Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av solcellspark
Avser nybyggnad av solcellspark i Tågra söder om Sjöbo som förvandlar en yta motsvarande cirka 16 fotbollsplaner till soldriven elfabrik.
Om- eller nybyggnad av väg 13 förbi Assmåsa
Projektet avser en sträcka på 2,5 km.
Nybyggnad av omlastningscentral i Sjöbo
Avser nybyggnad av omlastningscentral för hantering av avfall. Entreprenaden omfattar mark- och ledningsarbete, byggnadsarbete, vs- och elinstallationer samt gasdränering och gasbrunn. Berörd markareal i entreprenaden är 13 150 kvm. Objektets läge: del av fastigheten Sandbäck 7:3 med adress Returvägen 1 i Sjöbo
Nybyggnad av överföringsledning i Lövestad
Avser nybyggnad av överföringsledning för vatten och avlopp.
Ramavtal avseende EL-arbeten inom Sjöbohem
Omfattar ramavtal med löpande och planerade el-arbeten inom beställarens förvaltade fastigheter.
Ramavtal avseende VS-arbeten inom Sjöbohem
Omfattar ramavtal med löpande och planerade VS-arbeten inom beställarens förvaltade fastigheter.
Ombyggnad av personalutrymme och lager, Sjöbo
Avser ombyggnad av befintliga personalutrymmen och lager.
Utvändig renovering på kyrka i Sjöbo
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 1.050 mkr. Avser renovering av yttertak och fönster.
Nybyggnad av lasthus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av omlastningshall.
Rivning av enbostadshus i Sjöbo
Ansökan rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av marknätstation.
Byte av ventilation i fastighet, Sjöbo
Avser byte av luftbehandlingsaggregat, ny tilluftkanal till kontor samt överluftdon i elva rum i fastigheten Byggaren 7 i Sjöbo.
Utvändigt underhåll av bank i Sjöbo
Ansökan - fasadändring.
Installation av styr- och övervakningssystem i fastigheter i Sjöbo
Projektet avser nyinstallation av styr- & övervakning samt uppkoppling/komplettering av befintlig styr i fastighetens båda byggnader.
Ombyggnad av undercentral i flerbostadshus, Sjöbo kommun
Avser installation av shuntgrupp i befintlig värmecentral och injustering av system.
Renovering av fasader på kyrka i Sjöbo
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Utvändigt underhåll av kyrka i Sövde
Avser utvändig putslagning och kalkning på Sövde kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: