Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende i Katrineholm
Tillagningskök för 600 måltider per dag. Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Bie-Alberga(Stora Sundby)
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till 25 km mötesfri landsväg. Anpassning av busshållplatser, viltstängsel samt bullerskyddsåtgärder. Ny förbifart vid samhället Äs, 2 st nya broar. Skydd av Mo vattentäkt i Äs.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Katrineholm
För 1300 elever. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laggarhult
Lofthus, radhus och parhus.
Nybyggnad av sjukhus i Katrineholm
Rivning på 1498477.
Integrerat brounderhåll i Södermanlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll 2019-2023.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Katrineholm
Ca 251 platser, 2-3 plan i suterräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Nybyggnad av 32 st bostäder.
Rälsbyte på järnväg mellan Katrineholm-Simonstorp
13,4 km rälsbyte mellan Katrineholm-Simonstorp samt 11,4 km ballastrening mellan Strångsjö-Simonstorp (inklusive Åby).
Stambyte och renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Katrineholm
Vingåkersvägen 23-27 samt Bjurtorpsgatan 2-6. Avser ombyggnad av badrum och wc i de flesta lägenheter. Utbyte av avlopps-, KV, VV och VVC-ledningar, även i kök. Kanalrensning samt byte frånluftsfläktar och spiskåpor inkl injustering frånluft. Samtliga frånluftsdon byts ut. Utbyte av samtliga termostater på radiatorerna. Injustering av värme skall göras. Proppskåp byts ut i samtliga lägenheter mot automatsäkringar med jordfelsbrytare som betjänar alla grupper samt integrerad ringklocka. Tilläggsisolering vindar.
Nybyggnad av förskola i Katrineholm
Optionsprojekt från projekt: 1458732
Ombyggnad av sjukhus i Katrineholm
Medicinsk Fysik och Teknik, Plan 2.
Ombyggnad av gata i Katrineholm, etapp 1
Avser sträckorna Vasavägen-Fredsgatan och Vasavägen-Djulögatan.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
2 nya förskoleavdelningar och ett fläktrum planeras.
Ombyggnad av gata i Katrineholm, etapp 2
Avser Eriksbergsvägen mellan Djulögatan och Linnévägen.
Renovering av simhall i Katrineholm
800 till 900 kvm renovering av bassäng.
Byggledning/utsättning avseende vägmarkering i Södermanlands län (D)
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Ombyggnad av äldreboende i Katrineholm
Ombyggnad av kök till 8 lägenheter.
Rivning av brandstation i Katrineholm
Nybyggnationen: 1353149
Nybyggnad av konstgräs i Katrineholm
Anläggande av konstgräsplan i Värmbol.
Rivning av sjukhus i Katrineholm
Rivning inför nybyggnad på 1498481.
Ombyggnad av ventilation i tennishall i Katrineholm
Ventilationsarbete och tillbyggnad på 40 kvm. Ur investeringsbudget 2015-2017.
Utbyte av hissar på Regionsjukhuset Karsudden, Katrineholm
Avser utbyte av 5 hissar på Regionssjukhuset Karsudden, Katrineholm.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Katrineholm
Ny huvudentré till kulturhuset Ängeln.
Nybyggnad av pumpstation i Forssjö, Katrineholm
Avser byggnation av ny pumpstation till ett nytt exploateringsområde på Ragnars gärde i utkanten av Forssjö, ca 1 mil sydöst om Katrineholm.
Tak- och fasadrenovering på Stinsbostaden i Katrineholm
Avser fasadrenovering, byte av fönster, byte av tak mm. Byggnaden är q-märkt i detaljplanen.
Nybyggnad av kallager i Katrineholm
Nybyggnad av kallager.
Nybyggnad av skärmtak i Katrineholm
Nybyggnation av skärmtak/carport.
Ombyggnad av skärmtak i Katrineholm
Höjning av bef. skärmtak på servicestation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Installation av solcellsanläggning på fastighetens takyta på flerbostadshus.
Inre renovering i Nävertorps kyrka, Katrineholm
Lagning av sprickbildning, rengöring och avfärgning.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Katrineholm
Takbyte till svart kulör på enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Rivning av garage i Katrineholm
Rivning av garage.
Nybyggnad av plank i Katrineholm
Rivning av mur samt uppbyggnad av plank.
Ombyggnad av tennishall i Katrineholm
Ändrad användning av lager till padeltennisbana.
Fasadrenovering mm på flerbostadshus i Katrineholm
Utvändig ändring av balkonger, skärmtak samt färgbyte på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: