Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av 3 flerbostadshus med 31 lägenheter i vardera huskropp, i 5- 6 plan. I projektet ingår även cykelförråd, skärmvägg/plank, pergola (hus 7-9).
Nybyggnad av bostäder i Höllviken Vellinge
Projektet avser nybyggnad av 60-70 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus, Västra Ingelstad, Vellinge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 60-100 lägenheter samt totalt ca 22 p-platser samt en handikapplats
Nybyggnad av pågatågstation i Hököpinge
Avser nybyggnad av ny pågatågstation.
Nybyggnad av centrumverksamhet i Vellinge
Avser ett fyravåningshus med utrymme för handel, service och kontor på drygt 400 kvadratmeter per våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus, parkering, plank samt förråd & cykelförråd. Etapp 2: 1613332
Nybyggnad av bostäder i Höllviken.
Planer finns för nybyggnad av ca 25-30 st lägenheter i 2 st flerbostadshus, 3 samt 4-5 våningar. På tomten finns idag en bensinmack som ska rivas, samt marken saneras.
Ny- och ombyggnad av kontorshus i centrala Vellinge
Planer finns för ny- och ombyggnad av kontorslokaler. Tanken är att bygga nytt kontorshus för 45 arbetsplatser samt ombyggnad av fd mangårdsbyggnad till kontorslokaler. I projektet ingår även nybyggnad av garage. Objektets läge: centrala Vellinge mittemot kyrkan på fastigheten Furan 9. På tomten ska två byggnader rivas som ingår under projektnummer 1532872.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Avser nybyggnad av 10 st parhuslägenheter i 5 huskroppar, yta; 120 m2/lgh samt 9 st villor i 1 plan, yta: 111 m2/lgh. Uppskattad byggstart.
Ny infrastruktur för verksamhetsområde i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser ny infrastruktur för nybyggnad av område för kontor och verksamhetslokaler väster om E6.
Ombyggnad av infart i Vellinge
Avser ombyggnad av norra infarten, ca 500 m i Vellinge
Ramavtal avseende projektörer för VA/Gata i Vellinge
Avser ramavtal för projektörer inom VA och GATA. Avtalstid 2 år, samt möjlighet till förläning på två år.
Åtgärder av utemiljö i bostadsområde i Vellinge
Projektet avser fortsatt uppgradering av utemiljö i anslutning till 8 st innergårdar i bostadsområden. Projektet kommer att etappindelas.
Ombyggnad av bostäder i Vellinge
Projektet avser ombyggnation och totalrenovering av tre huskroppar på fastigheten Skanör 51:1, Hamngatan 13-17 i Skanör. 16 lägenheter i nyproduktionsstandard uppförs i nya lägenhetsindelningar och med nytt uppvärmningssystem. Yttertaksarbete och fasadarbete ingå. Materialinventering är Imtek AB i Malmö.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 14 lägenheter samt 5 radhus.
Upprustning av kanal och hamnområde i Vellinge
Avser upprustning av kanal och hamnområde. i projektet ingår även anläggning av trädäck, sittplatser m.m.
Nybyggnad av kallbadhus i Skanör
Igångsättning är ej fastställd.
Ny cirkulationsplats och stationsläge längs väg 100 i Östra Höllviken
Superbuss Malmö-Falsterbo. Kollektivtrafikåtgärder.
Förlängning av gata i Vellinge
Igångsättning tidigast 2019.
Exploateringsområde för bostäder mm i Hököpinge, etapp 2 mfl
Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder som omfattar totalt 90 tal bostäder, mindre del handelslokaler samt skola. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Avser nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Höllviken
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd.
Renovering av kyrkotorn vid Håslövs kyrka Vellinge
Planer finns för renovering av tornet på kyrkan.
Ombyggnad av Västra Ingelstad skolans utemiljö
Omfattar ombyggnad av Västra Ingelstad Skolans utemiljö. Entreprenaden omfattar markarbeten, yttre-VA arbeten, husbyggnadsarbeten och elinstallationer.
Asfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge
Igångsättning tidigast 2020.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vellinge
Avser renovering av yttertak & fasader samt sockel Norrevångatan 45-49, Vellinge. Byte av entrépartier på Norrevångsgatan 35-49.
Ombyggnad av trafikkorsning i Skanör, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget
Renovering av tak på kyrka i Vellinge
Projektet avser renovering av tak på Bergakyrkan. Takmaterial är ej fastställd.
Tillbyggnad av kontor i Vellinge
Tillbyggnad av befintlig byggnad- kontor & lager.
Ny brygga i Skanör, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ytvattenåtgärder av gata/park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Åtgärder av trafikplats i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ombyggnad av offentliga toaletter i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Renovering av kyrka i Velllinge
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för komplett fasadrenovering ( bl.a omkalkning), puts-, målning-samt plåtarbeten.
Ramavtal avseende gatubelysning i Vellinge.
Avser ramavtal gällande drift av gatubelysning inom kommunens gatubelysningsverksamhet. Avtalstid 2 år med option på 1 + 1 år.
Ombyggnad av lekplatser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. .
Installation av passersystem samt garageportar vid flerbostadshus i Vellinge
Option från projektid: 1621057. Avser passagesystem samt garageportar.
Ny gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Avser nya belysningsstolpar.
Ombyggnad av skola i Vellinge
Ändrad användning.
Utvändig ommålning och lagningsarbete inom fasader och fönster, Vellinge
Utvändig ommålning och lagningsarbete inom fasader och fönster m.m.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vellinge
Utvändig ändring industri - fönster.
Tillbyggnad av affärshus i Vellinge
Tillbyggnad av handel/kontor.
Ombyggnad av gym i Vellinge
Avser utvändig ändring av fönster & ventilationskanaler på gym.
Tak på utomhuspool i Falsterbo, Vellinge
Avser byte av tak på utomhuspool i Falsterbo
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av 2 enbostadshus med garage samt marklov Herrestorp 3:202,3:200.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus samt carport/förråd Hököpinge 68:52,68:58.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad förråd.
Nybyggnad av paviljong i Vellinge
Nybyggnad av fritidspaviljonger.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Nybyggnad av förråd & plank.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Vellinge
Nybyggnad av parkeringsplats samt plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av återvinningsstation i Vellinge
Nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vellinge
Om- & tillbyggnad av enbostadshus (fritidshus) samt rivningslov.
Ombyggnad av toalett i Vellinge
Ombyggnad samt utvändig ändring av offentlig toalett.
Nybyggnad av barack i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Tillbyggnad av skärmtak i Vellinge
Tillbyggnad av hygienbyggnad - skärmtak.
Tillbyggnad av kiosk i Vellinge
Tillbyggnad av handel/kontor - kiosk.
Ombyggnad av garage i Vellinge
Ändring av garage.
Ombyggnad av hotell i Vellinge
Ändring användning av flerbostadshus kontor
Ombyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Omfattar fasadrenovering, med spoling av fasad/er.
Byte av underlag på utebana vid ridanläggning i Vellinge
Avser byte av underlag på utebana vid ridanläggning i Vellinge.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: