Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 5 våningar innehållande 25 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Brantevik Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av bostäder ca 30-35 tomter. Avser Brantevik 36:2 36:4 36:99 och del av Simris 16:153 mfl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ny gång- och cykelväg längs väg 9 mellan Kivik-Ravlunda
Ny bro över Mölleån ingår. Del av Sydostleden.
Nybyggnad av bostäder och handel i Borrby Simrishamn
Omfattar nybyggnad av 4-5 gruppbebyggda hus.
Anläggande av överföringsledning i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Igångsättning tidigast 2019. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Ombyggnad av Storgatan, Simrishamn
Under våren 2019 avser Trafikverket bygga nytt mötesspår genom Gärsnäs station. Det medför att järnvägsområdet utökas runt stationsområdet. Som en följd av detta behöver Storgatan byggas om och de VA-ledningar som hamnar inom nytt järnvägsområde måste flyttas.
Nybyggnad av LSS boende i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av 6 lägenheter i en huskropp med gemensamhetslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ny industrihall. Nybyggnad av transformatorstation, inhägnad av fastighet samt rivning av förråd.
Ombyggnad till byggvaruhus i Simrishamn
Avser ombyggnad av lokal till byggvaruhus. Kostnad uppskattad.
Tillbyggnad av butik i Simrishamn
Avser tillbyggnad av butik med 400 kvm, samt ett lagerutrymme 200 kvm.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Nybyggnad av radhus i Kvarnby
Omfattar 3 huskroppar i 1 plan, 95 m/lgh.
Nybyggnad av affärshus i Simrishamn
Nybyggnad av handel/kontor.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Nybyggnad av gång- och cykelväg samt stödmur. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av 4 st flerbostadshus i 2 våningar med totalt 16 lägenheter.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Kivik
Planer finns för sedimenteringsbassäng samt ledningsarbeten.
Nytt exploateringsområde i Simrishamn
Projektet avser exploateringsarbete för fribyggartomter.
Tätortsåtgärder längs väg 9 genom Kivik
Ny busshållplats längs väg 9 samt ett vänstersvängfält in mot Killebacken och hamnen.
Nybyggnad av våtmark i Simrishamn
Anläggning av 3 st nya våtmarker i sammanhängande område.
Ombyggnad av gata i Skillinge
Igångsättning tidigast 2019. Avser del av genomförandeprocessen gällande Hamnplan.
Ny trafiklösning vid nya handelsområdet i Simrishamn
Avser anläggande av gång- och cykelväg samt avverkning av träd, slätning, anläggande av en ledningsgrav, förläggning av rör och elledning, belysningsarbete, skyltning, rivning av asfalt och betongplattor, förläggning av dagvattentrumma, plantering av träd, sådd av gräs och ängsyta. Utöver detta förväntas entreprenören att samordna arbetet med i området kända ledningsägare samt Trafikverket.
Ny infart Bränkevägen i Ronneby
Avser ny infart vid Bräknevägen/Stenåsavägen i Borrby
Nybyggnad av pumpstation i Borrby,Simrishamn
Avser ny pumpstation vid det gamla reningsverket i Borrby.
Ombyggnad av hotell i Simrishamn
Ombyggnad av hotell.
Ombyggnad av personallokal i Simrishamn
Ombyggnad och ändrad användning från lagerlokal till personalutrymme.
Nybyggnad av jordbruk i Simrishamn
Nybyggnad av spannmålsanläggning.
Rivning av hotell i Simrishamn
Rivning av hotellbyggnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Simrishamn
Ändrad användning från kontor till undervisningslokaler.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Simrishamn
Fasadändring på verksamhetsbyggnad, flytt av entré samt ny entrétrappa.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Nybyggnad av industrilokal samt installation av eldstad och rökkanal.
Nybyggnad av lager i Simrishamn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation på Vemmerlöv 16:11, 17:5,17:8, Vemmerlövstorp 23:1, Karlaby 8:1 och Vemmerlöv 93:1.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av lager i Simrishamn
Nybyggnad av batterilager för LES-projektet.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Nybyggnad av fritidshus och sidobyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Simrishamn
Nybyggnad av garage/förråd.
Ombyggnad av kontor i Simrishamn
Avser ändrad och utökning av kontor och personalutrymme.
Utvändigt underhåll av förråd i Simrishamn
Fasadändring av tekniska förvaltningens förråd.
Nybyggnad av förråd i Simrishamn
Anmälan för nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av fritidshus i Simrishamn
Ändrad användning från komplementbyggnad till fritidshus.
Tillbyggnad av panncentral i Simrishamn
Tillbyggnad av panncentral.
Tillbyggnad av skärmtak i Simrishamn
Tillbyggnad av skärmtak samt inbyggnad av trappa.
Tillbyggnad av förråd i Simrishamn
Tillbyggnad med förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Tillbyggnad och ombyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av toalett i Simrishamn
Rivning samr nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av barack i Simrishamn
Tidsbegränsat bygglov för byggbod.
Tillbyggnad av byggvaruhus i Simrishamn
Tillbyggnad av byggvaruhandel.
Nybyggnad av mast i Simrishamn
Nybyggnad av torn och tre teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Simrishamn
Ändrad användning från kontor till tandläkarpraktik.
Nybyggnad av kontor i Simrishamn
Avser uppförande av kontor och komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Simrishamn
Tillbyggnad av förskola. Avser att utöka en avdelning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: