Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Katrineholm
Ny stadsdel med 350 nya bostäder planeras i Katrineholm.
Nybyggnad av äldreboende i Katrineholm
Tillagningskök för 600 måltider per dag. Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad till 2+1 väg mellan Katrineholm-Bie
Projektet avser ombyggnad befintlig väg till 10 km mötesfri landsväg. Separat enklare gc-väg med en planskild passage under väg 56 vid Strängstorp. Viltstängsel längs hela sträckan samt bullerskyddsåtgärder.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Katrineholm
För 1300 elever. Miljöbyggnad Silver.
Nytt bostadsområde i Katrineholm
Totalt inom planområdet ges möjlighet till ca 100 nya bostäder i form av villor, rad/kedjehus och lägenheter samt en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laggarhult
Lofthus, radhus och parhus.
Nybyggnad av brandstation i Katrineholm
Avser nybyggnad av brandstation på del av fastigheten Gersnäs 3:8 utmed väg 56 vid Katrineholms norra rondell. Fastigheten kommer att ligga i direkt anslutning till Västra Södermanlands Räddningstjänst övningsfält. Sunda hus.
Integrerat brounderhåll i Södermanlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Katrineholm
Ca 251 platser, 2-3 plan i suterräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Nybyggnad av 32 st bostäder.
Rälsbyte på järnväg mellan Katrineholm-Simonstorp
13,4 km rälsbyte mellan Katrineholm-Simonstorp samt 11,4 km ballastrening mellan Strångsjö-Simonstorp (inklusive Åby).
Stambyte och renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Katrineholm
Vingåkersvägen 23-27 samt Bjurtorpsgatan 2-6. Avser ombyggnad av badrum och wc i de flesta lägenheter. Utbyte av avlopps-, KV, VV och VVC-ledningar, även i kök. Kanalrensning samt byte frånluftsfläktar och spiskåpor inkl injustering frånluft. Samtliga frånluftsdon byts ut. Utbyte av samtliga termostater på radiatorerna. Injustering av värme skall göras. Proppskåp byts ut i samtliga lägenheter mot automatsäkringar med jordfelsbrytare som betjänar alla grupper samt integrerad ringklocka. Tilläggsisolering vindar.
Nybyggnad av butik i Katrineholm
Ametisten. Del av Lövåsen 3:1.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
140 nya bostäder planeras på Duvestrand.
Nybyggnad av förskola i Katrineholm
Nybyggnad av förskola i kv Örnen 3.
Nybyggnad av förskola i Katrineholm
Optionsprojekt från projekt: 1458732
Ombyggnad av sjukhus i Katrineholm
Medicinsk Fysik och Teknik, Plan 2.
Ombyggnad av gata i Katrineholm, etapp 1
Avser sträckorna Vasavägen-Fredsgatan och Vasavägen-Djulögatan.
Renovering av simhall i Katrineholm
800 till 900 kvm renovering av bassäng.
Ombyggnad av äldreboende i Katrineholm
Ombyggnad av kök till 8 lägenheter.
Nybyggnad av konstgräs i Katrineholm
Anläggande av konstgräsplan i Värmbol.
Ombyggnad till gångfartsområde i Katrineholm
En gata där bilar, cyklister och gående transporteras ungefär lika fort.
Ombyggnad av ventilation i tennishall i Katrineholm
Ventilationsarbete och tillbyggnad på 40 kvm. Ur investeringsbudget 2015-2017.
Utbyte av hissar på Regionsjukhuset Karsudden, Katrineholm
Avser utbyte av 5 hissar på Regionssjukhuset Karsudden, Katrineholm.
Ombyggnad av värme och ventilation i flerbostadshus i Katrineholm
Konvertering till vattenburen fjärrvärme och anpassningar av ventilation.
Ombyggnad av konstgräs i Katrineholm
Utbyte av konstgräs på Backavallen.
Byte av våttransportör och asktransportör på kraftvärmeverk i Katrineholm
Projektet består av utbyte av befintligt våtbad (asktransportör) i rostfritt material, samt utbyte av befintlig asktransportör (fördelningsskrapa) i askhuset i rostfritt material. Avser Panna 6.
Nybyggnad av pumpstation i Forssjö, Katrineholm
Avser byggnation av ny pumpstation till ett nytt exploateringsområde på Ragnars gärde i utkanten av Forssjö, ca 1 mil sydöst om Katrineholm.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
2 nya förskoleavdelningar planeras.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Tillbyggnad av industribyggnad och lagerbyggnad.
Rivning av garage i Katrineholm
Rivning av garage.
Nybyggnad av plank i Katrineholm
Rivning av mur samt uppbyggnad av plank.
Inre renovering i Nävertorps kyrka, Katrineholm
Lagning av sprickbildning, rengöring och avfärgning.
Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: