Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skurup

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt exploateringsområde för bostäder väster om Saritslöv, Skurup
Planer finns för nytt exploateringsområde för bostäder vid Saritslöv i Skurp, 150 000 m2 industrimark
Nybyggnad av tennisakademi i Skurup
Avser nybyggnad av tennisakademi. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Skurup
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av hotell i Skurup
Ansökan om bygglov avseende hotell.
Nybyggnad av parhus i Skurup
Avser nybyggnad av 5 parhus med sammanlagt 10 bostäder, som ska harmonisera med övrig bebyggelse i området. Syftet är också att säkerställa en gästparkering för cirka 5 bilar i planområdets västra del.
Sanering av va-ledningar i Skurup, etapp 2
Avser sanering,ombyggnad av vattenledning.
Ombyggnad av va-ledning i Skurup
Avser utbyggnad av spillvatten på sträckningen Skivarp-Östra Vemmenhög.
Ombyggnad av va-ledning i Skurup
Avser utbyggnad av spillvattenlednig.
Utbyggnad av va-ledning i Janstorp Skurup
Projektet avser utbyggnad av spillvatten på sträckningen Janstorp-Sandåkra. Systemet byggs ut med LTA. Längs huvudledningsstråket läggs en vattenledning för framtida bruk som överföringsledning mot Stenberget.
Ombyggnad av affärshus i Skurup
Ombyggnad av affärshus av mer yta.
Tillbyggnad av restaurang i Skurup
Tillbyggnad av restaurang.
Anläggande av Va-ledning för inkoppling till Sydvatten Etapp 1, Skurup
Avser utbyggnad av vattenledning mellan Skivarp och Skurups tätort samt utbyggnad av spillvattenledningar till de områden mellan orterna som inte har anslutning till kommunalt vatten. 1 st spillvattenpumpstation med överbyggnad ca 1800 m vattenledning, ca 780 m tryckspilledning, ca 560 m självfallsledning Detta är etapp 1 av 3.
Nybyggnad av gångstråk i Skurup
Ny kajpromenad planeras vid MacKleanskolan, avser att anlägga gångstråk runt den befintliga dammen.
Ombyggnad av idrottsplats i Skurup
Avser bla nytt dräneringssystem och bevattningssystem i fotbollsplaner, ombyggnad av staket mm.
Nybyggnad av järnvägsstation i Skurup
Uppförande av nätstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skurup
Ombyggnad, ändrad användning av flerbostadshus.
Nybyggnad av samlingslokal i Skurup
Nybyggnad av samlingslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser uppförande av flerbostadshus samt sopsorteringsutrymme.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Bygglov avseende flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Bygglov avseende nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Bygglov avseende transformatorstation på Stora Skallstorp 3:1 och Stora Lönnhult 1:28.
Nybyggnad av återvinningsstation i Skurup
Bygglov avseende återvinningsstation.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Bygglov för prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Bygglov - transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Nätstation på Ekarp 9:9 och Slimminge 68:1.
Nybyggnad av carport i Skurup
Nybyggnad av carport och uteurm.
Nybyggnad av enbostadshus i Skurup
Nybyggnad av enbostadshus med carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Skurup
Nybyggnad av enbostadshus samt uppförande av carport/förråd samt installation av eldstad i garagebyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Skurup
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Nybyggnad av nätstation på Örsjö 19:8, Örsjö 32:1, Hylteberga 12:11, Hylteberga 19:21, Hylteberga 9:3 och Hylteberga 7:5.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av barack i Skurup
Uppförande av två stycken arbetsbodar.
Nybyggnad av läktare i Skurup
Uppförande av läktare.
Nybyggnad av mast i Skurup
Uppförande av mast samt två tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Uppförande av nätstation på Slimminge 68:5 och Slimminge 32:2.
Renovering av fasader på kyrka i Skurup
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: