Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av villor i Lomma
Planer finns för nybyggnad av 200 villor anpassade för barnfamiljer.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Avser fortsatt nybyggnad av 50-tal bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Avser fortsatt nybyggnad av 50-tal bostäder. Bostadsrätter. Uppskattad kostnad,
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2020. Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 40 lägenheter samt 12 st radhuslägenheter. I projektet ingår även en mindre dela handelslokaler.
Nybyggnad av lokaler och flerbostadshus, Bjärreds centrum Lomma
Avser nybyggnad av en bågformad byggnad i fyra plan, väster om Norra Västkustvägen, som ska innehålla lokaler för näringsliv och bostäder i form av lägenheter även en förändrad vägdragning och underjordiska parkeringsplatser för de boende ingår också i projektet.
Nybyggnad av radhus , Bjärreds centrum Lomma
Avser nybyggnad av en torgyta och cirka 14 radhus öster om Norra Västkustvägen.
Nybyggnad av lager och produktionslokall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lager och produktionslokal. Markyta: 10.000 m2.
Nybyggnad av studentlägenhet i Lomma
Avser nybyggnad av studentbostäder. Det kommer bestå utav 26 studentrum samt 18 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Lomma
Planer finns för nybyggnad av ca 10-tal bostäder och lokaler i 1 huskropp i 3 plan.
Nybyggnad av kontor- och lagerbyggnad (modulbyggnad) i Alnarp
Projektet avser en kontor- och lagerbyggnad utförd med prefabricerade trämoduler. Byggnaden ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad Guld. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Lomma
Planer finns för nybyggnad av produktionslokal/lager. Markyta: 6000 m2.
Nybyggnad av radhus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av en radhuslänga.
Åtgärder vid stationsområde i Lomma
Objektet avser mark- och parkarbeten i anslutning till Lomma stationsområde.
Nybyggnad av butik i Lomma
Avser nybyggnad av butik, padelhall och kontor.
Nybyggnad av en idrottshall i Lomma
Avser nybyggnad av en idrottshall.
Nybyggnad av vandrarhem och konferenslokal i Lomma
Avser nybyggnad av 20 mindre rum i två våningsplan samt konferenslokal i vindsplan.
Upprustning av Kaj i Lomma
Avser upprustning av kaj i Lomma.
Nybyggnad av klubbhus i Lomma
Igångsättning tidigast 2020. Nybyggnad av klubbhus, förråd och restaurang.
Markområde för industribyggnad i Lomma
Avser markområde för industribyggnad. Markområde: 2246 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av bilhall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av bilhall med rekond.
Tillbyggnad av skola i Lomma
Planer för tillbyggnad av 6 klassrum.
Nybyggnad av gång- och cykelbanor i Lomma
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelbana i Lomma som ska byggas på både västra sidan av Centrumgatan och södra sidan av Karstorpsvägen för att bilda ett sammankopplat cykelstråk.
Beläggningsinvesteringar i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser beläggningsarbeten inom Lomma kommuns gator.
Ombyggnad av kök vid skola i Bjärred,Lomma
Projektet avser att bygga om från mottagningskök till tillagningskök vid skola för 120 barn.
Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2020.
Flytt av bensinstation i Lomma
Avser flytt av bensinstation.
Upprustning av Lomma Centrum.
Avser upprutning av centrum i Lomma.
Anläggande av nytt torg i Lomma
Planer finns för nytt torg.
Ombyggnad av lägenheter i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget. Ombyggnad av 5 lägenheter.
Utökat brandskydd i flerbostadshus i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget
Tillbyggnad av ventilationsanläggning i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget
Energisparåtgärder i Lomma
Igångsättning tidigast 2017. Avser energibesparande åtgärder inom kommunens fastigheter.
Nybyggnad av industrihus i Lomma
Nybyggnad av industrilokal/idrottshall.
Nybyggnad av ridhus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ridhus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Lomma
Avser ändrad användning till verksamhet för tandvård.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lomma
Avser tillbyggnad av 10 stycken laddstolpar vid flerbostadshus, samt uppfräschade av trädgården/grönytor samt växter.
Nybyggnad av enbostadshus i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad för järnvägsnätet.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus.
Nybyggnad av toalett i Lomma
Ansökan om bygglov för toalettbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lomma
Ansökan om marklov för bullervall.
Ombyggnad av markanläggning i Lomma
Ansökan om marklov för ombyggnad av busshållplatsplattform.
Tillbyggnad av kontor i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av lager i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för upplag och lagerbyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad till idrottslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till bostäder.
Gångfartsområden i Lomma hamn
Avser åtgärder av gångfartsområden i Lomma hamn.
Tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning i Alnarp
Avser tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning på Campus Alnarp.
Ombyggnad av ventilationsanläggning vid Medborgarshuset i Bjärred, Lomma
Igångsättning tidigast 2020-2021. Projektet avser ombyggnad av ventilationsanläggning i Medborgarhuset.
Nybyggnad av LSS-boende i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: