Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola i Staffanstorp
Projektet avser för nybyggnad av F-6 skola med tillhörande idrottshall, skolan ska byggas i 2 plan med plats för 550 elever. Tre nya skolbyggnader och en ny idrottshall.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Staffanstorp
Planer finns för uppförande av 150-200 bostäder, blandade bostadsformer samt förskoleverksamhet. Objektet ligger mellan väg 852 och Gamla Lundavägen öster om Hjärup i Staffanstorps kommun.
Nybyggnad av grupphus, radhus och kedjehus i Staffanstorp
Planer finns för uppförande av 150-200 bostäder, blandade bostadsformer samt förskoleverksamhet. Objektet ligger mellan väg 852 och Gamla Lundavägen öster om Hjärup i Staffanstorps kommun.
Nybyggnad av bostäder i Vikhemsområdet, Staffanstorp
Avser nybyggnad av ca 100 st bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Avser cirka 70 bostadsrättslägenheter fördelade på flerfamiljshus på 4–6 våningar samt 5 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Planer finns för för nybyggnad av ca 6 st flerbostadshus. Tomtyta 18000 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Sockerstan, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 48 lägenheter i ett flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Sockerstan, etapp 0, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 60 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av fem stycken flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup, etapp 3.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp med 43 lägenheter i 3 plan samt 13 st radhuslägenheter i 2 plan. Vikhem IV, område E
Nybyggnad av radhus i Vikehem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 31 radhus i 2 respektive 3 plan.
Nybyggnad av radhus i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av radhus med 30 lägenheter i 1 1/2 och 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vikhem IV, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med 32 lägenheter. Företaget C&C buildinggroup (Polen) är totalentreprenör.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i flerbostadshus i 3,5 plan. BTA ca 2200 kvm. Totalt 60 lägenheter planeras att byggas på området.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 9 st radhus.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Avser nybyggnad av ca 30 kedjehus/radhus,.
Nybyggnad av grupphus i Stora Uppåkra i Staffanstorp
Avser fortsatt nybyggnad av 33 st bostäder, kedjehus och friliggande villor. Totalt i samtliga etapper planeras ca 150 bostäder. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 14 st friliggande villor.
Nybyggnad av förskola i Uppåkra i Staffanstorp
Avser nybyggnad av förskola med en yta på 1300 m2. Förskolan skall byggas i 2 plan med sex avdelningar och inrymma 120 förskolebarn samt 25 personal.
Nybyggnad av hotell i Staffanstorp
Omfattar nybyggnad av hotell med ca 29 rum i tre våningar.
Ombyggnad till bostäder i Sockerstan, etapp 0, Staffanstorp
Avser ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad till 17 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 10 st parhus.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 11 st radhus.
Nybyggnad av radhus i Vikhem IV, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 12 st radhus.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 9 st radhus. Byggstart och kostnad uppskattad.
Ombyggnad av idrottshall,gymnastiksal i Staffanstorp
Avser ombyggnad till idrottshall.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Nybyggnad av 2 radhus med 4 lgh resp 3 lgh.
Nybyggnad av seniorboende i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 7 st marklägenheter.
Tillbyggnad av skola i Staffanstorp
Avser tillbyggnad med fler klassrum.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Staffanstorp
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av gata och va för bostadsområde totalt 88 lägenheter, ombyggnad av gc-väg samt anläggande av 43 parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser för nybyggnad av flerbostadshus.
Exploateringsområde Hjärup NO 3 och del av Hjärups park, Staffanstorp
Avser allmänna anläggningar såsom allmän plats med gator, torg och park med tillhörande belysningsanläggning, va samt plats och schakter övriga ledningar, el och kommunikationsnät.
Nybyggnad av vårdbostad i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för lss-boende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser ändrad användning; kontor till 15 lägenheter, loftgång, plank,. rivningslov gällande del av förråd och garage.
Flytt av kraftledning i Staffanstorp
Omfattar gällande kraftledningen utanför Staffanstorp vid Gullåkra flyttas längre bort från bostäderna, ut i åkermarken
Nybyggnad av kontor och rivning av ladugård i Staffanstorp
Avser nybyggnad av kontor samt en rivning av en ladugård.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för 5 enbostadshus Nordanå 8:55,8:58,8:57,8:59,8:56.
Nybyggnad av kontor i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked gällande kontorshus.
Tillbyggnad av hotell i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hotell; källare.
Tillbyggnad av matsal i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kökslokal och matsalsdel.
Utvändigt underhåll av skola i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked gällande ändrad användning; kontor och lager till lägenheter.
Rivning av garage i Staffanstorp
Ansökan om rivningslov för rivning av garagebyggnad.
Rivning av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om rivningslov gällande enbostadshus.
Rivning av garage i Staffanstorp
Ansökan om rivningslov gällande garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för fasadändring, putsning av befintlig tegelfasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser fasadändring, putsning av befintlig tegelfasad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov gällande återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; byggbodar t.o.m 2021-04-30.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; placering av bodar fram t.o.m. 2020-06-01.
Nybyggnad av mur i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för mur.
Nybyggnad av förråd i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av brunnsöverbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ouppvärmt förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Staffanstorp
Anmälan gällande ändrad planlösning; övernattningsrum till lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för 2 enbostadshus Stanstorp 5:384,5:385.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Tidsbegränsat bygglov för bodar och toaletter/förråd i samband med utgrävningar.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Tidsbegränsat bygglov för etablering under byggtid.
Tillbyggnad av restaurang i Staffanstorp
Tillbyggnad av restaurang med skärmtak.
Tillbyggnad av kontor i Staffanstorp
Tillbyggnad av lagerhall och kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: