Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt förbigångsspår i Katrineholm
Utbyggnad av förbigångsspår öster om Katrineholm C, totalt ca 1600 meter.
Nybyggnad av F-6 skola i Katrineholm
Avser F-6 skola för ca 630 elever.
Nybyggnad av sjukhus i Katrineholm
Rivning på 1498477.
Nybyggnad av parkeringshus i Katrineholm
Ca 237 platser, 2-3 plan i suterräng.
Nytt bostadsområde i Katrineholm
10 villatomter samt ca 14 lägenheter. Totalt inom planområdet ges möjlighet till ca 100 nya bostäder i form av villor, rad/kedjehus och lägenheter samt en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Nybyggnation av flerbostadshus i Kv Pantern 2, Katrineholms Kommun.
Om- och nybyggnad av slamhantering vid avloppsreningsverk i Katrineholm
Fas 1 ska påbörjas omgående efter kontraktstecknande. Entreprenadarbetena får påbörjas när beställningsskrivelse för fas 2 är undertecknas av båda parter.
Nytt bostadsområde i Katrineholm
Totalt inom planområdet ges möjlighet till ca 100 nya bostäder i form av villor, rad/kedjehus och lägenheter samt en förskola.
Nybyggnad av trygghetsboende i Katrineholm
Linnévägen/Drottninggatan.
Nybyggnad av padelhall i Katrineholm
Nybyggnad av padelhall i Katrineholm.
Ny- & tillbyggnad av skola i Katrineholm
Ansökan om bygglov för återuppbyggnad av skolbyggnad på ny fastighet.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
Tillbyggnad av befintlig förskola från 3 avdelningar till 7 eller 8 avdelningar.
Ombyggnad av korsning i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2015-2017. De ska lägga om en busslinje och göra en anslutning för bussar.
Uppförande av mobilt reservkraftverk i Katrineholm
Avser inköp av ett mobilt reservkraftverk med tillhörande garantiservice samt utbildning vid leverans till Katrineholms kommun.
Inredning av vind till kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vindsförråd till kontor.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Katrineholm
Ny huvudentré till kulturhuset Ängeln.
Kanalisation för stadsnätsförbindelse, Katrineholms landsbygd
Oklart om detta blir aktuellt. Avbruten upphandling! Avser utförandeentreprenörer. Schakt, förläggning av kanalisation samt inmätning av stamnätsförbindelse för fiber på Katrineholms landsbygd. Uppskattad start och kostnad.
Omlägg av tak samt montering av solceller på idrottshall i Katrineholm
Omlägg av tak samt installation av solceller.
Ny vattenreningsanläggning på sjukhus i Katrineholm
Avser stationärt moduluppbyggt vattenreningsverk till Kullbergska sjukhuset.
Nybyggnad av utbildningslokal i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av utbildningslokaler, förråd och plank samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av veterinärstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av planlösning i befintlig lokal för ändrad användning från utbildningslokal till veterinärklinik.
Ombyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnation av skolsalar till kontor samt byte av ventilationsaggregat i skolbyggnad/kontor.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning av befintlig station samt nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd till bilhall/verkstad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad/utvändig ändring av balkonger.
Nybyggnad av sophus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för två stycken miljöbodar vid sköldinge skola.
Utvändigt underhåll av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring med ny entré samt port på industri-/lagerbyggnad, Gjuteriet 21,23.
Ombyggnad av samlingslokal i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring, tillbyggnad och ombyggnad av offentlig lokal.
Tillbyggnad av sjukhus i Katrineholm
Ansökan om bygglov av nybyggnad för byggnad för kraftförsörjning / reservkraft till sjukhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av befintliga balkonger i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av fyra balkonger i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av yttervägg på altan för radhus på säbygatan 21.
Ombyggnad av markanläggning i Katrineholm
Ansökan om bygglov för marklov, ändring av marknivån på grusad yta.
Nybyggnad av garage i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 st cykelgarage samt bollplank vid flerbostadshus oddergatan 36-38.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av aktivitetspark på befintlig grusplan.
Nybyggnad av bastu i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bastubyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av carport i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport till respektive lägenhet i två radhuslängor som är under uppförande.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en enklare bod för förvaring av tre sopkärl (tegnérvägen 38, linnévägen 43, jägaregatan 24).
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en enklare bod för förvaring av tre sopkärl.
Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus (skrittvägen 1).
Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad inom trolldalen 1:15.
Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av mast i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast för kameraövervakning av industriområdet.
Nybyggnad av sophus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöbod vid kts.
Nybyggnad av sophus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation vid pilängen-björkvik, Jönåkers Häradsallmänning 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av visningshus/torp.
Ombyggnad av kursgård i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från skolverksamhet till kursgårdsverksamhet med övernattning.
Ombyggnad av markanläggning i Katrineholm
Ansökan om bygglov/marklov för ändring av marknivån vid djulökvarnsvägen Djulö 1:260,1:256.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om rivning samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Katrineholm
Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser för allmänt bruk.
Renovering av vattenledning i Katrineholms kommun
Del av Vasavägen och Fabriksgatan.
Byte av Mavatank på Pc Öster, Katrineholm
Hetvattencentralen (PC Öster) byggdes i början av 1980-talet. Dess matarvattentank har nu korroderat och därför avser man att byta ut den till en likadan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: