Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostads och rekreationsområde i Trelleborg
Planer finns för nytt bostads- och rekreationsområde med plats för ca 1 000 nya bostäder, servicelokaler och en ny strand och strandpromenad. Den ingår i Kuststad 2025, Trelleborgs stora stadsutvecklingsprojekt.
Ny vindkraftspark på Kriegers flak i Östersjön
Avser nybyggnad av vindkraftpark med ca 128 st vindkraftverk med totalhöjd 280 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av 127 lägenheter i flerbostadshus i 3-7 plan. Planområdet ligger centralt i östra Trelleborg. Planområdet avgränsas av Hedvägen i norr, Johan Kocksgatan i väst, Engelbreksgatan i söder och Margaretaparkeni öst.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Förtätningsprojekt inom kv Malörten 1, Trelleborg. Nyproduktion av 4 punkthus med tillhörande komplementsbyggnader, underjordiska avfalls- och källsorteringssystem samt markarbeten.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Trelleborg
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende med cirka 60 boendeplatser och byggs i Södra Gränstorp i norra delen av Trelleborg.
Nybyggnad av bostäder i Trelleborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 18 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus , Smygehamn i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder på en 2000 kvadratmeter stor tomt som varsamt anpassas till den småskaliga bebyggelsen i området i centrala Smygehamn.
Nybyggnad av radhus i Skegrie, Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av 43 radhuslägenheter i både 1-plan och 1,5-plan, 81-112 kvm.
Nybyggnad av förskola i Trelleborg
Avser nybyggnad av förskola som ska få plats med ca 160 barn. Förskolan kommer vara i 2 våningar + en vind.
Nybyggnad av par- och radhus i Smygehamn, Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder i form av par- och radhus i ett och två plan med komplementbyggnader inkl. erforderliga markarbeten och utförande av komplett infrastruktur (vägar, ledningsnät, parkytor mm) inom området. Avser fastigheterna Östra Torp 6:250, 6:249, 6:197, 6:69, 6:67 och 6:59 i Smygehamn.
Nybyggnad av förskola i Södra Gränstorp, Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för 160 barn. Första plan kommer ha BTA 938 kvm Andra plan kommer ha BTA 807 kvm Projektet ligger i norra Trelleborg vid högalidsvägen, Klörupsvägen och Havrejordsvägen.
Nybyggnad av bostäder i norra delen av Trelleborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus, radhus och friliggande villor. Dessutom undersöks om det är lämpligt att bygga en förskola eller skola inom planområdet.
Sanering av Gasverkstomten i Trelleborg
Avser sanering av gasverkstomten i Trelleborg.
Nybyggnad av förskola i norra delen av Trelleborg
Avser nybyggnad av förskola med plats för 260 barn , förskolan kommer ha 2 våningar och BTA på ca 1700 kvm.
Nybyggnad för industri, handel och idrott
Avser nybyggnad av en lokal i 2,5 halvplan för industri, handel samt paddelbana.
Exploatering av industrihus till bostadsområde
Projektet avser omvandla ett industriområde till ett nytt bostadsområde med nya bostäder i olika typer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostads hus. Läget om antal lägenheter är oklart. Mer info kommer under tidig vår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Nybyggnad av två flerbostadshus med 10 lägenheter.
Om- och nybyggnad av kontorslokaler, Trelleborg
Projektet avser ombyggnation av en lokal på ca 2200 kvm i fastigheten Herkules 3 till kontor. Tidigare butikslokal och del av bank ska anpassas åt hyresgäst. Ombyggnationen består bl.a. av installationsarbeten, invändig ytskiktsrenovering och ombyggnation av fasad inkl. nya placeringar av entrépartier.
Nybyggnad av bostäder, affärshus, kontor mm i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder, butiker, kontor mm för utveckling av gamla brandstationen samt tomt
Exploatering av mark i Trelleborg
Avser mark och va-ledningsarbeten, gator, anläggning m.m
Nybyggnad av kallbadhus i Åhus
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 10 st radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser ombyggnad av 2 st Q-märkta ekonomibyggnader till 11 styck lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns för nybyggnad av antingen 15 radhus eller 15 lägenheter.
Nybyggnad av fördelningstation i Trelleborg
Avser utbyggnad av VVF-fördelningsstation. 130/10 kv
Utbyggnad av va-nät i Trelleborg
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp för 31 fastigheter.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Trelleborg
Avser om- och tillbyggnad för bygg grossisthandel ca 4000kvm i Trelleborg
Ombyggnad av vind till bostäder i Trelleborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till ca 4 lägenheter.
Ombyggnad av vind till bostäder i Trelleborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till ca 5 lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Trelleborg
Avser nybyggnad av hamnkontor och servicebyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus, Trelleborg
Avser relining av spillvattenledningar i fyra stycken flerfamiljshus i fyra våningar med lägenheter i både källare och vind. Avser Per Hans väg 2-4 och Västra Vallgatan 7-9.
Ombyggnad av mindre vattenverk i Trelleborgs kommun
Projektet avser ombyggnad av befintligt vattenverk i Alstad till lågreservoar med tryckstegring.
Fasadrenovering av flerbostadshus, Trelleborg
Avser renovering av fasader samt fönsterbyten.
Nybyggnad av flerbostadshus
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, studentboende samt bostäder för ensamstående.
Ombyggnadsarbeten P-plats i Smygehamn
Omfattar ombyggnation och viss förstoring av befintlig P-plats. Ingående arbeten är markarbeten, beläggningsarbeten, skylt- och målningsarbeten, plantering, montage av laddstolpar, flytt av bef. Toalettbyggnad med erforderliga kringarbeten, nyanläggande av underjordiska avfallsbehållare m.m.
Nybyggnad av solcellsanläggning i Trelleborgs Hamn
Avser nybyggnad av en ny solcellsanläggning 450kW samt tillhörande installationsarbeten inom Trelleborgs Hamn.
Rivning av byggnad vid Trelleborgs gamla gasverk
Avser demontering och bortforsling av Retorthuset vid gamla gasverket tomt. Objektet ligger inne i Trelleborgs tätort, cirka 600 meter norr om Trelleborg C.
Förslagsritningar broar, Trelleborg
Avser förslagsritningar broar Östra Ringvägen.
Rivning av byggnader vid Trelleborgs gamla gasverk
Avser rivning av två kompletta byggnader samt en tillbyggnad(lättbyggnad). En markförlagd tjärcistern ska saneras och därefter rivas. Objektet ligger inne i Trelleborgs tätort, cirka 600 meter norr om Trelleborg C.
Ramavtal avseende miljökonsult
Konsulthjälp för genomförande av Sydväståprojektet.
Ramavtal avseende konsultstöd för parallella uppdrag för delprojekt i Sjöstaden
Rubricerat konsultuppdrag. Kommunen har rätt att begära förlängning med upp till två (2) år.
Ombyggnad av kontor i Trelleborg
Ändrad användning.
Ramavtal avseende digitalt tillsynssystem, Trelleborg
Omfattar ramavtal för digitalt tillsynssystem (sensoriskt) för särskilt boende inom äldreomsorgen. Avtalstid 2020-01-01 - 2022-12-31 Möjlighet till förläning 1 år.
Invändig ändring av kyrka, trelleborg
Invändig ändring i Kyrka i Västra Tommarps kykra.
Ombyggnad av lägenhet i Trelleborg
Bygglov ändrad användning, lokal till kombinerad lokal och bostad.
Ombyggnad av studentlägenhet i Trelleborg
Bygglov ändrad användning, tvättstuga och lägenhetsförråd till studentlägenhet.
Ombyggnad av toalett i Trelleborg
Bygglov flytt av toalettbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Trelleborg
Bygglov fördelningsstation.
Nybyggnad av toalett i Trelleborg
Bygglov nybyggnad av toalettbyggnad.
Ramavtal fastighetsjour, Larm- och bevakningstjänst
AB TrelleborgsHem har erfarenhetsmässigt ett återkommande behov av larm- och bevakningstjänst. Möjlighet till förlängning 1+1+1
Framtagande av tillstånd för strandfodring och anläggande av strand i Västra Trelleborg
Framtagande av tillstånd för strandfodring och anläggande av strand i västra Trelleborg. Avtal 2020-03-30 - 2024-03-30

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: