Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Oxelösund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund
Avser ny skola på ca 7000 m2 BTA. För ca 520 elever fördelat på 6 förskoleavdelningar och resten årskurs 1-5. Skolan innehåller också musikskola och idrottshall på 18x24 m. Skolan kommer att vara i tre våningar varav två kommer att användas av skolan och översta våningen är uteslutande teknikutrymmen. Tomten som är tänkt för skolan har en komplicerad geologi och pålning för byggnaden kommer att krävas, även markförstärkning av delar/hela skolgården kommer att vara nödvändig. Miljöbyggnad Silver.
Sanering på skola i Oxelösund
Sanering av skola.
Nybyggnad av gruppbostad i Oxelösund
Förhandsbesked för LSS-boende.
Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund
Objektet avser renovering och ombyggnad av mottagningskök samt matsal inom Ramdalsskolan i Oxelösund.
Ny hiss och nytt trapphus vid flerbostadshus i Oxelösund
Nytt utvändigt trapphus samt ombyggnad för hiss i befintligt trapphus.
Takarbete på ridhus i Oxelösund
Utbyte av tak på K-märkt byggnad. Projektet kommer att utföras i fyra etapper.
Om- & tillbyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Om- och tillbyggnad av 10 lägenheter.
Ombyggnad av gruppbostad i Oxelösund
Förhandsbesked för ombyggnad av kontor till LSS-boende.
Nybyggnad av lager i Oxelösund
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av vårdcentral i Oxelösund
Ändrad användning från psykiatrisk mottagning till familjecentral och BVC/MVC.
Nybyggnad av lager i Oxelösund
Bygglov för tält.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Oxelösund
Ombyggnad av bef. avloppspumpsstation och nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oxelösund
Utvändig ändring på Poppeln 11 och 12.
Ombyggnad av skola i Oxelösund
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontot till skollokaler.
Installation av hiss i Oxelösund
Totalentreprenad Nyinstallation Hiss på Kryddvägen i Oxelösunds kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: