Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärshus i Sjöbo
Nybyggnad av handelsbyggnad samt parkering.
Nybyggnad av bostäder vid Ängsgården, Sjöbo
Detaljplanearbetet pågår. Antal lägenheter, byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnation av LSS bostäder, Sjöbo
Avser nybyggnation av gruppbostad med 4 lägenheter och en gemensamhets lokal.
Sanering av förorenad mark
Avser marksanering av förorenad mark vid fd Trelleborgsfabriken. Igångsättning avhängigt sökta bidrag.
Nybyggnad av gc-väg längs Lv 740 mellan Hemmestorp-Veberöd
Samarbetsprojekt mellan Sjöbo kommun, Lunds kommun och Trafikverket.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Sjöbo
Projektet ligger vilande. Inga beslut är tagna.
Renovering av tak på kyrka, Blentarps
Upptaget ur investeringsbudget. Planer för renovering av tak.
Ombyggnad av personalutrymme och lager, Sjöbo
Avser ombyggnad av befintliga personalutrymmen och lager.
Ev sanering av mark i Sjöbo
Avser eventuell sanering av mark inför kommande bostadsbyggnation på Västergatan 37 i Sjöbo.
Ombyggnad av industrihus i Sjöbo
Ansökan - fasadändring (insättning dörr med siktglas och insättning fönster) samt ändrad planlösning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Ansökan - förhandsbesked för rivning av två enbostadshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Sjöbo
Avser fasadändring på förskola.
Ramavtal avseende material för fiberoptiskt bredband, Sjöbo
Anbudet avser leverans av material. Anbudsperioden gäller t.o.m. 2020-12-31 med en möjlig förlängning på 1+1+1 år
Ombyggnad av bryggeri i Sjöbo
Avser ändrad användning av bryggeri.
Utvändigt underhåll av byggvaruhus i Sjöbo
Avser fasadändring på byggvaruhus.
Utvändigt underhåll av sophus i Sjöbo
Nybyggnad av miljöhus(soprum), utökning av kök, tekniska förändringar.
Tillbyggnad av verkstad i Sjöbo
Omfattar tillbyggnad av en plåtverkstad.
Nybyggnad av solceller på soptippen i Sjöbo
Projektet avser nybyggnad av solceller på soptippen i Sjöbo.
Rivning av byggnader i Sjöbo
Avser rivning boningshus, ekonomibyggnad, komplementbyggnad samt övriga anläggningar på Sandbäck 4:15.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sjöbo
Ansökan - bygglov för att anlägga parkering samt promenadstig.
Nybyggnad av kiosk i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av komplementbyggnad (kiosk).
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation Bellinga 1:1, Ansökan - nybyggnad av nätstation Bellinga 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation Blentarp 17:103,Elsagården 1:1,Bellinga 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation Ågerup 2:83.
Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av enbostadshus i Sjöbo
Ansökan - rivning av bostadshus med tillhörande komplementbyggnader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: