Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola, i Lomma.
Avser en ny skolbyggnad på ca 1900 m². Skolan är fördelad på en byggnad i tre plan med totalt 9 klassrum och en byggnad i ett plan med mottagningskök och matsal.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2020. Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 40 lägenheter samt 12 st radhuslägenheter. I projektet ingår även en mindre dela handelslokaler.
Ombyggnad av väg 913 mellan Bjärred-Flädie
Ombyggnad till mötesfri landsväg, planskildhet.
Nybyggnad av kontor och lagerer, Alnarp
Nybyggnad av lokaler om ca 1 700 kvm BTA i två plan i Alnarp.
Nybyggnad av ersättningsbyggnad i Lomma
Avser nybyggnad skolbyggnaden på Bjärehovskolan kommer innehålla 14 klassrum och fyra slöjdsalar, varav två för träslöjd och två för textilslöjd. fördelad över två plan vid Bjärehovskolan i Lomma.
Nybyggnad av lager och produktionslokall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lager och produktionslokal.
Energisystem Alnarpsströmmen, Lomma
Avser energibrunnar, värmepumpar, ställverk, vs mm.
Nybyggnad av industrihus i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad/padelhall.
Nybyggnad av lager i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lagerbyggnad, kontor och butik.
Nybyggnad av affärshus i Lomma
Ansökan om nybyggnad av försäljnings- och verkstadslokal för husbilar.
Nybyggnad av gång- och cykelbanor i Lomma
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelbana i Lomma som ska byggas på både västra sidan av Centrumgatan och södra sidan av Karstorpsvägen för att bilda ett sammankopplat cykelstråk.
Ombyggnad av g/c-väg i Bjärred Lomma
Ombyggnad av hållplatser samt vändplan.
Ombyggnation av delar av Norra Västkustvägen
Avser ombyggnation av delar av Norra Västkustvägen, utförande av mark, VA-, belysning samt landskapsarbeten. Bygget av bostäder: 1604294
Anläggande av erosionsskydd i Lomma
Avser att skapa ett fast nytt erosionsskydd längs med dammarna mot havet dimensionerade för högsta vattennivåer (HHW 100) och överspolning.
Ombyggnad av stationsbyggnad i Lomma
Avser ombyggnad av den gamla stationen till kontor, konferens, kök och matsal.
Nybyggnad av teatrar i Lomma
Projektet avser nybyggnad av en amfiteater med scenhus och dansbana.
Ombyggnad av skola i Lomma
Anmälan om övriga åtgärder - ventilation och va-anläggning.
Ombyggnad av lägenheter i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget. Ombyggnad av 5 lägenheter.
Kompletta brandsläckningssystem till räddningstjänsten i Lomma-Staffanstorp
Upphandling av två (2) kompletta brandsläckningssystem till Räddningstjänsten i Lomma-Staffanstorp.
Skötsel av naturområde i Lomma
Avser skötsel av naturområde.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lomma
Avser tillbyggnad av 10 stycken laddstolpar vid flerbostadshus, samt uppfräschade av trädgården/grönytor samt växter.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lomma
Avser utvändig ändring på industrihus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lomma
Avser ombyggnad av hvb-hem till bostäder.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av butik i Lomma
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontorslokal till butikslokal.
Ombyggnad av enbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.
Ombyggnad av industrihus i Lomma
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av markanläggning i Lomma
Ansökan om marklov för flytt av pulkabacke.
Nybyggnad av garage i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - garage.
Nybyggnad av pumpstation i Lomma
Ansökan om bygglov för om- och nybyggnad av pumpstation.
Ombyggnad av pumpstation i Lomma
Ansökan om bygglov för ombyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lomma
Ansökan om bygglov för parkeringsplats.
Åtgärder i avloppsreningsverk i Lomma
Avser leverans av nya blåsmaskiner för utbyte av 2 befintliga blåsmaskiner vid Borgeby ARV i Lomma.
Bullerberäkning längs Söderåsbanan och Lommabanan
Bullerberäkning för Lommabanan och Söderåsbanan, från Burlöv till och med Åstorp, som utförs för att beräkna vilka fastigheter längs sträckan som har ljudnivåer över riktvärdena för väsentlig ombyggnad. Hänsyn ska tas till den persontågstrafik som kommer att börja trafikera sträckan 2020-2021. Resultatet av utredningen blir en förteckning över vilka fastigheter som bedöms vara lämpliga att skyddas av långa skärmar och vilka fastigheter som behöver inventeras för bedömning av fastighetsnära åtgärder.
Ombyggnad av ventilationsanläggning vid Medborgarshuset i Bjärred, Lomma
Igångsättning tidigast 2020-2021. Projektet avser ombyggnad av ventilationsanläggning i Medborgarhuset.
Utrustning av storkök vid restaurang i Alnarp
Avser en leverantör av köksutrustning till restaurangköket på SLU i Alnarp. Upphandlingen avser både köp och service av utrustningen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: