Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av industrihus/industrimark i Teckomatorp
Avser saneringsarbeten vid BT-Kemiområdet i utkanten vid Teckomatorps samhälle. Syftet med kontrollprogrammet är att kontrollera de långsiktiga effekterna av de vidtagna aktiviteterna på BT Kemi-området.
Nybyggnad av bostäder i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av 40-50 bostäder som omfattar småhus och radhus. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av bostäder och centrumbebyggelse i Svalöv
Planer finns för nybyggnad i centrala Svalöv. Kan röra sig om bostäder, kontor, affärslokaler m.m. Avser 4 hektar markområde.
Nybyggnad av bostäder i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av 25-30 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Tågarp
Planer finns för fortsatt nybyggnad av 15 lägenheter.
Separering av dag- och spillvattenledning i Svalöv
Projektet avser separering av en kombiledning (dag- och spillvattenledning).
Nybyggnad av gruppbostad i Svalöv
Nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Röstånga
Intresserade byggherrar kan höra av sig planansvarig på kommunen. Avser 3000-4000 m2 markområde för verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter.
Tätortsåtgärder längs väg 108/13 i Röstånga
Tätortsportar, säkra upp övergångsställen och tillgänglighetsanpassa busshållplatser.
Va-utbyggnad Axelvold, Svalöv
Vatten och spillvattenförsörjning utförs inkl. serviser. Ett reningsverk inkl. servicebyggnad, en tryckstegringsstation och en spillvattenpumpstation byggs. Ledningslängder (olika ledningar) självfall, tryckledningar, dränledningar i mark är ca 3600 m som ska läggas.
Renovering av kyrkor i Svlöv
Planer finns för renovering av kyrkor i Svalöv. Kan röra sig om fönsterrenovering, dörrarbeten m.m.
Nytt stationsområde i Kågeröd, Svalöv
Avser markanläggning vid Kågeröds Stationsområde inklusive belysning, planteringar samt VA. Objektet är beläget på båda sidor om järnvägen mellan Bangatan och Per Ols väg.
Markområde för kontor, industri & lager i Billeberga företagspark i Svalöv
Avser markområde finns för byggnationer av industri, lager, kontor m.m. Avser 500 m2 markyta. Igångsättning avhängigt intressenter.
Renovering av yttertak på fastigheter i Södervång, Svalöv
Avser renovering av yttertak på fastigheter i Södervångsområdet. Objektets läge: Kvarngatan 26-30, Möllegatan 1 & 3 samt Ryttaregatan 1.
Upprustning av offentliga gatumiljöer i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Åtgärder av belysning i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.
Åtgärder av gång- och cykelvägar i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.
Anläggande av multiarena i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av multiarena i centrala Svalöv. Avser markarbeten, såsom markkompletteringar, gräsytor, gångvägar m m inkl erforderlig, rivning, schakt - fyllning, återfyllning, avstädning och återställande.
Åtgärder av parker i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Nybyggnad av elverk i Svalöv
Bygglov container för reservkraft. Staket, L-stöd.
Tillbyggnad av klubbhus i Svalöv
Bygglov för tillbyggnad av scoutstugan.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av staket i Svalöv
Bygglov uppförande av mur och staket.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank Kågeröd 5:98,5:135,5:18,9:1,5:67,3:4.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank Sonarp 3:24,4:1.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank Södra Svalöv 6:143,8:33,6:12,6:151,6:122,9:223,9:86,8:48,6:114.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank.
Nybyggnad av cistern i Svalöv
Bygglov uppförande av vattentank för släckvatten till verksamheten vidinge grönt ab.
Ombyggnad av lägenhet i Svalöv
Bygglov, delning av lägenhet från en till två på vån 3, ändring från lokal till lgh på vån 1 samt solceller på tak i söder.
Nybyggnad av växthus i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av plastbåghus för plantuppdrivning.
Åtgärder av lekplatser i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Järnvägsgatan 1-10. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Karlsgatan 1-21. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Skolgatan 3-13. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Stinsgatan. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Östra Torggatan 2-12. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Bantorget. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Elgatan. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Eslövsvägen 11. Uppskattad kostnad.
Renovering av kyrkomur i Svalöv
Planer finns för renovering av kyrkomur.
Åtgärder i LSS-boende i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.
Åtgärder av gröna ytor i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser omstrukturering av gröna ytor.
Åtgärder av trottoarer i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser åtgärder av ojämna trottoarer inom Svalövs kommun.
Va-arbeten i Svalöv
Avser främst ventilarbeten i Tågarp: Ploggatan 1-10, Stationsvägen 1, 3, 5, 7.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Företagarevägen 3 o 7.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Harjagersvägen 1-4.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Industrigatan 2.
Renovering av kyrkomur i Svalöv
Projektet avser renovering av kyrkomur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: