Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 140 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Hästen 1-3 och Stoet 1-2.
Nybyggnad av äldreboende och gruppboende på Brandholmen, Nyköping
84 lägenheter varav 12 st som gruppboende enligt LSS och 72 st som äldreboende.
Nybyggnad av ridanläggning mm i Nyköping
Ridhus med stall för 45 hästar, lektions-/samlingssalar, café, utomhusarenor, rasthagar, uteboxar, stor parkering och evenemangsyta.
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Begäran om planbesked för fastigheterna Stenbäret 1 & 3 samt 6,7 & 8 i Idbäcken. Ca 8000 kvm mark.
Upprustning och ev påbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
200 befintliga lägenheter. Del av Gruvan 13-15.
Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping
Total yta av hela området är 260 000 kvm (160 000 kvm ledigt).
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
1 hus och ca 35 lägenheter
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Nybyggnad av förskola samt förråd. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Stamrenovering, värme, ventilationsinstallationer samt fasadarbete på flerbostadshus i Nyköping
Ökad omfattning! Planerat tidigt projekt. Uppskattad oklar byggstart och kostnad. Stamrenovering, ventilations, värme och fasadarbeten. 109 lägenheter. Marsvägen och Stenkullavägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Byggs på befintigt parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ombyggnad av befintligt hus till 12 lägenheter. Rivning av befintlig uthuslänga för att sedan uppföra en byggnad med 8 lägenheter.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Nyköping
Omfattande ventilationsarbeten i hela byggnaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ett 30-tal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kommunen vill gärna ha både bostads- och hyresrätter. Sjösa 1:2. I Malmbryggshagen bygger Larsson Arkitekter tillsammans med FB Bostad, Marknadsdriv AB, SHH Bostad AB, Kiladalenhus AB och Janssons Bygg AB radhus, parhus, kedjehus och lägenheter. Projekt: 1333453 1333454 1333451 1543479 1543480
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Sjösa 1:2. I Malmbryggshagen bygger Larsson Arkitekter tillsammans med FB Bostad, Marknadsdriv AB, SHH Bostad AB, Kiladalenhus AB och Janssons Bygg AB radhus, parhus, kedjehus och lägenheter. Projekt: 1333453 1333454 1333451 1543479 1543480
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Nyköping
Ombyggnad av folktandvården i Nyköping, hus N21.
Renovering av radhus i Nyköping
Även Storkvägen 48-130, Hägervägen 89-125.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Upprustning av flerbostadshus i Tystberga
Stationsvägen 7-9, Fågelvägen 1-3. Nälberga 1:145, 1:221, 1:123 och 3:1.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Tillbyggnad av utbildningslokaler.
Nytt bostadsområde i Stigtomta
Exploateringsprojekt på 1539949.
Upprustning av flerbostadshus i Nyköping
Blåklintsvägen 31-43 Kamomillgången 2-33 Mejramvägen 2-40 Sellerigången 17-54
Upprustning av flerbostadshus i Nyköping
Bomullsgången 1-15 Pappersgången 1-9
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vårdboende, lss-boende.
Nybyggnad av exploateringsområde i Stigtomta
300 meter gata med belysning. Exploatering inför bebyggelse på projekt 1204318.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Exploatering för tomter i Bergshammar, Nyköping
I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, väg samt gång- och cykelväg.
Upprustning av flerbostadshus i Nyköping
Östra Kyrkogatan 20 Östra Storgatan 14-16
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Nyköping, etapp 2
Objektet avser en förlängning av Wahlströms väg, Oldenburgs allé samt nyanläggning av Zellings väg. I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, vägar samt gång- och cykelvägar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av befintligt. Äganderätter.
Ombyggnad till lägenhet i Nyköping
Residensvåning för landshövdingen. Ombyggnad av mottagningskök och option på ombyggnad för lägenhet.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Ombyggnad av vindslägenheter i Nyköping
Ombyggnad av 3 vindsvåningslägenheter.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Nyköping
Fönsterbyte och eventuellt fasadarbete på byggnad n6-n7.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Nyköping
Gäller 3 huskroppar som kommer troligen utföras i 3 säsonger(etapper)
Installation av FTX-ventilation samt fjärrvärme i flerbostadshus i Nyköping
Avser montering av fjärrvärme, kulvertdragning samt byte av ventilation.
Ombyggnad av vind i Nyköping
Inredning av 2 vindslägenheter.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Nyköping
Fönsterbyte kommer att utföras under 2018 i två hus, Höglundavägen 31–37 & 39–45 med totalt 76 lägenheter.
Byte av tak på kontor i Nyköping
Ca 1000 kvm, nya takstolar, råspont + papp, bandtäckning med plåt
Nybyggnad av tvätthall i Nyköping
Ca 160kvm tvätthall med 4 bås.
Utbyggnad av golfbana mm i Nyköping
Området kan bebyggas med de faciliteter som krävs för drift av en golfanläggning (klubbhus, reception, förråd mm). Tillfällig vistelse, så som hotell, vandrarhem eller liknande, ingår också i markanvändningen besöksanläggning, golfbana.
Sanering av mark i Nyköping
Sanering uppdelade i två projekt, det andra på: 1206584.
Sanering av mark i Nyköping
Sanering uppdelade i två projekt, det andra på: 1528803.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Uppförande av byggnad för kontor.
Nybyggnad av solceller på kontorshus, Nyköpingshem AB
Nybyggnad av solcellsanläggning på Nyköpingshem egna kontor.
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Uppförande av två byggnader för LSS-boende.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Tillbyggnad av byggnad för industri.
Ombyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för industri.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor.
Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för vård.
Ombyggnad av skola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till skollokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vård (lss).
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel/verkstad.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till dagverksamhet lss, Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till kontor Ansökan om bygglov för ändrad användning av stall Bogsta-hässelby 1:6.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för inredning av vind i flerbostadshus samt tillbyggnad.
Tillbyggnad av bilverkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för bilservice.
Tillbyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för hotell.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri, skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad /redskapsförråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: