Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärshus i Sjöbo
Nybyggnad av handelsbyggnad samt parkering.
Nybyggnad av bostäder vid Ängsgården, Sjöbo
Detaljplanearbetet pågår. Antal lägenheter, byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av omlastningscentral i Sjöbo
Avser nybyggnad av omlastningscentral för hantering av avfall. Entreprenaden omfattar mark- och ledningsarbete, byggnadsarbete, vs- och elinstallationer samt gasdränering och gasbrunn. Berörd markareal i entreprenaden är 13 150 kvm. Objektets läge: del av fastigheten Sandbäck 7:3 med adress Returvägen 1 i Sjöbo
Nybyggnation av LSS bostäder, Sjöbo
Avser nybyggnation av gruppbostad med 4 lägenheter och en gemensamhets lokal.
Sanering av förorenad mark
Avser marksanering av förorenad mark vid fd Trelleborgsfabriken. Igångsättning avhängigt sökta bidrag.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Sjöbo
Projektet ligger vilande. Inga beslut är tagna.
Renovering av tak på kyrka, Blentarps
Upptaget ur investeringsbudget. Planer för renovering av tak.
Ev sanering av mark i Sjöbo
Avser eventuell sanering av mark inför kommande bostadsbyggnation på Västergatan 37 i Sjöbo.
Ombyggnad av personalutrymme och lager, Sjöbo
Avser ombyggnad av befintliga personalutrymmen och lager.
Renovering av kyrkomur vid Björka kyrka, Sjöbo
Avser renovering av kyrkomur vid Björka kyrka.
Ombyggnad av bryggeri i Sjöbo
Avser ändrad användning av bryggeri.
Ramavtal avseende material för fiberoptiskt bredband, Sjöbo
Anbudet avser leverans av material. Anbudsperioden gäller t.o.m. 2020-12-31 med en möjlig förlängning på 1+1+1 år
Nybyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Ansökan - förhandsbesked för rivning av två enbostadshus.
Utvändigt underhåll av sophus i Sjöbo
Nybyggnad av miljöhus(soprum), utökning av kök, tekniska förändringar.
Nybyggnad av solceller på soptippen i Sjöbo
Projektet avser nybyggnad av solceller på soptippen i Sjöbo.
Nybyggnad av kiosk i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av komplementbyggnad (kiosk).
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation Bellinga 1:1, Ansökan - nybyggnad av nätstation Bellinga 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation Ågerup 2:83.
Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av förråd i Sjöbo
Ansökan - rivning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: