Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av 60 villor, 75-145 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Brantevik Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av bostäder ca 30-35 tomter. Avser Brantevik 36:2 36:4 36:99 och del av Simris 16:153 mfl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 6 våningar innehållande 20 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av två flerbostadshus i 3 våningar med totalt 24 lägenheter. Hustyp SABO Kombo Flex.
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Planer finns för ny- och tillbyggnad av flerbostadshus på befintlig tomt. Fastigheten Vipan 2 är 4428 m2 stor. Fastigheten ligger mellan Storgatan, Fredsdalsgatan och Linnégatan i Simrishamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av 19 st kopperativa hyresrätter i 2 st flerfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar med 15 lägenheter.
Tätortsåtgärder längs väg 9 genom Kivik
Ny busshållplats längs väg 9 samt ett vänstersvängfält in mot Killebacken och hamnen.
Nybyggnad av LSS boende i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av 6 lägenheter i en huskropp med gemensamhetslokal.
Nybyggnad av parhus i Simrishamn
Avser nybyggnad av ett parhus och ett radhus med totalt 5 lägenheter i 1,5 plan. BTA ca 400 kvm.
Nya busshållplatser i Östra Skåne
28 nya busshållplatser.
Nybyggnad av radhus i Kvarnby
Omfattar 3 huskroppar i 1 plan, 95 m/lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser ombyggnad av befintlig lokal till 3 st lägenheter kommer att totalt bli 11 lägenheter i fastigheten.
Exploateringsarbete för seniorboende i Kivik
Detaljplan omarbetas. Problem med vatten och avlopp. Igångsättning tidigast 2021.
Ombyggnad av gata i Skillinge
Avser planer på en ny infart till Skillinge.
Ombyggnad av aktivitetsområde i Simrishamn
Avser ombyggnad av ativitetsområde, Bergstrandsväg i Simrishamn. Arbetet omfattar anläggning av: ‐ cykelparkering och sopsorteringsstation ‐ träd‐, busk och perennplanteringar ‐ multiarena ‐ parkourområde ‐ hängyta" med bänkar och bord ‐ gångväg ‐ boulebanor ‐ grillplats med bord och bänkar - placera ut ny belysning Yta ca: 5000m2
Bidragsadresser Simrishamn, Hammenhög etapp 1
Projektet avser utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar för enstaka adresser inom Hammenhög i Simrishamn kommun.
Bidragsadresser Simrishamn, Hammenhög etapp 2
Projektet avser utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar inom Hammenhög i Simrishamn kommun.
Nybyggnad av produktionslokal i Simrishamn
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Simrishamn
Tillbyggnad av hotell.
Utvändigt underhåll av lager i Simrishamn
Utvändigt underhåll av lagerhall, fasadändring, skylt, samt staket runt fastighet.
Ombyggnad av lägenhet i Simrishamn
Ändrad användning från lokal till lägenhet.
Rivning av förråd i Simrishamn
Rivning av förråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Tillbyggnad av enbostadshus på Folkskolan 3 och Folkskolan 4.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av enbostadshus/parhus.
Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Nybyggnad av fritidshus samt carport/förråd.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation Hammenhög 33:4, 9:7 och 4:17.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Simrishamn
Nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av affärshus i Simrishamn
Om- och tillbyggnad av affär.
Ombyggnad av ridhus i Simrishamn
Ombyggnad av ridhus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Simrishamn
Avser fasadändring på affär.
Uppförande av godsmagasin i Simrishamn
Bygglov för uppförande av godsmagasin.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Simrishamn
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Simrishamn
Fasadändring industribyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Invändig renovering kyrka i Simrishamn
Avser renovering av golv, väggar och tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: