Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Bie-Alberga(Stora Sundby)
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till 25 km mötesfri landsväg. Anpassning av busshållplatser, viltstängsel samt bullerskyddsåtgärder. Ny förbifart vid samhället Äs, 2 st nya broar. Skydd av Mo vattentäkt i Äs.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Katrineholm
För 1300 elever. Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad till 2+1 väg mellan Katrineholm-Bie
Projektet avser ombyggnad befintlig väg till 10 km mötesfri landsväg. Separat enklare gc-väg med en planskild passage under väg 56 vid Strängstorp. Viltstängsel längs hela sträckan samt bullerskyddsåtgärder.
Nybyggnad av sjukhus i Katrineholm
Rivning på 1498477.
Nybyggnad av parkeringshus i Katrineholm
Ca 237 platser, 2-3 plan i suterräng.
Energioptimering vid Backavallen samt nybyggnad av omklädningsrum i Katrineholm
Nybyggnad av omklädningsrum samt energioptimering.
Nybyggnad av idrottshall i Katrineholm
Ny idrottshall vi Skogsborgsskolan.
Nybyggnad av kontor & lagerlokaler i Katrineholm
Nybyggnad av paketterminal/lagerbyggnad med vidhängande kontor och personalbyggnad. Nyproduktionen omfattar en anläggning om cirka 2 000 kvadratmeter med tillhörande kontorsytor samt uppställnings- och rangerytor.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
140 nya bostäder planeras på Duvestrand.
Ombyggnad till bostäder i Katrineholm
Ombyggnation av f.d. hotellet till bostadslägenheter.
Ny- & tillbyggnad av skola i Katrineholm
Ansökan om bygglov för återuppbyggnad av skolbyggnad på ny fastighet.
Nybyggnad av padelhall i Katrineholm
Nybyggnad av padelhall i Katrineholm.
Inredning av vind till kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vindsförråd till kontor.
Ombyggnad av korsning i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2015-2017. De ska lägga om en busslinje och göra en anslutning för bussar.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Katrineholm
Ny huvudentré till kulturhuset Ängeln.
Kanalisation för stadsnätsförbindelse, Katrineholms landsbygd
Oklart om detta blir aktuellt. Avbruten upphandling! Avser utförandeentreprenörer. Schakt, förläggning av kanalisation samt inmätning av stamnätsförbindelse för fiber på Katrineholms landsbygd. Uppskattad start och kostnad.
Tillbyggnad av sjukhus i Katrineholm
Ansökan om bygglov av nybyggnad för byggnad för kraftförsörjning / reservkraft till sjukhus.
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Valla
Byte av befintliga vatten- och spillvattenledningar i Sturevägen, mellan Smedjegatan och Fredsgatan i Valla, Katrineholm.​ Ledningarna kommer att bytas ut med konventionell schaktning (grävning).
Ombyggnad av ventilation på biografen i Katrineholm
Entreprenaden omfattar projektering och installation till en fullt färdig och drifttagen luftbehandlingsanläggning för hela cinemascenens lokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Tillbyggnad av industrihall.
Ombyggnad av veterinärstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av planlösning i befintlig lokal för ändrad användning från utbildningslokal till veterinärklinik.
Ombyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnation av skolsalar till kontor samt byte av ventilationsaggregat i skolbyggnad/kontor.
Nybyggnad av utbildningslokal i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av utbildningslokaler, förråd och plank samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av visningshus/torp.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av befintliga balkonger i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av fyra balkonger i flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Katrineholm
Ansökan om bygglov för marklov, ändring av marknivån på grusad yta.
Nybyggnad av garage i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 st cykelgarage samt bollplank vid flerbostadshus oddergatan 36-38.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av aktivitetspark på befintlig grusplan.
Nybyggnad av bastu i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bastubyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av carport i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport till respektive lägenhet i två radhuslängor som är under uppförande.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en enklare bod för förvaring av tre sopkärl (tegnérvägen 38, linnévägen 43, jägaregatan 24).
Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus (skrittvägen 1).
Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad inom trolldalen 1:15.
Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av mast i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast för kameraövervakning av industriområdet.
Nybyggnad av sophus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöbod vid kts.
Nybyggnad av sophus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation vid pilängen-björkvik, Jönåkers Häradsallmänning 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning av befintlig station samt nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd till bilhall/verkstad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring med ny entré samt port på industri-/lagerbyggnad, Gjuteriet 21,23.
Ombyggnad av samlingslokal i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring, tillbyggnad och ombyggnad av offentlig lokal.
Ombyggnad av markanläggning i Katrineholm
Ansökan om bygglov/marklov för ändring av marknivån vid djulökvarnsvägen Djulö 1:260,1:256.
Nybyggnad av parkeringsplats i Katrineholm
Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser för allmänt bruk.
Ombyggnad av kursgård i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från skolverksamhet till kursgårdsverksamhet med övernattning.
Utvändigt underhåll av lägenhet i Katrineholm
Inglasning av 5 st lägenheter i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av altan i Katrineholm
Inglasning av balkong i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Katrineholm
Rivning av bef. garage och uppföra ett nytt med samma placering.
Nybyggnad av carport i Katrineholm
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av kallförråd i Katrineholm
Nybyggnad av kallförråd med cykelrum samt fem cykeltak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Katrineholm
Utvändig ändring av industri- lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av altan i Katrineholm
Utvändig ändring för inglasning av 3 balkonger i flerbostadshus.
Renovering av vattenledning i Katrineholms kommun
Del av Vasavägen och Fabriksgatan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: