Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skurup

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt exploateringsområde för bostäder väster om Saritslöv, Skurup
Planer finns för nytt exploateringsområde för bostäder vid Saritslöv i Skurp, 150 000 m2 industrimark
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Planer finns för nybyggnad av bostadsområde. Nybyggnad av bygga cirka 250 bostäder som utgörs av en varierad bebyggelse med friliggande villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Skurup
Avser nybyggnad av radhus med 28 st lägenheter i 1 plans samt 1.5 plan. Totalt planeras det 51 st bostäder på området.
Nybyggnad av trygghetsboende i Skurup
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende i Skurup. 1 huskropp som innehåller 58 stycken lägenheter uppdelat på 4 våningar.
Tillbyggnad av Silo i Mossbylund
Den fem våningar höga silon kommer att rymma 15 stycken hotellrum och en konferenssal. Byggnaden kommer att ligga väster om den ena stallbyggnaden. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser uppförande av flerbostadshus samt sopsorteringsutrymme.
Nybyggnad av affärshus i Skurup
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av parhus i Skurup
Avser nybyggnad av 5 parhus med sammanlagt 10 bostäder, som ska harmonisera med övrig bebyggelse i området. Syftet är också att säkerställa en gästparkering för cirka 5 bilar i planområdets västra del.
Ny station i Skurup
SKVP-Ny 50/20 kV stn.
Ny förskola i Skurup
Avser nybyggnad av förskola i Skurup.
Ombyggnad av va-ledning i Skurup
Avser utbyggnad av spillvatten på sträckningen Skivarp-Östra Vemmenhög.
Ombyggnad av va-ledning i Skurup
Avser utbyggnad av spillvattenlednig.
Utvändig renovering av torn på Västra Vemmenhögs kyrka
Avser lagning av sprickor på kyrkotornet.
Anläggande av Va-ledning för inkoppling till Sydvatten Etapp 1, Skurup
Avser utbyggnad av vattenledning mellan Skivarp och Skurups tätort samt utbyggnad av spillvattenledningar till de områden mellan orterna som inte har anslutning till kommunalt vatten. 1 st spillvattenpumpstation med överbyggnad ca 1800 m vattenledning, ca 780 m tryckspilledning, ca 560 m självfallsledning Detta är etapp 1 av 3.
Tillbyggnad av lager i Skurup
Tillbyggnad av ett lager på ca 360 kvm intill en befintlig industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Skurup
Uppförande av 10 st. förrådsmoduler.
Nybyggnad av telestation i Skurup
Uppförande av mobilstation.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Uppförande av nätstation på Kadesjö 1:1 och Trunnerup 4:17.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Uppförande av nätstation.
Ombyggnad av förråd i Skurup
Ändrad användning av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Skurup
Ändrad användning från kontor till lägenhet.
Rivning av nätstation i Skurup
Rivning av nätstation samt nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: