Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Trelleborg
Planer finns på ny stadsdel med näringsliv, infrastruktur och 4 000 nya bostäder i havsnära läge. Europan arkitekttävling har utsett två stycken förslag som delar på första plats. Vinnarna är Leonard Lee och Carmen Lee samt Cyril Pavlu och Katerina Vondrova.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av ca 135 lägenheter i flerbostadshus. Planområdet ligger centralt i östra Trelleborg. Planområdet avgränsas av Hedvägen i norr, Johan Kocksgatan i väst, Engelbreksgatan i söder och Margaretaparkeni öst.
Nybyggnad av brandstation i Trelleborg
Avser nybyggnad av brandstation med tillhörande övningshus och garage. Samt torngård och cykelgarage. Beläget i norra Trelleborg vid rondellen Lundavägen/Västra Ringvägen.
Stambyte eller relining i flerbostadshus i Trelleborg
Avser stambyte eller relining i 320 st lägenheter. Byggstart tidigast 2019. Kostnad okänd.
Ny bebyggelse på fd busstorget i Trelleborg
Planer finns på att bebygga det tidigare busstorget i Trelleborg. Omfattning kan för dagen ej preciseras.
Till- och nybyggnad av skolor/utbildning i Trelleborg
Avser rivning av befintlig matsal, tillagningskök samt en fritidsavdelning ca 690 kvm. Nybyggnad av matsal,kök, administrationsutrymmen, fritids och lektionssalar i två våningar samt källare med teknikutrymmen.
Nybyggnad av äldreboende i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 54 lägenheter. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av korttidsboende i Trelleborg
Avser nybyggnad av ett kombinerat äldre-/korttids- och växelvårdsboende samt lokaler för administration och dagversamhet. Verksamheterna är fördelade på två stycken sammanlänkade huskroppar i 5 våningar samt vindsvåning innehållande teknikrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 2 st punkthus med 38 lägenheter samt två lokaler som byggs ovanpå befintligt underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av bostäder i Skegrie, Trelleborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 33 lägenheter i 3 huskroppar i Skegrie Öster, Trelleborg.
Nybyggnad av bostäder i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av 20-30 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad för industri, handel och idrott
Avser nybyggnad av en lokal i 2,5 halvplan för industri, handel samt paddelbana.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 3 st koncepthus SaboKombo i 3 våningar, totalt 36 lägenheter.
Sanering av Gasverkstomten i Trelleborg
Avser sanering av gasverkstomten i Trelleborg.
Stambyten och relining i flerbostadshus i Trelleborg
Avser stambyte och relining i flerbostadshus . Kv Akka 1 och 2 är 5 st punkthus, 8 våningar med ca 40 lgh per hus. 3 av husen är 55+ boende, adress Nils Holgersson väg 5-9.
Nybyggnad av bostäder i Östervång, Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av radhus med 9 st lägenheter.
Nybyggnad av GC-väg längs väg 101 mellan Alstad-Östra Grevie
Samfinansierat projekt Trafikverket och kommunen.
Nybyggnad av gruppbostad i Trelleborg
Avser nybyggnad av 6 st lägenheter lss-boende.
Nybyggnad av kedjehus i Trelleborg
Nybyggnad av 20 kedjehus samt carport.
Utbyggnad av va-nät i Trelleborg
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp för 66 fastigheter.
Flytt av klaff vid hamn i Trelleborg
Avser flytt av befintlig landklaff i markplan till nytt läge ca. 7 m bakåt. Arbetet omfattar återanvändning av befintlig klaff, rivning av spont och betong samt nybyggnad av spont och betong.
Nytt exploateringsområde i norra delen av Trelleborg
Syftet med detaljplanen är att undersöka om det är lämpligt att bygga flerbostadshus, radhus och friliggande villor. Dessutom undersöks om det är lämpligt att bygga en förskola eller skola inom planområdet, och att anlägga nya gator och gång- och cykelvägar som ansluter till omkringliggande gator i området.
Ombyggnad av affärshus i Trelleborg
Planer finns för ombyggnad till saluhall.
Nybyggnad av infartsväg mm vid Trygghetens Hus, Trelleborg
Avser nybyggnad av infartsväg (första delen av östra ringvägen) samt avvattning och VA-anslutning till Trygghetens hus. Uppskattad start.
Anläggande av underjordiska sopbehållare i Trelleborg
Avser fullt färdiga underjordiska sopbehållare inklusive omkringliggande arbeten. För att klara tömning med kranbil krävs det att gångväg vid vårdcentral (Syster Jennys väg 2, kv. Fagerängen) anpassas.
Anläggande av underjordiska sopbehållare i Trelleborg
Option från projektid: 1545302. 2 st samlingsstationer med fullt färdiga underjordiska sopbehållare, s.k UWS inklusive omgivningar.
Byte av pelletspanna i panncentral i Serresjö, Trelleborg
Avser en komplett pelletseldad anläggning med total utgående effekt om minst 600 kW med bränslehantering och rökgasrening inklusive montage och integrering i befintlig panncentral i Serresjö.
Asfaltering av parkeringsytor i Trelleborg
Avser asfaltering på 6 st parkeringsytor, med 1-2 st om året.
Utbyte av ventilationsaggregat kv Delfinen, Trelleborg
Avser byte av 2 st befintliga ventilationsaggregat TA/FA 1 och TA/FA2. Rengöring av don, injustering samt OVK lämnas som option i anbudsformulär.
Utbyte av ventilationsaggregat kv Fornborgen, Trelleborg
Avser byte av 2 st befintliga ventilationsaggregat TA/FA 1 och TA/FA2. Rengöring av don, injustering samt OVK lämnas som option i anbudsformulär.
Utvändigt underhåll av gård i Trelleborg
Projektet avser upprustning av gård i Trelleborg på kv. fagerängen
Nybyggnad av verkstad i Trelleborg
Avser nybyggnad av verkstadsbyggnad.
Renovering av friidrottsanläggning i Trelleborg
Avser renovering av Östervångsstadions idrottsplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Ombyggnad av gårdshus och vind till lägenheter.
Ombyggnad av vind i Trelleborg
Ombyggnad av vind till två bostäder.
Nybyggnad av förråd i Trelleborg
Bygglov förråd, skärmtak, utesamlingsrum.
Nybyggnad av kontor i Trelleborg
Bygglov placering av kontorsbod.
Tillbyggnad av restaurang i Trelleborg
Bygglov tillbyggnad restaurang, ombyggnad bio.
Tillbyggnad av förskola i Trelleborg
Bygglov tillbyggnad utesov.
Nybyggnad av cistern i Trelleborg
Stående cistern för drivmedel.
Nybyggnad av transformatorstation i Trelleborg
Utbyte av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Trelleborg
Yttre ändring församlingshemmet.
Vattenvårdsprojekt Örsjö ängar, Tellerborg
Avser konsultuppdrag till vattenvårdsprojekt Örsjö ängar. Avtalsperioden 2018-12-21 -- 2021-12-31. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: