Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Sjöbo
Avvaktar järnvägsutredning samt detaljplaneändring. Igångsättning tidigast 2017. Fabriksbyggnader är rivna.
Om- eller nybyggnad av väg 13 förbi Assmåsa
Projektet avser en sträcka på 2,5 km.
Utbyggnad av kommunalt VA
Avser utbyggnad av kommunalt va.
Nybyggnad av hyreshus i Sjöbo
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Rivning av gammal byggnad innan detta projekt kan komma igång. Projektid: 1454756
Nybyggnad av kedjehus i Sjöbo
Nybyggnad av 4st kedjehus.
Nytt exploateringsområde för småindustri i Åsum
Igångsättning tidigaste 2019.
Ev sanering av mark i Sjöbo
Avser eventuell sanering av mark inför kommande bostadsbyggnation på Västergatan 37 i Sjöbo.
Sanering av förorenad mark
Avser marksanering av förorenad mark vid fd Trelleborgsfabriken. Igångsättning avhängigt sökta bidrag.
Anläggande av rid- och körbanor i Lövestad Sjöbo
Avser nybyggnad av rid- och körbanor.
Nybyggnad av överföringsledning i Lövestad
Avser nybyggnad av överföringsledning för vatten och avlopp.
Ombyggnad av undercentral i flerbostadshus, Sjöbo kommun
Avser installation av shuntgrupp i befintlig värmecentral och injustering av system.
Invändig renovering av kyrka i Sjöbo
Projektet omfattar invändig målning av hela kyrkan och invändig ombyggnation av utrymme för ett litet café-pentry samt ett textilskåp.
Ramavtal avseende EL-arbeten inom Sjöbohem
Omfattar ramavtal med löpande och planerade el-arbeten inom beställarens förvaltade fastigheter.
Ramavtal avseende VS-arbeten inom Sjöbohem
Omfattar ramavtal med löpande och planerade VS-arbeten inom beställarens förvaltade fastigheter.
Rivning av bensinkedja i Skåne
Planer finns för att riva och sanera den gamla Shellmacken i Sjöbo.
Ombyggnad av personalutrymme och lager, Sjöbo
Avser ombyggnad av befintliga personalutrymmen och lager.
Utvändig renovering på kyrka i Sjöbo
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 1.050 mkr. Avser renovering av yttertak och fönster.
Byte av ventilation i fastighet, Sjöbo
Avser byte av luftbehandlingsaggregat, ny tilluftkanal till kontor samt överluftdon i elva rum i fastigheten Byggaren 7 i Sjöbo.
Utredare till förstudien Framtidens kollektivtrafik på landet, Sjöbo
Avser direktupphandling för utredare till förstudie Framtidens kollektivtrafik på landsbygden.
Renovering av fasader på kyrka i Sjöbo
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Utvändigt underhåll av kyrka i Sövde
Avser utvändig putslagning och kalkning på Sövde kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: