Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad trygghetsboende samt särskilt boende i Svedala i Svedala
Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 20 lägenheter för trygghetsboende samt 40 lägenheter för särskilt boende i 2 huskroppar i 2-4 plan.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Svedala
Projektet avser nybyggnad av 53-54 bostadsrättslägenheter. Objektets läge: centrala Vellinge, invid Folkets hus.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Projektet avser fortsatt nybyggnad av bostäder med 45 lägenheter i 2, 4 resp 5 plan.
Nybyggnad flerbostadshus i Svedala
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 3 huskroppar och ca 54 lägenheter. Bostäderna är för personer från 55 år och uppåt.
Tillbyggnad av skola i Svedala
Avser tillbyggnad med 8 klassrum med tillhörande grupprum och lärarrum. Ny huvudentré med skoladministration.
Ombyggnad och renovering av pumpstationer i Svedala
Avser renovering av befintliga spillvattenpumpstationer, P5, P8, P15 och P17.
Va-utbyggnad, Torup, Svedala
Torup är en äldre bebyggelse strax söder om Bara i Svedala kommun som ägs av Malmö Stad. Området innefattar Torup slott, Torup rekreationsområde med tillhörande friluftsgård och ett antal bostadsfastigheter. Malmö Stad ämnar ansluta området till det kommunala spillvattennätet med LTA-system samt tillgodose att fastigheterna försörjs med kommunalt dricksvatten. Objektet är beläget i Torup, ca 1,5 km sydöst om Bara i Svedala kommun.
Ombyggnad och renovering av pumpstationer i Svedala
Objektet avser rivning och nybyggnad av pumpstationer. Befintliga spillvattenpumpstationer P2 och P4, samt tryckstegringsstation T2, ska rivas och ersättas av nya pumpstationer i direkt anslutning till de gamla. Tryckstegringsstation T7 ska renoveras.Ombyggnad och renovering av T2 och T7 får tidigast börja den 1 september 2020 pga högt vattenuttag under sommarmånaderna.
Nybyggnad av gc-port (tunnel) i Bara
För korsningen Joachim Becks gata/gång- och cykelväg öster om exploateringsområdet Bara Backar ska trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter förbättras med en gång- och cykeltunnel under Joachim Becks gata.
Ny tryckavloppsledning i Svedala
Avser nybyggnad av lätt tryckavloppsledning i Bara kyrkby.
Nybyggnad av industrihus i Svedala
Avser nybyggnad av industrihus med kontor och lager.
Ombyggnad av idrottsområde i Klågerup
Planer på ombyggnad av idrottsområde.
Åtgärder av g/c-vägar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020 Planer finns förr åtgärder av gång- och cykelvägar inom Svedala kommun. Uppskattad igångsättning.
Tillbyggnad av butik i Svedala
Tillbyggnad av verksamhetslokal.
Ombyggnad av kontor i Svedala
Rivningslov, bygglov för nybyggnad samt invändig och utvändig ändring.
Ombyggnad av skola i Svedala
Utökning eller ändring av befintlig verksamhet.
Nybyggnad av produktionslokal i Svedala
Nybyggnad av verksamhetslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Svedala
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Svedala
Komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Svedala
Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus Svedala 306:345,306:325.
Nybyggnad av enbostadshus i Svedala
Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Svedala
Nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Svedala
Ändrad användning.
Nybyggnad av telestation i Svedala
Övrigt- tekniknod fiber.
Nybyggnad av barack i Svedala
Tidsbegränsat lov för 2 baracker/förrådsmoduler samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av barack i Svedala
Tidsbegränsat lov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Svedala
Tidsbegränsat lov för manskapsbodar.
Ombyggnad av vårdcentral i Svedala
Tidsbegränsat lov för ändrad användning.
Ändrad användning i industribyggnad i Svedala
Ändrad användning i industrhus.
OVK-besiktning iflerbostadshus i Svedala
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Invändig ändring i byggnad i Svedala
Bygganmälan - invändig ändring i byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: