Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Höllviken
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av 72 lägenheter i 6 huskroppar i 3-5 plan.
Nybyggnad av bostäder i Höllviken Vellinge
Igångsättning tidigast 2020. Projektet avser nybyggnad av 60-70 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning under hösten 2018. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 70 lägenheter i 3-4 1/2 plan. Yta: 6000 m2 totalt. I projektet ingår även garage under mark. Läge: Campusområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning under hösten 2018. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus , 50- tal lägenheter i 4 1/2 plan.. Yta: 5000 m2 totalt. I projektet ingår även garage under mark. Objektet läge: Campusområdet.
Nybyggnad av bostäder samt underjordiskt garage i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter samt underjordiskt garage. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av 50 lägenheter i 2 huskroppar i 3 plan. Objektets läge: centrala Vellinge.
Ny- och ombyggnad av förskola m.m. i Vellinge
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola med tillhörande förskolegård, förråd och parkering samt rivning av en befintlig byggnad. Entreprenaden utförs i två huvuddelar. Ny byggnad, benämnd byggnad 1, utförs för 8 st förskoleavdelningar och personalutrymmen. Befintlig byggnad, benämnd byggnad 2, byggs om till viss del för storkök och 2 förskoleavdelningar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning tidigast under sommaren 2018. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter,
Åtgärder av utemiljö i bostadsområde i Vellinge, etapp 3
Projektet avser uppgradering av utemiljö i anslutning till bostadsområde med 300 lägenheter.
Nybyggnad av lokaler för handel i Vellinge
Detaljplaneärende. Inga beslut är tagna. Planer finns för nytt handelsområde.
Nybyggnad av bostäderi Vellinge
Avser nybyggnad av 5 st parhus med 10 lägenheter samt ett friliggande hus i
Nybyggnad av resecentrum i Vellinge
Avser nybyggnad av resecentrum som består av två delar där den ena är en vänthall för Skånetrafiken och den andra delen ska fungera som uthyrningslokal för t.ex caféverksamhet.
Ny konstgräsplan i Vellinge
Avser anläggande av konstgräsplan.
Ombyggnad av kök på förskola i Herrestorp
Avser ombyggnad av tillagningskök samt nya miljöhus, Herrestorps Förskola.
Om- och tillbyggnad av räddningsstation i Skanör, Vellinge
Projektet avserr om- och tillbyggnad av befintlig räddningsstation. Arbetena avser energieffektivisering, renovering av ytskikt, förändrad planlösning m.m. Energieffektivisering innebär bl a ombyggnad av tak, nya fönster och utbyte av installationer.
Exploateringsarbeten för bostäder i Vellinge
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för 16 st villor.
Tillbyggnad av bibliotek i Vellinge
Tillbyggnad av bibliotek.
Nybyggnd av bilhall i Vellinge
Igångsättning tidigast hösten 2018. Avser nybyggnad bilhall med en yta på ca 1200 m2. Tomtyta: ca 3000 m2. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Exploateringsarbeten för bostäder i Vellinge
Igångsättning tidigast Q3 2018. Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 30-tal bostäder.
Ombyggnad av pumpstation i Höllviken, Vellinge
Pumpstationen SK01 är uppförd 1975 och är i stort behov av renovering. 2017 utfördes en statusbedömning av pumpstationen som visade att anläggningen är illa åtgången av svavelväte. Pumpsump och utloppskammare är till stora delar söndervittrad med risk för ras. Maskin- och elutrustning är uttjänt och behöver bytas.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd.
Installation av 130 kV shuntreaktor i Vellinge
Installation av 130 kV shuntreaktor.
Nybyggnad av stugby i Vellinge
Planer finns för utökning med ca 10st stugor på campingområdet.
Rivning av äldreboende i Vellinge
Rivning av brandskadad byggnad med tillhörande sanering av byggnad och mark.
Rivning av äldreboende I Vellinge
Rivningsarbetena påbörjas under vecka 33 2018. Projektet avser rivning del av Kronodalsgården. Rivningsarea: Bruttoarea (BTA) ca 3 200 m2 Markplanerad area ca 7 700 m2
Åtgärder av utemiljöer i Vellinge
Avser åtgärder av utemiljöer inom Vellinge kommun. Arbetena utföras löpande under 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader, parkeringsplatser, poolanläggning.
Ombyggn av infart i Höllviken, Vellinge
Projektet avser ombyggnad av infart med ny pendlarparkering.
okAsfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Arbetena sker löpande under 2018.
Utbyte av spillvattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Arbetena kommer att ske löpande under 2018.
Renovering av yttertak på byggnader i Vellinge
Avser renovering yttertak, fönster och sockel samt omfogning fasad.
Ombyggnad av gata i Höllviken Vellinge
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Byte av konstrgräsplan Vellinge
Projektet avser byte av konstgräs vid Herrljunga idrottsplats.
Ny pendlarparkering i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Byte av konstgräs vid idrottsplats i Höllviken, Vellinge
Avser byte av konstgräs vid Höövikens IP.
Om- och tillbyggnad av förskola i Vellinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Om- och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av offentliga toaletter i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Ny gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Igångsättning tidigast 2018. Avser nya belysningsstolpar.
Ombyggnad av lekplatser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. .
Invallning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser infallning Sk/Fbo i Vellinge. Igångsättning och omfattning okänd.
Ytvattenåtgärder av gata/park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Omfogning av fasader på fastighet i Vellinge
Projektet avser renovering av samtliga tegelytor med omfogning av befintliga bruksfogar och mjukfogar.
Nytt utjämningsmagasin i Hököpinge, Vellinge
Avser nytt dagvattenmagasin/damm i Hököpinge.
Nybyggnad av industrihus i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av industrihall. Omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av grupphus i Vellinge Etapp 1
Nybyggnad av 11 enbostadshus samt garage Arrie 19:67,19:66,19:68,19:60,19:62,19:69,19:61,19:64,19:65,19:70,19:63.
Nybyggnad av grupphus i Vellinge Etapp 2
Nybyggnad av 17 enbostadshus samt garage. Arrie 19:67,19:66,19:68,19:60,19:62,19:69,19:61,19:64,19:65,19:70,19:63.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus Vellinge 99:151,99:148.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av bageri i Vellinge
Ändrad användning till café och bageri, utvändig ändring, samt skyltanordning. Laken 4,3.
Ombyggnad av frisersalong i Vellinge
Ändrad änvändning, del av industrilokal till fotvård, tidsbegränsat lov.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vellinge
Utvändig ändring - installation av solceller.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vellinge
Tillbyggnad av enbostadshus, uterum.
Tillbyggnad av affärshus i Vellinge
Tillbyggnad av terass och utbyggnad av lokal samt utvändig ändring, tak, vindskydd.
Tillbyggnad av servering i Vellinge
Tillfälligt lov för servering 15 maj -15 september varje år t o m 2024.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för parkering av campingfordon 15 maj -15 september varje år, t om 2024.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats och etableringsområde t.o.m. 2028-03-12.
Tillbyggnad av klubbhus i Vellinge
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av klubbhus samt hamnkontor.
Nybyggnad av toalett i Vellinge
Rivning av befintlig byggnad samt nybyggnation av allmän toalett.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Nybyggnad av komplementbyggnader (miljöhus, cykeltak, bullerplank, barnvagns- och rullstolsförråd, teknikhus) samt fasadändring.
Nybyggnad av sophus i Vellinge
Nybyggnad av kärlskåp.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Vellinge
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av telestation i Vellinge
Nybyggnad av 3 st teknikbodar och mast.
Nybyggnad av automatstation i Vellinge
Nybyggnad av adblue tank.
Ombyggnad av enbostadshus i Vellinge
Inredande av vind, utvändig ändring.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Marklov parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad annan anläggning än byggnad - nätstation, marklov för trädfällning.
Tillbyggnad av reception i Vellinge
Avser tillbyggnad av reception.
Nybyggnad av automatstation i Vellinge
Ansökan om nybyggnad av fristående automatanläggning samt tvättanläggning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vellinge
Utvändig ändring - nya fönster.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Vellinge
Utvändig ändring, fasad och solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vellinge
Utvändig fasadändring flerbostadshus.
Åtgärder på delar av tak på kyrka i Vellinge
Igångsättning planeras under 2018. Planer finns förr åtgärder på delar av blytak på kyrka. .
Åtgärder av gång- och cykelväg i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: