Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skurup

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Skurup
Avser nybyggnad av radhus med 28 st lägenheter i 1 plans samt 1.5 plan. Totalt planeras det 51 st bostäder på området.
Tillbyggnad av Silo i Mossbylund
Den fem våningar höga silon kommer att rymma 15 stycken hotellrum och en konferenssal. Byggnaden kommer att ligga väster om den ena stallbyggnaden. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parhus i Skurup
Avser nybyggnad av 5 parhus med sammanlagt 10 bostäder, som ska harmonisera med övrig bebyggelse i området. Syftet är också att säkerställa en gästparkering för cirka 5 bilar i planområdets västra del.
Ombyggnad av va-ledning i Skurup
Avser utbyggnad av spillvattenlednig.
Anläggande av Va-ledning för inkoppling till Sydvatten Etapp 1, Skurup
Avser utbyggnad av vattenledning mellan Skivarp och Skurups tätort samt utbyggnad av spillvattenledningar till de områden mellan orterna som inte har anslutning till kommunalt vatten. 1 st spillvattenpumpstation med överbyggnad ca 1800 m vattenledning, ca 780 m tryckspilledning, ca 560 m självfallsledning Detta är etapp 1 av 3.
Nybyggnad av gångstråk i Skurup
Ny kajpromenad planeras vid MacKleanskolan, avser att anlägga gångstråk runt den befintliga dammen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skurup
Ombyggnad, ändrad användning av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Bygglov avseende flerbostadshus.
Nybyggnad av samlingslokal i Skurup
Nybyggnad av samlingslokal.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Bygglov avseende nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Bygglov avseende transformatorstation på Stora Skallstorp 3:1 och Stora Lönnhult 1:28.
Nybyggnad av återvinningsstation i Skurup
Bygglov avseende återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Bygglov - transformatorstation.
Nybyggnad av läktare i Skurup
Uppförande av läktare.
Nybyggnad av mast i Skurup
Uppförande av mast samt två tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Uppförande av nätstation på Slimminge 68:5 och Slimminge 32:2.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av barack i Skurup
Uppförande av två stycken arbetsbodar.
Nybyggnad av carport i Skurup
Nybyggnad av carport och uteurm.
Nybyggnad av fritidshus i Skurup
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Nybyggnad av nätstation på Örsjö 19:8, Örsjö 32:1, Hylteberga 12:11, Hylteberga 19:21, Hylteberga 9:3 och Hylteberga 7:5.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: