Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av två flerbostadshus i 3 våningar med totalt 24 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Brantevik Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av bostäder ca 30-35 tomter. Avser Brantevik 36:2 36:4 36:99 och del av Simris 16:153 mfl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 5 våningar innehållande 25 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av 15 st marklägenheter i 3 huskroppar med fyra lägenheter i varje del.
Nybyggnad av kallbadhus i Simrishamn
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av 4 st flerbostadshus i 2 våningar med totalt 16 lägenheter. Även nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av bostäder och handel i Borrby Simrishamn
Omfattar nybyggnad av 4-5 gruppbebyggda hus.
Anläggande av överföringsledning i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Igångsättning tidigast 2019. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Nybyggnad av LSS boende i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av 6 lägenheter i en huskropp med gemensamhetslokal.
Ombyggnad av Storgatan, Simrishamn
Trafikverket avser att bygga nytt mötesspår genom Gärsnäs station. Det medför att järnvägsområdet utökas runt stationsområdet. Som en följd av detta behöver Storgatan byggas om och de VA-ledningar som hamnar inom nytt järnvägsområde måste flyttas.
Ombyggnad till kulturcentrum vid Östra Nöbbelöv kyrka
Projektet avser invändig renovering/säkerställning av kyrkan.
Tillbyggnad av kontor i Simrishamn
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad med ett våningsplan.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ny industrihall. Nybyggnad av transformatorstation, inhägnad av fastighet samt rivning av förråd.
Tillbyggnad av butik i Simrishamn
Avser tillbyggnad av butik med 400 kvm, samt ett lagerutrymme 200 kvm.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Ombyggnad av park i Simrishamn, etapp 1
Avser ombyggnad av Joneparken, där det även ska bli tillbyggnad av utegym.
Nybyggnad av radhus i Kvarnby
Omfattar 3 huskroppar i 1 plan, 95 m/lgh.
Nybyggnad av affärshus i Simrishamn
Nybyggnad av handel/kontor.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Kivik
Planer finns för sedimenteringsbassäng samt ledningsarbeten.
Nytt exploateringsområde för bostadsbebyggelse i Simrishamn
Projektet avser exploateringsarbete för 8 st fribyggartomter.
Ombyggnad av broar i Skåne län
Omfattar 2 st broar över Tommarpsån, bro 11-528-1 och bro 11-529-1. Utbyte av tätskikt, kantbalksbyte och byte av räcken.
Ombyggnad av gata i Skillinge
Igångsättning tidigast 2019. Avser del av genomförandeprocessen gällande Hamnplan.
Nybyggnad av pumpstation i Borrby,Simrishamn
Avser ny pumpstation vid det gamla reningsverket i Borrby.
Ny sitt-och lekplats i centrala Simrishamn
Ny sitt‐ och lekplats, avseende St Nikolaus 1 & 2 i centrala Simrishamn.
Ombyggnad av personallokal i Simrishamn
Ombyggnad och ändrad användning från lagerlokal till personalutrymme.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Simrishamn
Fasadändring på verksamhetsbyggnad, flytt av entré samt ny entrétrappa.
Rivning av hotell i Simrishamn
Rivning av hotellbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Simrishamn
Rivning samr nybyggnad av toalettbyggnad.
Tillbyggnad av panncentral i Simrishamn
Tillbyggnad av panncentral.
Tillbyggnad av skärmtak i Simrishamn
Tillbyggnad av skärmtak samt inbyggnad av trappa.
Rivning av enbostadshus i Simrishamn
Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Ändrad användning från handel till bostad.
Ombyggnad av bilvårdsanläggning i Simrishamn
Ändrad användning från industri till bilvårdsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Ändrad användning från lokal till flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Simrishamn
Nybyggnad av batterilager för LES-projektet.
Nybyggnad av bensinstation i Simrishamn
Nybyggnad av bensinstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med eldstad.
Nybyggnad av garage i Simrishamn
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation på Vemmerlöv 16:11, 17:5,17:8, Vemmerlövstorp 23:1, Karlaby 8:1 och Vemmerlöv 93:1.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation på Östra Herrestad 3:13, Östra Herrestad 40:12, Östra Herrestad 20:1 och Östra Herrestad 63:1.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation på Östra Herrestad 5:7 och Östra Herrestad 32:4.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Simrishamn
Nybyggnad av återvinningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: