Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 110 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
18 lägenheter i 2 våningshus + 17 lägenheter i radhus. 10336 kvm2 mark
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Nyköping
Psykiatriska kliniken öppenvård plan 3 & 4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
1 hus och ca 35 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus/förskola samt förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Byggs på befintigt parkeringshus.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Ca 540 bostäder i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kommunen vill gärna ha både bostads- och hyresrätter. Sjösa 1:2.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Rivning och nybyggnad av garage och carports i Nyköping
Rivning av befintliga garage. Uppförande av 11 st nya garagelängor med 141 st garageplatser samt 25 st carportsplatser med kringliggande markarbeten.
Ombyggnad till gågata och torgyta vid Teaterparken, etapp 1
Ombyggnad av del av Fruängsgatan mellan Västra Kvarngatan och Västra Storgatan till en ny GC-väg, samt ombyggnad av del av Västra Storgatan till ett nytt torg.
Ny värme och ventilationsåtgärder i skola i Nyköping
Ny ventilationsanläggning samt installation av fjärrvärme. Markarbeten utfördes 2017.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Nyköping
Ombyggnationen omfattar en ny cirkulation i korsningen Lennings väg - Husarvägen samt ett vänstersvängfält till Förrådsvägen. Två busshållplatser ska flyttas. Ny belysning ska byggas på sträckan
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Nyköping, etapp 2
Objektet avser en förlängning av Wahlströms väg, Oldenburgs allé samt nyanläggning av Zellings väg. I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, vägar samt gång- och cykelvägar.
Ombyggnad av kontorshotell i Nyköping
Invändiga rivningsarbeten.
Stambyte och renovering i flerbostadshus i Nyköping
Avser stambyte och renovering av totalt 23 lägenheter på Östra Kyrkogatan 14 A-B, Skjutsaregatan 3, Östra Kvarngatan 2 & 8 i Nyköping.
Hyresgästanpassning av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad på affärshus/kontorshus.
Nybyggnad av gc-väg i Nyköping, etapp 2
Fruängsgatan delen mellan Västra Kvarngatan och Hamnvägen. 470 meter.
Tillbyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola, 2 våningar.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Nyköping
Gäller 3 huskroppar som kommer troligen utföras i 3 säsonger(etapper)
Utbyte av styrsystem till panna 1 och 2 på Idbäcksverket, Nyköping
Avser utbyte av befintligt styrsystem, ABB SATTLINE, för panna 1 och 2 samt gemensamma system på Idbäcksverket, Idbäcksvägen 14, Nyköping. Utbytet är uppdelat i två etapper: Etapp A: Panna 2 och sidosystem under sommaren-hösten 2018 samt Etapp B: Panna 1, fjärrvärme och gemensamma bränslesystem under sommaren-hösten 2019.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till bostad.
Uppförande av förskolemoduler i Nyköping
Objektet avser etablering av förskolemoduler för 30 barn samt 6 personal på fastigheten Långsättersvägen, Nyköping.
Ombyggnad och tillbyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Utbyte av panelväggar på BFB panna 3, Nyköping
Objektet avser utbyte sidoväggar andra draget, delvis utbyte (8 tubrader) sidoväggar vestibul samt utbyte av samtliga bärtuber andra draget.
Rivning av ambulanshall i Nyköping
Rivning av ambulanshall.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Ombyggnad av kontors- och omklädningsytor i avloppsreningsverk i Nyköping
Avser takomläggning, fönsterbyte, ventilationsåtgärder och renovering av inre ytskikt.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Tillbyggnad av utbildningslokaler.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri, skärmtak.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för utbildning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Balkonginglasning på flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för inglasning av balkonger.
Nybyggnad av bilverkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för bilservice.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel och kontor.
Rivning av bensinstation och nybyggnad av automatstation i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för handel.
Ombyggnad av gym i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel till gym.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, balkonger.
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av två byggnader för lss-boende.
Ombyggnad av va-ledning i Nyköping
Anmälan om installation av va-anläggning.
Ombyggnad av industrihus i Nyköping
Anmälan om installation av ventilation samt anpassning av lokal i byggnad för industri.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Anmälan om ändring i bärande konstruktion samt ventilation i byggnad för handel/kontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för altan, uteplats.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av källsorteringshus/miljöhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats, tidsbegränsat.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Rivning av enbostadshus i Nyköping
Anmälan om rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av markanläggning i Nyköping
Anläggande av kabelschakt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av kiosk i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av skyltar samt uppförande av självbetjäningskiosk.
Utvändigt underhåll av reningsverk i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av solceller.
Nybyggnad av staket i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av staket.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av vindskydd.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av tillfällig byggnad för bygg- och kontorsbodar samt avfallscontainer.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt anmälan för rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt rivningslov för befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov, schaktning av tomt avsedd för industri.
Ombyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för hvb-hem till förskola.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri, lagertält.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning, tidsbegränsat.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 4 transformatorstationer Råby-snesta 1:22,Råby-stensnäs 1:1,Limängen 2:6,Kristineholm 2:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt uppförande av garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Uppförande av skärmtak för cykelparkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: