Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-9 skola i Staffanstorp
Nybyggnation av förskolor samt skola, på totalt ca 8250 kvm. Förskoledelen består av 2 förskolor med 8st avdelningar vardera samt tillhörande storkök och gemensamhetsutrymme. Till både skola och förskola anläggs nya skolgårdar.
Nybyggnad av F-6 skola i Staffanstorp
Projektet avser för nybyggnad av F-6 skola med tillhörande idrottshall, skolan ska byggas i 2 plan med plats för 550 elever. Tre nya skolbyggnader och en ny idrottshall. Samt ombyggnad av genvägen i delvis nytt läge från Gullåkravägen till och med N.Lundavägen och ombyggnad av gång- och cykelväg norr om skolområdet.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Staffanstorp
Planer finns för uppförande av 150-200 bostäder, blandade bostadsformer samt förskoleverksamhet. Objektet ligger mellan väg 852 och Gamla Lundavägen öster om Hjärup i Staffanstorps kommun.
Nybyggnad av badhus i Staffanstorp
Projektet avser nybyggnad av badhus med utomhusbassänger Avser 25 m inomhusbassäng. Inomhus undervisningsbassäng med höj-och sänkbar botten. -Lekbassäng -Omklädningsutrymmen och bastu. -Entre, kassa och servering -Cafeutrymmen. -Förråd. -Smärre kontorslokaler för simklubb och badhuspersonal. -Utomhusbassäng 50 m. -Utomhus relaxpool. -Utomhus barnpool. -Angöring och parkeringsplats
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Avser cirka 70 bostadsrättslägenheter fördelade på flerfamiljshus på 4–6 våningar samt 5 radhus.
Nybyggnad av logicenter i Staffanstorp
Omfattar nybyggnad av ett logicenter på ca 24000 kvm.
Nybyggnad av bostäder, Sockerstan etapp 4, Staffanstorp.
Planer finns för nybyggnad av bostäder, kvartersbyggnader med innergård. Området är beläget mot järnvägen i Sockerstan, Staffanstorp.
Nybyggnad av bostäder, Sockerstan etapp 3, Staffanstorp.
Planer finns för nybyggnad av punkthus med parkmiljö i Sockerstan, öster om Sockerbruksparken, Staffanstorp.
Nybyggnad av bostäder i Sockerstan, etapp 0, Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3-5 våningar med totalt 54 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder m.m, Sockerstan etapp 1, Staffanstorp.
Planer finns för bostäder kombinerat med ett brett spektrum av verksamheter. Det ska finnas möjlighet till centrumverksamhet, förskolor, handel och den gamla fabriken lämpar sig till tex kultur och idrott, gym. Området är beläget söder om Sockerbruksparken och norr om Dalbyvägen. Ytan uppgår till ca 40 000m2. Fastighetsbtkn del av Brågarp 6:1 mfl. Etapp 1 kommer bestå av 5 stycken exploatörer. Totalt kommer det byggas 500 lägenheter för etapp 1.
Nybyggnad av bostäder, Sockerstan etapp 2, Staffanstorp.
Planer finns för nybyggnad av bostäder i norra delen av Sockerstan i anslutning till Sockerbruksgården och angränsande befintligt radhusområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus med 30-tal lägenheter på Hjärup Nordost etapp 3. Väntar på mer info längre fram.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup, etapp 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 56 lägenheter
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Planer finns för nytt badhus samt bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Avser nybyggnad av ca 30 kedjehus/radhus,.
Nybyggnad av bostäder i Vikhemsområdet, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 12 radhus på Vikhem.
Nybyggnad av bostäder i Vikhemsområdet, Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 4 våningar med 22 lägenheter och 2 lägenheter på markplan samt en lokal.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 11 st radhus/kedjehus.
Ombyggnad till bostäder i Sockerstan, etapp 0, Staffanstorp
Avser totalrenovering av befintlig kontorsbyggnad till 17 st lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Fiber utbyggnad på landsbygd, Staffanstorp
Avser fiber utbyggnad på landsbygd.
Utbyggnad av fiber på landsbygd i Staffanstorp kommun
Entreprenaden omfattar fiberutbyggnad (FTTH) i projektet Landsbygd 2020–2022 område A20-1004 Bjällerup
Utbyggnad av fibernät på landsbygd i Staffanstorp
Omfattar fiberutbyggnad (FTTH) i projektet Landsbygd 2020-2022 område A20-1003.
Nybyggnad av skola i Staffanstorp
Avser nybyggnation av skola.
Nybyggnad av vårdbostad i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked gällande lss-boende.
Exploatering av nytt bostadsområde i Staffanstorp
Avser exploateringarbeten för nytt bostadsområde i västra Hjärup, Staffanstorp.
Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked gällande 4 enbostadshus.
Ombyggnad av gata och VA, Västanvägen, Staffanstorp
Avser förstärkning och breddning på en delsträcka av befintliga Västanvägen och utförande av nytt vänstersvängfält på Västanvägen. En ny gång- och cykelväg ska anläggas längs en delsträcka utmed Västanväg
Utbyggnad av skola i Hjärup
Upptaget ur investeringsbudget.
Tillbyggnad av kyrka i Staffanstorp
Avser tillbyggnad av brågarps kyrka.
Tillbyggnad av affärshus i Staffanstorp
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av radhus i Staffanstorp
Tillbyggnad av radhus.
Byte av kamerautrustning, Staffanstorp
Upphandling av bevakningskameror med tillhörande tjänster. Specifika krav på kameror med tillhörande mjukvara innefattar bland annat annonymiseringsteknik.
Nybyggnad av lager i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för lagerbyggnad för eget bruk.
Nybyggnad av telestation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för mobiltelestation.
Nybyggnad av nätstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tele-nod för att ansluta fiberkunder.
Nybyggnad av ställverk i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för ställverk.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; byggbodar t.o.m 2021-07-31.
Utvändigt underhåll av kontor i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för utvändig ändring; fönster mot en dörr.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Staffanstorp
Anmälan gällande bygglovsfri takkupa.
Nybyggnad av nätstation i Staffanstorp
Ansökan om 1. rivningslov gällande nätstation 2. bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mur i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för 2st murar placerade för utsmyckning på torg.
Nybyggnad av nätstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för en mottagarstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked gällande enbostadshus.
Renovering av forbollsplan i Staffanstorp
Avser renovering av A-plan med naturgräs. Option från projekt ID 1631357.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: