Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus. Preliminär slutbesiktning december 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Hästen 1-3 och Stoet 1-2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Lindbäcks ska uppföra fyra byggnader med sammanlagt 123 lägenheter med tillhörande utrymmen på fastigheten Svetsaren 8 i Nyköping.
Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping
Total yta av hela området är 260 000 kvm (160 000 kvm ledigt).
Nybyggnad av lamellhus i Nyköping etapp 1
I denna etapp byggs 47 lägenheter. Lamellhus med 5-7 våningar.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
10 avdelningar. Konceptförskola.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Nybyggnad av kontor
Ombyggnation av blåsmaskinanläggning i avloppsreningsverk i Nyköping
Ombyggnation av blåsmaskinanläggning på Brandholmens ARV i Nyköping.
Nybyggnad av råvattenledning i Nyköpings kommun
Avser anlägning av råvattenledning mellan Fyrsjö och Högåsen.
Nytt verksamhetsområde i Nyköping
26000 kvm avstyckat i mindre tomter.
Nybyggnad av verksamheter i Nyköping
Avstyckad tomt från Hinzens krog 3, heter nu Hinzens krog 5
Nybyggnad av lägenheter och gruppbostad i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av lägenheter för uthyrning samt LSS boende om 6 lägenheter. Rivning av befintliga byggnader och grunder på fastigheten skall göras. BTA nybyggnad: ca 1680m²
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
21 lägenheter i radhus
Nybyggnad av råvattenledning mellan Fyrsjö och Högåsens vattenverk
Avser byggande av ca 1 mil huvudvattenledning och därmed tillhörande anordningar mellan Fyrsjö och Högåsens vattenverk, inklusive inkoppling av ny ledning till Fyrsjö och Högåsen.
Ombyggnad av skola i Nyköping
Avser ändrad användning av byggnad för industri till skola.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Avser uppförande av byggnad för industri.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Nyköping
Avser renovering av fasad mot norrsidan. Våning 4 omfattas ej. Objektet är beläget på Ortvägen 1-19.
Påbyggnad av kontrollrum vid Idbäcksverket, Nyköping
Avser byggnation av ett nytt kontrollrum på taket ovanpå den befintliga kontorsdelen.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Nyköping
Planer för ca 25 inglasningar av balkonger.
Rivning- & saneringsarbeten i Nyköping
Totalentreprenaden omfattar rivning och sanering inom fastigheten Berguven 3, Marieberg. Övrig information finns i upphandlingsdokumenten.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Nyköping
Objektet är beläget på Ö. Kyrkogatan 14A-B, Skjutsaregatan 3, Ö. Kvarngatan 2-8, Kv. Jägmästaren 16 i Nyköping.
Nybyggnad av maskinhall i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri - maskinhall. Ca 200-300 kvm.
Projekteringsledare inom järnvägsteknik för program Ostlänken
Projekteringsledare inom järnvägsanläggning/järnvägsteknik i Produktionsenhet Järnvägssystem, program Ostlänken. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Nyköping
Byggstart ligger några år framåt i tiden. Kostnad kan ej anges.
Rivning/återuppbyggnad av industrihus i Nyköping
Rivning/återuppbyggnad efter brand.
Ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för ändring av byggnad för lager.
Nybyggnad av parhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av tvåbostadshus och förråd, 26 st.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byggnad för handel.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byggnad för vård (byggnad n10).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus, lokaler till lägenheter.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Rivning av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av byggnad för vård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Tillbyggnad av kyrka i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kulturändamål-kyrka.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av idrottshall i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för idrott.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av värmeverk i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning -pelletsanläggning.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus och miljöhus, miljöhus, miljöhus, miljöhus/förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Avser ändrad användning av fasad.
Ombyggnad av industrihus i Nyköping
Avser ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Rivning av skärmtak i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av skärmtak.
Rivning av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av sjökabel och sjötrafikskyltar.
Nybyggnad av regionnät i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.
Ombyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för ändring av byggnad för teknisk anläggning.
Ombyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av samlingslokal till förskola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om tillfälligt bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus/ rivning och uppförande av inglasning balkong.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till bostad för korttidsboende.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för uppfyllnad.
Nybyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av fritidshus samt installation av eldstad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för ändring av fasad, flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats.
Tillbyggnad av brygga i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av flytbrygga.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning - tillfälligt lov.
Nybyggnad av kulturhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kulturändamål.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av carport i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av carport.
Utvändigt underhåll av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av komplementbyggnad.
Nybyggnad av småbåtshamn i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av småbåtshamn.
Nybyggnad av cistern i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av fast cistern.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av fasad.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, uppsättning av skylt.
Invändig renovering av radhus i Nyköping
Renovering av bostad på grund av vattenskada.
Renovering av kyrka i Jönåker, Nyköping
Renovering av kyrka & tjärning av klockstapel samt tillgänglighetsanpassning av entré.
Ombyggnad till lägenheter i Nyköping
Ombyggnad från hemtjänst till lägenhet.
Utvändiga renoveringsarbeten på kyrka i Nyköping
Renovering av fönster och tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: