Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad till bostäder och verksamhetslokaler i Ystad
Planer finns för nybyggnad av 400 st hyresrätter och ca 150 seniorbostäder i etapper, beräknad antal etappar är ca 10 tal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Sjöstaden, Ystad
Nybyggnad av flerbostadshus med 223 bostäder. Första etappen beräknas vara klar under 2023.
Nybyggnad av F-6 skola inkl idrottshall i ystad
Omfattar nybyggnad av nybyggnation av F-6 skola inkl en idrottshall. Oklart hur stort det kommer bli.
Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad av 32 radhuslägenheter.
Ombyggnad av gata, Ystad
Omfattar ombyggnad av gata med ny avsmalnad sektion, anläggande av cykelväg och gångbanor utmed gatan. Tre upphöjda tvärsgående korsningar kommer att anläggas och 5 stycken längsgående upphöjda korsningar
Tillbyggnad av vattenverk i Ystad
Projektet avser tillbyggnad av vattenverk för en gemensam satsning mellan Ystad och Simrishamn vid Fröslövsvägen, en avtagsväg från vägen mellan Glemmingebro.
Nybyggnad av utedagis, Ystad
Ystad kommun har för avsikt att bygga ett nytt utedagis i Svarte. Byggnaden är ca 100 kvm och kommer att innehålla två avdelningar. På samma område finns det befintliga utedagiset som är i drift och skall så vara under hela byggnationen. Entreprenaden kommer att avslutas med att befintliga utedagis rivs.
Nybyggnad av kedjehus i Ystad
Byggherren har ett optionsavtal med Ystad kommun.
Nybyggnad av särskilt boende i Ystad
Planer finns för nybyggnad av äldrebostäder. Planer är att det kan bli från 56 lägenheter till 96 lägenheter, det är oklart.
Nybyggnad av postterminal, Ystad
Avser nybyggnad av en ny postterminal, det beräknas bli 1500 kvm. Byggnaden kommer utgöra en s. k distribution HUB. Anläggningen kommer ligga inom KV ventilen direkt intill den nya infarten från Rv19 och ligga norr om Norra Zinkgatan.
Renovering och tillbyggnad av VA-ledningar
Utbyggnad av kommunala spillvattenledningar.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Ystad
Avser om- och tillbyggnad för bygg grossisthandel i Ystad.
Ombyggnad av gata i Ystad
Avser ombyggnad av gata, gc-väg och va, samt ny belysning i gatan. Surbrunnsvägen som omfattas av denna ombyggnad är ca 520 meter.
Reparation av Östra kajen, Ystad
Avser reparation av Östra kajen, ca 57 löpmeter, med option avseende reparation av Gamla varvskajen, ca 65 löpmeter (option 1 respektive reparation av Nyhemskajen, ca 13 löpmeter (option 2).
Utbyggnad av fibernät på landsbygden, Ystad
Utbyggnad av fibernät söder om Tranås. Avtalstiden är 3 år, med rätt för beställaren att förlänga avtalstiden med 1 år med oförändrade villkor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Projektet avser att inreda 4 st nya lägenheter i varierande storlekar. Fastigheten är ett byggnadsminne. Antikvarie: Restaurera, Johanna Hadmyr, Kirsebergsvägen 40 i Malmö, mobil: 0734-2183 61 Objektets läge: Stora Norregatan 15-19/Sladdergatan 3, 271 35 Ystad
Fasadbeklädnad av ackumulatortank i Ystad
Ystad Energi har uppfört en ny ackumulatortank i Ystad. Tanken kommer att vara 58 meter hög och med en diameter på ca 13 meter, samt ett trapphus med teknikrum. Entreprenaden omfattar beklädnad av samtliga fasadytor.
Nybyggnad av byggnad på hamnplan i Kåseberga
Planer för nybyggnad på hamnplanen i Kåseberga.
Sanering av tak / ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser sanering av mark vid flerbostadshus.
Ramavtal avseende Yttre skötsel, ystad
ntreprenaden innefattar yttre skötsel i Ystadbostäders fastighetsbestånd. Arbeten som ingår i entreprenaden är exempelvis skötsel av planteringar, rabatter, växter, gräsytor, hårdgjorda ytor, gårdsmiljöer mm. Möjlighet till förlängning 1+1
Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Planer finns för nya laddstolpar ca 10 st, parkering, , säkerhetsdörrar, byte av elsystem.
Nybyggnad av förskola i Ystad
Nybyggnad av uteförskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av restaurang i Ystad
Fasadändring av restaurang.
Ombyggnad av parkområde, Ystad
Upptaget ur investeringsbudget. Planer finns för ombyggnad av parkområde på Södra Edvinshemsområdet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Ystad
Utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Utvändig ändring av flerbostadshus (solceller).
Ombyggnad av servering i Ystad
Ändrad användning av uteservering.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av butik i Ystad
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av butik.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ystad
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkong.
Nybyggnad av enbostadshus i Ystad
Förhandsbesked för nybyggand av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Ystad
Anmälan om rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Ystad
Nybyggnad av komplementbyggnader till hamnverksamhet samt mur.
Tillbyggnad av industrihus i Ystad
Tillbyggnad av industri.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: