Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser ca 50 bostäder. Bostadsform är ej fastställd.
Nybyggnad av bilhall och verkstad i Simrishamn
Avser nybyggnad av en bilhall samt verkstad i Simrishamn.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av 15 st marklägenheter i 3 huskroppar med fyra lägenheter i varje del.
Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Avser nybyggnad av industrihus på ca 688 kvm.
Ny gång- och cykelväg längs väg 9 mellan Kivik-Ravlunda
Ny bro över Mölleån ingår. Del av Sydostleden.
Nybyggnad av bostäder i Kivik Simrishamn
Byggstart ej fastställd. Vattenfråga skall lösas. Planer finns för nybyggnad av 8 lägenheter, 2-vånings hus.
Nybyggnad av LSS boende i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av 6 lägenheter i en huskropp med gemensamhetslokal.
Ombyggnad av Storgatan, Simrishamn
Under våren 2019 avser Trafikverket bygga nytt mötesspår genom Gärsnäs station. Det medför att järnvägsområdet utökas runt stationsområdet. Som en följd av detta behöver Storgatan byggas om och de VA-ledningar som hamnar inom nytt järnvägsområde måste flyttas.
Nybyggnad av småhus i Vitemölla
Planer finns för nybyggnad av småhus i 1- 1 1/2 plan.
Sanering av va-ledningar i Simrishamn
Avser VA-sanering av bef dag-, spill- och vattenledningar med tillhörande ventiler och brunnar på gator i centrala Simrishamn.
Tillbyggnad av kontor i Simrishamn
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad med ett våningsplan.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Nybyggnad av transformatorstation, inhängnad av fastighet samt rivning av förråd.
Nybyggnad av transformator 22/11 kV i Brösarp
Avser leverans, transport och montering av distributionstransformator 22/11 kV, 6,3 MVA till driftfärdigt skick. Uppställning sker på ny transformatorgrop utanför Brösarps transformatorstation.
Tillbyggnad av butik i Simrishamn
Avser tillbyggnad av butik med 400 kvm, samt ett lagerutrymme 200 kvm.
Ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk, Simrishamn
Avser ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk. I projektet ingår processmontage av ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk samt att flytta, lyfta och montera fast den utrustning som anläggningens process baseras på. (Planerade sidoentreprenader är även BYGG- EL-, STYR-, VENT- och VS-entreprenad).
Ombyggnad av ställverk i Simrishamn
Avser byte av 50 kV primärapparater i 50/10 kV mottagningsstation i Simrishamn. Det ingår även att installera automatisk tömning i transformatorgroparna.
Nybyggnad av våtmark i Simrishamn
Anläggning av 3 st nya våtmarker i sammanhängande område.
Tillbyggnad av kontor i Simrishamn
Avser tillbyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Simrishamn
Planer finns för ändringar och utökning av kontor och personalutrymme.
Ombyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Ombyggnad av HVB-hem till flerbostadshus.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Nybyggnad av gång- och cykelväg samt stödmur.
Nybyggnad av brygga i Simrishamn
Avser nybyggnad av 2 st bryggor.
Rivning av toalett i Simrishamn
Anmälan om rivning av toalettbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av avloppspumpstation i Simrishamn
Bygglov rivning och nybyggnad av avloppsstation.
Ombyggnad av lägenheter i Simrishamn
Bygglov ändrad användning från garage till 2 st lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Simrishamn
Bygglov ändrad användning från personalutrymme till övernattningslägenhet.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Simrishamn
Rivningslov rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av regionnät i Simrishamn
Strandskydd ombyggnad av elnät.
Tillbyggnad av enbostadshus i Simrishamn
tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Simrishamn
Ombyggnad och ändrad användning till kontor.
Nybyggnad av lager i Simrishamn
Nybyggnad av lagerbyggnad (magasin).
Båtbottentvätt till småbåtshamnen, Simrishamns kommun
Avser en båtbottentvätt inklusive uppsamlingsbassäng, som ska installeras i småbåtshamnen i Simrishamn.
Ombyggnad av affärshus i Simrishamn
Ändrad användning av affär.
Rivning av silo i Simrishamn
Rivning av två silobyggnader.
Ombyggnad av korsning i Gröstorp Simrishamn
Avser ombyggnad av korsning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: