Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tomelilla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i norra Tomelilla
Avser nybyggnad av 9 st parhus samt en gemensamheslokal i norra Tomelilla. Hyreskoperativ.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 29 lägenheter i 4 våningar var av 1 plan är vindsvåning.
Utbyggnad av vattenverk i Tomelilla
Avser utbyggnad av Brösarps vattenverk samt personaldel, nytt elrum och reservkraftverk. Befintliga brunnar ska förses med nya pumpar samt överbyggnader. Objektet är beläget strax väster om Brösarps samhälle.
Nybyggnad av bollhall i Tomelilla kommun
Planer finns för nybyggnad av besöksanläggning som möjliggör för idrotts- och sportanläggningar.
Utbyggnad av vattenverk i Tomelilla
Avser utbyggnad av Smedstorps vattenverk. Verket ska byggas ut för nitratavskiljning med omvänd osmos. Verket ska efter ombyggnad kunna producera 1 500 m³/dygn. I den nya byggnaden ska även ingå personaldel, nytt elrum samt reservkraftverk. Befintliga brunnar ska förses med överbyggnader
Nybyggnad av parhus i Tomelilla
Avser nybyggnad av 4 st parhus i området Karlsborg i Tomelilla. BTA ca 750 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Nybyggnad av flerfamiljshus med 6 lägenheter. Samt förråd och miljöhus. Projektet kommer att utföras i etapper och färdigställas inom en 5 års period.
Ombyggnad av fastighet i Tomelilla
Avser totalrenovering av befintligt hus samt tillbyggnad med 1 våning. Kv. Lansen är idag ett två våningshus med 10 st lägenheter samt 9 st lokaler. Huset kommer att tömmas på hyresgäster och kommer att vara tomt under renovering. Huset är k-märkt exteriört.
Nybyggnad av pumpstation i Tomelilla
Avser anläggande av ny pumpstation för spillvatten och förläggning av ny spillvattenledning, skyddsledning för optisk fiber. Anläggande av infart och vändplats för slambilar.
Ombyggnad av 20/10kV-station i Tomelilla
Ombyggnad av 20/10kV-station.
Exploateringsarbete i norra Tomelilla
Avser exploateringsarbete för ett nytt bostadsområde i norra Tomelilla. Totalt planeras det för ca 78 hyresrätter i flerbostadshus och parhus.
Nybyggnad av industrihus i Tomelilla
Nybyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av bilhall i Tomelilla
Tillbyggnad av bilanläggning, ny fasadbeklädnad på bef. lokal och skylt.
Nybyggnad av affärshus i Tomelilla
Nybyggnad av kontors-/affärshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation på Stickov 1:3, Lunnarp 4:3, Smedstorp 33:15, Tunby 72:1, Tjustorp 3:53, Lunnarp 7:9, Smedstorp 33:34.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Tomelilla
Nybyggnad av fritidshus och carport med förråd.
Ombyggnad av sjukhem i Tomelilla
Avser installation av ventilation i fd sjukhem.
Ombyggnad av industrihus i Tomelilla
Anmälan för ändring av ventilation i industrilokaler.
Utvändigt underhåll av bank i Tomelilla
Anordnande av fasadskylt på tak och byte av två fönster till större skyltfönster (Sparbanken SYd).
Nybyggnad av skärmtak i Tomelilla
Uppförande av skärmtak.
Utvändigt underhåll av affärshus i Tomelilla
Utvändig ändring av affärslokaler. Putsa bef. tegelfasad, ta bort och flytta entrédörr, ta bort skorsten och uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av enbostadshus i Tomelilla
Ändrad användning till enbostadshus - fd HVB-boende.
Rivning av skärmtak i Tomelilla
Rivning av skärmtak över butiksingång.
Nybyggnad av kontor i Tomelilla
Avser baracker för kontorsändamål.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: