Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Katrineholm
För 1300 elever. Miljöbyggnad Silver.
Om- & tillbyggnad av skola i Katrineholm
Tillbyggnad av skolbyggnad som ska byggas ihop med tre befintliga huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Avser nybyggnad av 24st hyreslägenheter.
Ny sporthall vid skola i Katrineholm
Objektet avser tillbyggnad av befintlig idrottshall med en ny hall med en spelyta på 40 x20 m. Samt ombyggnad av lekytor och parkeringsplatser med tillhörande mark, infarter och utfarter. Byggnaden skall uppföras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av trygghetsboende i Katrineholm
Linnévägen/Drottninggatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter.
Ombyggnad till bostäder i Katrineholm
Ombyggnation av f.d. hotellet till bostadslägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Katrineholm
Avser ombyggnad av badrum i de flesta lägenheter. Utbyte av avlopps-, KV, VV och VVC-ledningar, även i kök. Kanalrensning samt byte frånluftsfläktar och spiskåpor inkl injustering frånluft. Samtliga frånluftsdon byts ut. Utbyte av samtliga ventiler och termostater på radiatorerna. Injustering av värme skall göras. Proppskåp byts ut i samtliga lägenheter mot automatsäkringar med jordfelsbrytare som betjänar alla grupper samt integrerad ringklocka.
Ombyggnad av gruppbostad i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnation av kontorslokaler till gruppbostad lss-boende.
Ventilationsombyggnad i omformarstation i Sköldinge
Ombyggnad ventilationsanläggning, förstärkning av skalskydd samt uppförande av solskydd.
Nybyggnad av fördelningsstation i Katrineholms kommun
Tekniska Verken Katrineholm Nät AB avser att uppföra en ny 24 kV fördelningsstation K996 24 kV på fastigheten Talgoxen 2 i Katrineholms kommun.
Ombyggnad av ventilation mm. förskola i Katrineholm
Byte av ventilation. Renovering av invändiga ytskikt.
Nybyggnad av fördelningsstation i Katrineholms kommun
Tekniska Verken Katrineholm Nät AB avser att uppföra en ny 20 kV fördelningsstation MT16 Laggarhult 20 kV i Katrineholms kommun.
Nybyggnad av pumpstation i Katrineholm
Totalentreprenaden omfattar projektering, anläggning och anslutning av en ny pumpstation, renovering av tryckledning på 350 m och rivning av befintlig pumpstation.
Nybyggnad av allaktivitetspark i Katrineholm
Aktivitetspark med möjligheter till flera olika bollsporter, ytor för cirkelträning och löpning samt en hinderbana.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Katrineholm
Ny huvudentré till kulturhuset Ängeln.
Byte av fönster på kontor i Katrineholm
Entreprenaden omfattar i huvudsak: Byte av 82 st fönster till nya, byte av 1 st entrédörr till ny, ny drevning, kompletteringar av nya plåtbeslag på utsida samt komplettering av foderlister och målning på insida.
Utvändigt underhåll av polisstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för fasadändring och tillbyggnad med skärmtak på polishus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av balkonger i flerbostadshus.
Tillbyggnad av idrottshall i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändrad användning till restaurang.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Katrineholm
Byte av värmepumpar i 2 flerbostadshus.
Ombyggnad av cafeteria i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från utställningshallar till café, kök och servering.
Ombyggnad av butik i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändring av verksamhetsbyggnad, växthus, förråd, staket, gårdsbutik.
Rivning av skyddsrum i Katrineholm
Ansökan om rivningslov av kontor- och förrådslokaler (skyddsrum).
Nybyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om tillfälligt bygglov för uppförande av 1 st tält samt 1 st drive-in tält intill kullbergska sjukhuset.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för uppförande av förråd vid förskola.
Nybyggnad av vårdbostad i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 modulbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av virkeshall/tält.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning av befintlig samt nybyggnad av transfomatorstation t044.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning av befintlig transformatorstation samt nybyggnad av större transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning av befintlig transformatorstation samt nybyggnad av transformatorstation t109.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av altan på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av balkong i flerbostadshus.
Ombyggnad av kapell i Katrineholm
Projektering för ombyggnad av kapell.
Invändig renovering av kyrka i Katrineholm
Invändig renovering av väggar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: