Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av villor i Lomma
Planer finns för nybyggnad av 200 villor anpassade för barnfamiljer.
Ombyggnad av Bjärreds centrum Lomma
Avser ombyggnad till nytt busstorg, flytt av bensinstation, nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vinstorp, Lomma
Projektet avser 3 st 2-våningshus och 2 st 5-våningshus med ca 60-70 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Avser fortsatt nybyggnad av 50-tal bostäder.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2020. Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 40 lägenheter samt 12 st radhuslägenheter. I projektet ingår även en mindre dela handelslokaler.
Om- och nybyggnad av busstorg i Bjärreds centrum Lomma
Avser ombyggnad av Bjärreds centrum och ombyggnad av Bjärreds torg. Först ut centrum uppstart hösten 2020. Uppstart med torget tidigast 2022.
Nybyggnad av lokaler och flerbostadshus, Bjärreds centrum Lomma
Avser nybyggnad av en bågformad byggnad i fyra plan, väster om Norra Västkustvägen, som ska innehålla lokaler för näringsliv och bostäder i form av lägenheter även en förändrad vägdragning och underjordiska parkeringsplatser för de boende ingår också i projektet.
Nybyggnad av lager och produktionslokall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lager och produktionslokal. Markyta: 10.000 m2.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Lomma
Planer finns för nybyggnad av ca 10-tal bostäder och lokaler i 1 huskropp i 3 plan.
Nybyggnad av produktionslokal i Lomma
Planer finns för nybyggnad av produktionslokal/lager. Markyta: 6000 m2.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lomma
Avser nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av butik i Lomma
Avser nybyggnad av butik, padelhall och kontor.
Erosionsåtgärderi Lomma
Projektet avser anläggande av erosionsskydd vid Trekantsdammen och Fyrkantsdammen i Lomma. Tanken är att säkerställa vattennivåerna i dammarna vid Habo Ljung samt att förhindra överspolning längs det populära kuststråket längs Lommakusten genom att förbättra befintligt erosionsskydd.
Tillbyggnad av skola i Lomma
Planer för tillbyggnad av 6 klassrum.
Nybyggnad av bilhall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av bilhall med rekond.
Markområde för industribyggnad i Lomma
Avser markområde för industribyggnad. Markområde: 2246 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Upprustning av Kaj i Lomma
Avser upprustning av kaj i Lomma.
Beläggningsinvesteringar i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser beläggningsarbeten inom Lomma kommuns gator.
Ombyggnad av kök vid skola i Bjärred,Lomma
Projektet avser att bygga om från mottagningskök till tillagningskök vid skola för 120 barn.
Flytt av bensinstation i Lomma
Avser flytt av bensinstation.
Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Avser nybyggnad av anläggande av erosionsskydd.
Upprustning av Lomma Centrum.
Avser upprutning av centrum i Lomma.
Utökat brandskydd i flerbostadshus i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget
Tillbyggnad av ventilationsanläggning i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget
Energisparåtgärder i Lomma
Igångsättning tidigast 2017. Avser energibesparande åtgärder inom kommunens fastigheter.
Nybyggnad av ridhus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ridhus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Lomma
Avser ändrad användning till verksamhet för tandvård.
Nybyggnad av enbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad för järnvägsnätet.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lomma
Ansökan om marklov för bullervall.
Tillbyggnad av kontor i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av lager i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för upplag och lagerbyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad till idrottslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till bostäder.
Nybyggnad av enbostadshus i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Nybyggnad av enbostadshus.
Gångfartsområden i Lomma hamn
Avser åtgärder av gångfartsområden i Lomma hamn.
Nybyggnad av LSS-boende i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: