Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tomelilla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny utemiljö vid bostadsområde, Tomelilla
Avser anläggande av ny utemiljö till kv , Lejonet 1 & 2 i Tomelilla.
Nybyggnad av seniorvillor i Brösarp, Tomelilla
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 2 st parhus.
Ombyggnad av väg i Tomelilla
Avser ombyggnad av Byavägen (600 m) minskas körbanebredden från idag ca 11 m till ny bredd 6.25-6.75. Kvarvarande bredd görs om till bl.a.ytor för dagvattenhantering och dräneringsdiken med infiltration. Omläggning av VA-ledningar. Ny beläggning av asfalt på körbanor och gc-vägar.
Ombyggnad av lägenhet i Tomelilla
Planer finns för ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Förhandsbesked, Rivning av bef. byggnad och nybyggnad av bostadshus i 3 våningar samt inredd vind och takkupor.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tomelilla
Nybyggnad av fackverkstorn 36m.
Utvändigt underhåll av skola i Tomelilla
Utvändig ändring av skola - byte av träfönster till aluminiumbeklädda träfönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Ändrad användning av garage till bostad samt ombyggnad av bostäder - hyreshus med fyra lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Tomelilla
Tillbyggnad av industrilager.
Nybyggnad av staket i Tomelilla
Uppförande av nätstaket.
Utvändigt underhåll av kontor i Tomelilla
Uppförande av solceller på tak.
Nybyggnad av staket i Tomelilla
Uppförande av staket vid servicehus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Tomelilla
Utvändig ändring av affärshus - ny branddörr.
Ombyggnad av affärshus i Tomelilla
Ändrad användning från bostad till affärsverksamhet. Renovering av fasaden samt nya skyltar.
Ombyggnad av elverk i Tomelilla
Ändrad användning till reservkraftverk.
Nybyggnad av garage i Tomelilla
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av nätstation i Tomelilla
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av ställverk i Tomelilla
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation som ersätter bef. stolpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Tomelilla
Förhandsbesked för nybyggnad av parhus och carport.
Rivning av silo i Tomelilla
Rivning av externa silotankar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: