Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola i Staffanstorp
Projektet avser för nybyggnad av F-6 skola med tillhörande idrottshall, skolan ska byggas i 2 plan med plats för 550 elever. Tre nya skolbyggnader och en ny idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sockerstan, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 48 lägenheter i ett flerbostadshus.
Nybyggnad av hotell i Staffanstorp
Avser nybyggnad av hotell med 29 rum i tre våningar, samt en källare med spa, bastu samt en träningslokal.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp med 43 lägenheter i 3 plan samt 13 st radhuslägenheter i 2 plan. Vikhem IV, område E
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup
Byggstart, byggkostnad, omfattning mm kan ej anges.
Nybyggnad av radhus i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av radhus med 30 lägenheter i 1 1/2 och 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vikhem IV, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med 32 lägenheter. Företaget C&C buildinggroup (Polen) är totalentreprenör.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i flerbostadshus i 3,5 plan. BTA ca 2200 kvm. Totalt 60 lägenheter planeras att byggas på området.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Detaljplanen är överklagad. Avser nybyggnad av 28 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked; inreda 6 lägenheter och 2 studentlägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 14 st friliggande villor.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 28 stycken radhus.
Nybyggnad av varuhandel i Hjärup, Staffanstorp
Avser nybyggnad av byggvaruhandel.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 11 st radhus.
Nytt handelsområde i Hjärup, Staffanstorp kommun
Handelsområdet omfattar ungefär 10 000 kvadratmeter. Hittills har fastighetsägaren klart med en Coop-butik, en PoG Woody bygghandel, ett gym och ett padelcenter.
Nybyggnad av radhus i Vikhem IV, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 12 st radhus.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 9 st radhus. Byggstart och kostnad uppskattad.
Nybyggnad av flerbostadshus, Staffanstorp
Avser fem punkthus på 3 plan. Lägenheterna kommer att vara utformade som tvåor, treor eller fyror, med ytor på allt från 50 kvadratmeter till 90 kvadratmeter.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Nybyggnad av 2 radhus med 4 lgh resp 3 lgh.
Ombyggnad av idrottshall,gymnastiksal i Staffanstorp
Avser ombyggnad till idrottshall.
Nybyggnad av seniorboende i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 7 st marklägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser för nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Staffanstorp
Avser tillbyggnad med fler klassrum.
Nybyggnad av vårdbostad i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för lss-boende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser ändrad användning; kontor till 15 lägenheter, loftgång, plank,. rivningslov gällande del av förråd och garage.
Nybyggnad av GC-väg mm i Staffanstorp
Avser nyanläggning av mark, belysning, och GC- vägar med tillhörande anläggningar. Entreprenaden är uppdelad i två Huvuddelar med separata Mängdförteckningar. Huvuddelarna är följande: Huvuddel A Delsträcka Västanväg Huvuddel B Delsträcka Gullåkravägen
Nybyggnad av kontor och rivning av ladugård i Staffanstorp
Avser nybyggnad av kontor samt en rivning av en ladugård.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för 5 enbostadshus Nordanå 8:55,8:58,8:57,8:59,8:56.
Ledningsflytt Staffanstorp
Staffanstorp ledningsflytt FL7 S7-8.
Anläggande av dammar m.m, Staffanstorp
Avser anläggande av 2 st dammar och andra vattenvårdsåtgärder i Staffanstorp. I entreprenaden ingår även att ta fram täckdikningsplan samt utföra täckdikning av ca 15 ha åkermark. En väg på ca 100 m med bär- och slitlager av grus skall anläggas. En 11 m lång bro med grova träplank på stålbalkar som ska vila på betongfundament ska anläggas. Objektets läge ca 2 km sydost om Lund.
Utvändigt underhåll av kontor i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Nybyggnad av industrihus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Staffanstorp
Anmälan gällande byte av ventilationsagregat.
Ombyggnad av förskola i Staffanstorp
Ändrad användning; centrumbyggnad till ny förskola.
Ombyggnad av kontor i Staffanstorp
Avser om- och tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked gällande ändrad användning; kontor och lager till lägenheter.
Nybyggnad av återvinningsstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov gällande återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked gällande två stycken enbostadshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; byggbodar t.o.m 2021-04-30.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; byggskylt och byggbodar t.o.m. 2020-09-30.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; placering av bodar fram t.o.m. 2020-06-01.
Ombyggnad av lägenhet i Staffanstorp
Anmälan gällande ändrad planlösning; övernattningsrum till lägenheter.
Ombyggnad av markanläggning i Staffanstorp
Ansökan om 1. marklov 2. bygglov för mur och bullerskärm.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för 2 enbostadshus Stanstorp 5:384,5:385.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om rivningslov gällande enbostadshus.
Rivning av garage i Staffanstorp
Ansökan om rivningslov gällande garage.
Tillbyggnad av kontor i Staffanstorp
Tillbyggnad av lagerhall och kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: