.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för omfördelning av massor inom fastigheten slakteriet 10.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för ändrade höjder på lokalgatan lotorp 1:12.
Ombyggnad av lägenhet i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenheter lilljan 5.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation klahammar 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation löt 3:1.
Nybyggnad av plank i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av plank domherren 2.
Nybyggnad av automatstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av tankstation marielund 1:3.
Nybyggnad av automatstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av tankstation, västerport strängnäs 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation byringe 7:41.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation gripsholms slott 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ingelstorp 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation åkers-järsta.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, gorsinge 1:20.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, envägen edsala 5:14.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, frönäs gård ramsö s:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, skvattramsvägen edsala 5:8.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation för kommunalt vatten ramsö 1:26.
Nybyggnad av kallförråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av kallförråd järnet 3.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus mossan 2.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage toresunds-sundby 1:262.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för ommålning av garage & husgavlar ekstubben 1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för parkeringsplatser marielund 1:1.
Tillbyggnad av fritidshus i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus marielund 1:1.
Nybyggnad av bensinstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av bensinstation, brogatan toresunds-sundby 1:29.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring lilljan 8.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring nicklet 3.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd och plank gorsinge 1:76.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Anmälan för fasadändring, montering av tilluft-och frånluftsaggregat kapellet 7.
Ombyggnad av vårdcentral i Strängnäs
Avser ändrad användning av lokal till familjecentrum slakteriet 9.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation håsta 5:1.
Utvändigt underhåll av förråd i Strängnäs
Bygglov för fasadändring blå bandet 11-22.
Installation av kärltvätt vid återvinningscentraler i Strängnäs
Avser två stycken fastmonterade kärltvättar, en ska vara placerad på Beställarens återvinningsanläggning i Eskilstuna (Lilla Nyby) och en i Strängnäs (Kvitten).
Renovering av kyrka i Strängnäs
Projektering och renovering.
Renovering av kyrka i Strängnäs
Renovering av korfönster m.m.
Renovering av fönster, fasad & tak på kyrka i Strängnäs
Renovering av fönster, fasader & tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: