Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Kivik
Avser utbyggnad av Kiviks avloppsreningsverk med ny fristående byggnad utöver befintligt maskinhus, ombyggnad av befintlig sedimentering till anoxbassäng samt eftersedimentering genom membranteknik och filtrering genom aktivt kol som även möjliggör rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar.
Nybyggnad av affärshus i Simrishamn
Nybyggnad av handel/kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 5 våningar innehållande 20 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av två flerbostadshus i 3 våningar med totalt 24 lägenheter. SABO Kombo Flex.
Ombyggnad till bilhall och verkstad i Simrishamn
Avser ombyggnad av fastighet till en bilhall samt verkstad i Simrishamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av 19 st kopperativa hyresrätter i 2 st flerfamiljshus.
Energitjänsteprojekt inom Skurups kommun
Projektet avser genomförande av ett energitjänsteprojekt inom Skurups kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar med 15 lägenheter.
Ombyggnad av Storgatan, Simrishamn
Trafikverket avser att bygga nytt mötesspår genom Gärsnäs station. Det medför att järnvägsområdet utökas runt stationsområdet. Som en följd av detta behöver Storgatan byggas om och de VA-ledningar som hamnar inom nytt järnvägsområde måste flyttas.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ny industrihall. Nybyggnad av transformatorstation, inhägnad av fastighet samt rivning av förråd.
Ombyggnad av park i Simrishamn
Avser röjning, mark‐ och anläggningsarbeten, beläggningsarbeten, elarbeten, plantering, VA‐arbeten samt snickeriarbeten. I parken finns en damm som ska göras om och få en sandstrand och en brygga. En lekplats ska anläggas med bland annat gummiasfalt som fallskyddsunderlag. Även ett utegym, en boulebana samt en grillplats kommer att finnas i parken, tillsammans med ny belysning, nya planteringar och träd. Längs med parken kommer en ny asfaltbelagd GC‐väg att anläggas.
Ombyggnad av broar i Skåne län
Omfattar 2 st broar över Tommarpsån, bro 11-528-1 och bro 11-529-1. Utbyte av tätskikt, kantbalksbyte och byte av räcken.
Tillbyggnad av skola i Simrishamn
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Simrishamn
Tillbyggnad och ombyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Ändrad användning från lada till del av bostad, uterum eldstad samt växthus.
Tillbyggnad av lager i Simrishamn
Tillbyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av enbostadshus, eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Simrishamn
Nybyggnad av ett torn och två teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Simrishamn
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Simrishamn
Ombyggnad av restaurang.
Ombyggnad av saluhall i Simrishamn
Ombyggnad från bageri till saluhall.
Utvändigt underhåll av kontor i Simrishamn
Fasadändring med utvändig brandtrappa.
Nytt exploateringsområde för bostadsbebyggelse i Simrishamn
Projektet avser exploateringsarbete för 8 st fribyggartomter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: