Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Rivning, om- och tillbyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Entreprenaden berör rivning, om- och tillbyggnader vid Nyköpings lasarett. Projekten ligger i olika faser av planering, projektering och entreprenad. Rivning ca 3600 kvm, ombyggnad ca 9600 kvm och tillbyggnad ca 9000 kvm. Beräknad kostnad ca 0,5 mdr kr med en byggtid på ca 6 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.
Nybyggnad av ridanläggning mm i Nyköping
Ridhus med stall för 45 hästar, lektions-/samlingssalar, café, utomhusarenor, rasthagar, uteboxar, stor parkering och evenemangsyta.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Nyköping
Psykiatriska kliniken öppenvård plan 3 & 4.
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus.
Upprustning av högstadieskola i Nyköping
Gamla Borgmästarhagsskolan, även "Borgis" kallad.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus/förskola samt förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Byggs på befintigt parkeringshus.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Ca 540 bostäder i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kommunen vill gärna ha både bostads- och hyresrätter. Sjösa 1:2.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Renovering av bostadshus i Nävekvarn
Renovering med nya kök och Prefab. badrum. Nytt avlopp och nya vattenledningar, ny ventilation. Förstärkt el inom lägenheterna. Byte av fönster. Nya golv och målning av väggar och tak mm. Ombyggnaden i fem huvudetapper med kvarboende hyresgäster i respektive etapp. Totalt berörs 107 lägenheter.
Ombyggnad till gågata och torgyta vid Teaterparken
Ombyggnad av del av Fruängsgatan mellan Västra Kvarngatan och Västra Storgatan till en ny GC-väg, samt ombyggnad av del av Västra Storgatan till ett nytt torg.
Ny värme och ventilationsåtgärder i skola i Nyköping
Ny ventilationsanläggning samt installation av fjärrvärme. Markarbeten utfördes 2017.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Nyköping, etapp 2
Objektet avser en förlängning av Wahlströms väg, Oldenburgs allé samt nyanläggning av Zellings väg. I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, vägar samt gång- och cykelvägar.
Ombyggnad av kontorshotell i Nyköping
Invändiga rivningsarbeten.
Stambyte och renovering i flerbostadshus i Nyköping
Avser stambyte och renovering av totalt 23 lägenheter på Östra Kyrkogatan 14 A-B, Skjutsaregatan 3, Östra Kvarngatan 2 & 8 i Nyköping.
Hyresgästanpassning av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad på affärshus/kontorshus.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ett blåmärkt gårdshus på ca 46 kvm ska rustas upp. I huvudbyggnaden ska brandskyddsåtgärder göras samt ombyggnad av ventilationen.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Nyköping
Avser utbyte av samtliga fönster och fönsterdörrar till komposittillverkade med aluminiumförstärkning på Ortvägen 1–19.
Ombyggnad till kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kulturändamål, fd biograf.
Tillbyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola, 2 våningar.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för hotell.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Nyköping
Gäller 3 huskroppar som kommer troligen utföras i 3 säsonger(etapper)
Utbyte av styrsystem till panna 1 och 2 på Idbäcksverket, Nyköping
Avser utbyte av befintligt styrsystem, ABB SATTLINE, för panna 1 och 2 samt gemensamma system på Idbäcksverket, Idbäcksvägen 14, Nyköping. Utbytet är uppdelat i två etapper: Etapp A: Panna 2 och sidosystem under sommaren-hösten 2018 samt Etapp B: Panna 1, fjärrvärme och gemensamma bränslesystem under sommaren-hösten 2019.
Nybyggnad av maskinhall i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri - maskinhall. Ca 200-300 kvm.
Utbyggnad av golfbana mm i Nyköping
Området kan bebyggas med de faciliteter som krävs för drift av en golfanläggning (klubbhus, reception, förråd mm). Tillfällig vistelse, så som hotell, vandrarhem eller liknande, ingår också i markanvändningen besöksanläggning, golfbana.
Ombyggnad och tillbyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Rivning av ambulanshall i Nyköping
Rivning av ambulanshall.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Utbyte av panelväggar på BFB panna 3, Nyköping
Objektet avser utbyte sidoväggar andra draget, delvis utbyte (8 tubrader) sidoväggar vestibul samt utbyte av samtliga bärtuber andra draget.
Ombyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till förskola.
Rivning av affärshus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för handel.
Ombyggnad av kontors- och omklädningsytor i avloppsreningsverk i Nyköping
Avser takomläggning, fönsterbyte, ventilationsåtgärder och renovering av inre ytskikt.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri, skärmtak.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för utbildning.
Balkonginglasning på flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för inglasning av balkonger.
Ombyggnad av kök i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av mottagningskök.
Nybyggnad av bilverkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för bilservice.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel och kontor.
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av två byggnader för lss-boende.
Ändrad användning av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för utbildning.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning för del av lagerbyggnad till kontor.
Ombyggnad av gym i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel till gym.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Anmälan om ändring i bärande konstruktion samt ventilation i byggnad för handel/kontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för altan, uteplats.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av källsorteringshus/miljöhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats, tidsbegränsat.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Ombyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för hvb-hem till förskola.
Ombyggnad av parkeringshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för industri till parkering, tidsbegränsat.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Ombyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av visningsbod, tidsbegränsat.
Utvändigt underhåll av reningsverk i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av solceller.
Nybyggnad av staket i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av staket.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av vindskydd.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri, lagertält.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillfälligt uppförande av byggnader för utbildning.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggbodar, tidsbegränsat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: