Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tomelilla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av biogasanläggning vid Svamparondellen i Tomelilla
Läge: Vid Svamparondellen, västra industriområdet vid Tomelilla tätort.
Ny utemiljö vid bostadsområde, Tomelilla
Avser anläggande av ny utemiljö vid bostadsområde.
Tillbyggnad av förskola i Tomelilla
Tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Avser nybyggnad av två flerbostadshus Sabo Kombo Mini. Samt förrådsbyggnad, miljöhus och parkering.
Nybyggnad av seniorvillor i Tomelilla
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 3 st parhus.
Ombyggnad av kontor i Tomelilla
Avser ombyggnad av kontorslokaler, i projektet ingår även en hiss installation.
Ombyggnad av torg i Tomelilla
Avser omgestaltning av torg. Se del 1 objekts numret : 1403353
Ombyggnad av väg i Tomelilla
Avser ombyggnad av Byavägen (600 m) minskas körbanebredden från idag ca 11 m till ny bredd 6.25-6.75. Kvarvarande bredd görs om till bl.a.ytor för dagvattenhantering och dräneringsdiken med infiltration. Omläggning av VA-ledningar. Ny beläggning av asfalt på körbanor och gc-vägar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tomelilla etapp 3
Projektet avser byte av fasad samt tilläggsisolering, nya fönster, nya entrépartier, nya inglasade balkonger, ny ventilation samt PCB sanering.
Om- och nybyggnad av gata, etapp 2 i Tomelilla
Avser nybyggnation av byggator ca 370 m, endast AG-beläggning och ca 890 m nya va-ledningar, dag, spill och vattenledning. Dräneringsledningar på tomtmark ca 225 m. Gatubelysningsarbeten ca 610 m.Grovterrassering av tomtmark ca 2,8 ha stort område. Utförande av ny slänt mot befintlig magasinbotten ca 150 m.
Ombyggnad av lägenhet i Tomelilla
Planer finns för ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Nybyggnad av skärmtak i Tomelilla
Nybyggnad av uteklassrum.
Nybyggnad av växthus i Tomelilla
Nybyggnad av växthus.
Ombyggnad av enbostadshus i Tomelilla
Ombyggnad av enbostadshus och uppförande av stödmur samt rivning av tak och väggar.
Nybyggnad av markanläggning i Tomelilla
Marklov för hårdgörning för uppställning av transportfordon.
Nybyggnad av telestation i Tomelilla
Nybyggnad av teknikskåp för fiberutbyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Tomelilla
Byte av tak på enbostadshus samt installera två kaminer i bef, skorstenar.
Tillbyggnad av garage i Tomelilla
Tillbyggnad av garage/förråd med miljöhus.
Nybyggnad av telestation i Tomelilla
Uppförande av mobilstation - fackverkstorn 30 meter samt teknikbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Tomelilla
Utv. ändring där 2 fönster ersätts med 2 nya entrédörrar.
Utvändigt underhåll av skola i Tomelilla
Utvändig ändring av fönster på skola.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tomelilla
Utvändig ändring av industrilokaler, byte av gavelpanel.
Ombyggnad av lager i Tomelilla
ändrad användning från bowlinghall till lager, återställning av fasad och rivning av tillbyggnader.
Flyttning av lagerhall m.m i Tomelilla
Avser flytt av befintlig lagehall samt härdgörning av mark.
Nybyggnad av tvättinrättning i Tomelilla
Nybyggnad av tvättstuga, miljöhus, cykelförråd, barnvagnsförråd och permobilförråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: