Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tomelilla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus, teknik och förråd.
Nybyggnad av parhus i Tomelilla
Avser nybyggnad av 19 bostadsrätter fördelade på 18 i parhus samt 1 i enbostadshus, samt miljöhus och 18 carportar.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Tomelilla
Ändrad använding från förskola till marklägenheter och sjukhusgymnastiklokal.
Nybyggnad av bostäder i Tomelilla
Avser nybyggnad av ett koncepthus med 7st marklägenheter och förråd, miljöhus, teknikhus samt parkering.
Ny utemiljö vid bostadsområde, Tomelilla
Avser ombyggnad av utemiljön till kv. Lodjuret och med en ny utformning och delvis nya funktioner med trädgårdsrum och sittplatser för boende. Option på ett ytterligare projekt finns på ID 1584119.
Ombyggnad av markanläggning i Tomelilla
Nybyggnad av pumphus, uppsamlingstank och neutraliseringstank. Anläggande av sedimenteringsbassäng.
Exploateringsarbete inför bostadsbebyggelse i Tomelilla
Avser nybyggnad av gator, vatten- och avloppsledningar inför bostadsbyggnation. På området ska 15 st enbostadshus och 3 flerbostadshus byggas. Färdigställandetid för 3A är 20191001 och för 3B är 20200830.
Nybyggnad av seniorboende i Brösarp Tomelilla
Avser ombyggnad av den nedlagda skolan till seniorbostäder med 5 lägenheter.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Tomelilla
Ändrad användning från butik till tandläkarpraktik.
Tillbyggnad av industrihus i Tomelilla
Nybyggnad av industrilager.
Nybyggnad av telemast i Tomelilla
Nybyggnad av fackverkstorn 36m.
Rivning av affärshus i Tomelilla
Rivning av samtliga byggnader inkl grundläggning och källare.
Nybyggnad av plank i Tomelilla
Uppförande av plank med glasparti.
Nybyggnad av stängsel i Tomelilla
Uppförande av stängsel.
Tillbyggnad av industribyggnad i Tomelilla
Uppförande av vindturbin.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tomelilla
Utvändig ändring av flerbostadshus - Avser inglasade balkonger , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tomelilla
Utvändig ändring av flerbostadshus - röd plåtbeklädnad och isolering norra gaveln.
Nybyggnad av förråd i Tomelilla
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Tomelilla
Nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av markanläggning i Tomelilla
Marklov Schaktning för att anlägga underlag till lekplats.
Ombyggnad av kontor i Tomelilla
Anmälan ändring i brandskydd och ändring av ytterdörr på Smakbruket.
Nybyggnad av lager i Tomelilla
Nybyggnad av lagerlokaler.
Nybyggnad av nätstation i Tomelilla
Nybyggnad av nätstation.
Ny va-ledning i mark, Tomelilla kommun
Avser kulvertledning i mark för värme/tappvarmvatten, Tommelilla kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: