Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Trelleborg
Planer finns på ny stadsdel med näringsliv, infrastruktur och 4 000 nya bostäder i havsnära läge. Europan arkitekttävling har utsett två stycken förslag som delar på första plats. Vinnarna är Leonard Lee och Carmen Lee samt Cyril Pavlu och Katerina Vondrova.
Nybyggnad av skola, Trelleborg
Nybyggnationen avser förutom grundskolan även en förskola för 160 barn samt en idrottsanläggning. Den nya skolan etableras i ett nytt utvecklingsområde i östra delen av Trelleborg.
Anläggande av färjeläge i Trelleborg
Avser nybyggnad av färjeläge 11 och 12 samt sidoramp färjeläge 10. Målet är att entreprenaden skall starta sommaren 2020 och vara färdigställd årsskiftet 2021/2022.
Nybyggnad av kontor i Trelleborg
Avser nybyggnad av hamnkontor och servicebyggnad.
Nybyggnad av bostäder i norra delen av Trelleborg
Avser nybyggnation av 80 st hyreslägenheter fördelade i tre huskroppar. Huset på ca 2 200 kvm blir fyra till fem våningar högt med ett underjordiskt garage. Storlek på lägenheter blir från 1,5 till 4,5 rum och kök.
Nybyggnad av bostäder i Trelleborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 18 lägenheter.
Nybyggnad av par- och radhus i Smygehamn, Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder i form av par- och radhus i ett och två plan med komplementbyggnader inkl. erforderliga markarbeten och utförande av komplett infrastruktur (vägar, ledningsnät, parkytor mm) inom området. Avser fastigheterna Östra Torp 6:250, 6:249, 6:197, 6:69, 6:67 och 6:59 i Smygehamn.
Sanering av Gasverkstomten i Trelleborg
Avser sanering av gasverkstomten i Trelleborg.
Strategisk samverkan för nybyggnad av flerbostadshus, Trelleborg
Finns planer att påbörja drygt 600 nya lägenheter under perioden 2020 – 2024.
Nybyggnad av gång och cykelväg, i Trelleborg
I denna etappen ingår all gatuarbeten av bygget av allmänplatsmark (Allmogevägen, GC, gångbanor och justering av bef. cykelbanan förutom asfalteringen som sker i etapp 2. Etapp 2 :1634783
Nybyggnad av fängelse i Trelleborg
Avser nybyggnad av fängelse, det nya fängelset kommer hålla säkerhetsklass 2 Och kommer ha plats för 300 interner.
Exploatering av mark i Trelleborg
Avser mark och va-ledningsarbeten, gator, anläggning m.m
Nybyggnad av parhus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 6 st parhus med 12 lägenheter i lilla Beddinge.
Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 10 st radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser ombyggnad av 2 st Q-märkta ekonomibyggnader till 11 styck lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns för nybyggnad av antingen 15 radhus eller 15 lägenheter.
Nybyggnad av ridhus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad ridhus.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Trelleborg
Avser om- och tillbyggnad för bygg grossisthandel ca 4000kvm i Trelleborg
Utbyggnad av va-nät i Trelleborg
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp för 31 fastigheter.
Ombyggnad av vind till bostäder i Trelleborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till ca 4 lägenheter.
Ombyggnad av vind till bostäder i Trelleborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till ca 5 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Trelleborg
Avser nybyggnad tvåbostadshus.
Ombyggnad för inomhushall i Trelleborg
Avser ombyggnad till inomhushall för ungdomsverksamhet.
Anläggning av våtmarker vid Steglarp 18:3 och Fuglie 8:2, Trelleborg
Anläggning av våtmarker vid Steglarp 18:3 och Fuglie 8:2, Trelleborgs kommun
Nybyggnad av förskola. Trelleborg.
Avser en ändrad användning samt nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, studentboende samt bostäder för ensamstående.
Nybyggnad av dagvattenmagasin i Trelleborg
Avser nybyggnad av dagvattenmagasin. Objektets läge: Norra delen av Trelleborgs tätorts centrala delar. Arbetsområdet omfattar Östervångsvägen, mellan Frans Malmrosgatan och Sveagatan samt grönområdet väster om denna vägsträckning.
Ny-och ombyggnad av hissar i sjukhus, Trelleborg
Avser ny hiss 02:01, ytskick hiss 02:05, samt modernisering av hiss 05:01, på Trelleborgs lasarett.
Ny servicebyggnad i Gislövs hamn, Trelleborg
Avser nybyggnad av en servicebyggnad med bla duschar och tvättmaskiner.
Nybyggnad av solcellsanläggning i Trelleborgs Hamn
Avser nybyggnad av en ny solcellsanläggning 450kW samt tillhörande installationsarbeten inom Trelleborgs Hamn.
Förslagsritningar broar, Trelleborg
Avser förslagsritningar broar Östra Ringvägen.
Smygehamns hamn, ström- och vågmodellering , trelleborg
Avtalet kommer pågå fram september 2020 - december 2020.
Tillbyggnad av förskola i Trelleborg
Bygglov tillbyggnad av ventilationsutrymme.
Ombyggnad av studentlägenhet i Trelleborg
Bygglov ersättningsbyggnad fd garage till studentlägenhet.
Nybyggnad av sophus i Trelleborg
Bygglov garageramp och miljöhus.
Ombyggnad av vind i Trelleborg
Bygglov inredning av två vindslägenheter.
Nybyggnad av förråd i Trelleborg
Bygglov komplementbyggnad samt flyttning av b-hus.
Nybyggnad av förråd i Trelleborg
Bygglov markarbete samt utkikstorn.
Nybyggnad av telestation i Trelleborg
Bygglov mobilbasstation och teknikbod.
Nybyggnad av pumpstation i Trelleborg
Bygglov pumpstationsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Trelleborg
Bygglov telekommunikationsanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Trelleborg.
Avser yttre ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Trelleborg
Avser nybyggnad foderförvaring.
Framtagande av tillstånd för strandfodring och anläggande av strand i Västra Trelleborg
Framtagande av tillstånd för strandfodring och anläggande av strand i västra Trelleborg. Avtal 2020-03-30 - 2024-03-30
Byte av tak på förråd i Trelleborg
Avser byte av papptak på förrådsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: