Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Oxelösund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund
Avser ny skola på ca 7000 m2 BTA. Avser ca 480 elever fördelat på 6 förskoleavdelningar och resten årskurs 1-5. Skolan innehåller också musikskola och idrottshall på 18x24 m. Skolan kommer att vara i tre våningar varav två kommer att användas av skolan och översta våningen är uteslutande teknikutrymmen. Tomten som är tänkt för skolan har en komplicerad geologi och pålning för byggnaden kommer att krävas, även markförstärkning av delar/hela skolgården kommer att vara nödvändig.
Renovering av gator i Oxelösund
Avser renovering av Oxelösunds gatunät. EJ fastställt tidsplanering med vilka gator än.
Renovering av VA-ledningar i Oxelösund
Avser renovering och ombyggnation av vatten- och spillvattenledningar på Cefast-området i Oxelösund. Befintligt ledningsnät ska renoveras och modifieras för att anpassas till ny fastighetsbildning på området.
Ny väg i Oxelösund
Ca 400 meter.
Takarbete på ridhus i Oxelösund
Utbyte av tak på K-märkt byggnad. Projektet kommer att utföras i fyra etapper.
Ny hiss och nytt trapphus vid flerbostadshus i Oxelösund
Nytt utvändigt trapphus samt ombyggnad för hiss i befintligt trapphus.
Ombyggnad av korsning i Oxelösund
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Ombyggnad till lägenheter i Oxelösund
Ombyggnad av 10 st boenderum till 4 st lägenheter.
Markarbeten vid flerbostadshus i Oxelösund, etapp 4
Projektet omfattar rivning av befintliga uteplatser samt uppförande av nya uteplatser. Byggnadens fasad ska tvättas och målas och där behov finns ska även virket bytas ut. Befintligt förråd på framsidan ska delvis rivas och uppföras likt tidigare etapp. Förråd på baksidan ska rivas i sin helhet och uppföras lika befintligt. Tak förses med ny taktäckning. Åtgärder ska utföras för totalt 10 st. lägenheter belägna på Höjdgatan med följande nummer 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109 och 111.
Sanering av mark i Oxelösund
Förfrågan avser marksanering av PCB i området Kv. Flädern 1 i Oxelösunds kommun. Föroreningssituationen har kartlagts genom miljötekniska markundersökningar.
Nybyggnad av båthall i Oxelösund
Bygglov samt rivningslov för nybyggnad av båthall.
Nybyggnad av utlastningshall i Oxelösund
Nybyggnad av utlastningshall siloanläggning.
Tillbyggnad av stugby i Oxelösund
Tillbyggnad av campingstugor.
Nybyggnad av förråd i Oxelösund
Uppförande av förråd.
Nybyggnad av kontor i Oxelösund
Uppförande av kontorspaviljong.
Ombyggnad av bastu i Oxelösund
Ombyggnad av källarlokal till bastu/relax i flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Oxelösund
Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Oxelösund
Rivning av skärmtak samt uppförande av nytt skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oxelösund
Solceller på tak på flerbostadshus.
Nybyggnad av fyr i Oxelösund
Nybyggnad av 2 fyrar.
Ombyggnad av torg i Oxelösund
Öka attraktiviteten på torget
Ombyggnad av reception i Oxelösund
Ombyggnad av kontor till reception.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: