Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Svedala
Projektet avser nybyggnad av 51 bostadsrättslägenheter. Objektets läge: centrala Vellinge, invid Folkets hus.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder med 45 lägenheter i 2, 4 resp 5 plan.
Nybyggnad av vårdcentral i Bara, Svedala kommun
Avser nybyggnad av en byggnad för en ny vårdcentral.
Nybyggnad av villor i Svedala
Planer finns för nybyggnad av 18 st friliggande villor. Äganderätter.
Anläggande av natur/konstgräsplaner m.m. vid FSI-området i Aggarp Svedala etapp 2
Avser anläggande av en naturgräsplan samt en konstrgräsplan. I projektet ingår även läktare, belysning, va-arbeten, dagvattendammar, park, bullervall, mm. vid FSI-området. Objektets läge: södra delen av Svedala samhälle, söder om Aggarpsvallen och öster om Aggarpsskolan.
Nybyggnad av vårdcentral i Svedala
Avser nybyggnad av vårdcentral på ca 1700 kvm.
Nybyggnad av radhus i Svedala
Avser nybyggnad av 10 st radhuslägenheter, bostäderna får en boarea på 119 kvm, och till samtliga bostäder ingår egen tomt, förråd och parkeringsplats.
Tillbyggnad av skola i Svedala
Avser tillbyggnad me 8 klassrum med tillhörande grupprum och lärarrum. Ny huvudentré med skoladministration.
Nybyggnad av suterränghus i Bara Svedala
Projektet avser nybyggnad av 11 st sutterängshus samt 4 st enplanshus.
Ombyggnad och renovering av pumpstationer i Svedala
Objektet avser rivning och nybyggnad av pumpstationer. Befintliga spillvattenpumpstationer P2 och P4, samt tryckstegringsstation T2, ska rivas och ersättas av nya pumpstationer i direkt anslutning till de gamla. Tryckstegringsstation T7 ska renoveras.Ombyggnad och renovering av T2 och T7 får tidigast börja den 1 september 2020 pga högt vattenuttag under sommarmånaderna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Bara, etapp 1, del 2
Avser fortsatt markarbeten i Bara Backar. Arbetet omfattar 2st lekplatser samt gym/aktivitetsyta/lekplats, grönområden inkl all planetring, gång- och cykelvägar, gångstsigar och belysning av delar av gångstigar samt brygga. Objektets läge: väster om Bara Centrum och norr om Malmövägen.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Avser nybyggnad av radhus. Grunden beräknas påbörjas i maj och byggnationen till hösten 2020.
Nybyggnad av gc-port (tunnel) i Bara
För korsningen Joachim Becks gata/gång- och cykelväg öster om exploateringsområdet Bara Backar ska trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter förbättras med en gång- och cykeltunnel under Joachim Becks gata.
Ny tryckavloppsledning i Svedala
Avser nybyggnad av lätt tryckavloppsledning i Bara kyrkby.
Grönplansåtgärder i Svedala
Avser grönplansåtgärder inom Svedala kommun.
Nybyggnad av servicebyggnader i Aggarp, Svedala
Planer finns för nybyggnad av servicebyggnader vid FS-området. Projektet omfattar 1 huskropp inrymmande förråd och toalett med en yta 180 m2 samt 1 huskropp inrymmande kiosk med en yta: ca 15 m2. Objektets läge: i södra delen av Svedala samhälle, söder om Aggarpsvallen och öster om Aggarpsskolan.
Nybyggnad av industrihus i Svedala
Avser nybyggnad av industrihus med kontor och lager.
Nybyggnad av industrihus i Svedala
Avser nybyggnad av industrihus. Omfattning oklar.
Underhållsbeläggning av gator i Svedala
Avser underhållsbeläggning av gator i Svedala kommun.
Fasadarbeten på församlingsgården i Svedala
Planer finns för omputsning av fasaden på Gamla Värbygården.
Åtgärder vid reningsverket i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Dagvattenåtgärder i Svedala
Avser dagvattenåtgärder inom Svedala kommun. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Brorestaureringar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020. Avser brorestaureringar/renoveringar inom Svedala kommun. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av g/c-vägar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020 Planer finns förr åtgärder av gång- och cykelvägar inom Svedala kommun. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av fibernät i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser åtgärder av fibernät inom Svedala kommun. Uppskattad igångsättning.
Rivning av förråd i Svedala
Rivning av s.k. wigwam.
Nybyggnad av barack i Svedala
Tidsbegränsat lov för byggbodar.
Nybyggnad av förråd i Svedala
Komplementbyggnad - nybyggnad.
Nybyggnad av sophus i Svedala
Nybyggnad av komplementbyggnad- miljöhus samt förråd.
Tillbyggnad av butik i Svedala
Avser tillbyggnad av butik.
Nybyggnad av pumpstation i Svedala
Övrig åtgärd- nybyggnad av tryckstegringsstation, Övrig åtgärd- nybyggnad av pumpstation Börringekloster 1:56.
Ombyggnad av automatstation i Svedala
Övrig åtgärd- ombyggnad och flytt av automatbensinstation.
Ombyggnad av industrihus i Svedala
Avser mindre ombyggnad av industrihuss.
Utbyte av köksutrustning inom Svedala kommuns fastighetsbestånd
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Utbyte av städ- och tvättmaskiner i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad byggstart.
Bussangöring i Svedala
Avser bussangöring vid Stortorget.
Åtgärder av fläkt vid Stationshuset i Svedala
Avser inklädnad av fläkt vid Stationshuset. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad kostnad.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Svedala
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: