Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola i Katrineholm
Avser F-6 skola för ca 630 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laggarhult
Lofthus, radhus och parhus.
Nybyggnad av sjukhus i Katrineholm
Rivning på 1498477.
Integrerat brounderhåll i Södermanlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll 2019-2023.
Nybyggnad av parkeringshus i Katrineholm
Ca 251 platser, 2-3 plan i suterräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Nybyggnad av 32 st bostäder.
Rälsbyte på järnväg mellan Katrineholm-Simonstorp
13,4 km rälsbyte mellan Katrineholm-Simonstorp samt 11,4 km ballastrening mellan Strångsjö-Simonstorp (inklusive Åby).
Nybyggnad av gruppboende i Katrineholm
6 lgh + 1 personalbostad.
Nybyggnad av förskola i Katrineholm
Optionsprojekt från projekt: 1458732
Ombyggnad av sjukhus i Katrineholm
Medicinsk Fysik och Teknik, Plan 2.
Ombyggnad av äldreboende i Katrineholm
Ombyggnad av kök till 8 lägenheter.
Nybyggnad av konstgräs i Katrineholm
Anläggande av konstgräsplan i Värmbol.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
2 nya förskoleavdelningar och ett fläktrum planeras. Tidigare Friggagatans förskola.
Ombyggnad av gata i Katrineholm, etapp 2
Avser Eriksbergsvägen mellan Djulögatan och Linnévägen.
Byggledning/utsättning avseende vägmarkering i Södermanlands län (D)
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Rivning av brandstation i Katrineholm
Nybyggnationen: 1353149
Rivning av sjukhus i Katrineholm
Rivning inför nybyggnad på 1498481.
Ombyggnad av ventilation i tennishall i Katrineholm
Ventilationsarbete och tillbyggnad på 40 kvm. Ur investeringsbudget 2015-2017.
Utbyte av hissar på Regionsjukhuset Karsudden, Katrineholm
Utbyte av 4 st hissar befintliga linhissar med maskinutrustning inkl apparatskåp i maskinrum över hisschakt till nya maskinrumslösa linhissar samt ombyggnad av 1 st befintlig linhiss med utbyte bla maskinutrustning inkl apparatskåp i maskinrum över hisschakt mm. på Regionssjukhuset Karsudden, Katrineholm.
Ombyggnad av park i Katrineholm
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2021. Dränering, tillbyggnad och utomhusdisk.
Nybyggnad av pumpstation i Forssjö, Katrineholm
Avser byggnation av ny pumpstation till ett nytt exploateringsområde på Ragnars gärde i utkanten av Forssjö, ca 1 mil sydöst om Katrineholm.
Förnyelse av spillvattenledningar i Katrineholm
Kommer att utföras med konventionell schakt (grävning) och med infodring av ledningar.
Tak- och fasadrenovering på Stinsbostaden i Katrineholm
Stinsbostaden är samtida med stationsbyggnaden och uppfördes under 1860-talet. Byggnaden är q-märkt i detaljplanen. Entreprenaden omfattar i huvudsak: Stinsbostaden. Ny fasadputs. Byte av fönster i fasad Byte av tak fr.o.m. underlagspapp t.o.m. bandtäckt plåt. Nya taksäkerhetsanordningar. Ny takavvattning. Isolering av bef skärmtak fasad söder samt ny klimatsskärm av glaspartier enl. ritning. (Entreparti fasad norr berörs ej.) Komplementbyggnad: Byte av tak fr.o.m. underlagspapp t.o.m. bandtäckt plåt. Avfärgning fasad lika Stinsbostaden.
Tak- och fasadrenovering på Dovhjorten i Katrineholm
Objektet är Dovhjorten 2 i Katrineholm. Byggnaden inrymmer kontor samt affärsverksamhet. Entreprenaden omfattar i huvudsak: Ny avfärgning av fasadputs. Byte av samtliga fönster och en dörr i fasad. Byte av tak fr.o.m. underlagspapp t.o.m. takpannor och bandtäckt plåt. Rivning och lagning fasad efter gamla ventiler före avfärgning. Nytt skärmtak fasad söder. Demontering och igensättning källarfönster före avfärgning. Fräsning och lagning betongytor på utvändig trappa.
Nybyggnad av gruppbostad i Katrineholm
Nybyggnad av LSS-boende Gruppbostad.
Nybyggnad av radhus i Katrineholm
Nybyggnad av radhus samt flerbostadshus.
Ombyggnad av personallokal i Katrineholm
Ändrad användning i form av inredande av personal- och kontorsutrymme med entresol.
Invändigt underhåll av kontor i Katrineholm
Invändigt underhåll, ombyggnad.
Ombyggnad av lokaler i Katrineholm
Invändigt underhåll, ombyggnad.
Inre renovering i Nävertorps kyrka, Katrineholm
Lagning av sprickbildning, rengöring och avfärgning.
Nybyggnad av kallager i Katrineholm
Nybyggnad av kallager.
Ombyggnad av skärmtak i Katrineholm
Höjning av bef. skärmtak på servicestation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Installation av solcellsanläggning på fastighetens takyta på flerbostadshus.
Ombyggnad av tennishall i Katrineholm
Ändrad användning av lager till padeltennisbana.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Tillbyggnad och inglasning av samtliga befintliga balkonger i flerbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Katrineholm
Nybyggnad av skärmtak vid Finjas Fabrik.
Nybyggnad av skärmtak i Katrineholm
Nybyggnation av skärmtak/carport.
Nybyggnad av nätstation i Katrineholm
Nybyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Katrineholm
Takbyte till svart kulör på enbostadshus.
Renovering av kanotbana i Djulösjön, Katrineholm
Marin entreprenad. Objektet avser renovering av kanotbana i Djulösjön. Befintlig kanotbana är helt och fullt under vattenytan på varierande djup.
Fasadrenovering mm på flerbostadshus i Katrineholm
Utvändig ändring av balkonger, skärmtak samt färgbyte på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Utvändig ändring för inglasning av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: