Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Osby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och kontor i Osby
Förslag finns för nybyggnad av bostäder och kontor i 4 våningar och handel och parkeringsgarage i bottenplan.
Nytt exploateringsområde för handel/kontor i Osby
Planer finns för handel och verksamhetsmöjligheter vid östra delen om Netto-området i Osby.
Etablering av nytt handelscentrum i Osby
Avser ett nytt handelscentrum för vägrestaurang, kontor, besöks- och verksamhetsmöjligheter samt handel för skrymmande varor, på del av Osby 181:5, på östra sidan om väg 23 och rastplats Lars Dufwa.
Nybyggnad av flerbostadshus och LSS-boende i Osby
Avser nybyggnad av LSS-boende för fem personer med tillhörande gemensamhetsutrymmen i markplan. Samt trygghetslägenheter på övriga plan.
Ny- eller ombyggnad av ishallen i Osby
Förslag tas fram angående nybyggnad av en ishall alternativt renovera den befintliga hallen.
Nybyggnad eller ombyggnad av skola i Lönsboda
Omfattning kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus i Osby
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av bilhall i Osby
Avser ombyggnad av befintlig bilhall och verkstad samt lager.
Ombyggnad till bostäder i Osby
Planer finns för ändring av befintlig byggnad till bostäder
Nybyggnad av bostäder i Hasslaröd, Osby
Avser ny bostadsbebyggelse för området Hasslaröd syd, som ligger i södra delen av Osby tätort.
Nybyggnad av bostäder i Osby
Avser nybyggnad av 18 stycken kooperativa marklägenheter i enplans parhus.
Anläggande av gc-väg, broar mm i Osby
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fatställd. Planer finns för fortsatt utbyggnad av gång- och cykelväg runt Osbysjön. Omfattar även 2 broar.
Nybyggnad av kontor i Osby
Nybyggnad av kontorslokaler.
Nytt exploateringsområde för handelscentrum i Osby
Avser exploateringsarbeten för nytt handelsområde i Osby.
Nybyggnad av biltvätt i Osby
Avser nybyggnad av biltvätt samt en gör det själv tvätt.
Exploateringsarbeten för nytt industriområde i Osby
Avser infrastrukturåtgärder för nytt industriområde.
Ombyggnad till räddningscentral i Osby
Inga beslut tagna, projekt ligger vilande. Byggstart oviss. kostnad okänd.
Exploateringsarbeten för nytt villaområde i Osby
Avser anläggande av tre gator, el- och va-ledningar för nytt villaområde.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Osby
Medfinansieringsprojekt med Trafikverket.
Förlängning av gata i Osby
Avser förlängning av gata med bla fiber och va-ledningar, ca 500 meter.
Stationsåtgärder i Osby
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Hasslaröd
Anläggande av nytt bostadsområde för markbostäder och villor.
Nybyggnad av kontor i Osby
Nybyggnad av kontorslokal i Osby.
Rivning av fabrikshus i Hasslaröd
Avser rivning av fabrikshus.
Ombyggnad av markanläggning i Osby
Ansökan om marklov på Killeberg 1:1 och Osby 181:5.
Ombyggnad vid avloppsreningsverk i Osby
Avser externslammottagning vid reningsverket.
Ombyggnad av mark i Osby
Bygglov, motorbana.
Nybyggnad av nätstation i Osby
Nybyggnad av nätstation på Sjöalt 1:2, Gräsljunga 1:7 och Nedraryd 1:4.
Nybyggnad av nätstation i Osby
Nybyggnad av nätstation på Tosthult 1:77 ,1:84 och Osby 181:5.
Nybyggnad av nätstation i Osby
Nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av lager i Osby
Ombyggnad av lager och industribyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Osby
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Osby
Tillbyggnad lager och industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Osby
Ändring av kontor.
Ombyggnad av kontor i Osby
Avser ändrad användning från butikslokal till kontor.
Rivning av förskola i Killeberg
Avser rivning av förskola i Killeberg, Osby kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: