Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Örkelljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handels- och industriområde i Örkelljunga
Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Markområde finns till försäljning för nybyggnad för företag, handel, kontor och verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter. 150 000 kvadratmeter stort område, uppdelat på tre terrasser.
Nybyggnad av handels- och industriområde i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av service, handels och kontorsbyggnader vid området Skåneporten ca 30 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga
Nybyggnad av 4st loftgångshus i 2 våningar med ca 30 lägenheter i Örkelljunga. BTA ca 1632 kvm.
Tillbyggnad av lager i Örkelljunga, etapp 1
Avser tillbyggnad av logistikcentral.
Nybyggnad av trygghetsboende, Örkelljunga
Planer finns på nybyggnad av trygghetsboende med 10-12 lägenheter i Örkelljunga.
Exploateringsarbeten för nytt handels- och industriområde i Örkeljunga
Avser nytt handels- och industriområde , ca 150 000 kvadratmeter stort område, uppdelat på tre terrasser i Örkelljunga.
Renovering av Centrumhuset i Örkelljunga
Avser totalrenovering av Centrumhuset i Örkelljunga.
Nybyggnad av industriområde i Örkelljunga
Avser nytt industriområde i Örkelljunga. Total ledig yta ca 195 000 kvm.
Anläggande av industriområde i Örkelljunga
Avser exploateringsarbeten för anläggande av nytt industriområde i Örkelljunga.
Ombyggnad av ventilation m.m i Kommunhuset i Örkelljunga
Avser byte av ventilation, ombyggnad av KF-salen samt invändig renovering.
Tillbyggnad av lager i Örkelljunga etapp 3
Avser tillbyggnad av logistikcentral.
Tillbyggnad av lager i Örkelljunga, etapp 2
Avser tillbyggnad av logistikcentral.
Renovering av Kungsskolan i Örkelljunga
Avser renovering av A-huset på Kungsskolan.
Lednings- och brunnsrenovering samt relining i Örkeljunga
Avser schaktfri renovering av självfallsledningar och nedstigningsbrunnar inom Örkelljunga kommun. Ledningssträckor ca 1880m och 42 brunnar.
Byte av ventilation på skola i Örkelljunga
Byta av ventilation på Tockarps skola i Örkeljunga kommun.
Byte av ventilation på idrottshall i Örkelljunga
Avser byte av ventilation samt konvertering från FF till FTX på Bokelundahallen.
Nybyggnad av biltvätt
Avser nybyggnad av Gör det själv-tvätt.
Invändig renovering m.m på förskola i Örkelljunga
Avser invändig renovering samt byte av värmesystem på Solrosens förskola i Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun.
Invändig renovering av förskola i Örkelljunga
Avser invändig renovering av Trollbackens förskola i Örkelljunga kommun.
Byte av ventilation på Gatuförrådet i Örkelljunga
Avser byte av ventilation på Gatuförrådet i Örkeljunga.
Invändig rivning m.m av skola i Örkelljunga
Avser invändig rivning och sanering i en fd skolbyggnad. Planer finns för om och tillbyggnad till kontorslokaler och finns på Projekt ID 1580317.
Takbyte på Lillhallen i Örkelljunga
Avser takbyte på Lillhallen i Örkelljunga.
Byte av portar på brandstation i Skånes Fagerhult
Avser byta av portar på brandstationen i Skånes Fagerhult.
Byte av tak på skola och idrottshall i Örkelljunga
Byta av tak på Tockarps skola och gymnastikhall i Örkeljunga kommun.
Åtgärder av lekplatser i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Byte av tak på idrottshall i Örkelljunga
Avser byta av papptak på Bokelundahallen.
Rivning av torn vid brandstation i Skånes Fagerhult
Avser rivning av torn vid brandstationen i Skånes Fagerhult.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: