Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gnesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll järnvägsanläggning Västra- och Södra Stambanan
Basunderhåll av järnvägsanläggning Västra-, Södra Stambanan, VSSB, (Hallsberg)-(Gnesta), (Järna)-(Åby), Katrineholm-(Åby) samt (Flens Övre)- Oxelösund.
Nya bostäder i Gnesta
130-150 bostäder.
Ombyggnad av väg 57 mellan E4-Gnesta
Upprustningen syftar till förbättringar av framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet samt miljö. Sträckan är totalt ca 18 km. Förbättring av gc-vägar i tätorterna.
Nya bostäder i Gnesta
70-80 bostäder.
Ny stadsdel i Gnesta
Projektet kommer att etappindelas. 4 områden varav 2 redan är tilldelade.
Utbyte av bro över Inbåven vid Jälund
Reparation och förstärkning.
Nybyggnad av sporthall i Gnesta
1200-1500 m2. Markentreprenaden: Entreprenaden avser förberedande markarbeten inför uppbyggnad av en nysporthall vid området Hagstumosse i Gnesta. I arbetet ingår berg- och jordschakt samt fyllning av den yta där den nya sporthallen är tänkt att placeras. Dessutom ingår flytt av befintligt motionsspår till nytt läge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning.
Nybyggnad av vårdboende i Gnesta
Frustuna 7:1 och 7:2.
Nybyggnad av asfalterad landningsbana i Gnesta
Avser anläggning av en ny asfalterad start- och landningsbana för flygplan med taxibana. Med ungefärlig längd 720 m, bredd 18 m. Taxibana 500 m.
Stambyte i flerbostadshus i Gnesta
Objektet avser att på totalentreprenad utföra projektering och ombyggnad gällande stambyte i fastigheterna på Landshammarsgatan 2-4.
Ombyggnad av stora torget i Gnesta
En helombyggnad av stora torget och lågfartsgata.
Fasad och takarbeten på kyrka i Torsåker
Fasad och takarbeten på Torsåkers kyrka.
Ny angöring vid skola i Gnesta
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Utbyte av kylanläggning i Gnesta ishall
Omfattar utbyte av befintlig kylanläggning i Gnesta ishall.
Tillbyggnad av industrihus i Gnesta
Ansökan om bygglov, tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Gnesta
Ansökan om bygglov, utvändig ändring.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Gnesta
Ansökan om bygglov, ändrad användning.
Nybyggnad av förråd i Gnesta
Ansökan om bygglov, annan byggnad.
Nybyggnad av lager i Gnesta
Ansökan om bygglov, fristående tälthall.
Nybyggnad av växthus i Gnesta
Ansökan om bygglov, orangeri/växthus.
Tillbyggnad av plank i Gnesta
Bygglov för tillbyggnad av plank.
Ombyggnad av verkstad i Gnesta
Installation av hiss.
Ombyggnad av väg vid Frustuna kyrka i Gnesta
In- och utfart samt passage. Mariefredsvägen vid Frustuna kyrka.
Byte av belysningsarmatur och stolpar i Gnesta
Byte av belysningsarmatur och stolpar (20 stolpar per år).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: