Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östra Göinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 19 delen Bjärlöv-Broby
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg på en sträcka av ca 16 km.
Ny faunapassage längs väg 23/19 vid Rävinge-Östanå-Broby
Faunastängsel och passager för vilt på delsträckor utmed väg 19 (trafikplats Östanå–Broby) och 23 (trafikplats Östanå–Rävninge).
Om- och tillbyggnad vid servicehus i Östra Göinge
Rivning av 2 gamla avdelningar och uppförande av ca 20 stycken nya lägenheter. Övriga 42 befintliga lägenheter rustas upp. I projektet ingår även nybyggnad av kök till varje avdelning.
Ev. ny slambehandlingsanläggning inom Skåne/Blekinge
Sju kommuner (Östra Göinge, Osby, Bromölla, HÖrby, Olofström, Karlshamn och Ronneby) har visat intresse av att utveckla en gemensam hantering av avloppsslam från kommunernas reningsverk. Syftet med utredningen är att ta fram beslutsunderlag för eventuellt uppförande av en gemensam slambehandlingsanläggning med biogasproduktion.
Nybyggnad av skolkök och matsal i Broby
Avser nybyggnad av tillagningskök och matsal i anslutning till Prästavångsskola och Göingeskola för ca 350 elever. BTA ca 600-700 kvm.
Nybyggnad av bostäder och verksamheter i Knislinge
Planer finns för bostäder och verksamheter på Lejonet 3 och 5 med tillhörande parkering på del av Triangeln 15.
Nybyggnad av bostäder i Östra Göinge
Avser nybyggnad av 5 marklägenheter.
Nybyggnad av bensinstation i Broby
Bygglov nybyggnad bensinstation.
Nybyggnad av padelhall i Broby
Avser nybyggnad av padelhall med 4 st banor. BTA ca 1200 kvm.
Ramavtal avseende brunnsöverbyggnader, Kristianstads kommun
Ramavtal avseende konstruktion, tillverkning samt leverans av brunnsöverbyggnader inom Kristianstads kommun. Avtalstid 2020-09-10 - 2021-09-09 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Rivning av byggnader i Östra Göinge kommun
Projektet avser rivning av fyra byggnader: 1. Broby 5:211 – ”Fryshuset” 2. Hövdingen 19 och 20 3. Färeköp 1:8 och 1:15 – ”Röda ladan” 4. Läkaren 8
Tillbyggnad av församlingshus i Glimåkra, Östra Göinge
Avser tillbyggnad av församlingshem. Yta: 60-70 m2.
Om- och tillbyggnad av Vårdcentral i Knislinge
Avser om- och tillbyggnad av Vårdcentralen i Knislinge. BTA Tillbyggnad ca. 710 m² BTA Ombyggnad ca. 300 m²
Nybyggnad av nätstation i Broby
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av plank i Broby
Bygglov nybyggnad plank samt rivning av befintligt.
Ombyggnad av restaurang i Broby
Bygglov ändrad användning affärslokal till restaurang.
Utvändigt underhåll av affärshus i Broby
Bygglov ändring fasad affärslokaler.
Nybyggnad av barack i Broby
Tidsbegränsat bygglov uppställning fryscontainer.
Ombyggnad av tennishall i Broby
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning från lager till padelhall.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Broby
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning.
Ombyggnad till restaurang i Broby
Avser ombyggnad av affärslokal till restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: