Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av ca 135 lägenheter i flerbostadshus. Planområdet ligger centralt i östra Trelleborg. Planområdet avgränsas av Hedvägen i norr, Johan Kocksgatan i väst, Engelbreksgatan i söder och Margaretaparkeni öst.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Förtätningsprojekt inom kv Malörten 1, Trelleborg. Nyproduktion av 4 punkthus med tillhörande komplementsbyggnader, underjordiska avfalls- och källsorteringssystem samt markarbeten.
Nybyggnad av brandstation i Trelleborg
Avser nybyggnad av brandstation med tillhörande övningshus och garage. Samt torngård och cykelgarage. Beläget i norra Trelleborg vid rondellen Lundavägen/Västra Ringvägen.
Stambyte eller relining i flerbostadshus i Trelleborg
Planerat projekt. Avser stambyte elelr relining i 320 st lägenheter. Byggstart tidigast 2019. Kostnad okänd.
Ny bebyggelse på fd busstorget i Trelleborg
Planer finns på att bebygga det tidigare busstorget i Trelleborg. Omfattning kan för dagen ej preciseras.
Ombyggnad till Familjens Hus i Anderslöv
Avser ombyggnad av lokaler till Familjens hus. Inom fastigheten ska det uppföras lokaler för särskilt boende, bibliotek, tillagningskök, förskola och miljörum som sak förhyras av Trelleborgs kommun ( Kommunlokalerna). Lokaler för vårdcentral m.m ska förhyras av Region Skåne ( Regionlokalerna) samt lokaler omfattande 600-1700 m2 för Gattekatt Fastighets AB.s räkning som kommer att presenteras senare. Objektets läge: Gamla Thysells varuhus.
Nybyggnad av äldreboende i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 54 lägenheter. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av bostäder i Skegrie, Trelleborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 33 lägenheter i 3 huskroppar i Skegrie Öster, Trelleborg.
Nybyggnad för industri, handel och idrott
Avser nybyggnad av en lokal i 2,5 halvplan för industri, handel samt paddelbana.
Nybyggnad av bostäder i Östervång, Trelleborg
Avser nybyggnad av 26 bostäder på området Östervång i norra Trelleborg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 3 st koncepthus SaboKombo i 3 våningar, totalt 36 lägenheter.
Sanering av Gasverkstomten i Trelleborg
Avser sanering av gasverkstomten i Trelleborg.
Ny fördelningsstation Trelleborg
Avser nybyggnad av östra fördelningsstationen 130/10 kV. Trelleborg
Stambyten och relining i flerbostadshus i Trelleborg
Avser stambyte och relining i flerbostadshus . Kv Akka 1 och 2 är 5 st punkthus, 8 våningar med ca 40 lgh per hus. 3 av husen är 55+ boende, adress Nils Holgersson väg 5-9.
Nybyggnad av radhus och villor i Trelleborg
Omfattar 15 tomter för friliggande villor samt 6 st radhuslägenheter.
Till- och nybyggnad av skolor/utbildning i Trelleborg
Avser rivning av befintlig matsal, tillagningskök samt en fritidsavdelning ca 690 kvm. Nybyggnad av matsal,kök, administrationsutrymmen, fritids och lektionssalar i två våningar samt källare med teknikutrymmen.
Ombyggnad av väg i Trelleborg
Avser planering av ringvägen i Trelleborg,
Nybyggnad av fördelningstation i Trelleborg
Avser utbyggnad av VVF-fördelningsstation. 130/10 kv
Utbyggnad av va-nät i Trelleborg
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp för 62 fastigheter.
Utbyggnad av va-nät i Trelleborg
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp för 66 fastigheter.
Flytt av klaff vid hamn i Trelleborg
Avser flytt av befintlig landklaff i markplan till nytt läge ca. 7 m bakåt. Arbetet omfattar återanvändning av befintlig klaff, rivning av spont och betong samt nybyggnad av spont och betong.
Nytt exploateringsområde i norra delen av Trelleborg
Syftet med detaljplanen är att undersöka om det är lämpligt att bygga flerbostadshus, radhus och friliggande villor. Dessutom undersöks om det är lämpligt att bygga en förskola eller skola inom planområdet, och att anlägga nya gator och gång- och cykelvägar som ansluter till omkringliggande gator i området.
Tillbyggnad av förskola i Trelleborg
Avser tillbyggnad med fyra stycken avdelningar. Fördelat på två plan till en befintlig förskola. Förskolan rymmer idag fem stycken avdelningar.
Nya stoftreningsanläggningar vid produktionsanläggning i Östervång, Trelleborg
Objektet avser stoftrening för biopannor, två elfilter till biobränsleeldade pannor à 4 respektive 8 MW på Östervångsverket i Trelleborg.
Ombyggnad av affärshus i Trelleborg
Planer finns för ombyggnad till saluhall.
Nybyggnad av infartsväg mm vid Trygghetens Hus, Trelleborg
Avser nybyggnad av infartsväg (första delen av östra ringvägen) samt avvattning och VA-anslutning till Trygghetens hus. Uppskattad start.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Trelleborg
Projektet ligger på is. Förslag till gc-väg. Igångsättning tidigast 2020. Byggherre Trafikverket eller Trelleborgs kommun. Samfinansierat projekt.
Byte av pelletspanna i panncentral i Serresjö, Trelleborg
Avser en komplett pelletseldad anläggning med total utgående effekt om minst 600 kW med bränslehantering och rökgasrening inklusive montage och integrering i befintlig panncentral i Serresjö.
Asfaltering av parkeringsytor i Trelleborg
Avser asfaltering på 6 st parkeringsytor, med 1-2 st om året.
Utbyte av ventilationsaggregat kv Delfinen, Trelleborg
Avser byte av 2 st befintliga ventilationsaggregat TA/FA 1 och TA/FA2. Rengöring av don, injustering samt OVK lämnas som option i anbudsformulär.
Utbyte av ventilationsaggregat kv Fornborgen, Trelleborg
Avser byte av 2 st befintliga ventilationsaggregat TA/FA 1 och TA/FA2. Rengöring av don, injustering samt OVK lämnas som option i anbudsformulär.
Utvändigt underhåll av gård i Trelleborg
Projektet avser upprustning av gård i Trelleborg på kv. fagerängen
Nybyggnad av verkstad i Trelleborg
Avser nybyggnad av verkstadsbyggnad.
Renovering av friidrottsanläggning i Trelleborg
Avser renovering av Östervångsstadions idrottsplats.
Nybyggnad av förråd i Trelleborg
Bygglov förråd, skärmtak, utesamlingsrum.
Tillbyggnad av restaurang i Trelleborg
Bygglov tillbyggnad restaurang, ombyggnad bio.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Ombyggnad av gårdshus och vind till lägenheter.
Ombyggnad av vind i Trelleborg
Ombyggnad av vind till två bostäder.
Nybyggnad av cistern i Trelleborg
Stående cistern för drivmedel.
Nybyggnad av transformatorstation i Trelleborg
Utbyte av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Trelleborg
Yttre ändring församlingshemmet.
Renovering av tak på kyrka
Avser renovering av blytak Uppskattad byggstart.
Kalkning av fasader på kyrka i Anderslöv
Avser kalkning av fasader på Fru Alstads kyrka i Lund. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Målning av yttertak på kyrka i Anderslöv
Avser målning av yttertak på Fru Alstads kyrka i Lund. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: