Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utökning av spårförbindelse mellan Lund-Arlöv
3 km dubbelspår ska bli 4 spår, 1 ny station. Mark, betong och BEST-arbeten. Ombyggnad av stationerna Hjärup, Åkarp och Burlöv.
Nybyggnad av F-9 skola i Staffanstorp
Avser nybyggnad av f-9 skola, för 550-600 elever i projektet ingår även förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Avser cirka 70 bostadsrättslägenheter fördelade på flerfamiljshus på 4–6 våningar samt 5 radhus.
Flytt av kraftledning i Staffanstorp
Omfattar gällande kraftledningen utanför Staffanstorp vid Gullåkra flyttas längre bort från bostäderna, ut i åkermarken. Kraftledningen står i drift nu men ska dit med en ny.
Nybyggnad av logicenter i Staffanstorp
Omfattar nybyggnad av ett logicenter på ca 24000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Planer finns för för nybyggnad av ca 6 st flerbostadshus. Tomtyta 18000 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus, men 54 lägenheter, 3 huskroppar och 3 våningar med glas tak.
Nybyggnad av hotell i Staffanstorp
Avser nybyggnad av hotell med 29 rum i tre våningar, konferenslokal samt källare med spa, bastu och träningslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus med 30-tal lägenheter på Hjärup Nordost etapp 3. Väntar på mer info längre fram.
Nybyggnad av industrihus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Planer finns för nytt badhus samt bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Planer på ett 16 våningar högt " Turning Torso".
Nybyggnad av bostäder i Vikhemsområdet, Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter, 4 våningar.
Nybyggnad av fördelningsstation SFPV 130/20 kV med CPC-system, Staffanstorp
Avser bla fullt driftfärdig 20 kV fördelningsstation, transformatorbyggnad för fyra enheter, anslutning till två nya 63 MVA 130/20 kV transformatorer samt flytt och anslutning av två befintliga 40 MVA 130/20 kV transformatorer.
Nybyggnad av bostäder i Vikhemsområdet, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 12 radhus på Vikhem.
Ombyggnad av studentlägenhet i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 7 lägenheter samt ombyggnad av 24 lägenheter.
Ombyggnad till bostäder i Sockerstan, etapp 0, Staffanstorp
Avser totalrenovering av befintlig kontorsbyggnad till 17 st lägenheter.
Ombyggnad av vårdcentral, Staffanstorp.
Avser ombyggnad av vårdcentral, gym samt dansstudio.
Nybyggnad av industrihus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Exploateringsområde Hjärup NO 3 och del av Hjärups park, Staffanstorp
Avser allmänna anläggningar såsom allmän plats med gator, torg och park med tillhörande belysningsanläggning, va samt plats och schakter övriga ledningar, el och kommunikationsnät.
Ombyggnad för kontor mm i Staffanstorp
Avser ombyggnad till kontorshus.
Nybyggnad av skola i Staffanstorp
Avser nybyggnation av skola.
Fiber utbyggnad på landsbygd.
Avser fiber utbyggnad på landsbygd.
Nybyggnad av affärshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för affärshus.
Nybyggnad av vårdcentral i Staffanstorp
Nybyggnad av lokal innehållande sport och vårdverksamhet.
Renovering av fotbollsplan
Omfattar en ordentlig slitsdränering av planen på två håll, för att på sikt få en bättre växtbädd i kombination med en noggrant planerad och dokumenterad drift, skötsel och underhåll enligt skötselbeskrivning, göds-lings- och jordförbättringsrekommendationer samt att befintligt bevattn-ingsanläggning injusteras efter rådande förutsättningar.
Nybyggnad av kontor i Staffanstorp
Avser nybyggnad av kontor, showroom, butik, växthus och parkering.
Tillbyggnad av kyrka i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av brågarps kyrka.
Nybyggnad av industrihus i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnad av industri/lagerbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kedjehus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för 24 st kedjehus/friliggande hus samt15 st radhus.
Nybyggnad av kontor i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorshus.
Utvändigt underhåll av hamburgerbar i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av verkstad i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för utvändig ändring; ny kulör.
Ombyggnad av lägenheter i Staffanstorp
Avser inredande av bostad; 3 stycken nya lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Staffanstorp
Avser inredning av ovanvåning på kontorsbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Staffanstorp
Ansökan om marklov: temporär hantering av dagvatten tills den permanenta lösningen är klar.
Tillbyggnad av förskola i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kyrkbyns förskola; utesov om 36 kvm.
Nybyggnad av förråd i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd: informations- och biljettförsäljningsbod t.o.m. 2020-10-02.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Nybyggnad av telestation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för fackverkstorn och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för 2 st teknikhus samt 1 st nätstation.
Renovering av forbollsplan i Hjärup
Avser renovering av A-plan med naturgräs. Option finns på ID 1631360.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: