Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östra Göinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ev. ny slambehandlingsanläggning inom Skåne/Blekinge
Sju kommuner (Östra Göinge, Osby, Bromölla, HÖrby, Olofström, Karlshamn och Ronneby) har visat intresse av att utveckla en gemensam hantering av avloppsslam från kommunernas reningsverk. Syftet med utredningen är att ta fram beslutsunderlag för eventuellt uppförande av en gemensam slambehandlingsanläggning med biogasproduktion.
Ombyggnader för superbusskoncept i Knislinge Östra Göinge
Projektet ligger på is. Avser ombyggnad av av- och påfart Brobyvägen, anläggande av gång- och cykeltunnel under väg 19, rodell mm.
Ombyggnader för superbusskoncept i Hanaskog Östra Göinge
Projektet ligger på is. Utredningsarbete pågår tillsammans med Regionen. Avser breddning av Byavägen, nybyggnad av bussvägen på banvallen.
Ombyggnad av Hotell, Broby
Avser invänd renovering och ombyggnad.
Nybyggnad av skollokaler i Östra Göinge
Projektet är vilande. Avser nybyggnad av 300 kvm skollokaler som planeras att byggas om till marklägenheter i framtiden.
Centraltorget-Bostadsrätter
Projektet avser nybyggnad av bostäder i 3 fastigheter med 6 lägenheter i varje.
Ombyggnad av väg i Hanaskog Östra Göinge
Projektet ligger vilande. Igångsättning ej fastställd. Samfinansiering med Trafikverket. Avser upprustning av gata, bredare gång- och cykelväg för mer trafiksäkerhet.
Spolning av avlopps- och dagvattenledningar, Göinge
Avser ramavtal för perioden 2019-03-01--2020-12-31 med möjlighet till 2 års förlängning.
Tillbyggnad av skola i Broby
Avser tillbyggnad av skola med ett nytt bibliotek.
Relining i flerbostadshus i Knislinge
Avser relining i 24 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Broby
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Ombyggnad av förskola i Broby
Avser ombyggnad av förskola. Anpassning av befintlig lokal.
Nybyggnad av parkeringsplats i Broby
Bygglov anordnande parkeringsplats trollacenter.
Nybyggnad av parkeringsplats i Broby
Bygglov anordnande parkeringsplats.
Nybyggnad av nätstation i Broby
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Broby
Bygglov nybyggnad parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Broby
Bygglov nybyggnad transformatorstation n151664.
Nybyggnad av transformatorstation i Broby
Bygglov nybyggnad transformatorstation n151665.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Broby
Bygglov ändring (fasad/tak) flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Broby
Bygglov ändring (fasad/tak) idrottsanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Broby
Bygglov ändring (fasad/tak) inglasning balkong.
Utvändigt underhåll av kontor i Broby
Bygglov ändring (fasad/tak) kontorslokaler.
Nybyggnad av nätstation i Broby
Rivnings- och bygglov nätstation.
Ombyggnad av industrihus i Broby
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Broby
Ändrad användning av lokaler till lägenheter.
Asfaltering vid återvinningscentral i Kattarp
Avser asfaltering av ett ca 3600 kvm stort område vid Kattarps återvinningscentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: