Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av industrihus/industrimark i Teckomatorp
Avser saneringsarbeten vid BT-Kemiområdet. Syftet med kontrollprogrammet är att kontrollera de långsiktiga effekterna av de vidtagna aktiviteterna på BT Kemi-området. Objektet läge: utkanten av södra Teckomatorps samhälle.
Renovering av flerbostadshus i Svalöv
Igångsättning planeras under 2019. Projektet avser renovering av flerbostadshus som omfattar bl.a åtgärder av tak, stambyten, balkongrenovering, balkonger, fönster, entréer, trapphus m.m. Avser totalt 7 huskroppar.
Nyb av kontor, industri & lager, Billeberga företagspark
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för byggnationer av industri, lager, kontor m.m. Avser ett markområde som omfattar ca 30000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av flerbostadshus - SABO Flex i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 16- 20 lägenheter i 1 huskropp i 4 plan. Objektets läge: Svalövs tätort.
Nybyggnad av enbostadshus i Billeberga
Projektet avser nybyggnad 13 bostäder i enbostadshus . (Schaktningsarbeten för vägar är redan utfört sen tidigare). Igångsättning avhängigt intressent.
Utbyggnad av motorbana mm i Kågeröd, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd. Planerat projekt efter etapp 1 (828597).
Ny- till- och ombyggnad av skola i Kågeröd, Svalöv
Projektet avser ny. till- och ombyggnad av 650 m2 l/m-skola.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Röstånga
Intresserade byggherrar kan höra av sig planansvarig på kommunen. Avser 3000-4000 m2 markområde för verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter.
Om- och tillbyggnad av skola i Svalöv
Projektet avser om- och tillbyggnad av l/m-skola yta: 630 m2. I projektet ingår även hissinstallation.
Utbyggnad av motorbana mm i Kågeröd, etapp 1
Igångsättning är ej fastställd.
Åtgärder av utemiljö i bostadsområde i Svalöv
Igångsättning tidigast 2020. Projektet avser åtgärder av utemiljöer med bl.a parkeringsplatser, belysningsarbeten m.m. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av konstgräsplan i Svalöv
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av konstgräsplan.
Utvändig renovering av Tirups kyrka
Igångsättning tidigast 2019. Avser utvändig renovering som omfattar takarbeten, kalkning samt dräneringsarbeten. Kyrkobyggnadsbidrag har beviljats med 4,2 mkr.
Exploateringsarbeten för bostäder i Tågarp
Avser exploateringsarbeten för ca 20-tal bostäder. Uppskattad igångsättning.
Upprustning av offentliga gatumiljöer i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Åtgärder av gatubelysning i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Nybyggnad av lager i Svalöv
Nybyggnad av lagerlokaler.
Byte av värmepumpsanläggningar i flerbostadshus, Svalöv
Avser utbyte av värmeanläggningar till nya med berg/jordvärme. Avser adresserna Garvaregatan, Majorsgatan och Erik Ljungs gata. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Svalöv
Bygglov nybyggnad industrilokal.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad nätstation n152056 holmagården.
Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av vårdhem i Svalöv
Bygglov ändrad användning till hvb-hem.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Strandskyddsdispens nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Svalöv
Strandskyddsdispens uppförande av bullervall.
Ändring till lager i Svalöv
Bygglov ändrad användning till lager och leverans av e-handel.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Svalöv
Bygglov utvändig ändring sporthall.
Åtgärder av lekplatser i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016.
Åtgärder av gröna ytor i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser omstrukturering av gröna ytor.
Åtgärder av trottoarer i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser åtgärder av ojämna trottoarer inom Svalövs kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: