Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Vellinge
Avser nybyggnad av 40 bostadsrätter och 90 hyresrätter fördelat på två huskroppar. Husen uppförs i klassisk stil med varierad tegelfasad och sadeltak i 3 till 4,5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höllviken, Vellinge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 87 lägenheter i 6 huskroppar i 3-5 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader, parkeringsplatser, poolanläggning.
Ombyggnad av bostadsgårdar, Tran/Vipgränden, Vellinge
Avser ombyggnad av bostadsgårdar, Tran/Vipgränden, Vellinge
Nybyggnad av radhus i Trelleborg.
Projektet avser nybyggnad av 43 radhuslägenheter i både 1-plan och 1,5-plan, 81-112 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Höllviken.
Planer finns för nybyggnad av ca 25-30 st lägenheter i 2 st flerbostadshus, 3 samt 4-5 våningar. På tomten finns idag en bensinmack som ska rivas, samt marken saneras.
Ny- och ombyggnad av kontorshus i centrala Vellinge
Planer finns för ny- och ombyggnad av kontorslokaler. Tanken är att bygga nytt kontorshus för 45 arbetsplatser samt ombyggnad av fd mangårdsbyggnad till kontorslokaler. I projektet ingår även nybyggnad av garage. Objektets läge: centrala Vellinge mittemot kyrkan på fastigheten Furan 9. På tomten ska två byggnader rivas som ingår under projektnummer 1532872.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Avser nybyggnad av 10 st parhuslägenheter i 5 huskroppar, yta; 120 m2/lgh samt 9 st villor i 1 plan, yta: 111 m2/lgh. Uppskattad byggstart.
Ramavtal avseende projektörer för VA/Gata i Vellinge
Avser ramavtal för projektörer inom VA och GATA. Avtalstid 2 år, samt möjlighet till förläning på två år.
Ombyggnad av infart i Vellinge
Avser ombyggnad av norra infarten, ca 500 m i Vellinge
Nybyggnad av grupphus i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av 13 enbostadshus. Uppskattad kostnad.
Åtgärder av utemiljö i bostadsområde i Vellinge
Projektet avser fortsatt uppgradering av utemiljö i anslutning till 8 st innergårdar i bostadsområden. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 21 bostäder i ettt flerfamiljshus samt en radhuslänga.
Nybyggnad av bostäder i Falsterbo, Vellinge
Projektet avser nybyggnad av tre parhus och ett radhus, 1 ½ plan, med tillhörande förråd och samt markplanering/arbeten och parkering.
Nybyggnad av kallbadhus i Skanör Vellinge
Avser nybyggnad av kallbadhus i Skanör, i Vellinge.
Ramavtal för totalentreprenader, avseende VS-arbeten, Vellinge
Ramavtal för totalentreprenader avseende VS-arbeten Möjlighet till förlängning 1+1+1 2021-10-01 - 2022-09-30 2022-10-01 - 2023-09-30 2023-10-01 - 2024-09-30
Utvändig renovering på byggnader i industribyn i Vellinge
Avser nya fasader och fasadbelysning mm på sex huskroppar i industribyn. Mejselgatan 10-12, Fabriksgatan 6-12, Hammargatan 3 i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av 10 enbostadshus och garage Åkarp 1:36,1:52,1:53,1:54,1:55,1:56.
Renovering av tak på kyrka i Vellinge
Projektet avser renovering av tak på Bergakyrkan. Takmaterial är ej fastställd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vellinge
Avser renovering av yttertak & fasader samt sockel Norrevångatan 45-49, Vellinge. Byte av entrépartier på Norrevångsgatan 35-49.
Ramavtal avseende gatubelysning i Vellinge.
Avser ramavtal gällande drift av gatubelysning inom kommunens gatubelysningsverksamhet. Avtalstid 2 år med option på 1 + 1 år.
Ombyggnad av dammluckor i Falsterbo kanal.
Projektet omfattar reparation av skadad dammkonstruktion med betongmadrass vid dammluckor i Falsterbo kanal. Betongmadrass skall utföras vid både norra respektive södra dammluckorna. Vid varje dammlucka finns skadad spont på båda sidor från skivstöden in till landfäste.
Utvändig ommålning och lagningsarbete inom fasader och fönster, Vellinge
Utvändig ommålning och lagningsarbete inom fasader och fönster m.m.
Installation av passersystem samt garageportar vid flerbostadshus i Vellinge
Option från projektid: 1621057. Avser passagesystem samt garageportar.
Brandlarmsutbyte i skola i Vellinge, Huvuddel 1
Projektet avser utbyte av befintliga brand/utrymningslarmsystem i skola hus A (BTA ca 7400 kvm). Uppskattad byggstart och kostnad.
Brandlarmsutbyte i skola i Vellinge, Huvuddel 2
Projektet avser utbyte av befintliga brand/utrymningslarmsystem i skola hus B (BTA ca 2900 kvm). Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Vellinge
Nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nybyggnad av kedjehus i Vellinge
Nybyggnad av 7 kedjehus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vellinge
Utvändig ändring - fasad, dörrar & portar samt nybyggnad av skylt Eskilstorp 14:207,14:206,14:106,14:98.
Tillbyggnad av affärshus i Vellinge
Tillbyggnad av handel/kontor.
Tillbyggnad av lager i Vellinge
Tillbyggnad av lagerhall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vellinge
Utvändig ändring industri - fönster.
Ombyggnad av lägenhet i Vellinge
Ändrad användning - del av lokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Vellinge
Utvändig ändring - fönster samt tak på uterum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vellinge
Utvändig ändring - solceller Falsterbo 4:222,4:9, 4:10.
Nybyggnad av barack i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering och skyltställning tom 2021-03-31.
Nybyggnad av barack i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för sovbodar.
Tillbyggnad av kiosk i Vellinge
Tillbyggnad av handel/kontor - kiosk.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus & garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av enbostadshus samt carport/förråd Hököpinge 68:52,68:58.
Nybyggnad av paviljong i Vellinge
Nybyggnad av fritidspaviljonger.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Nybyggnad av lusthus.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Vellinge
Nybyggnad av parkeringsplats samt plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Vellinge
Nybyggnad av plank.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Omfattar fasadrenovering, med spoling av fasad/er.
Rivning av äldreboende i Vellinge
Projektet avser avser rivning av Eskilsgårrdens äldreboende. Byggnaden består av 1 plan med krypgrund samt en del i 1½ våningsplan med källare. Rivningsarea (BTA): ca 4400 m2 Rivningsarea mark: ca 2500 m2

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: