Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av 60 villor, 75-145 kvm.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Kivik
Avser utbyggnad av Kiviks avloppsreningsverk med ny fristående byggnad utöver befintligt maskinhus, ombyggnad av befintlig sedimentering till anoxbassäng samt eftersedimentering genom membranteknik och filtrering genom aktivt kol som även möjliggör rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar.
Nybyggnad av Boklok-bostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av rad- och parhus med 17 st lägenheter i 3 huskroppar med fyra lägenheter i varje del. Samt 15 st förråd och 1 dubbelförråd.
Nybyggnad av affärshus i Simrishamn
Nybyggnad av handel/kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 6 våningar innehållande 20 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Brantevik Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av bostäder ca 30-35 tomter. Avser Brantevik 36:2 36:4 36:99 och del av Simris 16:153 mfl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av två flerbostadshus i 3 våningar med totalt 24 lägenheter. Hustyp SABO Kombo Flex.
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Planer finns för ny- och tillbyggnad av flerbostadshus på befintlig tomt. Fastigheten Vipan 2 är 4428 m2 stor. Fastigheten ligger mellan Storgatan, Fredsdalsgatan och Linnégatan i Simrishamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av 19 st kopperativa hyresrätter i 2 st flerfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar med 15 lägenheter.
Tätortsåtgärder längs väg 9 genom Kivik
Ny busshållplats längs väg 9 samt ett vänstersvängfält in mot Killebacken och hamnen.
Nya busshållplatser i Östra Skåne
28 nya busshållplatser.
Nybyggnad av radhus i Kvarnby
Omfattar 3 huskroppar i 1 plan, 95 m/lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser ombyggnad av befintlig lokal till 3 st lägenheter kommer att totalt bli 11 lägenheter i fastigheten.
Exploateringsarbete för seniorboende i Kivik
Detaljplan omarbetas. Problem med vatten och avlopp. Igångsättning tidigast 2020.
Ombyggnad av aktivitetsområde i Simrishamn
Avser ombyggnad av ativitetsområde, Bergstrandsväg i Simrishamn. Arbetet omfattar anläggning av: ‐ cykelparkering och sopsorteringsstation ‐ träd‐, busk och perennplanteringar ‐ multiarena ‐ parkourområde ‐ hängyta" med bänkar och bord ‐ gångväg ‐ boulebanor ‐ grillplats med bord och bänkar - placera ut ny belysning Yta ca: 5000m2
Tillbyggnad av skola i Simrishamn
Tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av parhus i Simrishamn
Förhandsbesked för nybyggnad av ett tvåbostadshus och ett radhus.
Nybyggnad av produktionslokal i Simrishamn
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av ridhus i Simrishamn
Ombyggnad av ridhus.
Nybyggnad av lager i Simrishamn
Nybyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av hotell i Simrishamn
Tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av altan i Simrishamn
Tillbyggnad av uterum och uppförande av plank.
Nybyggnad av plank i Simrishamn
Uppförande av plank på Stiby 1:32 och Stiby 1:108.
Utvändigt underhåll av lager i Simrishamn
Utvändigt underhåll av lagerhall, fasadändring, skylt, samt staket runt fastighet.
Ombyggnad av lägenhet i Simrishamn
Ändrad användning från lokal till lägenhet.
Rivning av förråd i Simrishamn
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Simrishamn
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av nätstation i Simrishamn
Rivning av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Simrishamn
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Tillbyggnad av enbostadshus på Folkskolan 3 och Folkskolan 4.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation Hammenhög 33:4, 9:7 och 4:17.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation på Hoby 32:12, Hammenhög 94:1, 40:1, 11:5, Östra Herrestad 28:19, Hannas 22:39, Hannas 54:1, Hannas 22:36 och Hammenhög 111:3.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation på Vallby 19:4, Vallby 90:1, Hammenhög 34:16, Vallby 9:6, Vallby 12:4, Vallby 14:5 och Vallby 9:21.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Simrishamn
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av elverk i Simrishamn
Nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av affärshus i Simrishamn
Om- och tillbyggnad av affär.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av enbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av enbostadshus/parhus.
Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt plank.
Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Nybyggnad av fritidshus samt carport/förråd.
Nybyggnad av garage i Simrishamn
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av kiosk i Simrishamn
Förhandsbesked: Nybyggnad av kiosk och minigolfbana.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Simrishamn
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Simrishamn
Fasadändring industribyggnad.
Uppförande av godsmagasin i Simrishamn
Bygglov för uppförande av godsmagasin.
Utvändigt underhåll av affärshus i Simrishamn
Avser fasadändring på affär.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: