Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Oxelösund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund
Avser ny skola på ca 7000 m2 BTA. Avser ca 480 elever fördelat på 6 förskoleavdelningar och resten årskurs 1-5. Skolan innehåller också musikskola och idrottshall på 18x24 m. Skolan kommer att vara i tre våningar varav två kommer att användas av skolan och översta våningen är uteslutande teknikutrymmen. Tomten som är tänkt för skolan har en komplicerad geologi och pålning för byggnaden kommer att krävas, även markförstärkning av delar/hela skolgården kommer att vara nödvändig.
Ny LNG-terminal i Oxelösunds hamn
Terminal för flytande naturgas. Den så kallade LNG-terminalen ska försörja SSAB med ren och säker energi och möjliggöra för LNG-drivna fartyg att bunkra i hamnen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
30-50 bostäder i flera huskroppar.
Reparation av bro vid hamnen i Oxelösund
Bro över Torggatan, Bangården och Thams väg. Förstärkningsarbeten, utbyte kantbalkar, övergångskonstruktioner, räcken och tätskikt.
Nybyggnad av bostäder i Oxelösund
Exploatering och ev sanering på projekt 1482221.
Nybyggnad av bostäder i Oxelösund, etapp 1
Exploatering och ev sanering på projekt 1482221.
Nybyggnad av bostäder i Oxelösund, etapp 2
Exploatering och ev sanering på projekt 1482221.
Nytt bostadsområde i Nedre Frösäng, Oxelösund
Planerad byggnation efter markarbeten på projekt 1486245.
Takarbete på ridhus i Oxelösund
Utbyte av tak på K-märkt byggnad. Projektet kommer att utföras i fyra etapper.
Ny hiss och nytt trapphus vid flerbostadshus i Oxelösund
Nytt utvändigt trapphus samt ombyggnad för hiss i befintligt trapphus.
Nybyggnad av lager i Oxelösund
Anmälan för nybyggnad av lagerhall.
Ombyggnad av industribyggnad i Oxelösund
Anmälan ombyggnad omklädningsrum och nybyggnad av entresolbjälklag samt utrymning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Om- och tillbyggnad av 10 lägenheter.
Nybyggnad av plank i Oxelösund
Plank och parkeringsplatser.
Ombyggnad av brygga i Oxelösund
Renovering av brygga.
Rivning av enbostadshus i Oxelösund
Rivning av enbostadshus på Föreningsgatan 45 och 47.
Nybyggnad av förråd i Oxelösund
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av kontor i Oxelösund
Nybyggnad av kontorsbarack.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Oxelösund
Bygglov för skyltar och ommålning av fasad.
Ombyggnad av reception i Oxelösund
Ombyggnad av kontor till reception.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: