Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skurup

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Skurup
Avser nybyggnad av radhus med 23 lägenheter i 1 plans samt 1.5 plan. Totalt planeras det 51 st bostäder på området.
Nybyggnad av bostäder i Skurup
Nybyggnad av 45 lägenheter i ett flerbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Skurup
Nybyggnad av affärshus.
Sanering av va-ledningar i Skurup, etapp 2
Avser sanering,ombyggnad av vattenledning.
Ombyggnad av va-ledning i Skurup
Avser utbyggnad av spillvatten på sträckningen Skivarp-Östra Vemmenhög.
Ombyggnad av va-ledning i Skurup
Avser utbyggnad av spillvattenlednig.
Utbyggnad av va-ledning i Janstorp Skurup
Projektet avser utbyggnad av spillvatten på sträckningen Janstorp-Sandåkra. Systemet byggs ut med LTA. Längs huvudledningsstråket läggs en vattenledning för framtida bruk som överföringsledning mot Stenberget.
Ombyggnad av affärshus i Skurup
Ombyggnad av affärshus av mer yta.
Tillbyggnad av restaurang i Skurup
Tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av gångstråk i Skurup
Ny kajpromenad planeras vid MacKleanskolan, avser att anlägga gångstråk runt den befintliga dammen.
Ombyggnad av idrottsplats i Skurup
Avser bla nytt dräneringssystem och bevattningssystem i fotbollsplaner, ombyggnad av staket mm.
Nybyggnad av järnvägsstation i Skurup
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser uppförande av flerbostadshus samt sopsorteringsutrymme.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Bygglov för prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Skurup
Nybyggnad av enbostadshus med carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Skurup
Nybyggnad av enbostadshus samt uppförande av carport/förråd samt installation av eldstad i garagebyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Skurup
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Nätstation på Ekarp 9:9 och Slimminge 68:1.
Renovering av fasader på kyrka i Skurup
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: