Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och förskola i Simrishamn
Avser ett 60-tal nya bostäder i form av radhus och flerbostadshus på fotbollsplanen i Simrislund. Även nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder (generationsboende) i Skillinge, Simrishamn
Planer finns för generationsboende med lika delar bostäder för äldre och villabebyggelse. På området planeras för ca 35 hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 5 våningar innehållande 20 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av 14 st marklägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av 17 st marklägenheter i 3 huskroppar med fyra lägenheter i varje del.
Energitjänsteprojekt inom Skurups kommun
Projektet avser genomförande av ett energitjänsteprojekt inom Skurups kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av 4 st flerbostadshus i 2 våningar med totalt 16 lägenheter. Även nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av Storgatan, Simrishamn
Trafikverket avser att bygga nytt mötesspår genom Gärsnäs station. Det medför att järnvägsområdet utökas runt stationsområdet. Som en följd av detta behöver Storgatan byggas om och de VA-ledningar som hamnar inom nytt järnvägsområde måste flyttas.
Nybyggnad av överföringsledning i Simrishamn
Avser ny överföringsledning. I projektet ingår även ny avloppsledning.
Ombyggnad av park i Simrishamn
Avser röjning, mark‐ och anläggningsarbeten, beläggningsarbeten, elarbeten, plantering, VA‐arbeten samt snickeriarbeten. I parken finns en damm som ska göras om och få en sandstrand och en brygga. En lekplats ska anläggas med bland annat gummiasfalt som fallskyddsunderlag. Även ett utegym, en boulebana samt en grillplats kommer att finnas i parken, tillsammans med ny belysning, nya planteringar och träd. Längs med parken kommer en ny asfaltbelagd GC‐väg att anläggas.
Nybyggnad av radhus i Kvarnby
Omfattar 3 huskroppar i 1 plan, 95 m/lgh.
Nybyggnad av affärshus i Simrishamn
Nybyggnad av handel/kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Ombyggnad av HVB-hem till flerbostadshus.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Kivik
Projektet avser sedimenteringsbassäng samt ledningsarbeten.
Ombyggnad av broar i Skåne län
Omfattar 2 st broar över Tommarpsån, bro 11-528-1 och bro 11-529-1. Utbyte av tätskikt, kantbalksbyte och byte av räcken.
Nybyggnad av pumpstation i Borrby,Simrishamn
Avser ny pumpstation vid det gamla reningsverket i Borrby.
Ny sitt-och lekplats i centrala Simrishamn
Ny sitt‐ och lekplats, avseende Kyrkoplan/St Nikolaus i centrala Simrishamn.
Ombyggnad av hotell i Simrishamn
Ändrad användning från gård till hotell, påbyggnad med takkupor samt eldstad.
Ombyggnad av kontor i Simrishamn
Ändrad användning från verkstad till kontorsutrymme.
Rivning av enbostadshus i Simrishamn
Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Ändrad användning från handel till bostad.
Ombyggnad av bilvårdsanläggning i Simrishamn
Ändrad användning från industri till bilvårdsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Ändrad användning från lokal till flerbostadshus.
Nybyggnad av bensinstation i Simrishamn
Nybyggnad av bensinstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med eldstad.
Utvändigt underhåll av transformatorstation i Simrishamn
Fasadändring av transformatorstation på Simrishamn 3:41 och Simris 206:1.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Simrishamn
Fasadändring takkupa med balkong.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation på Stiby 2:4, 18:21, 21:20, 10:1, och 9:1.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation på Östra Herrestad 3:13, Östra Herrestad 40:12, Östra Herrestad 20:1 och Östra Herrestad 63:1.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation på Östra Herrestad 36:1, 28:3, Vallby 38:39, 105:3, 17:3, 3:7 och 25:7.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation på Östra Herrestad 5:7 och Östra Herrestad 32:4.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Simrishamn
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nytt exploateringsområde för bostadsbebyggelse i Simrishamn
Projektet avser exploateringsarbete för 8 st fribyggartomter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: