Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av industrihus/industrimark i Teckomatorp
Avser saneringsarbeten vid BT-Kemiområdet i utkanten vid Teckomatorps samhälle. Saneringen utförs på uppdrag av Svalövs kommun under 2020-2021 och omfattar närmare 50 000 ton jord som är förorenad av växtbekämpningsmedel - fenoxisyror, klorfenoler, klorkresoler, dinoseb mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 2 huskroppar samt 18 hyreslägenheter.
Nybyggnad av förskola i Teckomatorp
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av radhus, hyresrätter i Tågarp
Projektet avser nybyggnad av 9-10 marklägenheter i hyresrätter i 3- 4 huskroppar.
Nybyggnad av enbostadshus i Billeberga
Projektet avser nybyggnad 13 bostäder i enbostadshus. Yta: 120-150 m2/ hus. (Schaktningsarbeten för vägar är redan utfört sen tidigare).
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Röstånga
Intresserade byggherrar kan höra av sig planansvarig på kommunen. Avser 3000-4000 m2 markområde för verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter.
Separering av dag- och spillvattenledning i Svalöv
Kombinerat system ska ersättas med ny spill- och dagvattenledning.Totalt 750 meter av de båda ledningsslagen. I samband med detta reinvesteras ca 700 meter vattenledning. Utjämningsmagasin skall anläggas innan recipienten Svalövsbäcken.
Nybyggnad av gruppbostad i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av bageri och företagshotell i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av bageri samt företagshotell.
Ombyggnad av mark i bostadsområde i Svalöv
Projektet avser ombyggnad av mark i anslutning till bostadsområde.
Nybyggnad av lokala bullerskärmar längs Söderåsbanan i Svalöv och Kågeröd
Lokala bullerskärmar inom tätorterna Svalöv och Kågeröd, utmed vägar och järnvägar i Skåne, utbyggnad Söderåsbanan Kågeröd-Svalöv, mötesspår Stävie, mötesspår Gärsnäs, väg 798 Esarp-Genarp samt ströfastigheter väg Skåne.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Avser nybyggnad flerbostadshus, 2 hus med 2 lgh i varje.
Renovering av yttertak på fastigheter i Södervång, Svalöv
Avser renovering av yttertak på fastigheter i Södervångsområdet. Objektets läge: Kvarngatan 26-30, Möllegatan 1 & 3 samt Ryttaregatan 1.
Exploateringsarbeten för bostäder i Tågarp
Avser exploateringsarbeten för ca 20-tal bostäder.
Tätortsåtgärder längs väg 108/13 i Röstånga
Tätortsportar, säkra upp övergångsställen och tillgänglighetsanpassa busshållplatser.
Ombyggnad av mark vid förskola i Svalöv
Avser ny utemiljö med nya lekredskap mm.
Åtgärder av belysning i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus Gluggstorp 2:25,2:26.
Rivning av industrihus i Svalöv
Rivningslov rivning av betongkonstruktioner.
Rivning av industrihus i Svalöv
Rivningslov rivning av stålhall och betongkonstruktioner.
Ombyggnad av förskola i Svalöv
Bygglov ändrad användning från lss-verksamhet till utökning av förskolans verksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Svalöv
Bygglov tillbyggnad av bef. industrilokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus i 2-plan, 10 lägenheter.
Nybyggnad av garage i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av sophus i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av nätstation, n152963.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av nätstation, n153244.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av nätstation, n153968.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Svalöv
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov för uppförande av plank vid enbostadshus.
Utvändigt underhåll av restaurang i Svalöv
Bygglov för utvändig ändring, montage av inbrottskydd/jaluiser i entréfönster.
Tillbyggnad av skärmtak i Svalöv
Bygglov för utvändig ändring, skärmtak.
Ombyggnad av sophus i Svalöv
Bygglov för ändrad användning från garageplats till miljörum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Svalöv
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med entré på baksidan.
Tillbyggnad av enbostadshus i Svalöv
Bygglov tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Svalöv
Bygglov uppförande av solceller.
Nybyggnad av cistern i Svalöv
Bygglov upprättande av gasolcisterner med tillhörande fyllningsbod.
Nybyggnad av parkeringsplats i Svalöv
Tidsbegränsat bygglov uppförande parkeringsplatser tom 2021-12-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Svalöv
Marklov anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av garage i Svalöv
Bygglov nybyggnad av garage / miljöhus.
Nybyggnad av telestation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nod, 15470.
Nybyggnad av telestation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nod.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation n154533.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n 153252.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153241.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153245.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153246.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153253.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153267.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153770.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153969.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153970.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad nätstation, n153249.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad nätstation, n153250.
Nybyggnad av dagvattenledning i Svalöv
Bygglov för andra anläggningar än byggnader, dagvattenmagasin.
Nybyggnad av pumpstation i Svalöv
Bygglov för andra anläggningar, uppförande av pumphus och beredningstank.
Tillbyggnad av affärshus i Svalöv
Avser tillbyggnad av affärslokal med lastkaj samt installation av ventilation- och kylaggregat på taket.
Tillbyggnad av utlastningshall i Svalöv
Avser tillbyggnad av utlastningshall på 600 kvm.
Fönsterrenovering på kyrka i Svalöv
Planer finns för renovering avser fönster vid Norra Skrävlinge kyrka.
Fönsterrenovering på kyrka i Svalöv
Planer finns för renovering avser fönster vid Norrvidinge kyrka.
Tillbyggnad av personallokal vid förskola i Svalöv
Avser tillbyggnad avser personalrum vid förskola, yta: 30-40 m2.
Gatuåtgärder för bredband i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Handikappanpassning vid kyrka i Svalöv
Planer finns för handikappanpassning vid Billeberga kyrka där tanken är att bygga en utvändig ramp.
Åtgärder av huvudvattenledningar i Kågeröd, Svalöv
Avser spolning av huvudvattenledningar vid Kågeröd tätort.
Åtgärder av huvudvattenledningar i Tågarp, Svalöv
Avser spolning av huvudvattenledningar vid Tågarp.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten delar av Järnvägsgatan.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Onsjövägen.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Rönnebergsvägen/Ängabäcksvägen.
Va-arbeten i Svalöv
Avser VA-arbeten vid Torrlösa samhälle.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Udda Lundqvist väg.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Värmevägen.
Va-arbeten i Svalöv
Avser VA-arbeten vid Östrabyväggen.
Ändring av konstruktion i kontor i Svalöv
Anmälan ändring av konstruktion. Håltagning.
Renovering av fönster vid Tirups kyrka
Planer finns för renovering av ett fönster vid Tirups kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: