Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av industrihus/industrimark i Teckomatorp
Avser saneringsarbeten vid BT-Kemiområdet i utkanten vid Teckomatorps samhälle. Syftet med kontrollprogrammet är att kontrollera de långsiktiga effekterna av de vidtagna aktiviteterna på BT Kemi-området.
Markområde för kontor, industri & lager i Billeberga företagspark, Svalöv
Markområde finns för byggnationer av industri, lager, kontor m.m. Avser 28400 m2 markyta. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av flerbostadshus - SABO Flex i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 16- 20 lägenheter i 1 huskropp i 4 plan. Objektets läge: Svalövs tätort.
Nybyggnad av radhus, hyresrätter i Tågarp
Projektet avser nybyggnad av 9-10 marklägenheter i hyresrätter i 3- 4 huskroppar.
Nybyggnad av enbostadshus i Billeberga
Projektet avser nybyggnad 13 bostäder i enbostadshus . (Schaktningsarbeten för vägar är redan utfört sen tidigare). Igångsättning avhängigt intressent.
Utbyggnad av motorbana mm i Kågeröd, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd. Planerat projekt efter etapp 1 (828597).
Ny- till- och ombyggnad av skola i Kågeröd, Svalöv
Projektet avser ny. till- och ombyggnad av 650 m2 l/m-skola.
Om- och tillbyggnad av skola i Svalöv
Projektet avser om- och tillbyggnad av l/m-skola yta: 630 m2. I projektet ingår även hissinstallation.
Renovering av flerbostadshus i Svalöv
Projektet avser renovering av flerbostadshus där arbetena avser åtgärder av yttertak, balkonger, trapphus, källare, byte av fönster och balkongdörrar. Objektets läge:: Bredingeg 1 A-C, Ekebog 4 A-C, 5 A-C, 5 D-E, Hans Perssons väg B-D, E-H, Energig 1 D-E i Helsingborg.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Röstånga
Intresserade byggherrar kan höra av sig planansvarig på kommunen. Avser 3000-4000 m2 markområde för verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter.
Utbyggnad av motorbana mm i Kågeröd, etapp 1
Igångsättning är ej fastställd.
Markområde för kontor, industri & lager i Billeberga företagspark i Svalöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för byggnationer av industri, lager, kontor m.m. Avser 4500 m2 markyta. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av konstgräsplan i Svalöv
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av konstgräsplan.
Utvändig renovering av Tirups kyrka
Igångsättning är ej fastställd. Avser utvändig renovering som omfattar takarbeten, kalkning samt dräneringsarbeten. Kyrkobyggnadsbidrag har beviljats med 4,2 mkr.
Exploateringsarbeten för bostäder i Tågarp
Avser exploateringsarbeten för ca 20-tal bostäder. Uppskattad igångsättning.
Upprustning av offentliga gatumiljöer i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Åtgärder av gatubelysning i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Åtgärder av belysning i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.
Åtgärder av gång- och cykelvägar i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.
Åtgärder av belysning i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av gång- och cykelvägar i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av parker i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Åtgärder av parker i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Strandskyddsdispens nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Svalöv
Strandskyddsdispens uppförande av bullervall.
Nybyggnad av lager i Svalöv
Uppförande av tält.
Nybyggnad av campingplats i Svalöv
Bygglov för anordning av 49 st campingplatser samt uppförande av bullervall.
Nybyggnad av förråd i Svalöv
Bygglov nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, rivning av befintligt.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad nätstation n152056 holmagården.
Nybyggnad av transformatorstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Renovering av tak på kyrka i Kågeröd
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser renovering av tak avseende arbeten på takfallsytor och vindutrymmen.
Nybyggnad av växthus i Svalöv
Nybyggnad av växthus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Svalöv
Bygglov utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Svalöv
Bygglov utvändig ändring sporthall.
Åtgärder av lekplatser i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016.
Åtgärder i LSS-boende i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.
Åtgärder i LSS-boende i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av gröna ytor i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser omstrukturering av gröna ytor.
Åtgärder av trottoarer i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser åtgärder av ojämna trottoarer inom Svalövs kommun.
Fasadrenovering på kyrka i Kågeröd
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Renovering av fönster på kyrka i Kågeröd
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser renovering av blyinfattade fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: