Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av laxodling i Simrishamn
Avvaktar sökt miljötillstånd. Projektet avser nybyggnad av landbaserad laxodling som inrymmer 25 bassänger samt 3 reningsanläggningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höllviken
Igångsättning tidigast 2019. Avser nybyggnad av 72 lägenheter i 6 huskroppar i 3-5 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höllviken, Vellinge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 87 lägenheter i 6 huskroppar i 3-5 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus, Västra Ingelstad, Vellinge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 60-100 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 70 lägenheter i 3-4 1/2 plan. Yta: 6000 m2 totalt. Läge: Campusområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus , 50- tal lägenheter i 4 1/2 plan.. Yta: 5000 m2 totalt. Objektet läge: Campusområdet.
Nybyggnad av parhus samt stadsradhus i Vellinge
Planer finns att bygga parhus samt rad stadsradhus.
Nybyggnad av skola/ förskola i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av grundskola och förskola i Hököpinge. Uppskattad byggstart.
Nytt verksamhetsområde i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av område för kontor och verksamhetslokaler väster om E6.
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vellinge
Avser nybyggnad av ca 35 bostäder i form avl villor och radhus. Kan blir både bostadsrätter och äganderätter. ( Totalt byggs 100 bostäder i 3 etapper).
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vellinge
Avser nybyggnad av ca 35 bostäder i form avl villor och radhus. Kan blir både bostadsrätter och äganderätter. ( Totalt byggs 100 bostäder i 3 etapper).
Ny- och ombyggnad av förskola m.m. i Vellinge
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola med tillhörande förskolegård, förråd och parkering samt rivning av en befintlig byggnad. Entreprenaden utförs i två huvuddelar. Ny byggnad, benämnd byggnad 1, utförs för 8 st förskoleavdelningar och personalutrymmen. Befintlig byggnad, benämnd byggnad 2, byggs om till viss del för storkök och 2 förskoleavdelningar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av kontor i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 1 huskropp i 4 våningsplan, yta: 4000 m2.
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av ca 30 bostäder i form avl villor och radhus. Kan blir både bostadsrätter och äganderätter. ( Totalt byggs 100 bostäder i 3 etapper).
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Planer finns att bygga ytterligare fem huskroppar med 18 lägenheter.
Ny- och ombyggnad av kontorshus i centrala Vellinge
Planer finns för ny- och ombyggnad av kontorslokaler. Tanken är att bygga nytt kontorshus för drygt 50 arbetsplatser samt ombyggnad av fd mangårdsbyggnad till kontorslokaler. I projektet ingår även nybyggnad av garage. Objektets läge: centrala Vellinge mittemot kyrkan på fastigheten Furan 9. På tomten ska två byggnader rivas som ingår under projektnummer 1532872.
Ny infrastruktur för verksamhetsområde i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser ny infrastruktur för nybyggnad av område för kontor och verksamhetslokaler väster om E6.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter,
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar flerbostadshus med 8 lägenheter i vardera huskropp.
Ombyggnad av återvinningscentral i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringbudget 2017.
Åtgärder av utemiljö i bostadsområde i Vellinge
Igångsättning tidigast 2020. Projektet avser fortsatt uppgradering av utemiljö i anslutning till 8 st innergårdar i bostadsområden. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av grupphus i Vellinge Etapp 2
Nybyggnad av 17 enbostadshus samt garage. Arrie 19:67,19:66,19:68,19:60,19:62,19:69,19:61,19:64,19:65,19:70,19:63.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge, Et 1
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge, kommer bli uppdelat i tre etapper. Första etappen kommer omfatta 20 lägenheter, 4 våningar + 1 vindsvåning. Andra etappen kommer omfatta 66 lägenheter. Tredje etappen kommer omfatta 61 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge, Et 2
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge, kommer bli uppdelat i tre etapper. Första etappen kommer omfatta 20 lägenheter, 4 våningar + 1 vindsvåning. Andra etappen kommer omfatta 66 lägenheter. Tredje etappen kommer omfatta 61 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge, Et 3
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge, kommer bli uppdelat i tre etapper. Första etappen kommer omfatta 20 lägenheter, 4 våningar + 1 vindsvåning. Andra etappen kommer omfatta 66 lägenheter. Tredje etappen kommer omfatta 61 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 14 lägenheter samt 5 radhus.
Nybyggnad av kallbadhus i Skanör
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Avser nybyggnad av 5 st parhus med 10 lägenheter samt ett friliggande hus i
Upprustning av kanal och hamnområde i Vellinge
Avser upprustning av kanal och hamnområde. i projektet ingår även anläggning av trädäck, sittplatser m.m.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Avser nybyggnad av 10 st parhuslägenheter. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av resecentrum i Vellinge
Igångsättning tidigast våren 2019. Avser nybyggnad av resecentrum som består av två delar där den ena är en vänthall för Skånetrafiken och den andra delen ska fungera som uthyrningslokal för t.ex caféverksamhet.
Nybyggnad av grupphus i Vellinge Etapp 1
Nybyggnad av 4 stt grupphus i 1 plan samt 7 st i 1 1/2 plan. Arrie 19:67,19:66,19:68,19:60,19:62,19:69,19:61,19:64,19:65,19:70,19:63.
Ombyggnad av infart i Vellinge
Detaljplanearbete pågår. Igångsättning är ej fastställd.
Förlängning av gata i Vellinge
Igångsättning tidigast 2019.
Utförande av byggator, VA-arbeten mm för nytt exploateringsområde i Vellinge, etapp II
Avser nyanläggning av byggator och färdigställande av dessa samt VA- och parkarbeten för nytt exploateringsområde i Vellinge. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) etapper, Etapp I, Etapp II och Etapp III. Etapp II och III och dess ingående huvuddelar ingår som optioner i etapp I.
Exploateringsområde för bostäder mm i Hököpinge, etapp 2 mfl
Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder som omfattar totalt 90 tal bostäder, mindre del handelslokaler samt skola. Projektet kommer att etappindelas.
Ombyggnad av centrum i Skanör, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Hököpinge, etapp 1
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 60-tal bostäder.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 101, Arrie och Käglinge
Gång- och cykelväg mellan Arrie och Käglinge, hastighetsdämpande/trygghetsskapande åtgärder på väg 101 i Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie samt ny säker järnvägskorsning vid Vångavägen–Trelleborgsbanan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad flerbostadshus.
Renovering av pirar i Höllviken, Vellinge
Planer finns för renovering av pirar vid Falsterbokanalen. Uppskattad byggstart.
Åtgärder i statlig infrastruktur för superbussar i Vellinge
Retardationskörfält och busskörfält, ramp norrut. För Superbussar Malmö-Falsterbo.
Exploateringsarbeten för villaområde i Vellinge, etapp 3
Avser option från projektnummer 1240641. Igångsättning tidigast andra halvåret 2019. Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde Objektets läge: vid östergatan/Greviegatan och Olsgatan i området Herrestorp, östra delen av Vellinge.
Exploateringsområde för bostäder i Vellinge, etapp 3
Igångsättning är ej fastställd.
Exploateringsområde för bostäder i Vellinge, etapp 4
Igångsättning är ej fastställd.
Åtgärder av utemiljö i bostadsområde i Vellinge
Igångsättning under våren 2019. Projektet avser uppgradering av utemiljö i anslutning till en innergård i bostadsområde.
Ombyggnad av rondell i Vellinge
Igångsättning tidigast 2019.
Renovering av kyrkotorn vid Håslövs kyrka Vellinge
Planer finns för renovering av tornet på kyrkan.
Tillbyggnad av gym i Vellinge
Tillbyggnad av våningsplan till en träningsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Asfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget
Uppgradering av befintlig gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan
Utbyte av spillvattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Arbetena kommer att ske löpande under 2019.
Åtgärder vid torg i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Anläggande av gc-väg i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Ytvattenåtgärder av gata/park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Utbyte av vattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Dagvattenåtgärder vid gator och park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Vellinge
Nybyggnad av golfstudio, rivning av befintliga utslagsplatser.
Invändig renovering av kyrka i Vellinge
Avser för invändig renovering av Gessie kyrka.
Ombyggnad av väg till bygata i Hököpinge
Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggnad av offentliga toaletter i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av pumpstationer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Upprustning av busshålsplats i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Åtgärder av parkering vid golvklubb i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser åtgärder av parkering vid Flommens golfklubb,.
Ny gång- och cykelväg i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Nytt utegym i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Byte av serviser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ny gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018.. Avser nya belysningsstolpar.
Nybyggnad av grupphus i Vellinge
Nybyggnad av 6 enbostadshus med förråd Herrestorp 3:205,3:206,3:207,3:208,3:209,3:210.
Nybyggnad av vandrarhem i Vellinge
Nybyggnad vandrarhem, Tillbyggnad stuga Lilla Hammar 49:1.
Tillbyggnad av affärshus i Vellinge
Tillbyggnad av handel/kontor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vellinge
Utvändig ändring industri/lager - solceller Vellinge 68:245,68:242.
Tillbyggnad av förråd i Vellinge
Tillbyggnad flerbostadshus - förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av brygga i Vellinge
Nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av garage i Vellinge
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation med rivningslov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Nybyggnad av parkeringsplats samt marklov.
Nybyggnad av telestation i Vellinge
Nybyggnad av teknikbyggnad telekom.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation - vallgatan.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Nybyggnad komplementbyggnad - cykelförråd.
Ombyggnad av cistern i Vellinge
Installation av markförlagd cistern, oljeavskiljare, ny påfyllnadsplats, drivmedelsrör samt demontering av befintliga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Marklov samt parkering.
Tak på utomhuspool i Falsterbo, Vellinge
Avser byte av tak på utomhuspool i Falsterbo
Rivning av byggnader i centrala Vellinge
Planer finns för rivning av två byggnader. Objektets läge: centrala Vellinge mittemot kyrkan på fastigheten Furan 9. Tanken är att bygga kontorslokaler på tomten som ingår under projektnummer 1531818.
Åtgärder på delar av tak på kyrka i Vellinge
Projektet avser åtgärder på delar av blytak på Flädie kyrka. .
Byte av underlag på utebana vid ridanläggning i Vellinge
Avser byte av underlag på utebana vid ridanläggning i Vellinge.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: