Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östra Göinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kommunhus i Östra Göinge
Planer finns. Igånsättning och omfattning kan för dagen ej anges.
Ev. ny slambehandlingsanläggning inom Skåne/Blekinge
Sju kommuner (Östra Göinge, Osby, Bromölla, HÖrby, Olofström, Karlshamn och Ronneby) har visat intresse av att utveckla en gemensam hantering av avloppsslam från kommunernas reningsverk. Syftet med utredningen är att ta fram beslutsunderlag för eventuellt uppförande av en gemensam slambehandlingsanläggning med biogasproduktion.
Om/tillbyggnad av avloppsreningsverk o personallokal,Knislinge
Avser om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk samt nybyggnad av personallokal och teknikbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Knislinge
Omfattning kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus i Broby
Avser nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Broby
Bygglov nybyggnad flerbostadshus samt soprum, återvinning.
Om- och nybyggnad vid Glimåkraskolan
Avser planer på nybyggnad av kök och matsal samt ombyggnad av befintlig matsal till bibliotek.
Renovering och tillbyggnad av förskola i Glimåkra
Avser tillbyggnad med en avdelning samt ombyggnad av kök och utemiljö.
Nybyggnad av skolkök i Broby
Avser rivning av tillagningskök och därefter nybyggnad av tillagningskök i del av byggnaden. I den gamla delen planeras ny lektionssal.
Ombyggnader för superbusskoncept i Knislinge Östra Göinge
Projektet ligger på is. Avser ombyggnad av av- och påfart Brobyvägen, anläggande av gång- och cykeltunnel under väg 19, rodell mm.
Ombyggnader för superbusskoncept i Hanaskog Östra Göinge
Projektet ligger på is. Utredningsarbete pågår tillsammans med Regionen. Avser breddning av Byavägen, nybyggnad av bussvägen på banvallen.
Nybyggnad av skollokaler i Östra Göinge
Projektet är vilande. Avser nybyggnad av 300 kvm skollokaler som planeras att byggas om till marklägenheter i framtiden.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Broby
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Rivning av förskola i Knislinge
Avser rivning av förskola med 4 avdelningar, 542 kvm.
Nybyggnad av kontor, Broby
Planer finns för nybyggnad av kontorslokaler.
Centraltorget-Bostadsrätter
Projektet avser nybyggnad av bostäder i 3 fastigheter med 6 lägenheter i varje.
Ombyggnad av väg i Hanaskog Östra Göinge
Projektet ligger vilande. Igångsättning ej fastställd. Samfinansiering med Trafikverket. Avser upprustning av gata, bredare gång- och cykelväg för mer trafiksäkerhet.
Spolning av avlopps- och dagvattenledningar, Göinge
Avser ramavtal för perioden 2019-03-01--2020-12-31 med möjlighet till 2 års förlängning.
Relining i flerbostadshus i Knislinge
Avser relining i 24 lägenheter.
Nybyggnad av mur i Broby
Nybyggnad av gabionmur.
Nybyggnad av scen i Broby
Nybyggnad av scen samt nybyggnad av skateramp.
Nybyggnad av ställverk i Broby
Nybyggnad av ställverksbyggnader.
Nybyggnad av utbildningslokal i Broby
Tidsbegränsat bygglov anordnande utbildningslokaler.
Ombyggnad av lägenhet i Broby
Ändrad användning av lokaler till lägenheter.
Asfaltering vid återvinningscentral i Kattarp
Avser asfaltering av ett ca 3600 kvm stort område vid Kattarps återvinningscentral.
Utvändigt underhåll av kyrktorn i Hjärsås
Avser tvättning och kalkning av tornet på Hjärsås kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: