Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av laxodling i Simrishamn
Avvaktar sökt miljötillstånd. Projektet avser nybyggnad av landbaserad laxodling som inrymmer 25 bassänger samt 3 reningsanläggningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höllviken
Avser nybyggnad av 72 lägenheter i 6 huskroppar i 3-5 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus, i 2 huskroppar med 48 lägenheter. Ingår även cykeltak, mur m.m.
Nytt bostadsområde i Vellinge
Avser nybyggnad av bostadsområde vid Campusområdet.
Ny- och ombyggnad av förskola m.m. i Vellinge
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola med tillhörande förskolegård, förråd och parkering samt rivning av en befintlig byggnad. Entreprenaden utförs i två huvuddelar. Ny byggnad, benämnd byggnad 1, utförs för 8 st förskoleavdelningar och personalutrymmen. Befintlig byggnad, benämnd byggnad 2, byggs om till viss del för storkök och 2 förskoleavdelningar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Planer finns att bygga ytterligare fem huskroppar med 18 lägenheter.
Ny- och ombyggnad av kontorshus i centrala Vellinge
Planer finns för ny- och ombyggnad av kontorslokaler. Tanken är att bygga nytt kontorshus för drygt 50 arbetsplatser samt ombyggnad av fd mangårdsbyggnad till kontorslokaler. I projektet ingår även nybyggnad av garage. Objektets läge: centrala Vellinge mittemot kyrkan på fastigheten Furan 9. På tomten ska två byggnader rivas som ingår under projektnummer 1532872.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar flerbostadshus med 8 lägenheter i vardera huskropp.
Nybyggnad av grupphus i Vellinge Etapp 2
Nybyggnad av 17 enbostadshus samt garage. Arrie 19:67,19:66,19:68,19:60,19:62,19:69,19:61,19:64,19:65,19:70,19:63.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 14 lägenheter samt 5 radhus.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Avser nybyggnad av 5 st parhus med 10 lägenheter samt ett friliggande hus i
Nybyggnad av kallbadhus i Skanör Vellinge
Avser nybyggnad av kallbadhus i Skanör, i Vellinge.
Nybyggnad av resecentrum i Vellinge
Avser nybyggnad av resecentrum som består av två delar där den ena är en vänthall för Skånetrafiken och den andra delen ska fungera som uthyrningslokal för t.ex caféverksamhet.
Ombyggnad av väg 519 vid Räng Sand och Kämpinge by
Ca 700 m lång ny förbifart utanför Kämpinge by.
Utförande av byggator, VA-arbeten mm för nytt exploateringsområde i Vellinge, etapp III
Avser nyanläggning av byggator och färdigställande av dessa samt VA- och parkarbeten för nytt exploateringsområde i Vellinge. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) etapper, Etapp I, Etapp II och Etapp III. Etapp II och III och dess ingående huvuddelar ingår som optioner i etapp I.
Ombyggnad av avfartsramp vid trafikplats Vellinge Södra
Retardationskörfält och busskörfält, ramp norrut. För Superbussar Malmö-Falsterbo.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 101, Arrie och Käglinge
Gång- och cykelväg mellan Arrie och Käglinge, hastighetsdämpande/trygghetsskapande åtgärder på väg 101 i Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie samt ny säker järnvägskorsning vid Vångavägen–Trelleborgsbanan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad flerbostadshus.
Åtgärder av utemiljö i bostadsområde i Vellinge
Igångsättning under våren 2019. Projektet avser uppgradering av utemiljö i anslutning till en innergård i bostadsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Vellinge
Nybyggnad av industrifastighet.
Tillbyggnad av gym i Vellinge
Tillbyggnad av våningsplan till en träningsanläggning.
Renovering av tak på kyrka i Vellinge
Projektet avser renovering av tak på Bergakyrkan. Takmaterial är ej fastställd.
Invändig renovering av kyrka i Vellinge
Avser för invändig renovering av Gessie kyrka.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Vellinge
Nybyggnad av golfstudio, rivning av befintliga utslagsplatser.
Nybyggnad av grupphus i Vellinge
Nybyggnad av 17 enbostadshus samt garage/förråd Arrie 19:78,19:81,19:82,19:79,19:80,19:72,19:57,19:75,19:74,19:77,19:71,19:73,19:83,19:86,19:85,19:76,19:84.
Nybyggnad av radhus i Vellinge
Nybyggnad av 5 radhus, förråd samt parkering Hököpinge 68:36,68:38,68:37,68:34,68:35.
Nybyggnad av grupphus i Vellinge
Nybyggnad av 6 enbostadshus med förråd Herrestorp 3:205,3:206,3:207,3:208,3:209,3:210.
Nybyggnad av fritidsgård i Vellinge
Nybyggnad av av fritidsgård samt miljöhus.
Nybyggnad av vandrarhem i Vellinge
Nybyggnad vandrarhem, Tillbyggnad stuga Lilla Hammar 49:1.
Nybyggnad av garage i Vellinge
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Nybyggnad av parkeringsplats samt marklov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Vellinge
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Marklov samt parkering.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vellinge
Utvändig ändring industri/lager - solceller Vellinge 68:245,68:242.
Nybyggnad av bar i Vellinge
Säsongslov för utebar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats.
Tillbyggnad av cafeteria i Vellinge
Tillbyggnad av café - uterum.
Tillbyggnad av förråd i Vellinge
Tillbyggnad av komplementbyggnad samt utvändig ändring.
Åtgärder på delar av tak på kyrka i Vellinge
Projektet avser åtgärder på delar av blytak på Flädie kyrka. .
Renovering av kontor i Vellinge
Ändrad användning - café till mäklarfirma.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: