Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tomelilla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parhus i Tomelilla
Avser nybyggnad av 19 bostadsrätter fördelade på 18 i parhus samt 1 i enbostadshus, samt miljöhus och 18 carportar.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Tomelilla
Avser ombyggnad av kontorslokaler, i projektet ingår även en hiss installation.
Ombyggnad av torg i Tomelilla
Avser omgestaltning av torg. Se del 1 objektnummer: 1403353.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Förhandsbesked, Rivning av bef. byggnad och nybyggnad av bostadshus i 3 våningar samt inredd vind och takkupor.
Ombyggnad av väg i Tomelilla
Avser ombyggnad av Byavägen (600 m) minskas körbanebredden från idag ca 11 m till ny bredd 6.25-6.75. Kvarvarande bredd görs om till bl.a.ytor för dagvattenhantering och dräneringsdiken med infiltration. Omläggning av VA-ledningar. Ny beläggning av asfalt på körbanor och gc-vägar. Byggstart i månadsskiftet januari/februari 2019.
Exploateringsarbete inför bostadsbebyggelse i Tomelilla
Avser nybyggnad av gator, vatten- och avloppsledningar inför bostadsbyggnation. På området ska 15 st enbostadshus och 3 flerbostadshus byggas.
Ombyggnad av lägenhet i Tomelilla
Planer finns för ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tomelilla etapp 4-5
Projektet avser byte av fasad samt tilläggsisolering, nya fönster, nya entrépartier, nya inglasade balkonger, ny ventilation samt eventuell PCB sanering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus, förråd, miljöhus, teknikhus samt parkering.
Utvändigt underhåll av skola i Tomelilla
Utvändig ändring av skola - byte av träfönster till aluminiumbeklädda träfönster.
Tillbyggnad av industrihus i Tomelilla
Tillbyggnad av industrilager.
Nybyggnad av staket i Tomelilla
Uppförande av nätstaket.
Utvändigt underhåll av kontor i Tomelilla
Uppförande av solceller på tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Ändrad användning av enbostadshus till flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Ändrad användning av garage till bostad samt ombyggnad av bostäder - hyreshus med fyra lägenheter.
Ombyggnad av elverk i Tomelilla
Ändrad användning till reservkraftverk.
Tillbyggnad av pumpstation i Tomelilla
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av pumphus.
Ombyggnad av markanläggning i Tomelilla
Marklov - Byta tätskikt, garagetak (källare).
Ombyggnad av markanläggning i Tomelilla
Marklov och bygglov för tillbyggnad, nybyggnad av pumphus, uppsamlingstank och neutraliseringstank. Anläggande av sedimenteringsbassäng.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mässhall i Tomelilla
Nybyggnad av tältbyggnad - mässhall. på Norra Kvärrestad 44:1, 1:25 och 13:37.
Ombyggnad av skolgård i Tomelilla
Ombyggnad av skolgård med nya lekredskap, klätterställning och multiarena på Skolan 1 och 2.
Invändigt underhåll av kyrka i Tomelilla
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser invändig rengöring, omkalkning av väggar, lagning av sprickor i tak.
Kalkning av fasader på kyrka i Brösarp
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ommålning av tak på kyrktorn i Brösarp
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: