Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Tre nya plattformsspår, total sträcka ca 2 km. Anläggning och BEST.
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus. Preliminär slutbesiktning december 2021.
Nytt bostadsområde i Nyköping
Totalt planeras det för 1600 bostäder i området Nöthagen, Backastad planerar för ca 150-200 av dessa.
Ny F-6 skola på Brandholmen
Nybyggnad av koncept-skola F-6.
Ombyggnad av väg 52 till mötesfri landsväg sträckan E20-Örsta
Ca 7,6 km lång sträcka, breddning av befintlig 1+1 väg, delvis nysträckning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.
Påbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Påbyggnad med ca 50 lgh, 200 befintliga lägenheter. Del av Gruvan 13-15.
Ombyggnad av kontorshus i Nyköping
Rivning utfört av ramavtalsentreprenör sedan tidigare.
Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping
Total yta av hela området är 260 000 kvm (160 000 kvm ledigt).
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Avser uppförande av 1 punkthus i 4 våningar och 12 låghus i 2 våningar, samt miljöhus/förråd. Total BTA 9022 kvm.
Nybyggnad av bostäder på Brandkärr
Nybyggnad av radhus och friliggande villor. Ca 30 bostäder.
Nybyggnad av LSS-boende i Nyköping
Syftet med planläggningen är att ge möjlighet att bygga mindre flerbostadshus för gruppbostad, LSS-boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kommunen vill gärna ha både bostads- och hyresrätter. Sjösa 1:2. I Malmbryggshagen bygger Larsson Arkitekter tillsammans med FB Bostad, Marknadsdriv AB, SHH Bostad AB, Kiladalenhus AB och Janssons Bygg AB radhus, parhus, kedjehus och lägenheter. Projekt: 1333453 1333454 1333451 1543479 1543480
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
21 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ett 30-tal lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Stigtomta
Exploateringsprojekt på 1539949. Två radhustomter: 910888, 1546260.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Renovering av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för renovering av flerbostadshus.
Upprustning av flerbostadshus i Tystberga
Stationsvägen 7-9, Fågelvägen 1-3. Nälberga 1:145, 1:221, 1:123 och 3:1.
Nybyggnad av LSS-boende i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av LSS-boende och miljöhus & förråd (1st).
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Exploatering inför nybyggnad av bostäder vid Bråviken, Nyköping
Exploatering inför nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av råvattenledning mellan Fyrsjö och Högåsens vattenverk
Avser byggande av ca 1 mil huvudvattenledning och därmed tillhörande anordningar mellan Fyrsjö och Högåsens vattenverk, inklusive inkoppling av ny ledning till Fyrsjö och Högåsen.
Rivning/återuppbyggnad av industrihus i Nyköping
Rivning/återuppbyggnad efter brand.
Ombyggnad av sport- och rekreationsbyggnad i Nyköping
Ombyggnad av lager till padelcenter med 9 dubbelbanor, 3 singelbanor och 2 barnbanor.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för handel.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av hallbyggnad.
Nybyggnad av skidhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri/skidhall.
Ombyggnad till gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för utbildning, förskola till gruppboende.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Nyköping
Avser renovering av fasad mot norrsidan. Våning 4 omfattas ej. Objektet är beläget på Ortvägen 1-19.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor.
Trimning av trafikplats Hållet längs E4 i Nyköping
Kapacitetsåtgärder, två genomgående körfält längs med Brunnsgatan och genom en del av cirkulationsplatsen.
Rivning av skola i Nyköping
Rivning ska utföras av skolbyggnad ca 11 000 m2 samt beläggningar och utrustningar (cykelställ, bänkar mm) kring byggnaden. Efter rivning ska ytan återställas.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för kontor.
Fasadrenovering mm på Husby-Oppunda kyrka
Fasadrenovering, stenkonservering, komplettering av fönsterbågar, brandutrymning, målning in- och utvändigt.
Ombyggnad av vind i Nyköping
Inredning av 2 vindslägenheter.
Ombyggnad av verkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för verkstad.
Nybyggnad av maskinhall i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri - maskinhall. Ca 200-300 kvm.
Ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för ändring av byggnad för lager.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Nyköping
Objektet är beläget på Ö. Kyrkogatan 14A-B, Skjutsaregatan 3, Ö. Kvarngatan 2-8, Kv. Jägmästaren 16 i Nyköping.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ombyggnad av kontor till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Avser ombyggnad av lokal till 3st lägenheter.
Ny kontrollutrustning för ångturbin T8 vid Idbäcksverket, Nyköping
Avser utbyte av befintligt styrsystem, ABB SattLine/AC160, samt modernisering av övrig kontrollutrustning för ångturbin T8 Idbäcksverket.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för hotell.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av radhus och miljöhus/fastighetsförråd.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad och planlösning.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av va-anläggning.
Tillbyggnad av kyrka i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kulturändamål-kyrka.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus Bergshammars-ekeby 6:87,6:88,6:89,6:90,6:91,6:92,6:93.
Takarbeten på Husby-Oppunda kyrka
Restaurering tak och plåtdelar.
Nybyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus och enbilsgarage med förråd/carport samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av mur i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus Stavsjö 2:159,2:160.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fast cistern.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för kulturändamål.
Utvändigt underhåll av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för lager.
Utvändigt underhåll av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för utbildning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus Koggen 6,7. Inglasning av uteplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av solceller.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov, rivningslov och strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus.
Rivning av vattenverk i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för teknisk anläggning - vattenverk.
Rivning av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för utbildning.
Rivning av fritidshus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av fritidshus.
Rivning av skärmtak i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens uppförande av byggnad för lager.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för uppfyllnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation - nis 278707.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av skyltar och solceller.
Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping
Avser mindre ändring för ändrad användning av byggnad för kontor till vårdcentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: