Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Oxelösund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund
Avser ny skola på ca 7000 m2 BTA. För ca 520 elever fördelat på 6 förskoleavdelningar och resten årskurs 1-5. Skolan innehåller också musikskola och idrottshall på 18x24 m. Skolan kommer att vara i tre våningar varav två kommer att användas av skolan och översta våningen är uteslutande teknikutrymmen. Tomten som är tänkt för skolan har en komplicerad geologi och pålning för byggnaden kommer att krävas, även markförstärkning av delar/hela skolgården kommer att vara nödvändig. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund, Etapp 1
I etapp 1 planeras 50 bostäder. Totalt planeras 150 bostäder.
Nybyggnad av punkthus i Oxelösund
Exploatering och ev sanering på projekt 1482221. Tre delar finns på området.
Nybyggnad av lamellhus i Oxelösund
Plan finns för 2 stycken låga lamellhus. Exploatering och ev sanering på projekt 1482221. Tre delar finns på området.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Oxelösund
Plan finns för radhus/kedjehus och eventuellt förskola. Exploatering och ev sanering på projekt 1482221. Tre delar finns på området.
Nybyggnad av radhus i Oxelösund
Nybyggnad av radhus på Pumpmannen 1, 2, 4, 5, 6, Båtsmannen 12, 13, 14 och 15.
Sanering på skola i Oxelösund
Sanering av skola.
Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund
Objektet avser renovering och ombyggnad av mottagningskök samt matsal inom Ramdalsskolan i Oxelösund.
Sanering av mark i Oxelösund
Bebyggelse planeras på 1218878.
Sanering av mark i Oxelösund
Bebyggelse planeras på 1439170.
Takarbete på ridhus i Oxelösund
Utbyte av tak på K-märkt byggnad. Projektet kommer att utföras i fyra etapper.
Om- & tillbyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Om- och tillbyggnad av 10 lägenheter.
Ombyggnad av gruppbostad i Oxelösund
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor till LSS-boende.
Ombyggnad av vårdcentral i Oxelösund
Ändrad användning från psykiatrisk mottagning till familjecentral och BVC/MVC.
Nybyggnad av sjöbod i Oxelösund
Uppförande av sjöbod efter brand, Sjöbod nr 8, 10 och 11.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oxelösund
Utvändig ändring på Poppeln 11 och 12.
Ombyggnad av lägenhet i Oxelösund
Ändrad användning från kontor till 3 övernattningsrum.
Ombyggnad av skola i Oxelösund
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontot till skollokaler.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Oxelösund
Ombyggnad av bef. avloppspumpsstation och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av brygga i Oxelösund
Bygglov för brygga.
Nybyggnad av pumpstation i Oxelösund
Bygglov för pumpstation.
Nybyggnad av lager i Oxelösund
Bygglov för tält.
Nybyggnad av skärmtak i Oxelösund
Bygglov för vindskydd.
Ombyggnad av elverk i Oxelösund
Ansökan om bygglov för flytt av prefabricerad elstation.
Installation av hiss i Oxelösund
Totalentreprenad Nyinstallation Hiss på Kryddvägen i Oxelösunds kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: