Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Östra Göinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av höghus i Östra Göinge
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 28 lägenheter i 6 våningsplan.
Nybyggnad av vindkraftspark i Nöbbelöv
Avser 6 st vindkraftverk.
Åtgärder av gator, g/c-vägar m.m. i Glimåkra
Gestaltning av friluftsområde.
Om- och tillbyggnad vid servicehus i Östra Göinge
Rivning av 2 gamla avdelningar och uppförande av 11 stycken nya lägenheter. Övriga befintliga lägenheter rustas upp och totalt blir det 33 lägenheter. I projektet ingår även nybyggnad av kök till varje avdelning.
Nybyggnad av bostäder i Broby
Avser nybyggnad 6 st marklägeheter, 4st 3:or med ytan 67 kvm och 2st 4:or med ytan 81 kvm.
Ombyggnad av Hotell, Broby
Avser invänd renovering och ombyggnad.
Ombyggnad av förskola 0-6, i Broby
Ändrad användning/ombyggnad av missionslokal till förskola med 3 avdelningar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Broby
Avser ändring av fasad/tak/fönster på flerbostadshus under en 3:års period.
Nybyggnad av kontor, Broby
Planer finns för nybyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av kontor/lager till flerbostadshus i Knislinge
Planer finns för ombyggnad av kontor/lager till 7 st lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av skola i Broby
Avser tillbyggnad av skola med ett nytt bibliotek.
Anbud gällande lastväxlartank i Östra Göinge
Avser lastväxlartank till Räddningstjänsten.
Anläggande av skatepark, Glimåkra
Avser anläggande av skatepark.
Tillbyggnad av restaurang i Broby
Bygglov om/tillbyggnad restaurang.
Ombyggnad av samlingslokal i Broby
Bygglov ändrad användning samlingslokaler.
Tillbyggnad av skärmtak i Broby
Bygglov tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Broby
Bygglov tillbyggnad teknikhus.
Nybyggnad av mast i Broby
Bygglov uppförande telemast.
Nybyggnad av nätstation i Broby
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av industrihus i Broby
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av förskola i Broby
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning från kontor till förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Broby
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Broby
Bygglov ändring (fasad) flerbostadshus ådalen.
Utvändigt underhåll av affärshus i Broby
Bygglov ändring (fasad/tak) affärslokaler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Broby
Bygglov ändring (fasad/tak) o uppförande bullerplank industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: