Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Svedala
Planer finns för nybyggnad av förskola som ska kunna ta emot uppemot 200 barn + 60 , i två enheter.
Nybyggnad av bostäder och lokaler med garage under mark i Svedala
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter i 3 huskroppar i 3-4 plan. I projektet ingår även lokaler i nedre planet, bla bibliotek samt underjordiskt parkeringsgarage. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Svedala i Svedala
Planer finns för nybyggnad av 60-tal bostäder. Bostadsform är ej fastställd, kan röra sig om flerbostadshus, radhus, äldreboende m.m. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Åkerbruket i Svedala
Projektet avser nybyggnad av förskola för 140 barn.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Svedala
Projektet avser nybyggnad av 51 bostadsrättslägenheter. Objektets läge: centrala Vellinge, invid Folkets hus.
Nybyggnad av bostäder, Åkerbruket i Svedala, etapp 6
Igångsättning tidigast 2021. Projektet avser nybyggnad av ca 15 st radhuslägenheter
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Bara, etapp 2
Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde för ca 70-80 bostäder.
Nybyggnad av kedjehus i Svedala
Avser nybyggnad av 18 st kedjehus i 2 plan med en yta på 115 m2/hus. Uppskattad kostnad.
Anläggande av natur/konstgräsplaner m.m. vid FSI-området i Aggarp Svedala etapp 2
Avser anläggande av en naturgräsplan samt en konstrgräsplan. I projektet ingår även läktare, belysning, va-arbeten, dagvattendammar, park, bullervall, mm. vid FSI-området. Objektets läge: södra delen av Svedala samhälle, söder om Aggarpsvallen och öster om Aggarpsskolan.
Nybyggnad av kontor i Sturup
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av kontor i Sturups Park, mellersta delen.
Exploateringsarbeten för bostäder i Svedala
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 60 bostäder.
Nybyggnad av vårdcentral i Bara, Svedala kommun
Avser nybyggnad av en byggnad för en ny vårdcentral.
Nybyggnad av bostäder, Åkerbruket i Svedala, etapp 5
Projektet avser nybyggnad av 14 st radhuslägenheter.
Tillbyggnad av skola i Svedala
Tidiga planer. Omfattning oklar.
Ombyggnad av skollokal till bostäder, Svedala
Projektet avser ombyggnad av skollokal till bostad. Arbetet innebär rivning av skjul och staket, röjning av grönytor samt nyanläggning av gräsmatta och plattytor, plank m m.
Ombyggnad och renovering av pumpstationer i Svedala
Projektet avser ombyggnad och renovering av pumpstationer.
Nybyggnad av gc-port (tunnel) i Bara
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2020.
Nytt dagvattenmagasin, va-arbeten m.m. i Svedala
Projektet avser nytt dagvattenmagasin, omläggning av va-ledningar samt anläggande av mindre parkyta.
Kapacitetsökning gällande Sturupsledningen i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser kapacitetsökning del av Sturupsledningen.
Ny tryckavloppsledning i Svedala
Avser nybyggnad av lätt tryckavloppsledning i Bara kyrkby.
Ombyggnad och renovering av pumpstation i Svedala
Projektet avser ombyggnad och renovering av pumpstation.
Ombyggnad av Folkets Hus i Svedala
Planer finns för invändig ombyggnad av Folkets hus.
Upprustning av utemiljö vid friluftsbad i Svedala
Avser upprustning av utemiljö i anslutning till bassänger vid Bara Badsjö. I projektet ingår även planteringsarbeten.
Ombyggnad av idrottsområde i Klågerup
Planer på ombyggnad av idrottsområde.
Relining av avloppsledningar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Maskinell utrustning i ARV i Svedala
Avser maskinell utrusning inom avloppsreningsverk i Svedala kommun. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Fasadarbeten på församlingsgården i Svedala
Planer finns för omputsning av fasaden på Gamla Värbygården.
Utvekling av rekreationsområde i Torup
Upptaget i investeringsbudgeten.
Tillbyggnad av affärshus i Svedala
Affärs/kontorsbyggnad - tillbyggnad.
Utvändigt underhåll på industrihus i Svedala
Avser ny fasadbeklädnad på befintlig industribyggnad.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Svedala
Avser trafiksäkerhetsåtgärder vid Börringevägen.
Nybyggnad av industrihus i Svedala
Industribyggnad - nybyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Flerbostadshus - nybyggnad.
Klimatanpassning av dagvatten i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Dagvattendamm vid skola i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser dagvattendamm vid Aggaprsskolan. Uppskattad byggstart.
Dagvattenåtgärder inom befintlig bebyggelse i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Dagvattenåtgärder i befintlig bebyggelse, ändring i allmännplatsmark (ex grönyteplan).
Relining av vattenledningar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Åtgärder av styr- övervakning inom VA i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Renovering av byggnader inom VA-verk i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser renovering av byggnader inom Va-verk inom kommunen.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Svedala
Projektet avser utvändig ändring, ändrad användning som omfattar att göra om större bostad till 4 mindre "enheter" med gemensamt kök.
Tjänster avseende snöröjning och halkbekämning vid ÅVC i skåne
Avser tjänster avseende snöröjning och halkbekämpning sällande Återvinningscentraler i öst och väst. Upphandlingen är uppdelad i åtta (8) anbudsområden: - Anbudsområde A: Simrishamn ÅVC - Anbudsområde B: Tomelilla ÅVC - Anbudsområde C: Sjöbo ÅVC - Anbudsområde D: Skurup ÅVC - Anbudsområde E: Svedala ÅVC - Anbudsområde F: Lilla Hammar ÅVC - Anbudsområde G: Staffanstorp ÅVC - Anbudsområde H: Kävlinge ÅVC Avtalstid: 1 år med option på 1+1+1 år.
Ombyggnad av trottoar i Svedala
Marklov, ändring av trottoar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Svedala
Nybyggnad av återvinningsstation/miljöhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Svedala
Enbostadshus - nybyggnad av sutteränghus.
Nybyggnad av enbostadshus i Svedala
Enbostadshus - nybyggnad.
Nybyggnad av staket i Svedala
Staket samt solsegel.
Nybyggnad av barack i Svedala
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering och skyltning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Svedala
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ändrad användning iavindustribyggnad i Svedala
kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ändrad användning.
Grävningsarbeten för fjärrvärme i Svedala
Projektet avser att gräva ner fjärrvärme vid Almgatan.
Grävningsarbeten för fjärrvärme i Svedala
Projektet avser att gräva ner fjärrvärme vid Marknadstorget.
Rensning, fördjupning av våtmark vid Klågerup, Segeån
Avser fördjupning och rensning av befintlig våtmark som anlades 2006 vid Klågerups Gård i Klågerup. Massorna uppgår till 1350 m3 och består av vegetation/slam/blöt torv/matjord. Objektets läge: Klågerups Gård, öster om Klågerups by, norr om Svedala.
Uppgradering av halmpanna i Nyköping
Torup behöver inför vintern uppgradera befintlig värmepanna som eldas med halm. Man har för avsikt att uppgradera och förstärka uppvärmningen inom området för Torups by inklusive slottet. Byggnaderna inom området ägs av Malmö stad.
Byte av vattenmätare gällande ledningsnätet i Svedala kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Va-anslutningar inom verksamhetsområden i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser enskilda anslutningar inom verksamhetsområde i Svedala. Uppskattad byggstart.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Svedala
Planer finns för OVK-besiktning i flerbostadshus. Igångsättning tidigast 2022.
Spolning av dagvattenledning flerbostadshus i Svedala
Planer finns för spolning av dagvattenledning i flerbostadshus. Igångsättning tidigast 2021.
Åtgärder av gatubelysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Igångsättning tidigast 2020.
Tillbyggnad av industrihus i Svedala
Tillbyggnad av en skylt installation som ska upp på fasaden.
Byte av vattenmätare i Svedala kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: