Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 1 st höghus med 16-våningar samt rivning av McDonaldshuset. Fyra våningsplan ger utrymme åt ett äldreboende med 54 platser. I resterande övre våningarna planeras 56 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av 127 lägenheter i flerbostadshus. Planområdet ligger centralt i östra Trelleborg. Planområdet avgränsas av Hedvägen i norr, Johan Kocksgatan i väst, Engelbreksgatan i söder och Margaretaparkeni öst.
Nybyggnad av bostäder i Trelleborg
Avser nybyggnad av 1 radhusbebyggelse i 2 ½ plan på 5rok med tillhörande förrådshus.
Ombyggnad till Familjens Hus i Anderslöv
Avser ombyggnad av lokaler till Familjens hus. Inom fastigheten ska det uppföras lokaler för särskilt boende, bibliotek, tillagningskök, förskola och miljörum som sak förhyras av Trelleborgs kommun ( Kommunlokalerna). Lokaler för vårdcentral m.m ska förhyras av Region Skåne ( Regionlokalerna) samt lokaler omfattande 600-1700 m2 för Gattekatt Fastighets AB.s räkning som kommer att presenteras senare. Objektets läge: Gamla Thysells varuhus.
Till- och nybyggnad av skolor/utbildning i Trelleborg
Avser rivning av befintlig matsal, tillagningskök samt en fritidsavdelning ca 690 kvm. Nybyggnad av matsal,kök, administrationsutrymmen, fritids och lektionssalar i två våningar samt källare med teknikutrymmen.
Nybyggnad av äldreboende i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 54 lägenheter. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Gränstorp, Trellebrog
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 9 huskroppar i 2,5 plan och totalt 35 lägenheter.
Nybyggnad av korttidsboende i Trelleborg
Avser nybyggnad av ett kombinerat äldre-/korttids- och växelvårdsboende samt lokaler för administration och dagversamhet. Verksamheterna är fördelade på två stycken sammanlänkade huskroppar i 5 våningar samt vindsvåning innehållande teknikrum.
Nybyggnad av bostäder i Skegrie, Trelleborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 33 lägenheter i 3 huskroppar i Skegrie Öster, Trelleborg.
Nybyggnad för industri, handel och idrott
Avser nybyggnad av en lokal i 2,5 halvplan för industri, handel samt paddelbana.
Nybyggnad av radus i Västra Klagstorp, Malmö, etapp 3
Avser nybyggnad av ca 30 radhus. Etapp 1 1563317 och Etapp 2 1564613.
Nybyggnad av radus i Västra Klagstorp, Malmö, etapp 2
Avser nybyggnad av ca 30 radhus. Etapp 1 1563317 och Etapp 3 1564614.
Nybyggnad av radus i Västra Klagstorp, Malmö, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 30 radhus. Etapp 2 1564613 och Etapp 3 1564614.
Ny fördelningsstation Trelleborg
Avser nybyggnad av östra fördelningsstationen 130/10 kV. Trelleborg
Stambyten och relining i flerbostadshus i Trelleborg
Avser stambyte och relining i flerbostadshus . Kv Akka 1 och 2 är 5 st punkthus, 8 våningar med ca 40 lgh per hus. 3 av husen är 55+ boende, adress Nils Holgersson väg 5-9.
Nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns för nybyggnad av antingen 15 radhus eller 15 lägenheter, oklart.
Nybyggnad av bostäder i Östervång, Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av radhus med 9 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser ombyggnad av 2 st Q-märkta ekonomibyggnader till 11 styck lägenheter.
Ombyggnad av vind till bostäder i Trelleborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till 7 lägenheter.
Ombyggnad för inomhushall i Trelleborg
Söker befintlig lokal för ombyggnad till inomhushall för ungdomsverksamhet.
Utvändigt underhåll av flera gård i Trelleborg
Projektet avser upprustning av gård i Trelleborg på kv. fagerängen
Anläggande av underjordiska sopbehållare i Trelleborg
Option från projektid: 1545302. 2 st samlingsstationer med fullt färdiga underjordiska sopbehållare, s.k UWS inklusive omgivningar.
Anläggande av underjordiska sopbehållare i Trelleborg
Avser fullt färdiga underjordiska sopbehållare inklusive omkringliggande arbeten. För att klara tömning med kranbil krävs det att gångväg vid vårdcentral (Syster Jennys väg 2, kv. Fagerängen) anpassas.
Renovering och tillbyggnad av ridanläggning i Trelleborg
Avser renovering av ridhus samt en utbyggnad av byggnaden.
Nybyggnad av restaurang i Trelleborg
Avser nybyggnad restaurang, burger king.
Nybyggnad av flerbostadshus
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, studentboende samt för ensamstående.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av tvätthall i Trelleborg
Avser nybyggnad av självtvättsanläggning och teknikbod.
Omläggning av tennisbanor i Trelleborg
Avser omläggning och ommålning av tre inomhus tennisbanor i Beddingestrand, Trelleborgs kommun.
Modernisering av hissar i Trelleborg
Avser rivning/demontering av bef hissinstallationer. Modernisering av 5st linhissar (möbelhissar) till fullt driftfärdiga, slutjusterade, funktionsprovade, besiktigade och godkända anläggningar. Hissarna är belägna på Nils Holgerssonsväg 1-9 i Trelleborgs kommun.
Nybyggnad av pumpstation och tryckspillvattenledning i Trelleborg
Avser anläggning av trycksatt spillvattenledning mellan Klörup och Alstad i Trelleborgs kommun. Samt anläggning av, och koppling till ny pumpstation för spillvatten. Objektets läge är i norra delarna av Trelleborgs kommun, mellan Klörups by och Alstad, ca 7 km norr om Trelleborgs tätort.
Utbyte av ventilationsaggregat kv Vallgraven, Trelleborg
Avser byte av 2 st befintliga ventilationsaggregat i fastigheten Kv. Vallgraven 2 i Trelleborg. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1561255.
Utbyte av ventilationsaggregat kv Vallgraven, Trelleborg
Avser byte av 4 st befintliga ventilationsaggregat i fastigheten Kv. Vallgraven 2 i Trelleborg. Option finns projekt ID 1561266.
Modernisering av hissar i Trelleborg
Avser rivning/demontering av bef hissinstallationer. Modernisering av 3 st personhissar till fullt driftfärdiga, slutjusterade, funktionsprovade, besiktigade och godkända anläggningar. Hissarna är belägna på Bryggaregatan 3, Fiskaregatan 1 (Anderslöv) och Algatan 61 i Trelleborgs kommun.
Renovering av friidrottsanläggning i Trelleborg
Avser renovering av Östervångsstadions idrottsplats.
Ombyggnad av ungdomsgård i Trelleborg
Bygglov ändrad användning, till ungdomsgård.
Ombyggnad av mindre vattenverk i Trelleborgs kommun
Det befintliga vattenverket ska kompletteras med två separata reservoarer. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Nybyggnad av förråd i Trelleborg
Bygglov cykelhus Fagerängen 1,2,4,5,6.
Nybyggnad av förråd i Trelleborg
Bygglov förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Trelleborg
Tillbyggnad till industri, ny produktionshall, samt ändring på fasad.
Utvändigt underhåll av äldreboende i Trelleborg
Avser byte av plåttak till papptak på ett äldreboende i Trelleborg.
Nybyggnad av badbrygga i Smygehamn,Trelleborg
Anbud från totalentreprenörer infordras. Uppskattad start och kostnad. Som option ska befintlig badbrygga vid Smygehus rivas. Objektet är beläget i östra Smygehamn, strax sydost om Smygehus.
Renovering av tak på kyrka
Avser renovering av blytak Uppskattad byggstart.
Konsultuppdrag gällande Vombsjön, Lunds kommun
Avser en åtgärdssamordnare för Vombsjöns tillrinningsområde. Avtalsperioden 2019-03-01 -- 2020-12-31.
Kalkning av fasader på kyrka i Anderslöv
Avser kalkning av fasader på Fru Alstads kyrka i Lund. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Framtagande av grönplan för Trelleborgs kommun
Avser framtagande av en grönplan för Trelleborgs kommun.
Målning av yttertak på kyrka i Anderslöv
Avser målning av yttertak på Fru Alstads kyrka i Lund. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: