Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Vellinge
Avser nybyggnad av 40 bostadsrätter och 90 hyresrätter fördelat på två huskroppar. Husen uppförs i klassisk stil med varierad tegelfasad och sadeltak i 3 till 4,5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höllviken, Vellinge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 87 lägenheter i 6 huskroppar i 3-5 plan.
Nybyggnad av skola/ förskola i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av grundskola och förskola i Hököpinge. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 35-40 lägenheter. Hyresrätter. Objektets läge: central parkeringen.
Nybyggnad av bostäder samt lokaler i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 36 lägenheter samt lokaler.
Ombyggnad av bostadsgårdar, Tran/Vipgränden, Vellinge
Avser ombyggnad av bostadsgårdar, Tran/Vipgränden, Vellinge
Nybyggnad av radhus i Trelleborg.
Projektet avser nybyggnad av 43 radhuslägenheter i både 1-plan och 1,5-plan, 81-112 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Höllviken.
Planer finns för nybyggnad av ca 25-30 st lägenheter i 2 st flerbostadshus, 3 samt 4-5 våningar. På tomten finns idag en bensinmack som ska rivas, samt marken saneras.
Ombyggnad av hotell till lägenheter i Vellinge
Projektet avser ombyggnad av hotell till 20 lägenheter- bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Avser nybyggnad av 10 st parhuslägenheter i 5 huskroppar, yta; 120 m2/lgh samt 9 st villor i 1 plan, yta: 111 m2/lgh. Uppskattad byggstart.
Ramavtal avseende projektörer för VA/Gata i Vellinge
Avser ramavtal för projektörer inom VA och GATA. Avtalstid 2 år, samt möjlighet till förläning på två år.
Ombyggnad av infart i Vellinge
Avser ombyggnad av norra infarten, ca 500 m i Vellinge
Nybyggnad av grupphus i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av 13 enbostadshus. Uppskattad kostnad.
Åtgärder av utemiljö i bostadsområde i Vellinge
Projektet avser fortsatt uppgradering av utemiljö i anslutning till 8 st innergårdar i bostadsområden. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av kedjehus och villor i Vellinge
Avser nybyggnad av 7 kedjehus och 3 stycken villor. Etapp 1 finns på obj.nr : 1572233
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 21 bostäder i ettt flerfamiljshus samt en radhuslänga.
Nybyggnad av bostäder i Falsterbo, Vellinge
Projektet avser nybyggnad av tre parhus och ett radhus, 1 ½ plan, med tillhörande förråd och samt markplanering/arbeten och parkering.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av 7 lägenheter i kedjehus och 3 enbostadshus.
Ramavtal för totalentreprenader, avseende VS-arbeten, Vellinge
Ramavtal för totalentreprenader avseende VS-arbeten Möjlighet till förlängning 1+1+1 2021-10-01 - 2022-09-30 2022-10-01 - 2023-09-30 2023-10-01 - 2024-09-30
Rivning av förskola, Falsterbo
Avser rivning av förskola som ska rivas i sin helhet med tillhörande sanering av byggnad och mark. Rivningsarea (BTA): ca 1440 m2 Rivningsarea mark: ca 3000 m2 I delar av byggnaden finns källare som utgör ca 450 m2. I delar av byggnaden inredd vind som utgör ca 125 m2
Kollektivtrafikåtgärder längs väg 100, deletapp Falsterbo-Stora Hammar
Ombyggnad till fyrfältsväg, nya stationslägen med superbusstandard vid Nyckelhålsparken och Storvägen, fyrfältsväg över Skanörs Ljung, separata körfält för busstrafik.
Utvändig renovering på byggnader i industribyn i Vellinge
Avser nya fasader och fasadbelysning mm på sex huskroppar i industribyn. Mejselgatan 10-12, Fabriksgatan 6-12, Hammargatan 3 i Vellinge
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vellinge
Avser renovering av yttertak & fasader samt sockel Norrevångatan 45-49, Vellinge. Byte av entrépartier på Norrevångsgatan 35-49.
Renovering av tak på kyrka i Vellinge
Projektet avser renovering av tak på Bergakyrkan. Takmaterial är ej fastställd.
Ombyggnad av dammluckor i Falsterbo kanal.
Projektet omfattar reparation av skadad dammkonstruktion med betongmadrass vid dammluckor i Falsterbo kanal. Betongmadrass skall utföras vid både norra respektive södra dammluckorna. Vid varje dammlucka finns skadad spont på båda sidor från skivstöden in till landfäste.
Brandlarmsutbyte i skola i Vellinge, Huvuddel 1
Projektet avser utbyte av befintliga brand/utrymningslarmsystem i skola hus A (BTA ca 7400 kvm). Uppskattad byggstart och kostnad.
Brandlarmsutbyte i skola i Vellinge, Huvuddel 2
Projektet avser utbyte av befintliga brand/utrymningslarmsystem i skola hus B (BTA ca 2900 kvm). Uppskattad byggstart och kostnad.
Installation av passersystem samt garageportar vid flerbostadshus i Vellinge
Option från projektid: 1621057. Avser passagesystem samt garageportar.
Byte av konstgräs vid idrottsplats i Höllviken, Vellinge
Avser byte av befintligt gräs på Vellinge idrottsplats, A-planen, i Vellinge kommun.
Ventilationsarbete ICA Kvantum, Vellinge
Avser att byta ut 2 st befintliga ventilationsaggregat, inkl 1 st kylmaskin /aggregat, samt kylanläggning vid kassalinje/förbutik.
Tillbyggnad av lager i Vellinge
Tillbyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av plank i Vellinge
Nybyggnad av plank.
Rivning av äldreboende i Vellinge
Projektet avser avser rivning av Eskilsgårrdens äldreboende. Byggnaden består av 1 plan med krypgrund samt en del i 1½ våningsplan med källare. Rivningsarea (BTA): ca 4400 m2 Rivningsarea mark: ca 2500 m2

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: