Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Bjäre-Åsbo
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av bostäder i Svedala i Svedala
Igångsättning tidigast runt årsskiftet 2018/2019. Planer finns för nybyggnad av 60-tal bostäder. Bostadsform är ej fastställd, kan röra sig om flerbostadshus, radhus, äldreboende m.m. Uppskattad kostnad.
Ny tågstation i Svedala, etapp 2
Igångsättning tidigast 2019. Avser ny gångtunnel under spår, ombyggnad perronger, utbyggnad pendlarparkering, torgyta,, 2 st hissar m.m.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Svedala
Igångsättning tidigast sommaren 2019. Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter samt en lokal i nedre planet. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostadshus i Svedala
Projektet ligger på is.
Nybyggnad av grupphus i Svedala
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Igångsättning och omfattning kan en anges.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Planer finns för nybyggnad av 30-tal bostäder. Bostadsform är ej fastställd. Uppskattad byggstart.
Anläggande av naturgräsplaner m.m. vid FSI-området i Aggarp Svedala etapp 2
Igångsättning tidigast 2019. Avser anläggande två stycken naturgräsplaner, läktare, belysning mm. vid FSI-området.
Byggnadsteknisk inventering för befintlig byggnad, Svedala
Avser byggnadsteknisk inventering för befintlig byggnad inom Tejarp 9:8. Planer finns för ombyggnad av befintlig byggnad samt eventuell nybyggnation på fastigheten Tejarp 9:8., Klågerup.
Nybyggnad av bostadsområde i Svedala
Avser nybyggnad av bostadsområde som omfattar 13 st småhus. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad och renovering av pumpstation vid Skurp Park i Svedala
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för ombyggnad och renovering av pumpstation.
Tillbyggnad av skola i Svedala
Projektet avser tillbyggnad av skola med 8 klassrum.
Förnyelse av va-ledningar i Svedala
Avser förnyelse av va-ledningar vid kyrkogatan mellan Almgatan och Södergatan. Objektets läge: centrala Svedala.
Exploateringsarbeten för bostadsområde
VA-utredning förestår. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 11 st fribyggartomter.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Svedala
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 13 st småhus. Uppskattad byggstart.
Maskinell utrustning i ARV i Svedala
Avser maskinell utrusning inom avloppsreningsverk i Svedala kommun.
Anläggande av faunastängsel längs väg 108 mellan Svedala-Holmeja
Projektet avser anläggande av två viltpassager med viltvarningssystem.
Ombyggnad av dammar i Bara, Svedala
Avser ombyggnad av dubbeldammarna i Bara.
Relining av avloppsledningar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Åtgärder av styr- övervakning inom VA i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Byte av hissar i flerbostadshus, Svedala
Avser byte av hissar i flerbostadshus på adresserna Bankgatan 2, Södergatan 8 och Torpgatan 7. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av gc-väg i Svedala
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt ny sträckning. Uppskattad kostnad.
Ny pumpstation i Svedala
Avser ny pumpstation vid Sturup Park.
Åtgärder av lekplatser i Svedala
Igångsättning tidigast 2019. Förslag till investeringsplan.
Underhållsbeläggning av gator i Svedala
Avser underhållsbeläggning av gator i Svedala kommun.
Utökning av mobila reservverk i Svedala
Avser utökning av mobila reservverk inom Landskrona kommun.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Svedala
Avser trafiksäkerhetsåtgärder vid Börringevägen.
Ny spiillvattenledning i Svedala
Avser ny spillvattenledning vid Ängdalavägen.
Renovering av byggnader inom VA-verk i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser renovering av byggnader inom Va-verk inom kommunen.
Relining av vattenledningar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Rivning av förråd i Svedala
Rivning av plåtskjul.
Tillbyggnad av golfbana i Svedala
Tillbyggnad av träningsstudio.
Nybyggnad av transformatorstation i Svedala
Ansökan om transformatorstation.
Tillbyggnad av pumpstation i Svedala
Ansökan om överbyggnad till befintlig pumpstation.
Nybyggnad av nätstation i Svedala
Placering av prefabricerad nätstation.
Relining a vattenledning i Sturup
Planer finns för fortsatt relining av vattenledning.
Trädplantering i Svedala
Igångsättning tidigast 2017. Avser trädplanteringsarbeten inom Svedala kommun. Förslag i investeringsplan.
Tillbyggnad av mejeri i Svedala
Tillbyggnad av mejeri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Svedala
Ändard användning - från lokal till bostäder.
Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Byte av vattenmätare i Svedala kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Grönplansåtgärder i Svedala
Igångsättning tidigast 2109. Förslag i investeringsplan.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svedala
Igångsättning tidigast 2019. Förslag till investeringsplan.
Åtgärder av gångtunnel i Svedala
Igångsättning tidigast 2019. Förslag i investeringsplan.
Markanläggning för uteklassrum, Svedala
Avser byggnation av uteklassrum som ska förankras i befintlig bro med tillhörande trappa och flotte. Avser smärre markarbeten.
Åtgärder av lekutrustning och parkmöbler i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017 Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: