Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Bjäre-Åsbo
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Svedala
Projektet avser nybyggnad av 51 bostadsrättslägenheter. Objektets läge: centrala Vellinge, invid Folkets hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Igångsättning är ej fastställd. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus, Åkerbruket i Svedala. etapp 2
Avser 22 bostäder i form av villor- och kedjehus.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Svedala
Igångsättning tidigast hösten 2018. Avser nybyggnad av kommersiella lokaler i 1 huskropp med en yta på 1200 m2,.
Betongreparation av uppställningsytor för flygplan vid Malmö Airport
Avser ombyggnation och nybyggnation av betongytor samt beläggning av asfalt och semikonstruktion för uppställningsytor för flygplan.
Nybyggnad av folktandvårdsklinik i Bara centrum, Svedala
Projektet avser nybyggnad avfolktandvårdsklinik med en yta på ca 600 m2.
Ombyggnad av skola till förskola i Svedala
Projektet avser ombyggnad av skola till förskola för 120 barn, 6 avdelningar.
Nybyggnad av suterränghus i Bara Svedala
Planer finns för nybyggnad av 11 st sutterängshus samt 4 st enplanshus. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus i Svedala
Igångsättning är ej fastställd.. Omfattar ca 6 radhus. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Svedala
Projektet avser tillbyggnad av skola med 8 klassrum.
Utbyggnad av spill- och vattenledningar i Svedala
Avser anläggande av spill- och vattenledningar till 30 fastigheter i Västra Kärrstorp, ca 5 km från Svedala tätort. Uppskattad byggstart.
Förnyelse av va-ledningar i Svedala
Avser förnyelse av va-ledningar vid kyrkogatan.
OM. och tillbyggad av skolmatsal i Bara, Svedala
Planer finns för att bygga ut skolmatsalen vid Spånghomsskolan. Uppskattad byggstart.
Byte av hissar i flerbostadshus, Svedala
Avser byte av hissar i flerbostadshus på adresserna Bankgatan 2, Södergatan 8 och Torpgatan 7.
Anläggande av faunastängsel längs väg 108 mellan Svedala-Holmeja
Projektet avser anläggande av två viltpassager med viltvarningssystem.
Underhållsbeläggning av gator i Svedala
Avser underhållsbeläggning av gator i Svedala kommun.
Maskinell utrustning i ARV i Svedala
Avser maskinell utrusning inom avloppsreningsverk i Svedala kommun. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av ventilation i Folkets Hus i Svedala
Entreprenaden omfattar i huvudsak utbyte och komplettering av befintliga luftbehandlingsaggregat och systemkomponenter för att reducera energiförbrukningen genom värmeåtervinning och behovsstyrd ventilation.
Maskinell utrustning i ARV i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser maskinell utrusning inom avloppsreningsverk i Svedala kommun. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av gc-väg i Svedala
Igångsättning tidigast 2018. .Ny sträckning. Uppskattad kostnad.
Renovering av byggnader inom VA-verk i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser renovering av byggnader inom Va-verk inom kommunen. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av styr- övervakning inom VA i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Upprustning av g-c/tunnlar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Svedala
Utvändig ändring - inklädnad av skorsten.
Nybyggnad av förråd i Svedala
Nybyggnad/flytt av förråd.
Ombyggnad till bostad i Svedala
Ansökan om ändrad användning från kontorslokal till bostad.
Utvändig ändring av fastighet i Svedala
Utvändig ändring av fastighet inom Svedala Exploaterings AB.
Va-anslutning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Va-åtgärder av gata i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Renovering av servicebyggnad i Bara, Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart. Omfattande utvändiga byggnads- och reparationsåtgärder (byte av trä) inklusive målning och plåtarbeten.
Underhållsmålning av bostadsområden i Svedala
Entreprenaden utgörs av underhållsmålning inom tre bostadsområden. Fastigheterna ägs och förvaltas av Bostads AB Svedalahem. a) Bostadsområdet Svedalagården i Svedala Ommålning av 3 st kvartershus. b) Bostadsområdet Östervången i Bara. Ommålning av entrépartier m.m. c) Bostadsområde på Centrumgatan i Bara. Ommålning av träytor m.m. Objektets läge: a) Svedalagården: Kantorsvägen 7K, Klockarevägen 34M och 16M, Svedala. b) Östervången: Berberisgatan, Fläderstigen, Hagtornstigen, Jasminstigen, Kornellstigen, Ligusterstigen och Slånstigen. Samtliga i Bara. c) Centrumgatan 60-78, Bara.
Byte av stängsel vid badplats i Bara, Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Projektet avser byte av trasigt stängsel vid Bara badsjö för att säkerställa att obehöriga ej tar sig in på badanläggningen under icke öppettid. Uppskattad byggstart.
Brorestaureringar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Markanläggning för uteklassrum, Svedala
Avser byggnation av uteklassrum som ska förankras i befintlig bro med tillhörande trappa och flotte. Avser smärre markarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: