Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, ombyggnad av torg Bjärreds centrum Lomma
Avser ombyggnad till nytt busstorg, flytt av bensinstation, nybyggnad av bostäder. Planerad inflyttning är satt till tidig vår 2023.
Nybyggnad av skola, i Lomma.
Avser en ny skolbyggnad på ca 1900 m². Skolan är fördelad på en byggnad i tre plan med totalt 9 klassrum och en byggnad i ett plan med mottagningskök och matsal.
Nybyggnad av flerbostadshus, Lomma
Avser nybyggnad av 18 exklusiva bostadsrätter. Planerad inflyttning våren 2022. ( Inom området finns sedan tidigare fyra liknande flerbostadshus med totalt 45 bostadsrätter, som NCC byggt åt samma kund i två etapper under åren 2014–2016. De nya bostadsrätterna byggs i anslutning till dessa. )
Nybyggnad av F-6 skola i Lomma
Avser nybyggnad skolbyggnaden på Bjärehovskolan kommer innehålla 14 klassrum och fyra slöjdsalar, varav två för träslöjd och två för textilslöjd. fördelad över två plan vid Bjärehovskolan i Lomma. Skolbyggnaden ska stå klar för inflyttning i mitten på juni 2022. Etapp 1: Nybyggnad av skola (by N) juni 2022 Etapp 2: Rivning av by D utförs sommaren 2022 (kan påbörjas direkt efter att slöjdsalar i by D tomställts) Iordningställande av utemiljö runt ny skola (by N) aug 2022 Etapp 3: Färdigställande av utemiljö (södra delen) skall prioriteras direkt efter rivning och färdigställas hösten 2022 Etapp 4 och 5: Rivning av by LM (kan och får rivas i etapp 2 om det sker samtidigt som by D). Färdigställande av utemiljö (västra delen) mars 2023 Entreprenaden skall vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast 2023-04-28.
Ombyggnad av väg 913 mellan Bjärred-Flädie
Ombyggnad till mötesfri landsväg, planskildhet.
Nybyggnad av lokaler och flerbostadshus, Bjärreds centrum Lomma
Avser nybyggnad av en bågformad byggnad i fyra plan, väster om Norra Västkustvägen, som ska innehålla lokaler för näringsliv och bostäder i form av lägenheter även en förändrad vägdragning och underjordiska parkeringsplatser för de boende ingår också i projektet.
Nybyggnad av kontor och lager, Alnarp
Nybyggnad av lokaler om ca 1 700 kvm BTA i två plan i Alnarp. Projektet är en totalentreprenad med prefabricerade trämoduler som monteras på plats i två plan. Det nedre planet om ca 1 100 kvm BTA kommer att innehålla lokaler för hantering av fröer som frölager, frölaboratorier (varav ca 40 kvm är vått laboratorium) och kylrum samt stort mötesrum, pentry, bibliotek och teknikrum. På det övre planet om ca 600 kvm BTA planeras kontor, teknikrum och mindre mötesrum
Energisystem Alnarpsströmmen, Lomma
Avser energibrunnar, värmepumpar, ställverk, vs mm.
Nybyggnad av förskola i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Lomma
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av lager i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lagerbyggnad, kontor och butik.
Tillbyggnad av badhus i Lomma
Avser tillbyggnad och utvändig ändring av kallbadhus. Man ska utföra pålning på ca 600 m ut i vattnet, spa avd ska byggas ut ca 50 kvm.
Nybyggnad av studentbostäder i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av ca 25 studentbostäder.
Nybyggnad av en idrottshall i Lomma
Avser nybyggnad av en idrottshall.
Ombyggnad av g/c-väg i Bjärred Lomma
Ombyggnad av hållplatser samt vändplan.
Ombyggnad av g/c-väg i Lomma
Avser utförande av mark-, VA-, belysnings- och vägarbeten för ombyggnation av delar av Södra Västkustvägen. Området sträcker sig ifrån Carl Ohlssons väg i Bjärred och ca 740 meter söder ut längs Södra Västkustvägen, ombyggnation görs av korsningen Södra Västkustvägen – Tolvevägen samt Södra Västkustvägen – Carl Ohlssons väg
Ombyggnation av delar av Norra Västkustvägen
Avser ombyggnation av delar av Norra Västkustvägen, utförande av mark, VA-, belysning samt landskapsarbeten. Bygget av bostäder: 1604294
Ombyggnad av stationsbyggnad i Lomma
Avser ombyggnad av den gamla stationen till kontor, konferens, kök och matsal.
Brunnsborrning - Akvifersystem Alnarp, Lomma
Avser anläggning till ett grundvattenbaserat energisystem på SLU Alnarp, Lomma kommun, för att förse Campusområdet med värme och kyla.
Anläggande av erosionsskydd i Lomma
Avser att skapa ett fast nytt erosionsskydd längs med dammarna mot havet dimensionerade för högsta vattennivåer (HHW 100) och överspolning.
Nybyggnad av teatrar i Lomma
Projektet avser nybyggnad av en amfiteater med scenhus och dansbana.
Trygghetsskapande teknik - Särskilda Boenden, Lomma Kommun
Avser ombyggnad av trygghetsskapande teknik för gällande särskilda boenden.
Ombyggnad av lokal i Lomma
Avser ombyggnad av lokal till ett café i befintlig byggnad.
Ombyggnad av lokal i Lomma
Avser hyresgästanpassning, renovering av befintlig lokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lomma
Avser utvändig ändring av industrilokal.
Ombyggnad av skola i Lomma
Anmälan om övriga åtgärder - ändring av bärande konstruktion och ventilation.
Ombyggnad av kontor i Lomma
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till audionomverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lomma
Avser tillbyggnad av 10 stycken laddstolpar vid flerbostadshus, samt uppfräschade av trädgården/grönytor samt växter.
Utvändigt underhåll av radhus i Lomma
Avser utvändig ändring av radhus.
Ombyggnad av industrihus i Lomma
Ombyggnad av industribyggnad samt skyltanordning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lomma
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Lomma
Tillbyggnad av lagerhall, uppförande av skärmtak och staket.
Tillbyggnad av hotell i Lomma
Utvändig ändring av restaurang och hotellbyggnad.
Nybyggnad av plank i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd och växthus.
Nybyggnad av plank i Lomma
Ansökan om bygglov för plank för 7 st bostadsrättshus.
Tillbyggnad av förråd i Lomma
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad - cykelskjul samt pergola runt sopkärl.
Nybyggnad av skärmtak i Lomma
Ansökan om bygglov för väderskydd på lomma station.
Bullerberäkning längs Söderåsbanan och Lommabanan
Bullerberäkning för Lommabanan och Söderåsbanan, från Burlöv till och med Åstorp, som utförs för att beräkna vilka fastigheter längs sträckan som har ljudnivåer över riktvärdena för väsentlig ombyggnad. Hänsyn ska tas till den persontågstrafik som kommer att börja trafikera sträckan 2020-2021. Resultatet av utredningen blir en förteckning över vilka fastigheter som bedöms vara lämpliga att skyddas av långa skärmar och vilka fastigheter som behöver inventeras för bedömning av fastighetsnära åtgärder.
Ombyggnad av ventilationsanläggning vid Medborgarshuset i Bjärred, Lomma
Igångsättning tidigast 2020-2021. Projektet avser ombyggnad av ventilationsanläggning i Medborgarhuset.
Ombyggnad av va-ledning i Lomma
Anmälan om övriga åtgärder - va-anläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: