Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Oxelösund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund, Etapp 1
I etapp 1 planeras 50 bostäder. Totalt planeras 150 bostäder.
Reparation av bro vid hamnen i Oxelösund
Bro över Torggatan, Bangården och Thams väg. Förstärkningsarbeten, utbyte kantbalkar, omisolering.
Nybyggnad av punkthus i Oxelösund
Exploatering och ev sanering på projekt 1482221. Tre delar finns på området.
Nybyggnad av lamellhus i Oxelösund
Plan finns för 2 stycken låga lamellhus. Exploatering och ev sanering på projekt 1482221. Tre delar finns på området.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Oxelösund
Plan finns för radhus/kedjehus och eventuellt förskola. Exploatering och ev sanering på projekt 1482221. Tre delar finns på området.
Nybyggnad av bostäder i Oxelösund
Oxelö 8:53, 8:20, Barken 2. Nu 23 villatomter, detaljplaneändring där flerbostadshus ska ingå görs.
Nybyggnad av radhus i Oxelösund
Minst 10 enheter. Sanering av mark planeras på 1496353.
Nybyggnad av småindustri i Oxelösund
3 tomter på: 843039 - Oxelö 7:94 1511531 - Oxelö 7:95 1543983 - Oxelö 7:97
Nybyggnad av gruppbostad i Oxelösund
Förhandsbesked för LSS-boende.
Nybyggnad av industrilokaler Oxelösund
33 938 m2. Exploatering på 1482225. Bebyggelse: 1327439 - Montören 1 1526464 - Byggmästaren 6 1459449 - Byggmästaren 8
Exploateringsområde och villatomter i Oxelösund
6 st villatomter. Utsikten 9, 10, 11, 12, 13 och Granskogen 3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Om- och tillbyggnad av 10 lägenheter.
Nybyggnad av industrilokaler Oxelösund
7651 m2. Exploatering på 1482225. Bebyggelse: 1327439 - Montören 1 1526464 - Byggmästaren 6 1459449 - Byggmästaren 8
Nybyggnad av industrilokaler Oxelösund
3800 m2. Exploatering på 1482225. Bebyggelse: 1327439 - Montören 1 1526464 - Byggmästaren 6 1459449 - Byggmästaren 8
Nybyggnad av bostadsområde i Oxelösund
Nytt bostadsområde planeras runt D-skolan i Oxelösund.
Nybyggnad av bostadsområde i Oxelösund
Exploatering planeras på: 1496410.
Nybyggnad av kvarn i Oxelösund
Bygglov för kvarn.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Oxelösund
Bygglov för skyltar och ommålning av fasad.
Ombyggnad av cafeteria i Oxelösund
Bygglov för uppsättning av skylt/ljusanordning samt Anmälan för ändring av ventilation i café.
Nybyggnad av sophus i Oxelösund
Nybyggnad av miljöhus.
Rivning av enbostadshus i Oxelösund
Rivning av enbostadshus på Föreningsgatan 45 och 47.
Tillbyggnad av förskola i Oxelösund
Tillfälligt bygglov för moduler på Peterslunds förskola.
Nybyggnad av barack i Oxelösund
Tillfälligt bygglov för moduler.
Nybyggnad av silo i Oxelösund
Anmälan för siloanläggning.
Nybyggnad av staket i Oxelösund
Anmälan uppförande av gärdesård.
Ombyggnad av reception i Oxelösund
Ombyggnad av kontor till reception.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: