Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Höllviken
Avser nybyggnad av 72 lägenheter i 6 huskroppar i 3-5 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av 3 flerbostadshus med 31 lägenheter i vardera huskropp, i 5- 6 plan. I projektet ingår även cykelförråd, skärmvägg/plank, pergola (hus 7-9).
Nybyggnad av radhus i Vellinge
Nybyggnad av 5 radhus, förråd samt parkering Hököpinge 68:36,68:38,68:37,68:34,68:35.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus, i 2 huskroppar med 48 lägenheter. Ingår även cykeltak, mur m.m.
Nybyggnad av parhus samt stadsradhus i Vellinge
Planer finns att bygga parhus samt rad stadsradhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader, parkeringsplatser, poolanläggning.
Nytt verksamhetsområde i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av område för kontor och verksamhetslokaler väster om E6.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 31 lägenheter,
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus, parkering, plank samt förråd & cykelförråd.
Nybyggnad av radhus i Vellinge
Nybyggnad av 9 radhus samt förråd Skanör 13:134,13:136,13:135,13:137,13:144,13:145,13:142,13:143.
Ny- och ombyggnad av kontorshus i centrala Vellinge
Planer finns för ny- och ombyggnad av kontorslokaler. Tanken är att bygga nytt kontorshus för drygt 50 arbetsplatser samt ombyggnad av fd mangårdsbyggnad till kontorslokaler. I projektet ingår även nybyggnad av garage. Objektets läge: centrala Vellinge mittemot kyrkan på fastigheten Furan 9. På tomten ska två byggnader rivas som ingår under projektnummer 1532872.
Nybyggnad av fritidsgård i Vellinge
Nybyggnad av av fritidsgård samt miljöhus.
Nybyggnad av fritidsgård, Vellinge
Projektet avser återuppbyggnad av fritidsgården Lindesgården. Nybyggnaden ska innehålla lokaler för fritidsgård, förskola samt lokaler för uthyrning till allmänheten.
Nybyggnad av bostäder i Falsterbo, Vellinge
Projektet avser nybyggnad av tre parhus och ett radhus, 1 ½ plan, med tillhörande förråd och samt markplanering/arbeten och parkering.
Nybyggnad av badhus i Vellinge
Nybyggnad av kallbadhus.
Nybyggnad av resecentrum i Vellinge
Avser nybyggnad av resecentrum som består av två delar där den ena är en vänthall för Skånetrafiken och den andra delen ska fungera som uthyrningslokal för t.ex caféverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus samt förråd/cykelparkering.
Utförande av byggator, VA-arbeten mm för nytt exploateringsområde i Vellinge, etapp III
Avser nyanläggning av byggator och färdigställande av dessa samt VA- och parkarbeten för nytt exploateringsområde i Vellinge. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) etapper, Etapp I, Etapp II och Etapp III. Etapp II och III och dess ingående huvuddelar ingår som optioner i etapp I.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Hököpinge, etapp 1
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 60-tal bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av infart i Höllviken, Vellinge
Projektet avser ombyggnad av infart med ny pendlarparkering.
Installation av 130 kV shuntreaktor i Vellinge
Installation av 130 kV shuntreaktor.
Åtgärder av utemiljö i bostadsområde i Vellinge
Projektet avser uppgradering av utemiljö i anslutning till en innergård i bostadsområde.
Nybyggnad av industrihus i Vellinge
Nybyggnad av industrifastighet.
Slamning av fasad i Vellinge
Avser slamning och fasadarbeten i Vellinge centrum.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Vellinge
Nybyggnad av golfstudio, rivning av befintliga utslagsplatser.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vellinge
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av tennishall i Vellinge
Ändrad användning - industri till padelbanor.
Ombyggnad av parhus i Vellinge
Utvändig ändring, ombyggnad av tvåbostadshus samt nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av kiosk i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för glasskiosk.
Tillbyggnad av klubbhus i Vellinge
Tillbyggnad av klubbhus - förråd.
Ombyggnad av enbostadshus i Vellinge
Ombyggnad av enbostadshus samt utvändig ändring - fönster, tak & takkupa.
Nybyggnad av kylanläggning i Vellinge
Nybyggnad av kylcontainer samt förråd.
Nybyggnad av plank i Vellinge
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av skärmtak i Vellinge
Nybyggnad av väderskydd och cykeltak samt rivning av befintligt cykeltak.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av restaurang i Vellinge
Ansökan om bygglov för nybyggnad av strandkiosk/restaurang.
Rivning av byggnader i centrala Vellinge
Projektet omfattar rivning av två byggnader. Objektets läge: centrala Vellinge mittemot kyrkan på fastigheten Furan 9. Tanken är att bygga kontorslokaler på tomten som ingår under projektnummer 1531818.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: