Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Bjäre-Åsbo
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ny- och ombyggnad av skola i Bara, Svedala
Projektet avser nybyggnad av Baraskolan samt åtgärder på befintlig skolbyggnad. En nybyggnad ska byggas på Baraskolan som idag är en skola med årskurs F-3 med ca 300 elever. Bruttoarea: nybyggnad: 950 m2. Nybyggnaden ökar kapaciteten på skolan till ca 400 elever.
Nybyggnad av bostäder i Svedala i Svedala
Igångsättning tidigast runt årsskiftet 2018/2019. Planer finns för nybyggnad av 60-tal bostäder. Bostadsform är ej fastställd, kan röra sig om flerbostadshus, radhus, äldreboende m.m. Uppskattad kostnad.
Ny tågstation i Svedala, etapp 2
Igångsättning tidigast 2019. Avser ny gångtunnel under spår, ombyggnad perronger, utbyggnad pendlarparkering, torgyta,, 2 st hissar m.m.
Nybyggnad av förskola i Åkerbruket i Svedala
Igångsättning Q1 alternativt Q2 2019. Projektet avser nybyggnad av förskola för 140 barn. Hyresvärdens åtagande enligt förfrågningsunderlaget omfattar i huvudsak (I) förvärv av fastighet, (II) projektering, uppförande och iordningställande av anläggningar, ytor och byggnader för förskola samt därtill hörande utemiljö för förskola och erforderliga parkeringsplatser, och (III) uthyrning av förskola till Beställaren.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Svedala
Projektet avser nybyggnad av 51 bostadsrättslägenheter. Objektets läge: centrala Vellinge, invid Folkets hus.
Nybyggnad av bostadshus i Svedala
Projektet ligger på is.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Svedala
Igångsättning tidigast sommaren 2019. Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter samt en lokal i nedre planet. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Igångsättning tidigast Q1 2020. Avser nybyggnad av seniorbostäder, 54 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av grupphus i Svedala
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Igångsättning och omfattning kan en anges.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Svedala
Preliminär igångsättning under mars 2019. Avser nybyggnad av kommersiella lokaler i 1 huskropp med en yta på 1200 m2.
Nybyggnad av bostäder, Åkerbruket i Svedala, etapp 4
Igångsättning tidigast våren 2019. Projektet avser nybyggnad av 18-22 bostäder.
Anläggande av naturgräsplaner m.m. vid FSI-området i Aggarp Svedala etapp 2
Igångsättning tidigast 2019. Avser anläggande två stycken naturgräsplaner, läktare, belysning mm. vid FSI-området.
Nybyggnad av bostadsområde i Svedala
Avser nybyggnad av bostadsområde som omfattar 13 st småhus. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad och renovering av pumpstation i Svedala
Planer finns för ombyggnad och renovering av pumpstation.
Ombyggnad och renovering av pumpstation i Svedala
Projektet avser ombyggnad och renovering av pumpstation.
Förnyelse av va-ledningar i Svedala
Avser förnyelse av va-ledningar vid kyrkogatan mellan Almgatan och Södergatan. Objektets läge: centrala Svedala.
Ombyggnad och renovering av pumpstation i Svedala
Projektet avser ombyggnad och renovering av pumpstation.
Exploateringsarbeten för bostadsområde
VA-utredning förestår. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 11 st fribyggartomter.
Ombyggnad och renovering av pumpstation i Svedala
Igångsättning tidigast 2020. Projektet avser ombyggnad och renovering av pumpstation.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Svedala
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 13 st småhus. Uppskattad byggstart.
Underhållsbeläggning av gator i Svedala
Avser underhållsbeläggning av gator i Svedala kommun.
Ombyggnad av dammar i Bara, Svedala
Avser ombyggnad av dubbeldammarna i Bara.
Relining av avloppsledningar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Åtgärder av styr- övervakning inom VA i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ny pumpstation i Svedala
Planer finns för nybyggnad av pumpstation inom Svedala kommun.
Maskinell utrustning i ARV i Svedala
Avser maskinell utrusning inom avloppsreningsverk i Svedala kommun.
Byte av hissar i flerbostadshus, Svedala
Avser byte av hissar i flerbostadshus på adresserna Bankgatan 2, Södergatan 8 och Torpgatan 7. Uppskattad byggstart.
Fasadarbeten på församlingsgården i Svedala
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för omputsning av fasaden på Gamla Värbygården. Ingen kostnadsuppgift.
Nybyggnad av gc-väg i Svedala
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt ny sträckning. Uppskattad kostnad.
Åtgärder av lekplatser i Svedala
Igångsättning tidigast 2019. Förslag till investeringsplan.
Ny spiillvattenledning i Svedala
Avser ny spillvattenledning vid Ängdalavägen.
Utökning av mobila reservverk i Svedala
Avser utökning av mobila reservverk inom Landskrona kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Svedala
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring.
Nybyggnad av parhus i Svedala
Bygglovsansökan - nybyggnad parhus.
Nybyggnad av kedjehus i Svedala
Nybyggnad av 8 st kedjehus (18 lgh) med carport och förråd.
Nybyggnad av radhus i Svedala
Nybyggnad av radhus.
Renovering av byggnader inom VA-verk i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser renovering av byggnader inom Va-verk inom kommunen.
Relining av vattenledningar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Kapacitetsökning gällande Sturupsledningen i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser kapacitetsökning del av Sturupsledningen. Uppskattad igångsättning.
Nybyggnad av transformatorstation i Svedala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Svedala
Nybyggnation komplementbyggnad med trädäck.
Nybyggnad av nätstation i Svedala
Placering av prefabricerad nätstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Svedala
Tillbyggnad av tre stycken uterum och förråd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Svedala
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av garage i Svedala
Uppförande av cykelgarage och spaljé.
Nybyggnad av pumpstation i Svedala
Nybyggnad av pumpstation.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Svedala
Flytt av ytterdörr samt igensättning av dörr.
Nybyggnad av lager i Svedala
Ansökan om tillfälligt bygglov för lagertält.
Byggnadsteknisk inventering för befintlig byggnad, Svedala
Avser byggnadsteknisk inventering för befintlig byggnad inom Tejarp 9:8.
Trädplantering i Svedala
Igångsättning tidigast 2017. Avser trädplanteringsarbeten inom Svedala kommun. Förslag i investeringsplan.
Relining a vattenledning i Sturup
Planer finns för fortsatt relining av vattenledning.
Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Byte av vattenmätare gällande ledningsnätet i Svedala kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Grönplansåtgärder i Svedala
Igångsättning tidigast 2109. Förslag i investeringsplan.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svedala
Igångsättning tidigast 2019. Förslag till investeringsplan.
Åtgärder av gatubelysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Åtgärder av lekutrustning och parkmöbler i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017 Uppskattad byggstart.
Åtgärder av gångtunnel i Svedala
Igångsättning tidigast 2019. Förslag i investeringsplan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: