Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Boklok-bostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av rad- och parhus med 17 st lägenheter i 3 huskroppar med fyra lägenheter i varje del. Samt 15 st förråd och 1 dubbelförråd.
Nybyggnad av helikopterbas i södra Sverige
Avser ny helikopterbas i södra Sverige. Avsikten är att upphandla en leverantör som tillhandahåller lokaler, hangar och flygplatstjänster m.m. Lokalerna ska vara uppförda enligt Sjöfartsverkets anvisningar. Placering av SAR-bas SYD begränsas till ett område från Karlskrona i nordost till Simrishamn i sydväst och högst 15 km från kusten för att tillsammans med intilliggande baserna Visby och Säve, kunna ge en godtagbar yttäckning i Sydsverige.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av två flerbostadshus i 3 våningar med totalt 26 lägenheter. Hustyp SABO Kombo Flex.
Nybyggnad av lantgård i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av hästgård med bostadsdel, stallbyggnad samt garage. Avser ca 17 000 kvm tomtyta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar med 15 lägenheter.
Upphandling av 2 st nya krafttransformatorer, Simrishamn
Two power transformers, 22/11 kV, 10 MVA, are to be delivered to substation Vitaby located in the south of Sweden.
Nybyggnad av parhus i Simrishamn
Avser nybyggnad av radhus med totalt 5 lägenheter i 1,5 plan. BTA ca 400 kvm.
Nybyggnad av överföringsledning i Simrishamn, et 3
Avser ny överföringsledning. I projektet ingår även ny avloppsledning. Objektet är beläget i norra delarna av Simrishamns kommun i området kring Ravlunda samt utmed väg 9 söderut mot Kivik.
Nya busshållplatser i Östra Skåne
28 nya busshållplatser.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Simrishamn
Avser om- och tillbyggnad för läkemedelsrening med efterfiltrering av avloppsvatten vid St. Olofs avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ny industrihall. Nybyggnad av transformatorstation, inhägnad av fastighet samt rivning av förråd.
Konsultuppdrag gällande vägvalstudie för Simrishamns hamn
Avser vägvalstudie för Simrishamns hamn.
Konvertering till bergvärme vid Naturum Stenshuvud, Simrishamn
Avser installation och konvertering till bergvärme vid Naturum Stenshuvud. Objektets läge: Stenshuvud Nationalpark, Simrishamn Koordinater: M749+FF Simrishamn N
Ombyggnad av va-ledning vid avloppsreningsverk i Simrishamn
Avser ledningsförnyelse för en av huvudledningar in till Stengårdens ARV. Åtgärderna gäller från Svea pumpstations släpp i Branteviksvägen till Horsahallens PST, en sträcka på ca. 1 100 m. Objektets läge: Branteviksvägen och utmed Gamla vägen längs stranden, Simrishamns kommun.
Ny sitt-och lekplats i centrala Simrishamn
Ny sitt‐ och lekplats, vid Kyrkoplan/St Nikolaus i centrala Simrishamn.
Ombyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Simrishamn
Förhandsbesked för ändrad användning från gruppbostad till vårdcentral.
Ombyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Ändrad användning av butikslokaler till bostäder.
Ombyggnad av idrottsplats i Simrishamn
Ändrad användning av idrottsplats.
Tillbyggnad av panncentral i Simrishamn
Tillbyggnad av panncentral.
Tillbyggnad av kontor i Simrishamn
Tillbyggnad med kontor och skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Simrishamn
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av automatstation i Simrishamn
Nybyggnad av automatbensinstation.
Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstastion på Rörum 1:10, Rörum 5:15, Rörum 33:10, Rörum 89:1 och Rörum 3:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstation på Hoby 93:1, Hoby 10:16 och Borrby 45:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstation på Östaröd 11:1, Östaröd 4:23 & Bökåkra 1:11.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Invändig renovering kyrka i Simrishamn
Avser renovering av golv, väggar och tak.
Konsultuppdrag för fornvård och arkeologi i Simrishamns kommun
Avser konsultuppdrag för en konsult som ska fungera som operativ arbetsledare för extratjänster 1-2 dagar i veckan under perioden maj-september, samt tillsammans med Österlens museum utveckla fornvården på Österlen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: