Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av villor i Lomma
Planer finns för nybyggnad av 200 villor anpassade för barnfamiljer.
Ombyggnad av Bjärreds centrum Lomma
Avser ombyggnad till nytt busstorg, flytt av bensinstation, nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Avser fortsatt nybyggnad av 50-tal bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Avser fortsatt nybyggnad av 50-tal bostäder. Bostadsrätter. Uppskattad kostnad,
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2020. Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 40 lägenheter samt 12 st radhuslägenheter. I projektet ingår även en mindre dela handelslokaler.
Exploatering av bostäder, Bjärreds centrum Lomma
Avser exploatering arbete för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av sportanläggning i Lomma
Projektet avser nybyggnad av sportanläggning med bl.a paddelhall, gym, klättervägg , r 3 st restauranger för snabbmat. m.m. Yta: ca 3500 m2.
Om- och nybyggnad av busstorg i Bjärreds centrum Lomma
Avser ombyggnad till nytt busstorg.
Nybyggnad av lager och produktionslokall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lager och produktionslokal. Markyta: 5000 m2.
Energisystem Alnarpsströmmen, Lomma
Avser energibrunnar, värmepumpar, ställverk, vs mm.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Lomma
Planer finns för nybyggnad av ca 10-tal bostäder och lokaler i 1 huskropp i 3 plan.
Nybyggnad av produktionslokal i Lomma
Planer finns för nybyggnad av produktionslokal/lager. Markyta: 6000 m2.
Åtgärder vid stationsområde i Lomma
Objektet avser mark- och parkarbeten i anslutning till Lomma stationsområde.
Ombyggnad av gata och dagvattennät i Borgeby Lomma
Avser ombyggnad av gata och dagvatten nät i Borgeby.
Nybyggnad av butik i Lomma
Avser nybyggnad av butik, padelhall och kontor.
Nybyggnad av vandrarhem och konferenslokal i Lomma
Avser nybyggnad av 20 mindre rum i två våningsplan samt konferenslokal i vindsplan.
Nybyggnad av teatrar i Lomma
Planer finns nybyggnad av en amfiteater i lomma.
Erosionsåtgärderi Lomma
Projektet avser anläggande av erosionsskydd vid Trekantsdammen och Fyrkantsdammen i Lomma. Tanken är att säkerställa vattennivåerna i dammarna vid Habo Ljung samt att förhindra överspolning längs det populära kuststråket längs Lommakusten genom att förbättra befintligt erosionsskydd.
Bullerskyddsåtgärder längs Lommabanan
Projektet avser bulleråtgärder som fönsterbyten och fasadisolering på ca 100 fastigheter längs Lommabanan.
Tillbyggnad av skola i Lomma
Planer för tillbyggnad av 6 klassrum.
Markområde för industribyggnad i Lomma
Avser markområde för industribyggnad. Markområde: 2246 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Upprustning av Kaj i Lomma
Avser upprustning av kaj i Lomma.
Ombyggnad av g/c-väg i Bjärred Lomma
Omfattar ombyggnad av gång- och cykelväg.
Nybyggnad av klubbhus i Lomma
Igångsättning tidigast 2020. Nybyggnad av klubbhus, förråd och restaurang.
Beläggningsinvesteringar i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser beläggningsarbeten inom Lomma kommuns gator.
Nybyggnad av en idrottshall i Lomma
Avser nybyggnad av en idrottshall.
Renovering av station i Lomma
Avser renovering av station i Lomma.
Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2020.
Flytt av bensinstation i Lomma
Avser flytt av bensinstation.
Upprustning av Lomma Centrum.
Avser upprutning av centrum i Lomma.
Utökat brandskydd i flerbostadshus i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget
Tillbyggnad av ventilationsanläggning i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget
Energisparåtgärder i Lomma
Igångsättning tidigast 2017. Avser energibesparande åtgärder inom kommunens fastigheter.
Nybyggnad av industrihus i Lomma
Nybyggnad av industrilokal/idrottshall.
Ombyggnad av skolgård i Lomma
Avser ombyggnad av befintlig skolgård med ny hinderbana, brygga, bandyplan mm.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lomma
Ansökan om marklov för bullervall.
Ombyggnad av markanläggning i Lomma
Ansökan om marklov för ombyggnad av busshållplatsplattform.
Tillbyggnad av kontor i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av lager i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för upplag och lagerbyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad till idrottslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till bostäder.
Nybyggnad av enbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus.
Nybyggnad av toalett i Lomma
Ansökan om bygglov för toalettbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Nybyggnad av enbostadshus.
Gångfartsområden i Lomma hamn
Avser åtgärder av gångfartsområden i Lomma hamn.
Tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning i Alnarp
Avser tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning på Campus Alnarp.
Nybyggnad av LSS-boende i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: