Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Sjöbo
Avvaktar järnvägsutredning samt detaljplaneändring. Igångsättning tidigast 2017. Fabriksbyggnader är rivna.
Nybyggnad av solcellspark
Avser nybyggnad av solcellspark i Tågra söder om Sjöbo som förvandlar en yta motsvarande cirka 16 fotbollsplaner till soldriven elfabrik.
Om- eller nybyggnad av väg 13 förbi Assmåsa
Projektet avser en sträcka på 2,5 km.
Nybyggnad av hyreshus i Sjöbo
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Rivning av gammal byggnad innan detta projekt kan komma igång. Projektid: 1454756
Nybyggnad av kedjehus i Sjöbo
Nybyggnad av 4st kedjehus.
Nytt exploateringsområde för småindustri i Åsum
Igångsättning tidigaste 2019.
Ev sanering av mark i Sjöbo
Avser eventuell sanering av mark inför kommande bostadsbyggnation på Västergatan 37 i Sjöbo.
Sanering av förorenad mark
Avser marksanering av förorenad mark vid fd Trelleborgsfabriken. Igångsättning avhängigt sökta bidrag.
Anläggande av rid- och körbanor i Lövestad Sjöbo
Avser nybyggnad av rid- och körbanor.
Nybyggnad av överföringsledning i Lövestad
Avser nybyggnad av överföringsledning för vatten och avlopp.
Ombyggnad av gator och korsningar i Sjöbo
Avser ombyggnad av gator och gatukorsningar inom området Kärnan i centrala Sjöbo.
Invändig renovering av kyrka i Sjöbo
Projektet omfattar invändig målning av hela kyrkan och invändig ombyggnation av utrymme för ett litet café-pentry samt ett textilskåp.
Nybyggnad av lekplats i Sjöbo
Avser anläggning av en lekplats. Objektet är beläget på Sjöbo Väst i skogen, norr om Rotgatan, i Sjöbo tätort.
Rivning av bensinkedja i Skåne
Planer finns för att riva och sanera den gamla Shellmacken i Sjöbo.
Utredare till förstudien Framtidens kollektivtrafik på landet, Sjöbo
Avser direktupphandling för utredare till förstudie Framtidens kollektivtrafik på landsbygden.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: