Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Osby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Etablering av nytt handelscentrum i Osby
Avser ett nytt handelscentrum för vägrestaurang, kontor, besöks- och verksamhetsmöjligheter samt handel för skrymmande varor, på del av Osby 181:5, på östra sidan om väg 23 och rastplats Lars Dufwa.
Nybyggnad av LSS-boende i Osby
Avser nybyggnad av LSS-boende för fem personer med tillhörande gemensamhetsutrymmen i markplan. Samt trygghetslägenheter på övriga plan.
Ny- eller ombyggnad av ishallen i Osby
Förslag tas fram angående nybyggnad av en ishall alternativt renovera den befintliga hallen.
Nybyggnad av förskola, kök och matsal i Lönsboda
Projektets avser en förskola med 2 plan och 8 avdelningar, kök och matsal. Totalentreprenören har även option på projekt ID 1412663.
Nybyggnad av flerbostadshus i Osby
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad eller ombyggnad av skola i Lönsboda
Omfattning av skollokalerna kan för dagen ej anges. Entreprenör inbjuden via option på projekt ID 1140155.
Nybyggnad av bostäder i centrala Osby
Planer finns för nybyggnad av 25-30 lägenheter. Läge: centrala Osby.
Nybyggnad av parhus i Osby
Projektet framflyttat på obestämd tid. Avser nybyggnad av 9 st gruppbyggda hus.
Nybyggnad av bostäder i Hasslaröd, Osby
Avser ny bostadsbebyggelse för området Hasslaröd syd, som ligger i södra delen av Osby tätort.
Nybyggnad av bostäder i Osby
Avser nybyggnad av 18 stycken kooperativa marklägenheter i enplans parhus.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Osby
Avser anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Om- eller tillbyggnad av simhall i Osby
Planer finns för om alternativt tillbyggnad av Osby simhall.
Nytt exploateringsområde för handelscentrum i Osby
Avser exploateringsarbeten för nytt handelsområde i Osby.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Osby
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Spårväxelbyte i Osby
Avser växel 22a, 22b, 24a och 24b.
Spårväxelbyte i Tunneby
Växel 21a/b och 22 a/b.
Renovering av flerbostadshus i Osby, etapp 1
Avser stambyte samt renovering av badrum i flerbostadsrum med 28 st lägenheter. Totalt kommer 300 lägenheter att renoveras under en 5-8 års period .
Nytt exploateringsområde för bostäder i Hasslaröd
Anläggande av nytt bostadsområde för markbostäder och villor.
Nybyggnad av bro vid kyrkan i Osby
Igångsättning tidigast 2019.
Nybyggnad av kyrka i Osby
Nybyggnad av kyrka och dophus
Rivning av fabrikshus i Hasslaröd
Avser rivning av fabrikshus.
Rätning av befintlig vertikalkurva på Hallarydsvägen. Osby
Avser rätning av befintlig vertikalkurva på Hallarydsvägen.
Ombyggnad vid avloppsreningsverk i Osby
Avser externslammottagning vid reningsverket.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Osby
Stamrenovering, samt byte av tätskikt.
Ombyggnad av enbostadshus i Osby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av elevboende till bostad.
Tillbyggnad av lager i Osby
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Rivning av förråd i Osby
Rivning redskapsbod.
Nybyggnad av nätstation i Osby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Osby
Nybyggnad nätsation.
Nybyggnad av nätstation i Osby
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Osby
Nybyggnad parkeringsplats.
Nybyggnad av mur i Osby
Nybyggnad stödmur och plank vid uteplats.
Ombyggnad av enbostadshus i Osby
Ändrad användning av kontor till bostad.
Ombyggnad av cafeteria i Osby
Ändrad användning från bostad till café och bageri.
Ombyggnad av järnvägsstation i Osby
Ombyggnad och ändrad användning av stationsbyggnad.
Utvändigt underhåll av reningsverk i Osby
Tillbyggnad maskinbyggnad och fasadändring på reningsverksbyggnad.
Utbyte av storköksutrustning i Osby
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Åtgärder av utemiljö i Osby
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser åtgärder av utemiljö inom kommunens skolar.
Åtgärder av gatubelysning i Osby
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: