Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gnesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 57 mellan E4-Gnesta
Upprustningen syftar till förbättringar av framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet samt miljö. Sträckan är totalt ca 18 km. Förbättring av gc-vägar i tätorterna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta
Antal lägenheter: 30st, 2-4 rok / 37,5-93,8m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Frustuna
Projektet omfattar nybyggnad av 37 hyresrättslägenheter, förvaltade av Gnestahem fördelade på totalt 3st trapphus, med underliggande källarvåning innehållande, lägenhetsförråd och teknikutrymmen samt exteriör gård. Byggnaderna har 3 till 4 våningar plus källare och aggregatsrum på vind. Byggnaderna ventileras av ett FTX-system med hög årsverkningsgrad där aggregatsrum är placerat ovan det mittersta trapphuset, trapphus B.
Nytt område för handel och industri i Gnesta
Planerat projekt med tomter till försäljning för i huvudsak handel. 2 hektar mark.
Bullerdämpande fasadåtgärder längs Västra Stambanan, paket 5
Ca 113 fastigheter i befintlig miljö. Byte av fönster, förrar, fönsterdörrar och tilluftsventiler. Detta paket omfattar Gnesta.
Ny angöring vid skola i Gnesta
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Installation av reservkraftsanläggning i Gnesta kommunhus
Objektet avser iordningsställande av mark för placering av 1 st. reservkraftscontainer samt inkoppling av denna till ny och befintlig serviscentral.
Nybyggnad av nätstation i Gnesta
Ansökan om bygglov, nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Gnesta
Bygglov container för reservkraftverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av restaurang i Gnesta
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnesta
Bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Gnesta
Bygglovsansökan, bodetablering.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnesta
Bygglovsansökan, transformatorstation Björnlunda-jakobsberg 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnesta
Bygglovsansökan, transformatorstation Kleva 1:27.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnesta
Bygglovsansökan, transformatorstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Gnesta
Tillfälligt bygglov för en byggparkering vid åkervägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: