Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostads och rekreationsområde i Trelleborg
Planer finns för nytt bostads- och rekreationsområde med plats för ca 1 000 nya bostäder, servicelokaler och en ny strand och strandpromenad. Den ingår i Kuststad 2025, Trelleborgs stora stadsutvecklingsprojekt.
Nytt bostads och rekreationsområde i Trelleborg
Planer finns för nytt bostads- och rekreationsområde med plats för nya bostäder, servicelokaler och en ny strand och strandpromenad. Den ingår i Kuststad 2025, Trelleborgs stora stadsutvecklingsprojekt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av 127 lägenheter i flerbostadshus. Planområdet ligger centralt i östra Trelleborg. Planområdet avgränsas av Hedvägen i norr, Johan Kocksgatan i väst, Engelbreksgatan i söder och Margaretaparkeni öst.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av ca 60 bostadsrätter. Huset kommer att variera i höjd mellan 2 och 5 våningar.
Nytt område för nya företag i Trelleborg
Planer finns att anlägga mark för nya företag söder om Hedvägen.
Ombyggnad till Familjens Hus i Anderslöv
Avser ombyggnad av lokaler till Familjens hus. Inom fastigheten ska det uppföras lokaler för särskilt boende, bibliotek, tillagningskök, förskola och miljörum som sak förhyras av Trelleborgs kommun ( Kommunlokalerna). Lokaler för vårdcentral m.m ska förhyras av Region Skåne ( Regionlokalerna) samt lokaler omfattande 600-1700 m2 för Gattekatt Fastighets AB.s räkning som kommer att presenteras senare. Objektets läge: Gamla Thysells varuhus.
Till- och nybyggnad av skolor/utbildning i Trelleborg
Avser rivning av befintlig matsal, tillagningskök samt en fritidsavdelning ca 690 kvm. Nybyggnad av matsal,kök, administrationsutrymmen, fritids och lektionssalar i två våningar samt källare med teknikutrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Gränstorp, Trellebrog
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 9 huskroppar i 2,5 plan och totalt 35 lägenheter.
Nybyggnad för industri, handel och idrott
Avser nybyggnad av en lokal i 2,5 halvplan för industri, handel samt paddelbana.
Nybyggnad av förskola, Trelleborg
Planer finns för bygga en förskolan upp till åtta avdelningar.
Ny fördelningsstation Trelleborg
Avser nybyggnad av östra fördelningsstationen 130/10 kV. Trelleborg
Nybyggnad av radhus och villor i Trelleborg
Omfattar 15 tomter för friliggande villor samt 6 st radhuslägenheter.
Tillbyggnad och ombyggnad av förskola
Projektet avser tillbyggnad och ombyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök, administrativa utrymmen samt iordningställande av förskolans utemiljö. Tillkommande byggnadsyta är ca 410kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser ombyggnad av 2 st Q-märkta ekonomibyggnader till 11 styck lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 10 st radhus.
Ombyggnad av vind till bostäder i Trelleborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till 7 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus, Trelleborg
Avser relining av spillvattenledningar i fyra stycken flerfamiljshus i fyra våningar med lägenheter i både källare och vind. Avser Per Hans väg 2-4 och Västra Vallgatan 7-9.
Anläggande av underjordiska sopbehållare i Trelleborg
Avser fullt färdiga underjordiska sopbehållare inklusive omkringliggande arbeten. För att klara tömning med kranbil krävs det att gångväg vid vårdcentral (Syster Jennys väg 2, kv. Fagerängen) anpassas.
Utvändigt underhåll av flera gård i Trelleborg
Projektet avser upprustning av gård i Trelleborg på kv. fagerängen
Anläggande av underjordiska sopbehållare i Trelleborg
Option från projektid: 1545302. 2 st samlingsstationer med fullt färdiga underjordiska sopbehållare, s.k UWS inklusive omgivningar.
Renovering av innergårdar på fastigheten Malörten 1
Avser renovering av utegym, nya redskap på lekplatserna samt ny belysning.
Nybyggnad av restaurang i Trelleborg
Avser nybyggnad restaurang, burger king.
Fasadrenovering av flerbostadshus, Trelleborg
Avser relining av spillvattenledningar i fyra stycken flerfamiljshus i fyra våningar med lägenheter i både källare och vind. Avser Per Hans väg 2-4 och Västra Vallgatan 7-9.
Nybyggnad av flerbostadshus
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, studentboende samt bostäder för ensamstående.
Nybyggnad av tvätthall i Trelleborg
Avser nybyggnad av självtvättsanläggning och teknikbod.
Exploatering av mark i Trelleborg
Avser mark och va-ledningsarbeten.
Utbyte av ventilationsaggregat kv Vallgraven, Trelleborg
Avser byte av 4 st befintliga ventilationsaggregat i fastigheten Kv. Vallgraven 2 i Trelleborg. Option finns projekt ID 1561266.
Anläggande av gator, GC-vägar mm i Östervång, etapp 2 Trelleborg
Avser anläggande av nya gator, gång-och cykelbanor, grönytor, VA-anläggning inkl. provisorisk pumpstation, plantering och belysning inom ett detaljplanområde. Havrejordsvägen kommer att flyttas i sidled och kompletteras med en gångbana. Den totala summan för etapp1 och 2 är 5 99500 Kr. Etapp 1 finns på ID 1467762
Tillbyggnad av idrottshall i Trelleborg
Avser tillbyggnad av idrottshall för padelhall samt omklädningsrum på ca 220 kvm.
Omläggning av tennisbanor i Trelleborg
Avser omläggning och ommålning av tre inomhus tennisbanor i Beddingestrand, Trelleborgs kommun.
Modernisering av hissar i Trelleborg
Avser rivning/demontering av bef hissinstallationer. Modernisering av 5st linhissar (möbelhissar) till fullt driftfärdiga, slutjusterade, funktionsprovade, besiktigade och godkända anläggningar. Hissarna är belägna på Nils Holgerssonsväg 1-9 i Trelleborgs kommun.
Nybyggnad av pumpstation och tryckspillvattenledning i Trelleborg
Avser anläggning av trycksatt spillvattenledning mellan Klörup och Alstad i Trelleborgs kommun. Samt anläggning av, och koppling till ny pumpstation för spillvatten. Objektets läge är i norra delarna av Trelleborgs kommun, mellan Klörups by och Alstad, ca 7 km norr om Trelleborgs tätort.
Utbyte av ventilationsaggregat kv Vallgraven, Trelleborg
Avser byte av 2 st befintliga ventilationsaggregat i fastigheten Kv. Vallgraven 2 i Trelleborg. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1561255.
Ombyggnad av GC-väg, Trelleborg
Ombyggnad av GC-väg, Engelbrektsgatan i Trelleborg.
Ombyggnad av ungdomsgård i Trelleborg
Avser ändrad användning, till ungdomsgård.
Modernisering av hissar i Trelleborg
Avser rivning/demontering av bef hissinstallationer. Modernisering av 3 st personhissar till fullt driftfärdiga, slutjusterade, funktionsprovade, besiktigade och godkända anläggningar. Hissarna är belägna på Bryggaregatan 3, Fiskaregatan 1 (Anderslöv) och Algatan 61 i Trelleborgs kommun.
Renovering av friidrottsanläggning i Trelleborg
Avser renovering av Östervångsstadions idrottsplats.
Ombyggnad av affärshus i Trelleborg
Bygglov ändrad användning.
Tillbyggnad av cafeteria i Trelleborg
Tillbyggnad av café. Kontakta byggherren/ombud för ytterligare information
Tillbyggnad av industrihus i Trelleborg
Tillbyggnad till industri, ny produktionshall, samt ändring på fasad.
Ombyggnad av mindre vattenverk i Trelleborgs kommun
Det befintliga vattenverket ska kompletteras med två separata reservoarer. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Nybyggnad av förråd i Trelleborg
Bygglov cykelhus Fagerängen 1,2,4,5,6.
Nybyggnad av förråd i Trelleborg
Bygglov förrådsbyggnad.
Ombyggnad av parkeringsplats i Trelleborg
Bygglov mark tidsbegränsat, upprustning parkering.
Utvändigt underhåll av äldreboende i Trelleborg
Avser byte av plåttak till papptak på ett äldreboende i Trelleborg.
Renovering av tak på kyrka
Avser renovering av blytak Uppskattad byggstart.
Konsultuppdrag gällande Vombsjön, Lunds kommun
Avser en åtgärdssamordnare för Vombsjöns tillrinningsområde. Avtalsperioden 2019-03-01 -- 2020-12-31.
Kalkning av fasader på kyrka i Anderslöv
Avser kalkning av fasader på Fru Alstads kyrka i Lund. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Framtagande av grönplan för Trelleborgs kommun
Avser framtagande av en grönplan för Trelleborgs kommun.
Målning av yttertak på kyrka i Anderslöv
Avser målning av yttertak på Fru Alstads kyrka i Lund. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: