Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grön stadsdel i Bjärred
Avser ny stadsdel med ny bostadsmiljö med parhus, småhus, radhus, punkthus och flerbostadshus. Variationen av bostadstyper leder till en mångfald av invånare och skapar en socialt hållbar miljö.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Avser fortsatt nybyggnad av 50-tal bostäder. Bostadsrätter. Uppskattad kostnad,
Nybyggnad av sportanläggning i Lomma
Projektet avser nybyggnad av sportanläggning med bl.a paddelhall, gym, klättervägg , r 3 st restauranger för snabbmat. m.m. Yta: ca 3500 m2.
Energisystem Alnarpsströmmen, Lomma
Avser energibrunnar, värmepumpar, ställverk, vs mm.
Nybyggnad av produktionslokal i Lomma
Planer finns för nybyggnad av produktionslokal/lager. Markyta: 6000 m2.
Åtgärder vid stationsområde i Lomma
Objektet avser mark- och parkarbeten i anslutning till Lomma stationsområde.
Kollektivtrafikåtgärder vid E6 och väg 896 i Lomma
Avser anläggande av bussramper från och till E6 samt förbättring av korsningen vid Vintorpsvägen/Malmövägen.
Nybyggnad av vandrarhem och konferenslokal i Lomma
Avser nybyggnad av 20 mindre rum i två våningsplan samt konferenslokal i vindsplan.
Om- och nybyggnad av kök, matsal och slöjdsal vid skola i Lomma
Projektet avser 300 m2 ombyggnad av kök och matsal samt 250 m2 nybyggnad av slöjdsal. Projektet kommer att utföras i tre deletapper under byggtiden.
Nybyggnad av grupphus i Lomma
Avser 6 stycken sammanbyggda enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader samt murar.
Erosionsåtgärderi Lomma
Projektet avser anläggande av erosionsskydd vid Trekantsdammen och Fyrkantsdammen i Lomma. Tanken är att säkerställa vattennivåerna i dammarna vid Habo Ljung samt att förhindra överspolning längs det populära kuststråket längs Lommakusten genom att förbättra befintligt erosionsskydd.
Nybyggnad av lager och produktionslokall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lager och produktionslokal. Markyta: 5000 m2.
Bullerskyddsåtgärder längs Lommabanan
Projektet avser bulleråtgärder som fönsterbyten och fasadisolering på ca 100 fastigheter längs Lommabanan.
Nybyggnad av butik och lager i Borgeby, Lomma
Projektet avser nybyggnad av butik och lager. Avser ett markområde på 1770 m2.
Markområde för industribyggnad i Lomma
Avser markområde för industribyggnad. Markområde: 2246 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Ombyggnad av kök vid skola i Bjärred,Lomma
Projektet avser att bygga om från mottagningskök till tillagningskök vid skola för 120 barn.
Nybyggnad av gym i Lomma.
Projektet avser nybyggnad av hall för gymanläggning. Markyta: 3000 m2.
Trafik- och cykelåtgärder i Lomma
Åtgärder för trafik och cykelåtgärder i Lomma.
Nybyggnad av kontor i Lomma
Avser nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av räddningscentral i Lomma
Avser nybyggnad av räddningsstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lomma
Avser utvändig ändring av flerbostadshus - inglasning av balkonger kring 40-tal. Start om 2-3 år.
Nybyggnad av industrihus i Lomma
Nybyggnad av industrilokal/idrottshall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av skolgård i Lomma
Avser ombyggnad av befintlig skolgård med ny hinderbana, brygga, bandyplan mm.
Rivning av bensinstation i Lomma
Avser rivning av drivmedelsanläggning samt servicebyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Tillbyggnad av personallokal i Lomma
Avser tillbyggnad av personalutrymmen samt skärmtak över maskiner.
Nybyggnad av enbostadshus i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om bygglov för förrådscontainer.
Tillbyggnad av skärmtak i Lomma
Ansökan om bygglov för inbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av elladdningsanläggning, skärmtak och elgård.
Nybyggnad av enbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd.
Tillbyggnad av förråd i Lomma
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning i Alnarp
Avser tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning på Campus Alnarp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: