Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärshus i Sjöbo
Nybyggnad av handelsbyggnad samt parkering.
Exploatering för ny infrastruktur i Sjöbo
Avser ny infrastruktur delar av VA och gata.
Nybyggnad av gata och VA i Sjöbo
Avser ny infrastruktur delar av VA och gata.
Om- eller nybyggnad av väg 13 förbi Assmåsa
Projektet avser en sträcka på 2,5 km. Ökad trafiksäkerhet samt åtgärder pga klimatförändringar.
Utbyggnad av kommunalt VA
Avser utbyggnad av kommunalt va.
Nybyggnation av LSS bostäder, Sjöbo
Avser nybyggnation av gruppbostad med 5 lägenheter och en gemensamhets lokal.
Ombyggnad till folktandvård i SJöbo
Folktandvården kommer att hyra ca 800 kvm fördelat på tio nya behandlingsrum, steril, kontor, väntrum och teknikutrymmen. Vi kommer dessutom att öppna upp ca 70 kvm som en öppen innergård dit personalen kan njuta av sina fikapauser och samtidigt få in dagsljus till rummen omkring.
Sanering av förorenad mark
Avser marksanering av förorenad mark vid fd Trelleborgsfabriken. Igångsättning avhängigt sökta bidrag.
Nybyggnad av affärshus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av handelsbyggnad samt parkering.
Ombyggnad av butik i Sjöbo
Ansökan - ändrad användning, fasadändring, tillbyggnad med entréer och skärmtak samt anläggande av parkering.
Tillbyggnad av restaurang i Sjöbo
Ansökan - tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av industrihus i Sjöbo
Ansökan - fasadändring (insättning dörr med siktglas och insättning fönster) samt ändrad planlösning.
Tillbyggnad av verkstad i Sjöbo
Omfattar tillbyggnad av en plåtverkstad.
Utvändigt underhåll av byggvaruhus i Sjöbo
Avser fasadändring på byggvaruhus.
Utvändigt underhåll av förskola i Sjöbo
Avser fasadändring på förskola.
Ramavtal avseende material för fiberoptiskt bredband, Sjöbo
Anbudet avser leverans av material. Anbudsperioden gäller t.o.m. 2020-12-31 med en möjlig förlängning på 1+1+1 år
Nybyggnad av parkeringsplats i Sjöbo
Ansökan - bygglov för att anlägga parkering samt promenadstig.
Nybyggnad av enbostadshus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av enbostadshus samt carport med förråd.
Nybyggnad av garage i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av garage och förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation Blentarp 17:103,Elsagården 1:1,Bellinga 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av enbostadshus i Sjöbo
Ansökan - rivning av bostadshus med tillhörande komplementbyggnader.
Tillbyggnad av klubbhus i Sjöbo
Ansökan - tillbyggnad av klubbhus med uterum samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av lägenhet i Sjöbo
Ansökan - ändrad användning från affär till lägenhet samt nybyggnad av balkong.
Ombyggnad av restaurang i Sjöbo
Ansökan - ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av lägenhet i Sjöbo
Ansökan - ändrad användning från lokal till bostad.
Rivning av byggnader i Sjöbo
Avser rivning boningshus, ekonomibyggnad, komplementbyggnad samt övriga anläggningar på Sandbäck 4:15.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: