Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till motorväg E 65 mellan Svedala-Börringe
Ombyggnad till fyrfältsväg, 5 km lång sträcka, breddning samt delvis ny sträckning. Ny cykelväg, trafikplats och en enklare planskild korsning.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Detaljplanearbetet är ej påbörjat. Avser nybyggnad av 100-200 lägenheter.
Nybyggnad av punkthus i Bara
Igångsättning tidigast 2019.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Bjäre-Åsbo
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Segestrand, Svedala
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Projektet avser nybyggnad av 45 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av förskola i Åkerbruket i Svedala
Projektet avser nybyggnad av förskola för 140 barn. Hyresvärdens åtagande enligt förfrågningsunderlaget omfattar i huvudsak (I) förvärv av fastighet, (II) projektering, uppförande och iordningställande av anläggningar, ytor och byggnader för förskola samt därtill hörande utemiljö för förskola och erforderliga parkeringsplatser, och (III) uthyrning av förskola till Beställaren.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Svedala
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns fört nybyggnad av ca 40 lägenheter och 6 lokaler.
Nybyggnad av bostadshus i Svedala
Projektet ligger på is.
Nybyggnad av förskola i Bara
Avser förskola för 160 barn, 8 avdelningar. Byggnaden skall inrymma ett stort allrum, storkök, miljörum, hemvister med tillhöranderum, utesov, hissar och teknikutrymme mm samt uteytor. Yta utemiljö: 5600 m2. Uppskattad kostnad Objektets läge: Nordväst om Bara vid Skammarpsvägens förlängning. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Planer finns för nybyggnad av 30-tal bostäder. Bostadsform är ej fastställd. Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbeten för bostäder i Svedala
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 60 bostäder.
Nybyggnad av bostadsområde i Svedala
Avser nybyggnad av bostadsområde som omfattar 13 st småhus. Uppskattad byggstart.
Betongreparation av uppställningsytor för flygplan vid Malmö Airport
Avser ombyggnation och nybyggnation av betongytor samt beläggning av asfalt och semikonstruktion för uppställningsytor för flygplan.
Nybyggnad av folktandvårdsklinik i Bara centrum, Svedala
Projektet avser nybyggnad avfolktandvårdsklinik med en yta på ca 600 m2.
Ombyggnad av skola till förskola i Svedala
Projektet avser ombyggnad av skola till förskola för 120 barn, 6 avdelningar.
Nybyggnad av fibernät i Svedala nordväst.
Projektet avser fibernät i Svedala nordväst.
Utbyggnad av komplett passivt fibernät i Svedala
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 100 st fastigheter inom området Svedala nordöstra.
Utbyggnad av komplett passivt fibernät i Svedala
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 100 st fastigheter inom området Svedala sydöstra.
Nybyggnad av suterränghus i Bara Svedala
Planer finns för nybyggnad av 11 st sutterängshus samt 4 st enplanshus. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av uteklassrum, Svedala
Avser byggnation av uteklassrum som ska förankras i befintlig bro med tillhörande trappa och flotte.
Utbyggnad av spill- och vattenledningar i Svedala
Avser anläggande av spill- och vattenledningar till 30 fastigheter i Västra Kärrstorp, ca 5 km från Svedala tätort. Uppskattad byggstart.
Va-arbeten för bostäder i Svedala
Avser anläggande av vatten och avlop för ca 20- 40-tal bostäder.
Förnyelse av va-ledningar i Svedala
Avser förnyelse av va-ledningar vid kyrkogatan.
OM. och tillbyggad av skolmatsal i Bara, Svedala
Planer finns för att bygga ut skolmatsalen vid Spånghomsskolan. Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Svedala
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 13 st småhus. Uppskattad byggstart.
Anläggande av viltpassager väg 108 i Svedala
Projektet avser anläggande av två viltpassager med viltvarningssystem.
Underhållsbeläggning av gator i Svedala
Avser underhållsbeläggning av gator i Svedala kommun.
Ombyggnad av ventilation i Folkets Hus i Svedala
Entreprenaden omfattar i huvudsak utbyte och komplettering av befintliga luftbehandlingsaggregat och systemkomponenter för att reducera energiförbrukningen genom värmeåtervinning och behovsstyrd ventilation.
Maskinell utrustning i ARV i Svedala
Avser maskinell utrusning inom avloppsreningsverk i Svedala kommun. Uppskattad byggstart.
Maskinell utrustning i ARV i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser maskinell utrusning inom avloppsreningsverk i Svedala kommun. Uppskattad byggstart.
Fasadarbeten på församlingsgården i Svedala
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för omputsning av fasaden på Gamla Värbygården. Ingen kostnadsuppgift.
Fasadarbeten på kyrka i Svedala
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för putsningsarbeten av fasad vid kyrka.
Nybyggnad av gc-väg i Svedala
Igångsättning tidigast 2018. .Ny sträckning. Uppskattad kostnad.
Renovering av byggnader inom VA-verk i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser renovering av byggnader inom Va-verk inom kommunen. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av styr- övervakning inom VA i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Upprustning av g-c/tunnlar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av pumpstation i Svedala
Nybyggnad - pumpstation Skammarp 4:1,Bjärshög 9:19.
Nybyggnad av förråd i Svedala
Nybyggnad/flytt av förråd.
Ombyggnad till bostad i Svedala
Ansökan om ändrad användning från kontorslokal till bostad.
Relininga vattenledning i Sturup
Avser relining av vattenledning. Uppskattad byggstart.
Va-anslutning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Va-åtgärder av gata i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Relining av dagvattenledningar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Underhållsmålning av bostadsområden i Svedala
Entreprenaden utgörs av underhållsmålning inom tre bostadsområden. Fastigheterna ägs och förvaltas av Bostads AB Svedalahem. a) Bostadsområdet Svedalagården i Svedala Ommålning av 3 st kvartershus. b) Bostadsområdet Östervången i Bara. Ommålning av entrépartier m.m. c) Bostadsområde på Centrumgatan i Bara. Ommålning av träytor m.m. Objektets läge: a) Svedalagården: Kantorsvägen 7K, Klockarevägen 34M och 16M, Svedala. b) Östervången: Berberisgatan, Fläderstigen, Hagtornstigen, Jasminstigen, Kornellstigen, Ligusterstigen och Slånstigen. Samtliga i Bara. c) Centrumgatan 60-78, Bara.
Renovering av servicebyggnad i Bara, Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart. Omfattande utvändiga byggnads- och reparationsåtgärder (byte av trä) inklusive målning och plåtarbeten.
Byte av stängsel vid badplats i Bara, Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Projektet avser byte av trasigt stängsel vid Bara badsjö för att säkerställa att obehöriga ej tar sig in på badanläggningen under icke öppettid. Uppskattad byggstart.
Brorestaureringar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: