Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Avser nytt bostadsområde i centrala Sjöbo för ca 450 bostäder samt exploateringsarbeten.
Nybyggnad av bostäder vid Ängsgården, Sjöbo
Detaljplanearbetet pågår. Antal lägenheter, byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av seniorbostäder i Sjöbo
Planer finns för nybyggnad av seniorbostäder i Sjöbo.
Nybyggnation av LSS bostäder, Sjöbo
Avser nybyggnation av gruppbostad med 4 lägenheter och en gemensamhets lokal.
Sanering av förorenad mark
Avser marksanering av förorenad mark vid fd Trelleborgsfabriken. Igångsättning avhängigt sökta bidrag.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Sjöbo
Projektet ligger vilande. Inga beslut är tagna.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Sjöbo kommun
Avser ombyggnad av korsningen vid Esplanaden/Ommavägen/Redskapsgatan till cirkulationsplats.
Ombyggnad av personalutrymme och lager, Sjöbo
Avser ombyggnad av befintliga personalutrymmen och lager.
Ev sanering av mark i Sjöbo
Avser eventuell sanering av mark inför kommande bostadsbyggnation på Västergatan 37 i Sjöbo.
Renovering av tak på kyrka, Blentarps
Upptaget ur investeringsbudget. Planer för renovering av tak.
Hållbarhetsbedömning inklusive MKB av översiktsplan för Sjöbo kommun 2040
Avser hållbarhetsbedömning av översiktsplanen samt en MKB som kan läsas separat. Sjöbo kommun.
Ombyggnad av bryggeri i Sjöbo
Ansökan - ändrad användning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Ansökan - förhandsbesked för rivning av två enbostadshus samt nybyggnad av två flerbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av handelsbyggnad samt parkering.
Nybyggnad av solceller på soptippen i Sjöbo
Projektet avser nybyggnad av solceller på soptippen i Sjöbo.
Nybyggnad av kiosk i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av komplementbyggnad (kiosk).
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation Bellinga 1:1, Ansökan - nybyggnad av nätstation Bellinga 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation Ågerup 2:83.
Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av förråd i Sjöbo
Ansökan - rivning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: