Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Örkelljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende i Örkelljunga
Planer finns på nybyggnad av ett äldreboende med ca 80 lägenheter, samt eventuellt ett tillagningskök.
Markområde för industri handel, kontor och kontor i i Örkelljunga
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 25000 m2 markområde finns till försäljning för industri, handel och kontorsverksamhet. Igångsättning avhängigt intressenter.
Markområde för handels- och industriområde i Örkelljunga
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns till försäljning för nybyggnad av handel, industri, kontor och verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter. Omfattar ca 35000 m2 markområde.
Nybyggnad av bostäder i Örkelljunga, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus (32 st lägenheter).
Nybyggnad av enbostadshus i Åkarp, etapp 2
Bostäderna har varierade ytor: allt från 90 m2/hus till 330 m2/hus. 8 av totalt 56 planerade hus är utförda.
Om- och tillbyggnad av ungdomshem i Örkelljunga
Avser om- och tillbyggnad av ungdomshem. Nybyggnad av boendeavdelning ca 900 kvm. Ombyggnad av centralköket, nya övernattningsrum. Samt yttre arbeten inklusive carportar, nyckelhus m.m. Option i upphandlingen är nybyggnation skola, eventuell rivning av befintlig skolbyggnad projekt ID 1527484. Samt nybyggnad stall, rivning av befintligt stall och verkstad projekt ID 1527478.
Ombyggnad av fastighet i Örkelljunga
Planer finns för ombyggnad av äldreboende till annan verksamhet, tex bostäder, kontor mm.
Nybyggnad av verkstad i Örkelljunga
Avser nybyggnad av verkstadslokal.
Nybyggnad och rivning av skola i Örkelljunga
Avser nybyggnad skola samt eventuell rivning av befintligt skolbyggnad.
Nybyggnad och rivning av stall i Örkelljunga
Avser nybyggnad stall, rivning av befintligt stall och verkstad.
Anläggande av industriområde i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Nytt exploateringsområde för villor i Örkelljunga
Exploateringsarbeten för ca 30-40 villor.
Nybyggnad av simhall i Örkelljunga
Planer finns för ny simhall i anslutning till Allhallen.
Nybyggnad av bostäder i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Området är 9581 kvm, vilket är del av Eket 1:214
Nybyggnad av bensinstation i Örkelljunga
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Exploatering för nytt bostadsområde Eket i Örkelljunga
Exploateringsarbeten för bostäder.
Ombyggnad ventilation i Kommunhuset i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Exploatering markarkområde i Örkelljunga
Exploateringsarbeten för bostäder, oviss projektstart.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örkelljunga
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Örkelljunga
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örkelljunga
Anmälan för Uppförande av solpaneler.
Invändigt underhåll av industrihus i Örkelljunga
Invändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Örkelljunga
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av staket i Örkelljunga
Nybyggnad av staket.
Nybyggnad av altan i Örkelljunga
Nybyggnad av uteplats, mur, parkering, skylt, 6 st flaggor.
Rivning av enbostadshus i Örkelljunga
Rivning av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av nätstation i Örkelljunga
Strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av barack i Örkelljunga
Uppsättande av 3 st personalbodar.
Invändig renovering vid servicehus i örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Åtgärder av ventilation vid fritidshem i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser åtgärder av ventilation vid fritidshem/förskola.
Åtgärder av markytor i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Åtgärder av ventilation vid skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Energibesparande åtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser energibesparande åtgärder inom kommunen fastigheter.
Åtgärder av lekplatser i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Byte av tak vid fritidshem i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser byte av papptak vid fritidshem/förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: