Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av villor i Lomma
Planer finns för nybyggnad av 200 villor anpassade för barnfamiljer.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Avser fortsatt nybyggnad av 50-tal bostäder. Bostadsrätter. Uppskattad kostnad,
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2020. Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 40 lägenheter samt 12 st radhuslägenheter. I projektet ingår även en mindre dela handelslokaler.
Nybyggnad av sportanläggning i Lomma
Projektet avser nybyggnad av sportanläggning med bl.a paddelhall, gym, klättervägg , r 3 st restauranger för snabbmat. m.m. Yta: ca 3500 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus.
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 25 lägenheter. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma, et 3
Igångsättning tidigast 2019. Avser fortsatt nybyggnad av 20 lägenhet
Energisystem Alnarpsströmmen, Lomma
Avser energibrunnar, värmepumpar, ställverk, vs mm.
Nybyggnad av radhus i Lomma
Avser nybyggnad av 6 radhus, bostadsrätter.
Nybyggnad av produktionslokal i Lomma
Planer finns för nybyggnad av produktionslokal/lager. Markyta: 6000 m2.
Nybyggnad av bostäder i Bjärred centrum, Lomma
Avser nybyggnad av 16 radhus och 40 lägenheter
Nybyggnad av gymnasieskola i Lomma
Avser nybyggnad av gymnasieskola. Omfattning oklar.
Kollektivtrafikåtgärder vid E6 och väg 896 i Lomma
Avser anläggande av bussramper från och till E6 samt förbättring av korsningen vid Vintorpsvägen/Malmövägen.
Åtgärder vid stationsområde i Lomma
Objektet avser mark- och parkarbeten i anslutning till Lomma stationsområde.
Nybyggnad av vandrarhem och konferenslokal i Lomma
Avser nybyggnad av 20 mindre rum i två våningsplan samt konferenslokal i vindsplan.
Om- och nybyggnad av kök, matsal och slöjdsal vid skola i Lomma
Projektet avser 300 m2 ombyggnad av kök och matsal samt 250 m2 nybyggnad av slöjdsal. Projektet kommer att utföras i tre deletapper under byggtiden.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Projektet avser nybyggnad av 6 st sk. redarvillor. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av grupphus i Lomma
Avser sammanbyggda enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader samt murar.
Nybyggnad av grupphus i Lomma
Avser 6 stycken sammanbyggda enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader samt murar.
Erosionsåtgärderi Lomma
Projektet avser anläggande av erosionsskydd vid Trekantsdammen och Fyrkantsdammen i Lomma. Tanken är att säkerställa vattennivåerna i dammarna vid Habo Ljung samt att förhindra överspolning längs det populära kuststråket längs Lommakusten genom att förbättra befintligt erosionsskydd.
Nybyggnad av butik och lager i Borgeby, Lomma
Projektet avser nybyggnad av butik och lager. Avser ett markområde på 1770 m2.
Bullerskyddsåtgärder längs Lommabanan
Projektet avser bulleråtgärder som fönsterbyten och fasadisolering på ca 100 fastigheter längs Lommabanan.
Nybyggnad av lager och produktionslokall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lager och produktionslokal. Markyta: 5000 m2.
Ombyggnad av kök vid skola i Bjärred,Lomma
Projektet avser att bygga om från mottagningskök till tillagningskök vid skola för 120 barn.
Renovering av station i Lomma
Avser renovering av station i Lomma. Omfattning oklar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lomma
Avser utvändig ändring av affärshus och flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Lomma
Avser nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av gym i Lomma.
Projektet avser nybyggnad av hall för gymanläggning. Markyta: 3000 m2.
Trafik- och cykelåtgärder i Lomma
Åtgärder för trafik och cykelåtgärder i Lomma.
Utvändig renovering av kyrka i Lomma
Planer finns för utvändig renovering som omfattar åtgärder av tegeltak, fönsterrenovering, åtgärder av portar m.m.
Trafiksäkerhetsåtgärde mm i Lomma
Projektet avser fortsatta åtgärder vid Vinstorpsvägen. Arbetena avser åtgärder för hållplatser, trafiksäkerhetsåtgärder, va- och belysningsarbeten.
Nybyggnad av kontor i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorshus/lagerbyggnad.
Ny toalettbyggnad i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Åtgärder av avloppsreningsverk i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av befintliga avloppsreningsverk inom Lomma kommun. Igångsättning tidigast 2019.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av vårdboende.
Nybyggnad av ridhus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av industrihus i Lomma
Nybyggnad av industrilokal/idrottshall.
Rivning av bensinstation i Lomma
Avser rivning av drivmedelsanläggning samt servicebyggnad.
Ombyggnad av skolgård i Lomma
Avser ombyggnad av befintlig skolgård med ny hinderbana, brygga, bandyplan mm.
Tillbyggnad av personallokal i Lomma
Avser tillbyggnad av personalutrymmen samt skärmtak över maskiner.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av kontor och garage till bostäder.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats.
Ombyggnad av industrihus i Lomma
Ansökan tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mur i Lomma
Ansökan om bygglov för parkeringsplats och mur på stationsområdet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lomma
Ansökan om bygglov för parkeringsplats.
Tillbyggnad av förråd i Lomma
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om bygglov för förrådscontainer.
Tillbyggnad av skärmtak i Lomma
Ansökan om bygglov för inbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av elladdningsanläggning, skärmtak och elgård.
Nybyggnad av enbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd.
Tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning i Alnarp
Avser tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning på Campus Alnarp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: