Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Avser nytt bostadsområde i centrala Sjöbo för ca 450 bostäder samt exploateringsarbeten.
Nybyggnad av bostäder i Sjöbo
Avvaktar järnvägsutredning samt detaljplaneändring. Igångsättning tidigast 2017. Fabriksbyggnader är rivna.
Nybyggnad av affärslokaler i Sjöbo
Markområdet ämnat för affärslokaler. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- eller nybyggnad av väg 13 förbi Assmåsa
Projektet avser en sträcka på 2,5 km.
Nybyggnad av hyreshus i Sjöbo
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Rivning av gammal byggnad innan detta projekt kan komma igång. Projektid: 1454756
Nybyggnad av kedjehus i Sjöbo
Nybyggnad av 4st kedjehus.
Nytt exploateringsområde för småindustri i Åsum
Igångsättning tidigaste 2019.
Ev sanering av mark i Sjöbo
Avser eventuell sanering av mark inför kommande bostadsbyggnation på Västergatan 37 i Sjöbo.
Sanering av förorenad mark
Avser marksanering av förorenad mark vid fd Trelleborgsfabriken. Igångsättning avhängigt sökta bidrag.
Anläggande av rid- och körbanor i Lövestad Sjöbo
Avser nybyggnad av rid- och körbanor.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Sjöbo
Avser nybyggnad 4st enbostadshus.
Nybyggnad av gc-väg längs Lv 740 mellan Hemmestorp-Veberöd
Samarbetsprojekt mellan Sjöbo kommun, Lunds kommun och Trafikverket.
Ombyggnad av gator och korsningar i Sjöbo
Avser ombyggnad av gator och gatukorsningar inom området Kärnan i centrala Sjöbo.
Invändig renovering av kyrka i Sjöbo
Projektet omfattar invändig målning av hela kyrkan och invändig ombyggnation av utrymme för ett litet café-pentry samt ett textilskåp.
Nybyggnad av lekplats i Sjöbo
Avser anläggning av en lekplats. Objektet är beläget på Sjöbo Väst i skogen, norr om Rotgatan, i Sjöbo tätort.
Ny GC-väg i Vollsjö
Avser anläggning av en GC-väg på befintliga gator med tillhörande anslutningar till befintliga korsningar och infarter. Objektet är beläget på Parkgatan och Trädgårdsgatan i Vollsjö.
Rivning av bensinkedja i Skåne
Planer finns för att riva och sanera den gamla Shellmacken i Sjöbo.
Utvändig renovering på kyrka i Sjöbo
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 1.050 mkr. Avser renovering av yttertak och fönster.
Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Nybyggnad av andra anläggningar.
Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Nybyggnad av åtta anläggningar Vanstad 9:16,27:43,57:1,19:13,8:5,33:7,25:1,10:22.
Utredare till förstudien Framtidens kollektivtrafik på landet, Sjöbo
Avser direktupphandling för utredare till förstudie Framtidens kollektivtrafik på landsbygden.
Renovering av fasader på kyrka i Sjöbo
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Utvändigt underhåll av kyrka i Sövde
Avser utvändig putslagning och kalkning på Sövde kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: