Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 138 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende och gruppboende på Brandholmen, Nyköping
84 lägenheter varav 12 st som gruppboende enligt LSS och 72 st som äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
18 lägenheter i 2 våningshus + 17 lägenheter i radhus. 10336 kvm2 mark
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Nyköping
Psykiatriska kliniken öppenvård plan 3 & 4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
1 hus och ca 35 lägenheter
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Byggs på befintigt parkeringshus.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Nybyggnad av förskola samt förråd. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ombyggnad av befintligt hus till 12 lägenheter. Rivning av befintlig uthuslänga för att sedan uppföra en byggnad med 8 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 9 enbostadshus, Brannebol 1:63,1:67,1:65,1:68,1:66,1:69,1:70,1:71,1:64.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ett 30-tal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kommunen vill gärna ha både bostads- och hyresrätter. Sjösa 1:2.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Nyköping
Ombyggnad av folktandvården i Nyköping, hus N21.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Renovering av radhus i Nyköping
Även Storkvägen 48-130, Hägervägen 89-125.
Upprustning av flerbostadshus i Tystberga
Stationsvägen 7-9, Fågelvägen 1-3. Nälberga 1:145, 1:221, 1:123 och 3:1.
Renovering av bostadshus i Nävekvarn
Renovering med nya kök och Prefab. badrum. Nytt avlopp och nya vattenledningar, ny ventilation. Förstärkt el inom lägenheterna. Byte av fönster. Nya golv och målning av väggar och tak mm. Ombyggnaden i fem huvudetapper med kvarboende hyresgäster i respektive etapp. Totalt berörs 107 lägenheter.
Stambyte och renovering i flerbostadshus i Nyköping
Avser stambyte och renovering av totalt 23 lägenheter på Östra Kyrkogatan 14 A-B, Skjutsaregatan 3, Östra Kvarngatan 2 & 8 i Nyköping.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Nyköping
Ombyggnationen omfattar en ny cirkulation i korsningen Lennings väg - Husarvägen samt ett vänstersvängfält till Förrådsvägen. Två busshållplatser ska flyttas. Ny belysning ska byggas på sträckan
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Nyköping, etapp 2
Objektet avser en förlängning av Wahlströms väg, Oldenburgs allé samt nyanläggning av Zellings väg. I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, vägar samt gång- och cykelvägar.
Tillbyggnad av skola i Nyköping etapp 2
Kök, matsal, eurytmisal samt tekniksalar.
Exploatering för tomter i Bergshammar, Nyköping
I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, väg samt gång- och cykelväg.
Nybyggnad av gc-väg i Nyköping, etapp 2
Fruängsgatan delen mellan Västra Kvarngatan och Hamnvägen. 470 meter.
Ombyggnad av vindslägenheter i Nyköping
Ombyggnad av 3 vindsvåningslägenheter.
Uppförande av förskolemoduler i Nyköping
Objektet avser etablering av förskolemoduler för 30 barn samt 6 personal på fastigheten Långsättersvägen, Nyköping.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Nyköping
Fönsterbyte och eventuellt fasadarbete på byggnad n6-n7.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Nyköping
Gäller 3 huskroppar som kommer troligen utföras i 3 säsonger(etapper)
Installation av FTX-ventilation samt fjärrvärme i flerbostadshus i Nyköping
Avser montering av fjärrvärme, kulvertdragning samt byte av ventilation.
Ombyggnad till lägenhet i Nyköping
Residensvåning för landshövdingen. Ombyggnad av mottagningskök och option på ombyggnad för lägenhet.
Nybyggnad av maskinhall i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri - maskinhall. Ca 200-300 kvm.
Sanering av mark i Nyköping
Sanering uppdelade i två projekt, det andra på: 1206584.
Sanering av mark i Nyköping
Sanering uppdelade i två projekt, det andra på: 1528803.
Nybyggnad av tvätthalli Nyköping
Ca 160kvm tvätthall med 4 bås.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Nyköping
Fönsterbyte kommer att utföras under 2018 i två hus, Höglundavägen 31–37 & 39–45 med totalt 76 lägenheter.
Ombyggnad av vind i Nyköping
Inredning av 2 vindslägenheter.
Utbyggnad av golfbana mm i Nyköping
Området kan bebyggas med de faciliteter som krävs för drift av en golfanläggning (klubbhus, reception, förråd mm). Tillfällig vistelse, så som hotell, vandrarhem eller liknande, ingår också i markanvändningen besöksanläggning, golfbana.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Rivning av ambulanshall i Nyköping
Rivning av ambulanshall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Uppförande av två byggnader för LSS-boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av befintligt.
Ombyggnad av industrihus i Nyköping
Installation av ventilation samt anpassning av lokal i byggnad för industri.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av bilverkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för bilservice.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vård (lss).
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vårdboende, lss-boende.
Ombyggnad av skola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till skollokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, inglasning av balkonger.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel/verkstad.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till dagverksamhet lss, Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till kontor Ansökan om bygglov för ändrad användning av stall Bogsta-hässelby 1:6.
Ombyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för industri.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: