Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
4-5 våningar. Mellan Regementsgatan och Mälaren.
Nybyggnad av radhus, parhus och flerbostadshus i Mariefred
Nybyggnad av ca 100 nya bostäder i form av radhus, parhus, flerbostadshus och enstaka enbostadshus planeras.
Återuppbyggnad av Kungsladugård i Mariefred
Återuppbyggnad efter brand, statligt byggnadsminne.
Nytt bostadsområde i Strängnäs
Ett 70-tal bostäder. Söderlänna 7:1 och Byringe 7:41, del av, ”Länna strand/Söderlänna äng”.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Ca 50 lgh i 2-3 flerbostadshus, 4 våningar.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus samt restaurering av befintliga byggnader och ombyggnation.
Om- och tillbyggnad av domkyrkan i Strängnäs
Tävlingsförslagen ska ha ett helhetsperspektiv på Domkyrkoberget och uppgiften består av att gestalta en samlande, funktionell och hållbar märkesbyggnad med hög arkitektonisk kvalitet. I uppgiften ingår även utformning av de omgivande platserna och användningen av de befintliga byggnaderna.
Nybyggnad av trygghetsboende i Åkers Styckebruk
Planområdet omfattar fastigheterna Stockenström 1, Stockenström 2 och Åkers styckebruk 1:465.
Nybyggnad av äldreboende (SÄBO) samt ev förskola i Strängnäs
Avser byggnation och ägande av ett särskilt boende för äldre samt eventuellt en förskola. Ca 80 lgh i äldreboende samt 6 avd/110 platser i förskola.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 3 radhus toresunds-sundby 1:381 Toresunds-sundby 1:350,1:351,1:381.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Antal bostäder: 6 villor och 4 parhus på Stallarholmen , Sundby Gård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus flädern 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus flädern 2.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Nybyggnad av 6 parhus och 4 villor.
Stamrenovering av flerbostadshus i Åkers Styckebruk
Avser ROT-renovering inkl. byte av rörstammar, värmestammar inkl radiatorer, installation av FTX-ventilation, mm i 54 st bostadslägenheter inom fastigheten Moberg 1 & 2 (två huskroppar). Objektet är beläget i Åkers Styckebruk inom fastigheten Moberg 1 & 2 med adress Lohes väg 16 – 18, samt Stockenströms väg 31 i Åkers Styckebruk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus. Två våningar + vind. 1450 BOA.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Befintliga byggnader ska rivas och ett gruppboende för 6 boende ska byggas. Utöver gruppboendet ska även ett miljöhus samt ett förråd byggas, samt marken anpassas efter nya behov och förutsättningar. Gruppboendet ca 560 m² Förråd ca 50 m² Behandlad tomtarea: ca 2800 m²
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Nybyggnad av industribyggnad med kontor kvitten 9.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen. Skiffergatan.
Anläggande av konstgräsplan i Strängnäs
Avser ombyggnad av befintlig fotbollsplan med naturgräs till ny konstgräsplan, inklusive belysning och stängsel/staket runt planen.
Installation av sprinklersystem i värmeverk i Strängnäs
Avser brandskydd med vattensprinkler inom turbinhall och bränslelager vid värmeverket i Strängnäs. Befintlig vattenkälla är undermålig, tillgängligt flöde ca: 600 l/min. Beräknat erforderligt flöde för flislager ca: 6200 l/min.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus och carport ytterselö-östa 4:77 Ytterselö-östa 4:74,4:75,4:76,4:77.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Toresunds-Sundby 1:317,1:318,1:319,1:320,1:327.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus med tvätt/miljöhus castor 1.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring slakteriet 10.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus pollux 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus sirius 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av ett flerbostadshus gorsinge 1:78.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad zinken 1.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation idnr 249407 sanda 6:1.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av pumpstation toresunds-sundby 1:1.
Nybyggnad av silo i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av silo kemisten 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation brunnsåker 3:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation magröhorn 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation sanda 5:1.
Nybyggnad av återvinningsstation i Strängnäs
Bygglov för permanent återvinningsstation brandchefen 1.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för pumpstation och reservel marielund 1:4.
Tillbyggnad av kallgarage i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av kallgarage kvitten 24.
Tillbyggnad av förskola i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak på befintlig förskola strängnäs 2:1.
Utvändigt underhåll av lager i Strängnäs
Bygglov för utvändig ändring, ändring av marknivån och rivning grenen 4.
Ombyggnad av lägenhet i Strängnäs
Bygglov för ändring av lokal till bostad sparbanken 5.
Nybyggnad av fritidshus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus fogdö lida 2:12.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Marklov för anpassning till gatuhöjd & framtida byggnation laven 10, 11.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad gorsinge 1:89.
Rivning av förråd i Strängnäs
Rivningsanmälan av 3 st enklare byggnader norra skogen 3:23.
Rivning av förråd i Strängnäs
Rivningsanmälan för äldre torpstuga näsbyholm 3:17.
Rivning av förråd i Strängnäs
Rivningslov för förråd på återvinningscentralen strängnäs 2:1.
Nybyggnad av kaj i Strängnäs
Strandskyddsdispens för uppförande av tält & kaj strängnäs 3:14 & 3:1.
Nybyggnad av kallförråd i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kallförråd, t.o.m. 2023-10-01 skogsborg 11.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lager, t.o.m 2020-10-01 fräsaren 6.
Nybyggnad av barack i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga paviljonger benninge 2.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Strängnäs
Bygglov för förlängning av bullerskärm strängnäs 2:28.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för inglasning av balkong läraren 15.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för inglasning av balkonger rälsen 3.
Nybyggnad av carport i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 3 carport ytterselö-östa 2:86 Ytterselö-östa 2:84,2:85,2:86.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus toresunds-sundby 1:254.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för balkonginglasningar rocken 9.
Nybyggnad av vändplan i Strängnäs
Bygglov för bussvändplats marielund 1:67.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Strängnäs
Bygglov för fasadändring byte av port krögaren 4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Anmälan om målningsarbete av plåtdetaljer på tak oden 5.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad gorsinge 1:78.
Rivning av förråd i Strängnäs
Anmälan om rivning av byggnad edsala 5:177.
Ombyggnad av styrsystem på P10 i Strängnäs
Avser styrsystembyte för att säkerställa drift för panna P1 på P10 i Strängnäs.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: