Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärshus i Sjöbo
Nybyggnad av handelsbyggnad samt parkering.
Exploatering för ny infrastruktur i Sjöbo
Avser ny infrastruktur delar av VA och gata.
Om- och nybyggnad av väg 13 förbi Assmåsa
Projektet avser en sträcka på 2,5 km. Ökad trafiksäkerhet samt åtgärder pga klimatförändringar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av 12 st lägenheter samt rivning av förvaringsskjul.
Nybyggnad av affärshus i Sjöbo
Avser nybyggnad av handelsbyggnad samt parkering. Oklart med antal parkeringsplatser.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Sjöbo
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Utbyggnad av kommunalt VA
Avser utbyggnad av kommunalt va.
Nybyggnad av seniorbostäder i Sjöbo
Planer finns för nybyggnad av seniorbostäder i Sjöbo.
Nybyggnad av hyreshus i Sjöbo
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus eller LSS-boende. Rivning av gammal byggnad innan detta projekt kan komma igång. Projektid: 1454756
Nybyggnad av gata och VA i Sjöbo
Avser ny infrastruktur delar av VA och gata. Omfattar alla erforderliga arbeten och leveranser för anläggningarnas iordningställande i fullt färdigt och driftdugligt skick.
Ombyggnad till en ny folktandvård i Sjöbo
Folktandvården kommer att hyra ca 800 kvm fördelat på tio nya behandlingsrum, steril, kontor, väntrum och teknikutrymmen. Vi kommer dessutom att öppna upp ca 70 kvm som en öppen innergård dit personalen kan njuta av sina fikapauser och samtidigt få in dagsljus till rummen omkring.
Ombyggnad av förskola i Sjöbo
Ombyggnad inne på förskolan, samt en mindre tillbyggnad på ca 15 kvm.
Nybyggnation av LSS bostäder, Sjöbo
Avser nybyggnation av gruppbostad med 5 lägenheter och en gemensamhets lokal.
Sanering av förorenad mark
Avser marksanering av förorenad mark vid fd Trelleborgsfabriken. Igångsättning avhängigt sökta bidrag.
Nybyggnad av gc-väg längs Lv 740 mellan Hemmestorp-Veberöd
Samarbetsprojekt mellan Sjöbo kommun, Lunds kommun och Trafikverket.
Nybyggnad av kontor , Sjöbo
Planer för nybyggnad av kontorsbyggnad med 4 kontorsrum, samt entrédel.
Ombyggnad av mark och gata, Sjöbo
Avser färdigställa gångbanor och gata i de centrala delarna av Sjöbo tätort. Området är beläget på eller intill Silogatan och Hotellgatan. Entreprenaden avser blad annat byggnation av gångbanor, angöringsyta, gångfartsområde, planteringsytor samt ledningsarbeten för omhändertagande av dagvatten.
Nybyggnad av grupphus i Sjöbo
Avser nybyggnad av 3 enbostadshus samt garage .
Ombyggnad av gruppboende , Sjöbo
Avser ombyggnad av kontor på äldreboende, 5 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av 3 flerbostadshus samt rivning och marklov, Omma 4:20,4:22,4:24.
Tillbyggnad av samlingslokal i Sjöbo
Ansökan - tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av bilverkstad i Sjöbo
Avser tillbyggnad av demonteringshall samt oljeavskiljare.
Ombyggnad av skola i Sjöbo
Avser ändrad användning av del av prästagården till skolverksamhet samt en ändrad användning från lägenhetsmoduler till förskola Sjöbo 6:85.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sjöbo
Fasaändring samt nytt skärmtak med vindskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Anmälan - ventilation samt ändring av brandskyddet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Anmälan - ventilation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Sjöbo
Ansökan - fasadändring (byte av material och kulör på fasad).
Ombyggnad av förskola i Sjöbo
Ändrad användning från butik till förskola.
Ombyggnad av vårdbostad i Sjöbo
Ändrad användning från skola till boende enl. lss.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sjöbo
Ansökan - fasadändring (nya brandvägar via brandtrappor).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sjöbo
Ansökan - fasadändring (byte av fönster till dörr och ommålning av vägg).
Nybyggnad av enbostadshus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av toalett i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av komplementbyggnad (toalett).
Nybyggnad av förråd i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av nätstation n153432 höröd.
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation/nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybygngad av nätstation n153431 pålstorp.
Rivning av förråd i Sjöbo
Ansökan - rivning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Sjöbo
Ansökan - tillbyggnad av tvådelad cykelförrådsbyggnad.
Tillbyggnad av värmeverk i Sjöbo
Ansökan - tillbyggnad med skärmtak samt källarnedgång till värmecentral.
Ombyggnad av kontor i Sjöbo
Ansökan - tillfälligt lov för ändrad användning för del av storkskolan till kontor för hemtjänst.
Ombyggnad av lägenhet i Sjöbo
Ansökan - ändrad användning av lokaler till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Sjöbo
Ansökan - ändrad användning från butik till bostad.
Renovering av tak på kyrka, Blentarps
Planer för renovering av tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: