Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utökning av spårförbindelse mellan Lund-Arlöv
3 km dubbelspår ska bli 4 spår, 1 ny station. Mark, betong och BEST-arbeten.
Nybyggnad av bostäder i Vikhemsområdet, Staffanstorp
Avser nybyggnad av ca 100 st bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Planer finns för för nybyggnad av ca 6 st flerbostadshus. Tomtyta 18000 kvm
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerfamiljshus om 62 lägenheter och 10 st radhuslägenheter samt 3 lokaler för kommersiell verksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av fem stycken flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup, etapp 3.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp med 43 lägenheter i 3 plan samt 13 st radhuslägenheter i 2 plan. Vikhem IV, område E
Nybyggnad av radhus i Vikehem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 31 radhus i 2 respektive 3 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sockerstan, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 48 lägenheter i ett flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Nybyggnad av seniorboende med 54 st lägenheter och en vinterträdgård om 1600 m2.
Nybyggnad av radhus i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av radhus med 30 lägenheter i 1 1/2 och 2 plan.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 28 st radhus. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Avser nybyggnad av ca 30 kedjehus/radhus,.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 14 st friliggande villor.
Nybyggnad av förskola i Uppåkra i Staffanstorp
Avser nybyggnad av förskola med en yta på 1300 m2. Förskolan skall byggas i 2 plan med sex avdelningar och inrymma 120 förskolebarn samt 25 personal.
Nybyggnad av hotell i Staffanstorp
Omfattar nybyggnad av hotell med ca 29 rum i tre våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 32st lägenheter i 2 huskroppar. Första huskroppen kommer vara 24 lägenheter och 3 våningar. Andra huskroppen kommer vara 8 lägenheter i 2 våningar. Detta projekt ingår i Vikhem området.
Ombyggnad till bostäder i Sockerstan, etapp 0, Staffanstorp
Avser ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad till 17 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kyrkheddinge, etapp 5
Avser fortsatt nybyggnad av 10-15 bostäder i 1 1/2 plan. Totalt planeras 60-70 bostäder i samtliga etapper.
Nybyggnad av bostäder i Kyrkheddinge, etapp 4
Avser fortsatt nybyggnad av av 10-15 bostäder i 1 1/2 plan. Totalt planeras 60-70 bostäder i samtliga etapper.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Avser 8st enbostadshus i 1,5 plan med carport.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 9 st radhus. Byggstart och kostnad uppskattad.
Nybyggnad av bostäder i Kyrkheddinge, etapp 2
Avser fortsatt nybyggnad av 10-15 botäder i 1 1/2 plan. Totalt planeras 60-70 bostäder i samtliga etapper.
Nybyggnad av bostäder i Kyrkheddinge, etapp 3
Avser fortsatt nybyggnad av 10-15 bostäder i 1 1/2 plan. Totalt planeras 60-70 bostäder i samtliga etapper.
Nybyggnad av bostäder i Kyrkheddinge, etapp 1
Avser 10-15 bostäder i 1 1/2 plan främst villor samt ett mindre antal radhus. Totalt planeras 60-70 bostäder i samtliga etapper.
Ombyggnad av idrottshall,gymnastiksal i Staffanstorp
Avser ombyggnad till idrottshall.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Nybyggnad av 2 radhus med 4 lgh resp 3 lgh.
Nybyggnad av kedjehus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 10 stycken kedjehus.
Nybyggnad av seniorboende i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 7 st marklägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser för nybyggnad av flerbostadshus.
Exploateringsområde Hjärup NO 3 och del av Hjärups park, Staffanstorp
Avser allmänna anläggningar såsom allmän plats med gator, torg och park med tillhörande belysningsanläggning, va samt plats och schakter övriga ledningar, el och kommunikationsnät.
Ombyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser ändrad användning; kontor till 15 lägenheter, loftgång, plank,. rivningslov gällande del av förråd och garage.
Ombyggnad av avloppsledning i Brågarp
Omläggning av VA-ledning, Brågarp Västra. Sammankopplat med skolprojekt ID 1037807.
Nybyggnad av kontor i Staffanstorp
Ansökan om bygglov av kontorshus och industribyggnad.
Nybyggnad av vårdbostad i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för lss-boende.
Tillbyggnad av matsal i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kökslokal och matsalsdel.
Utvändigt underhåll av skola i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus.
Rivning av garage i Staffanstorp
Ansökan om rivningslov för rivning av garagebyggnad.
Nybyggnad av mur i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för mur.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för fasadändring, putsning av befintlig tegelfasad.
Nybyggnad av förråd i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av brunnsöverbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ouppvärmt förråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och ombyggnad komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser fasadändring, putsning av befintlig tegelfasad.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Nybyggnation av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Tidsbegränsat bygglov för bodar och toaletter/förråd i samband med utgrävningar.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Tidsbegränsat bygglov för etablering under byggtid.
Tillbyggnad av restaurang i Staffanstorp
Tillbyggnad av restaurang med skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: