Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av småhus i Hjärup, etapp 1
Avser nybyggnad av 30 småhus. Totalt i området planeras ca 700 bostäder + förskola. Förskola: 1628686
Nybyggnad av F-6 skola i Staffanstorp
Projektet avser för nybyggnad av F-6 skola med tillhörande idrottshall, skolan ska byggas i 2 plan med plats för 550 elever. Tre nya skolbyggnader och en ny idrottshall. Samt ombyggnad av genvägen i delvis nytt läge från Gullåkravägen till och med N.Lundavägen och ombyggnad av gång- och cykelväg norr om skolområdet.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Staffanstorp
Planer finns för uppförande av 150-200 bostäder, blandade bostadsformer samt förskoleverksamhet. Objektet ligger mellan väg 852 och Gamla Lundavägen öster om Hjärup i Staffanstorps kommun.
Nybyggnad av grupphus, radhus och kedjehus i Staffanstorp
Planer finns för uppförande av 150-200 bostäder, blandade bostadsformer samt förskoleverksamhet. Objektet ligger mellan väg 852 och Gamla Lundavägen öster om Hjärup i Staffanstorps kommun.
Flytt av kraftledning i Staffanstorp
Omfattar gällande kraftledningen utanför Staffanstorp vid Gullåkra flyttas längre bort från bostäderna, ut i åkermarken. Kraftledningen står i drift nu men ska dit med en ny.
Nybyggnad av logicenter i Staffanstorp
Omfattar nybyggnad av ett logicenter på ca 24000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus, men 54 lägenheter, 3 huskroppar och 3 våningar med glas tak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus med 30-tal lägenheter på Hjärup Nordost etapp 3. Väntar på mer info längre fram.
Nybyggnad av industrihus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förskola, Hjärup
Avser nybyggnad av 30 småhus. Totalt i området planeras ca 700 bostäder + förskola. Bostäder: 1015524
Nybyggnad av bostäder i Vikhemsområdet, Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter, 4 våningar.
Nybyggnad av grupphus i Stora Uppåkra i Staffanstorp
Avser fortsatt nybyggnad av 37 hus. Totalt planeras ca 150 bostäder i samtliga etapper.
Ombyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser inredning av 6 lägenheter och 2 studentlägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Vikhemsområdet, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 12 radhus på Vikhem.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Detaljplanen är överklagad. Avser nybyggnad av 28 lägenheter.
Nybyggnad av handelscentrum i Hjärup
Avser nybyggnad av handelscentrum med bland annat en matbutik och ett gym.
Ombyggnad till bostäder i Sockerstan, etapp 0, Staffanstorp
Avser ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad till 17 st lägenheter.
Ombyggnad av vårdcentral, Staffanstorp.
Avser ombyggnad av vårdcentral, gym samt dansstudio.
Exploateringsområde Hjärup NO 3 och del av Hjärups park, Staffanstorp
Avser allmänna anläggningar såsom allmän plats med gator, torg och park med tillhörande belysningsanläggning, va samt plats och schakter övriga ledningar, el och kommunikationsnät.
Nybyggnad av flerbostadshus, Staffanstorp
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp.
Ombyggnad av idrottshall,gymnastiksal i Staffanstorp
Avser ombyggnad till idrottshall.
Fiber utbyggnad på landsbygd, Staffanstorp
Avser fiber utbyggnad på landsbygd.
Exploatering av nytt bostadsområde i Staffanstorp
Avser exploateringarbeten för nytt bostadsområde i västra Hjärup, Staffanstorp.
Nybyggnad av affärshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för affärshus.
Omläggning av gräsplan på uppåkravallen
Omfattar ombyggnad/omläggning av gräsplan på uppåkravallen.
Nybyggnad av industrihus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av hamburgerbar i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av verkstad i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Tillbyggnad av hästgård i Staffanstorp
Förhandsbesked gällande hästgård.
Utvändigt underhåll av industrihus i Staffanstorp
Avser utvändig ändring; från rött till grå plåtfasad.
Tillbyggnad av skola i Staffanstorp
Avser ändrad användning; förskola till skola 2. tillbyggnad; nya groventréer 3. skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser ändrad användning.
Rivning av silo i Staffanstorp
Ansökan om rivningslov gällande silo.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om tidsbegränsat bygglov; byggbodar t.o.m 2020-12-01.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Staffanstorp
Ansökan om tillfälligt bygglov för bullerplank t.o.m. 2024-01-01.
Nybyggnad av mur i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för stödmur.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; placering av byggbodar t.o.m.
Rivning av industrihus i Staffanstorp
Ansökan om rivningslov gällande lokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: