Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Katrineholm
För 1300 elever. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av F-6 skola i Katrineholm
Avser F-6 skola för ca 630 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Nybyggnation av flerbostadshus i Kv Pantern 2, Katrineholms Kommun. Miljöbyggnad Silver.
Ny sporthall vid skola i Katrineholm
Objektet avser tillbyggnad av befintlig idrottshall med en ny hall med en spelyta på 40 x20 m. Samt ombyggnad av lekytor och parkeringsplatser med tillhörande mark, infarter och utfarter. Byggnaden skall uppföras enligt Miljöbyggnad Silver.
Om- och nybyggnad av slamhantering vid avloppsreningsverk i Katrineholm
Fas 1 ska påbörjas omgående efter kontraktstecknande. Entreprenadarbetena får påbörjas när beställningsskrivelse för fas 2 är undertecknas av båda parter.
Exploatering av industriområde i Katrineholm
Detaljplanen ska göra det möjligt att utöka industribebyggelsen inom planområdet samt möjliggöra för nyetableringar i området.
Nybyggnad av industriområde i Katrineholm
Detaljplanen ska göra det möjligt att utöka industribebyggelsen inom planområdet samt möjliggöra för nyetableringar i området.
Nybyggnad av parhuslägenheter i Katrineholm
Nybyggnad av parhuslägenheter i Katrineholm.
Ombyggnad till bostäder i Katrineholm
Ombyggnation av f.d. hotellet till bostadslägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Katrineholm
Avser ombyggnad av badrum i de flesta lägenheter. Utbyte av avlopps-, KV, VV och VVC-ledningar, även i kök. Kanalrensning samt byte frånluftsfläktar och spiskåpor inkl injustering frånluft. Samtliga frånluftsdon byts ut. Utbyte av samtliga ventiler och termostater på radiatorerna. Injustering av värme skall göras. Proppskåp byts ut i samtliga lägenheter mot automatsäkringar med jordfelsbrytare som betjänar alla grupper samt integrerad ringklocka.
Nybyggnad av fördelningsstation i Katrineholms kommun
Tekniska Verken Katrineholm Nät AB avser att uppföra en ny 24 kV fördelningsstation K996 24 kV på fastigheten Talgoxen 2 i Katrineholms kommun.
Ombyggnad av ventilation mm. förskola i Katrineholm
Byte av ventilation. Renovering av invändiga ytskikt.
Nybyggnad av pumpstation i Katrineholm
Totalentreprenaden omfattar projektering, anläggning och anslutning av en ny pumpstation, renovering av tryckledning på 350 m och rivning av befintlig pumpstation.
Nybyggnad av fördelningsstation i Katrineholms kommun
Tekniska Verken Katrineholm Nät AB avser att uppföra en ny 20 kV fördelningsstation MT16 Laggarhult 20 kV i Katrineholms kommun.
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder i Södermanlands län mfl
Omfattar ca 60 hållplatslägen i Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län. Åtgärderna innebär bland annat att tillgänglighetsanpassa hållplatser, gånganslutningar samt pendlar- och cykelparkeringar.
Renovering av VA-ledningar i Katrineholms, Flens och Vingåkers kommuner
Objektet avser renovering av spillvattenledningar på Barfotagränd, Trädgårdsgatan/Fredsgatan samt Bohusgatan i Katrineholm, Salstagatan, Rundvägen och Tegelvägen i Flen samt Jägaregatan i Vingåker.
Nybyggnad av allaktivitetspark i Katrineholm
Aktivitetspark med möjligheter till flera olika bollsporter, ytor för cirkelträning och löpning samt en hinderbana.
Uppförande av mobilt reservkraftverk i Katrineholm
Avser inköp av ett mobilt reservkraftverk med tillhörande garantiservice samt utbildning vid leverans till Katrineholms kommun.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Katrineholm
Ny huvudentré till kulturhuset Ängeln.
Byte av fönster på kontor i Katrineholm
Entreprenaden omfattar i huvudsak: Byte av 82 st fönster till nya, byte av 1 st entrédörr till ny, ny drevning, kompletteringar av nya plåtbeslag på utsida samt komplettering av foderlister och målning på insida.
Ombyggnad av ventilationsanläggning på sjukhus/vårdcentral i Katrineholm samt Malmköping
Avser utbyte och komplettering av luftbehandlingssystem samt byte av styrutrustning till ventilation vid Kullberska sjukhuset, Katrineholm B2015/K15 samt Vårdcentral Malmköping, Malmköping B2041.
Omlägg av tak samt montering av solceller på idrottshall i Katrineholm
Omlägg av tak samt installation av solceller.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Katrineholm
Byte av värmepumpar i 2 flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av polisstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för fasadändring och tillbyggnad med skärmtak på polishus.
Ombyggnad av sjukhus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av befintliga lokaler till en ny dialysmottagning i k15 pl 2 inom vårdbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontorslokaler till bostadslägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av cafeteria i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från utställningshallar till café, kök och servering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av balkonger i flerbostadshus.
Tillbyggnad av idrottshall i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av idrottshall i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad (ny idrottshall).
Tillbyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändrad användning till restaurang.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för uppförande av förråd vid förskola.
Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t638 Rösjötorp 1:1,Ringduvan 2.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnation av överbyggnad till tappställe för slam vid backavallen.
Nybyggnad av elverk i Katrineholm
Ansökan om bygglov nybyggnad av ett stationärt reservkraftsystem vid kraftvärmeverket.
Nybyggnad av automatstation i Katrineholm
Ansökan om nybyggnad av tankstation miljöbränsle.
Ombyggnad av parhus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av tvåbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Avser uppförande av mässhall.
Utvändigt underhåll av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för fasadändring på komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus.
Tillbyggnad av sjukhus i Katrineholm
Ansökan om bygglov av nybyggnad för byggnad för kraftförsörjning / reservkraft till sjukhus.
Ombyggnad av kapell i Katrineholm
Projektering för ombyggnad av kapell.
Invändig renovering av kyrka i Katrineholm
Invändig renovering av väggar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: