Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tomelilla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parhus i Tomelilla
Avser nybyggnad av 19 bostadsrätter fördelade på 18 i parhus samt 1 i enbostadshus, samt miljöhus och 18 carportar.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus.
Anläggande av överföringsledning, Tomelilla kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.
Nybyggnad av bostäder i Tomelilla
Avser nybyggnad av ett koncepthus med 7st marklägenheter och förråd, miljöhus, teknikhus samt parkering.
Ny utemiljö vid bostadsområde, Tomelilla
Planer finns för anläggande av ny utemiljö till Lodjuret, Tomelilla.
Ombyggnad av markanläggning i Tomelilla
Nybyggnad av pumphus, uppsamlingstank och neutraliseringstank. Anläggande av sedimenteringsbassäng.
Exploateringsarbete inför bostadsbebyggelse i Tomelilla
Avser nybyggnad av gator, vatten- och avloppsledningar inför bostadsbyggnation. På området ska 15 st enbostadshus och 3 flerbostadshus byggas. Färdigställandetid för 3A är 20191001 och för 3B är 20200830.
Nybyggnad av seniorboende i Brösarp Tomelilla
Avser ombyggnad av den nedlagda skolan till seniorbostäder med 5 lägenheter.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Tomelilla
Ändrad användning från butik till tandläkarpraktik.
Nybyggnad av telemast i Tomelilla
Nybyggnad av fackverkstorn 36m.
Tillbyggnad av industrihus i Tomelilla
Tillbyggnad av industrilager.
Tillbyggnad av industrihus i Tomelilla
Tillbyggnad av industrilokal som byggs i moduler.
Nybyggnad av stängsel i Tomelilla
Uppförande av stängsel.
Tillbyggnad av industribyggnad i Tomelilla
Uppförande av vindturbin.
Rivning av skorsten i Tomelilla
Rivning av skorsten.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Tomelilla
Ändrad användning av rehablokal till tandklinik.
Nybyggnad av förråd i Tomelilla
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Tomelilla
Nybyggnad av lagerlokaler.
Nybyggnad av nätstation i Tomelilla
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation på Bertilstorp 3:15, 5:6, Norra Björstorp 1:11, 2:23, 2:36 och 4:11.
Ombyggnad av fritidshus i Tomelilla
Om- och tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad av carport och prefab förrådsbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Tomelilla
Nybggnad av nätstation på Gussaröd 1:3, Bertilstorp 19:5, Torasteröd 1:13, Gussaröd 1:18 och Torasteröd 9:8.
Nybyggnad av förråd i Tomelilla
Nybyggnad av cykelförråd.
Ombyggnad av kontor i Tomelilla
Anmälan ändring i brandskydd och ändring av ytterdörr på Smakbruket.
Ombyggnad av markanläggning i Tomelilla
Marklov Schaktning för att anlägga underlag till lekplats.
Invändigt underhåll av kyrka i Tomelilla
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser invändig rengöring, omkalkning av väggar, lagning av sprickor i tak.
Kalkning av fasader på kyrka i Brösarp
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ommålning av tak på kyrktorn i Brösarp
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: