Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Vellinge
Avser nybyggnad av 40 bostadsrätter och 90 hyresrätter fördelat på två huskroppar. Husen uppförs i klassisk stil med varierad tegelfasad och sadeltak i 3 till 4,5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av 3 flerbostadshus med 31 lägenheter i vardera huskropp, i 5- 6 plan. I projektet ingår även cykelförråd, skärmvägg/plank, pergola (hus 7-9).
Nybyggnad av flerbostadshus, Västra Ingelstad, Vellinge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 60-100 lägenheter samt totalt ca 22 p-platser samt en handikapplats
Nybyggnad av bostäder i Hököpinge, etapp 1
Avser nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse, ca 60 tal bostäder.
Nybyggnad av radhus i Vellinge
Nybyggnad av 5 radhus, förråd samt parkering Hököpinge 68:36,68:38,68:37,68:34,68:35. 6 huskroppar, radhus i 20 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader, parkeringsplatser, poolanläggning.
Nybyggnad av bostäder samt lokaler i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 36 lägenheter samt lokaler.
Nybyggnad av pågatågstation i Hököpinge
Avser nybyggnad av ny pågatågstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus, parkering, plank samt förråd & cykelförråd.
Nybyggnad av bostäder i Höllviken.
Planer finns för nybyggnad av ca 25-30 st lägenheter i 2 st flerbostadshus, 3 samt 4-5 våningar. På tomten finns idag en bensinmack som ska rivas, samt marken saneras.
Nybyggnad av radhus i Vellinge
Nybyggnad av 9 radhus samt förråd Skanör 13:134,13:136,13:135,13:137,13:144,13:145,13:142,13:143.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Planer finns att bygga ytterligare fem huskroppar med 18 lägenheter.
Ny- och ombyggnad av kontorshus i centrala Vellinge
Planer finns för ny- och ombyggnad av kontorslokaler. Tanken är att bygga nytt kontorshus för 45 arbetsplatser samt ombyggnad av fd mangårdsbyggnad till kontorslokaler. I projektet ingår även nybyggnad av garage. Objektets läge: centrala Vellinge mittemot kyrkan på fastigheten Furan 9. På tomten ska två byggnader rivas som ingår under projektnummer 1532872.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus gruppboende med bostadsrätter, förråd samt parkering. Etapp 1: 1342821
Ombyggnad av infart i Vellinge
Avser ombyggnad av norra infarten, ca 500 m i Vellinge
Nybyggnad av centrumverksamhet i Vellinge
Avser ett fyravåningshus med utrymme för handel, service och kontor på drygt 400 kvadratmeter per våningsplan.
Ombyggnad av bostäder i Vellinge
Projektet avser ombyggnation och totalrenovering av tre huskroppar på fastigheten Skanör 51:1, Hamngatan 13-17 i Skanör. 16 lägenheter i nyproduktionsstandard uppförs i nya lägenhetsindelningar och med nytt uppvärmningssystem. Materialinventering är Imtek AB i Malmö.
Nybyggnad av fritidsgård, Vellinge
Projektet avser återuppbyggnad av fritidsgården Lindesgården. Nybyggnaden ska innehålla lokaler för fritidsgård, förskola samt lokaler för uthyrning till allmänheten.
Nybyggnad av kallbadhus i Skanör Vellinge
Avser nybyggnad av kallbadhus i Skanör, i Vellinge.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Avser utvändig ändring av fasad.
Nybyggnad av parhus i Vellinge, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i parhus med suterrängvåning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 8 friliggande hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus samt förråd/cykelparkering.
Förlängning av gata i Vellinge
Igångsättning tidigast 2019.
Nybyggnad av resecentrum i Vellinge
Avser nybyggnad av resecentrum som består av två delar där den ena är en vänthall för Skånetrafiken och den andra delen ska fungera som uthyrningslokal för t.ex caféverksamhet.
Exploateringsområde för bostäder mm i Hököpinge, etapp 2 mfl
Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder som omfattar totalt 90 tal bostäder, mindre del handelslokaler samt skola. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Avser nybyggnad av enbostadshus.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Hököpinge, etapp 1
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 60-tal bostäder.
Ombyggnad av infart i Höllviken, Vellinge
Projektet avser ombyggnad av infart med ny pendlarparkering.
Installation av 130 kV shuntreaktor i Vellinge
Installation av 130 kV shuntreaktor.
Ombyggnad av Västra Ingelstad Skolans utemiljö.
Omfattar ombyggnad av Västra Ingelstad Skolans utemiljö. Entreprenaden omfattar markarbeten, yttre-VA arbeten, husbyggnadsarbeten och elinstallationer.
Renovering av kyrkotorn vid Håslövs kyrka Vellinge
Planer finns för renovering av tornet på kyrkan.
Asfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge
Igångsättning tidigast 2020.
Ombyggnad av trafikkorsning i Skanör, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget
Ny brygga i Skanör, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ytvattenåtgärder av gata/park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Åtgärder av trafikplats i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ombyggnad av offentliga toaletter i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av väg till bygata i Hököpinge
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Vellinge
Nybyggnad av golfstudio, rivning av befintliga utslagsplatser.
Slamning av fasad i Vellinge
Avser slamning och fasadarbeten i Vellinge centrum.
Renovering av kyrka i Velllinge
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för komplett fasadrenovering ( bl.a omkalkning), puts-, målning-samt plåtarbeten.
Ombyggnad av lekplatser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. .
Ombyggnad av gymnasiet i Vellinge
Projektet omfattar utbyte av befintliga brand-/utrymningslarmsystem inom Ljungenskolan hus A, Ljungenskolan hus B samt Sundsgymnasiet Borgen, samtliga anläggningar är belägna i Vellinge Kommun. Entreprenaden indelas i 3 huvuddelar. Huvuddel 1: Ljungenskolan hus A (BTA ca. 7000 m²) Huvuddel 2: Ljungenskolan hus B (BTA ca. 3000 m²) Huvuddel 3: Sundsgymnasiet Borgen (BTA ca. 7900 m²)
Ny gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Avser nya belysningsstolpar.
Tillbyggnad av affärshus i Vellinge
Avser tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Vellinge
Avser ändring av kontor.
Ombyggnad av restaurang i Vellinge
Ändrad användning - bostad till restaurang samt utvändig ändring - fasad & fönster.
Ombyggnad av skola i Vellinge
Ändrad användning.
Rivning av kontor i Vellinge
Rivning av befintlig kontorsdel.
Nybyggnad av barack i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för bodar.
Nybyggnad av förskola i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljong.
Nybyggnad av kontor i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för kontorsbodar.
Ombyggnad av veterinärstation i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning - kontor till veterinärklinik.
Tillbyggnad av carport i Vellinge
Tillbyggnad av carport/förråd.
Ombyggnad av frisersalong i Vellinge
Ändrad användning från förråd till fotvård.
Tak på utomhuspool i Falsterbo, Vellinge
Avser byte av tak på utomhuspool i Falsterbo
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Vellinge
Nybyggnad av plank samt skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Vellinge
Nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av toalett i Vellinge
Ombyggnad samt utvändig ändring av offentlig toalett.
Nybyggnad av garage i Vellinge
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus samt förråd.
Rivning av byggnader i centrala Vellinge
Projektet omfattar rivning av två byggnader. Objektets läge: centrala Vellinge mittemot kyrkan på fastigheten Furan 9. Tanken är att bygga kontorslokaler på tomten som ingår under projektnummer 1531818.
Byte av underlag på utebana vid ridanläggning i Vellinge
Avser byte av underlag på utebana vid ridanläggning i Vellinge.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: