Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-9 skola i Staffanstorp
Avser nybyggnad av f-9 skola, för 550-600 elever i projektet ingår även förskola med 6 avdelningar.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Staffanstorp
Planer finns för uppförande av 150-200 bostäder, blandade bostadsformer samt förskoleverksamhet. Objektet ligger mellan väg 852 och Gamla Lundavägen öster om Hjärup i Staffanstorps kommun.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Nybyggnad av seniorboende med 36 st lägenheter och en vinterträdgård om 1800 m2.
Nytt handelsområde i Hjärup, Staffanstorp kommun
Handelsområdet omfattar ungefär 10 000 kvadratmeter. Hittills har fastighetsägaren klart med en Coop-butik, en PoG Woody bygghandel, ett gym och ett padelcenter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sockerstan, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 48 lägenheter i ett flerbostadshus.
Nybyggnad av hotell i Staffanstorp
Avser nybyggnad av hotell med 29 rum i tre våningar, samt en källare med spa, bastu samt en träningslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus, Staffanstorp
Avser fem punkthus på 3 plan. Lägenheterna kommer att vara utformade som tvåor, treor eller fyror, med ytor på allt från 50 kvadratmeter till 90 kvadratmeter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup
Byggstart, byggkostnad, omfattning mm kan ej anges.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp med 43 lägenheter i 3 plan samt 13 st radhuslägenheter i 2 plan. Vikhem IV, område E
Nybyggnad av industrihus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vikhem IV, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med 32 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 9 st radhus.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i flerbostadshus i 3,5 plan. BTA ca 2200 kvm. Totalt 60 lägenheter planeras att byggas på området.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Detaljplanen är överklagad. Avser nybyggnad av 28 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Stora Uppåkra i Staffanstorp
Avser fortsatt nybyggnad av 33 st bostäder, kedjehus och friliggande villor. Totalt i samtliga etapper planeras ca 150 bostäder. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av grupphus i Stora Uppåkra i Staffanstorp
Avser fortsatt nybyggnad av 37 hus. Totalt planeras ca 150 bostäder i samtliga etapper.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 28 stycken radhus.
Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Planer för ca 25-40 hus beroende på kombination radhus, kedjehus och friliggande.
Nybyggnad av varuhandel i Hjärup, Staffanstorp
Avser nybyggnad av byggvaruhandel.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 11 st radhus.
Nybyggnad av kedjehus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 10 stycken kedjehus.
Exploateringsområde Hjärup NO 3 och del av Hjärups park, Staffanstorp
Avser allmänna anläggningar såsom allmän plats med gator, torg och park med tillhörande belysningsanläggning, va samt plats och schakter övriga ledningar, el och kommunikationsnät.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 9 st radhus. Byggstart och kostnad uppskattad.
Nybyggnad av radhus i Vikhem IV, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 12 st radhus.
Nybyggnad av industrihus i Staffanstorp
Planer finns för industribyggnad.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Nybyggnad av 2 radhus med 4 lgh resp 3 lgh.
Nybyggnad av seniorboende i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 7 st marklägenheter.
Tillbyggnad av skola i Staffanstorp
Avser tillbyggnad med fler klassrum.
Nybyggnad av vårdbostad i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för lss-boende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser ändrad användning; kontor till 15 lägenheter, loftgång, plank,. rivningslov gällande del av förråd och garage.
Nybyggnad av kontor och rivning av ladugård i Staffanstorp
Avser nybyggnad av kontor samt en rivning av en ladugård.
Nybyggnad av GC-väg mm i Staffanstorp
Avser nyanläggning av mark, belysning, och GC- vägar med tillhörande anläggningar. Entreprenaden är uppdelad i två Huvuddelar med separata Mängdförteckningar. Huvuddelarna är följande: Huvuddel A Delsträcka Västanväg Huvuddel B Delsträcka Gullåkravägen
Ledningsflytt Staffanstorp
Staffanstorp ledningsflytt FL7 S7-8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för utvändig ändring; nya balkonger.
Anläggande av dammar m.m, Staffanstorp
Avser anläggande av 2 st dammar och andra vattenvårdsåtgärder i Staffanstorp. I entreprenaden ingår även att ta fram täckdikningsplan samt utföra täckdikning av ca 15 ha åkermark. En väg på ca 100 m med bär- och slitlager av grus skall anläggas. En 11 m lång bro med grova träplank på stålbalkar som ska vila på betongfundament ska anläggas. Objektets läge ca 2 km sydost om Lund.
Utvändigt underhåll av kontor i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Ombyggnad av industrihus i Staffanstorp
Anmälan gällande byte av ventilationsagregat.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus.
Ombyggnad av kontor i Staffanstorp
Avser om- och tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av förskola i Staffanstorp
Ändrad användning; centrumbyggnad till ny förskola.
Nybyggnad av återvinningsstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av plank i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; byggskylt och byggbodar t.o.m. 2020-09-30.
Ombyggnad av markanläggning i Staffanstorp
Ansökan om 1. marklov 2. bygglov för mur och bullerskärm.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov gällande återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked gällande två stycken enbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Staffanstorp
Tillbyggnad av lagerhall och kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: