Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gnesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder i Gnesta
130-150 bostäder.
Nya bostäder i Gnesta
70-80 bostäder.
Ny stadsdel i Gnesta
Projektet kommer att etappindelas. 4 områden varav 2 redan är tilldelade.
Nybyggnad av enbostadshus i Gnesta
Tomterna kommer att säljas via ett samarbete med Kiladalenhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta, etapp 2
Mycket goda referenser, erfarenhet av partnering och AAA rating krävs. Bygglov finns. Förprojektering är slutförd. Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning.
Nybyggnad av vårdboende i Gnesta
Frustuna 7:1 och 7:2.
Nybyggnad av sporthall i Gnesta
1200-1500 m2. Markentreprenaden: Entreprenaden avser förberedande markarbeten inför uppbyggnad av en ny sporthall vid området Hagstumosse i Gnesta. Inom området finns sedan tidigare ishall, fotbollsplaner och motionsspår. I arbetet ingår berg- och jordschakt samt fyllning av den yta där den nya sporthallen är tänkt att placeras. Dessutom ingår flytt av befintligt motionsspår till nytt läge.
Utbyte av bro över Inbåven vid Jälund
Reparation och förstärkning.
Nybyggnad av asfalterad landningsbana i Gnesta
Avser anläggning av en ny asfalterad start- och landningsbana för flygplan med taxibana. Med ungefärlig längd 720 m, bredd 18 m. Taxibana 500 m.
Stambyte i flerbostadshus i Gnesta
Objektet avser att på totalentreprenad utföra projektering och ombyggnad gällande stambyte i fastigheterna på Landshammarsgatan 2-4.
Nybyggnad av gc-väg i Laxne
För att knyta ihop Laxne tätort, från Laxne skola till återvinningscentralen. Ca 1000 meter. Uppskattad oklar byggstart. Kan ev bli ett samarbete med Trafikverket.
Nybyggnad av fibernät i Gnesta Södra
Det aktuella objektet omfattar anläggning av fibernät. Med anläggning av fibernät avses bland annat projektering, tillståndsansökan, markavtal, markarbeten, rörläggning, kabeldragning, fiberskarvning, håltagning i fasad, installation av optouttag och medieomvandlare, anslutning av fiberkabel till medieomvandlare samt driftsättning av medieomvandlare hos Slutkund Objektet är beläget i området Gnesta Södra, Gnesta kommun, Södermanlands län.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 223 i Björnlunda
Avser sträckan mellan Stationsvägen-Ekvägen. Ca 450 meter. Uppskattad oklar byggstart. Blir ev samarbete med Trafikverket.
Ny gc-väg i Gnesta
350 meter.
Utvändigt underhåll av kontor i Gnesta
Ansökan om bygglov, utvändig ändring.
Ny belysning längs gc-väg i Björnlunda
Ca 2000 meter lång sträcka.
Nybyggnad av kontor i Gnesta
Ansökan om tidsbegränsat bygglov, kontorsmodul.
Nybyggnad av nätstation i Gnesta
Bygglov för nätstation.
Tillbyggnad av plank i Gnesta
Bygglov för tillbyggnad av plank.
Nybyggnad av nätstation i Gnesta
Ansökan om bygglov för kopplingsstation.
Nybyggnad av mur i Gnesta
Ansökan om bygglov för mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnesta
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Gnesta
Ansökan om bygglov, annan byggnad.
Nybyggnad av lager i Gnesta
Ansökan om bygglov, fristående tälthall.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnesta
Ansökan om bygglov, tranformatstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnesta
Ansökan om bygglov, transformatorstationer.
Ombyggnad av verkstad i Gnesta
Installation av hiss.
Ombyggnad av väg vid Frustuna kyrka i Gnesta
In- och utfart samt passage. Mariefredsvägen vid Frustuna kyrka.
Nybyggnad av gc-väg längs Hebyvägen i Laxne
Avser sträckan Hebyvägen fram till Spårbacken. Ca 250 meter. Uppskattad oklar byggstart. Blir ev samarbete med Trafikverket.
Byte av belysningsarmatur och stolpar i Gnesta
Byte av belysningsarmatur och stolpar (20 stolpar per år).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: