Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av villor i Lomma
Planer finns för nybyggnad av 200 villor anpassade för barnfamiljer.
Ombyggnad av Bjärreds centrum Lomma
Avser ombyggnad till nytt busstorg, flytt av bensinstation, nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vinstorp, Lomma
Projektet avser 3 st 2-våningshus och 2 st 5-våningshus med ca 60-70 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Avser fortsatt nybyggnad av 50-tal bostäder.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2020. Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 40 lägenheter samt 12 st radhuslägenheter. I projektet ingår även en mindre dela handelslokaler.
Nybyggnad av lokaler och flerbostadshus, Bjärreds centrum Lomma
Avser nybyggnad av en bågformad byggnad i fyra plan, väster om Norra Västkustvägen, som ska innehålla lokaler för näringsliv och bostäder i form av lägenheter även en förändrad vägdragning och underjordiska parkeringsplatser för de boende ingår också i projektet.
Om- och nybyggnad av busstorg i Bjärreds centrum Lomma
Avser ombyggnad av Bjärreds centrum och ombyggnad av Bjärreds torg. Först ut centrum uppstart hösten 2020. Uppstart med torget tidigast 2022.
Nybyggnad av lager och produktionslokall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lager och produktionslokal. Markyta: 10.000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus.
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 25 lägenheter. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av studentlägenhet i Lomma
Avser nybyggnad av studentbostäder. Det kommer bestå utav 26 studentrum samt 18 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Lomma
Planer finns för nybyggnad av ca 10-tal bostäder och lokaler i 1 huskropp i 3 plan.
Nybyggnad av kontor- och lagerbyggnad (modulbyggnad) i Alnarp
Projektet avser en kontor- och lagerbyggnad utförd med prefabricerade trämoduler. Byggnaden ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad Guld. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och nybyggnad av kök, matsal och slöjdsal vid skola i Lomma
Projektet avser 300 m2 ombyggnad av kök och matsal samt 250 m2 nybyggnad av slöjdsal. Projektet kommer att utföras i tre deletapper under byggtiden.
Nybyggnad av kallbadhus i Lomma
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av teatrar i Lomma
Projektet avser nybyggnad av en amfiteater med scenhus och dansbana.
Erosionsåtgärderi Lomma
Projektet avser anläggande av erosionsskydd vid Trekantsdammen och Fyrkantsdammen i Lomma. Tanken är att säkerställa vattennivåerna i dammarna vid Habo Ljung samt att förhindra överspolning längs det populära kuststråket längs Lommakusten genom att förbättra befintligt erosionsskydd.
Upprustning av Kaj i Lomma
Avser upprustning av kaj i Lomma.
Nybyggnad av gång- och cykelbanor i Lomma
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelbana i Lomma som ska byggas på både västra sidan av Centrumgatan och södra sidan av Karstorpsvägen för att bilda ett sammankopplat cykelstråk.
Beläggningsinvesteringar i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser beläggningsarbeten inom Lomma kommuns gator.
Ombyggnad av kök vid skola i Bjärred,Lomma
Projektet avser att bygga om från mottagningskök till tillagningskök vid skola för 120 barn.
Anläggande av erosionsskydd i Lomma
Avser att skapa ett fast nytt erosionsskydd längs med dammarna mot havet dimensionerade för högsta vattennivåer (HHW 100) och överspolning.
Ombyggnad av stationsbyggnad i Lomma
Avser ombyggnad av den gamla stationen till kontor, konferens, kök och matsal.
Ombyggnad av lägenheter i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget. Ombyggnad av 5 lägenheter.
Utökat brandskydd i flerbostadshus i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget
Tekniska konsulttjänster: Projektledar, Alnarp
En projektledare ska anlitas av Akademiska Hus för projekt NordGens nya huvudkontor
Energisparåtgärder i Lomma
Igångsättning tidigast 2017. Avser energibesparande åtgärder inom kommunens fastigheter.
Nybyggnad av ridhus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av affärshus i Lomma
Ansökan om nybyggnad av försäljnings- och verkstadslokal för husbilar.
Rivning av industrihus i Lomma
Ansökan om rivningslov för industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadhus - renovering av 16 balkonger.
Tillbyggnad av ventilationsanläggning i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av samlingslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lomma
Avser ombyggnad av hvb-hem till bostäder.
Skötsel av naturområde i Lomma
Avser skötsel av naturområde.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodar, parkeringsplats och upplag.
Nybyggnad av förråd i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för två förrådscontainrar.
Nybyggnad av enbostadshus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - östra villan, Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - västra villan, Ansökan om förhandsbesked för inredande av bostad och utvänding ändring Lomma 11:24.
Nybyggnad av plank i Lomma
Ansökan om bygglov för fyra plank.
Rivning av förråd i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus och rivning av befintlig förrådsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad för järnvägsnätet.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för uppförande av prefabricerad nätstation.
Gångfartsområden i Lomma hamn
Avser åtgärder av gångfartsområden i Lomma hamn.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: