Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, handel och kontor mm på Brandholmen
Vid Tessinområdet i stadsdelen Fågelbo planerar kommunen upp till 600 nya bostäder samt plats för skola/förskola och matbutik. Markanvisning kommer att ske framöver.
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus. Preliminär slutbesiktning december 2021.
Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping
Total yta av hela området är 260 000 kvm (160 000 kvm ledigt).
Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Svensk Husproduktion AB har av Nyköpings kommun valts ut att bygga nytt rad- och parhusområde i Nyköping, Stenbro. Svensk Husproduktion kommer att bygga 2-våningshus på 128 kvm under sitt varumärke LB-Hus. Samtliga hus kommer att utföras i trä med flexibla rumsindelningar i energieffektiva boendemiljöer. Tid för sälj- och byggstart är ännu inte fastställd.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Nybyggnad av lamellhus i Nyköping etapp 1
I denna etapp byggs 47 lägenheter. Lamellhus med 5-7 våningar.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Nybyggnad av kontor
Ombyggnation av blåsmaskinanläggning i avloppsreningsverk i Nyköping
Ombyggnation av blåsmaskinanläggning på Brandholmens ARV i Nyköping.
Nytt verksamhetsområde i Nyköping
26000 kvm avstyckat i mindre tomter.
Nybyggnad av bostäder på Brandkärr
Nybyggnad av radhus och friliggande villor. Ca 30 bostäder.
Nybyggnad av verksamheter i Nyköping
Avstyckad tomt från Hinzens krog 3, heter nu Hinzens krog 5
Nybyggnad av lägenheter och gruppbostad i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av lägenheter för uthyrning samt LSS boende om 6 lägenheter. Rivning av befintliga byggnader och grunder på fastigheten skall göras. BTA nybyggnad: ca 1680m²
Nybyggnad av LSS-boende i Nyköping
Syftet med planläggningen är att ge möjlighet att bygga mindre flerbostadshus för gruppbostad, LSS-boende.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
21 lägenheter i radhus
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Sjösa 1:2. I Malmbryggshagen bygger Larsson Arkitekter tillsammans med FB Bostad, Marknadsdriv AB, SHH Bostad AB, Kiladalenhus AB och Janssons Bygg AB radhus, parhus, kedjehus och lägenheter. Projekt: 1333453 1333454 1333451 1543479 1543480
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kommunen vill gärna ha både bostads- och hyresrätter. Sjösa 1:2. I Malmbryggshagen bygger Larsson Arkitekter tillsammans med FB Bostad, Marknadsdriv AB, SHH Bostad AB, Kiladalenhus AB och Janssons Bygg AB radhus, parhus, kedjehus och lägenheter. Projekt: 1333453 1333454 1333451 1543479 1543480
Nybyggnad av lager i Nyköping
Planer på att uppföra en ny lagerbyggnad på det 15 000 kvadratmeter stora området som ligger i korsningen mellan Flättnaleden och Bilvägen inom kv Oljan.
Invändig renovering av radhus i Nyköping
Renovering av radhus, Blåklintsvägen 31-43.
Invändig renovering av radhus i Nyköping
Renovering av radhus, Kamomillgången 2-33.
Invändig renovering av radhus i Nyköping
Renovering av radhus, Sellerigången 17-54.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Avser uppförande av flerbostadshus (lss-boende) och lägenhetsförråd, verksamhetsförråd, sophus.
Nybyggnad av LSS-boende i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av LSS-boende och miljöhus & förråd (1st).
Nybyggnad av råvattenledning mellan Fyrsjö och Högåsens vattenverk
Avser byggande av ca 1 mil huvudvattenledning och därmed tillhörande anordningar mellan Fyrsjö och Högåsens vattenverk, inklusive inkoppling av ny ledning till Fyrsjö och Högåsen.
Rivning/återuppbyggnad av industrihus i Nyköping
Rivning/återuppbyggnad efter brand.
Ombyggnad av sport- och rekreationsbyggnad i Nyköping
Ombyggnad av lager till padelhall.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Avser uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av skidhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri/skidhall.
Ombyggnad till gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för utbildning, förskola till gruppboende.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Nyköping
Avser renovering av fasad mot norrsidan. Våning 4 omfattas ej. Objektet är beläget på Ortvägen 1-19.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 enbostadshus och enbilsgarage samt installation av eldstad Brannebol 1:67,1:66, 1:65.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Nyköping
Objektet är beläget på Ö. Kyrkogatan 14A-B, Skjutsaregatan 3, Ö. Kvarngatan 2-8, Kv. Jägmästaren 16 i Nyköping.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ombyggnad av kontor till lägenheter.
Nybyggnad av maskinhall i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri - maskinhall. Ca 200-300 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Avser ombyggnad av lokal till 3st lägenheter.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Nyköping
Byggstart ligger några år framåt i tiden. Kostnad kan ej anges.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus och miljöhus, miljöhus, miljöhus, miljöhus/förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byggnad för handel.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byggnad för vård (byggnad n10).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vård.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för kontor.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för kulturändamål.
Tillbyggnad av kyrka i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kulturändamål-kyrka.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 2 enbostadshus och carport Lästringe-brink 1:13,1:15.
Utvändigt underhåll av carport i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av carport.
Ombyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av fast cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av cistern i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fast cistern.
Nybyggnad av kulturhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kulturändamål.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning - tillfälligt lov.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus/ rivning och uppförande av inglasning balkong.
Nybyggnad av småbåtshamn i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av småbåtshamn.
Rivning av fritidshus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av fritidshus.
Rivning av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för ändring av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats.
Tillbyggnad av brygga i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av flytbrygga.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov, rivningslov och strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnader.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för uppfyllnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av byggnad för teknisk anläggning.
Renovering av kyrka i Jönåker, Nyköping
Renovering av kyrka & tjärning av klockstapel samt tillgänglighetsanpassning av entré.
Utvändiga renoveringsarbeten på kyrka i Nyköping
Renovering av fönster och tak.
Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping
Avser mindre ändring för ändrad användning av byggnad för kontor till vårdcentral.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Avser inglasning av 2st uteplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: