Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av seniorbostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av seniorbostäder för 55+ med vinterträdgård. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser ca 50 bostäder. Bostadsform är ej fastställd.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av 60 villor, 75-145 kvm.
Nybyggnad av bostäder (generationsboende) i Skillinge, Simrishamn
Planer finns för generationsboende med lika delar bostäder för äldre och villabebyggelse. På området planeras för ca 35 hus.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Kivik
Avser utbyggnad av Kiviks avloppsreningsverk med ny fristående byggnad utöver befintligt maskinhus, ombyggnad av befintlig sedimentering till anoxbassäng samt eftersedimentering genom membranteknik och filtrering genom aktivt kol som även möjliggör rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar.
Nybyggnad av affärshus i Simrishamn
Nybyggnad av handel/kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 6 våningar innehållande 20 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Brantevik Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av bostäder ca 30-35 tomter. Avser Brantevik 36:2 36:4 36:99 och del av Simris 16:153 mfl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av 19 st kopperativa hyresrätter i 2 st flerfamiljshus.
Nybyggnad av Boklok-bostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av rad- och parhus med 17 st lägenheter i 3 huskroppar med fyra lägenheter i varje del. Samt 15 st förråd och 1 dubbelförråd.
Nybyggnad av lantgård i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av hästgård med bostadsdel, stallbyggnad samt garage. Avser ca 17 000 kvm tomtyta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar med 15 lägenheter.
Ombyggnad till kulturcentrum vid Östra Nöbbelöv kyrka
Projektet avser invändig renovering/säkerställning av kyrkan.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ny industrihall. Nybyggnad av transformatorstation, inhägnad av fastighet samt rivning av förråd.
Nya busshållplatser i Östra Skåne
28 nya busshållplatser.
Tätortsåtgärder längs väg 9 genom Kivik
Ny busshållplats längs väg 9 samt ett vänstersvängfält in mot Killebacken och hamnen.
Ombyggnad av park i Simrishamn
Avser röjning, mark‐ och anläggningsarbeten, beläggningsarbeten, elarbeten, plantering, VA‐arbeten samt snickeriarbeten. I parken finns en damm som ska göras om och få en sandstrand och en brygga. En lekplats ska anläggas med bland annat gummiasfalt som fallskyddsunderlag. Även ett utegym, en boulebana samt en grillplats kommer att finnas i parken, tillsammans med ny belysning, nya planteringar och träd. Längs med parken kommer en ny asfaltbelagd GC‐väg att anläggas.
Nybyggnad av radhus i Kvarnby
Omfattar 3 huskroppar i 1 plan, 95 m/lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser ombyggnad av befintlig lokal till 3 st lägenheter kommer att totalt bli 11 lägenheter i fastigheten.
Exploateringsarbete för seniorboende i Kivik
Detaljplan omarbetas. Problem med vatten och avlopp. Igångsättning tidigast 2020.
Ombyggnad av aktivitetsområde i Simrishamn
Avser ombyggnad av ativitetsområde, Bergstrandsväg i Simrishamn. Arbetet omfattar anläggning av: ‐ cykelparkering och sopsorteringsstation ‐ träd‐, busk och perennplanteringar ‐ multiarena ‐ parkourområde ‐ hängyta" med bänkar och bord ‐ gångväg ‐ boulebanor ‐ grillplats med bord och bänkar - placera ut ny belysning Yta ca: 5000m2
Tillbyggnad av skola i Simrishamn
Tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av parhus i Simrishamn
Förhandsbesked för nybyggnad av ett tvåbostadshus och ett radhus.
Nybyggnad av produktionslokal i Simrishamn
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Simrishamn
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation på Hoby 32:12, Hammenhög 94:1, 40:1, 11:5, Östra Herrestad 28:19, Hannas 22:39, Hannas 54:1, Hannas 22:36 och Hammenhög 111:3.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation på Vallby 19:4, Vallby 90:1, Hammenhög 34:16, Vallby 9:6, Vallby 12:4, Vallby 14:5 och Vallby 9:21.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Simrishamn
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av elverk i Simrishamn
Nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av affärshus i Simrishamn
Om- och tillbyggnad av affär.
Uppförande av godsmagasin i Simrishamn
Bygglov för uppförande av godsmagasin.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av enbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av enbostadshus/parhus.
Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt plank.
Nybyggnad av garage i Simrishamn
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av kiosk i Simrishamn
Förhandsbesked: Nybyggnad av kiosk och minigolfbana.
Tillbyggnad av altan i Simrishamn
Tillbyggnad av uterum och uppförande av plank.
Nybyggnad av plank i Simrishamn
Uppförande av plank på Stiby 1:32 och Stiby 1:108.
Utvändigt underhåll av lager i Simrishamn
Utvändigt underhåll av lagerhall, fasadändring, skylt, samt staket runt fastighet.
Ombyggnad av lägenhet i Simrishamn
Ändrad användning från lokal till lägenhet.
Rivning av förråd i Simrishamn
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av nätstation i Simrishamn
Rivning av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Simrishamn
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Invändig renovering kyrka i Simrishamn
Avser renovering av golv, väggar och tak.
Nybyggnad av tornspira på Borrby kyrka i Simrishamn
Avser förstudie och -projektering av tornspira.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: