Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av seniorbostäder i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av ca 50 st seniorbostäder för 55+ med vinterträdgård i Simrishamn.
Nybyggnad av bostäder (generationsboende) i Skillinge, Simrishamn
Planer finns för generationsboende med lika delar bostäder för äldre och villabebyggelse. På området planeras för ca 35 hus.
Nybyggnad av helikopterbas i södra Sverige
Avser ny helikopterbas i södra Sverige. Avsikten är att upphandla en leverantör som tillhandahåller lokaler, hangar och flygplatstjänster m.m. Lokalerna ska vara uppförda enligt Sjöfartsverkets anvisningar. Placering av SAR-bas SYD begränsas till ett område från Karlskrona i nordost till Simrishamn i sydväst och högst 15 km från kusten för att tillsammans med intilliggande baserna Visby och Säve, kunna ge en godtagbar yttäckning i Sydsverige.
Nybyggnad av hällristningscentrum i Simrishamn
Avvaktar beslut. Planer finns för nybyggnad av hällristningscentrum.
Sanering av mark i Simrishamn
Avser sanering av mark vid en fd läderfabrik.
Nybyggnad av lantgård i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av hästgård med bostadsdel, stallbyggnad samt garage. Avser ca 17 000 kvm tomtyta.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av kontor samt lager i Simrishamn.
Nybyggnad av kontor samt lager i Simrishamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar med 15 lägenheter.
Exploateringsarbeten för nytt kvartersområde i Simrisham
Planer finns för nytt kvartersområde vid Skansken för att utveckla obebyggda delar av Skansen till blandstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Planer finns för ändrad användning av butikslokaler till mellan 8- 10 lägenheter på bottenplan.
Nybyggnad av parhus i Simrishamn
Avser nybyggnad av radhus med totalt 5 lägenheter i 1,5 plan. BTA ca 400 kvm.
Nybyggnad av överföringsledning i Simrishamn, et 3
Avser ny överföringsledning. I projektet ingår även ny avloppsledning. Objektet är beläget i norra delarna av Simrishamns kommun i området kring Ravlunda samt utmed väg 9 söderut mot Kivik.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Nybyggnad av fördelningsstation i Simrishamn
Avser nybyggnad av 20/10 kV fördelningsstation inklusive byggnad. Samt transformatorbyggnad för 2 enheter och anslutning till två nya 10 MVA, 22/11 kV transformator i Vitaby, Simrishamns kommun
Nybyggnad av radhus i Kvarnby
Omfattar 3 huskroppar i 1 plan, 95 m/lgh.
Ombyggnad av va-ledning vid avloppsreningsverk i Simrishamn
Avser ledningsförnyelse för en av huvudledningar in till Stengårdens ARV. Åtgärderna gäller från Svea pumpstations släpp i Branteviksvägen till Horsahallens PST, en sträcka på ca. 1 100 m. Objektets läge: Branteviksvägen och utmed Gamla vägen längs stranden, Simrishamns kommun.
Tillbyggnad av campingplats samt drivmedelsstation i Simrishamn
Avser konsulttjänst för en riskutredning avseende möjligheten för tillbyggnad av camping, ställplatser samt drivmedelsstation.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser bostadsbebyggelse samt förbättring av trafikföring och parkeringsmöjligheter.
Exploateringsarbete för seniorboende i Kivik
Detaljplan omarbetas. Problem med vatten och avlopp. Igångsättning tidigast 2021.
Ombyggnad av gata i Skillinge
Avser planer på en ny infart till Skillinge.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Byggstart tidigast 2021.
Ombyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av brandstation i Simrishamn
Ombyggnad omklädningsrum samt duschutrymmen i befintliga utrymmen. Portar byggs igen och kompletteras med fönster, samt ändringar i värme- och ventilationssystem.
Ny sitt-och lekplats i centrala Simrishamn
Ny sitt‐ och lekplats, vid Kyrkoplan/St Nikolaus i centrala Simrishamn.
Konvertering till bergvärme vid Naturum Stenshuvud, Simrishamn
Avser installation och konvertering till bergvärme vid Naturum Stenshuvud. Objektets läge: Stenshuvud Nationalpark, Simrishamn Koordinater: M749+FF Simrishamn N
Nybyggnad av lager i Simrishamn
Bygglov nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Simrishamn
Bygglov ombyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av vårdcentral i Simrishamn
Förhandsbesked för ändrad användning från gruppbostad till vårdcentral.
Utvändigt underhåll av räddningscentral i Simrishamn
Fasadändring av räddningsstation.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Simrishamn
Bygglov - ändring från bank till tandvårdsklinik.
Nybyggnad av mur i Simrishamn
uppförande av mur.
Ombyggnad av fritidshus i Simrishamn
Ändrad användning från vinhus till fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Bygglov nybyggnad av elkiosk .
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och förråd, plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Simrishamn
Bygglov nybyggnad av förråd samt carport.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Simrishamn
Bygglov nybyggnad av padelbana.
Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Nybyggnad av fritidshus på Backen 1:7 och 1:8.
Nybyggnad av garage i Simrishamn
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Strandskydd nybyggnad nätstation .
Säkerhetsgrind, Simrishamns kommun
Avser uppförande av 2 nya säkerhetsgrindar, vikgrind och skjutgrind med automatiskt öppnings-/stängningssystem till hamnverksamheten i Simrishamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: