Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Katrineholm
ca 20 stycken ombyggnationer och 2 stycken nybyggnationer på 6-7 år. Ncc har kontrakt med landstinget till 2023.
Nybyggnad av F-6 skola i Katrineholm
Avser F-6 skola för ca 630 elever. Detaljplanen beräknas vara klar i juni 2019.
Rälsbyte på järnväg mellan Katrineholm-Simonstorp
13,4 km rälsbyte mellan Katrineholm-Simonstorp samt 11,4 km ballastrening mellan Strångsjö-Simonstorp (inklusive Åby).
Nybyggnad av flerbostadshus i Laggarhult
Lofthus, radhus och parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Omfattar ett ca 4200 m2 stort markområde
Stamrenovering i flerbostadshus i Katrineholm
Vingåkersvägen 23-27 samt Bjurtorpsgatan 2-6.
Nybyggnad av förskola i Katrineholm
Nybyggnad av förskola i kv Örnen 3.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
2 nya förskoleavdelningar planeras.
Nytt kemilaboratorium på sjukhus i Katrineholm
Tillbyggnad av K6 med glasgång mellan K2 och K8. Invändig rivning.
Ombyggnad av sjukhus i Katrineholm
Medicinsk Fysik och Teknik, Plan 2.
Nybyggnad av gruppboende i Katrineholm
6 lgh + 1 personalbostad.
Nybyggnad av konstgräs i Katrineholm
Anläggande av konstgräsplan i Värmbol.
Nybyggnad av exploateringsområde i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2014-2016.
Ombyggnad till gångfartsområde i Katrineholm
En gata där bilar, cyklister och gående transporteras ungefär lika fort.
Renovering av idrottshall i Katrineholm
Renovering av tennis-, gymnastik- och boulehallen.
Inredning av vind till kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vindsförråd till kontor.
Tillbyggnad av biograf i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av biosalong.
Ombyggnad av konstgräs i Katrineholm
Utbyte av konstgräs på Backavallen.
Ombyggnad av gata i Katrineholm
Ombyggnad av Köpmangatan till gångfartsområde
Byte av våttransportör och asktransportör på kraftvärmeverk i Katrineholm
Projektet består av utbyte av befintligt våtbad (asktransportör) i rostfritt material, samt utbyte av befintlig asktransportör (fördelningsskrapa) i askhuset i rostfritt material. Avser Panna 6.
Nybyggnad av tankstationer för biogas i Katrineholm
Objektet avser leverans och installation av en komplett driftfärdig kompressorstation för fordonsgas inkl. konstruktion, all erforderlig installation, driftsprov och material.
Ombyggnad till omklädningsrum i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad i källare och på plan 1, ny utformning av omklädning och kontor.
Utvändigt underhåll av affärshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnation av entré från skjutdörrar till en karusell för att minska på energikostnader Djupet 3.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Katrineholm
Ombyggnad av befintliga lokaler till 4-5 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av kontor Humlen 10.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus (tilläggsisolering), takbyte (betongpannor som befintligt), fönsterbyte (utseendemässigt lika som befintligt) Staren 8.
Nybyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri- /lagerbyggnad, utbildningslokal samt plank Gersnäs 3:16.
Nybyggnad av affärshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och båtbrygga samt ombyggnad av befintligt bastuhus Hålbonäs 1:43.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ommålning av befintlig station.
Tillbyggnad av gäststuga i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av gäststuga, se bygg.2016.294.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av nätstation i Katrineholm
Ansökan om byggnadslov för nybyggnad av kopplingsskåp för högspänningskabel hks8033.
Nybyggnad av driftledning i Katrineholm
Ansökan om strandskyddsdispens för fiberkabelförläggning Asplund 1:1.
Nybyggnad av driftledning i Katrineholm
Ansökan om strandskyddsdispens för fiberkabelförläggning.
Nybyggnad av nätstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kopplingsskåp för högspänningskabel hks8032.
Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod till fiberutbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t854.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t856.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t857.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t859.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t860.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t861.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t862.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t863.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t865.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t992.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två brunnsöverbyggnader.
Nybyggnad av carport i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tält och carport.
Ombyggnad av parkeringsplats i Katrineholm
Ansökan om bygglov för iordningställande av parkeringsplats.
Ombyggnad av vårdbostad i Katrineholm
Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd avseende brandskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: