Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Oxelösund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av punkthus i Oxelösund
Tidigare byggherre hade planer på två punkthus, 20-24 våningar höga och en lägre byggnad i 1 våning planeras. Ca 130 lägenheter totalt.
Ombyggnad av restaurang i Oxelösund
Ur investeringsbudget 2018-2020
Renovering av gator i Oxelösund
Avser renovering av Oxelösunds gatunät. EJ fastställt tidsplanering med vilka gator än.
Nybyggnad av industrihus i Oxelösund
Nybyggnad av industrihall Konstsmeden 2 och 3.
Renovering av VA-ledningar i Oxelösund
Avser renovering och ombyggnation av vatten- och spillvattenledningar på Cefast-området i Oxelösund. Befintligt ledningsnät ska renoveras och modifieras för att anpassas till ny fastighetsbildning på området.
Ny väg i Oxelösund
Ca 400 meter.
Ny hiss och nytt trapphus vid flerbostadshus i Oxelösund
Nytt utvändigt trapphus samt ombyggnad för hiss i befintligt trapphus.
Takarbete på ridhus i Oxelösund
Utbyte av tak på K-märkt byggnad. Projektet kommer att utföras i fyra etapper.
Ombyggnad av korsning i Oxelösund
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Ombyggnad till lägenheter i Oxelösund
Ombyggnad av 10 st boenderum till 4 st lägenheter.
Markarbeten vid flerbostadshus i Oxelösund, etapp 4
Projektet omfattar rivning av befintliga uteplatser samt uppförande av nya uteplatser. Byggnadens fasad ska tvättas och målas och där behov finns ska även virket bytas ut. Befintligt förråd på framsidan ska delvis rivas och uppföras likt tidigare etapp. Förråd på baksidan ska rivas i sin helhet och uppföras lika befintligt. Tak förses med ny taktäckning. Åtgärder ska utföras för totalt 10 st. lägenheter belägna på Höjdgatan med följande nummer 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109 och 111.
Sanering av mark i Oxelösund
Förfrågan avser marksanering av PCB i området Kv. Flädern 1 i Oxelösunds kommun. Föroreningssituationen har kartlagts genom miljötekniska markundersökningar.
Nybyggnad av båthall i Oxelösund
Bygglov samt rivningslov för nybyggnad av båthall.
Tillbyggnad av stugby i Oxelösund
Tillbyggnad av campingstugor.
Ombyggnad av reception i Oxelösund
Ombyggnad av kontor till reception.
Nybyggnad av utlastningshall i Oxelösund
Nybyggnad av utlastningshall siloanläggning.
Ombyggnad av bastu i Oxelösund
Ombyggnad av källarlokal till bastu/relax i flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Oxelösund
Ombyggnad av kontor till lägenhet.
Nybyggnad av förråd i Oxelösund
Uppförande av förråd.
Nybyggnad av kontor i Oxelösund
Uppförande av kontorspaviljong.
Rivning av enbostadshus i Oxelösund
Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Oxelösund
Rivning av skärmtak samt uppförande av nytt skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oxelösund
Solceller på tak på flerbostadshus.
Nybyggnad av fyr i Oxelösund
Nybyggnad av 2 fyrar.
Ombyggnad av torg i Oxelösund
Öka attraktiviteten på torget

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: