Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Katrineholm
För 1300 elever. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Hyresrätter. Nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter samt två garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laggarhult
Nybyggnad flerbostadshus, radhus och parhus.
Nybyggnad av sjukhus i Katrineholm
Rivning på 1498477.
Nybyggnad av parkeringshus i Katrineholm
Ca 251 platser, 2-3 plan i suterräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Nybyggnad av 32 st bostäder.
Om- och nybyggnad av slamhantering vid avloppsreningsverk i Katrineholm
Fas 1 ska påbörjas omgående efter kontraktstecknande. Entreprenadarbetena får påbörjas när beställningsskrivelse för fas 2 är undertecknas av båda parter.
Nybyggnad av kontor & lagerlokaler i Katrineholm
Nybyggnad av paketterminal/lagerbyggnad med vidhängande kontor och personalbyggnad. Nyproduktionen omfattar en anläggning om cirka 2 000 kvadratmeter med tillhörande kontorsytor samt uppställnings- och rangerytor.
Nybyggnad av gruppboende i Katrineholm
6 lgh + 1 personalbostad.
Nybyggnad av gruppbostad i Katrineholm
Nybyggnad av LSS-boende Gruppbostad.
Renovering av VA-ledningar i Katrineholms och Flens kommuner
Objektet avser renovering av: 110 meter spillvattenledning Ø 300 Btg och 385 meter spillvattenledning Ø 400 Btg, Björklidsvägen i Flen, 69 meter spillvattenledning Ø 150 Btg, Oktobervägen i Flen, 217 meter dagvattenledning Ø 225 Btg och 3 m dagvattenledning Ø 200 PVC, Västgötagatan i Katrineholm samt 1279 meter spillvattenledning Ø 225 Btg, 32 m spillvattenledning Ø 174 PP, samt 21 stycken spillvattenserviser med en uppskattad totallängd på ca 275 m, Sandvik 1 i Björkvik, Katrineholm.
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder i Södermanlands län mfl
Omfattar ca 100 hållplatslägen i Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län. Åtgärderna innebär bland annat att tillgänglighetsanpassa hållplatser, gånganslutningar samt pendlar- och cykelparkeringar.
Inredning av vind till kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vindsförråd till kontor.
Ombyggnad av ventilation på biografen i Katrineholm
Entreprenaden omfattar projektering och installation till en fullt färdig och drifttagen luftbehandlingsanläggning för hela cinemascenens lokaler.
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Valla
Byte av befintliga vatten- och spillvattenledningar i Sturevägen, mellan Smedjegatan och Fredsgatan i Valla, Katrineholm.​ Ledningarna kommer att bytas ut med konventionell schaktning (grävning).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Utvändig fasadändring av flerbostadshus, nya balkonger.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Tillbyggnad av industrihall.
Nybyggnad av garage i Katrineholm
Rivning av bef. garage och uppföra ett nytt med samma placering.
Tillbyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av carport i Katrineholm
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av industrihus i Katrineholm
Nybyggnad av industri för uppfödning av kycklingar.
Nybyggnad av kallförråd i Katrineholm
Nybyggnad av kallförråd med cykelrum samt fem cykeltak.
Utvändigt underhåll av lägenhet i Katrineholm
Inglasning av 5 st lägenheter i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av altan i Katrineholm
Inglasning av balkong i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Katrineholm
Utvändig ändring av industri- lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av altan i Katrineholm
Utvändig ändring för inglasning av 3 balkonger i flerbostadshus.
Markarbeten vid bostäder i Katrineholm
Objektet avser markarbeten samt uppförande av cykeltak, förråd och underjordsbehållare för sophantering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: