Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skurup

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt exploateringsområde för bostäder väster om Saritslöv, Skurup
Planer finns för nytt exploateringsområde för bostäder vid Saritslöv i Skurp, 150 000 m2 industrimark
Nybyggnad av bostäder i Skurup
Avser nybyggnad av radhus med 28 st lägenheter i 1 plans samt 1.5 plan. Totalt planeras det 51 st bostäder på området.
Nybyggnad av trygghetsboende i Skurup
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende i Skurup. 1 huskropp som innehåller 58 stycken lägenheter uppdelat på 4 våningar.
Nybyggnad av radhus i Rydsgård
Planer finns för nybyggnad av 11 villatomter samt 12 stycken marklägenheter i parhusformat
Nybyggnad av affärshus i Skurup
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av parhus i Skurup
Avser nybyggnad av 5 parhus med sammanlagt 10 bostäder, som ska harmonisera med övrig bebyggelse i området. Syftet är också att säkerställa en gästparkering för cirka 5 bilar i planområdets västra del.
Nya dricksvattenledningar mellan Sturup och Skurup
Projektet avser nya dricksvattenledningar mellan anslutningskammaren vid Sturup och vattenverket i Skurup. Objektets läge Aktuella ledningar placeras i kommunerna Skurup, Trelleborg och Svedala.
Ombyggnad av va-ledning i Skurup
Avser utbyggnad av spillvatten på sträckningen Skivarp-Östra Vemmenhög.
Ombyggnad av va-ledning i Skurup
Avser utbyggnad av spillvattenlednig.
Anläggande av Va-ledning för inkoppling till Sydvatten Etapp 1, Skurup
Avser utbyggnad av vattenledning mellan Skivarp och Skurups tätort samt utbyggnad av spillvattenledningar till de områden mellan orterna som inte har anslutning till kommunalt vatten. 1 st spillvattenpumpstation med överbyggnad ca 1800 m vattenledning, ca 780 m tryckspilledning, ca 560 m självfallsledning Detta är etapp 1 av 3.
Nybyggnad av parhus i Skurup
Nybyggnad av två enbostadshus.
Rivning av skola i Skurup
Avser rivning av skola och kontor.
Tillbyggnad av lager i Skurup
Tillbyggnad av ett lager på ca 360 kvm intill en befintlig industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Skurup
Uppförande av 10 st. förrådsmoduler.
Nybyggnad av telestation i Skurup
Uppförande av mobilstation.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Uppförande av nätstation på Kadesjö 1:1 och Trunnerup 4:17.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Uppförande av nätstation på Villie 48:1, Hyltebruk 19:20, Trunnerup 4:16 och Villie 14:3.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Uppförande av nätstation.
Ombyggnad av förråd i Skurup
Ändrad användning av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Skurup
Ändrad användning från kontor till lägenhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Skurup
Nybyggnation av enbostadshus.
Rivning av nätstation i Skurup
Rivning av nätstation samt nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: