Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Bjärreds centrum Lomma
Avser ombyggnad till nytt busstorg, flytt av bensinstation, nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vinstorp, Lomma
Projektet avser 3 st 2-våningshus och 2 st 5-våningshus med ca 60-70 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2020. Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 40 lägenheter samt 12 st radhuslägenheter. I projektet ingår även en mindre dela handelslokaler.
Nybyggnad av lokaler och flerbostadshus, Bjärreds centrum Lomma
Avser nybyggnad av en bågformad byggnad i fyra plan, väster om Norra Västkustvägen, som ska innehålla lokaler för näringsliv och bostäder i form av lägenheter även en förändrad vägdragning och underjordiska parkeringsplatser för de boende ingår också i projektet.
Nybyggnad av lager och produktionslokall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lager och produktionslokal.
Nybyggnad av radhus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av en radhuslänga.
Nybyggnad av ridhus i Lomma
Planer finns för nybyggnad av ridhus i Lomma.
Nybyggnad av gymnasieskola i Lomma
Avser nybyggnad av gymnasieskola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av affärshus i Lomma
Ansökan om nybyggnad av försäljnings- och verkstadslokal för husbilar.
Nybyggnad av butik i Lomma
Avser nybyggnad av butik, padelhall och kontor. Stomleverantör har sitt säte i Danmark.
Erosionsåtgärderi Lomma
Projektet avser anläggande av erosionsskydd vid Trekantsdammen och Fyrkantsdammen i Lomma. Tanken är att säkerställa vattennivåerna i dammarna vid Habo Ljung samt att förhindra överspolning längs det populära kuststråket längs Lommakusten genom att förbättra befintligt erosionsskydd.
Markområde för industribyggnad i Lomma
Avser markområde för industribyggnad. Markområde: 2246 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av gång- och cykelbanor i Lomma
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelbana i Lomma som ska byggas på både västra sidan av Centrumgatan och södra sidan av Karstorpsvägen för att bilda ett sammankopplat cykelstråk.
Ombyggnad av kök vid skola i Bjärred,Lomma
Projektet avser att bygga om från mottagningskök till tillagningskök vid skola för 120 barn.
Ombyggnad av stationsbyggnad i Lomma
Avser ombyggnad av den gamla stationen till kontor, konferens, kök och matsal.
Anläggande av erosionsskydd i Lomma
Avser att skapa ett fast nytt erosionsskydd längs med dammarna mot havet dimensionerade för högsta vattennivåer (HHW 100) och överspolning.
Nybyggnad av teatrar i Lomma
Projektet avser nybyggnad av en amfiteater med scenhus och dansbana.
Ombyggnad av lägenheter i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget. Ombyggnad av 5 lägenheter.
Kompletta brandsläckningssystem till räddningstjänsten i Lomma-Staffanstorp
Upphandling av två (2) kompletta brandsläckningssystem till Räddningstjänsten i Lomma-Staffanstorp.
Tekniska konsulttjänster: Projektledare, Alnarp
En projektledare ska anlitas av Akademiska Hus för projekt NordGens nya huvudkontor
Ombyggnad av industrihus i Lomma
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Rivning av industrihus i Lomma
Ansökan om rivningslov för industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lomma
Avser utvändig ändring av flerbostadhus - renovering av 16 balkonger.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av samlingslokal.
Skötsel av naturområde i Lomma
Avser skötsel av naturområde.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lomma
Avser tillbyggnad av 10 stycken laddstolpar vid flerbostadshus, samt uppfräschade av trädgården/grönytor samt växter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lomma
Avser ombyggnad av hvb-hem till bostäder.
Nybyggnad av plank i Lomma
Ansökan om bygglov för fyra plank.
Rivning av förråd i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus och rivning av befintlig förrådsbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lomma
Ansökan om bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för uppförande av prefabricerad nätstation.
Ombyggnad av butik i Lomma
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontorslokal till butikslokal.
Nybyggnad av enbostadshus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - östra villan, Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - västra villan, Ansökan om förhandsbesked för inredande av bostad och utvänding ändring Lomma 11:24.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodar, parkeringsplats och upplag.
Nybyggnad av förråd i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för två förrådscontainrar.
Åtgärder i avloppsreningsverk i Lomma
Avser leverans av nya blåsmaskiner för utbyte av 2 befintliga blåsmaskiner vid Borgeby ARV i Lomma.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utrustning av storkök vid restaurang i Alnarp
Avser en leverantör av köksutrustning till restaurangköket på SLU i Alnarp. Upphandlingen avser både köp och service av utrustningen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: