Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ekoby i Röstånga
Planer finns för nybyggnad av ekoby.
Nybyggnad av flerbostadshus - SABO Flex i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 16- 20 lägenheter i 1 huskropp i 4 plan. Objektets läge: Svalövs tätort.
Nybyggnad av 50+ boende i Tågarp
Igångsättning tidigast 2019.
Nybyggnad av radhus, hyresrätter i Tågarp
Igångsättning tidigast senhösten 2018. Projektet avser nybyggnad av 20 tal hyresrätter i 3- 4 huskroppar i 1 -2 plan.
Nybyggnad av enbostadshus i Billeberga
Intresserade byggherrar kan höra av sig till beställaren. Projektet avser nybyggnad 13 bostäder i enbostadshus . (Schaktningsarbeten för vägar är redan utfört sen tidigare). Igångsättning avhängigt intressent.
Ny- till- och ombyggnad av skola i Kågeröd, Svalöv
Projektet avser ny. till- och ombyggnad av 650 m2 l/m-skola.
Om- och tillbyggnad av skola i Svalöv
Projektet avser om- och tillbyggnad av l/m-skola yta: 630 m2. I projektet ingår även hissinstallation.
Tätortsåtgärder längs väg 108/13 i Röstånga
Tätortsportar, säkra upp övergångsställen och tillgänglighetsanpassa busshållplatser.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Svalöv
Igångsättning tidigast våren 2019. Fastigheten Södervångsgatan 2 A-E har 22 st lägenheter och fastigheten Södervångsgatan 4 A-C har 13 st lägenheter. Entreprenaden består av utbyte av fastighetens spillvattenrör, byte av tappvatteninstallationer, ombyggnad av samtliga badrum mm. Objektet är beläget på Södervångsgatan 2 A-E & 4 A-C i Svalöv.
Nybyggnad av konstgräsplan i Svalöv
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av konstgräsplan.
Nybyggnad av industribyggnad i Svalöv
Avser nybyggnad av industribyggnad. Omfattning oklar.
Ombyggnad av markanläggning vid skola, Svalövs kommun
Objektet avser ombyggnad av markanläggning vid skola. Total bruttoarea ca 2100 m2.
Nybyggnad av grupphus i Kågeröd i Svalöv
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Exploateringsarbeten för bostäder i Tågarp
Igångsättning tidigast våren 2018. Avserexploateringsarbeten för ca 20-tal bostäder. Etapp 1 omfattar infartsgata från Härslövsvägen, mindre lokalgata inom området, pendlarparkering, vändzon, belysning, terrassering, VA och dagvattendammar, samt grönytor och bullervall/skärm. Objektet är beläget väster om Ploggatan, norr om Härslövsvägen och både norr och söder om järnvägen i Tågarp.
Exploateringsarbeten för bostäder i Tågarp
Avser exploateringsarbeten för ca 20-tal bostäder. Uppskattad igångsättning. .
Utvändig renovering på flerbostadshus i Teckomatorp, Svalöv
Igångsättning planeras under aptril 2018. Projektet avser utvändig renovering av flerbostadshus som omfattar 3 huskroppar med ca 20-tal lägenheter i 2 plan. Arbetena avser fasadrenovering, fönsterbyte samt renovering av balkonger och målning av betongfasader. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av lager i Svalöv
Nybyggnad av lagerlokaler.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Nybyggnad av lägenheter i nio stycken flerbostadshus med tillhörande teknik- och miljöutrymme.
Nybyggnad av industrihus i Svalöv
Bygglov nybyggnad industrilokal.
Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad transformatorstation, N150510 Gunbo.
Nybyggnad av mur i Svalöv
Bygglov uppförande av mur Norra Svalöv 16:145,16:159,16:154,16:157,16:158,16:152.
Ombyggnad av enbostadshus i Svalöv
Bygglov ändrad användning av enbostadshus till 2 lgh samt övernattningslägenhet i källaren, utvändig ändring fasad, nybyggnation av garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n 150378.
Nybyggnad av mur i Svalöv
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, n 150374 Trolleholm 1:17.
Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, n 150375 Vittskövle 1:17.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Nybyggnad av nätstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Nybyggnad av transformatorstation, strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Nybyggnad av transformatorstationer.
Rivning av fritidshus i Svalöv
Rivning av fritidshus, kiosk och verksamhetslokal.
Rivning av nätstation i Svalöv
Rivning av nätstation.
Rivning av utbildningslokal i Svalöv
Rivning av brandskadad byggnad, Kågerödslund.
Ombyggnad av ungdomsbostad i Svalöv
Bygglov ändrad användning från abt boende till hvb hem för ungdomar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: