Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skurup

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Skurup
Planer finns för nybyggnation av ny förskola på ca 7000 kvm med 10 stycken avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Skurup
Avser nybyggnad av radhus med 28 st lägenheter i 1 plans samt 1.5 plan. Totalt planeras det 51 st bostäder på området.
Nybyggnad av trygghetsboende i Skurup
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende i Skurup. 1 huskropp som innehåller 58 stycken lägenheter uppdelat på 4 våningar.
Nybyggnad av särskilt boende i Skurup
Planer finns för nybyggnation av ett särskilt boende i Skurup.
Nybyggnad av radhus i Rydsgård
Planer finns för nybyggnad av 11 villatomter samt 12 stycken marklägenheter i parhusformat
Nybyggnad av studentbostäder, i Skurup
Nybyggnad av studentbostäder på folkhögskolans i campusområdet.
Nybyggnad av trygghetsboende i Skurup
Avser nybyggnad av trygghetsboende med ca 20 lägenheter i 4 plan, lägenheterna planeras att utrustas med balkonger eller uteplats.
Nybyggnad av parhus i Skurup
Avser nybyggnad av 5 parhus med sammanlagt 10 bostäder, som ska harmonisera med övrig bebyggelse i området. Syftet är också att säkerställa en gästparkering för cirka 5 bilar i planområdets västra del.
Nya dricksvattenledningar mellan Sturup och Skurup
Projektet avser nya dricksvattenledningar mellan anslutningskammaren vid Sturup och vattenverket i Skurup. Objektets läge Aktuella ledningar placeras i kommunerna Skurup, Trelleborg och Svedala.
Ombyggnad av va-ledning i Skurup
Avser utbyggnad av spillvattenlednig.
Utvändig renovering av torn på Västra Vemmenhögs kyrka
Avser lagning av sprickor på kyrkotornet.
Tillbyggnad av affärshus i Skurup
Tillbyggnad av affärshus.
Ny gång- och cykelväg, Skurups
Omfattar ny gång- och cykelväg från pendlarparkering vid E65, där den ansluter till befintligt nät, till Svaneholms slott.
Nybyggnad av parhus i Skurup
Nybyggnad av två enbostadshus.
Rivning av skola i Skurup
Avser rivning av skola och kontor.
Tillbyggnad av lager i Skurup
Tillbyggnad av ett lager på ca 360 kvm intill en befintlig industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Skurup
Uppförande av 10 st. förrådsmoduler.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Skurup
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av telestation i Skurup
Uppförande av mobilstation.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Uppförande av nätstation på Villie 1:13 och Trunnerup 12:9.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Uppförande av nätstation på Villie 48:1, Hyltebruk 19:20, Trunnerup 4:16 och Villie 14:3.
Nybyggnad av återvinningsstation i Skurup
Uppförande av återvinningsstation.
Ombyggnad av vandrarhem i Skurup
Ändrad användning från samlingslokal till B & B / bostad.
Nybyggnad av förråd i Skurup
Bygglov avseende förrådsbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Bygglov avseende nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Skurup
Nybyggnation av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: