Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av småhus i Hjärup, etapp 1
Avser nybyggnad av 30 småhus. Totalt i området planeras ca 700 bostäder + förskola. Förskola: 1628686
Nybyggnad av F-9 skola i Staffanstorp
Avser nybyggnad av f-9 skola, för 550-600 elever i projektet ingår även förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av skola, i Staffanstorp
Nybyggnad av en engelska skolan i Staffanstorp.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Avser cirka 70 bostadsrättslägenheter fördelade på flerfamiljshus på 4–6 våningar samt 5 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Planer finns för för nybyggnad av ca 6 st flerbostadshus. Tomtyta 18000 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Sockerstan, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 48 lägenheter i ett flerbostadshus även 14 P-platser samt garage till samtliga.
Nybyggnad av bostäder i Sockerstan, etapp 0, Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3-5 våningar med totalt 54 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus med 30-tal lägenheter på Hjärup Nordost etapp 3. Väntar på mer info längre fram.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 56 lägenheter
Nybyggnad av förskola, Hjärup
Avser nybyggnad av 30 småhus. Totalt i området planeras ca 700 bostäder + förskola. Bostäder: 1015524
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Avser nybyggnad av ca 30 kedjehus/radhus,.
Nybyggnad av bostäder i Vikhemsområdet, Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter, 4 våningar.
Nybyggnad av fördelningsstation SFPV 130/20 kV med CPC-system, Staffanstorp
Avser bla fullt driftfärdig 20 kV fördelningsstation, transformatorbyggnad för fyra enheter, anslutning till två nya 63 MVA 130/20 kV transformatorer samt flytt och anslutning av två befintliga 40 MVA 130/20 kV transformatorer.
Nybyggnad av bostäder i Vikhemsområdet, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 12 radhus på Vikhem.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 11 st radhus/kedjehus.
Ombyggnad av studentlägenhet i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 7 lägenheter samt ombyggnad av 24 lägenheter.
Ombyggnad till bostäder i Sockerstan, etapp 0, Staffanstorp
Avser totalrenovering av befintlig kontorsbyggnad till 17 st lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Exploateringsområde Hjärup NO 3 och del av Hjärups park, Staffanstorp
Avser allmänna anläggningar såsom allmän plats med gator, torg och park med tillhörande belysningsanläggning, va samt plats och schakter övriga ledningar, el och kommunikationsnät.
Fiber utbyggnad på landsbygd.
Avser fiber utbyggnad på landsbygd.
Ombyggnad för kontor mm i Staffanstorp
Avser ombyggnad till kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Planer finns för ombyggnad av en ekonomibyggnad till bostäder.
Nybyggnad av vårdcentral i Staffanstorp
Nybyggnad av lokal innehållande sport och vårdverksamhet.
Renovering av fotbollsplan
Omfattar en ordentlig slitsdränering av planen på två håll, för att på sikt få en bättre växtbädd i kombination med en noggrant planerad och dokumenterad drift, skötsel och underhåll enligt skötselbeskrivning, göds-lings- och jordförbättringsrekommendationer samt att befintligt bevattn-ingsanläggning injusteras efter rådande förutsättningar.
Nybyggnad av kontor i Staffanstorp
Avser nybyggnad av kontor, showroom, butik, växthus och parkering.
Tillbyggnad av kyrka i Staffanstorp
Avser tillbyggnad av brågarps kyrka.
Nybyggnad av industrihus i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnad av industri/lagerbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för utvändig ändring; ny kulör.
Ombyggnad av lägenheter i Staffanstorp
Avser inredande av bostad; 3 stycken nya lägenheter.
Nybyggnad av återvinningsstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Staffanstorp
Ansökan om bygglov gällande väderskydd vid busshållsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Staffanstorp
Ansökan om marklov: temporär hantering av dagvatten tills den permanenta lösningen är klar.
Nybyggnad av telestation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för 2 st teknikhus samt 1 st nätstation.
Nybyggnad av telestation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för fackverkstorn och teknikbod.
Tillbyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av komplementbyggnader.
Tillbyggnad av förskola i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kyrkbyns förskola; utesov om 36 kvm.
Nybyggnad av förråd i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd: informations- och biljettförsäljningsbod t.o.m. 2020-10-02.
Nybyggnad av lager i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tält för mellanlagring av foderråvaror.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Renovering av forbollsplan i Staffanstorp
Avser renovering av A-plan med naturgräs. Option från projekt ID 1631357.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: