Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skurup

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende i Skurup
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende i Skurup. 1 huskropp som innehåller 58 stycken lägenheter uppdelat på 4 våningar.
Nybyggnad av fbostäder i Skurup
Nybyggnad av 45 lägenheter i ett flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Skurup
Avser nybyggnad av radhus med 23 lägenheter i 1 plans samt 1.5 plan. Totalt planeras det 51 st bostäder på området.
Nybyggnad av bostäder i Skurup
Avser nybyggnad av 18 kooperativa hyresrätter i parhus.
Sanering av va-ledningar i Skurup, etapp 2
Avser sanering,ombyggnad av vattenledning.
Sanering av va-ledningar i Skurup, etapp 1
Sanering av vattenledning.
Ombyggnad av va-ledning i Skurup
Avser utbyggnad av spillvatten på sträckningen Skivarp-Östra Vemmenhög.
Ombyggnad av va-ledning i Janstorp Skurup
Avser utbyggnad av spillvattenlednig på sträckningen Janstorp-Sandåkra.
Ombyggnad av idrottsanläggning i Skurup
Avser total renovering av omklädningsrum samt toaletter + tillbyggnad av toaletter på Skurups IP.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser tak och fasadrenovering av ett flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Skurup
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av stall i Skurup
Nybyggnad av stallbyggnad till Nils Holgerson gymnasiet.
Nybyggnad av järnvägsstation i Skurup
Nybyggnad av stationsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Skurup
Tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Skurup
Uppförande av 51 enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av sophus i Skurup
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Skurup
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Skurup
Bygglov för mäklarbod.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Skurup
Fasadändring av enbostadshus, nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av kontor i Skurup
Fasadändring av kontorslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skurup
Ombyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Anbud gällande kustförvaltningsplan, Skurup
Avser framtagande av en kustförvaltningsplan som tar ett helhetsgrepp för hela kuststräckan och föreslå åtgärder anpassade för de olika platsernas situation. Värden som förloras i Skurups kommuns kustområde i och med klimatförändringarna ska kartläggas och förslag ska ges på lämpliga åtgärder i de drabbade områdena. Med klimatförändringar menas i detta arbete effekter av erosion, ackumulation, förhöjda havsnivåer och översvämning.
Renovering av fasader på kyrka i Skurup
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: