Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Höllviken
Avser nybyggnad av 72 lägenheter i 6 huskroppar i 3-5 plan.
Nytt bostadsområde i Vellinge
Avser nybyggnad av 30 bostadsrätter och 90 hyresrätter fördelat på två huskroppar. Husen uppförs i klassisk stil med varierad tegelfasad och sadeltak i 3 till 4,5 våningar.
Nybyggnad av radhus i Vellinge
Nybyggnad av 5 radhus, förråd samt parkering Hököpinge 68:36,68:38,68:37,68:34,68:35.
Nybyggnad av industrihus i Vellinge
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus samt stadsradhus i Vellinge
Planer finns att bygga parhus samt rad stadsradhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader, parkeringsplatser, poolanläggning.
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vellinge
Avser nybyggnad av ca 35 bostäder i form avl villor och radhus. Kan blir både bostadsrätter och äganderätter. ( Totalt byggs 100 bostäder i 3 etapper).
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 31 lägenheter,
Nybyggnad av bostäder i Höllviken.
Planer finns för nybyggnad av ca 26st lägenheter i 2 st flerbostadshus, 3 samt 4 våningar. På tomten finns idag en bensinmack som ska rivas, samt marken saneras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus, parkering, plank samt förråd & cykelförråd.
Nybyggnad av radhus i Vellinge
Nybyggnad av 9 radhus samt förråd Skanör 13:134,13:136,13:135,13:137,13:144,13:145,13:142,13:143.
Ny- och ombyggnad av kontorshus i centrala Vellinge
Planer finns för ny- och ombyggnad av kontorslokaler. Tanken är att bygga nytt kontorshus för drygt 50 arbetsplatser samt ombyggnad av fd mangårdsbyggnad till kontorslokaler. I projektet ingår även nybyggnad av garage. Objektets läge: centrala Vellinge mittemot kyrkan på fastigheten Furan 9. På tomten ska två byggnader rivas som ingår under projektnummer 1532872.
Nybyggnad av grupphus i Vellinge Etapp 2
Nybyggnad av 17 enbostadshus samt garage. Arrie 19:67,19:66,19:68,19:60,19:62,19:69,19:61,19:64,19:65,19:70,19:63.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 14 lägenheter samt 5 radhus.
Nybyggnad av bostäder i Falsterbo, Vellinge
Projektet avser nybyggnad av tre parhus och ett radhus, 1 ½ plan, med tillhörande förråd och samt markplanering/arbeten och parkering.
Nybyggnad av kallbadhus i Skanör Vellinge
Avser nybyggnad av kallbadhus i Skanör, i Vellinge.
Nybyggnad av resecentrum i Vellinge
Avser nybyggnad av resecentrum som består av två delar där den ena är en vänthall för Skånetrafiken och den andra delen ska fungera som uthyrningslokal för t.ex caféverksamhet.
Nybyggnad av badhus i Vellinge
Nybyggnad av kallbadhus.
Nybyggnad av grupphus i Vellinge Etapp 1
Nybyggnad av 4 stt grupphus i 1 plan samt 7 st i 1 1/2 plan. Arrie 19:67,19:66,19:68,19:60,19:62,19:69,19:61,19:64,19:65,19:70,19:63.
Ombyggnad av infart i Vellinge
Avser ombyggnad av ombyggnad av norra infarten i Vellinge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus samt förråd/cykelparkering.
Exploateringsområde för bostäder mm i Hököpinge, etapp 2 mfl
Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder som omfattar totalt 90 tal bostäder, mindre del handelslokaler samt skola. Projektet kommer att etappindelas.
Utförande av byggator, VA-arbeten mm för nytt exploateringsområde i Vellinge, etapp III
Avser nyanläggning av byggator och färdigställande av dessa samt VA- och parkarbeten för nytt exploateringsområde i Vellinge. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) etapper, Etapp I, Etapp II och Etapp III. Etapp II och III och dess ingående huvuddelar ingår som optioner i etapp I.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad flerbostadshus.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Hököpinge, etapp 1
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 60-tal bostäder.
Ombyggn av infart i Höllviken, Vellinge
Projektet avser ombyggnad av infart med ny pendlarparkering.
Installation av 130 kV shuntreaktor i Vellinge
Installation av 130 kV shuntreaktor.
Åtgärder av utemiljö i bostadsområde i Vellinge
Projektet avser uppgradering av utemiljö i anslutning till en innergård i bostadsområde.
Tillbyggnad av gym i Vellinge
Tillbyggnad av våningsplan till en träningsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Vellinge
Nybyggnad av industrifastighet.
Skyddsvall i Skanör, Falsterbo och Höllviken
Avser nybyggnad av skyddsvall som ska bli 23 kilometer lång och ska skydda 25 000 bostäder.
Ombyggnad av trafikkorsning i Skanör, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av 17 enbostadshus samt garage/förråd Arrie 19:78,19:81,19:82,19:79,19:80,19:72,19:57,19:75,19:74,19:77,19:71,19:73,19:83,19:86,19:85,19:76,19:84.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Vellinge
Nybyggnad av golfstudio, rivning av befintliga utslagsplatser.
Ombyggnad av tennishall i Vellinge
Ändrad användning - industri till padelbanor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vellinge
Utvändig ändring industri/lager - solceller Vellinge 68:245,68:242.
Nybyggnad av bar i Vellinge
Säsongslov för utebar.
Nybyggnad av kiosk i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för glasskiosk.
Tillbyggnad av cafeteria i Vellinge
Tillbyggnad av café - uterum.
Tillbyggnad av klubbhus i Vellinge
Tillbyggnad av klubbhus - förråd.
Tillbyggnad av förråd i Vellinge
Tillbyggnad av komplementbyggnad samt utvändig ändring.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av kylanläggning i Vellinge
Nybyggnad av kylcontainer samt förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Nybyggnad av parkeringsplats samt marklov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Vellinge
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av byggnader i centrala Vellinge
Planer finns för rivning av två byggnader. Objektets läge: centrala Vellinge mittemot kyrkan på fastigheten Furan 9. Tanken är att bygga kontorslokaler på tomten som ingår under projektnummer 1531818.
Renovering av kontor i Vellinge
Ändrad användning - café till mäklarfirma.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: