Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Åtgärder för pågatågstrafik längs Lommabanan mellan Kävlinge-Arlöv
Projektet avser resandestationer i Furulund och Lomma inklusive planskilda plattformsförbindelser, mötesspår i Stävie, planskild korsning väg 913 Flädie, gc-bro alternativt gc-tunnel i Bryggargatans förlängning i Furulund, stängning av plankorsningarna på Solgatan och Kungsgatan i Furulund, hastighetshöjande åtgärder samt åtgärder mot suicid och spårspring samt nya pågatågsstationer i Furulund, Flädie, Lomma , Alnarp och Arlöv. Medfinansiärer: Region Skåne + kommunerna längs sträckan.
Nybyggnad av förskola i Lomma
Eventuella planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma, et 3
Igångsättning tidigast 2019. Avser fortsatt nybyggnad av 20 lägenhet
Nybyggnad av radhus i Lomma
Avser nybyggnad av 6 radhus, bostadsrätter.
Nybyggnad av studentlägenhet i Lomma
Avser nybyggnad av studentbostäder. Det kommer bestå utav 26 studentrum samt 18 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Bjärred centrum, Lomma
Avser nybyggnad av 16 radhus och 40 lägenheter
Kollektivtrafikåtgärder vid E6 och väg 896 i Lomma
Avser anläggande av bussramper från och till E6 samt förbättring av korsningen vid Vintorpsvägen/Malmövägen.
Åtgärder vid stationsområde i Lomma
Objektet avser mark- och parkarbeten i anslutning till Lomma stationsområde.
Ombyggnad av korsning vid E6/Väg 103 i Lomma
E6 trafikplats Lomma samt anslutning väg 103.
Om- och nybyggnad av kök, matsal och slöjdsal vid skola i Lomma
Projektet avser 300 m2 ombyggnad av kök och matsal samt 250 m2 nybyggnad av slöjdsal. Projektet kommer att utföras i tre deletapper under byggtiden.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Projektet avser nybyggnad av 6 st sk. redarvillor. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av grupphus i Lomma
Avser sammanbyggda enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader samt murar.
Erosionsåtgärderi Lomma
Projektet avser anläggande av erosionsskydd vid Trekantsdammen och Fyrkantsdammen i Lomma. Tanken är att säkerställa vattennivåerna i dammarna vid Habo Ljung samt att förhindra överspolning längs det populära kuststråket längs Lommakusten genom att förbättra befintligt erosionsskydd.
Nybyggnad av lager och produktionslokall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lager och produktionslokal. Markyta: 5000 m2.
Tillbyggnad av skola i Lomma
Planer för tillbyggnad av 6 klassrum.
Nybyggnad av bilhall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av bilhall med rekond. Markyta: 6000 m2.
Markområde för industribyggnad i Lomma
Avser markområde för industribyggnad. Markområde: 2246 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av en idrottshall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av en idrottshall.
Ombyggnad av kök vid skola i Bjärred,Lomma
Projektet avser att bygga om från mottagningskök till tillagningskök vid skola för 120 barn.
Nybyggnad av garage i Lomma
Planer finns för nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lomma
Avser utvändig ändring av affärshus och flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Lomma
Avser nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av gym i Lomma.
Projektet avser nybyggnad av hall för gymanläggning. Markyta: 3000 m2.
Trafik- och cykelåtgärder i Lomma
Åtgärder för trafik och cykelåtgärder i Lomma.
Utvändig renovering av kyrka i Lomma
Planer finns för utvändig renovering som omfattar åtgärder av tegeltak, fönsterrenovering, åtgärder av portar m.m.
Trafiksäkerhetsåtgärde mm i Lomma
Projektet avser fortsatta åtgärder vid Vinstorpsvägen. Arbetena avser åtgärder för hållplatser, trafiksäkerhetsåtgärder, va- och belysningsarbeten.
Nybyggnad av kontor i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorshus/lagerbyggnad.
Ny toalettbyggnad i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Åtgärder av avloppsreningsverk i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av befintliga avloppsreningsverk inom Lomma kommun. Igångsättning tidigast 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad för enbostadshus.
Stadsrumsplan - Program för offentliga rum i Lomma
Ett program för offentliga rum för ett geografiskt avgränsat område i centrala Lomma ska tas fram.
Ombyggnad av skolgård i Lomma
Avser ombyggnad av befintlig skolgård med ny hinderbana, brygga, bandyplan mm.
Rivning av bensinstation i Lomma
Avser rivning av drivmedelsanläggning samt servicebyggnad.
Utvändigt underhåll av hotell i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av hotell.
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av vårdboende.
Nybyggnad av samlingslokal i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av föreningsbyggnad med växthus.
Nybyggnad av ridhus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ridhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av kontor och garage till bostäder.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats.
Ombyggnad av industrihus i Lomma
Ansökan tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov och rivningslov för nätstation.
Nybyggnad av mur i Lomma
Ansökan om bygglov för parkeringsplats och mur på stationsområdet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lomma
Ansökan om bygglov för parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av arbetsbodar/moduler.
Nybyggnad av enbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Borgeby 23:6
Ansökan om bygglov för ändring av fastighet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: