Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 189 st.

Modernisering av galleria i Eskilstuna
Gallerian ska byggas om och det sker i olika delar. För tidigare projekt se: 1444164 och 1488804. Oklart vad som kommer härnäst. Totalt 17000 kvm.
Nyb av förskola och vårdbostäder i Eskilstuna
Avser 60 platser för vårdboende och 120 förskoleplatser med 6 avdelningar. Kvarter H.
Nybyggnad av flerbostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna, etapp 1
Huset byggs i U-form. Riksbyggen har två av huslängorna.
Nybyggnad av flerbostadhus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 35 lgh samt 1 lokal/restaurang. Tidigare kv Nithammaren 8. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper inom Nithammaren 8 m fl.
Ombyggnad av väg 53 Södra infarten vid Eskilstuna
Projektet Infart Eskilstuna omfattar Sträckan från korsningen Sveavägen/Stenkvistavägen fram till Stenkvistarondellen på väg 53. Sträckan är ca 5 km lång.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.
Underhållsbeläggning varmt inom Södermanlands och Örebro län
För utförande av underhållsbeläggningsarbeten, grupperna D4 inom Södermanland län (D) och grupp T2 inom Örebro län (T) 2018-2019.
Ny- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 953 mellan Eskilstuna-Sundbyholm
Ca 8 km lång. Även ledningar för VA, el och opto ingår.
Om- och på byggnad av fastighet i Eskilstuna
Om och påbyggnad åt Fortifikationsverket.
Nybyggnad av kyrka i Eskilstuna
Nybyggnad av kyrka.
Exploatering för logistikpark i Eskilstuna
Nyanläggning av ca 1900 m, industrigata med tillhörande GC-väg. I entreprenaden ingår anläggande av VA, el, belysning och opto.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna, etapp 1
Nybyggnad av radhus och förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av vattentorn i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar genomförandet avseende totalrenovering av vattentorn.
Stambyte av flerbostadshus i Eskilstuna
Stambyte av flerbostadshus samt utvändig ändring med balkonger och ändring av brandskyddet.
Nybyggnad av gc-väg mellan Hällbybrunn-Kvicksund
Vägen blir 8 km lång och kommer att gå längs väg 900/939. Eskilstuna kommun är medfinansiärer.
Nytt konstgräs i Skogstorp
Objektet avser nybyggnad av 3st fotbollsplaner 1st 11-manna 65x105 konstgräs. 1st 9-manna 55x72 konstgräs. 1st 9-manna 55x72 naturgräsplan. Behandlad tomtarea: ca 26000 m². Avser 2 entreprenader, en för markarbeten och en för konstgräs.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Avser nybyggnad av Bostäder med garageplan. BTA nybyggnad: ca 8300 m² Behandlad tomtarea: ca 2693 m²
Ny aktivitetspark i Skiftinge
Avser ombyggnad av Långbergsparken till en allaktivitetspark. Arbeten som ska utföras är byggnation av en scen, anläggande av parkourområde, lekplats, utegym, boulebana, VA-arbeten, gc-vägar, belysning, planteringar, upprustning av befintliga grönytor mm.
Upprustning av gymnasiesärskola i Eskilstuna
Tillbyggnad av vindfång samt ändring av VA och bärande konstruktion samt brandskydd och ventilation.
Exploatering för bostadsområde i Eskilstuna
Stenby etapp 3 ska bli ett bostadsområde med ca 70 lgh, radhus och parhus. I detta projekt ingår att : Förlägga vatten och avlopp, EL, belysningskablar och optokanalisation samt sätta fundament och skåp. En mindre dagvattendamm ska byggas. Gatan ska byggas upp till och med obundet bärlager.
Om- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Objektet avser om- och tillbyggnad av Förskola. BTA ombyggnad: ca 1221 m², BTA tillbyggnad: ca 50 m². Option: Målning av alla rum (Väggar/foder/karmar/socklar), Nytt innertak i hela förskolan samt Verksamhetsanpassningar.
Ny- och ombyggnad av kopplingsstation i Strängnäs
Objektet avser ny- och ombyggnad av Skogstorp kopplingsstation.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Ny gc-väg längs Västerleden i Eskilstuna
Ca 1300 meter. Avser sträckan mellan Fagottvägen och Torshällavägen.
Exploatering för nytt industriområde i Eskilstuna
I entreprenaden ingår att utföra ca 700 m grusad gata, förläggning av vatten- spill och dagvattenledningar. En fördröjningsdamm för dagvatten och en pumpstation för spillvatten ska utföras.
Förstärkning av bro i Eskilstuna
Avser reparation av bro 4-513-1 över Eskilstuna ån. Brons pelare ska förses med rostfria isskydd, grundavlopp ska bytas, farbanan ska förstärkas med kolfiber, tätskiktet ska bytas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem, ska byggas till på taket.
Nybyggnad av grupphus i Näshulta
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ombyggnad av flerbostadshus samt utvändig ändring, nybyggnad av förråd, ändring av bärande konstruktion. 3 lägenheter blir nu 6.
Ny allaktivitetsplats i Torshälla
Allaktivitetsplatsen ska omfatta: multisportarena och volleybollplan mm.
Nya slussportar i hamn i Eskilstuna
Entreprenaden består av utbyte av befintliga slussportar i trä till nya i stål med avbördningsluckor och tillhörande hydraulik, landgångar mm. I entreprenaden förekommande arbeten är demontering av befintligt slussportspar, nya slussportar i rostfritt stål, bearbetning och montering av tätningsstockar i trä och hydraulikarbeten.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av radhus samt carport/förråd.
Förlängning av plattform i Kvicksund
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning. El och signalarbeten. Kvicksund S (hållställe) belägen inom Driftplatsen Kvicksund Bandel 493 km 202+920 – km 203+300 Plattform ca 203+120 – 203+ 240.
Arbetsmiljörelaterade för fortifikationsverket
Avser arbetsmiljörelaterade och miljöförebyggande åtgärder. Projektet innebär arbete inom skyddade försvarsanläggningar. Exempel på arbeten: - Montage av telferbalk samt i vissa fall byggnation av träöverbyggnad - Montage av sekundärskydd i plast under drivmedelstankar - Betongarbeten Projektet avser 2 geografiska områden, Södra och Norra Sverige. Ansökan kan lämnas på ett eller båda av dessa områden.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av gc-väg i Eskilstuna
Omvandling Väster, ny cykelbana ca 200 meter.
Ombyggnad av vårdcentral i Eskilstuna
Ändring av planlösning och brandskydd, samt ventilation på vårdcentral.
Installation av sprinklersystem i fastighet i Eskilstuna
Avser demontering och rivning av befintliga manuella sprinklerinstallationer inom transportörer och flislager, därefter nyinstallation av torrörsystem inom ett flislager samt transportörer (A-Ladan). Även nya sprinklercentraler typ container (ca: 10 m²) ska ingå i entreprenaden. Entreprenaden sker i etapper.
Takbyte på flerbostadshus i Eskilstuna
Byte av tak på 2 st flerbostadshus på 3 och 6 våningar samt ett garage.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal i flerbostadshus till bostad.
Renovering av skola i Eskilstuna
Avser byte av fönster och ombyggnad av partier.
Nybyggnad av lekplats i Eskilstuna
Anordnande av lekpark med spelutrustning.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Tillbyggnad av matsal i Eskilstuna
Tillbyggad av matsal på skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus samt utv.ändring.
Tillbyggnad av altan i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Eskilstuna
Tillbyggnad av klassrum på skola.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt fristående skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av LSS boende i flerbostadshus, rivning av enbostadshus/butik.
Nybyggnad av kontor i Eskilstuna
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt 2 miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt garage.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av utställningshall i Eskilstuna
Nybyggnad av utställningsbyggnad.
Tillbyggnad av vattenverk i Eskilstuna
Nybyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av kök i förskola i Eskilstuna
Ombyggad av kök, avlopp, fettavskiljare mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av skolkök i Eskilstuna
Ändring av bärande konstruktion i kök på skola.
Utvändigt underhåll av skola i Eskilstuna
Utvändig ändring av skola samt installation av ventilation.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till skolverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorshus till bostäder.
Ombyggnad av restaurang i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorshus till restaurang samt ändring av brandskydd och VA samt ventilation och utvändig ändring.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Eskilstuna
Ändring av planlösning och bärande konstruktion samt ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av lager i Eskilstuna
Ändring från biltvätt till lager samt utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av källare till bostäder i flerbostadshus samt tillkommande bostäder och utvändig ändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: