Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola inkl idrottshall i ystad
Omfattar nybyggnad av nybyggnation av F-6 skola inkl en idrottshall. Oklart hur stort det kommer bli.
Anläggande av gång- och cykelväg mellan Hammar-Skillinge
Simrishamns kommun och Ystads kommun är medfinansiärer. Ca 22 km lång sträcka. Del av Sydkustleden.
Ombyggnad av gata, Ystad
Omfattar ombyggnad av gata med ny avsmalnad sektion, anläggande av cykelväg och gångbanor utmed gatan. Tre upphöjda tvärsgående korsningar kommer att anläggas och 5 stycken längsgående upphöjda korsningar
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad seniorbostäder 48 lägenheter. vinterträdgård 1500 kvm, prefabbadrum.
Tillbyggnad av vattenverk i Ystad
Projektet avser tillbyggnad av vattenverk för en gemensam satsning mellan Ystad och Simrishamn vid Fröslövsvägen, en avtagsväg från vägen mellan Glemmingebro.
Nybyggnad av utedagis, Ystad
Ystad kommun har för avsikt att bygga ett nytt utedagis i Svarte. Byggnaden är ca 100 kvm och kommer att innehålla två avdelningar. På samma område finns det befintliga utedagiset som är i drift och skall så vara under hela byggnationen. Entreprenaden kommer att avslutas med att befintliga utedagis rivs.
Nybyggnad av särskilt boende i Ystad
Planer finns för nybyggnad av äldrebostäder. Planer är att det kan bli från 56 lägenheter till 96 lägenheter, det är oklart.
Nybyggnad av industrihus i Ystad
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av postterminal, Ystad
Avser nybyggnad av en ny postterminal, det beräknas bli 1500 kvm. Byggnaden kommer utgöra en s. k distribution HUB. Anläggningen kommer ligga inom KV ventilen direkt intill den nya infarten från Rv19 och ligga norr om Norra Zinkgatan.
Renovering och tillbyggnad av VA-ledningar
Utbyggnad av kommunala spillvattenledningar.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Ystad
Avser om- och tillbyggnad för bygg grossisthandel i Ystad.
Ombyggnad av gata i Ystad
Avser ombyggnad av gata, gc-väg och va, samt ny belysning i gatan. Surbrunnsvägen som omfattas av denna ombyggnad är ca 520 meter.
Reparation av Östra kajen, Ystad
Avser reparation av Östra kajen, ca 57 löpmeter, med option avseende reparation av Gamla varvskajen, ca 65 löpmeter (option 1 respektive reparation av Nyhemskajen, ca 13 löpmeter (option 2).
Utbyggnad av fibernät på landsbygden, Ystad
Utbyggnad av fibernät söder om Tranås. Avtalstiden är 3 år, med rätt för beställaren att förlänga avtalstiden med 1 år med oförändrade villkor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Projektet avser att inreda 4 st nya lägenheter i varierande storlekar. Fastigheten är ett byggnadsminne. Antikvarie: Restaurera, Johanna Hadmyr, Kirsebergsvägen 40 i Malmö, mobil: 0734-2183 61 Objektets läge: Stora Norregatan 15-19/Sladdergatan 3, 271 35 Ystad
Ombyggnad till vindslägenheter, samt underhållsarbeten inom Fridhem,Ystad
Avser ombyggnation av befintliga vindsutrymmen för 8 st vindslägenheter och utvändigt takarbete på Fridhemsgatan 13. Totalt är det 36 st nya lägenheter om max 35kvm på förrådsvindar inom Fridhem 1. Separata upphandlingar kommer att ske för respektive hus. Se husförteckning nedan. • Hus C : Fridhemsgatan 13 • Hus D: Fridhemsgatan 11 • Hus E: Fridhemsgatan 9 • Hus F: Fridhemsgatan 7 • Hus G: Fridhemsgatan 5
Trafiklinjemålning i Ystad Kommun
Avser ramavtal för utförande av vägmarkeringar inom Ystads kommun under kontraktsperiod 2020-05-15 - 2022-05-14 med möjlighet till 2 förlängningar á 12 månader. Dock längst tom. 2024-05-14.
Ombyggnad av lokalgator, delområde 1 i Ystad
Avser utbyggnad av mark, gata och VA i Öja nya industriområde. Byggata för område del 1.
Utvändigt underhåll av sjukhus, i Ystad.
Avser renovering av fasad och byte av fönster, fönsterdörrar på fasad i byggnad 17, Lasarettet i Ystad.
Leverans och revisions besiktning av brandlarm- och sprinklersystem, Ystad
Beställaren har regelbundet behov av besiktningar som krävs enligt lag eller andra föreskrifter. Denna upphandling avser besiktningar inom kategorierna, Lyft, Tryck och Hiss. Besiktningar av entreprenader och andra anläggningsbesiktningar ingår ej. Avtalstid:2020-08-01 - 2022-07-31 Option:2022-08-01 - 2024-07-31 Option:2024-08-01 - 2026-07-31 Option:2026-08-01 - 2028-07-31
Sanering av tak / ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser sanering av mark vid flerbostadshus.
Nybyggnad av byggnad på hamnplan i Kåseberga
Planer för nybyggnad på hamnplanen i Kåseberga.
Ramavtal avseende infodring av VA-ledningar med flexibla foder, Ystad
Ramavtalsleverantör för Infodring av VA-ledningar med flexibla foder. Avtalstid:2020-06-01 - 2021-05-31 Möjlighet till 1+1+1
Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Planer finns för nya laddstolpar ca 10 st, parkering, , säkerhetsdörrar, byte av elsystem.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Ystad
Nybyggnad av uteförskola.
Ombyggnad av kontor i Ystad
Ändrad användning av kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av restaurang i Ystad
Fasadändring av restaurang.
Nybyggnad av enbostadshus i Ystad
Förhandsbesked för nybyggand av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Ystad
Nybyggnad av komplementbyggnader till hamnverksamhet samt mur.
Nybyggnad av pumpstation i Ystad
Nybyggnad av pumpstation.
Ombyggnad av servering i Ystad
Ändrad användning av uteservering.
Tillbyggnad av förråd i Ystad
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av bank i Ystad
Utvändig ändring av bankomat.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av industrihus i Ystad
Tillbyggnad av industri.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ystad
Fasadändring av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: