Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gnesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Gnesta, etapp 1
Ca 70-80 bostäder. Etapp 2- 1609670.
Ombyggnad av väg 57 mellan E4-Gnesta
Upprustningen syftar till förbättringar av framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet samt miljö. Sträckan är totalt ca 18 km. Förbättring av gc-vägar i tätorterna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta
Antal lägenheter: 30st, 2-4 rok / 37,5-93,8m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Frustuna
Projektet omfattar nybyggnad av 37 hyresrättslägenheter, förvaltade av Gnestahem fördelade på totalt 3st trapphus, med underliggande källarvåning innehållande, lägenhetsförråd och teknikutrymmen samt exteriör gård. Byggnaderna har 3 till 4 våningar plus källare och aggregatsrum på vind. Byggnaderna ventileras av ett FTX-system med hög årsverkningsgrad där aggregatsrum är placerat ovan det mittersta trapphuset, trapphus B.
Nybyggnad av enbostadshus i Gnesta
Tomterna kommer att säljas via ett samarbete med Kiladalenhus.
Nytt område för handel och industri i Gnesta
Planerat projekt med tomter till försäljning för i huvudsak handel. 2 hektar mark.
Bullerdämpande fasadåtgärder längs Västra Stambanan, paket 5
Ca 113 fastigheter i befintlig miljö. Byte av fönster, förrar, fönsterdörrar och tilluftsventiler. Detta paket omfattar Gnesta.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Gnesta
Bygglovsansökan, tillbyggnad.
Ny angöring vid skola i Gnesta
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Installation av reservkraftsanläggning i Gnesta kommunhus
Objektet avser iordningsställande av mark för placering av 1 st. reservkraftscontainer samt inkoppling av denna till ny och befintlig serviscentral.
Ombyggnad av skola i Gnesta
Att ändra skola.
Nybyggnad av nätstation i Gnesta
Ansökan om bygglov, nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnesta
Ansökan om bygglov, tranformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnesta
Ansökan om bygglov, transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnesta
Bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Gnesta
Bygglovsansökan, bodetablering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: