Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tomelilla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parhus i Tomelilla
Avser nybyggnad av 19 bostadsrätter fördelade på 18 i parhus samt 1 i enbostadshus, samt miljöhus och 18 carportar.
Nybyggnad av bollhall i Tomelilla kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2019.
Anläggande av överföringsledning, Tomelilla kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Nybyggnad av bostäder i Tomelilla
Avser nybyggnad av ett koncepthus med 7st marklägenheter och förråd, miljöhus, teknikhus samt parkering.
Ombyggnad av kontor i Tomelilla
Avser ombyggnad av kontorslokaler, i projektet ingår även en hiss installation.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tomelilla
Nybyggnad av fackverkstorn 36m.
Ombyggnad av markanläggning i Tomelilla
Nybyggnad av pumphus, uppsamlingstank och neutraliseringstank. Anläggande av sedimenteringsbassäng.
Ny utemiljö vid bostadsområde, Tomelilla
Planer finns för anläggande av ny utemiljö till Lodjuret, Tomelilla.
Ombyggnad av väg i Tomelilla
Avser ombyggnad av Byavägen (600 m) minskas körbanebredden från idag ca 11 m till ny bredd 6.25-6.75. Kvarvarande bredd görs om till bl.a.ytor för dagvattenhantering och dräneringsdiken med infiltration. Omläggning av VA-ledningar. Ny beläggning av asfalt på körbanor och gc-vägar. Byggstart i månadsskiftet januari/februari 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Förhandsbesked, Rivning av bef. byggnad och nybyggnad av bostadshus i 3 våningar samt inredd vind och takkupor.
Exploateringsarbete inför bostadsbebyggelse i Tomelilla
Avser nybyggnad av gator, vatten- och avloppsledningar inför bostadsbyggnation. På området ska 15 st enbostadshus och 3 flerbostadshus byggas. Färdigställandetid för 3A är 20191001 och för 3B är 20200830.
Ombyggnad av lägenhet i Tomelilla
Planer finns för ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tomelilla etapp 4-5
Projektet avser byte av fasad samt tilläggsisolering, nya fönster, nya entrépartier, nya inglasade balkonger, ny ventilation samt eventuell PCB sanering.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Tomelilla
Ändrad användning av rehablokal till tandklinik.
Tillbyggnad av industrihus i Tomelilla
Tillbyggnad av industrilager.
Tillbyggnad av industrihus i Tomelilla
Tillbyggnad av industrilokal som byggs i moduler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Ändrad användning av enbostadshus till flerbostadshus.
Rivning av skorsten i Tomelilla
Rivning av skorsten.
Tillbyggnad av pumpstation i Tomelilla
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av pumphus.
Ombyggnad av markanläggning i Tomelilla
Marklov - Byta tätskikt, garagetak (källare).
Nybyggnad av nätstation i Tomelilla
Nybggnad av nätstation på Gussaröd 1:3, Bertilstorp 19:5, Torasteröd 1:13, Gussaröd 1:18 och Torasteröd 9:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation på Bertilstorp 3:15, 5:6, Norra Björstorp 1:11, 2:23, 2:36 och 4:11.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mässhall i Tomelilla
Nybyggnad av tältbyggnad - mässhall. på Norra Kvärrestad 44:1, 1:25 och 13:37.
Ombyggnad av fritidshus i Tomelilla
Om- och tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad av carport och prefab förrådsbyggnad.
Ombyggnad av skolgård i Tomelilla
Ombyggnad av skolgård med nya lekredskap, klätterställning och multiarena på Skolan 1 och 2.
Invändigt underhåll av kyrka i Tomelilla
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser invändig rengöring, omkalkning av väggar, lagning av sprickor i tak.
Kalkning av fasader på kyrka i Brösarp
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ommålning av tak på kyrktorn i Brösarp
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: