Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Teckomatorp
Projektet avser nybyggnad av ca 150 bostäder i blandad bebyggelse. Igångsättning avhängigt intressenter.
Sanering av industrihus/industrimark i Teckomatorp
Avser saneringsarbeten vid BT-Kemiområdet i utkanten vid Teckomatorps samhälle. Saneringen utförs på uppdrag av Svalövs kommun under 2020-2021 och omfattar närmare 50 000 ton jord som är förorenad av växtbekämpningsmedel - fenoxisyror, klorfenoler, klorkresoler, dinoseb mm. I projektet ingår även rivning av stålhall samt betongkonstruktioner.
Nybyggnad av bostäder i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av 25-30 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Svalöv
Avser nybyggnad av förskola. I projektet kommer eventuellt en samlingslokal att ingår.
Nybyggnad av enbostadshus i Billeberga
Projektet avser nybyggnad 13 bostäder i enbostadshus. Yta: 120-150 m2/ hus. (Schaktningsarbeten för vägar är redan utfört sen tidigare).
Utbyggnad av motorbana mm i Kågeröd, etapp 2
Planer finns för fortsatt utbyggnad av motorbana. Planerat projekt efter etapp 1 (828597).
Nybyggnad radhus & kedjehus samt gata & va i Teckomatorp
Avser nybyggnad av 8 st radhus alternativt kedjehus. Igångsättning avhängigt intressent.
Separering av dag- och spillvattenledning i Svalöv
Kombinerat system ska ersättas med ny spill- och dagvattenledning.Totalt 750 meter av de båda ledningsslagen. I samband med detta reinvesteras ca 700 meter vattenledning. Utjämningsmagasin skall anläggas innan recipienten Svalövsbäcken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyggnad av motorbana mm i Kågeröd, etapp 1
Planer finns för utbyggnad av motorbana.
Ombyggnad av mark i bostadsområde i Svalöv
Projektet avser ombyggnad av mark i anslutning till bostadsområde.
Nybyggnad av bageri och företagshotell i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av bageri samt företagshotell.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus Gluggstorp 2:25,2:26.
Nybyggnad av lokala bullerskärmar längs Söderåsbanan i Svalöv och Kågeröd
Lokala bullerskärmar inom tätorterna Svalöv och Kågeröd, utmed vägar och järnvägar i Skåne, utbyggnad Söderåsbanan Kågeröd-Svalöv, mötesspår Stävie, mötesspår Gärsnäs, väg 798 Esarp-Genarp samt ströfastigheter väg Skåne.
Ombyggnad av mark vid förskola i Svalöv
Avser ny utemiljö med nya lekredskap mm.
Åtgärder av parker i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Planer finns för åtgärder av parker inom Svalövs kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Svalöv
Bygglov tillbyggnad av bef. industrilokal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Svalöv
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med entré på baksidan.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Svalöv
Bygglov för andra anläggningar, uppförande av pumphus och beredningstank.
Nybyggnad av sophus i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av nätstation, n152963.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av nätstation, n153244.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av nätstation, n153968.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Svalöv
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov för uppförande av plank vid enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Svalöv
Bygglov för utvändig ändring, skärmtak.
Ombyggnad av sophus i Svalöv
Bygglov för ändrad användning från garageplats till miljörum.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n 153252.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153241.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153245.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153246.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153253.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153267.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153770.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153969.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153970.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad nätstation, n153249.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad nätstation, n153250.
Anpassning för förskola i Svalöv
Avser ändrad användning från lss-verksamhet till förskoleverksamhet.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Udda Lundqvist väg.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Värmevägen.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Onsjövägen.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Rönnebergsvägen/Ängabäcksvägen.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten delar av Järnvägsgatan.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Syrénvägen.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Spirevägen.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten del av Trädgårdsgatan.
Ventilarbeten i Svalöv
Avser ventilarbeten vid Hjalmar Nilssons Park-området.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Svalegatan 4.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Udda Lundqvist väg 11.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Bäckalidsgatan/Bondegatan.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Järvägsgatan 1.
Renovering av fönster vid Tirups kyrka
Planer finns för renovering av ett fönster vid Tirups kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: