Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Bie-Alberga(Stora Sundby)
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till 25 km mötesfri landsväg. Anpassning av busshållplatser, viltstängsel samt bullerskyddsåtgärder. Ny förbifart vid samhället Äs, 2 st nya broar. Skydd av Mo vattentäkt i Äs.
Ombyggnad till 2+1 väg mellan Katrineholm-Bie
Projektet avser ombyggnad befintlig väg till 10 km mötesfri landsväg. Separat enklare gc-väg med en planskild passage under väg 56 vid Strängstorp. Viltstängsel längs hela sträckan samt bullerskyddsåtgärder.
Nybyggnad av F-6 skola i Katrineholm
Avser F-6 skola för ca 630 elever. Miljöbyggnad Silver.
Om- & tillbyggnad av skola i Katrineholm
Tillbyggnad av skolbyggnad som ska byggas ihop med tre befintliga huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Avser nybyggnad av 24st hyreslägenheter.
Nybyggnad av idrottshall i Katrineholm
Ny idrottshall vid Skogsborgsskolan.
Ny sporthall vid skola i Katrineholm
Objektet avser tillbyggnad av befintlig idrottshall med en ny hall med en spelyta på 40 x20 m. Samt ombyggnad av lekytor och parkeringsplatser med tillhörande mark, infarter och utfarter. Byggnaden skall uppföras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av trygghetsboende i Katrineholm
Linnévägen/Drottninggatan.
Stambyte i flerbostadshus i Katrineholm
Avser ombyggnad av badrum i de flesta lägenheter. Utbyte av avlopps-, KV, VV och VVC-ledningar, även i kök. Kanalrensning samt byte frånluftsfläktar och spiskåpor inkl injustering frånluft. Samtliga frånluftsdon byts ut. Utbyte av samtliga ventiler och termostater på radiatorerna. Injustering av värme skall göras. Proppskåp byts ut i samtliga lägenheter mot automatsäkringar med jordfelsbrytare som betjänar alla grupper samt integrerad ringklocka.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Avser nybyggnad av 16st bostäder i 4 hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter.
Ventilationsombyggnad i omformarstation i Sköldinge
Ombyggnad ventilationsanläggning, förstärkning av skalskydd samt uppförande av solskydd.
Renovering av VA-ledningar i Katrineholms och Flens kommuner
Objektet avser renovering av inloppsledning till Flens reningsverk samt renovering av spillvattenledningar vid Kanntorpsvägen, Hantverkargatan, Vingåkersvägen och Ringvägen i Katrineholms kommun.
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder i Södermanlands län mfl
Åtgärderna innebär bland annat att tillgänglighetsanpassa hållplatser, gånganslutningar samt pendlar- och cykelparkeringar.
Nybyggnad av allaktivitetspark i Katrineholm
Aktivitetspark med möjligheter till flera olika bollsporter, ytor för cirkelträning och löpning samt en hinderbana.
Rivning av brandstation i Katrineholm
Nybyggnationen: 1353149.
Nybyggnad av cykelbana i Katrineholm
Avser förbättring av trafikmiljön på Läroverksgatan genom en ny cykelbana genom att göra gångbanan bredare, bygga en cykelöverfart på cykelstråket längs Linnévägen (över Läroverksgatan), binda ihop cykelstråket längs Drottninggatan med Järvenskolan genom ett bredare övergångsställe och en cykelöverfart, och bygga om och tillgänglighetsanpassa busshållplatsen vid Läroverksgatan.
Ny GC-väg mm i Katrineholm
Avser förbättring av trafikmiljön på Sveavägen genom att bygga farthinder i form av busskuddar vid hållplatsen på Sveavägen, bygga nytt övergångsställe och cykelpassage över Sveavägen, och bygga en upphöjd gång- och cykelbana över Johannes stenbergs plan.
Renovering av Lerbo kyrka
Renovering av träputsfasad.
Tillbyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändrad användning till restaurang.
Ombyggnad av butik i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändring av verksamhetsbyggnad, växthus, förråd, staket, gårdsbutik.
Rivning av skyddsrum i Katrineholm
Ansökan om rivningslov av kontor- och förrådslokaler (skyddsrum).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkong.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, väderskydd för redskap.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Fasadmålning på tennishall i Katrineholm
Fasadmålning tennishallen.
Upprustning av kök i Katrineholm
Upprustning av kök.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: