Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av solcellspark
Avser nybyggnad av solcellspark i Tågra söder om Sjöbo som förvandlar en yta motsvarande cirka 16 fotbollsplaner till soldriven elfabrik.
Nybyggnad av omlastningscentral i Sjöbo
Avser nybyggnad av omlastningscentral för hantering av avfall. Entreprenaden omfattar mark- och ledningsarbete, byggnadsarbete, vs- och elinstallationer samt gasdränering och gasbrunn. Berörd markareal i entreprenaden är 13 150 kvm. Objektets läge: del av fastigheten Sandbäck 7:3 med adress Returvägen 1 i Sjöbo
Nybyggnation av LSS bostäder, Sjöbo
Avser nybyggnation av gruppbostad med 4 lägenheter och en gemensamhets lokal.
Nybyggnad av överföringsledning i Lövestad
Avser nybyggnad av överföringsledning för vatten och avlopp.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Sjöbo kommun
Avser ombyggnad av korsningen vid Esplanaden/Ommavägen/Redskapsgatan till cirkulationsplats.
Ombyggnad av personalutrymme och lager, Sjöbo
Avser ombyggnad av befintliga personalutrymmen och lager.
Hållbarhetsbedömning inklusive MKB av översiktsplan för Sjöbo kommun 2040
Avser hållbarhetsbedömning av översiktsplanen samt en MKB som kan läsas separat. Sjöbo kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation.
Uppförande av multisportarena, Sjöbo
Avser inköp och montering av en (1) styck multisportarena i Lövestad, Sjöbo kommun.
Installation av styr- och övervakningssystem i fastigheter i Sjöbo
Projektet avser nyinstallation av styr- & övervakning samt uppkoppling/komplettering av befintlig styr i fastighetens båda byggnader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: